Byla 2A-1620-115/2012
Dėl įsiskolinimo už šilumos energiją, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui Jono Jurgilo įmonei, trečiajam asmeniui V. S. dėl įsiskolinimo už šilumos energiją, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė priteisti iš atsakovo 1061,20 Lt skolos, 41,73 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, jog tiekia centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam namui adresu ( - ). Pastate esančio buto Nr. 21 35/100 dalys nuo 2003 m. priklauso atsakovui nuosavybės teise. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką laikomasi nuostatos, kad kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, vartotoju, turinčiu pareigą atsiskaityti su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos energiją yra laikomas ne faktiškai buto ar kitomis patalpomis besinaudojantis asmuo, o šių patalpų savininkas. Atsakovas jam priklausančios pareigos atsiskaityti už šilumos energiją nevykdė, todėl laikotarpiu nuo 2009-12-01 iki 2010-12-31 susidarė 1061,20 Lt skola, o laikotarpiu nuo 2010-02-01 iki 2011-04-20 paskaičiuotos palūkanos sudaro 41,73 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovui 206,50 Lt skolos, 8,72 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir 17,36 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas sprendė, kad ieškovas netinkamai interpretuoja teismų praktiką, kadangi nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės (ginčas kilo tarp šilumos tiekėjo ir neviešo juridinio asmens – gyvenamosios patalpos dalies savininko, trečiasis asmuo beveik viso skolos susiformavimo laikotarpio metu gyveno ir naudojosi atsakovui priklausančiomis patalpomis neteisėtai) iš esmės skiriasi nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtos nagrinėtų civilinių bylų Nr. 3K-3-3/2008, Nr. 3K-3-280/2009, Nr. 3K-3-209/2010. Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje šilumos vartotoju yra laikomas ne faktiškai tiekėjo teikiamomis paslaugomis besinaudojantis asmuo, bet buto ir (ar) patalpų savininkas (Vilniaus apygardos teismo 2011-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-487-340/11).

8Teismas nustatė, kad atsakovas į jam nuosavybės teise priklausantį butą negalėjo patekti, kadangi trečiasis asmuo iš buto neišsikėlė iki jo priverstinio iškeldinimo 2010-11-16 pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą. Teismas konstatavo, kad ieškovo tiekiama šilumos energija naudojosi ne atsakovas, o trečiasis asmuo. Remdamasis aplinkybe, jog trečiasis asmuo ir jo šeimos nariai iki iškeldinimo mokėdavo už šildymą, o ieškovas juos priimdavo, konstatavo, jog tarp trečiojo asmens ir ieškovo skolos sudarymo laikotarpiu šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 str.). Kadangi atsakovas nuo buto dalies įgijimo nuosavybės teise, neturėjo galimybės patekti į butą bei naudotis ieškovo tiekiama šilumos energija, jis negalėjo su ieškovu konkliudentiniais veiksmais sudaryti šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį.

9Įvertinęs visas bylos aplinkybes, teismas nurodė negalįs daryti išvados, kad iš atsakovo elgesio buvo matyti jo valia sudaryti su ieškovu energijos pirkimo – pardavimo sandorį iki 2011-11-16, kai buvo iškeldintas V. S. (CK 1.71 str. 2 d.), todėl atsakovui neatsirado pareiga atlyginti ieškovui už suteiktas paslaugas iki 2010-11-16. Iš aukščiau išdėstyto teismas daro išvadą, kad ieškinys dalyje dėl įsiskolinimo už šilumos energiją, tiektą nuo 2009-12-10 iki 2010-11-16, bei palūkanų, paskaičiuotų laikotarpiu nuo 2010-02-01 iki 2011-01-01, todėl ieškinį šioje dalyje atmetė. Teismas sprendė, kad laikotarpiu po trečiojo asmens iškeldinimo ieškovas ir atsakovas konkliudentiniais veiksmais sudarė šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį, todėl privalo sumokėti susidariusią skolą nuo 2010-11-17 iki 2010-12-31.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-11-15 sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovo reikalavimai, ir toje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

12Skundą grindžia tokiais argumentais:

131. Remiantis CK 6.391 str. ginčo laikotarpiu (nuo 2009-12-01 iki 2010-12-31) yra taikytinas Šilumos ūkio įstatymas, kuris asmens pripažinimą šilumos vartotoju sieja ne su faktiniu šilumos vartojimo faktu, bet su buto ar kitų patalpų nuosavybės teise. Pagal Ūkio ministro 2003-07-10 įsakymu Nr. 4-289 patvirtintų Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų 8, 11 ir 15 punktus bei Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 201, 203, 203.2 punktus šilumos vartotoju yra laikomas buto (patalpų) savininkas, jeigu tarp šilumos tiekėjo ir faktinių buto naudotojų nėra sudaryta sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas. Taigi nėra jokio teisinio pagrindo V. S. laikyti buitiniu šilumos vartotoju, turinčiu pareigą ginčo laikotarpiu atsiskaityti už šilumos energiją.

142. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas netinkamai interpretuoja teismų praktiką, reglamentuojančią šilumos pirkimo – pardavimo santykius, kadangi kasacinis teismas iš esmės analogiškose bylose laikosi taisyklės, kad, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutarties, vartotoju, turinčiu pareigą atsiskaityti su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos energiją, yra laikomas ne faktiškai daugiabučio namo, buto ar kitomis patalpomis besinaudojantis asmuo, o šių patalpų savininkas.

153. Atsakovui įsigijus ginčo buto dalį, šilumos pirkimo – pardavimo sutartis tarp ieškovo ir trečiojo asmens negalėjo būti sudaryta/tęstis konkliudentiniais veiksmais, nes tokios galimybės nenumato teisės aktai (CK 6.2 str., 1.71 str., 1 d., 6.384 str. 1 d., Šilumos ūkio įstatymo 19 str. 5 d.). Atsakovas ginčo buto 35/100 dalių savininku tapo 2003-05-22, tačiau apie tai ieškovo neinformavo. Kitos buto dalies savininkė N. S. moka mokesčius tik už jai priklausančią buto dalį pagal ieškovo ir jos 2000-12-21 sudarytą Atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį neterminuotą sutartį Nr. 3497618. Nors atsakovas ginčo buto bendrasavininku tapo 2003-05-22, tačiau dėl trečiojo asmens iškeldinimo iš jam priklausančios buto dalies į teismą kreipėsi tik 2009-06. Atsakovas po trečiojo asmens iškeldinimo jam priklausančiomis buto dalimis nesinaudojo, taigi nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas nuo pat buto įsigijimo negalėjo naudotis jam priklausančia buto dalimi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios.

16Atsakovas Jono Jurgilo įmonės atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-11-15 sprendimą palikti galioti, o skundą atmesti. Nors nuosavybės teise 35/100 ginčo buto atsakovas įgijo 2003-08-08, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2008-11-21 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-8968-656/2008, 2008-02-26 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A50-89/2008 bei Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-27 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-19194-566/2008 patvirtina, kad atsakovas dėl neteisėtų trečiojo asmens veiksmų negalėjo naudotis jam priklausančia buto dalimi, todėl pastarasis ir turi sumokėti už ieškovo suteiktas paslaugas.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

18Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.).

19Bylos nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise nuo 2003-08-08 priklauso 35/100 buto, esančio ( - ) (b. l. 7-9). Šiam butui ieškovas tiekia šilumos energiją. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 3-538 ieškovas ir atsakovas pasirašė 2011-01-14 (b. l. 38-39). Ieškovas prašė priteisti skolą, susidariusią laikotarpiais nuo 2009-12-01 iki 2010-12-31 ir nuo 2010-02-01 iki 2011-04-20. Ieškovui priklausančia buto dalimi iki 2010-11-16 naudojosi tretysis asmuo, kuris buvo iškeldintas iš buto remiantis Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-07-19 sprendimu (b. l. 35, 105). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka objektą sudaro patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad už ieškovo laikotarpiu nuo 2009-12-01 iki 2010-12-31 atsakovui priklausančiai buto daliai patiektą elektros energiją turi atsiskaityti ne atsakovas, bet tretysis asmuo.

20Apeliacine tvarka skundžiamas teismo sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo padarytos išvados apie faktines bylos aplinkybes atitinka įstatymo reikalavimus. Įstatymų nustatyta tvarka byloje surinkti įrodymai teismo turi būti nešališkai ir visapusiškai ištirti bei įvertinti pagal teismo vidinį įsitikinimą (CPK 185 str.). Iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad iki pasirašant 2011-01-14 Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su ieškovu, atsakovas pastarajam jokių mokesčių už patiektą šilumos energiją nemokėjo (b. l. 106). Už šią ieškovo teikiamą paslaugą atsiskaitydavo trečiasis asmuo arba jo šeimos nariai. Nors ieškovas su trečiuoju asmeniu ir nebuvo sudaręs individualios šilumos pirkimo – pardavimo sutarties, tačiau akivaizdu, jog dar iki 2003-08-08 tarp ieškovo ir trečiojo asmens konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis (CK 1.71 str.). Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, jog tarp ieškovo ir trečiojo asmens konkliudentinių veiksmų pagrindu susiformavę sutartiniai santykiai nenutrūko ir po 2003-08-08, t.y. kai atsakovas įgijo nuosavybės teise trečiajam asmeniui priklausiusią ginčo buto dalį, kadangi, pirma, tretysis asmuo iš ginčo buto buvo priverstinai iškeldintas tik 2010-11-16, antra, už ieškovo pateiktą šilumos energiją ginčo butui iki trečiojo asmens iškeldinimo atsiskaitydavo jo šeimos nariai arba galimai pats tretysis asmuo, trečia, ieškovui buvo arba kaip protingam ir atidžiam asmeniui turėjo būti žinoma, kad jo teikiamomis paslaugomis naudojasi ne atsakovas, bet būtent tretysis asmuo. Pastaroji išvada darytina remiantis tuo, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis ieškovas dėl skolos už šilumos energiją, tiektą ginčo butui, priteisimo į teismą kreipėsi du kartus: 2009-04-10 (civilinė byla Nr. 2-7743-433/2009) ir 2009-12-21 (civilinė byla Nr. 2-1767-67/2011) (CPK 179 str. 3 d.). Iš minėto darytina išvada, kad atsižvelgiant į šioje byloje nustatytas aplinkybes ginčo buto dalies nuosavybės pasikeitimas nelėmė tarp ieškovo ir trečiojo asmens susiklosčiusių tarpusavio santykių pabaigos, todėl būtent tretysis asmuo turi pareigą atsiskaityti su ieškovu už šilumos energiją pateiktą atsakovui priklausančiai ginčo buto daliai laikotarpiu nuo 2009-12-01 iki 2010-12-31. Taigi reikalavimai pareikšti netinkamam atsakovui, teismo buvo pagrįstai atmesti.

21Išdėstytų aplinkybių vertinimo nekeičia ir ieškovo procesiniuose dokumentuose minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kadangi ji nagrinėjamoje byloje yra neaktuali, nes suformuota bylose, kurių faktinės aplinkybės esmingai skiriasi (Vilniaus apygardos teismo 2011-06-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-487-340/2011).

22Apygardos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, kurį keisti arba naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo. Taip pat nebuvo nustatyta ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.).

23Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

26

27Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė priteisti iš atsakovo 1061,20 Lt... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimu... 7. Teismas sprendė, kad ieškovas netinkamai interpretuoja teismų praktiką,... 8. Teismas nustatė, kad atsakovas į jam nuosavybės teise priklausantį butą... 9. Įvertinęs visas bylos aplinkybes, teismas nurodė negalįs daryti išvados,... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 12. Skundą grindžia tokiais argumentais:... 13. 1. Remiantis CK 6.391 str. ginčo laikotarpiu (nuo 2009-12-01 iki 2010-12-31)... 14. 2. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas netinkamai... 15. 3. Atsakovui įsigijus ginčo buto dalį, šilumos pirkimo – pardavimo... 16. Atsakovas Jono Jurgilo įmonės atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 18. Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 19. Bylos nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise nuo 2003-08-08 priklauso... 20. Apeliacine tvarka skundžiamas teismo sprendimas ar nutartis pripažįstami... 21. Išdėstytų aplinkybių vertinimo nekeičia ir ieškovo procesiniuose... 22. Apygardos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė... 23. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 26. ... 27. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti...