Byla 2-2889-603/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, sekretoriaujant Violetai Kamašinienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „GCW“ atstovams advokatei E. J. ir bankroto administratoriui A. L., atsakovo UAB „Tokyo“ atstovei advokatei J. J., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „GCW“ ir UAB ,,Ekspertų grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Tokyo“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2I. R. A. ieškiniu (b. l. 191 – 198, 1 t.) atsakovui UAB ,,Tokyo“ prašė teismo pripažinti 2010-02-01 Turto ir atsargų pirkimo – pardavimo sutartį, kuria parduota turto už 657 952,65 Lt, sudarytą tarp ieškovo UAB ,,GCW“ ir atsakovo UAB ,,Tokyo“ negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti vienašalę restituciją bei priteisti iš atsakovo UAB ,,Tokyo“ ieškovui BUAB ,,GCW“ 2 417 166,13 Lt, priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2 417 166,13 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo BUAB ,,GCW“ naudai.

3Ieškovas BUAB „GCW“ ieškiniu (b. l. 1 – 6, 3 t.) atsakovui UAB „Tokyo“ prašė teismo pripažinti 2010-01-29 Turto ir atsargų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria parduota turto už 231 668,20 Lt, sudarytą tarp ieškovo UAB ,,GCW“ ir atsakovo UAB ,,Tokyo“, negaliojančia nuo jos sudarymo momento; 2010-02-01 Turto ir atsargų pirkimo-pardavimo sutartį, kuria parduota turto už 657 952,65 Lt, sudarytą tarp ieškovo UAB ,,GCW“ ir atsakovo UAB ,,Tokyo“ negaliojančia nuo jos sudarymo momento; 2010-03-01 pirkimą - pardavimą pagal sąskaitą-faktūrą GCW Nr. 11046, kuriuo UAB ,,GCW“ pardavė UAB ,,Tokyo“ turto už 198 636,03 Lt, negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą UAB „Tokyo“ sumokėti ieškovui BUAB „GCW“ 1 088 256,88 Lt pinigais, priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovai procesiniuose dokumentuose ir atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad laikotarpiu nuo 2010-01-29 iki 2010-03-01 sutarčių pagrindu UAB ,,GCW“ pardavė atsakovui visą nuosavybės teise valdytą ir UAB ,,GCW“ ūkinėje komercinėje veikloje naudojamą kilnojamą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą už 1 088 256,88 Lt (231 668,20 Lt+657 952,65 Lt+198 636,03 Lt). Ieškovai minėtas sutartis ginčija CK 6.66 straipsnio (Actio Pauliana) nuostatomis ir teigia, jog UAB ,,GCW“ buvo nemokus, be to, suteikė pirmenybę kitam kreditoriui bei sumažino turto, kuriuo buvo užtikrinta kreditoriaus reikalavimo teisė vertę. Ieškovų teigimu, nebuvo jokios sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kas būtų įpareigoję UAB „GCW“ ir UAB „Tokyo“ sudaryti ginčijamas sutartis. Be to, ginčijami sandoriai sudaryti nesant nei teisinio, nei faktinio būtinumo, dėl pernelyg mažos sandorių kainos pažeidžiamos kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės, todėl atsakovas yra nesąžiningas. Apie šalių nesąžiningumą liudija faktinė aplinkybė, jog V. D. buvo tiek UAB „GCW“, tiek UAB „Tokyo“ vadovė, todėl abejoms įmonėms buvo žinoma, jog buvo pažeidžiami kitų kreditorių interesai. Taip pat nurodė, jog ieškinio senaties terminas nepraleistas, kadangi dokumentus bankroto administratorius perėmė 2011-05-18 ir 2011-07-21. Taip pat nurodė, jog atsakovas su ieškovu už įsigytą turtą sutartyse numatytomis sąlygomis neatsiskaitė, todėl lėšų, kuriomis būtų galėjusi atsiskaityti su kitais kreditoriais BUAB „GCW“ negavo. Be to, bankrutuojančios įmonės sandorių ginčijimas yra bankroto administratoriaus pareiga, todėl šie veiksmai negali būti laikomi piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

5Ieškovas BUAB „GCW“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog pritaikius restituciją, turėtų būti priteista 4 382 687, 62 Lt suma. Ieškovo teigimu, turtas, kuris buvo parduotas pagal minėtas sutartis sudarė tik 21 % rinkos vertės, todėl priteistino turto vertė yra ne 1 088 256 Lt, o ženkliai didesnė.

6Atsakovas UAB ,,Tokyo“ procesiniuose dokumentuose ir jo atstovė teismo posėdžio metu ieškovų R. A. ir BUAB ,,GCW“ ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 21 - 26, 2 t., 1 – 6, 3 t.). Nurodė, kad jog nagrinėjamu atveju nėra sąlygų pareikšti netiesioginį actio Pauliana ieškinį, todėl nėra pagrindo taikyti restituciją. Kadangi Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama byla analogišku pagrindu (UAB „Ekspertų grupė“ v. UAB „Tokyo“), atsakovas prašė teismo skirti bankroto administratoriui baudą, dėl tapataus ieškinio pateikimo.

7Ieškinys tenkintinas visiškai

8Vilniaus apygardos teismas 2012-12-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-18-585/2012 pagal UAB ,,Ekspertų grupė“ (procesinių teisių ir pareigų perėmėjas – R. A.) ieškinį atsakovui UAB ,,Tokyo“ sujungė su civiline byla Nr. 2-4738-603, inicijuota bankroto administratoriaus, į vieną bylą, paliekant bendrą numerį 2-4738-603/2012 (naujas Nr. 2-2889-603/2013). Sujungtose bylose nagrinėjamas skirtingų ieškovų tapatus reikalavimas atsakovui UAB „Tokyo“ dėl 2010-02-01 Turto ir atsargų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

9Bylos medžiaga patvirtina, jog 2010-01-29 UAB „GCW“ ir UAB „Tokyo“ sudarė Turto ir atsargų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „GCW“ pardavė UAB „Tokyo“ turtą – UAB „GCW“ nuosavybės teise priklausančius turto objektus – kilnojamuosius daiktus, pritaikytus restoranų ir kavinių veiklai, esančius ( - ), išvardintus sutarties 1 priede už 205 622,49 Lt, taip pat atsargas, esančias ( - ), išvardintas Priede Nr. 2 už 26 045,71 Lt. 2010-01-01 UAB „GCW“ ir UAB „Tokyo“ sudarė Turto ir atsargų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „GCW“ pardavė UAB „Tokyo“ turtą – UAB „GCW“ nuosavybės teise priklausančius turto objektus – kilnojamuosius daiktus, pritaikytus restoranų ir kavinių veiklai, esančius ( - ), išvardintus sutarties 1 priede už 615 734,43 Lt, taip pat atsargas, esančias ( - ), išvardintas Priede Nr. 2 už 42 217,72 Lt. 2010-03-01 pagal PVM sąskaitą-faktūrą GCW Nr. 11046 UAB „GCW“ pardavė UAB „Tokyo“ likusį ilgalaikį turtą, esantį Vienuolio g. 4, Vilniuje, išvardintą priede prie sąskaitos faktūros už 198 636,03 Lt sumą (b. l. 14 - 96, 3 t.).

10Vilniaus apygardos teismo 2011-02-04 nutartimi ieškovui UAB ,,GCW“ iškėlė bankroto bylą (b. l. 7 – 8, 3 t.). Ši nutartis įsiteisėjo 2011-04-28 (b. l. 9 – 13, 3 t.).

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias actio Pauliana tenkinimo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-25/2012).

12Teismo vertinimu, ieškovų pareikštas reikalavimas turi visus būtingus actio Pauliana požymius, todėl teismas ieškovų reikalavimą nagrinėja kaip bankroto administratoriaus (UAB ,,GCW” interesų gynėjo) ir R. A. (kreditoriaus) pareikštą ieškinį, ginant savo teises CK 6.66 str. 1 d. pagrindu. Ieškiniai pareikšti atitinkamai 2011-10-07 ir 2012-05-16, t. y. per trumpesnį negu vienerių metų terminą nuo tos dienos, kai UAB ,,Ainava“ (teisių ir pareigų perėmėjas UAB ,,Ekspertų grupė“, vėliau – R. A.) buvo patvirtintas BUAB ,,GCW“ kreditoriumi (pažymėtina, kreditorius nebuvo ginčijamo sandorio šalis, todėl negalėjo žinoti apie ginčijamą sandorį jo sudarymo metu) bei bankroto administratoriui 2011-05-18 ir 2011-07-21 perėmus dokumentus, todėl CK 6.66 str. 3 d. numatytas ieškinio senaties terminas nėra praleistas. Taip pat ieškovas R. A. turi neabejotiną reikalavimo teisę pagal reikalavimo perleidimo sutartį tarp R. A. ir UAB „Ekspertų grupė“ 89 471,66 Lt sumai (b. l. 177-179, 1 t.). Bankroto administratorius veikia tiek kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesais, gindamas tiek visų kreditorių, tiek ir bankrutuojančios įmonės teises (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ieškovai turi neabejotiną reikalavimo teisę.

13Teismo vertinimu, ieškovas BUAB ,,GCW“ pateikė pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog ginčijamų sandorių sudarymo metu UAB „GCW“ buvo nepajėgi atsiskaityti su savo kreditoriais, ir pažymėtina, kad atsakovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes dėl įsipareigojimų kreditoriams. Būtent pažyma apie UAB ,,GCW“ įsipareigojimus kreditoriams 2010-01-29, 2010-02-01, 2010-03-01 datai (b. l. 97, 3 t.) patvirtina, jog 2010-01-29 – 2010-02-01 laikotarpiu skola kreditoriams sudarė 4 581 111,40 Lt, o 2010-03-01 datai skola kreditoriams siekė 5 932 578,99 Lt. Be to, minėtoje Vilniaus apygardos teismo 2011-02-04 nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas konstatavo UAB „GCW“ nemokumą jau nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo dienos, t. y. nuo 2010-09-14. Pažymėtina, kad tarp šalių nekilo ginčo, jog laikotarpiu nuo 2010-01-29 iki 2010-03-01 UAB ,,GCW” ginčijamais sandoriais perleido iš esmės visą savo veiklą užtikrinantį materialųjį turtą, todėl akivaizdu, kad įmonė nuo 2010-03-01 veiklos nevykdė ir neturėjo galimybių vykdyti. Atsižvelgiant į išdėstytą, yra pagrindas konstatuoti, jog ginčijamų sandorių sudarymo metu (2010-01-29, 2010-02-01, 2010-03-01) UAB „GCW“ neabejotinai buvo faktiškai nemoki, nepriklausomai nuo to, kad teisinis nemokumo įvertinimas buvo konstatuotas vėliau minėta teismo 2011-02-04 nutartimi. Pagal CK 6.66 str. 1 d. kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, jog tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu. Nustatinėjant actio Pauliana instituto taikymo sąlygą – kitokį kreditoriaus teisių pažeidimą, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog kreditoriaus teises gali pažeisti sandoriai, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę, ir sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditoriaus finansiniams reikalavimams patenkinti. Taigi kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio. Aukščiausiasis Teismas taip pat pažymėjo, kad turtinės padėties sunkinimas, naujų įsipareigojimų prisiėmimas, turto perleidimas ir neatsiskaitymas su tiekėjais yra pakankamas pagrindas spręsti dėl atsakovų nesąžiningumo ir vengimo atsakyti už įmonės prievoles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2012).

14Vertinant, ar ginčijamais sandoriais nebuvo kitaip pažeistos kreditorių teisės, reikia atsižvelgti į individualias tokio sandorio sudarymo aplinkybes. Nagrinėjamu atveju vertintina, ar ginčijami sandoriai buvo suderinami su įmonės veiklos prioritetais, kai sudarymo metu konstatuotas įmonės nemokumas bei buvo pradelsti mokėjimai kreditoriams, be to, vertintina, ar tokie sandoriai neprieštarauja įprastai verslo logikai, t. y. nustatant ar UAB ,,GCW“ gavo mažesnę naudą, negu būtų gavusi tokio sandorio nesudariusi. Kaip minėta, ginčijamais sandoriais šalys susitarė dėl prekių ir įrangos bei atsargų pardavimo už bendrą 1 088 256,88 Lt sumą. Byloje pateiktas AB ,,Lietuvos draudimas“ 2008-11-11 Įmonių turto draudimo liudijimas (b. l. 128 - 134, 3 t.), patvirtina, jog UAB ,,GCW” priklausanti gamybinė įranga trijose UAB „GCW“ veiklos vietose buvo bendrai įvertinta 6 000 000 Lt, tame tarpe ir investicijos į veiklos patalpas – 1 500 000 Lt, ir tokia verte turtas apdraustas dešimties metų laikotarpiui iki 2018-10-31. Taip pat nurodytoje draudimo sutartyje numatyta, kad tam pačiam dešimties metų laikotarpiui apdraudžiamas nuolatinis bendras visoms trims veiklos vietoms (Vienuolio g. 4, Vilniuje; Žalgirio g. 114/Linkmenų g. 17, Vilniuje ir Konstitucijos pr. 26, Vilniuje) 300 000 Lt vertės prekių (atsargų) kiekis. Kadangi, ginčijami sandoriai sudaryti praėjus kiek daugiau nei vieneriems metams nuo dešimties metų trukmės draudimo sutarties sudarymo, todėl, teismo vertinimu, ieškovas pagrįstai rėmėsi draudimo sutartyje nurodytomis įrangos ir atsargų vertėmis, įrodinėjant aiškiai per mažą ginčijamų sutarčių kainą. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių neįprastai didelį apdrausto ir įkeisto turto (įrangos ir atsargų) vertės sumažėjimą nuo 2008-11-11 iki ginčijamų sandorių sudarymo momento ir jų priežastis, dėl to ieškovo argumentai dėl aiškiai per mažos pardavimo kainos yra laikytini pagrįstais. Taigi, nustačius, kad bendra turto pardavimo kaina pagal ginčijamas sutartis buvo mažesnė už realią rinkos vertę, atsakovo nesąžiningumo prezumpcija kyla pagal CK 6.67 str. 4 d. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog tokiomis sąlygomis sandoris neprivalėjo būti sudarytas, būtent nagrinėjamu atveju privalomumą suprantant ir siejant su naudos ir praradimų (arba negautos naudos) santykiu sudarant ginčo sandorį arba nuo jo sudarymo susilaikant. Sudaręs sandorį UAB „GCW“ patyrė didesnius ekonominius praradimus negu įgijo naudos, dėl to sandorio sudarymas pažeidė kreditorių interesus gauti ginčijamų sandorių sudarymo metu galiojusių reikalavimų skolininkui patenkinimą. Taip pat pažymėtina, kad CK 1.5 str. 1 d. nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar ketinantis sudaryti sandorį asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai; tai daroma iš dalies jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama, sudarant sandorius, domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, tam, kad nebūtų pažeisti įstatymai; toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007). Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovui buvo žinoma aplinkybė, jog ginčo sandoriais pažeidžiami kitų kreditorių interesai, kadangi sandorio šalis UAB ,,GCW” jų sudarymo metu buvo skolingas kitiems kreditoriams, tarp jų – pirmos ir antros eilės kreditoriams, kuriems negalėjo įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Be to, yra pagrindas konstatuoti, jog atsakovui taip pat buvo žinoma, jog ieškovas turi finansinių sunkumų, kadangi iki ginčijamų sandorių sudarymo V. D. buvo UAB ,,GCW” vadovė, o nuo 2009-11-02 ji buvo UAB ,,Tokyo” vadovė (b. l. 109 – 119, 3 t.). Taip pat pažymėtina, kad ginčo sandorius sudarė verslininkai, kuriems įstatyme keliami didesni reikalavimai domėtis kita sudaromo sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeisti įstatymai. Pagal teismų praktiką, sąžiningo sandorio dalyvio elgesio standartą atitinkantis reikalavimas veikti aktyviai ir pasidomėti, ar sudarant sandorį nebus pažeisti kitų asmenų interesai, taikomas atsižvelgiant į sandorio sudarymo aplinkybių kontekstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2010). Pripažinus sandorius negaliojančius pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį, taikytina restitucija (CK 6.145 str. 1, 2 d.). Jeigu grąžintinas turtas yra sunaikintas arba perleistas, asmuo privalo atlyginti grąžintino turto vertę, buvusią jo gavimo, sužalojimo ar perleidimo arba restitucijos metu, atsižvelgiant į tai, kuriuo metu to turto vertė buvo mažiausia; jeigu privalantis grąžinti turtą asmuo yra nesąžiningas arba restitucija taikoma dėl jo kaltės, tai jis privalo atlyginti didžiausią turto vertę (CK 6.147 str. 2 d.). Ginčijamos sutartys patvirtina, kad sutarčių dalykas yra konkrečiai vietai ir konkrečiai veiklai pritaikyta įranga, kuri negali būti paimta ir perduota be esminės žalos jai, o taip pat – vien kiekybinėmis ir kokybinėmis charakteristikomis apibrėžiamos neindividualizuojamos prekės, kurių kiekis ir sudėtis pas atsakovą nagrinėjamu metu nėra žinoma, todėl taikoma restitucija iš atsakovo bankrutuojančiai UAB „GCW“ priteisiant prekių ir įrangos vertę (CK 6.146 str.). Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog taikant restituciją, yra pagrindas priteisti iš atsakovo pagal 2008-11-01 turto draudimo sutartyje nurodytą turto vertę, įvertinus šio turto nusidėvėjimo normas. Dėl to teismas laiko pagrįstais ieškovo BUAB ,,GCW” argumentus, jog gamybinės įrangos vertė ginčo sandorių sudarymo metu, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, kuris pagal Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlį yra 6 metai (kas reiškia, jog vieneriems metams tai sudaro 16,7 proc.), siekė 4 998 000 Lt, ir dėl to viso sandoriais perleisto turto vertė siekė 5 298 000 Lt. Kadangi pagal ieškovo BUAB ,,GCW” duomenis, už ginčo sandoriais perleistą turtą UAB ,,Tokyo” su ieškovu BUAB ,,GCW” neatsiskaitė, 2010-03-03 Reikalavimo perleidimo sutartimi teisę reikalauti 915 312,38 Lt skolos iš UAB ,,Tokyo” ieškovas perleido UAB ,,Vilsarma”. Todėl yra pagrindas mažinti iš atsakovo priteistiną sumą iki 4 382 687, 62 Lt. Taikant restituciją visos negaliojančios sutarties šalys turi būti grąžinamos į pradinę padėtį, buvusią iki negaliojančios sutarties sudarymo. Tačiau restitucijos taikymo būtinumas nėra absoliutus tam tikrais atvejais, kai to reikalauja reikšmingos bylos aplinkybės, restitucija gali būti taikoma dalinai, vienašališkai arba apskritai netaikoma (CK 6.222 str. 1 d., 6.145 str. 2 d., 6.146 str.). Atsakovo nuosavybėje paliekant visą ginčo sutartimi jam perduotą turtą iš BUAB „GCW“ atsakovui nieko nepriteistina.

15ĮBĮ 11 str. numato, jog įmonės administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį nei 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo bei pareikšti ieškinius dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas konstatuoti, jog minėta teisės norma nustato administratoriui imperatyvią pareigą ginčyti, jo manymu, sudarytus bankrutuojančios įmonės neteisėtus sandorius. Pažymėtina, kad šiuo nagrinėjamu atveju kreditoriaus ieškinys dėl tapataus sandorio ginčijamo neeliminuoja bankroto administratoriaus teisės teikti ieškinį, tuo labiau kai gali būti ginčijama kreditoriaus reikalavimo teisė reikšti bankrutuojančios įmonės interesais ieškinį. Todėl, teismo vertinimu, atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo įmonės administratoriui yra atmestinas.

16Taip pat teismas, priimdamas sprendimą, atsižvelgia į tai, jog nėra įsiteisėjęs Vilniaus apygardos teismo 2012-09-27 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2049-585/2012 pagal ieškovo UAB ,,Ekspertų grupė” ieškinį atsakovui UAB ,,Tokyo” dėl sandorio pripažinimo negaliojačiu (LITEKO duomenys).

17Taip pat iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos už grąžinamus BUAB „GCW“ 4 382 687,62 Lt nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (2012-05-21) (CK 6.37 str. 2 d., CK 210 str.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 5 str., CPK 176-185 str., CPK 269-270 str., CK 6.145 str.,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Pripažinti negaliojančiais 2010-01-29 Turto ir atsargų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria parduota turto už 231 668,20 Lt, sudarytą tarp ieškovo UAB ,,GCW“ ir atsakovo UAB ,,Tokyo“, nuo jos sudarymo momento, 2010-02-01 Turto ir atsargų pirkimo-pardavimo sutartį, kuria parduota turto už 657 952,65 Lt, sudarytą tarp ieškovo UAB ,,GCW“ ir atsakovo UAB ,,Tokyo“ nuo jos sudarymo momento ir 2010-03-01 pirkimą - pardavimą pagal sąskaitą-faktūrą GCW Nr. 11046, kuriuo UAB ,,GCW“ pardavė UAB ,,Tokyo“ turto už 198 636,03 Lt, nuo jo sudarymo momento.

21Taikyti vienašalę restituciją: priteisti iš atsakovo UAB „Tokyo“ ieškovo BUAB „GCW” naudai 4 382 687,62 Lt.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Tokyo“ ieškovo BUAB ,,GCW“ naudai 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos 4 382 687,62 Lt nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Atmesti atsakovo UAB ,,Tokyo“ prašymą dėl baudos skyrimo.

24Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, sekretoriaujant... 2. I. R. A. ieškiniu (b. l. 191 – 198, 1 t.) atsakovui UAB ,,Tokyo“ prašė... 3. Ieškovas BUAB „GCW“ ieškiniu (b. l. 1 – 6, 3 t.) atsakovui UAB... 4. Ieškovai procesiniuose dokumentuose ir atstovai teismo posėdžio metu... 5. Ieškovas BUAB „GCW“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė,... 6. Atsakovas UAB ,,Tokyo“ procesiniuose dokumentuose ir jo atstovė teismo... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012-12-06 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 9. Bylos medžiaga patvirtina, jog 2010-01-29 UAB „GCW“ ir UAB „Tokyo“... 10. Vilniaus apygardos teismo 2011-02-04 nutartimi ieškovui UAB ,,GCW“ iškėlė... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias actio Pauliana... 12. Teismo vertinimu, ieškovų pareikštas reikalavimas turi visus būtingus actio... 13. Teismo vertinimu, ieškovas BUAB ,,GCW“ pateikė pakankamai duomenų,... 14. Vertinant, ar ginčijamais sandoriais nebuvo kitaip pažeistos kreditorių... 15. ĮBĮ 11 str. numato, jog įmonės administratorius privalo patikrinti... 16. Taip pat teismas, priimdamas sprendimą, atsižvelgia į tai, jog nėra... 17. Taip pat iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos už grąžinamus BUAB... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 5 str., CPK 176-185 str., CPK 269-270 str., CK... 19. Ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Pripažinti negaliojančiais 2010-01-29 Turto ir atsargų pirkimo - pardavimo... 21. Taikyti vienašalę restituciją: priteisti iš atsakovo UAB „Tokyo“... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Tokyo“ ieškovo BUAB ,,GCW“ naudai 6... 23. Atmesti atsakovo UAB ,,Tokyo“ prašymą dėl baudos skyrimo.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...