Byla e2-3973-340/2016
Dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą ir nutraukti viešąjį pirkimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui VĮ „Regitra“ dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą ir nutraukti viešąjį pirkimą,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti VĮ „Regitra“ viešojo pirkimo komisijos 2016 m. sausio 25 d. sprendimą atmesti UAB „Versina“ pasiūlymą ir pabaigti viešąjį pirkimą „Utenos filialo pastato, esančio ( - ), kapitalinio remonto darbų ir techninio darbo projekto parengimo darbų pirkimas“ (CVP IS pirkimo Nr. 25162); priteisti iš atsakovo visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad atsakovas supaprastinto atviro konkurso sąlygomis vykdo viešąjį pirkimą „Utenos filialo pastato, esančio ( - ), kapitalinio remonto darbų ir techninio darbo projekto parengimo darbų pirkimas“. Ieškovas 2015-12-15 pateikė pasiūlymą, kuriuo įsipareigojo atlikti pirkimo objekte numatytus darbus už 291 089,58 Eur kainą. Atsakovui pasiūlymus taip pat pateikė ir kiti tiekėjai. Dalyje tiekėjų pasiūlymų nurodytos kainos nesiekė 300 000 Eur, o dalyje – viršijo. Atsakovas 2016-01-25 pranešimu informavo ieškovą, kad ieškovo deklaracija dėl atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams yra tinkama, tačiau ieškovo pasiūlyta kaina atsakovui yra nepriimtina. Atsižvelgiant į tai, atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė ir nurodė, kad viešasis pirkimas pasibaigia VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytu pagrindu.

4Ieškovas 2016-01-29 pateikė pretenziją, kuria prašė atsakovo panaikinti savo sprendimą bei tęsti pirkimo procedūras. Ieškovas pretenzijoje nurodė, kad atsakovo sprendimą laiko nepagrįstu, nes sprendimas priimtas remiantis vien tik formaliais pagrindais, kadangi ieškovo pasiūlymas yra realiai priimtinas, o atsakovas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu remiasi dirbtinai.

5Atsakovas 2016-02-05 pranešimu ieškovo pretenziją atmetė ir nurodė, kad dėl to, kokia kaina laikoma per didele perkančiajai organizacijai, sprendžia pati organizacija. Atsakovas nurodė, kad ieškovo pasiūlymo kaina 6 proc. viršija atsakovo suplanuotas lėšas. Taip pat atsakovas nurodė, kad įvertinus darbų apimtį ir pobūdį bei numatytą pirkimui suplanuotą sumą bei kitų tiekėjų kainas, atsakovas siekia darbus įsigyti neviršijant suplanuotų lėšų.

6Pasak ieškovo, atsižvelgiant į ginčijamus atsakovo veiksmus, darytina išvada, kad realaus pagrindo išvadai, jog ieškovo pasiūlyta kaina yra atsakovui nepriimtina, nėra, o atsakovas priimtiną pasiūlymą atmetė formaliai, t.y. iš esmės pažeisdamas ieškovo teisėtą interesą varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo bei VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintą skaidrumo principą. Atsakovas neturėjo atmesti visų tiekėjų pasiūlymų, jeigu bent vieno iš tokių pasiūlymų kaina buvo priimtina atsakovui. Dar kartą pažymėjo, jog ieškovo reali sutarties kaina yra ne 320 198,54 Eur, o 291 089,58 Eur ir už šią kainą ieškovas privalėtų atlikti visus pirkimo objektui realizuoti reikalingus darbus. Ši kaina neviršija atsakovo suplanuotų lėšų, todėl, ieškovo nuomone, ta aplinkybė, kad tiekėjo pateikto pasiūlymo kaina viršija suplanuotų lėšų sumą, gi savaime automatiškai negali būti pagrindu atmesti pasiūlymą.

7Atsakovas VĮ „Regitra“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti atsakovo naudai iš ieškovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pasiūlymo viešajame pirkime pateikimas tiekėjui jokiu būdu negarantuoja, kad būtent jis taps pirkimo laimėtoju ir su juo bus sudaroma viešojo pirkimo sutartis. Tam, kad konkurso dalyvis būtų pripažintas laimėtoju, jo pasiūlymas turi ne tik atitikti visus viešojo pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, tiekėjo pasiūlyta kaina turi būti ne tik mažesnė už visų kitų tiekėjų pasiūlytas kainas, bet ir turi būti pagrįsta ir proporcinga pirkimo objektui. Atsakovas, priimdamas sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos vadovavosi projektine sąmata bei VĮ „Regitra“ 2015 m. viešųjų pirkimų planu, kuriame numatyta šiam pirkimui skirti 300 000 Eur su PVM, taip pat tiekėjų šiam pirkimui pasiūlytų kainų įvertinimu. Atkreipė dėmesį, kad pirkimo plane numatyta didesnė nei projektinėje dokumentacijoje suma, t.y. atsakovas savo iniciatyva ją padidino, įvertinęs paslaugų paskirties pastato kapitalinio remonto techniniame projekte paskaičiuotą patalpų remonto sąmatą su užsakovo rezervu nenumatytiems darbams bei techninio darbo projekto parengimo sąnaudas. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovo teiginiu, kad atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą dėl per didelės kainos buvo formalus, t.y. nėra laikytinas pakankamu pagrindu atmesti tiekėjo pasiūlymą. Atsakovas sprendimus priėmė vadovaudamasis VPĮ reikalavimais, nepažeisdamas VP principų. Pažymėjo, kad pirkimo sąlygos buvo aiškios ir visiems suprantamos, nes visi tiekėjai į pasiūlymų kainas įtraukė užsakovo rezervą ir didžioji dalis pasiūlytų kainų neviršijo perkančiosios organizacijos pirkimui nustatytos maksimalios sumos. Ieškovo pirkimo sąlygų ir sutarties aiškinimas neatitinka tikrovės. Ieškovas bando klaidinti teismą, teigdamas, jog atsakovas iš anksto numatė papildomą darbų pirkimą iki 30 proc. bendros sutarties kainos.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad atsakovas VĮ „Regitra” supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Utenos filialo pastato, esančio ( - ), kapitalinio remonto darbų ir techninio darbo projekto parengimo darbų pirkimas“; skelbimas apie viešąjį pirkimą buvo paskelbtas 2015 m. lapkričio 3 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Pirkimo Nr. 168819.

10Ieškovas UAB „Versina“ 2015-12-15 pateikė pasiūlymą.

11Atsakovas 2016-01-25 pranešimu informavo ieškovą apie sprendimą atmesti jo pasiūlymą, kurio kaina viršijo perkančiosios organizacijos šiam pirkimui 2015 m. pirkimų plane numatytas lėšas, ir pabaigti viešąjį pirkimą VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytu pagrindu (atmetus visų tiekėjų pasiūlymus).

12Ieškovas 2016-01-29 pateikė pretenziją, kuria prašė atsakovo panaikinti savo sprendimą atmesti visų Konkurso dalyvių pasiūlymus dėl pasiūlytos per didelės ir nepriimtinos kainos ir tęsti pirkimo procedūrą. Ieškovas pretenzijoje nurodė, kad atsakovo sprendimą laiko nepagrįstu, nes sprendimas priimtas remiantis vien tik formaliais pagrindais, kadangi ieškovo pasiūlymas yra realiai priimtinas, o atsakovas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu remiasi dirbtinai. Nurodo, kad finansavimui skirta suma (300 000 Eur) nėra galutinė, ieškovo pasiūlymas tik nežymiai viršija biudžetą, todėl galėjo būti gautas papildomas finansavimas. Akivaizdu, kad vertinant pasiūlymus mažiausios pasiūlytos kainos principu, Perkančioji organizacija privalėjo sudaryti pasiūlymų eilę ir Konkurso nugalėtoju pripažinti UAB „Versina“. Jokio objektyvaus pateisinimo, kodėl Konkurso dalyvių pateiktose pasiūlymuose nurodytos kainos laikytinos nepriimtinomis, nėra, todėl ieškovas laikė, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ numatytą skaidrumo principą.

13Atsakovas 2016-02-05 pranešimu ieškovo pretenziją atmetė.

142016-02-12 ieškovas kreipėsi į teismą, reikalaudamas panaikinti VĮ „Regitra“ viešojo pirkimo komisijos 2016 m. sausio 25 d. sprendimą atmesti UAB „Versina“ pasiūlymą ir pabaigti viešąjį pirkimą „Utenos filialo pastato, esančio ( - ), kapitalinio remonto darbų ir techninio darbo projekto parengimo darbų pirkimas“.

15Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo nagrinėjimo ribų.

16Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Teismas pažymi, kad pretenzijos reikalavimas panaikinti atsakovo sprendimą atmesti visų Konkurso dalyvių pasiūlymus dėl pasiūlytos per didelės ir nepriimtinos kainos tik iš dalies gali būti ginčo dalyku, nes ieškovas neturėjo teisės reikšti pretenziją ir ieškinį kitų tiekėjų, dalyvavusių pirkime, vardu; ginčo dalykas – atsakovo perkančiosios organizacijos sprendimo dalis - sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą.

17Teismas sprendžia, kad ieškovas iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.).

18Dėl ieškovo pasiūlymo kainos.

19Ieškovo (tiekėjo) pasiūlymo kaina, apskaičiuota Konkurso sąlygų numatyta tvarka, sudaro 320 198,54 Eur (su 10 proc. užsakovo rezervu); ieškovas neginčija, kad teikiant pasiūlymą, jam buvo žinoma, jog pirkimo objektui suplanuota išleisti 300 000 Eur.

20Atsakovo paskelbto konkurso IV skirsnio „Pasiūlymo bendrieji reikalavimai“ 4.6.2 punktas numato, kad pasiūlymą inter alia sudaro finansinis pasiūlymas, užpildant pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą. Pasiūlyme kainos pateikiamos eurais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat ir PVM) ir visos tiekėjo išlaidos būtinos Darbams atlikti, išlaidos susijusios su darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, visos su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu bei pateikimu susijusios išlaidos, aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidos bei 10 procentų visos pasiūlymo kainos užsakovo rezervas. Teismo vertinimu, šis pirkimo sąlygų punktas išsamiai numato pasiūlymo kainos apskaičiavimo tvarka, t.y. pagal pirkimo sąlygas viso pasiūlymo 10 procentų kainos užsakovo rezervas yra sudedamoji pasiūlymo kainos dalis. Ieškovas savo motyvuojamoje dalyje be pagrindo pakeičia pasiūlymo kainos sąvoką sutarties realios kainos sąvoka ir teigia, kad perkančioji organizacija turėjo vertinti ne pasiūlymo kainą (320 198,54 Eur (su 10 proc. rezervu)), bei numatomos sudaryti sutarties realią kainą - 291 089,58 Eur (be rezervo), kadangi pirkimo sąlygose numatytas „užsakovo rezervas“ nėra reali sutarties kainos sudedamoji dalis, pirkimo sąlygose numatyta užsakovo teisę neužsakyti darbų šiai sumai.

21Teismas atmeta ši ieškovo argumentą kaip nepagrįstą. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad skaidrumo principas reiškia perkančiosios organizacijos pareigą užtikrinti: konkurso sąlygų aiškų ir suprantamą išdėstymą, jų paskelbimą ir taikymą; konkurso sąlygų keitimą įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka; vienodą požiūrį į konkurso dalyvius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2009). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas ar kiti tiekėjai po Konkurso sąlygų paskelbimo 2015-11-03 nesutiktų su Konkurso sąlygų 4.6.2 punkto, kuriuo numatyta pasiūlymo kainos apskaičiavimo tvarka, teisėtumu, arba laikytų jo turinį neaiškiu ir reikalautų paaiškinti pasiūlymo kainos apskaičiavimo tvarką; reiškia, pasiūlymo kainos apskaičiavimo tvarka buvo aiški tiek ieškovui, tiek kitiems tiekėjams. Ieškovo nurodytas pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas (be 10 proc. rezervo) aiškiai neatitinka Konkurso sąlygų 4.6.2 punkto nuostatų. Pažymėtina, kad šis argumentas iš esmės yra naujas, nes jis nebuvo nurodytas ieškovo pretenzijoje. Kaip jau buvo paminėta, pretenzijoje ieškovas reikalavo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą tuo pagrindu, kad ieškovo pasiūlymo kaina nežymiai, tik 6 proc. viršija projektui skirtas lėšas, todėl, ieškovo įsitikinimu, perkančioji organizacija galėtų gauti papildomą finansavimą. Teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys, t.y. ieškinys negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kuriuos nebuvo nurodytos pretenzijoje. Ieškovo argumentas, kad perkančioji organizacija netinkamai nustatė ir vertino ieškovo pasiūlymo kainą, atmetamas kaip faktiškai ir teisiškai nepagrįstas.

22Teismo vertinimu ieškovas be pagrindo remiasi kasacinio teismo praktika įtvirtinančia tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningojo vertinimo principą , šališkai aiškindamas šį principą, bei be pagrindo teigia, jog nėra realaus pagrindo išvadai, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra atsakovui nepriimtina.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2012, kurios faktinės aplinkybės yra labai panašios, pasisakyta, kad VPĮ nenustatyta reikalavimo perkančiajai organizacija atskleisti pirkimo dokumentuose pirkimui skiriamą lėšų sumą, arba, kitaip tariant, kokia didžiausia kaina perkančiajai organizacijai yra priimtina. Tai natūralu, nes nėra vien tik tokios praktikos ir rinkoje su kitais pirkėjais. Vienais atvejais pirkėjui tai gali būti naudinga, kitais atvejais – priešingai, tai gali paskatinti pardavėjus orientuotis į maksimalią galimą kainą, tai reikštų pirkėjui nenaudingą, perkančiajai organizacijai - neracionalų lėšų panaudojimą sumokant gal net didesnę nei rinkos kainą. Tiekėjas, dalyvaudamas viešajame pirkime su savo prekėmis ar paslaugomis, yra ir atitinkamos rinkos dalyvis, taigi, net ir nežinodamas, kokią kainą yra pasirengusi mokėti perkančioji organizacija, jis turi žinoti savo konkurencines galimybes varžytynėse su kitais atitinkamos rinkos dalyviais – su juo konkuruojančiais pirkime tiekėjais. Tiekėjo, kurio pasiūlymas atmetamas tuo pagrindu, kad jo pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacija nepriimtina (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktas), teisės užtikrinamos ne privalomu pirkimui skiriamos lėšų sumos atskleidimu pirkimo dokumentuose, bet jos nustatymu planuojant pirkimą ir perkančiajai organizacijai pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atmetimą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Planuodama viešąjį pirkimą perkančioji organizacija iš anksto numato jam panaudoti skiriamą lėšų sumą. Kai ši suma neatkleidžiama pirkimo dokumentuose, o perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą remdamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu, kilus ginčui, ji privalo įrodyti, kad kaina yra per didelė ir jai nepriimtina (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegija sprendžia, kad VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme per didele, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina inter alia gali būti laikoma tokia pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė, nei perkančiosios organizacijos suplanuota pirkimui skirtina lėšų suma.

24Nagrinėjamoje byloje pats ieškovas nurodė, kad perkančioji organizacija paskelbė CVP IS, jog pirkimo objektui suplanuota skirti 300 000 Eur. Atsakovas kartu su atsiliepimu pateikė VĮ „Regitra“ 2015 metų viešųjų pirkimų plano išrašą, kuriuo duomenimis šiam pirkimui numatyta skirti 300 000 Eur suma. Nepaneigtas atsakovo atsikirtimo ieškiniui argumentas, kad pagal 2015 m. projektinę sąmatą Utenos filialo pastato kapitalinio remonto darbų projektinė kaina su užsakovo rezervu nenumatytiems darbams atlikti sudaro 257 643,10 Eur su PVM. Taigi priešingai, nei teigia ieškovas, byloje surinktais duomenimis ieškovo pasiūlymo kaina viršija tiek suplanuota pirkimui skirtina lėšų sumą, tiek sąmatoje numatyta kapitaliniam remontui skirtinų pinigų sumą, t.y. atsakovas įrodė, kad ieškovo pasiūlymo kaina objektyviai jam yra nepriimtina, per didelė. Ieškovas pateikdamas konkursui pasiūlymą, kurio kaina viršijo jam iš anksto žinomą viešajam pirkimui planuotą skirti pinigų sumą, negalėjo turėti teisėtų lūkesčių laimėti Konkursą tuo pagrindu, kad jo pasiūlymo kainą yra tik 6 proc. didesnė, nei pirkimui skirta lėšų suma. Pasiūlymo, kurio kaina viršija pirkimui skirtų lėšų sumą, laimėjimas pažeistų racionalaus panaudojimo pirkimui skirtų lėšų principą, skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (VPĮ 3 str. 1, 2 d.). Konkurso sąlygų 9.10.7 punkte numatyta perkančiosios organizacijos teisė atmesti visų tiekėjų, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlymus dėl pasiūlytos per didelės, perkančiai organizacijai nepriimtinos kainos. Teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija, atmetusi ieškovo pasiūlymą dėl per didelės, jai nepriimtinos kainos, nepažeidė Konkurso sąlygų 9.10.7 punkto, VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatų, dėl to ieškinys atmestinas.

25Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.

26Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovo) patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.1 d.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

28atmesti ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui VĮ „Regitra“ dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą ir nutraukti viešąjį pirkimą panaikinimo.

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir... 3. Nurodė, kad atsakovas supaprastinto atviro konkurso sąlygomis vykdo... 4. Ieškovas 2016-01-29 pateikė pretenziją, kuria prašė atsakovo panaikinti... 5. Atsakovas 2016-02-05 pranešimu ieškovo pretenziją atmetė ir nurodė, kad... 6. Pasak ieškovo, atsižvelgiant į ginčijamus atsakovo veiksmus, darytina... 7. Atsakovas VĮ „Regitra“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje nustatyta, kad atsakovas VĮ „Regitra” supaprastinto atviro konkurso... 10. Ieškovas UAB „Versina“ 2015-12-15 pateikė pasiūlymą.... 11. Atsakovas 2016-01-25 pranešimu informavo ieškovą apie sprendimą atmesti jo... 12. Ieškovas 2016-01-29 pateikė pretenziją, kuria prašė atsakovo panaikinti... 13. Atsakovas 2016-02-05 pranešimu ieškovo pretenziją atmetė.... 14. 2016-02-12 ieškovas kreipėsi į teismą, reikalaudamas panaikinti VĮ... 15. Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo... 16. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 17. Teismas sprendžia, kad ieškovas iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma... 18. Dėl ieškovo pasiūlymo kainos.... 19. Ieškovo (tiekėjo) pasiūlymo kaina, apskaičiuota Konkurso sąlygų numatyta... 20. Atsakovo paskelbto konkurso IV skirsnio „Pasiūlymo bendrieji reikalavimai“... 21. Teismas atmeta ši ieškovo argumentą kaip nepagrįstą. Kasacinio teismo... 22. Teismo vertinimu ieškovas be pagrindo remiasi kasacinio teismo praktika... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 24. Nagrinėjamoje byloje pats ieškovas nurodė, kad perkančioji organizacija... 25. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo... 26. Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovo) patirtos... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 28. atmesti ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui VĮ „Regitra“ dėl... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...