Byla e2-1416-819/2016
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Verslo administravimas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir, sekretoriaujant Indrei Matijošienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Artūrui Sebeikai, atsakovo atstovui advokatui Mantui Mikalopui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Halgrave Truck“ ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Verslo administravimas“.

2Išnagrinėjusi šią bylą, teisėja

Nustatė

3ieškovas pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Verslo administravimas“ 984,70 Eur žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje ieškovas nurodo, kad atsakovas UAB „Verslo administravimas“ atstovauja bankrutuojančią įmonę BUAB „BTSK“, kuriai Vilniaus apygardos teismo 2010-11-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2468-450/2010 buvo iškelta bankroto byla. Veikdamas kaip BUAB „BTSK“ atstovas (valdymo organas), atsakovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš atsakovų UAB „Halgrave Truck“ ir O. T. ieškovo BUAB „BTSK“ naudai priteisti

557 645 Lt nuostolių ir 5 proc. metines procesines palūkanas, priteisti iš atsakovo UAB „Halgrave Truck“ ieškovo naudai 1 175 Lt sumą, 5 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-15 sprendimu ieškinį tenkinto iš dalies – reikalavimus atsakovo O. T. atžvilgiu tenkino, o reikalavimus atsakovo UAB „Halgrave Truck“ atžvilgiu atmetė kaip nepagrįstus ir priteisė UAB „Halgrave Truck“ naudai 2 000 Lt atstovavimo išlaidų. Ieškovo teigimu, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-15 sprendime nurodė, kad ieškinys UAB „Halgrave Truck“ atžvilgiu yra aiškiai nepagrįstas, UAB „Halgrave Truck“ veikė sąžiningai įsitikinusi, kad susitarimus sudaro ir perdavimo aktus pasirašo su teisėtu BUAB „BTSK“ atstovu, UAB „Verslo administravimas“ pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą UAB „BTSK“ UAB „Halgrave Truck“ išsiuntė tik 2010-12-20, nors pagal Vilniaus apygardos teismo 2010-11-18 nutartį civilinėje byloje Nr. B2-2468-450/2010 tai turėjo būti padaryta iki 2010-12-19. Nesutikdamas su šiuo sprendimu UAB „Verslo administravimas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pirmos instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas UAB „Halgrave Truck“ atžvilgiu, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti priteisiant nuostolius solidariai iš abiejų atsakovų. Vilniaus apygardos teismas 2014-03-19 nutartimi UAB „Verslo administravimas“ pateiktą skundą atmetė kaip nepagrįstą ir 2014-04-08 papildoma nutartimi priteisė UAB „Halgrave Truck“ naudai 1 400 Lt atstovavimo išlaidų. Ieškovas pateikė atsakovui vykdomuosius dokumentus, prašydamas atlyginti patirtas atstovavimo išlaidas, tačiau mokėjimo nesulaukė. Ieškovui kaip BUAB „BTSK“ kreditoriui yra žinoma, kad UAB „BTSK“ neturi turto atstovavimo išlaidoms apmokėti. Kadangi ieškinį BUAB „BTSK“ vardu pateikė atsakovas, ieškovas patirtas bylinėjimosi išlaidas laiko atsakovo padaryta žala akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio pateikimu. 2015-04-01 ieškovas pateikė atsakovui raštą prašydamas per 5 dienas nuo laiško gavimo sumokėti 3 400 Lt kaip atsakovo veiksmais padarytą žalą ieškovui. Į šį ieškovo raštą atsakovas atsakė 2015-04-07 raštu, kuria pareikalavo 3 344,53 Eur skolos už BUAB „BTSK“ transporto priemonių naudojimą. Be to, atsakovo atstovas telefonu ieškovo atstovui nurodė, kad teismo sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti, nes skolingas yra ieškovas BUAB „BTSK“.

6Taip pat ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas nebendradarbiauja su ieškovu, neteikia prašomos informacijos, ignoruoja kreipimusis. 2015-02-04 ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti visų BUAB „BTSK“ kreditorių susirinkimų protokolus ir sprendimus bei pilną ataskaitą apie realizuotą turtą, gautas pajamas, atgautas skolas ir lėšų paskirstymą, tačiau atsakovas duomenis pateikė tik už laikotarpį iki 2012 m. Šie atsakovo veiksmai yra akivaizdžiai neteisėti, neatitinka rūpestingos, sąžiningos, atidžios ir kvalifikuotos veiklos standartų, atsakovas nebendradarbiauja su įmonės kreditoriais ir tokiais savo veiksmais daro jiems žalą.

7Atsakovas pateikė bylos atsiliepimą (b.l. 48-53), kuriame nurodo, kad su ieškovo pateiktu ieškiniu nesutinka. Paaiškina, kad 2008-06-31 UAB „BTSK“ ir ieškovas sudarė sutartį dėl transporto priemonės SCANIA R124LA4X2NA420, valstybinis Nr. ( - ) nuomos ir tą pačią dieną UAB „BTSK“ transporto priemonę perdavė ieškovui naudoti. 2009-03-31 UAB „BTSK“ ir ieškovas sudarė susitarimą, suteikiantį teisę ieškovui ir toliau naudotis UAB „BTSK“ perduotomis transporto priemonėmis už atlyginimą. 2009-03-31 visi UAB „BTSK“ darbuotojai buvo atleisti, įskaitant tuometinį bendrovės vadovą O. T.. 2010-11-18 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2468-450/2010 UAB „BTSK“ buvo iškelta bankroto byla, kuria atsakovas buvo paskirtas bankroto administratoriumi. Nutartis įsiteisėjo 2010-11-30, o 2010-12-07 buvo įregistruota ir išviešinta Juridinių asmenų registre. 2010-12-08 buvusiam UAB „BTSK“ vadovui O. T. buvo įteiktas įsakymas „Dėl BUAB „BTSK“ valdymo organų įgaliojimo netekimo ir turto perdavimo Nr. 1“ kartu su įsiteisėjusia 2010-11-18 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2468-450/2010. Minėto įsakymo 3 punktu buvo nurodyta, kad visi bendrovės valdymo organai neteko savo įgaliojimų nuo bankroto bylos iškėlimo dienos. 2010-12-17 buvęs UAB „BTSK“ vadovas O. T. sudarė su ieškovu susitarimą, kuriuo nuo 2010-12-17 nutraukė minėtą 2009-03-31 susitarimą, o tą pačią dieną ieškovas perdavė transporto priemonę O. T.. Atsakovui pareikalavus grąžinti BUAB „BTSK“ transporto priemonę, O. T. nurodė, kad ši transporto priemonė yra dingusi, dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas. Siekdamas užtikrinti BUAB „BTSK“ interesus, atsakovas BUAB „BTSK“ vardu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl nuostolių priteisimo solidariai iš buvusio įmonės vadovo O. T. bei ieškovo šioje byloje. 2013-05-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 Vilniaus miesto apylinkės teismas BUAB „BTSK“ ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš O. T. bendrovės naudai 57 645 Lt nuostolių, 5 procentų metines procesines palūkanas bei 2 450 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš BUAB „BTSK“ ieškovui 2 000 Lt. Nesutikdamas su šiuo sprendimu dalyje, kuria BUAB „BTSK“ reikalavimas solidariai priteisti nuostolius iš ieškovo buvo atmestas, atsakovas BUAB „BTSK“ vardu pateikė Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti BUAB „BTSK“ ieškinį, priteisiant nuostolius solidariai iš abiejų atsakovų byloje. Vilniaus apygardos teismas 2014-03-19 nutartimi BUAB „BTSK“ apeliacinį skundą atmetė. 2014-04-08 nutartimi iš BUAB „BTSK“ ieškovui buvo priteista 1 400 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Atsakovas atsiliepimu nesutinka, kad atsakovas BUAB „BTSK“ vardu pareiškė aiškiai nepagrįstą ieškinį. Priešingai, atsakovas kreipdamasis į teismą, teikdamas apeliacinį skundą buvo įsitikinęs ieškovui pareikštų reikalavimų pagrįstumu bei tikėjosi palankaus teismo sprendimo priėmimo: ieškovas ir buvęs BUAB „BTSK“ vadovas tiek iki teisminio proceso pradžios, tiek jo metu buvo susiję glaudžiais tarpusavio ryšiais, O. T. savo įgaliojimus prarado dar 2009-03-31, o su ieškovu susitarimą dėl transporto priemonės nuomos nutraukė ir priėmimo-perdavimo aktu transporto priemonę iš ieškovo atsiėmė 2010-12-17, pasirašydamas 2010-12-17 susitarimą, jis nurodė, kad veikia ne kaip UAB „BTSK“ direktorius, o kaip bendrovės akcininkas. Tai leido atsakovui manyti, jog ieškovas ir O. T., elgdamiesi nesąžiningai, susitarę, ėmėsi veiksmų, kuriais buvo siekiama po bankroto bylos UAB „BTSK“ iškėlimo įgaliojimus praradusiam jos direktoriui neteisėtai perduoti bendrovės turtą, kuris vėliau dingo, bei buvo pagrindu reikšti ieškinį, vėliau apeliacinį skundą teisme. Atsakovas nurodo, kad bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovas nekėlė atsakovo nesąžiningumo klausimo, o teismai piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis nekonstatavo, nors galėjo tai padaryti savo iniciatyva. Vien tai, kad pareikšti reikalavimai buvo atmesti, nereiškia ieškovo nesąžiningumo. Taip pat atsakovas nurodo, kad jis nevengia bendradarbiauti su ieškovu, atsako į raštus, nurodo pilnos informacijos nepateikimo motyvus ir kur ją galima rasti. Atsiliepime atsakovas nesutinka ir su prašoma iš jo priteisti žala, jos patyrimo faktu. Paaiškina, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-12-09 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-679-450/2014, pagal atsakovo prašymą įtraukė ieškovą į BUAB „BTSK“ kreditorių sąrašą su 3 400 Lt reikalavimu. Tai reiškia, kad ieškovas šiuo metu turi dar nerealizuotą teisę, lygią patirtų bylinėjimosi išlaidų sumai, t.y. faktiškai jokio turto praradimo ieškovas nepatyrė, o bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovo reikštų ieškovo nepagrįstą praturtėjimą.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje nurodytus reikalavimus, dublike nurodytus argumentus. Paaiškino, kad ieškinį civilinėje byloje atsakovas pareiškė dviem pagrindais: neva ieškovas, žinodamas apie UAB „BTSK“ iškeltą bankroto bylą, neteisėtai transporto priemonę grąžino netinkamam kreditoriui, kuris jos neperdavė atsakovui, ieškovas nemokėjo draudimo įmokų už išsinuomotą transporto priemonę. Tokio ieškinio atsakovas reikšti negalėjo, nes žinojo, kad pats atsakovas pažeidė įstatymo reikalavimą per įstatymo nustatytą 10 dienų terminą pranešti apie bankroto bylos iškėlimą, atsakovas, žinodamas, kad laikotarpiu nuo 2008-06-31 iki 2009-03-31 tarp UAB „BTSK“ ir ieškovo susiklostę panaudos teisiniai santykiai, sąmoningai juos įvardijo nuoma ir pareikalavo priteisti draudimo įmokas. Tai liudija, kad ieškovas reikalavimą grindžia ne argumentu, jog teismai ieškovui pareikštus reikalavimus atmetė kaip nepagrįstus, o aplinkybe, kad atsakovas netinkamu pareigų atlikimu sukūrė situaciją, dėl ko automobilis nebuvo grąžintas pirminiam kreditoriui ir buvo prarastas, o taip pat turėdamas automobilio panaudos sutartį sąmoningai ją įvardijo nuomos sutartimi ir vadovaudamasi prielaidomis, nepateikdama jokių įrodymų pareiškė ieškinį dėl draudimo įmokų, nors iš teismų sprendimų motyvų akivaizdžiai matyti, kad teismui atskirti panaudos ir nuomos santykius pakako sutarties teksto. Tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-12-09 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-679-450/2014, ieškovę įtraukė į trečios eilės kreditorių sąrašą su 3 400 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, esmės nekeičia, nes atlyginus žalą ieškovė iš šio sąrašo gali būti pašalinta, BUAB „BTSK“ neturi turto, iš kurio šios išlaidos galėtų būti atlygintos, būtent, atsakovo kalti veiksmai lėmė, kad BUAB „BTSK“ buvo padaryta žala.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime, triplike nurodytus argumentus. Papildomai nurodė, kad transporto priemonės praradimo, lėmusio žalą BUAB „BTSK“, priežastimi buvo ne atsakovo veiksmai, bet buvusio šios bendrovės vadovo O. T. veiksmai, ką patvirtino teismas sprendimuose minėtoje civilinėje byloje. Atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo), susijusių su transporto priemonės perdavimui O. T. bei jos praradimu, teismai nekonstatavo.

11Ieškinys atmestinas.

12Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovas UAB „Verslo administravimas“ yra paskirtas UAB „BTSK“, kuriai Vilniaus apygardos teismo 2010-11-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2468-450/2010 buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi. Atsakovas BUAB „BTSK“ vardu kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš UAB „Halgrave Truck“ ir O. T. ieškovo BUAB „BTSK“ naudai priteisti 57 645 Lt nuostolių ir 5 proc. metines procesines palūkanas, priteisti iš UAB „Halgrave Truck“ ieškovo naudai 1 175 Lt sumą, 5 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 ieškinį tenkino iš dalies – reikalavimus atsakovo O. T. atžvilgiu tenkino, o reikalavimus atsakovo UAB „Halgrave Truck“ atžvilgiu atmetė kaip nepagrįstus ir priteisė UAB „Halgrave Truck“ naudai 2 000 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 8-14). Nesutikdamas su šiuo sprendimu atsakovas BUAB „BTSK“ vardu pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pirmos instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas UAB „Halgrave Truck“ atžvilgiu, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti priteisiant nuostolius solidariai iš abiejų atsakovų. Vilniaus apygardos teismas 2014-03-19 nutartimi atsakovo BUAB „BTSK“ vardu pateiktą skundą atmetė kaip nepagrįstą (b.l. 15-20) ir 2014-04-08 papildoma nutartimi priteisė UAB „Halgrave Truck“ naudai 1 400 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 22-23). Ieškovo naudai priteista 3 400 Lt suma Vilniaus apygardos teismo 2014-12-09 nutartimi buvo įtraukta į BUAB „BTSK“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą (b.l. 55). 2015-04-01 ieškovas pateikė atsakovui raštą prašydamas per 5 dienas nuo laiško gavimo sumokėti 3 400 Lt kaip atsakovo veiksmais padarytą žalą ieškovui (b.l. 24-25). Tačiau šią sumą atsakovas ieškovui sumokėti atsisakė (b.l. 26).

13Ieškovas ieškinį atsakovui dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo reiškia šias bylinėjimosi išlaidas kaip žalą kildindamas, viena vertus, iš aiškiai nepagrįsto ieškinio pateikimo ieškovui civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013, kita vertus, iš atsakovo neteisėtų veiksmų, nepranešant ieškovui apie UAB „BTSK“ iškeltą bankroto bylą per Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p. nustatytą 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Todėl šiais klausimais teismas sprendime pasisako iš esmės.

14Dėl žalos, kildinamos iš aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimo

15Byloje nustatyta, kad ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 pateikė atsakovas, tačiau ne savo, o BUAB „BTSK“ vardu. Nuostolių atlyginimą už aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 95 str. nuostata, kuri numato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam byloje dalyvaujančiam asmeniui šio patirtus nuostolius. Motyvuotas prašymas dėl nuostolių atlyginimo gali būti paduotas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos arba gali būti pareikštas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo naujoje byloje. Taigi, nurodyta CPK 95 str. nuostata suteikia teisę byloje dalyvaujančiam asmeniui iš kito byloje dalyvaujančio asmens toje pačioje ar kitoje byloje reikalauti nuostolių atlyginimo už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį. Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo reiškia naujoje byloje, tačiau jį reiškia ne byloje dalyvavusiam asmeniui – BUAB „BTSK“, o byloje dalyvavusio asmens valdymo organui – BUAB „BTSK“ bankroto administratoriui. Pagal CPK 37 str. dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, tarp jų šalys, jų atstovai. Šalimis civiliniame procese gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Jeigu bylą juridinio asmens vardu veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ar steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas, laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo (CPK 55 str.). Toks CPK įtvirtintas reglamentavimas paaiškinamas tuo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.81 str. 1 d., 2.133 str. 1 d. juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus, todėl jų atlikti veiksmai, neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina pačio juridinio asmens civilines teises ir pareigas. Įvertinus nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovas ieškinį dėl jo patirtų nuostolių atlyginimo BUAB „BTSK“ Vilniaus miesto apylinkės teisme pareiškus, jo teigimu, nepagrįstą ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 reiškia netinkamam atsakovui (bendrovės valdymo organui, o ne pačiai bendrovei).

16Nors ši aplinkybė, teismo vertinimu, yra pakankama atmesti ieškovo ieškinio reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kildinamą iš aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimo civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013, teismas pasisako ir dėl kitų aplinkybių, dėl kurių šalys kėlė ginčą savo procesiniuose dokumentuose, teismo posėdžio metu.

17Nors ieškovas bylos nagrinėjimo teisme metu teigė, kad atsakovas UAB „BTSK“ vardu pareiškė aiškiai nepagrįstą ieškinį, tokiai aplinkybei pagrįsti iš esmės jokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Teismas sutinka su atsakovu, kad vien tai, jog atsakovo BUAB „BTSK“ vardu civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 ieškovo atžvilgiu pareikštas ieškinys buvo atmestas kaip nepagrįstas, savaime nėra pagrindu kilti civilinei atsakomybei pagal CPK 95 str. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad pagal CPK 95 str. nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas pateikiant jį teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2008-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2008, kt.). Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu procesu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Byloje nėra duomenų, kurie leistų teismui konstatuoti, kad atsakovas BUAB „BTSK“ vardu teikdamas ieškinį buvo nesąžiningas ir žinojo jį esant aiškiai nepagrįstą jo pateikimo teismui momentu. Teismo vertinimu, net ir šioje byloje tarp šalių pakartotinai kilęs ginčas dėl faktinių aplinkybių, susijusių su automobilio perdavimu O. T., ieškovo turėjimu/neturėjimu žinoti apie bankroto bylos iškėlimą UAB „BTSK“, ieškovo ir O. T. tarpusavio ryšiais, kurias tyrė ir vertino teismai civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013, liudija, kad tarp šalių buvo kilęs ne tariamas, o realus ginčas, kurį ir išsprendė teismai pagal CPK nuostatas, įrodymų vertinimo taisykles nustatę, kas gi yra kaltas dėl žalos, pasireiškusios turto netekimu, BUAB „BTSK“ padarymo. Teismas sutinka su atsakovo atsikirtimais, jog nei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-15 sprendime, nei Vilniaus apygardos teismo 2014-03-19 nutartyje nėra nurodyta, kad atsakovas BUAB „BTSK“ ieškinį tiek dėl žalos atlyginimo, tiek dėl draudimo išmokos priteisimo, pareiškė aiškiai nepagrįstai. Priešingai, Vilniaus m. apylinkės teismo 2013-05-15 sprendime, pavyzdžiui, yra nurodoma, kad „teismas konstatuoja, kad byloje nepakanka įrodymų teigti buvus atsakovo neteisėtiems veiksmas, iš kurių ieškovė kildina jos nurodomą žalą (nuostolius) (CPK 185 str.). Nesant nustatytų atsakovės UAB „Halgrave Truck“ neteisėtų veiksmų, civilinė atsakomybė negalima, todėl ieškinys atsakovės UAB „Halgrave Truck“ atžvilgiu šioje dalyje atmestinas.“

18Byloje tarp šalių nekilo ginčo, kad ieškovas žala įvardija ne ką kita, o jo civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 patirtas išlaidas už advokato pagalbą pastarojoje byloje. CPK 98 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti tapatinamos su nuostoliais, įvardintais CPK 95 str. Nors čia yra numatyta bylos šalies galimybė reikalauti atlyginti dėl nesąžiningų priešingos šalies veiksmų patirtus nuostolius, tačiau šie nuostoliai su bylinėjimosi išlaidomis, patirtomis bylos nagrinėjimo metu, nesiejami. Nuostoliai yra šalies turėtos išlaidos ar negautos pajamos, kurias šalis būtų gavusi, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str.). Tokie nuostoliai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių: laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sugaišto laiko, negautų pajamų ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1434/2013). Nagrinėjamu atveju ieškovo nurodomos išlaidos už advokato pagalbą civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 ir buvo priteistos civilinėje byloje, kurioje buvo patirtos, pagal CPK 98 str. 1 d. šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, naudai iš antrosios šalies.

19Dėl žalos, kildinamos iš atsakovo neteisėtų veiksmų

20Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d. įtvirtinta, kad įstatymų nustatyta tvarka bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo ir/ar jo padėjėjo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Atsakovas atsiliepime pagrįstai nurodo, kad bankroto administratoriaus civilinė atsakomybė priskirtina profesinės civilinės atsakomybės kategorijai, todėl sprendžiant dėl bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės ir veiksmų teisėtumo, būtina atsižvelgti į profesinį bankroto administratoriaus veiklos pobūdį ir profesinius standartus. Tačiau administratoriui keliamas aukštesnis profesinio rūpestingumo standartas savaime nereiškia, jog bet kuri kreditorių patirta žala turi būti atlyginta. Nors bankroto administratoriaus teisės ir pareigos reglamentuojamos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, bankroto administratoriaus civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytos tvarkos. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti skolininko veiksmai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, skolininko kaltė, žala. Nurodytos įstatyme sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti taikytinos bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės atveju, todėl bylose, kuriose bankroto administratoriui reiškiami reikalavimai atlyginti žalą, teismas turi spręsti dėl kiekvienos iš jų. Tokio pobūdžio bylose iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovai privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą bei neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2011).

21Ieškovas ir šiuo aspektu jo patirtą žalą įvardija kaip jo civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 patirtas išlaidas advokato pagalbai byloje apmokėti, o šias išlaidas kildina iš neteisėto atsakovo veiksmo, jam nesilaikant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p. nustatyto 10 dienų termino nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pranešti kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems ar kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, apie bankroto bylos įmonei iškėlimą. Byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-15 sprendimu yra nustatyta, kad atsakovas 11 dienų praleido šį Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p. nustatytą terminą, pranešdamas ieškovui apie bankroto bylos UAB „BTSK“ iškėlimą tik 2010-12-20 raštu (CPK 182 str. 1 d. 2 p.). Todėl sutiktina, kad vykdydamas šią pareigą atsakovas veikė netinkamai. Tačiau teigti, kad šios pareigos netinkamas vykdymas sukėlė ieškovo nurodomą žalą – išlaidas advokato pagalbai apmokėti civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013, teismas neturi jokio pagrindo. Byloje nustatyta, kad ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 yra priteistos ieškovo naudai iš BUAB „BTSK“ įsiteisėjusiais teismo sprendimais ir Vilniaus apygardos teismo 2014-12-09 nutartimi yra įtrauktos į BUAB „BTSK“ finansinių reikalavimų sąrašą. Todėl tokių išlaidų teismas neturi pagrindo vertinti nuostoliais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 str. Tai, kad ieškovas nemato galimybės faktiškai atgauti teismo sprendimu iš BUAB „BTSK“ priteistų bylinėjimosi išlaidų, nesudaro pagrindo tų pačių išlaidų pakartotinai vertinti kaip ieškovo iš naujo patirtų išlaidų, už kurias turi atsakyti, ieškovo teigimu, atsakovas civilinės atsakomybės pagrindu. Tokios atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų nenumato nei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, nei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas kalba tik apie juridinio asmens dalyvio atsakomybę pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų (2.50 str. 3 d.). Tačiau ši nuostata nagrinėjamu atveju netaikytina, nes ginčas siejamas ne su UAB „BTSK“ dalyviu, o su jo valdymo organu UAB „BTSK“ bankroto metu – bankroto administratoriumi, joje neįrodinėjama, kad BUAB „BTSK“ bylinėjimosi išlaidų negali atlyginti ieškovui dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų.

22Taip pat teismas neturi pagrindo teigti, kad šios išlaidos buvo sąlygotos atsakovo pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., tinkamo nevykdymo ieškovo atžvilgiu. Šias išlaidas sąlygojo ne atsakovo neteisėtas veiksmas – pavėluotas pranešimo apie bankroto bylos iškėlimą UAB „BTSK“ įteikimas ieškovui, o ieškovui kilęs teisėtas poreikis samdytis advokatą byloje, kurioje įstatymo nustatyta tvarka sąžiningai gindamas pažeistas teises UAB „BTSK“ vardu ieškinį dėl žalos atlyginimo ieškovui reiškė atsakovas. Teismas atmeta kaip prielaida grindžiamus ieškovo atstovo samprotavimus teismo posėdžio metu apie ieškovo, taip pat O. T. elgesio modelį tuo atveju, jei šią pareigą pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p. atsakovas būtų įvykdęs tinkamai, o taip pat pažymi, kad ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 pareiškimą ieškovo atžvilgiu sąlygojo ne tai, kad, atsakovo teigimu, atsakovas savalaikiai išsiuntė šį pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą UAB „BTSK“, o tai, kad UAB „BTSK“ iškėlus bankroto bylą, ieškovas perdavė UAB „BTSK“ priklausantį automobilį O. T., o atsakovas buvo sąžiningai įsitikinęs, jog apie bankroto bylos iškėlimą UAB „BTSK“ turėjo būti žinoma iš Juridinių asmenų registro duomenų, bendravimo su O. T. aplinkybių, 2009-03-31, 2010-12-17 susitarimų tekstų, kt., ko jam įrodyti byloje nepavyko. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

23Kitos šalių procesiniuose dokumentuose, bylos nagrinėjimo teisme nurodytos aplinkybės (pvz., tam tikrų papildomų duomenų nepateikimas ieškovui kaip UAB „BTSK“ kreditoriui, reikalavimas atlyginti nuomos mokestį už automobilio naudojimą, kt.), teismo vertinimu, nėra reikšmingos keliamam ginčui teisingai išspręsti, todėl dėl jų teismas sprendime iš esmės nepasisako.

24Ieškovas byloje sumokėjo 22 Eur žyminio mokesčio (b.l. 4), turėjo 700 Eur advokato pagalbos išlaidų. Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, šios jo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlygintinos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas byloje patyrė 500,13 Eur advokato pagalbos išlaidų. Šios išlaidos, kurios yra pagrįstos ir protingos, atitinka Rekomendacijas, priteistinos atsakovo naudai iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, nesiekia minimalios valstybės naudai priteistinos sumos, todėl dėl jų paskirstymo teismas sprendime taip pat nepasisako (CPK 96 str. 6 d.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teisėja

Nutarė

26Ieškovo UAB „Halgrave Truck“ ieškinį atsakovui UAB „Verslo administravimas“ dėl žalos atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą.

27Priteisti iš ieškovo UAB „Halgrave Truck“ atsakovo UAB „Verslo administravimas“ naudai 500,13 Eur bylinėjimosi išlaidų.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,... 2. Išnagrinėjusi šią bylą, teisėja... 3. ieškovas pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Verslo... 4. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad atsakovas UAB „Verslo administravimas“... 5. 57 645 Lt nuostolių ir 5 proc. metines procesines palūkanas, priteisti iš... 6. Taip pat ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas nebendradarbiauja su... 7. Atsakovas pateikė bylos atsiliepimą (b.l. 48-53), kuriame nurodo, kad su... 8. Atsakovas atsiliepimu nesutinka, kad atsakovas BUAB „BTSK“ vardu pareiškė... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje nurodytus... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta,... 13. Ieškovas ieškinį atsakovui dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų... 14. Dėl žalos, kildinamos iš aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimo... 15. Byloje nustatyta, kad ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-86-864/2013 pateikė... 16. Nors ši aplinkybė, teismo vertinimu, yra pakankama atmesti ieškovo ieškinio... 17. Nors ieškovas bylos nagrinėjimo teisme metu teigė, kad atsakovas UAB... 18. Byloje tarp šalių nekilo ginčo, kad ieškovas žala įvardija ne ką kita, o... 19. Dėl žalos, kildinamos iš atsakovo neteisėtų veiksmų... 20. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d. įtvirtinta, kad... 21. Ieškovas ir šiuo aspektu jo patirtą žalą įvardija kaip jo civilinėje... 22. Taip pat teismas neturi pagrindo teigti, kad šios išlaidos buvo sąlygotos... 23. Kitos šalių procesiniuose dokumentuose, bylos nagrinėjimo teisme nurodytos... 24. Ieškovas byloje sumokėjo 22 Eur žyminio mokesčio (b.l. 4), turėjo 700 Eur... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teisėja... 26. Ieškovo UAB „Halgrave Truck“ ieškinį atsakovui UAB „Verslo... 27. Priteisti iš ieškovo UAB „Halgrave Truck“ atsakovo UAB „Verslo... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...