Byla 2A-1041/2012
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Statversta“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-970-0524/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Edija“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Kleta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Statversta“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Edija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia BUAB „Edija“ ir UAB „Kleta“ bei UAB „Statversta“ 2009 m. liepos 29 d. skolos perkėlimo sutartį ir trišalį įskaitymo sandorį negaliojančiais nuo sudarymo momento, taikyti restituciją, priteisti iš UAB „Kleta“ 57 541,60 Lt bei procesines palūkanas. Nurodė, kad 2009 m. liepos 29 d. ieškovas su atsakovais pasirašė trišalį susitarimą – skolos perkėlimo aktą bei trišalio susitarimo protokolą, pagal kurį UAB „Kleta“ skolą moka ne tiesiogiai UAB „Edija“, bet vienam iš jos kreditorių UAB „Statversta“. Tokiu būdu buvo pažeisti UAB „Edija“ kreditorių interesai, nes vienam ieškovo kreditoriui buvo sudaryta pirmenybės teisė į skolos atgavimą, o kitų kreditorių reikalavimai turės būti tenkinami bankroto byloje. Pažymėjo, kad sutartys buvo pasirašytos tuo metu, kai UAB „Edija“ buvo nemoki, turėjo finansinių sunkumų, Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 30 d. iškėlė įmonei bankroto bylą. Ieškovo nuomone, susitarimai naikintini pagal CK 6.66 str. nuostatas, nes šalys sudarė susitarimą, kurio neturėjo sudaryti, ginčijami sandoriai pažeidžia kreditorių teises, šalys buvo nesąžiningos. Dėl šių aplinkybių skolos sutartis bei susitarimas dėl įskaitymo pripažintini negaliojančiais ir turi būti taikoma restitucija.

5Atsakovas UAB „Statverta“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sudarydamas ginčijamus sandorius ieškovas turėjo prievolę atsiskaityti su UAB „Statversta“ už atliktus darbus. Atsiskaitymas įvyko perkėlus skolą atsakovui UAB „Kleta“ ir įvykdžius trišalį tarpusavio įsipareigojimų įskaitymą 20 000 Lt. Toks atskaitymo būdas yra teisėtas ir galimas. Pažymėjo, kad tokio skolos dydžio padengimas negalėjo lemti ieškovo nemokumo ir neturėjo įtakos UAB „Edija“ turtinei padėčiai. Kadangi sudarius ginčijamus susitarimus ieškovo turtinė padėtis nepasikeitė, nėra CK 6.66 str. būtinų sąlygų. Paaiškino, kad atsakovas nežinojo apie kitus ieškovo kreditorius, todėl sudarydamas ginčijamus susitarimus buvo sąžiningas.

6Atsakovas UAB „Kleta“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad visos sąlygos įskaitymui buvo. Paaiškino, kad pagal ĮBĮ nuostatas bei kasacinio teismo formuojamą praktiką, esminę reikšmę įskaitymo galiojimui turi jo atlikimo momentas, t. y. tik tais atvejais, kai įskaitymas atliktas po bankroto bylos iškėlimo, gali būti pripažintas negaliojančiu. Šiuo atveju įskaitymo aktą sąžiningos šalys atliko iki bankroto bylos iškėlimo, todėl įskaitymas neprieštarauja bankroto procedūroms.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino negaliojančiu nuo sudarymo momento 2009 m. liepos 29 d. trišalį susitarimą – skolos perkėlimo aktą, sudarytą tarp UAB „Kleta“, UAB „Statversta“ ir BUAB ,,Edija“, ir taikė restituciją: priteisė iš UAB „Statversta“ UAB „Kleta“ 37 541,60 Lt ir konstatavo, kad BUAB „Edija“ yra skolinga 37 541,60 Lt UAB „Statversta“, o UAB „Kleta“ yra skolinga 37 541,60 Lt BUAB „Edija“; pripažino negaliojančiu nuo sudarymo momento 2009 m. liepos 29 d. trišalio susitarimo protokolo Nr. KL/2009-10 1.2.1 p. ir 1.2.2 p. ir taikė restituciją: konstatavo, kad UAB „Kleta“ skolinga UAB „Edija“ 20 000 Lt, o BUAB „Edija“ skolinga UAB „Statversta“ 20 000 Lt. Kitą ieškinio dalį teismas atmetė.

9Teismas sprendime konstatavo, kad ginčijamus sandorius UAB „Edija“ sudarė būdama nemoki. Nurodė, kad sandorių sudarymo metu įmonės turtą sudarė 12 381 168,79 Lt, o įsipareigojimai siekė 11 011 364,14 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 11 011 364,14 Lt) (b. l. 19–21) ir kad šių duomenų atsakovai nepaneigė. Pažymėjo, jog UAB „Edija“ turėjo įsipareigojimų pirmosios ir antrosios eilės kreditoriams – darbuotojams, Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (b. l. 22–28). Teismo nuomone, šios aplinkybės neabejotinai patvirtina, kad ginčo įskaitymo sandoriais skolininkas, suteikdamas pirmenybę vienam iš kreditorių – atsakovui UAB „Kleta“, pažeidė kitų kreditorių teisę gauti savo reikalavimą pirmiau už jį.

10Nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių, kad būtų reikėję sudaryti ginčo sandorius, pirmosios instancijos teismas nenustatė ir vertino, jog atsakovo UAB „Statversta“ motyvai, kad UAB „Edija“ turėjo prievolę atsiskaityti už atliktus darbus, negali būti pagrindas pripažinti esant būtinybę sudaryti įskaitymo sandorius.

11Pastebėjo, kad, nors ginčijamų sandorių šalys teigė nežinojusios apie finansinę UAB „Edija“ padėtį, tačiau nepateikė jokių duomenų, kad būdami apdairūs ir sąžiningi verslininkai ėmėsi kokių nors veiksmų, siekdami išsiaiškinti bei nustatyti ieškovo finansinę padėtį, ar sudaromi sandoriai nepažeidžia kitų asmenų teisių, nesustiprins įmonės nemokumo ir pan. Nesant tokių bylos duomenų, teismas konstatavo sandorių šalių nesąžiningumą.

12Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas laikė, kad yra nustatytos visos actio Pauliana taikymui būtinos sąlygos. Dėl šios priežasties pripažino negaliojančiu nuo sudarymo momento 2009 m. liepos 29 d. trišalį susitarimą – skolos perkėlimo aktą, sudarytą tarp UAB „Kleta“, UAB „Statversta“ ir BUAB ,,Edija“, ir taikė restituciją bei pripažino negaliojančiu nuo sudarymo momento 2009 m. liepos 29 d. trišalio susitarimo protokolo Nr. KL/2009-10 1.2.1 p. ir 1.2.2 p. ir taikė restituciją. Atskirų minėto protokolo punktų pripažinimą negaliojančiais ir dalinę restituciją grindė tuo, kad tik dalis šio susitarimo protokolo susijusi su bankrutuojančios įmonės teisėmis. Papildomai išaiškino, kad teismas negali kištis į UAB „Statversta“ ir UAB „Kleta“ tarpusavio santykius, nesusijusius su bankrutuojančios įmonės teisėmis.

13Teismas taip pat nurodė, kad ieškinys pareikštas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, todėl teismo procesinės palūkanos nepriteistinos.

14III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atsakovas UAB „Kleta“ pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria buvo patenkinti ieškinio reikalavimai, kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį prašo palikti nepakeistą. Atsakovas apeliaciniame skunde pakartoja atsiliepime į ieškinį nurodytą argumentą, kad pagal ĮBĮ nuostatas bei kasacinio teismo formuojamą praktiką, esminę reikšmę įskaitymo galiojimui turi jo atlikimo momentas, t. y. tik tais atvejais, kai įskaitymas atliktas po bankroto bylos iškėlimo, gali būti pripažintas negaliojančiu, o šiuo atveju įskaitymo aktą sąžiningos šalys atliko iki bankroto bylos iškėlimo, todėl įskaitymas neprieštarauja bankroto procedūroms. Papildomai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino atsakovo argumento dėl CK 6.140 str. taikymo ginčo santykiui. Atkreipė dėmesį, kad ši teisės norma leidžia įskaitymą skolininko nemokumo atveju.

16Atsakovas UAB „Statversta“ pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Teismas visiškai netyrė ir nenagrinėjo apelianto pateiktų argumentų, ar ginčijamų sandorių sudarymas galėjo turėti įtakos UAB „Edija“ turtinei padėčiai taip, kad ji iš dalies ar visiškai negalėtų atsiskaityti su kreditoriais. Tik nustačius, kad dėl sandorio su vienu kreditoriumi sudarymo esmingai sumažėja atsiskaitymo su kitais kreditoriais galimybės, būtų galima daryti išvadą, kad tokie sandoriai lėmė įmonės nemokumą ar jį padidino. Palyginus ieškovo skolų dydį su ginčijamų sandorių verte matyti, kad pastaroji sudaro tik 0,5 procento nuo bendro skolų dydžio. Taigi tokio dydžio skolos padengimas negalėjo nulemti skolininko nemokumo ir neturėjo įtakos UAB „Edija“ turtinei padėčiai tiek, kad ji dėl šio atsiskaitymo nebeturėtų galimybės atsiskaityti su kitais kreditoriais, ar tokios galimybės būtų esmingai sumažėjusios. Jeigu skolininkui sudarius ginčijamą sandorį jo mokumas nekinta, tai reiškia, kad nėra actio Pauliana taikymui būtinų sąlygų.

182. Sandorių sudarymo privalomumą pagrindžia ta aplinkybė, kad ieškovui tiek pagal sutartį, tiek pagal įstatymus buvo kilusi pareiga atsiskaityti su apeliantu.

193. Atliekamų statybos darbų mastas, jų vieta (Klaipėdos senamiestis) ir vertė apeliantui nesuteikė pagrindo manyti, kad ieškovas yra nemokus. Apeliantas yra nedidelė įmonė, neturinti teisininko, todėl nieko nežinojo apie ieškovui taikytus turto areštus, o kituose viešuosiuose registruose ginčijamo sandorio sudarymo metu nebuvo jokios informacijos apie ieškovo nemokumą, turto areštą bei bankrotą. Dėl šios priežasties manytina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, įtvirtinančias sąžiningumo prezumpciją, ir nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas, sudarydamas ginčijamus sandorius, buvo nesąžiningas.

20Ieškovas BUAB „Edija“ pateikė atsiliepimą į atsakovų apeliacinius skundus. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas, pasisakydamas dėl atsakovo UAB „Kleta“ apeliacinio skundo, nurodo, kad nepagrįstas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl CK 6.140 str. nuostatos. Atkreipė dėmesį, kad CK 6.66 str. įtvirtintas kreditorių teisių gynimo institutas yra savarankiškas būdas ginti pažeistas kreditorių teises. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas šioje konkrečioje byloje nuosekliai ir aiškiai išnagrinėjo visas sąlygas, būtinas taikyti CK 6.66 str., ir pagrįstai konstatavo, kad šio s sąlygos yra įrodytos bei tenkino ieškinį. Ieškovas teigia, kad teismas byloje motyvuotai nors ir netiesiogiai konstatavo, kad šiuo konkrečiu atveju, nepaisant CK 6.140 str. nuostatos, ginčijami įskaitymai pažeidė ieškovo kreditorių teises. Ieškovas, atsakydamas į atsakovo UAB „Statversta“ apeliacinį skundą, nurodo šiuos argumentus:

211. Atmestini apelianto argumentai, kuriais atsakovas analizuoja ieškovo turto vertę ir lygina ją su ginčijamų sandorių verte, nes tokie faktai šioje byloje yra nereikšmingi, nes ieškovas pirmosios instancijos teisme įrodinėjo kitokį kreditorių teisių pažeidimą nei analizuoja apeliantas, t. y. ieškovas įrodinėjo, kad ieškovas būdamas nemokus nepagrįstai suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių patenkinti savo reikalavimus, o ne tai, kad ginčijami sandoriai privedė įmonę iki nemokumo.

222. Nepagrįstas ir neteisėtas apelianto argumentas, jog faktas, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovas buvo skolingas atsakovui, suponuoja išvadą, kad šalys privalėjo sudaryti ginčijamus sandorius. Toks aiškinimas neatitinka teisminės praktikos, actio Pauliana apžvalgoje nurodytų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų bei yra atmestinas.

233. Apelianto argumentai, kad jis yra smulki įmonė, neturi teisininko, niekada nežinojo apie turto arešto aktų registrą negali paneigti ir nepaneigia verslininkams nustatyto didesnio atidumo ir rūpestingumo standarto. Pažymėtina, kad turto arešto aktų registro duomenys yra vieši ir su jais gali susipažinti bet kuris asmuo įstatymų nustatyta tvarka, todėl juos galėjo gauti ir apeliantas. Jei jis mano, kad šiam tikslui įgyvendinti yra reikalingas teisininkas, jis turėjo pasirūpinti tokio asmens įdarbinimu įmonėje. Atkreiptinas dėmesys, kad pats ginčijamų sandorių pobūdis, t. y. atsiskaitymas per trečiąjį asmenį, turėjo sukelti apeliantui abejonių, kodėl taip yra daroma bei ar tokio sandorio sudarymas nepažeis kitų ieškovo kreditorių interesų. Be to, apeliantas pats pripažino, kad jam buvo žinoma apie ieškovo vykdomo projekto finansavimo problemas, vadinasi, apeliantui, kaip verslininkui, turėjo būti suvokiama, kad ieškovas turi finansavimo problemų, todėl jam trūksta piniginių lėšų ir kyla arba gali kilti atsiskaitymo su kreditoriais, projekto užbaigimo sunkumų.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliaciniai skundai netenkintini.

26Byloje nustatyta, kad 2009 m. liepos 29 d. UAB „Statversta“, UAB „Kleta“ ir UAB „Edija“ sudarė skolos perkėlimo aktą bei trišalio susitarimo protokolą. Skolos perkėlimo aktu šalys susitarė, kad UAB „Kleta“ perima 37 541,60 Lt UAB „Edija“ įsiskolinimą UAB „Statversta“. Po skolos perkėlimo akto šalių įsiskolinimas sudaro: UAB „Edija“ nebėra skolinga UAB „Statversta“, UAB „Kleta“ skolinga UAB „Statversta“ 37 541,60 Lt, UAB „Kleta“ įsiskolinimas UAB „Edija“ sumažėja 37 541,60 Lt suma. Trišalio susitarimo protokolu šalys pripažino, kad 2009 m. liepos 29 d. kiekvienos iš jų įsiskolinimas sudaro 20 000 Lt. UAB „Kleta“ skolinga UAB „Edija“ ir užskaito 20 000 Lt, UAB „Edija“ skolinga UAB „Statversta“ ir užskaito 20 000 Lt, UAB „Statversta“ yra skolinga UAB „Kleta“ ir užskaito 20 000 Lt. UAB „Kleta“ 2009 m. rugpjūčio 6 d., 2009 m. rugpjūčio 7 d., 2009 m. rugsėjo 8 d. atsiskaitė su atsakove UAB „Statversta“. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Edija“ bankroto bylą.

27Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatytos pagrindinės bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, teisės ir pareigos, konkrečiai jos 8 punktas nustato, kad administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Taigi įmonių bankroto įstatymas nereglamentuoja konkrečių sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų, o tik akcentuoja, jog tokiais gali būti tik tie sandoriai, kurie priešingi įmonės veiklos tikslams ir galimai turėjo įtakos įmonės nemokumui.

28Administratorius, gindamas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės, konkrečiu atveju UAB ,,Edija“, sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais įskaitant ir CK 6.66 str. pagrindu.

29CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas šių nurodytų sąlygų visetas. Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nebus pagrindo sandoriui pripažinti negaliojančiu.

30Dėl UAB ,,Edija“ kreditorių teisių pažeidimo

31Įmonės bankroto atveju sandorių ginčijimas yra bankrutuojančios įmonės administratoriaus teisė ir pareiga. Įmonių bankroto įstatyme nereglamentuojami savarankiški sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai, tik akcentuojami ginčytinų sandorių požymiai – priešingumas įmonės veiklos tikslams ir galima įtaka įmonės nemokumui.

32Nagrinėjamoje byloje įmonės administratorius visų kreditorių vardu ginčija skolininko UAB ,,Edija“ sudarytą sandorį, kuris pažeidžia kreditorių interesus, t. y. šiuo atveju ieškovas turi neabejotiną ir galiojančią kreditoriaus reikalavimo teisę.

33Pagal teismui pateiktus finansinius dokumentus UAB ,,Edija“ turtas 2009 m. liepos 29 d., kada buvo sudaryti ginčijami sandoriai, sudarė 12 381 168,79 Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai tai pačiai datai – 11 011 364,14 Lt, t. y. trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie vykdomi trumpuoju periodu, sudarė beveik tiek pat, kiek ir visas ieškovo turtas (T. 1, b. l. 19-20). Be to, viešame turto arešto registre ginčijamų sandorių sudarymo dienai buvo registruota areštų ieškovo turtui bendrai 1 091 139,59 Lt sumai pagal 18 kreditorių reikalavimus (T. 1, b. l. 35-64), t. y. ieškovas sandorių sudarymo metu buvo faktiškai nemokus ir negalėjo vykdyti įsipareigojimų visiems savo kreditoriams.

34Atsakovai nepateikė įrodymų, paneigiančių įmonės nemokumą ginčo sandorio sudarymo momentu. Pažymėtina, kad minėto susitarimo metu UAB ,,Edija“ turėjo kitų kreditorių, kuriems įsipareigojimų įvykdymo terminai buvo suėję, t. y. bendrovė buvo skolinga žymias sumas tiek bendrovės darbuotojams, tiek valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Tokiu būdu, ginčijamais sandoriais buvo pažeistos kitų ieškovo kreditorių teisės, nes ieškovas, būdamas faktiškai nemokus, suteikė pirmenybę kitam kreditoriui – atsakovui UAB ,,Statversta“, ieškovas iki ginčijamų sandorių sudarymo su atsakovais turėjo reikalavimo teisę į UAB ,,Kleta“ 57 541,60 Lt sumai. Minėta suma būtų pagerinusi įmonės finansinę padėtį bei proporcingai tekusi visiems kreditoriams, tačiau atsakovas UAB ,,Statversta“, būdama ieškovo kreditoriumi ir matydama sunkią įmonės finansinę padėtį, skolos perkėlimo sutartimi siekė perkelti skolą mokiam subjektui, o susitarimu dėl įskaitymo susikurti prioritetą kitų kreditorių atžvilgiu, dėl ko buvo sumažintos kitų kreditorių galimybės gauti atitinkamas sumas. Atsakovas UAB ,,Kleta“ ginčijamais sandoriais, savo ruožtu, panaikino skolą ieškovui, todėl kreditoriai prarado gautinas sumas iš atsakovo UAB ,,Kleta“.

35Atmestini atsakovo UAB ,,Statversta“ apeliacinio skundo argumentai, kuriais atsakovas UAB ,,Statversta“ analizuoja ieškovo turto vertę ir lygina su ja ginčijamų sandorių vertę, nes tokie faktai šioje byloje yra teisiškai nereikšmingi, kadangi ieškovas pirmosios instancijos teisme įrodinėjo kitokį kreditorių teisių pažeidimą nei analizuoja atsakovas UAB ,,Statversta“. Nepagrįstas ir argumentas, kad ginčijami sandoriai būtų pažeidę kitų ieškovo kreditorių teises tik tuo atveju, jeigu ieškovas nebūtų turėjęs galiojančios ir vykdytinos prievolės atsiskaityti su atsakovu UAB ,,Statversta“, nes sandorių sudarymo metu galiojančias prievoles atsiskaityti ieškovas turėjo ir prieš kitus kreditorius (T. 1, b. l. 22-28), kurių teisės, ginčijamais sandoriais, suteikiant pirmenybę patenkinti savo reikalavimus tik atsakovui UAB ,,Statversta“, ir buvo pažeistos.

36Dėl sandorių šalių nesąžiningumo

37Įstatyme nustatyta pareiga įvykdyti savo prievolę (pareigą) savaime nereiškia asmens pareigos sudaryti sandorį. Taip pat ir skola kitam kreditoriui negali būti traktuojama kaip pareiga sudaryti sandorį. Nagrinėjamos bylos kontekste tai reiškia, kad bylos šalys, o konkrečiai UAB „Edija“ neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio.

38Sudarant kiekvieną sandorį turto įgijėjas yra suinteresuotas neturėti sunkumų dėl įgyjamo turto, siekia apsisaugoti, kad šis nebūtų išreikalaujamas. Tai reiškia, kad turto įgijėjas taip pat yra suinteresuotas civilinių teisinių santykių stabilumu. Vadinasi, jis, elgdamasis apdairiai, prieš sudarydamas sutartį turi pasidomėti, ar patikima kita sandorio šalis, ar ji elgiasi sąžiningai. Iš būsimos sandorio šalies yra pagrįsta reikalauti paaiškinimo ir kitų duomenų, ar ji neturi kreditorių, kurių interesams gali būti padaryta žala sandorio sudarymu. Jeigu asmuo gauna žinių apie galimą kontrahento kreditorių, tai privalo svarstyti, ar skolininko turto įgijimu nepažeis kreditoriaus interesų. Protingu ir apdairiu, t. y. sąžiningu, minėta, gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tai daroma iš dalies jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga, kurią sustiprina šio asmens statusas, pvz., verslininkas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

39Atsakovo argumentai, kad UAB ,,Statversta“ yra smulki įmonė, neturi teisininko, niekada nežinojo apie turto arešto aktų registrą negali paneigti ir nepaneigia būtent verslininkams nustatyto didesnio atidumo ir rūpestingumo standarto.

40Pažymėtina, kad yra vieši turto arešto aktų registro duomenys. Su šiais duomenimis turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka gali susipažinti kiekvienas asmuo, todėl juos galėjo gauti ir atsakovai. Minėta, jog viešame turto arešto aktų registre ginčijamų sandorių sudarymo dienai buvo registruota areštų ieškovo turtui bendrai 1 091 139,59 Lt sumai pagal 18 kreditorių reikalavimus, vadinasi, apeliantai žinojo arba galėjo žinoti, kad ieškovas yra faktiškai nemokus, negali vykdyti finansinių įsipareigojimų savo kreditoriams.

41Pažymėtina, kad jau pats ginčijamų sandorių pobūdis, kuomet ieškovas, turėjęs įsiskolinimą atsakovui UAB ,,Statversta“, nesumokėjo lėšų tiesiogiai atsakovui, o šalys susitarė dėl netiesioginio atsiskaitymo (per trečiąjį asmenį UAB ,,Kleta“) turėjo sukelti atsakovui abejonių, ar dėl tokio sandorio nenukentės kiti ieškovo kreditoriai.

42Apeliantas UAB ,,Statversta“ nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 6.140 str. prasmę, kai skolininkas tampa nemokus, kreditoriai gali įskaityti savo reikalavimus, t. y. vien tapimo skolininko nemokiu faktas, nesant iškeltos bankroto bylos, nedraudžia įskaityti kreditoriui savo reikalavimus nemokiam skolininkui. Pažymėtina, kad CK 6.66 str. įtvirtintas kreditorių teisių gynimo institutas yra savarankiškas būdas ginti pažeistas kreditorių teises, todėl šiuo atveju nėra reikšmingas CK 6.140 str. nustatytas teisinis reguliavimas. Nagrinėjamu atveju egzistuoja visos actio Pauliana taikymo sąlygos, skolininkas UAB ,,Edija“ akivaizdžiai pažeidė kreditorių teises. Kitoks įstatymo aiškinimas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str.). Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes ir įrodymus bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

43Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir argumentais dėl restitucijos taikymo ir procesinių palūkanų priteisimo, todėl papildomai dėl šių klausimų nepasisako.

44Kiti apeliaciniuose skunduose ir atsiliepime į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju netenkinus apeliacinių skundų, bylos rezultatas yra palankus ieškovui. Nagrinėjamoje byloje prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikė tik atsakovas UAB „Statversta“, tačiau atsižvelgiant į tai, kad bylos rezultatas jam nėra palankus, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam nėra priteistinos.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Edija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 5. Atsakovas UAB „Statverta“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, priteisti... 6. Atsakovas UAB „Kleta“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. Teismas sprendime konstatavo, kad ginčijamus sandorius UAB „Edija“ sudarė... 10. Nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių, kad būtų reikėję sudaryti ginčo... 11. Pastebėjo, kad, nors ginčijamų sandorių šalys teigė nežinojusios apie... 12. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas laikė, kad yra nustatytos... 13. Teismas taip pat nurodė, kad ieškinys pareikštas dėl sandorių pripažinimo... 14. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atsakovas UAB „Kleta“ pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos... 16. Atsakovas UAB „Statversta“ pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos... 17. 1. Teismas visiškai netyrė ir nenagrinėjo apelianto pateiktų argumentų, ar... 18. 2. Sandorių sudarymo privalomumą pagrindžia ta aplinkybė, kad ieškovui... 19. 3. Atliekamų statybos darbų mastas, jų vieta (Klaipėdos senamiestis) ir... 20. Ieškovas BUAB „Edija“ pateikė atsiliepimą į atsakovų apeliacinius... 21. 1. Atmestini apelianto argumentai, kuriais atsakovas analizuoja ieškovo turto... 22. 2. Nepagrįstas ir neteisėtas apelianto argumentas, jog faktas, kad... 23. 3. Apelianto argumentai, kad jis yra smulki įmonė, neturi teisininko, niekada... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 26. Byloje nustatyta, kad 2009 m. liepos 29 d. UAB „Statversta“, UAB... 27. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatytos... 28. Administratorius, gindamas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių... 29. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje išskiriamos tokios... 30. Dėl UAB ,,Edija“ kreditorių teisių pažeidimo... 31. Įmonės bankroto atveju sandorių ginčijimas yra bankrutuojančios įmonės... 32. Nagrinėjamoje byloje įmonės administratorius visų kreditorių vardu... 33. Pagal teismui pateiktus finansinius dokumentus UAB ,,Edija“ turtas 2009 m.... 34. Atsakovai nepateikė įrodymų, paneigiančių įmonės nemokumą ginčo... 35. Atmestini atsakovo UAB ,,Statversta“ apeliacinio skundo argumentai, kuriais... 36. Dėl sandorių šalių nesąžiningumo... 37. Įstatyme nustatyta pareiga įvykdyti savo prievolę (pareigą) savaime... 38. Sudarant kiekvieną sandorį turto įgijėjas yra suinteresuotas neturėti... 39. Atsakovo argumentai, kad UAB ,,Statversta“ yra smulki įmonė, neturi... 40. Pažymėtina, kad yra vieši turto arešto aktų registro duomenys. Su šiais... 41. Pažymėtina, kad jau pats ginčijamų sandorių pobūdis, kuomet ieškovas,... 42. Apeliantas UAB ,,Statversta“ nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 6.140... 43. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir... 44. Kiti apeliaciniuose skunduose ir atsiliepime į juos nurodyti argumentai neturi... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 48. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimą palikti...