Byla 2-13957-826/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Joanai Runelienei, Vitai Diekontienei ir Linai Strimilaitei, vertėjaujant Svetlanai Agafonovai ir Virginijai Narmontaitei, dalyvaujant ieškovo ADB „Seesam Lietuva“ atstovei advokato padėjėjai Vilijai Badaraitei, atsakovui M. J. (M. J.), atsakovo atstovei advokatei Astai Mačernytei, trečiųjų asmenų UAB „EKO-L“ atstovui advokatui Tomui Juodžiui, AB „Klaipėdos vanduo“ atstovei Deimantei Džermeikienei, UAB „Buitis be rūpesčių“ atstovams Alvinijai Rimkutei ir Mariui Šiauliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ADB „Seesam Lietuva“ ieškinį atsakovui M. J. (M. J.), tretieji asmenys UAB „EKO-L“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Buitis be rūpesčių“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 3818,00 Lt žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas iš savo buto, esančio ( - ), Klaipėdoje, vandeniu apliejo butą, esantį ( - ), Klaipėdoje, dėl ko sušlapo buto sienos, lubos bei grindys. Ieškovas užlieto buto draudėjai išmokėjo 3818,00 Lt kompensaciją. Paaiškino, kad ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzijomis dėl žalos atlyginimo, tačiau išspręsti ginčo taikiai nepavyko.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 1998 m. sausio mėn. UAB „EKO-L“ darbuotojas G. T. jo bute keitė vandens skaitiklį. Po vandens nutekėjimo iš UAB „Buitis be rūpesčių“ atvykęs meistras A. V. paaiškino, kad keičiant vandens skaitiklį vamzdis turėjo būti suvirintas, tačiau jis tik buvo suveržtas veržle. Todėl atsakovas mano, kad atsakovu byloje turi būti patraukta vandens skaitiklio keitimo darbus nekokybiškai atlikusi UAB „EKO-L“.

4Tretysis asmuo UAB „EKO-L“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodo, kad keičiant vandens skaitiklį buvo suteikta 2 metų garantija, o nuo darbų atlikimo iki avarijos praėjo daugiau nei 10 metų. Per šį laiką vandentiekio sistemą turėjo prižiūrėti eksploatuojanti organizacija arba pats savininkas.

5Tretysis asmuo AB „Klaipėdos vanduo“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad vandentiekio avarija įvyko dėl atsakovo kaltės, nes atsakovas privalo rūpintis jo bute esančiu ir nuosavybės teise atsakovui priklausančiu vamzdynu.

6Tretysis asmuo UAB „Buitis be rūpesčių“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, nes atsakovas privalėjo užtikrinti, kad jam priklausanti inžinerinė įranga būtų tinkamos kokybės ir nesukeltų žalos kitiems asmenims ar jų turtui. Pažymi, kad vandens nutekėjimą iš dalies galėjo sąlygoti ir tai, kad keičiant vandens skaitiklį darbai galimai buvo atlikti netinkamai.

7Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti pilnai. Nurodė, kad vandens skaitiklio keitimo darbus užsakė atsakovas, neinformavo namo administratoriaus apie atliktus darbus ir sumontuotą aklę, trūkęs vamzdynas yra atsakovo bute, todėl atsakovas turėjo juo rūpintis.

8Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Prašė teismo nustayti tikrąjį atsakovą, nes jis nėra kaltas dėl įvykusios vandentiekio avarijos. Nurodė, kad vandentiekio avarija įvyko dėl to, kad UAB „EKO-L“ meistras vamzdį užaklino, o nesuvirino.

9Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad M. J. (M. J.) nėra tinkamas atsakovas. Taip pat mano, kad už vamzdynų priežiūrą iki uždaromosios armatūros yra atsakingas tretysis asmuo UAB „Buitis be rūpesčių“ ir jis turėtų būti atsakovu. UAB „Buitis be rūpesčių“ neatliko vamzdynų priežiūros. Po remonto darbų vamzdyje negalėjo būti aklės, jis turėjo būti suvirintas ir atsakovas negalėjo to žinoti.

10Trečiojo asmens UAB „EKO-L“ atstovas su ieškiniu sutiko, prašė ieškinį tenkinti, mano, kad už padarytą žalą atsakingas atsakovas M. J. (M. J.). Atsakovo argumentus dėl UAB „EKO-L“ atsakomybės laiko nepagrįstais, nes nuo darbų atlikimo prėjo 11 metų.

11Trečiojo asmens AB „Klaipėdos vanduo“ atstovė mano, kad ieškinys pagrįstas, prašė ieškinį tenkinti, paaiškino, kad dėl žalos atsiradimo kaltas atsakovas, kadangi nepasirūpinio tinkama vamzdyno, esančio jo bute, priežiūra ir dėl jo aplaidumo įvyko avarija.

12Trečiojo asmens UAB „Buitis be rūpesčių“ atstovas paaiškino, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas. Apie skaitiklių keitimą jie nebuvo informuoti. Vamzdyno dalis, kurioje įvyko avarija nepatenka į UAB „Buitis be rūpesčių“ prižiūrimą namo vamzdynų dalį, o yra atsakovo nuosavybė ir atsakovas atsakingas už tinkama vamzdyno būklę.

13Ieškinys tenkintinas.

14Faktinės bylos aplinkybės.

15Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UADB „Seesam Lietuva“ 2008-10-02 pagal būsto ir gyventojų draudimo sutartį Nr. 2200002664/2008 buvo apdraudęs S. S. priklausantį butą, esantį ( - ), Klaipėdoje (b.l. 5, 46). Ieškovas 2009-02-17 gavo pranešimą, kad 2009-02-13 trūkus vamzdžiams 6 namo aukšte, apdraustas butas buvo užlietas vandeniu, apgadintos butos sienos, lubos, grindys (b.l. 6). Pateiktos 2009-03-09 darytos užlieto buto nuotraukos, kuriose matyti apgadinimai (b.l. 8-15). 2009-02-13 UAB „Buitis be rūpesčių“ patikrinimo aktu nustatyta, kad 2009-02-13 ( - )butas buvo užpiltas vandeniu iš ( - )esančio buto dėl šio buto tualete trūkusios trišakio aklės (b.l. 16). 2009-04-27 UAB „Buitis be rūpesčių“ rašte „Dėl įvykio aplinkybių“ nurodyta, kad 2009-02-13 trūkus ( - )buto tualete esančio šalto vandens vamzdžio aklei, šaltu vandeniu buvo aplietos 125, 121, 117, 113, 109 butų patalpos (b.l. 17). Butas ( - ), Klaipėda, nuosavybės teise priklauso atsakovui M. J. (M. J.) (b.l. 18). Pagal lokalinę sąmatą ieškovė apskaičiavo ir 2009-05-07 išmokos potvarkiu Nr. 09/220-0032 draudėjai S. S. išmokėjo 3818,00 Lt draudimo išmoką (b.l. 19-22). 2009-07-30 ieškovas pareiškė atsakovui pretenziją dėl išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo (b.l. 26). 2011-01-27 ieškovo advokatė pareiškė atsakovui pretenziją dėl išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo (b.l. 27-29). 2009-06-09 UAB „Buitis be rūpesčių“ rašte nurodoma, kad atsakovo bute keičiamų vandens skaitiklių darbai nebuvo suderinti su UAB „Buitis be rūpesčių“, kiekvienas buto šeimininkas buvo tų darbų užsakovas ir prižiūrėtojas (b.l. 88). 1998-01-06 UAB „EKO-L“ montuotojas G. T. sumontavo karšto ir šalto vandens skaitiklius atsakovo bute, esančiame ( - ), Klaipėda (b.l. 64-68). 2011-02-13, 10,12 val. atsakovas pranešė apie avariją namo administratoriui UAB „Buitis be rūpesčių“ (b.l. 69). Suvirintojas A. V. nurodo, kad ( - ), tualete, prieš vandens skaitiklį trūko šalto vandens vamzdis, kuris užvirintas (b.l. 70).

16Dėl ieškinio pagrįstumo.

17Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad S. S. priklausantis butas, esantis ( - ), Klaipėda, 2009-02-13 buvo užpiltas vandeniu iš ( - ), Klaipėda esančio buto dėl šio buto tualete trūkusios trišakio aklės. Tarp ieškovo ir atsakovo kyla ginčas dėl to, kas privalo atlyginti padarytą žalą: buto, esančio ( - ), Klaipėda, savininkas, tai yra, atsakovas, ar, anot atsakovo, nekokybiškai darbus atlikęs trečiasis asmuo, ar trečiasis asmuo – daugiabučio namo administratorius.

18Asmuo, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenumato kitokio dydžio (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 straipsnis ). Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtą sumą iš atsakingo už padarytą žalą asmens (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 d.). Taigi ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti 3818,00 Lt žalą iš šią žalą padariusio asmens. Ieškovas šią žalą atlyginti reikalauja iš atsakovo M. J..

19Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 str. 1 ir 2 d. numato, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės, t.y. žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Butas, esantis ( - ), Klaipėdos mieste, iš kurių buvo užpiltos S. S. priklausantis butas, nuosavybės teise priklauso atsakovui M. J. (b.l. 18). Atsakovas neįrodinėjo, kad dėl jo atsakomybės nėra dėl trijų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.270 straipsnio 1 d. nurodytų aplinkybių, tačiau nurodė, jog žala atsirado dėl trečiojo asmens netinkamai atliktų remonto darbų arba dėl nepakankamos trečiojo asmens priežiūros. Šios nurodytos aplinkybės, sprendžiant atsakovo atsakomybės klausimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 ir 2 d., nepašalina atsakovo atsakomybės prieš nukentėjusį asmenį. Atsakovo nurodytos aplinkybės gali būti svarbios nagrinėjant kitą klausimą, kurį turi teisę iškelti kitoje byloje atsakovas, esant neigiamam jo atžvilgiu sprendimui šioje byloje, kas buvo kaltas dėl atsakovo patirtų nuostolių, atlyginus priteistą žalą ieškovui, tačiau tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

20Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės aplinkybės: žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų bei kaltė, jeigu žala atlyginama kaltės pagrindu. Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas.

21Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai.

22Teismas, vertindamas įrodymus, remiasi laisvo įrodymų vertinimo principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnyje. Pagal šį principą jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytas išimtis; teismas, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs proceso metu įrodinėjamas aplinkybes, vadovaudamasis įstatymais, įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą kiekvieną įrodymą atskirai ir jų visetą. Kaip jau minėta šioje byloje tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad butas, esantis ( - ), Klaipėda, 2009-02-13 buvo užpiltas vandeniu iš ( - ), Klaipėda esančio buto dėl šio buto tualete trūkusios trišakio aklės. Be to, vertinant įrodymus reikia turėti galvoje tai, kad užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, t. y. netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Nustatydamas neteisėtus veiksmus kaip pagrindą žalai atlyginti buto užpylimo atveju, teismas turi nurodyti, kad ieškovas turi įrodyti, jog atsakovas pažeidė pareigą nedaryti kitiems asmenims žalos valdant ir naudojant savo turtą bei juo disponuojant. Ieškovas turi įrodyti, kad jo turtas sugadintas dėl realiai buvusio užliejimo, kurį padarė atsakovas. Nagrinėdamas priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovui padarytos žalos klausimą teismas turi nurodyti, kad ieškovas pateiktų įrodymus, jog atsakovo neteisėti veiksmai sukėlė nuostolių ar prie jų prisidėjo. Turto sugadinimo atveju neteisėti atsakovo veiksmai, o ne kitos aplinkybės turi būti turto sugadinimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-299/2008)

23Šioje byloje ieškovas pateikė įrodymus, kad užpylimo židinys yra viršuje esančiose atsakovo patalpose, tai pranešimas apie įvykį, nuotraukos, kuriose yra užfiksuotas ( - ), Klaipėda, buto vaizdas po apgadinimo, 2009-02-15 patikrinimo aktas, atsakovas taip pat pateikė savo buto fotonuotraukas (b.l. 6, 8-15, 16, 109, 110).

24Teismas iš byloje pateiktų įrodymų daro išvadą, kad dėl S. S. buto užpylimo kaltas atsakovas, nes jis nesielgė taip, kaip turi pareigą elgtis patalpų savininkas, kad nepadarytų dėl tokio elgesio žalos kitam asmeniui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1 d.), t.y. tinkamai nesirūpino (priėmė netinkamai sumontuotą po remonto ar neatliko, neorganizavo profilaktiškų darbų, kad užtikrintų vandentiekio saugų funkcionavimą) jo patalpose esančios santechnikos būkle.

25Ieškovas pateikė Lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2008 m. spalio kainas dėl S. S. priklausančio buto, esančio ( - ), Klaipėda, remonto kurią sudarė turto žalų ekspertas R. M., kurioje nurodyta, kad darbo ir medžiagų vertė yra 3818,00 Lt (b.l. 19, 20). Įvertinus pateiktas buto, esančio ( - ), Klaipėda, fotonuotraukas po įvykio ir pateiktos lokalinės sąmatos turinį, darytina išvada, kad pateikta lokalinė sąmata atitinka darbų apimtis, reikalingas padariniams po buto užliejimo vandeniu pašalinti.

26Atsakovas neteikė jokių įrodymų savo keliamiems argumentams pagrįsti, o tik teikė samprotavimus, kurie nepagrįsti jokiais įrodymais. Tokiu būdu šaliai nurodant argumentus dėl ieškovo pateiktų įrodymų ir išsakant abejones dėl tokių įrodymų teisėtumo, tokias abejones turi pagrįsti jas išsakanti šalis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Atsakovui nepateikus įrodymų apie kitokią, bent galimą, patalpų remonto vertę, teismas vertindamas įrodymus, neturi pagrindo spręsti, jog pateikti įrodymai nepatvirtina patalpų remonto vertės, todėl darytina išvada, kad padarytos žalos dydis atitinka lokalinėje sąmatoje nurodytą žalos dydį, tai yra, 3818,00 Lt.

27Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad šioje byloje atsakovu turėtu būti trečiasis asmuo UAB „Buitis be rūpesčių“, tačiau šis atsakovo atstovės argumentas atmestinas, nes pagal teismui pateiktą bendrojo naudojimo objektų sąrašą, bendrojo naudojimo objektas yra vandentiekio sistema (geriamojo vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra namo viduje nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso namo įvade iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo jungtį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos), vandentiekio avarijai įvykus atsakovui priklausančiame bute, atsakovo pareiga yra rūpintis jo bute esančiais vandentiekio vamzdžiais.

28Ieškovo reikalavimas dėl 3818,00 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka tenkintinas, iš atsakovo priteistina 3818,00 Lt priteistinas žalos atlyginimas ieškovo naudai.

29Dėl procesinių palūkanų.

30Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, kurią sumokėti praleistas terminas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 3818,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnis).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

32LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 115,00 Lt žyminį mokestį, 1400,00 Lt už advokato teisinę pagalbą, kurią sudaro 400,00 Lt už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, 1000,00 lt už ieškinį.

33Teismas atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą ir į tai, kad prašomų atsakovo priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis (1400 Lt) neviršija rekomenduojamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtinto Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 1400,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 1515,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

34Ieškovės atstovė pateikė įrodymus apie turėtas kelionės išlaidas: dėl 2011-10-14 kelionės traukiniu Vilnius – Klaipėda (50,18 Lt) išlaidų ir dėl 2011-10-15 kelionės traukiniu Vilnius – Klaipėda (50,18 Lt). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. numato bylinėjimosi išlaidų priteisimą šalims. Šioje byloje advokato padėjėja Vilija Badaraitė nėra proceso šalis, ji atstovauja ieškovą byloje, tačiau vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, jos turėtos kelionės išlaidos priteistinos iš atsakovo. Atsižvelgiant į tai, kad 2011-10-15 byloje teismo posėdis nevyko, todėl ieškovo atstovui nebuvo pagrindo vykti iš Vilniaus į Klaipėdą, todėl prašymas dėl kelionės išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies, advokato padėjėjai Vilijai Badaraitei priteistina 50,18 Lt kelionės išlaidų.

35Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 35,25 Lt, išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (LR CPK 92 str.). Ieškinį patenkinus, minėtos išlaidos priteistinos iš atsakovo.

36Dėl sprendimo išdėstymo.

37Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis).

38Taigi minėta norma nustato, kad išdėstyti sprendimo įvykdymą yra teismo teisė, o ne pareiga, ši teismo teisė reiškia lengvatinio termino skolininkui įvykdyti prievolę suteikimą. Sprendimo įvykdymą išdėstyti galima tik išimtinais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti teismo sprendimą. Sprendžiant dėl sprendimo vykdymo išdėstymo reikia remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, būtina nustatyti, ar išdėsčius sprendimo vykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti ieškovo interesai. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas visada turi būti siejamas su abiejų šalių interesais, turi būti siekiama šalių interesų pusiausvyros užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006).

39Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas M. J. yra našlys, senatvės pensininkas, jo mėnesio pajamos yra 787,00 Lt. Sprendžiant teismo sprendimo išdėstymo klausimą turi būti atsižvelgta taip pat ir į ieškovo interesus. Būtina nustatyti ar išdėsčius sprendimo įvykdymą nebus pažeisti teisėti ieškovo interesai. Byloje ieškovas yra juridinis asmuo, teikiantis draudimo paslaugas, kurio veiklos tikslas yra pelno gavimas, todėl šiuo atveju nustatinėti ieškovo turtinę padėtį nėra pagrindo. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo turtinė padėtis būtų sunki, todėl ieškovui teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas neturėtų sukelti didelių neigiamų pasekmių, nes skolą ieškovas atgaus laipsniškai per ilgesnį laiko tarpą.

40Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovo M. J. prašymas tenkintinas, dėl sunkios turtinės padėties 5333,00 Lt priteisto įsiskolinimo (3818,00 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka, 1400,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, 115,00 Lt žyminio mokesčio) ir 5 procentų metinių palūkanų nuo 3818,00 Lt ieškovui mokėjimas, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei siekiant abiejų šalių interesų pusiausvyros, išdėstytinas dvejiems metams kas mėnesį mokant po 230,00 Lt, paskutinį mėnesį – 43,00 Lt ir metines palūkanas, įmokas mokant iki einamojo mėnesio 20 dienos.

412011-09-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones paliktinos galioti iki sprendimo įvykdymo.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270, 284 str., teismas

Nutarė

43ieškinį tenkinti visiškai.

44Priteisti ieškovui ADB „Seesam Lietuva“ iš atsakovo M. J. (M. J.) 3818,00 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 115,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 1400,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

45Iš atsakovo M. J. ieškovo ADB „Seesam Lietuva“ naudai priteisto 5333,00 Lt įsiskolinimo(3818,00 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka, 1400,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, 115,00 Lt žyminio mokesčio) ir 5 procentų metinių palūkanų nuo 3818,00 Lt ieškovui mokėjimą išdėstyti per dvejus metus kas mėnesį mokant po 230,00 Lt, paskutinį mėnesį – 43,00 Lt, ir 5 procentų metines palūkanas nuo 3818,00 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2011-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įmokas mokant iki einamojo mėnesio 20 dienos.

46Iš atsakovo M. J. ieškovo atstovės advokato padėjėjos Vilijos Badaraitės naudai priteisti 50,18 Lt kelionės išlaidų.

47Priteisti valstybei iš atsakovo M. J. 35,25 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

482011-09-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

49Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė... 4. Tretysis asmuo UAB „EKO-L“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 5. Tretysis asmuo AB „Klaipėdos vanduo“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 6. Tretysis asmuo UAB „Buitis be rūpesčių“ atsiliepime į ieškinį... 7. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį... 8. Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Prašė teismo nustayti tikrąjį... 9. Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad M. J. (M. J.) nėra... 10. Trečiojo asmens UAB „EKO-L“ atstovas su ieškiniu sutiko, prašė... 11. Trečiojo asmens AB „Klaipėdos vanduo“ atstovė mano, kad ieškinys... 12. Trečiojo asmens UAB „Buitis be rūpesčių“ atstovas paaiškino, kad... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Faktinės bylos aplinkybės.... 15. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UADB „Seesam Lietuva“... 16. Dėl ieškinio pagrįstumo.... 17. Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad S. S. priklausantis butas, esantis ( - ),... 18. Asmuo, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, turi į padariusį žalą... 19. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 str. 1 ir 2 d. numato, kad žalą,... 20. Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės... 21. Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir... 22. Teismas, vertindamas įrodymus, remiasi laisvo įrodymų vertinimo principu,... 23. Šioje byloje ieškovas pateikė įrodymus, kad užpylimo židinys yra viršuje... 24. Teismas iš byloje pateiktų įrodymų daro išvadą, kad dėl S. S. buto... 25. Ieškovas pateikė Lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2008 m. spalio kainas... 26. Atsakovas neteikė jokių įrodymų savo keliamiems argumentams pagrįsti, o... 27. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad šioje byloje atsakovu... 28. Ieškovo reikalavimas dėl 3818,00 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka... 29. Dėl procesinių palūkanų.... 30. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 32. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 33. Teismas atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą ir į tai, kad prašomų... 34. Ieškovės atstovė pateikė įrodymus apie turėtas kelionės išlaidas: dėl... 35. Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 35,25 Lt, išlaidų... 36. Dėl sprendimo išdėstymo.... 37. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva,... 38. Taigi minėta norma nustato, kad išdėstyti sprendimo įvykdymą yra teismo... 39. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas M. J. yra našlys, senatvės... 40. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovo M. J. prašymas... 41. 2011-09-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270,... 43. ieškinį tenkinti visiškai.... 44. Priteisti ieškovui ADB „Seesam Lietuva“ iš atsakovo M. J. (M. J.) 3818,00... 45. Iš atsakovo M. J. ieškovo ADB „Seesam Lietuva“ naudai priteisto 5333,00... 46. Iš atsakovo M. J. ieškovo atstovės advokato padėjėjos Vilijos Badaraitės... 47. Priteisti valstybei iš atsakovo M. J. 35,25 Lt turėtų bylinėjimosi... 48. 2011-09-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...