Byla 2A-467-611/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei,

2dalyvaujant atsakovo UAB „Vėsa ir partneriai“ atstovui adv. Povilui Juzikiui,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Vėsa ir partneriai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams UAB „Vėsa ir partneriai“ ir UAB „Vyrokas“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys A. J. ir UAB „Namų administravimo centras“.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams, kuriuo prašė teismo priteisti iš atsakovų solidariai 2986,20 Lt žalos atlyginimą, 90 Lt žyminį mokestį bei 6 % palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2006-10-25 buvo aplietos vandeniu A. J. priklausančios patalpos, esančios ( - ). Dėl apliejimo buvo padaryta 2986,20 Lt dydžio žala. A. J. priklausančios patalpos buvo apdraustos AB „Lietuvos draudimas“. Kompensuodamas draudėjo A. J. nuostolius, AB „Lietuvos draudimas“ už apgadintų patalpų remonto darbus išmokėjo 2986, 20 Lt dydžio draudimo išmoką. Žala A. J. butui buvo padaryta dėl trūkusio karšto vandens vamzdžio. Šią vandentiekio įrangą pastate 2003 m. sumontavo UAB „Vėsa ir partneriai“, namo statytojas UAB „Vyrokas“. Atliktiems vandentiekio įrangos darbams galioja 10 metų garantija, kadangi tai yra paslėptas statinio elementas. Atlikti darbai priduoti 2003 m. Atsakovų atsakomybė solidari, kadangi žala padaryta šių asmenų bendrais veiksmais (neveikimu).

7Atsakovas UAB „Vyrokas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovo pareikštas reikalavimas neturi nei juridinio, nei faktinio pagrindo. Ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ir dėl to ieškinys atmestinas. Draudiminis įvykis įvyko 2006-10-25, o ieškovas patvirtino pateiktą remonto darbų aktą ir trečiajam asmeniui žalą atlygino 2007-01-30. Ginčui taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, nes draudikas, išmokėjęs išmoką, negali įgyti daugiau teisių nei jų turėjo draudėjas. Ieškovas ieškinį turėjo pareikšti ne vėliau kaip iki 2008-01-30. Pažymėjo, kad ieškovas neatliko jokios ekspertizės ar patikrinimo, kuriuo būtų patvirtinta išvada, jog vanduo pro vamzdį sunkėsi būtent dėl netinkamai atliktų statybos darbų ar įrangos broko, t.y. neišsiaiškino pažeidimų pobūdžio, kilmės, priežastinio ryšio tarp atliktų darbų ir žalos. Žala gali būti atsiradusi ne dėl to asmens, kuriam pareikštas reikalavimas atlyginti nuostolius, o dėl kitų asmenų, be to, dėl žalos atsiradimo gali būti visa ar dalinė paties nukentėjusiojo kaltė. Ieškovas neįrodė, jog tretysis asmuo A. J., kaip buto įgijėjas ir savininkas, įgijo iš buto pardavėjo užsakovo teises ir pareigas pagal rangos sutartį. Trečiajam asmeniui neturint reikalavimo teisės į atsakovą, tokios teisės neturi ir ieškovas, kaip draudikas, išmokėjęs trečiajam asmeniui draudimo išmoką.

8Atsakovas UAB „Vėsa ir partneriai“ nesutiko su pareikštu ieškiniu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad įstatymas nustato ieškovo pareigą pagrįsti savo ieškinį leidžiamais įrodymais. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas padarė jam žalą savo neveikimu, tačiau niekaip nenurodo tų veiksmų, kurie neva tai turėjo būti atlikti iš atsakovo pusės, jog būtų buvę galima išvengti žalos atsiradimo bei nepateikia atitinkamų įrodymų. Pagal pareikštą ieškinį ieškovas kaltina UAB „Vėsa ir partneriai“ nekokybiškai atlikus santechnikos montavimo darbus objekte, esančiame adresu ( - ). Kadangi atsakovas UAB „Vėsa ir partneriai“ neneigia savo dalyvavimo montuojant santechnikos vamzdyną nurodomame objekte, ieškovui yra lengva, bet nepagrįsta teigti, jog santechnikos avarija įvyko dėl šio atsakovo kaltės, nesigilinant į pačios avarijos atsiradimo priežastis. Pareiškė, jog kokybiškai ir tinkamai atliko darbus - objekte-gyvenamajame name, esančiame ( - ). Tačiau šio pastato statybos ir vėlesnės eksploatacijos metu, greičiausiai dėl namo architektų, statytojų ir/ar inžinierių bei gyventojų (patalpų savininkų) kaltės, namo vandentiekio sistema buvo neteisingai eksploatuojama. Dėl greta santechnikos vamzdynų galimai einančių elektros energijos laidų ir/arba elektromagnetinio lauko šalia vamzdynų buvimo ir/arba netvarkingo elektros prietaisų pajungimo (pvz. skalbimo mašinų įžeminimo panaudojant vandentiekio tinklus), vandentiekio tinkluose prasideda elektrocheminė reakcija (elektrolizė), kuri pasireiškia aršiu vidinių vamzdynų sienelių ardymu bei jų prakiurimu. Tokie elektrocheminiai procesai yra daug metų žinomi pastatų statytojams bei projektuotojams ir apie tai UAB „Vėsa ir partneriai“ ne kartą buvo informavę ginčo objektą eksploatuojančią įmonę ir netgi LR Aplinkos ministeriją. Nurodė, jog atsakovo darbuotojai, keisdami prakiurusio vamzdyno dalį, patys fiziškai jautė elektros srovės nuotėkį objekte. Šis (elektros iškrovos) veiksnys negalėjo būti sąlygotas atsakovo UAB „Vėsa ir partneriai“ veikimu/neveikimu ir liudijo apie santechnikos sistemą įtakojusias trečiąsias jėgas. Prakiurusio vamzdžio sienelių, lėmusių trečiojo asmens turto apgadinimą, suirimą taip pat galėjo lemti per didelė vandens, tekėjusio vamzdynu, temperatūra.

9Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 6 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė ieškovui iš atsakovų solidariai 2986,20 Lt žalai atlyginti, 6 procentų palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2009-10-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei po 45 Lt žyminio mokesčio. Teismas nurodė, kad atsakovų reikalavimai taikyti sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą yra nepagrįsti. Šis sutrumpintas terminas numatytas draudiminiams santykiams tarp draudiko ir draudėjo. Teismas nustatė, kad žala A. J. buvo padaryta dėl trūkusio karšto vandens vamzdžio. Šią vandentiekio įrangą pastate, esančiame ( - ), 2003 m. sumontavo UAB „Vėsa ir partneriai“. Šio namo statybos generalinis rangovas buvo UAB „Vyrokas“. Ieškovas pilnai kompensavo draudėjo A. J. nuostolius. Atliktiems vandentiekio įrangos darbams galioja dešimties metų garantija, kadangi tai yra paslėptas statinio elementas. Šie terminai pradedami skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Atlikti darbai priduoti 2003 m. Atsakovų atsakomybė yra solidari, kadangi žala padaryta šių asmenų bendrais veiksmais (neveikimu). Teismas konstatavo, kad šiuo atveju atsakomybė už padarytą žalą atsakovams kyla ne iš draudimo sutartinių santykių, o iš delikto, todėl atsakovams sutrumpinta ieškinio senatis netaikytina. Teismas kritiškai įvertino atsakovų ir jų atstovų paaiškinimus, kadangi jie neparemti jokiais faktiniais duomenimis, o tik yra teorinė prielaida dėl ko galėjo įvykti vandentiekio avarija. Teismas siūlė atsakovams atlikti ekspertizę, kuri galėtų išsamiai atsakyti apie avarijos priežastis, bet atsakovų atstovai tokią ekspertizę atlikti atsisakė. Kadangi vandentiekio avarija įvyko dėl užslėpto statinio defekto, teismas konstatavo, kad tiek generalinio rangovo, tiek rangovo atsakomybė yra solidari.

10Atsakovas UAB „Vėsa ir partneriai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą civilinėje byloje dalyje, kuriuo solidariai iš atsakovo UAB „Vėsa ir partneriai“ priteista ieškovui 2986,20 Lt žalai atlyginti, 6 proc. palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2009-10-22 iki teismo spendimo visiško įvykdymo bei 45 Lt žyminio mokesčio, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Likusioje dalyje teismo sprendimą prašė palikti nepakeistu. Nurodo, kad teismo sprendime nėra nurodyta jokių įrodymų, kuriais remiantis teismas laikė UAB „Vėsa ir partneriai“ solidariu skolininku, t.y. teismas supainiojo deliktinės atsakomybės, kurios atveju gali kilti solidari atsakomybė, pagrindus, su sutartinės atsakomybės, kuri ginčo atveju sieja atsakovą UAB „Vėsa ir partneriai“ tik su užsakovu ir generaliniu rangovu UAB „Vyrokas“ (bet ne su A. J.), ir pagal šiuos teisinius santykius atsakovas UAB „Vėsa ir partneriai“ nėra solidariai atsakingas jokiems kitiems tretiesiems asmenims už pastarųjų patirtą žalą. Iš ieškinio visiškai nėra aišku, kodėl šiuo atveju turėtų kilti atsakovų solidarioji atsakomybė. Tuo ir pasireiškia teismo padarytas teisės pažeidimas, t.y. teismas supainiojo užsakovo ir rangovo (šiuo atveju abiejų atsakovų) tarpusavio santykius, kurių pagrindu gali būti taikoma tik sutartinė atsakomybė, su deliktu, nes atsakovas UAB „Vėsa ir partneriai“ gali būti atsakingas tik prieš užsakovą sutartinės atsakomybės pagrindais, nes statybos garantijai yra taikoma sutartinė atsakomybė. Dar daugiau, UAB „Vėsa ir partneriai“ pagal rangos sutartį yra atsakinga tik už darbų broką, t.y. šis atsakovas neatlieka daugiau jokių pastato inžinerinės sistemos priežiūros darbų, tačiau akivaizdu, kad netinkama tokios sistemos priežiūra taip pat gali būti pakankama avarijos įvykio priežastis. Šioje byloje ieškovas nenurodė, o teismas iš viso ir nesiaiškino aplinkybių, dėl kokios priežasties toks įvykis galėjo kilti, t.y. įvykio priežastis yra statybos darbų brokas, ar kitos priežastys.

11Nurodo, kad tam, kad galėtų būti taikoma civilinė atsakomybė, turi būti atsiradusios visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai; nuostoliai arba žala; priežastinis ryšys tarp atsiradusios žalos ir neteisėtų veiksmų; kaltė. Tik esant visų šių sąlygų visetui, tai yra įrodžius jų buvimą, gali kilti civilinė atsakomybė. Teismo sprendime nėra pagrįsta nei viena minėta civilinės atsakomybės sąlyga. Byloje nėra nei vieno įrodymo, patvirtinančio atsakovo UAB „Vėsa ir partneriai“ neteisėtus veiksmus, byloje yra nustatytas tik faktas, jog vandentiekio sistemoje įvyko avarija (trūko vamzdis), tačiau pats savaime toks faktas neįrodo, jog inžinerinės sistemos montavimo darbai yra atlikti netinkamai. Iš teismo sprendimo nėra aišku, dėl ko įvyko avarija - ar dėl netinkamai atliktų statybos darbų, ar dėl netinkamo vandentiekio sistemos eksploatavimo.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vyrokas“ prašo patenkinti atsakovo UAB „Vėsa ir partneriai“ skundą dalyje dėl Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo panaikinimo ir panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą kaip prieštaraujantį tiek materialinėms, tiek procesinėms teisės normoms. Nurodo, kad ieškovas privalėjo įrodyti, kad egzistuoja aplinkybių visetas civilinei atsakomybei atsirasti: atsakovų neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė, o taip pat, kad nuostolius ieškovas patyrė būtent dėl egzistuojančių nurodytų aplinkybių. Pažymėjo, kad pastarųjų aplinkybių egzistavimo ieškovas ieškinyje net neaptarė, o teismas bylos nagrinėjimo metu aplinkybių civilinei atsakomybei atsirasti netyrė. Nurodė, kad nors ieškinyje ir nurodyta, kad žala atsirado dėl avarijos vandentiekio sistemoje, tačiau nepateikta jokių įrodymų, kad avarija atsitiko būtent dėl atsakovų neteisėtų veiksmų (neveikimo). Atkreipė dėmesį, kad ieškovas iš vis nėra pateikęs jokių įrodymų, kad avarija atsitiko dėl netikamų statybos darbų. Priešingai, byloje pateikta įrodymų, leidžiančių pagrįstai laikyti, jog vandentiekio avarija atsitiko dėl netinkamo vandentiekio sistemos eksploatavimo, pastato gyventojų turimų elektros prietaisų įžeminimo į vandentiekio sistemą. Aplinkybę, kad byloje nurodyta vandentiekio avarija atsitiko dėl netinkamo eksploatavimo, o ne dėl netinkamai atliktų statybos darbų, patvirtina tai, kad vanduo iš vamzdžio prasiveržė ne per vamzdžių sujungimus, o jo išilginėje dalyje. Byloje pateikti įrodymai, jog avarija atsitiko dėl vamzdyje vykusių elektrocheminių reakcijų dar kartą patvirtina, kad nėra atsakovų neteisėtų veiksmų, galėjusių sąlygoti vandentiekio avarijos atsiradimą, kurios metu buvo užlieta trečiajam asmeniui priklausančio buto siena.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apelianto UAB „Vėsa ir partneriai” apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovas reikalavimą atlyginti žalą subrangovui UAB “Vėsa ir partneriai” teikė ne sutartinės atsakomybės, bet delikto pagrindu, kaip tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui. Subrangovas UAB „Vėsa ir partneriai" netinkamai įvykdė darbus (vidaus karšto vandentiekio įrengimo darbus), numatytus statybos subrangos sutartyje Nr. V/KL-42, pažeidė normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius, dėl ko buvo padaryta žala trečiųjų asmenų turtui. Subrangovui, sudarančiam sutartį su gen. rangovu, taikomi tie patys reikalavimai kaip ir gen. rangovui, t.y. konkrečius statybos darbus atlikti kokybiškai bei laikantis statinio normatyviniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Dėl netinkamai atliktų darbų subrangovas pažeidė LR Statybos įstatyme nustatytus esminius statinio reikalavimus, LR CK 6.663 str. numatytus reikalavimus darbų kokybei - darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą.

14Nurodo, kad apeliantas, teigdamas, jog UAB „Vėsa ir parneriai“ yra atsakinga tik už darbų broką, remiasi sutartine atsakomybe, ir ši aplinkybė yra teisiškai reikšminga tik gen. rangovo UAB „Vyrokas“ santykiams su subrangovu UAB „Vėsa ir partneriai“, tačiau nėra teisiškai reikšminga aplinkybė tretiesiems asmenims teikiant reikalavimą atlyginti žalą dėl jų padaryto turto sužalojimo tiek gen. rangovui rangovui, tiek subrangovui. Skolininko (žalą padariusio asmens) kaltė yra preziumuojama. Pažymėjo, jog subrangovas savo jėgomis bei lėšomis likvidavo avarijos padarinius - pakeitė pažeistą vamzdyno dalį nauja. Apeliantas, įrodinėdamas vamzdyno trūkimo priežastis, turėjo galimybes įrodinėti savo nekaltumą, tačiau atsisakė teismo pasiūlymo prašyti skirti ekspertizę vamzdyno gedimo priežastims nustatyti. Ieškovas pateikė įrodymus, jog žalos padarymo židinys buvo vamzdynas, kurį sumontavo subrangovas UAB „Vėsa ir partneriai“, pagal sudarytą su gen. rangovu UAB „Vyrokas“. Atsakovai neginčijo aplinkybės, jog būtent jų sumontuotas vamzdynas, buvo žalos padarymo šaltinis. Priežastinis ryšys byloje įrodytas - draudėjo A. J. turtas buvo apgadintas išsiliejus vandeniui iš trūkusio karšto vandens vamzdžio.

15Apeliacinis skundas tenkintinas.

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra LR CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Byloje esantys duomenys patvirtina, kad trūkus karšto vandens vamzdžiui, 2006-10-25 buvo aplietos trečiajam asmeniui A. J. priklausančio buto, esančio ( - ), patalpos, dėl ko A. J. buvo padaryta 2986,20 Lt dydžio žala (b.l.14-15, 16-20). Minėtas butas buvo apdraustas ieškovo bendrovėje (b.l.88), ieškovas išmokėjo trečiajam asmeniui A. J. 2986,20 Lt dydžio draudimo išmoką. Šios aplinkybės yra nustatytos ir šalių neginčijamos.

18Taigi, ieškovas, išmokėjęs trečiajam asmeniui draudimo išmoką, perėmė šio trečiojo asmens reikalavimo teisę į atsakingus už padarytą žalą asmenis subrogacijos tvarka (LR CK 6.114 str. 5 p., 6.1015 str. 1 d.). Ieškovas nagrinėjamu atveju perėmė tiek teisių, kiek jų turėjo minėtas trečiasis asmuo, ir jo reikalavimo teisė turi būti įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato trečiojo asmens ir už žalą atsakingo asmens santykius (LR CK 6.1015 str. 2 d.). Byloje kilęs ginčas dėl ieškovo sumokėtos draudimo išmokos atlyginimo regreso tvarka iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Šiuo atveju teisiškai reikšmingi argumentai yra dėl teisių į žalos atlyginimą perėjimo draudikui ir asmens, atsakingo už padarytą žalą pagal draudiko regreso reikalavimą, nustatymo. Nagrinėjamu atveju reikalavimas kildinamas dėl netinkamos apelianto atliktų darbų kokybės, t.y. daikto trūkumų, ir to pasekoje trečiojo asmens patirtos žalos bei taikomos garantijos (LR CK 6.698 str.). Taigi, reikalavimo teisė, kaip teisingai nurodė apeliantas, kildinama iš sutartinių teisinių santykių, o ne iš delikto.

19Ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką trečiajam asmeniui, įstojo į trečiojo asmens vietą jo teisiniuose santykiuose su buto pardavėju ar statytoju, priklausomai nuo jų prisiimtų įsipareigojimų apimties dėl buto kokybės, kuris (kurie) ir yra atsakingas(i) už parduoto buto trūkumus ir garantinius įsipareigojimus. Šiems sutartimis neprisiėmus įsipareigojimų dėl buto kokybės, galėtų reikalauti žalos iš generalinio rangovo. Nagrinėjamoje byloje atsakovas UAB „Vyrokas“ buvo rangovas statant daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ), o apeliantas buvo subrangovas (b.l.40-44). Pagal LR CK 6.650 str. 2-3 d. rangovui pasisamdžius tam tikrų darbų atlikimui subrangovus, prieš užsakovą už subrangovų atliktų darbų trūkumus atsako rangovas. Atitinkamai užsakovas neturi teisės reikšti piniginių reikalavimų tiesiogiai subrangovui, susijusių su sutarties, sudarytos subrangovo su generaliniu rangovu, pažeidimu, jeigu sutartis nenustato kitaip (LR CK 6.650 str. 4 d.). Nagrinėjamu atveju duomenų, kad sutartimi būtų suteikta teisė užsakovui tiesiogiai reikšti reikalavimus subrangovui, nėra. Pagal LR CK 6.698 str. 1 d. šioje normoje numatytus garantinius įsipareigojimus užsakovui vykdo rangovas, tai reiškia, kad prieš užsakovą yra atsakingas rangovas, o ne subrangovas. Taigi, darytina išvada, kad apeliantas byloje yra netinkamas atsakovas, nes ieškovas negali jam tiesiogiai reikšti ieškinio. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino ieškovo ieškinį apelianto atžvilgiu (LR CK 329 str., 330 str.).

20Byloje yra pateikti duomenys, kad tretysis asmuo pirko butą iš UAB „Gargždų statyba“, o pastaroji bendrovė pirko butą iš GNSB „Mantas“ pagal 2003-11-12 buto statybos sutartį Nr.GS-01 (B.l.13). Taigi, byloje būtina aiškintis, kas yra atsakingas už trečiojo asmens buto tinkamą kokybę ir pagal garantinius įsipareigojimus. Tam būtina aiškintis, kas yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), statytojas, ir kokius įsipareigojimus pagal pirkimo pardavimo sutartis dėl gyvenamojo namo ir buto kokybės prisiėmė UAB „Gargždų statyba“, o kokius įsipareigojimus prisiėmė GNSB „Mantas“. Tam reikia surinkti naujus įrodymus. Tik išsiaiškinus šias aplinkybes, gali būti sprendžiamas klausimas dėl tinkamo atsakovo byloje.

21Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas CPK 45 str. nustatyta tvarka neišsprendė šioje byloje tinkamo atsakovo procesinės padėties. Ieškovas nėra išreiškęs nesutikimo CPK 45 str. tvarka netinkamą atsakovą pakeisti tinkama šalimi. Tokiu būdu tik ieškovui išreiškus nesutikimą dėl netinkamos šalies pakeitimo, pirmosios instancijos teismas galėjo nagrinėti bylą iš esmės. Tai, kad pirmosios instancijos teismas pagal CPK 45 str. nepasiūlė ieškovui keisti atsakovą į tinkamą šalį, atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, yra esminis procesinis pažeidimas, nes jo negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas ir tai yra kliūtis išnagrinėti bylą iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Apeliantui pasiūlius tik apeliacinėje instancijoje pakeisti atsakovą į tinkamą, nebūtų procesinės galimybės pasiūlyti ieškovui CPK 230 str. 1 d. tvarka patikslinti ieškinio reikalavimus tinkamai šaliai, pakeičiant atsakovą CPK 45 str. tvarka. Todėl šalių procesinės padėties pakeitimas apeliacinės instancijos teisme negalimas (LR CPK 45 str., 115 str., 138 str., 143 str., 312 str., 313 str.). Šis esminis procesinis pažeidimas sudaro teisinį pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, perduodant bylą nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui kitam teisėjui (CPK 329 str. 1 d., 326 str. 1 d. 4 p.). Kadangi aiškinantis aukščiau kolegijos nurodytas aplinkybes, gali paaiškėti naujos aplinkybės ir dėl kito atsakovo UAB „Vyrokas“ kaip tinkamo atsakovo padėties, todėl vadovaujantis proceso koncentracijos (LR CPK 7 str.) ir teisingumo, protingumo principais (LR CPK 3 str.), LR CPK 263 str., teismo sprendimas naikinamas visa apimtimi ir byla perduodama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui visa apimtimi.

22Iš naujo nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas turi pašalinti nurodytą procesinį pažeidimą, kuris negali būti pripažįstamas formaliu pažeidimu, nes yra kliūtis išnagrinėti bylą iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 328 str.). Teisėjų kolegija nevertina kitų apeliacinio skundo argumentų, nes skundžiamas sprendimas naikinamas pilna apimtimi ir byla perduodama iš naujo nagrinėti iš esmės (CPK 2 str., 8 str., 13 str., 45 str., 177 str. - 179 str., 312 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. dalyvaujant atsakovo UAB „Vėsa ir partneriai“ atstovui adv. Povilui... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams, kuriuo prašė teismo... 7. Atsakovas UAB „Vyrokas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 8. Atsakovas UAB „Vėsa ir partneriai“ nesutiko su pareikštu ieškiniu ir... 9. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 6 d. sprendimu ieškinį... 10. Atsakovas UAB „Vėsa ir partneriai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 11. Nurodo, kad tam, kad galėtų būti taikoma civilinė atsakomybė, turi būti... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vyrokas“ prašo... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 2 apylinkės... 14. Nurodo, kad apeliantas, teigdamas, jog UAB „Vėsa ir parneriai“ yra... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad trūkus karšto vandens vamzdžiui,... 18. Taigi, ieškovas, išmokėjęs trečiajam asmeniui draudimo išmoką, perėmė... 19. Ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką trečiajam asmeniui, įstojo į... 20. Byloje yra pateikti duomenys, kad tretysis asmuo pirko butą iš UAB... 21. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas CPK 45 str. nustatyta tvarka... 22. Iš naujo nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas turi pašalinti... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 25. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą...