Byla 2S-124-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės,

2kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Andžej Maciejevski,

3kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Idea&Realty“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo ieškinį ir 2009 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria panaikintos taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Idea&Realty“ ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo.

4Kolegija, nagrinėdama civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Idea&Realty“ 2009-08-10 kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo. Ieškovas prašė uždrausti atsakovui AB SEB Vilniaus bankui vienašališkai nutraukti 2006-07-11 Kreditavimo sutartį, sudarytą tarp pareiškėjo ir banko. Nurodė, kad ieškovas UAB „Idea&Realty“ 2006-07-11 su atsakovu AB SEB Vilniaus banko Panevėžio filialu sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią iš atsakovo gavo 2 000 000 Lt kreditą 56/100 dalims komercinio pastato, esančio ( - ), įsigyti.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-08-14 nutartimi ieškovo prašymą patenkino ir ieškovo reikalavimams užtikrinti pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – uždraudė atsakovui vienašališkai nutraukti 2006-07-11 Kreditavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo.

72009-08-27 teisme buvo gautas atsakovo AB SEB banko atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-08-14 nutarties panaikinimo, kuriame nurodoma, kad pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė nenumatyta įstatyme, be to, kreditavimo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo nutraukta dar iki likinųjų apsaugos priemonių pritaikymo.

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi panaikino 2009-08-14 nutartį, kuria ieškovo reikalavimams užtikrinti buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, t.y. draudimas atsakovui vienašališkai nutraukti 2006-07-11 Kreditavimo sutartį.

9Teismas atskirąjį skundą patenkino tuo pagrindu, jog tarp ieškovo ir AB SEB banko sudaryta 2006-07-11 Kreditavimo sutartis teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dieną, t.y. 2009-08-14 jau buvo nutraukta. Vadinasi, 2009-08-14 šalių jau nesiejo jokie materialiniai teisiniai santykiai. Todėl pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė –draudimas bankui vienašališkai nutraukti Kreditavimo sutartį, kuri teismo nutarties priėmimo dieną jau buvo nutraukta, praranda užtikrinančią paskirtį, teismo uždėtas draudimas neatlieka laikinųjų apsaugos priemonių funkcijos – užtikrinti byloje būsimo teismo sprendimą įvykdymą. Kadangi nėra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų – teismas padarė išvadą, kad 2009-08-14 nutartimi teismo pritaikyti draudimai AB SEB bankui nėra tikslingi ir pagrįsti.

10Ieškovas UAB „Idea&Realty“ 2009-08-27 pareiškė teismui ieškinį, kuriuo prašoma pakeisti 2006-07-11 ieškovo su atsakovu sudarytą Kreditavimo sutartį, nustatant vieną iš kelių atsakovui labiausiai priimtinų variantų: pakeisti kredito valiutą iš litų į eurus; 1 metams taikyti atidėjimą paskolos grąžinimui, paliekant tik palūkanų mokėjimus; pakeisti kredito grąžinimo grafiką, atitinkamai sumažinant įmokas per mėnesį.

11Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Idea&Realty“ ieškinį dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo atsakovui AB SEB bankui kaip neteismingą Vilniaus m. 3 apylinkės teismui.

12Kadangi ieškiniu prašoma pakeisti kreditavimo sutarties sąlygas dėl piniginės prievolės (negrąžinto 1 700 000 Lt dydžio kredito) įvykdymo sąlygas, teismas sprendė, kad ieškovo reiškiami reikalavimai yra turtinio pobūdžio, nes yra prašoma pakeisti jo 1 700 000 Lt dydžio piniginės prievolės, būtent negrąžintos paskolos bankui, įvykdymo grafiką ir terminus. Kadangi ieškovas reiškė reikalavimus dėl 1 700 000 Lt dydžio piniginės prievolės įvykdymo sąlygų pakeitimo, teismas padarė išvadą, jog remiantis CPK 27 str. 1 d., ieškinys yra teismingas Vilniaus apygardos teismui. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2009-09-03 nutartimi buvo patenkintas AB SEB banko atskirasis skundas, motyvuojant tuo, kad jau 2009-08-01 šalių nesiejo jokie materialiniai teisiniai santykiai pagal Kreditavimo sutartį. Teismo teigimu, tokiu būdu ieškovas turėtų svarstyti dėl savo reiškiamo ieškinio patikslinimo.

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Idea&Realty“ prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo panaikinti ir palikti galioti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-08-14 nutartį.

14Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151) tenkindamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas jau buvo gavęs ir susipažinęs su atsakovo 2009-07-16 grasinimu nutraukti sutartį. Teigia, kad susipažinęs su šiuo dokumentu, teismas tenkino ieškovo prašymą ir uždraudė atsakovui nutraukti sutartį. Tuo tarpu priimdamas skundžiamą nutartį, teismas remdamasis tuo pačiu atsakovo ieškovui siųstu raštu panaikino laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, teismas tą patį dokumentą skirtingose proceso stadijose traktavo skirtingai. Apelianto teigimu, įvertinus negrąžinto kredito dydį, vienašališkas sutarties nutraukimas gali būti viena iš nemokumo ar įmonės veiklos pabaigos priežasčių, o tai reiškia, kad ieškovo veikla gali būti sutrikdyta negrįžtamai, kas sąlygotų bankroto procedūros ieškovo įmonės atžvilgiu inicijavimą. Taigi teismas pažeidė įrodymų įvertinimo principą, leisdamas sau po kelis kartus tą patį įrodymą įvertinti skirtingai ir rezultate nuspręsti, jog įrodymas byloja stipresnio ūkio subjekto naudai;

162) 2009-07-16 atsakovo ieškovui rašytas pranešimas neatskleidžia atsakovo pozicijos nutraukti sutartį konkrečiu momentu ir aplinkybėmis. Teigia, kad šį faktą pagrindžia ir kitas atsakovo ieškovui siųstas raštas – 2009-02-20 raštu atsakovas pagrasino ieškovui vienašališku sutarties nutraukimu ir pranešimu skolininkų duomenų bazei apie ieškovo skolas. Apelianto nuomone, atsakovo konkliudentiniai veiksmai po 2009-02-20 rašto gavimo pasižymėjo tuo, kad atsakovas ir toliau iš ieškovo priminėjo sutartinių prievolių vykdymą, nepareikalavo iš karto grąžinti visos paskolos su palūkanomis sumos, bei nepranešė apie įvykusį sutarties nutraukimo faktą, kaip to reikalauja CK 6.128 str. Pažymi, kad lygiai taip pat atsakovas elgėsi ir po 2009-07-17 grasinimo nutraukti sutartį išsiuntimo. Pirma, rašte nebuvo nurodytas konkretus sutarties nutraukimo terminas. Antra, ieškovas negavo iš atsakovo patvirtinimo, apie jau įvykusį sutarties nutraukimo faktą ir reikalavimo sugrąžinti visą paskolos sutartį. Trečia, atsakovas savo konkliudentiniais veiksmais patvirtino, kad sutartis galioja iki šiol, kadangi yra rezervavęs ieškovo atsiskaitomojoje sąskaitoje tik einamuosius mokėjimus, pradelstus mokėti pagal Kreditavimo sutarties grafiką.

17Atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties ieškovas UAB „Idea&Realty“ prašo nutartį dėl atsisakymo priimti ieškinį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo.

18Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191) teikdamas teismui ieškinį dėl sutarties sąlygų pakeitimo, ieškovas ieškinio sumos nenurodė, kadangi apeliantas neprašė priteisti pinigų sumos, neprašė priteisti tam tikro turto, ieškovo reikalavimas nesusijęs su išlaikymo, išmokų padidinimu, sumažinimu, ieškovas nekėlė reikalavimo priteisti neturtinę žalą ir t.t. Pažymi, kad tenkindamas ieškovo ieškinį teismas nepriteistų jam 1 700 000 Lt. Teismas nepriteistų ieškovui net dalies iš tos sumos, nes nėra tam pagrindo. Apelianto nuomone, todėl pirmosios instancijos visiškai nepagrįstai rėmėsi šia suma, kaip ieškinio kainos nustatymo kriterijumi;

202) teigia, kad neįmanoma taip pat nustatyti ieškinio kainos esant alternatyviems ieškovo reikalavimams – pasiūlymams, nes neįmanoma nustatyti turtinės naudos, kurią gaus apeliantas. Apeliantas pabrėžia, kad pateikdamas ne vieną ieškinio pasiūlymą, o kelis alternatyvius, ieškovas stengėsi ne suklaidinti teismą, o užtikrinti paties atsakovo teises ir interesus į priimtiniausio sutarties sąlygų pakeitimo varianto pasirinkimą, todėl alternatyvių sąlygų daugetas – tik atsakovo interesų užtikrinimas. Remdamasis tokias samprotavimais, ieškovas nurodė, kad nors ginčas ir yra susijęs su turtiniais santykiais, bet turėtų būti pripažintinas neįkainotu CPK 85 str.1 d. prasme.

21Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties atsakovas AB SEB bankas prašo šią nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Atsakovas, remdamasis LAT praktika teigia, kad iš ieškovo ieškinio reikalavimų akivaizdu, kad apelianto iš veiklos gaunamų pajamų dydis smarkiai krito, todėl jo ieškinyje nurodomas siekiamas kreditavimo sutarties pakeitimas būtent pasireikštų periodinių mokėjimu mažinimu, t.y. siekiama pakeisti šalių tarpusavio prievolių apimtį. Tai aiškiai ir vienareikšmiškai yra turtinis reikalavimas, susijęs su tarpusavio mokėjimų dydžiu ir jo keitimu. Atsakovo nuomone, bylos išsprendimas pagal ieškovo ieškinį dėl Kreditavimo sutarties pakeitimo turės įtaką šalių tarpusavio įsipareigojimų dydžiui. Kadangi šalis savo įsipareigojimų sumažinimo siekia per sutarties sąlygos pakeitimą, tai ginčas dėl tokio pakeitimo turi būti įkainotas bei atitinkamai apmokestintas proporciniu žyminiu mokesčiu. Šiuo atveju reikalaujama pakeisti sutarties sąlygą, nuo kurios priklauso šalių tarpusavio prievolių dydis, todėl reikalavimas yra turtinis it gali būti įkainotas konkrečia suma. Atsakovas taip pat pabrėžia, kad Vilniaus apygardos teismas 2008-12-12 nutartyje taip pat laikėsi pozicijos, jog sprendžiant kokio pobūdžio reikalavimą pareiškė ieškovas, reikia nustatyti, kokios rūšies pareikštas ieškinys, kokios teisinės pasekmės atsiranda ieškinį patenkinus arba jį atmetus. Atsakovo teigimu, ieškovo ieškinys yra turtinio pobūdžio, kadangi ginčas yra kilęs iš sutarties, pagal kurią yra mokamos palūkanos už naudojimąsi paskolintais pinigais. Kreditavimo sutarties pakeitimo atveju kiltų teisinės pasekmės, kurios yra susijusios su periodinių mokėjimo prievolių sumažinimu. Ieškinio atmetimo atveju išliktų turtinė prievolė. Taigi kilęs ginčas yra turtinio pobūdžio ir turi būti apmokėtas žyminiu mokesčiu, vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, atsakovas AB SEB bankas prašo šią nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Teigia, kad skundžiamos nutarties priėmimo dieną, t.y. 2009-08-14 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Kreditavimo sutartis jau buvo nutraukta. 2009-07-16 raštu bankas iš anksto įspėjęs Kreditavimo sutartį pažeidusią šalį joje numatyta tvarka, nutraukė šią Kreditavimo sutartį nuo 2009-08-01. Be to, priešingai nei nurodė apeliantas, 2009-07-16 banko rašte yra aiškiai nustatytas konkretus 10 d. įspėjimo terminas pradelstai prievolei įvykdyti, ko nepadarius, sutartis yra laikoma nutraukta. Pažymi, kad tiek iš AB SEB banko 2009-07-16 rašto, tiek iš jame vartojamų formuluočių, yra akivaizdi banko valia nutraukti teisinius santykius su ieškovu. Ieškovas savo 2009-03-12 rašte bei prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių pats pripažįsta, jog nuo 2008 m. pabaigos pažeidinėja sutartį, t.y. nuolat sistemingai vėluoja atlikti mokėjimus bankui. Apie galimas to pasekmes atsakovas AB SEB bankas, vykdydamas CK 6.38 str. 3 d. nustatytą pareigą bendradarbiauti, įspėjo jau 2009-02-20 raštu. Nuo to laiko iki paties ieškovo 2009-08-06 prašymo pagrindu pradėto teisminio proceso kokių konkrečių ir adekvačių pasiūlymų ar veiksmų iš ieškovo pusės dėl jo Kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nėra. Teigia, kad tik skolininkui gavus banko raštą ir pasibaigus sutarčiai ją nutraukus, 2009-08-06 prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas pirmą kartą išdėstė bankui pasiūlymus, kaip konkrečiai siūlo ar norėtų keisti Kreditavimo sutartį. Be to, faktinės aplinkybės skiriasi nuo ieškovo nurodomoje LAT 2009-06-16 nutartyje išspręstos faktinės situacijos, todėl ir nėra pagrindo vadovautis joje minimu teismo precedentu.

25Pažymi, kad atsakovas negavo iš ieškovo pasiūlymo pakeisti kreditavimo sutartį iki jo kreipimosi į teismą, kaip tai numato CK 6.204 str. 3 d. Apie tai ieškovas banką informavo tik 2009-08-06 prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nors pats 2009-03-12 rašte pripažįsta, jog nuo 2008 m. pabaigos pažeidinėja Kreditavimo sutartį. Apeliantas konkrečius pasiūlymus bankui keisti sutartį išdėstė tik teismui pateiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Priešingai, nei ieškovas nurodė pačiame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tokių jo siūlymų visiškai nėra bankui siųstuose ir teismui pateikiamuose raštuose. Be to, uždraudus vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį, nei CPK, nei joks kitas teisės aktas nenumato įvardytos laikinosios apsaugos priemonės rūšies. Taigi pripažintina, kad skundžiama nutartimi pagrįstai buvo panaikintos minėtos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad vienos iš šalių inicijuotas uždraudimas nutraukti sutartį teismo nutartimi nepaisant kitos šalies (banko) interesų, savaime prieštarautų lygiateisiškumo ir sutarties laisvės principams. Tokiu būdu ieškovui suteikiama teisėta galimybė apskritai išvengti prisiimtų įsipareigojimų vykdymo kreditoriui, ko pasekoje atsakovas patiria nuostolius negautų pajamų forma.

27Atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės netenkintinas, o atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, tenkintinas.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

30Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutartčių negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskiruosius skundus nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutarčių, remiasi skundų teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jų ribų.

31Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės

32Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo, atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių netaikymu, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas. Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais įstatyminių pagrindų nėra.

33Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokiu būdu įstatymo leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinta reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

34CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ir mastas turi būti susijęs būtent su ieškovo pažeistų teisių gynimu ir neturi varžyti atsakovo teisių, nesusijusių su ieškovo nurodomais pažeidimais.

35Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Idea&Realty“ 2006-07-11 su atsakovu AB SEB Vilniaus banko Panevėžio filialu sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią iš atsakovo gavo 2 000 000 Lt kreditą 56/100 dalims komercinio pastato, esančio Vilniaus g.7, Panevėžyje, įsigyti.

36Ieškovas UAB „Idea&Realty“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo. Ieškovas prašė uždrausti atsakovui AB SEB Vilniaus bankui vienašališkai nutraukti 2006-07-11 Kreditavimo sutartį, sudarytą tarp pareiškėjo ir banko.

372009-08-27 ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pakeisti 2006-07-11 ieškovo su atsakovu sudarytą Kreditavimo sutartį, nustatant vieną iš kelių atsakovui labiausiai priimtinų variantų: pakeisti kredito valiutą iš litų į eurus; 1 metams taikyti atidėjimą paskolos grąžinimui, paliekant tik palūkanų mokėjimus; pakeisti kredito grąžinimo grafiką, atitinkamai sumažinant įmokas per mėnesį.

38Nagrinėjamu atveju laikinoji apsaugos priemonė- draudimas bankui vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį- buvo pritaikyta ne pareikštam ieškiniui užtikrinti, o iki ieškinio pareiškimo, t.y. tokia laikinąja apsaugos priemone siekiama, kad iki ieškinio pateikimo teismui tarp šalių esama situacija nepakistų taip, jog, ieškinį pareiškus, vėlesnis jo nagrinėjimas bei galimas teismo sprendimas netaptų beprasmiai, nerealizuojami ir neįvykdomi. Taigi, nagrinėdamas tokį preliminaraus pobūdžio prašymą teismas iš esmės imasi operatyvių priemonių, kad ieškinio, kuriuo siekiama apginti tam tikras pažeistas teises, pareiškimas būtų užtikrintas tol, kol ieškovas įgyvendins savo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, tačiau ne ilgiau negu numatyta Civilinio proceso kodekso 148 str. 2 d. Iš prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo (b.l. 3-4) matyti, kad ieškovas nurodė reikšiąs ieškinį dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo ir pateikė teismui AB SEB banko 2009-07-16 raštą dėl kreditavimo sutarties nutraukimo.

39Teisėjų kolegija pripažįsta, jog proceso stadijoje, kai nepareikštas ieškinys, o tik prašoma taikyti laikinąją apsaugos priemonę iki ieškinio, teismas turi mažiau galimybių objektyviai įvertinti, kiek prašoma laikinoji apsaugos priemonė užtikrins būsimą ieškinį. Todėl ir nagrinėjamu atveju teismas, taikydamas draudimą atsakovui AB SEB Vilniaus bankui vienašališkai nutraukti 2006-07-11 Kreditavimo sutartį, rėmėsi iš esmės tik tomis aplinkybėmis, argumentais bei įrodymais, kuriuos preliminariai teikė ieškovas. Tuo tarpu jau pareiškus ieškinį ir atsakovui pateikus savo argumentus, teismas turi galimybę objektyviau įvertinti ginčo šalių tarpusavio santykių situaciją, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių adekvatumą pareikštų reikalavimų užtikrinimui bei kitas reikšmingas aplinkybes ir užtikrinti, kad taikoma laikinoji apsaugos priemonė neapribotų atsakovo teises labiau, nei tai būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamiems tikslams įgyvendinti.

40Remiantis šiais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pritaikius aukščiau minėtą laikinąją apsaugos priemonę, ji neatliktų užtikrinimo funkcijos, laikinosioms apsaugos priemonėms keliamų tikslų bei jų taikymo sąlygų. Ieškovo pateiktu ieškiniu prašoma tam tikrais būdais pakeisti šalių sudarytos kreditavimo sutarties sąlygas, tačiau ne tas, kurios tiesiogiai siejamos su kreditoriaus teise vienašališkai nutraukti sutartį, o tas, kuriomis susitarta dėl kredito grąžinimo sąlygų (terminų, sumų), todėl draudimas vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu sutartyje sulygtos sąlygos tokiam nutraukimui egzistuoja, negali būti vertinamas kaip ieškiniu reiškiamus reikalavimus užtikrinanti priemonė. Tokiu atveju laikinoji apsaugos priemonė neadekvačiai reiškiamiems reikalavimams apriboja kreditoriaus teises, numatytas sutartyje, o tai reiškia, jog teismas pagrįstai šią laikinąja apsaugos priemonę panaikino, nustatęs jos neadekvatumą reiškiamiems reikalavimas.

41Teisėjų kolegija pažymi, jog nei pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąja apsaugos priemonę iki ieškinio pareiškimo bei ją panaikindamas, nei apeliacinės instancijos teismas šioje proceso stadijoje neturi teisinio pagrindo vertinti, ar atsakovas AB SEB bankas pagrįstai ir teisėtai nutraukė kreditavimo sutartį, kadangi, kaip minėta, jokie reikalavimai, kurie būtų susiję su sutarties sąlygomis, reglamentuojančiomis sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką, šioje byloje nėra reiškiami, o jeigu tokie reikalavimai ir būtų pareikšti, tai tik išnagrinėjus bylą iš esmės, būtų galimybė nustatyti, ar banko 2009-07-16 raštas vertintinas kaip vienašališką nutarties nutraukimą įrodantis dokumentas, ar toks nutraukimas atitinka sutarties sąlygas bei įstatymo reikalavimus ir panašiai, todėl dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su sutarties nutraukimo fakto egzistavimu bei sutarties nutraukimo teisėtumu ir pagrįstumu, nėra pasisakoma.

42Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-08-14 nutartį, kuria ieškovo reikalavimams užtikrinti buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrindų panaikinti šią pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.),o ieškovo atskirasis skundas netenkinamas.

43

44Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį

45

46Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo, atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su ieškinio dėl sutarties sąlygų pakeitimo priėmimu, netinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina.

47Civilinės bylos teismingumo nustatymas reiškia ir tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, todėl kiekvienu atveju svarbu išsiaiškinti, kokiam konkrečiam teismui teisminga byla. Nagrinėjamu atveju kilęs ginčas dėl to, kokios grandies bendrosios kompetencijos teismas – apylinkės ar apygardos – turi nagrinėti bylą pirmąja instancija. Ginčai, kuriuos pirmąja instancija nagrinėja apygardų teismai, išvardyti CPK 27 straipsnyje. Vienas iš civilinių bylų priskyrimo apygardos, kaip pirmosios instancijos, teismams kriterijų yra ieškinio suma. Civilines bylas, kuriose ieškinio suma yra didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo, nagrinėja apygardos teismai kaip pirmosios instancijos teismai (CPK 27 straipsnio 1 punktas).

48Kadangi turtinio reikalavimo suma lemia ieškinio teismingumą, turtinio ginčo tinkamas įkainojimas kiekvienu atveju yra teisiškai reikšmingas. Teisės teorijoje ir teismų praktikoje sąvoka „turtinis ginčas“ aiškinama kaip reiškianti ginčą dėl turto arba ginčą, tiesiogiai susijusį su turtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“, bylos Nr.3K-3-381/2008).

49Pažymėtina, jog vertinant ar reikalavimas pakeisti sutarties sąlygas yra turtinis ar neturtinis, svarbu nustatyti, kokios rūšies yra pareikštas ieškinys, bei įvertinti ieškiniu siekiamas ir ginčo sprendimu sukuriamas teisines pasekmes, t.y. ar jos turės įtakos šalių turtinėms teisėms.

50Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, jeigu ieškiniu prašoma pakeisti šalių sutarties sąlygas, susijusias su tarpusavio mokėjimų ar atsiskaitymų dydžiu, tai tokios sutarties sąlygos modifikavimas keičia sutarties šalių prievolių apimtį, ir toks reikalavimas yra turtinis. Neturi reikšmės ta aplinkybė, kad šalis nereikalauja priteisti šių lėšų. Jeigu būtų reikalavimas ir modifikuoti sutarties dalį dėl mokėjimo dydžio, ir pagal ją priteisti, tai reikėtų svarstyti, ar tai yra keli savarankiški reikalavimai ir ar kiekvienas iš jų turi būti apmokestintas. Kai reikalaujama tik pakeisti sutarties sąlygą, nuo kurios priklauso mokėjimo dydis, tai toks reikalavimas yra turtinis, o jo suma yra skirtumas tarp reikalavimo dydžio, kuris būtų iki sutarties sąlygos pakeitimo ir po jo ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 8 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-109/2006).

51Taigi iš ieškinio alternatyvių reikalavimų ir jame dėstomų faktinių aplinkybių akivaizdu, kad ieškinyje nurodomas siekiamas kreditavimo sutarties pakeitimas būtent pasireikštų periodinių mokėjimų mažinimu, t.y. siekiama pakeisti šalių tarpusavio prievolių apimtį. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju reikalavimas pakeisti kreditavimo sutarties sąlygas yra turtinis reikalavimas.

52Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kadangi šalis savo įsipareigojimų sumažinimo siekia per sutarties sąlygos pakeitimą, tai ginčas dėl tokio pakeitimo turi būti įkainotas bei atitinkamai apmokestintas proporciniu žyminiu mokesčiu. Taigi teikdamas teismui ieškinį dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo, ieškovas, remiantis CPK 85 straipsnio 2 dalies nuostata, turėjo pareigą nurodyti ieškinio sumą, tačiau to nepadarė. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad nagrinėjamu atveju ginčo suma negali būti pripažįstama visa likusi negrąžinta kredito dalis (1 700 000 Lt), kadangi bet kurio iš ieškinio reikalavimų patenkinimo atveju ieškovas negautų tokio dydžio turtinės naudos.

53Jeigu ieškinyje nėra nurodoma ieškinio suma, tai pripažįstama ieškinio trūkumu, kurio nepašalinus, teismas negali tinkamai išnagrinėti ieškinio priėmimo klausimo. Pažymėtina, jog šį trūkumą, prieš išspręsdamas ginčo teismingumo klausimą, turi pašalinti pirmosios instancijos teismas.

54Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškovo ieškinį, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, kadangi ieškinio suma byloje nėra nustatyta, o tai sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (Civilinio proceso kodekso 329 str. 1 d., 338 str.) ir klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (Civilinio proceso kodekso 337 str. 3 p.)

55Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 7,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Patenkinus atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, bei atmetus atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės iš ieškovo UAB „Idea&Realty“ ir atsakovo SEB banko priteistina po 3,17 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

56Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

59Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartį, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės palikti nepakeistą, o Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti ieškinį panaikinti ir klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

60Priteisti iš ieškovo UAB „Idea&Realty“ ir atsakovo SEB banko po 3 (tris) litus 17 centų pašto išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Andžej Maciejevski,... 3. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 4. Kolegija, nagrinėdama civilinę bylą,... 5. Ieškovas UAB „Idea&Realty“ 2009-08-10 kreipėsi į teismą su prašymu... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-08-14 nutartimi ieškovo prašymą... 7. 2009-08-27 teisme buvo gautas atsakovo AB SEB banko atskirasis skundas dėl... 8. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi panaikino... 9. Teismas atskirąjį skundą patenkino tuo pagrindu, jog tarp ieškovo ir AB SEB... 10. Ieškovas UAB „Idea&Realty“ 2009-08-27 pareiškė teismui ieškinį,... 11. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi atsisakė... 12. Kadangi ieškiniu prašoma pakeisti kreditavimo sutarties sąlygas dėl... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Idea&Realty“ prašo Vilniaus miesto 3... 14. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1) tenkindamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 16. 2) 2009-07-16 atsakovo ieškovui rašytas pranešimas neatskleidžia atsakovo... 17. Atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties... 18. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1) teikdamas teismui ieškinį dėl sutarties sąlygų pakeitimo, ieškovas... 20. 2) teigia, kad neįmanoma taip pat nustatyti ieškinio kainos esant... 21. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės... 22. Atsakovas, remdamasis LAT praktika teigia, kad iš ieškovo ieškinio... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo... 24. Teigia, kad skundžiamos nutarties priėmimo dieną, t.y. 2009-08-14 tarp... 25. Pažymi, kad atsakovas negavo iš ieškovo pasiūlymo pakeisti kreditavimo... 27. Atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutartčių negaliojimo pagrindų... 31. Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties, kuria... 32. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo, atsiliepimo... 33. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 34. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos... 35. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Idea&Realty“... 36. Ieškovas UAB „Idea&Realty“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl... 37. 2009-08-27 ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pakeisti... 38. Nagrinėjamu atveju laikinoji apsaugos priemonė- draudimas bankui... 39. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog proceso stadijoje, kai nepareikštas... 40. Remiantis šiais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 41. Teisėjų kolegija pažymi, jog nei pirmosios instancijos teismas, taikydamas... 42. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 43. ... 44. Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-03 nutarties, kuria... 45. ... 46. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo, atsiliepimo... 47. Civilinės bylos teismingumo nustatymas reiškia ir tinkamą teisės kreiptis... 48. Kadangi turtinio reikalavimo suma lemia ieškinio teismingumą, turtinio ginčo... 49. Pažymėtina, jog vertinant ar reikalavimas pakeisti sutarties sąlygas yra... 50. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, jeigu ieškiniu prašoma... 51. Taigi iš ieškinio alternatyvių reikalavimų ir jame dėstomų faktinių... 52. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kadangi šalis savo... 53. Jeigu ieškinyje nėra nurodoma ieškinio suma, tai pripažįstama ieškinio... 54. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 55. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 56. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 59. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartį, kuria... 60. Priteisti iš ieškovo UAB „Idea&Realty“ ir atsakovo SEB banko po 3...