Byla 2-8755-566/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui A. D. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2001-03-23 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. T8464424-445, pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2002-11-30 iki 2003-01-31 atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, kurias atsakovas neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovo naudai reikalavimo teises pagal visas neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras išrašytas atsakovui. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 46,55 Lt skolos, 166,32 Lt delspinigių, 53,69 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3).

3Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka (įteikta 2013-02-15), t.y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu (b.l. 42). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „Tele2“ su atsakovu A. D. 2001-03-23 sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) Nr. T8464424-445, kuri buvo pakeista 2002-04-30, kurios pagrindu UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti su ieškovu Sutartyje nustatyta tvarka (b.l. 19-26). UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2002-11-01 iki 2003-01-31 atsakovui pateikė PVM sąskaitas-faktūras 59,71 Lt sumai (b.l. 27-29), kurias atsakovas, pažeisdamas sutartį, apmokėjo tik iš dalies ir liko skolingas UAB „Tele2“ 46,55 Lt (b.l. 1, 5).

7Byloje nustatyta, kad 2009-03-31 ieškovas su UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal visas neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu (b.l. 8-11). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l. 18), tačiau duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), konstatuotina, kad atsakovas pažeidė sutartinę prievolę, todėl vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.101 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 1, 3 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 46,55 Lt skolos.

9Remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo sudarytos Sutarties 6.5 p. (pakeistos sutarties 6.6 p.), atsakovas, laiku neapmokėjęs sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už 3573 dienas, ieškovas paskaičiavo atsakovui 166,32 Lt delspinigių (b.l. 6). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; ir kt.). Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką aplinkybės ar netesybos nėra per didelės (lupikiškos) vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; ir kt.). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad viena iš aplinkybių, kurios vertintinos, taikant kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, yra prievolės ir sutartinių netesybų dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, jog prašomi priteisti delspinigiai (166,32 Lt) beveik keturis kartus viršija skolos sumą (46,55 Lt), taip pat įvertinus tai, jog reikalavimas į atsakovo skolą ieškovui buvo perleistas 2009-03-31, o ieškinys teismui pateiktas tik 2013-01-28, t.y. praėjus beveik 4 metams, tokiu būdu nepagrįstai didinant atsakovo prievolės apimtį, ir ieškovas nenurodė aplinkybių, pateisinančių tokį ilgą ieškinio pateikimo delsimą, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai, palyginus su prievolės apimtimi, yra aiškiai per dideli, neatitinkantys teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, taip pat proporcingumo ir lygiateisiškumo principų, ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 20,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra proporcinga ir adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., Sutarties 6.5 p. (pakeistos sutarties 6.6 p.), ieškovui iš atsakovo priteistina 20,00 Lt delspinigių.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 53,69 Lt išlaidų, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu (b.l. 7). CK 6.63 str. 2 d. nustato, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. Pagal CK 6.249 str. 4 d. 3 p., ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos priskirtinos prie tiesioginių ir netiesioginių nuostolių (žalos), tačiau šioms išlaidoms yra taikomas protingumo kriterijus, t.y. atlyginamos tik protingos išlaidos, susijusios su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovo paskaičiavimu jis patyrė 53,69 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (b.l. 7). Iš ieškovo pateiktos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės matyti, kad į šias išlaidas (nuostolius) įskaičiuotos išlaidos, susijusios su pranešimų siuntimu, kanceliarinių prekių panaudojimu, administracinėmis išlaidomis, kompiuterių nusidėvėjimu, informacinėmis technologijomis, su darbo užmokesčio mokėjimu bei užklausomis Nekilnojamojo turto registrui bei Gyventojų registro tarnybai. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškovas vykdo veiklą skolų išieškojimo srityje ir vykdydamas šią veiklą siekia pelno, laikytina, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos susijusios su kanceliarinių prekių panaudojimu, administracinėmis išlaidomis, kompiuterių nusidėvėjimu, informacinėmis technologijomis, taip pat su darbo užmokesčio mokėjimu, yra susijusios su tiesiogine ieškovo veikla ir priskirtinos prie komercinės veiklos sąnaudų, t.y. veiklos kaštų. Teismui nepateikta jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių šių išlaidų pagrįstumą bei sąsajumą su ikiteisminiu atsakovo skolos išieškojimu (CPK 178 str.). Be to, civilinėje teisėje galiojant bendrajai taisyklei dėl įskaitinių netesybų taikymo, laikytina, kad ieškovo patirtas išlaidas, susijusias su pranešimų siuntimu bei užklausų pateikimu NTR ir GRT išieškant skolą, taip pat kitas pagrįstas išlaidas, atlygina priteistos netesybos (šiuo atveju priteisti delspinigiai), kurios atlieka minimalių nuostolių, susijusių su prievolės pažeidimu, atlyginimo funkciją. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl išlaidų, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu, atmestinas.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 66,55 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-31 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 72,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (25 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 18,00 Lt (72,00 Lt x 0,25) bylinėjimosi išlaidų.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai iš šalių tenkančios išlaidos neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, iš atsakovo A. D., a.k. ( - ), 46,55 Lt (keturiasdešimt šešis litus 55 ct) skolos, 20,00 Lt (dvidešimt litų 00 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 66,55 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-31 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 18,00 Lt (aštuoniolika litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai