Byla e2S-2913-232/2018
Dėl antstolio I. G. 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymo, išieškotojas UAB „Creditum“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko UAB ,,Techstatus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo skolininko UAB ,,Techstatus“ skundą dėl antstolio I. G. 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymo, išieškotojas UAB „Creditum“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Skolininkas UAB „Techstatus“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio I. G. vykdomą išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 2-1923-258/2017 iki kol bus išspręstas klausimas dėl antstolio ginčijamo 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymo Nr. S-18-8-16470 teisėtumo.

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir sustabdė vykdomojoje byloje Nr. 0008/18/01137 išieškojimą iki kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas dėl pareiškėjo UAB „Techstatus“ skundo dėl antstolio veiksmų.

83.

9Antstolis I. G. kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašė taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. vykdymo veiksmų sustabdymą vykdomojoje byloje Nr. 0008/18/01137 pakeisti ir iki kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas pagal pareiškėjo UAB „Techstatus“ skundą dėl antstolio veiksmų, sustabdyti išieškojimo veiksmus tik iš skolininkui priklausančios transporto priemonės Renault C320, valstybinis Nr. ( - ), nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo leisti vykdyti skubiai. Nurodė, kad skolininkas skundą dėl antstolio veiksmų pateikė ginčydama konkretaus jam nuosavybės teise priklausančio turto – transporto priemonės Renault C320, valstybinis Nr. ( - ), areštą ir įkainavimą. Pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos dėl vykdomo išieškojimo iš šios skolininkui priklausančios transporto priemonės. Paaiškino, kad skunde skolininkas antstolio atliktų išieškojimo veiksmų, tame tarpe kitos skolininkui priklausančios transporto priemonės Renault K430, valstybinis Nr. ( - ), nei arešto, nei vertės neginčijo. Priešingai, skolininkas nurodė, kad vien šios transporto priemonės vertės pakaktų patenkinti išieškotojo reikalavimus. Antstolis dėl teismo pritaikyto viso išieškojimo sustabdymo negali atlikti kitų skolininko vykdomojoje byloje neskundžiamų veiksmų. Paaiškino, kad antstolis negali varžyti kitos skolininkui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės, kurios nei arešto, nei vertės neginčija. Skolininkas sutinka, kad iš jos būtų išieškoma. Visų vykdymo veiksmų sustabdymas neatitinka šiuo atveju proporcingumo principo, pažeidžia kreditoriaus interesus, kadangi jis negali atgauti skolos net iš turto, dėl kurio ginčas vykdymo procese nekyla. Remiantis CPK 148 straipsniu antstolis prašė pakeisti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 5 d. nutartimi antstolio I. G. prašymą tenkino, pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Sustabdė išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0008/18/01137 iš skolininkui UAB „Techstatus“ nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės Renault C320, valstybinis Nr. ( - ), VIN kodas ( - ), iki kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas pagal pareiškėjo UAB „Techstatus“ skundą dėl antstolio veiksmų.

135.

14Teismas nurodė, kad antstolio I. G. kontoroje yra gautas pareiškėjo UAB „Techstatus“ skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo pareiškėjas iš esmės skundžia antstolio veiksmus tik dėl transporto priemonės Renault C320, valstybinis Nr. ( - ) arešto ir jos įkainojimo, iš kurios antstolis vykdytų išieškojimą, o 2018 m. spalio 2 d. nutartimi yra sustabdyti visi vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 000218/18/01137. Teismo vertinimu, tai neatitinka proporcingumo, ekonomiškumo ir teisingumo principų reikalavimų, todėl teismas tenkino antstolio prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

166.

17Atskiruoju skundu skolininkas UAB ,,Techstatus“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomojoje byloje Nr. 0008/18/01137 išieškojimą iki kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas dėl skolininko skundo dėl antstolio veiksmų.

187.

19Nurodė, kad antstolis nėra nei vykdymo proceso šalimi, nei suinteresuotu asmeniu, kuriam vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, todėl antstolis pagal įstatymą neturi teisės paduoti atskirojo skundo dėl tokio pobūdžio prašymų.

208.

21Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, pakeisdamas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė skolininko interesus, kadangi neįvertino, kad antstoliui leidžiant atlikti išieškojimo veiksmus iš transporto priemonės, bus pažeistas varžytinių teisėtumas.

229.

23Pažymėjo, kad prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą visoje vykdomojoje byloje Nr. 0008/18/01137. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra grindžiamas tuo, kad jų nepritaikius Renault K430, valstybinis Nr. ( - ), vykstančiose varžytinėse transporto priemonė bus realizuojama už mažesnę kainą, negu yra nustatyta rinkoje.

2410.

25Išieškotojas UAB „Creditum“ prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

2611.

27Nurodė, kad antstolis neginčijo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutarties, o pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Antstolis, siekdamas kuo greitesnio ir ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, turėjo teisę bylą nagrinėjančiam teismui pateikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

2812.

29Pažymėjo, kad skolininkas nors ir teigia, jog bus pažeistas varžytinių teisėtumas, tačiau jokių objektyvių argumentų kaip ir kokiu būdu atliekamas išieškojimas iš vienos transporto priemonės galėtų tariamai pažeisti jo interesus ar varžytinių teisėtumą, atskirajame skunde nenurodė.

3013.

31Skolininkas skunde dėl antstolio veiksmų nesutiko tik su transporto priemonės Renault C, valstybinis Nr. ( - ) turto vertės nustatymu, tuo tarpu dėl kitos transporto priemonės Renault K, valstybinis Nr. ( - ) nustatytos rinkos vertės jokių pretenzijų savo skunde nereiškė.

3214.

33Antstolis I. G. atsiliepimu prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

3415.

35Nurodė, kad skunde dėl antstolio veiksmų skolininkas aiškiai nurodė, kad nesutinka su antstolio nustatyta transporto priemones Renault C verte, tuo tarpu jokių teiginių dėl nesutikimo su vykdymo procese nustatyta transporto priemonės Renault K verte skolininkas neišdėstė. Priešingai, skunde nurodė, kad tik šios transporto priemonės, t. y. Renault K, pakaktų patenkinti išieškotojo reikalavimą. Neskundė ir kitų antstolio atliekamų vykdymo veiksmų.

3616.

37Pažymėjo, kad nė viena įstatymo nuostata nedraudžia antstoliui kreiptis į teismą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – vykdymo veiksmų sustabdymo – pakeitimo.

38Teismas

konstatuoja:

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4017.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamo teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

4218.

43Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas antstolio prašymas pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

4419.

45CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir tuo užtikrinti jo privalomumą.

4620.

47Pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Siekiant teisingai išspręsti klausimą dėl pritaikytos vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita, būtina atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslą, ištirti faktines aplinkybes ir nustatyti, ar ši priemonė užtikrina ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, ar atitinka šalių interesų pusiausvyrą, proporcingumo bei ekonomiškumo principus.

4821.

49Taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti keičiamos, jeigu nustatoma, kad to prašantis suinteresuotas asmuo pasiūlo lygiavertį ieškovo pareikštų materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimų įvykdymo užtikrinimą arba pagrindžia egzistuojant neabejotiną poreikį sumažinti taikytus suvaržymus, siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Taigi keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, svarbiausia, kad būtų efektyviai užtikrinti pareikšti reikalavimai, kadangi pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tada, jeigu įgyvendinamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai, todėl teismas, spręsdamas prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, turi įvertinti ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymu siekiamus tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1411-302/2015).

5022.

51Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skolininkas prašė panaikinti Antstolio I. G. 2018 m. rugsėjo 7 d. patvarkymą Nr. S-18-8-16470 dėl skolininko turto (transporto priemonių savaeigės technikos) vertės nustatymo. Skolininkas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 2-1923-258/2017, kol bus išspręstas ginčijamo antstolio patvarkymo teisėtumo klausimas. Savo skundą skolininkas iš esmės motyvavo tuo, kad antstolio skundžiamame patvarkyme nurodyta areštuoto turto vertė yra didesnė nei yra reikalinga padengti išieškotinai sumai. Skolininkas pažymėjo, kad turi būti panaikintas turto areštas transporto priemonei Renault C, valstybinis Nr. ( - ), kadangi patenkinti išieškotojo interesus pakanka iš Renault K, valstybinis Nr. ( - ), turto vertės. Skolininkas nesutiko su antstolio nustatyta Renault C, valstybinis Nr. ( - ) turto verte.

5223.

53Pirmosios instancijos teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir sustabdė vykdomojoje byloje Nr. 0008/18/01137 išieškojimą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skolininkas antstolio veiksmų dėl transporto priemonės Renault K, valstybinis Nr. ( - ), turto vertės nustatymo neskundė, nenurodė nesutikimo su jos verte motyvų. Priešingai, skolininkas nurodė, kad patenkinti išieškotojo interesus pakanka iš Renault K, valstybinis Nr. ( - ), turto vertės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei antstolio prašymą, proporcingumo, ekonomiškumo ir teisingumo principų reikalavimus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi pakeitė 2018 m. spalio 2 d. nutartį ir sustabdė išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje iš skolininkui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės Renault C320, valstybinis Nr. ( - ), kurios įkainojimą iš esmės skolininkas skundė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sumažintas laikinųjų apsaugos priemonių mastas iki išieškojimo veiksmų sustabdymo tik iš transporto priemonės Renault C320, su kurios įkainojimo skolininkas nesutiko, efektyviai užtikrins pareikštus reikalavimus, t. y. skundo dėl antstolio veiksmų įvykdymą.

5424.

55Apeliacinės instancijos teismas sutinka su antstolio pateiktu argumentu, jog antstolis vykdymo procese, atlikdamas savo funkcijas, yra suinteresuotas tinkamu jam pateikto vykdomojo dokumento įvykdymu, vykdymo proceso tikslų ir principų įgyvendinimu, vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyros išlaikymo užtikrinimu, taigi teismo vertinimu, antstolis, siekdamas, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, turėjo teisę pateikti teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

5625.

57Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

59Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Skolininkas UAB „Techstatus“ pateikė teismui prašymą taikyti... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi pareiškėjo... 8. 3.... 9. Antstolis I. G. kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašė taikytas... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 5 d. nutartimi antstolio I.... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad antstolio I. G. kontoroje yra gautas pareiškėjo UAB... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 16. 6.... 17. Atskiruoju skundu skolininkas UAB ,,Techstatus“ prašė panaikinti Vilniaus... 18. 7.... 19. Nurodė, kad antstolis nėra nei vykdymo proceso šalimi, nei suinteresuotu... 20. 8.... 21. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, pakeisdamas laikinąsias... 22. 9.... 23. Pažymėjo, kad prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė,... 24. 10.... 25. Išieškotojas UAB „Creditum“ prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 26. 11.... 27. Nurodė, kad antstolis neginčijo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 28. 12.... 29. Pažymėjo, kad skolininkas nors ir teigia, jog bus pažeistas varžytinių... 30. 13.... 31. Skolininkas skunde dėl antstolio veiksmų nesutiko tik su transporto... 32. 14.... 33. Antstolis I. G. atsiliepimu prašė atskirąjį skundą atmesti kaip... 34. 15.... 35. Nurodė, kad skunde dėl antstolio veiksmų skolininkas aiškiai nurodė, kad... 36. 16.... 37. Pažymėjo, kad nė viena įstatymo nuostata nedraudžia antstoliui kreiptis į... 38. Teismas... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. 17.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 42. 18.... 43. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 44. 19.... 45. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas dalyvaujančių byloje ar... 46. 20.... 47. Pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ir kitų... 48. 21.... 49. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti keičiamos, jeigu... 50. 22.... 51. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skolininkas prašė panaikinti Antstolio I.... 52. 23.... 53. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi pareiškėjo... 54. 24.... 55. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su antstolio pateiktu argumentu, jog... 56. 25.... 57. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 59. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutartį palikti...