Byla 2-347-266/2014
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei I. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ su ieškiniu atsakovei I. G. kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo ir prašo priteisti iš atsakovės 1680,00 Lt skolą (kurią sudaro 500,00 Lt paskola, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, 1080,00 Lt delspinigiai), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba neatvyks į teismo posėdį.

3Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo priedais 2014 m. kovo 13 d. buvo išsiųstas atsakovei nurodant, kad atsakovė per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, privalo pateikti teismui motyvuotą ir pagrįstą atsiliepimą į ieškinį. Iš teismui grąžintos pažymos matyti, kad atsakovė nurodytus dokumentus gavo 2014 m. kovo 14 d. (b. l. 30), tačiau per nurodytą terminą atsiliepimo nepateikė.

4LR CPK 142 str. 4 d. numatyta, kad jeigu byloje negautas atsiliepimas į ieškinį, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, tai teismas, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie tokio sprendimo priėmimo laiką ir vietą, pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, turi teisę iš karto priimti sprendimą už akių (LR CPK 285 str. 1 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: Bendrosios paskolos sutarties sąlygas (b. l. 6-14), Vartojimo kredito sutarties Nr. 8875801 specialiasias sąlygas (b. l. 24-25) 2009-06-29 sąskaitos išrašą (b. l. 5), paaiškinimą dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b. l. 21). Kaip matyti, ieškovo UAB „4finance“, valdančio sistemą SMScredit.lt ir atsakovės I. G. prievoliniai santykiai atsirado 2009-06-29 paskolos sutarties pagrindu (CK 6.870 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovei 500,00 Lt paskolos sumą, atsakovė kreditą gavo, įsipareigojo iki 2009-07-29 jį grąžinti, tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, liko skolingas ieškovui 500,00 Lt bei 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Todėl šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas bei yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovės 500,00 Lt paskolą bei 10,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį (LR CK 6.38 str., 6.63 str., CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.870-6.874 str.).

7Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1080,00 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 180 dienų, taikant sutartyje numatytą 1 procento delspinigių normą, kaip numato bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktas.

8Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normą, jų skaičiavimo laikotarpį – nuo kredito grąžinimo datos 2009-07-29 iki kreipimosi į teismą praėję daugiau kaip 2 metai ir nepateikta įrodymų, jog pasibaigus paskolos grąžinimo terminui nedelsiant reikalauta grąžinti skolą; į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma beveik dvigubai didesnė nei skolos suma, į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai ir nepagrįstai per dideli (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis 3K-7-378/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis Nr. 3K-3-173/2006, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

9Įvertinus išdėstytas aplinkybes, delspinigių ir pagrindinės skolos sumų santykį, bei siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių sumą. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Todėl teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudarytų 54,00 Lt (600,00 Lt x 0,05 proc. x 180). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 1080,00 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovės 54,00 Lt delspinigių sumą.

10CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

11CPK 93 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu ieškinys tenkinamas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Tačiau CPK 93 str. 4 d. numatyta galimybė teismui, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, bei įvertinus priežastis, dėl kurių šios išlaidos susidarė, nukrypti nuo šio straipsnio 2 d. nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Šiuo atveju, ieškovo procesinis elgesys laikytinas tinkamu, o bylinėjimosi išlaidas jis patyrė dėl nesąžiningo atsakovės elgesio, t. y. laiku negrąžinto kredito, todėl yra pagrindas nukrypti nuo CPK 93 str. 2 d nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, visas ieškovo turėtas 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidas priteisiant iš atsakovės (CPK 93 str.) (b. l. 23).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 285-287 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės I. G. ieškovui UAB „4finance“ 500,00 Lt (penkis šimtus litų) paskolą, 100,00 Lt (vienas šimtas litų) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus 00 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus 00 ct) žyminį mokestį.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Išaiškinti, jog atsakovė I. G. šio sprendimo priimto už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Išaiškinti, jog atsakovė I. G. per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Anykščių rajono apylinkės teismui.

18Ieškovas UAB finance“„ šį sprendimą per 30 dienų apeliaciniu skundu gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai