Byla B2-759-440/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, priėmimo klausimą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NT Paslaugos“ ieškinio atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei Eksvelas“ dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, priėmimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ( toliau-UAB) „NT Paslaugos“ pareiškė ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ( toliau –BUAB ) „Eksvelas“ dėl BUAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Nurodė, kad 2018m. spalio 11 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Eksvelas“ buvo iškelta bankroto byla, teismo nutartis įsiteisėjo 2018m. spalio 23 d. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 31 d. sprendimu nutarė pripažinti, kad UAB „Eksvelas“ veikla pasibaigė. Dėl šio teismo sprendimo BUAB „Eksvelas“ kreditorė UAB „NT paslaugos“ pateikė apeliacinį skundą.

52.

6Nurodė, kad BUAB „Eksvelas“ didžiausią finansinį reikalavimą turinti kreditorė UAB „NT paslaugos“, įstojusi į BUAB „Eksvelas“ bankroto bylą, pastebėjo, jog BUAB „Eksvelas“ bankroto administratorius pirmajam kreditorių susirinkimui, kuris vyko 2019m. vasario 4 d., nepateikė bendrovės sandorių, sudarytų ne per mažiau kaip 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo, detalaus sąrašo, kaip tai reikalaujama Lietuvos respublikos įmonių bankroto įstatymo ( toliau - ĮBĮ ) straipsnio 2 dalies 25 punktas. Nors BUAB „Eksvelas“ bankroto administratorius ir nepateikė kreditorei visos prašomos informacijos ir dokumentų, tačiau jau vien iš pateiktų dokumentų galima daryti išvadą, kad yra įstatyme numatyti pagrindai pripažinti BUAB „Eksvelas“ bankrotą tyčiniu.

7Atsisakytina priimti ieškinį.

83.

9Pažymėtina, kad sprendžiant dėl ieškinio dėl piniginių lėšų priteisimo priėmimo klausimą atsižvelgtina į bendrąsias CPK 115, 137 straipsnių nuostatas. Taip pat į CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi teisė kreiptis į teismą yra neginčijama teisė, tačiau asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos CPK ir kituose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis. Kai ieškinys nenagrinėtinas teisme, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas atsisako tokį ieškinį priimti.

104.

11Kaip ir minėjo ieškovė, 2018 m. spalio 11 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Eksvelas“, juridinio asmens kodas 166601038, buveinės adresas ( - ). Bankrutuojančios UAB „Eksvelas“ bankroto administratoriumi paskyrė M. T., sąrašo eilės Nr. ( - ), parinktą naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. 2019 m. spalio 31 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi teismas pripažino, kad BUAB „Eksvelas“, juridinio asmens kodas 166601038, buveinės adresas ( - ) veikla pasibaigė. Patikslino ir patvirtino BUAB „Eksvelas“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus bendrai 13370,51 Eur sumai, tame tarpe ir likusį nepatenkintą „NT Paslaugos“ 8 196,58 Eur sumai kreditorinį reikalavimą.

125.

13Bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus, yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, kad tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas, turi operatyviai veikti bei priimti tokius sprendimus ir atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 straipsnio 3 dalis).Teismų praktikoje pažymėta, kad bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo išnaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga).

146.

15Tyčinio bankroto procedūra reglamentuota ĮBĮ normomis ir ji galima tik įmonei iškėlus bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-129-219/2018). Šioje kasacinio teismo nutartyje teisėjų kolegija pažymėjo, kad tyčinio bankroto procedūra, kaip ir bankroto bylos iškėlimas, kreditorių reikalavimų tvirtinimas, yra sudėtinė ir neatskiriama bankroto bylos dalis, kuri tiesiogiai susijusi su bankroto bylos baigtimi, bankroto pripažinimas tyčiniu nėra savarankiška procedūra, bet yra bankroto proceso sudėtinė dalis. Nors ĮBĮ tiesiogiai nenustato termino, bankroto proceso procedūros, bylos stadijos, iki kada ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali pateikti prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, šio įstatymo normų ir teismų praktikos analizė sudaro pagrindą konstatuoti, jog įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu klausimo inicijavimas įstatymo yra ribojamas tam tikra bankroto proceso stadija, po kurios įmonės bankroto procedūrų vykdymas laikomas užbaigtu. Iš to seka, kad tyčinio bankroto procedūra galima tik po bankroto bylos iškėlimo ir tik iki bankroto procedūrų užbaigimo. Pripažinus, jog po sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dar galima inicijuoti klausimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, tokia situacija prieštarautų aptartam teisiniam reguliavimui ir teismų praktikai bei paneigtų bankroto proceso atskirų ir nuosekliai vykdomų procedūrų esmę bei paskirtį. (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-177-553/2019). Minėtoje byloje Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad pareiškėja su prašymu pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu į pirmosios instancijos teismą kreipėsi po procesinio sprendimo, kuriuo buvo užbaigtos šios įmonės bankroto procedūros, priėmimo ir paskelbimo, todėl neteko teisės inicijuoti proceso dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, kuris galimas tik bankroto byloje. Be to pažymėjo, kad civilinio proceso tvarka sprendžiant klausimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, iš esmės nėra sprendžiamas padarytos žalos dydžio ir jo atlyginimo įmonei bei jos kreditoriams klausimas, todėl pareiškėja turi galimybę savo teises ir teisėtus interesus ginti kitais įstatymų numatytais būdais.

167.

17Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. spalio 31 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi teismas pripažino, kad BUAB „Eksvelas“ veikla pasibaigė, įpareigojo bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje, t,y. dėl įmonės išregistravimo ir kt., todėl teismo vertinimu atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei CPK 137 straipsnio 2 dalies, ĮBĮ nuostatas spręstina, kad ieškinį atsisakytina priimti ir jis grąžintinas procesinį dokumentą padavusiam asmeniui.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalimi, ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

19Atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NT Paslaugos“ ieškinį dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“, juridinio asmens kodas 166601038, bankroto pripažinimo tyčiniu ir jį kartu su priedais grąžinti padavusiam asmeniui.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

21Nutarties kopiją išsiųsti ieškovei.

Proceso dalyviai
Ryšiai