Byla AS-556-574-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Audriaus Bakavecko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens AB „Baltic Research“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir uždarajai akcinei bendrovei „Robala“, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, akcinei bendrovei „Baltic Research“, uždarajai akcinei bendrovei „Erdvės norma“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Byla buvo pradėta nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teisme, vėliau perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

6Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas:

71) panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. 2 „Dėl žemės sklypo, adresu ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarčiai dėl infrastruktūros plėtojimo“;

82) panaikinti Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. rugsėjo 10 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Tarptautinio turizmo paslaugų centro, restorano ir svečių namų „Seklyčia“ rekonstrukcijai, adresu ( - );

93) panaikinti Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. statybos leidimą Nr. 67, išduotą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Robala“ TTPC „Seklyčia“ rekonstrukcijai, adresu ( - );

104) pripažinti negaliojančia 2003 m. sausio 31 d. sutartį Nr. 21 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su UAB „Robala“;

115) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 13.6-2937 sudarytos komisijos 2006 m. liepos 14 d. restorano ir svečių namų TTPC „Seklyčia“ 1-ojo etapo - ( - ), paskirtis – maitinimo, unikalus Nr. ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. 09;

126) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4-5645-(1.3) sudarytos komisijos 2007 m. spalio 30 d. svečių namų TTPC „Nidos seklyčia“, unikalus Nr. ( - ), ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. STN-347-(12.7);

137) įpareigoti UAB „Robala“ nugriauti nuosavybės teise priklausančius statinius, statomus Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr. ( - ) pagrindu. Įpareigoti UAB „Robala“ pertvarkyti nuosavybės teise priklausantį pastatą - kavinę, kurio unikalus numeris ( - ), taip, kad jis atitiktų Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) sprendinius, t. y.: nugriauti restorano verandą (techninio projekto brėžinyje NIDA-L1-TP-SA-2 virtuvės patalpa tarp ašių 5-7); pakeisti nebūdingos formos stoglangį, esantį virš verandoje įrengtos virtuvės (tarp ašių 5-7), įdedant stoglangį istoriniam pastatam būdingos etnografinės architektūros formos; nugriauti antrą restorano verandos (techninio projekto brėžinyje esančios tarp ašių B-C ir 6-7) aukštą, atstatyti dvišlaitį stogelį, o pirmąjį verandos (esančios tarp ašių B-C ir 6-7) perstatyti dvigubai susiaurinant verandos tūrį.

14Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 28 d. sprendimu patenkino Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą:

151) panaikino Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. 2 „Dėl žemės sklypo, adresu ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarčiai dėl infrastruktūros plėtojimo“;

162) panaikino Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. rugsėjo 10 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Tarptautinio turizmo paslaugų centro, restorano ir svečių namų „Seklyčia“ rekonstrukcijai, adresu ( - );

173) panaikino Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. statybos leidimą Nr. ( - ), išduotą UAB „Robala“ TTPC „Seklyčia“ rekonstrukcijai, adresu ( - );

184) pripažino negaliojančia 2003 m. sausio 31 d. sutartį Nr. ( - ) „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su UAB „Robala“;

195) panaikino Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 13.6-2937 sudarytos komisijos 2006 m. liepos 14 d. restorano ir svečių namų TTPC „Seklyčia“ 1-ojo etapo - ( - ), paskirtis – maitinimo, unikalus Nr. ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. 09;

206) panaikino Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4-5645-(1.3) sudarytos komisijos 2007 m. spalio 30 d. svečių namų TTPC „Nidos seklyčia“, unikalus Nr. ( - ), ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. STN-347-(12.7);

217) įpareigojo UAB „Robala“ nugriauti nuosavybės teise priklausančius statinius, statomus Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr. ( - ) UAB „Robala“ TTPC „Seklyčia“ rekonstrukcijai pagrindu;

228) įpareigojo UAB „Robala“ nuosavybės teise priklausantį pastatą kavinę, unikalus numeris ( - ), pertvarkyti taip, kad jis atitiktų KNNP planavimo schemos (generalinio plano) sprendinius, t. y.: nugriauti restorano verandą (techninio projekto brėžinyje NIDA-L1-TP-SA-2 virtuvės patalpa tarp ašių 5-7); pakeisti nebūdingos formos stoglangį, esantį virš verandoje įrengtos virtuvės (tarp ašių 5-7), įdedant stoglangį istoriniams pastatams būdingos etnografinės architektūros formos; nugriauti antrą restorano verandos (techninio projekto brėžinyje esančios tarp ašių B-C ir 6-7) aukštą, atstatyti dvišlaitį stogelį, o pirmąjį verandos (esančios tarp ašių B-C ir 6-7) aukštą perstatyti dvigubai susiaurinant verandos tūrį.

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 3 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimo dalį, kuria UAB „Robala“ įpareigota nugriauti nuosavybės teise priklausančius statinius, statomus Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr. ( - ) pagrindu, ir pertvarkyti nuosavybės teise priklausantį pastatą - kavinę, unikalus numeris ( - ), taip, kad jis atitiktų Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) sprendinius, t. y.: nugriauti restorano verandą (techninio projekto brėžinyje NIDA-L1-TP-SA-2 virtuvės patalpa (tarp ašių 5-7); pakeisti nebūdingos formos stoglangį, esantį virš verandoje įrengtos virtuvės (tarp ašių 5-7), įdedant stoglangį istoriniams pastatams būdingos etnografinės architektūros formos; nugriauti antrą restorano verandos (techninio projekto brėžinyje esančios tarp ašių B-C ir 6-7) aukštą, atstatyti dvišlaitį stogelį, o pirmąjį verandos (esančios tarp ašių B-C ir 6-7) aukštą perstatyti dvigubai susiaurinant verandos tūrį, panaikino ir grąžino bylą šioje dalyje Klaipėdos apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo. Kitą Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą.

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 23 d. nutartimi minėta bylos dalis dėl įpareigojimo atlikti veiksmus – nugriauti nuosavybės teise priklausančius statinius ir pertvarkyti pastatą, perduota nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

25Administracinė byla Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi priimta savo žinion.

26Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras (toliau – ir pareiškėjas) teismui 2013 m. spalio 16 d. patikslintu prašymu prašė: įpareigoti atsakovą UAB ,,Robala“ nuosavybės teise priklausančius statinius, pastatytus Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr. ( - ) UAB ,,Robala“ TTPC „Seklyčia“ rekonstrukcijai pagrindu, per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti,

27t. y. nugriauti pastatą svečių namai (unikalus Nr. ( - )), nugriauti su pastatu svečių namai sujungtą konferencijų patalpą bei jungtį tarp šių patalpų (techninio projekto brėžinyje konferencijų patalpą 37,5 kv. m holas 19,0 kv. m), nugriauti jungtį tarp svečių namų ir restorano (techninio projekto brėžinyje informacijos centras 17,6 kv. m) ir sutvarkyti statybvietę; įpareigoti atsakovą UAB „Robala“ nuosavybės teise priklausantį pastatą restoraną, kurio unikalus numeris ( - ), per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti į buvusią padėtį, t. y. restorano verandą (techninio projekto brėžinyje NIDA-L1-TP-SA-2 virtuvės patalpa tarp ašių 5-7) nugriauti; pakeisti nebūdingos formos stoglangį, esantį virš verandoje įrengtos virtuvės (tarp ašių 5-7), įdedant stoglangį istoriniams pastatams būdingos etnografinės architektūros formos; nugriauti antrą restorano verandos (techninio projekto brėžinyje esančios tarp ašių B-C ir 6-7) aukštą, atstatyti dvišlaitį stogelį, o pirmąjį verandos (esančios tarp ašių B-C ir 6-7) aukštą perstatyti dvigubai susiaurinant verandos tūrį.

28Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi pareiškėją Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiąjį prokurorą pakeitė Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiuoju prokuroru, ginančiu viešąjį interesą.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Baltic Research“ 2014 m. vasario 27 d. Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą, kuriuo jis prašė panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 10 d. ir 2006 m. lapkričio 6 d. nutartimis UAB ,,Robala“ atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad UAB „Robala“ akcinei bendrovei ,,Baltic Research“ yra įkeitusi pastatus ir žemės sklypo nuomos teisę, esančius ( - ), hipotekos santykiai šioje byloje neginčijami. UAB „Robala“ nevykdant įsipareigojimų grąžinti skolą hipotekiniam kreditoriui, inicijuojamas išieškojimas hipotekos santykiams nustatyta tvarka; bylą nagrinėjantis teismas neturi jurisdikcijos tarp įkaito davėjo ir įkaito turėtojo susiklosčiusiems santykiams, bei negali paneigti teisės nukreipti išieškojimą į įkeistus daiktus; galiojančios laikinosios pasaugos priemonės negali varžyti šalių teisių ir pareigų daugiau negu tai yra būtina; galiojančios laikinosios apsaugos priemonės varžo neginčijamą teisę nukreipti išieškojimą į įkeistą daiktą, esminiai pažeidžia hipotekos turėtojo interesus, todėl turi būti nedelsiant panaikinamos.

31II.

32Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 17 d. nutartimi nepatenkino trečiojo suinteresuoto asmens AB ,,Baltic Research“ prašymo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 10 d. ir 2006 m. lapkričio 6 d. nutartimis UAB ,,Robala“ atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 str.)).

33Teismas konstatavo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 10 d. nutartimi buvo uždrausta UAB „Robala“ sudaryti sandorius, susijusius su turto - statinių, statomų Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. statybos leidimo Nr. ( - ) pagrindu, esančių valstybės įmonės Registrų centro įregistruotame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresas: ( - ), valdymu, naudojimu, disponavimu. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 21 d. nutartimi buvo uždrausta UAB „Robala“ vykdyti Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr. ( - ) pagrindu statybos darbus valstybės įmonės Registrų centro įregistruotame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresas: ( - ). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 2 d. nutartimi buvo pakeistos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - ir leista vykdyti rekonstrukcijos darbus ( - ) esančiame restorane, paliekant draudimą vykdyti statybos darbus ( - ) esančiuose svečių namuose. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 15 d. nutartimi prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo buvo atmesti. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutartimi laikinoji apsaugos priemonė - draudimas vykdyti statybos darbus svečių namuose, taikyta 2006 m. gegužės 2 d. nutartimi, buvo pakeista kita laikinąja apsaugos priemone - įrašyti įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo statiniams, esantiems žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresas: ( - ), uždraudžiant šiuos pastatus parduoti, dovanoti, įkeisti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 2 d. nutartimi buvo atmestas UAB ,,Robala“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų 2006 m. lapkričio 6 d. nutartimi, panaikinimo. Taigi šiuo metu galioja Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 10 d. ir 2006 m. lapkričio 6 d. nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Byloje keliamas ginčas dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių pašalinimo, t. y. prašoma įpareigoti UAB ,,Robala“ statinius, dėl kurių taikytos laikinosios apsaugos priemonės, perstatyti ir nugriauti. Byla iš esmės nėra išnagrinėta ir galutinis procesinis sprendimas joje nėra priimtas. Akivaizdu, kad panaikinus Klaipėdos miesto apylinkės teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir sudarius galimybes trečiajam suinteresuotam asmeniui nukreipti išieškojimą į ginčo turtą, teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti negalimas. Trečiasis suinteresuotas asmuo nenurodė jokių faktinių aplinkybių, kaip ir nepateikė jokių tai pagrindžiančių įrodymų, paneigiančių pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą. Vien tik bylos rūšinio teismingumo pasikeitimas (iš bendrosios kompetencijos teismo bylą perdavus nagrinėti administraciniam teismui) nepanaikina laikinųjų apsaugos priemonių kaip būsimo teismo sprendimo užtikrinimo priemonės paskirties.

34III.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Baltic Research“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės: panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutartimi ir 2006 m. kovo 10 d. nutartimi UAB ,,Robala“ atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo atskirąjį skundą grindžia tuo, jog pagal byloje pateiktus duomenis AB ,,Baltic Research“ UAB ,,Robala“ yra įkeitusi pastatus ir žemė sklypo nuomos teisę, esančius ( - ). Hipotekos santykiai šioje byloje nėra ginčijami. UAB ,,Robala“ nevykdo įsipareigojimų grąžinti skolą hipotekiniam kreditoriui, todėl inicijuojamas išieškojimas hipotekos santykiams nustatyta tvarka. Šiuo motyvu byloje prašyta naikinti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau skundžiamoje nutartyje teismas iš viso nenagrinėjo nurodyto argumento, nepagrįstai pareikšdamas, jog nėra pateikta argumentų kodėl laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti naikinamos. Teismas neturi jurisdikcijos tarp įkaito davėjo ir įkaito turėtojo susiklosčiusiems santykiams, bei negali paneigti teisės nukreipti išieškojimą į įkeistus daiktus. Hipotekos bylų nagrinėjimo ypatumai ne kartą buvo analizuoti kasacinio teismo nagrinėtose bylose, kuriose teismas formuoja hipotekos instituto materialiųjų bei proceso normų aiškinimo ir taikymo praktiką. Pasisakydamas dėl hipotekos teisėjo kompetencijos ribų nagrinėjant hipotekos bylas, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, atlikdamas įstatymo jam priskirtas funkcijas, hipotekos teisėjas tik patikrina, ar egzistuoja visos Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos įregistravimui, įkeitimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt., bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka (Civilinio proceso kodekso 542 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso XXXVI skyriuje nustatytas bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo teisinis reguliavimas skirtas sudaryti sąlygas materialiosioms teisėms, kylančioms iš hipotekos teisinių santykių, supaprastinta tvarka tinkamai įgyvendinti, bet nėra skirtas ir pritaikytas ginčams dėl teisės nagrinėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas „Snoras“ v. G. A., byla Nr. 3K-3-536/2009; kt.). Šioje byloje nėra pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nes aktai jau yra panaikinti, o esamas areštas varžo neginčijamą teisę nukreipti išieškojimą į įkeistą daiktą. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės negali varžyti šalių teisių ir pareigų daugiau negu tai yra būtina. Byloje nesant ginčo dėl hipotekos teisinių santykių (jie nėra paneiginėjami) nėra ir pagrindo varžyti tokios teisės turėtojo, nes jis nėra susijęs su prokuratūros ginčijamomis aplinkybėmis. Tai yra netgi nedalyvavo statybos procese, dėl kurio ir vyksta administracinės bylos nagrinėjimas. Galiojančios laikinosios apsaugos priemonės esminiai pažeidžia teisėtus hipotekos turėtojo interesus, todėl turi būti nedelsiant panaikinamos.

37Pareiškėjas Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Pareiškėjas nurodo, kad pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti, deklaratyvūs ir nepaneigiantys būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, priešingai įrodantys, jog pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė yra būtina, siekiant, jog teismo sprendimas galėtų būti įvykdytas. Pareiškėjas sutinka su teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartyje nurodytais argumentais, jog byloje keliamas ginčas dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių pašalinimo, byla iš esmės neišnagrinėta ir galutinis sprendimas nėra priimtas, todėl akivaizdu, kad, panaikinus teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir sudarius galimybes trečiajam suinteresuotam asmeniui nukreipti išieškojimą į ginčo turtą, teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti negalimas. Pažymi, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 10 d. nutartimi UAB „Robala“ uždrausta sudaryti sandorius, susijusius su turto - statinių valdymo, naudojimu, disponavimu. Taigi remiantis šia nutartimi negalimas ir turto įkeitimas, taipogi patikrinus nekilnojamojo turto registro duomenų, išrašus, matyti, jog duomenų apie sudarytą ir įregistruotą hipoteką nėra, tokių duomenų prie prašymo nepateikė ir trečiasis suinteresuotas asmuo. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog ši byla nagrinėjama ginant viešąjį interesą ir tokio sprendimo įvykdymo galimumas yra reikšmingesnis nei bylos nagrinėjimo metu, esant draudimams sudaryti bet kokius sandorius, galbūt sudaryti susitarimai dėl turto įkeitimo.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Tikrinamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nepatenkintas trečiojo suinteresuoto asmens AB ,,Baltic Research“ prašymas panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 10 d. ir 2006 m. lapkričio 6 d. nutartimis UAB ,,Robala“ atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

42Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 10 d. nutartimi buvo uždrausta UAB „Robala“ sudaryti sandorius, susijusius su turto - statinių, statomų Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. statybos leidimo Nr. ( - ) pagrindu, esančių valstybės įmonės Registrų centro įregistruotame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresu: ( - ), valdymu, naudojimu, disponavimu.

43Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 21 d. nutartimi buvo uždrausta UAB „Robala“ vykdyti Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr. 67 pagrindu statybos darbus valstybės įmonės Registrų centro įregistruotame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresas: ( - ). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 2 d. nutartimi buvo pakeistos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - ir leista vykdyti rekonstrukcijos darbus ( - ) esančiame restorane, paliekant draudimą vykdyti statybos darbus ( - ) esančiuose svečių namuose. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 15 d. nutartimi prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo buvo atmesti. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutartimi laikinoji apsaugos priemonė – draudimas vykdyti statybos darbus svečių namuose, taikyta 2006 m. gegužės 2 d. nutartimi, buvo pakeista kita laikinąja apsaugos priemone - įrašyti įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo statiniams, esantiems žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresas: ( - ), uždraudžiant šiuos pastatus parduoti, dovanoti, įkeisti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims.

44Specialiosios teisėjų kolegijos nutarties pagrindu perdavus bylą nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, susidarė ypatinga situacija, kai laikinosios apsaugos priemonės byloje buvo pritaikytos dar bendrosios kompetencijos teismo nutartimis.

45ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

46Pirmosios instancijos teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtuose šioje byloje priimtuose procesiniuose sprendimuose nustatyta, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kreipdamasis su prašymu dėl viešojo intereso gynimo į teismą ir ginčydamas administracinius aktus, tokių aktų panaikinimą tiesiogiai siejo su buvusios padėties atkūrimu, t. y. neteisėtos statybos padarinių šalinimo procedūra.

47Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos medžiagą bei įvertinusi teismo priimtus nagrinėti prokuroro prašymo reikalavimus, sutinka su ginčijamoje nutartyje padaryta išvada, jog byloje keliamas ginčas dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių pašalinimo, t. y. prašoma įpareigoti UAB ,,Robala“ statinius, dėl kurių taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pertvarkyti ir nugriauti. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad, panaikinus Klaipėdos miesto apylinkės teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir sudarius galimybes trečiajam suinteresuotam asmeniui nukreipti išieškojimą į ginčo turtą, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomu.

48Taip pat pažymėtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra siejamas su grėsmės, kad būsimas teismo sprendimas gali būti neįvykdomas arba sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas, realumu. Šioje byloje, kaip galima matyti iš trečiojo suinteresuoto asmens AB „Baltic Research“ atskirojo skundo argumentų, AB „Baltic Research“ nurodytos aplinkybės yra susijusios ne su būsimo teismo sprendimo tinkamu įvykdymu, o su neigiamomis pasekmėmis trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „Baltic Research“, t. y. kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės varžo AB „Baltic Research“ neginčijamą teisę nukreipti išieškojimą į įkeistą daiktą. Be to, kaip teisingai pastebi pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 10 d. nutartimi UAB „Robala“ uždrausta sudaryti sandorius, susijusius su turto - statinių valdymo, naudojimu, disponavimu. O tai reiškia buvo negalimi ir susitarimai, jeigu tokie buvo, dėl turto įkeitimo.

49Remiantis tuo, kas išdėstyta, Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartis pripažintina teisėta ir pagrįsta. Atskirasis skundas atmestinas.

50Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

51Trečiojo suinteresuoto asmens AB „Baltic Research“ atskirąjį skundą atmesti.

52Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

53Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Audriaus Bakavecko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Byla buvo pradėta nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teisme, vėliau... 6. Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas... 7. 1) panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 31 d. sprendimą... 8. 2) panaikinti Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. rugsėjo 10 d.... 9. 3) panaikinti Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d.... 10. 4) pripažinti negaliojančia 2003 m. sausio 31 d. sutartį Nr. 21 „Dėl... 11. 5) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. birželio 13 d.... 12. 6) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymu... 13. 7) įpareigoti UAB „Robala“ nugriauti nuosavybės teise priklausančius... 14. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 28 d. sprendimu... 15. 1) panaikino Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 31 d. sprendimą Nr.... 16. 2) panaikino Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. rugsėjo 10 d.... 17. 3) panaikino Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 27 d.... 18. 4) pripažino negaliojančia 2003 m. sausio 31 d. sutartį Nr. ( - ) „Dėl... 19. 5) panaikino Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. birželio 13 d. įsakymu... 20. 6) panaikino Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymu... 21. 7) įpareigojo UAB „Robala“ nugriauti nuosavybės teise priklausančius... 22. 8) įpareigojo UAB „Robala“ nuosavybės teise priklausantį pastatą... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 3 d. nutartimi... 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 23 d. nutartimi... 25. Administracinė byla Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m.... 26. Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras (toliau – ir... 27. t. y. nugriauti pastatą svečių namai (unikalus Nr. ( - )), nugriauti su... 28. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Baltic Research“ 2014 m. vasario 27 d.... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad UAB „Robala“ akcinei bendrovei... 31. II.... 32. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 17 d. nutartimi... 33. Teismas konstatavo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 10 d.... 34. III.... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Baltic Research“ atskiruoju skundu... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo atskirąjį skundą grindžia tuo, jog pagal... 37. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 38. Pareiškėjas nurodo, kad pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti,... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Tikrinamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 42. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 10 d.... 43. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 21 d. nutartimi buvo... 44. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarties pagrindu perdavus bylą nagrinėti... 45. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas arba teisėjas proceso... 46. Pirmosios instancijos teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 47. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos medžiagą bei įvertinusi teismo... 48. Taip pat pažymėtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra... 49. Remiantis tuo, kas išdėstyta, Panevėžio apygardos administracinio teismo... 50. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 51. Trečiojo suinteresuoto asmens AB „Baltic Research“ atskirąjį skundą... 52. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartį... 53. Nutartis neskundžiama....