Byla 2A-1549-656/2018
Dėl neteisėto lizingo sutarties nutraukimo, netesybų ir turtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo S. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų pranešėjo Andriaus Ignoto, Jelenos Šiškinos ir Rūtos Veniulytės - Jankūnienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama ieškovo BUAB „Valhalla inter“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje , pagal ieškovo BUAB „Valhalla inter“ ieškinį atsakovui AB Luminor Bank, dėl neteisėto lizingo sutarties nutraukimo, netesybų ir turtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo S. K..

2I.Ginčo esmė

31.

4Ieškovas prašė teismo pripažinti neteisėtu vienašališką atsakovo iniciatyva įvykdytą Lizingo sutarties Nr. 201210F-10858 nutraukimą, priteisti 39714,31 Eur nuostolių, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinio sumą sudaro 33214,31 Eur įmokų, kurios sumokėtos Bankui bei 6500 Eur pradinė įmoka, kurią ieškovas už vilkiką sumokėjo pardavėjui UAB“Adampolis“.

52.

6Ieškovas nurodė, kad 2012 m. spalio 22 d. ieškovas UAB "Valhalla inter" su atsakovu AB DNB banku (dabar AB Luminor Bank) (toliau Bankas) sudarė Lizingo sutartį Nr. 201210F-10858 (toliau - Lizingo sutartis/Sutartis), kuria atsakovas įsipareigojo suteikti teisę ieškovui lizingo metu valdyti ir naudotis jo įsigytu turtu – balniniu vilkiku ( - ) (toliau – vilkikas/Turtas), o ieškovas įsipareigojo mokėti lizingo mokėjimus, nustatytus mokėjimų grafike-sąskaitoje. Už ieškovo įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavo direktorė K. K.. Į bylą trečiuoju asmeniu įtrauktas vienintelis akcininkas S. K..

73.

8( - ) lizinguojamas vilkikas pateko į autoįvykį, apie kurį bei patirtą žalą nedelsiant buvo informuotas draudimo bendrovės „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje (toliau BTA), kuriame Turtas buvo apdraustas KASKO draudimu. Ieškovui buvo pranešta (2015-06-11) apie BTA administruojamą bylą Nr. TPD/15/02126. Atsakovas 2015 m. liepos 13 d. pranešimu dėl lizingo sutarties vienašališko nutraukimo, kreipėsi į ieškovą ir pareikalavo sugrąžinti atsakovui tvarkingą vilkiką su susijusiais dokumentais, sumokėti pradelstus lizingo mokėjimus - 1373,74 Eur, papildomai sumokant 30 procentų nepadengtos turto vertės baudą - 5545,18 Eur ir 44,64 Eur delspinigių, viso - 6963,56 Eur. Ieškovas prašė atsakovą (2015-07-27) pratęsti Sutarties nutraukimo terminą, tačiau atsakovas vienašališkai 2015 m. liepos 29 d. Sutartį nutraukė.

94.

10BTA šalis informavo (2015-08-17 elektroninis laiškas), kad pagal ( - ) policijos pažymoje deklaruojamas faktines įvykio aplinkybes, minėtas įvykis ( - ) yra pripažintas draudžiamuoju. BTA informavo ieškovą, kad pagal atsakovo pateiktas nuotraukas piniginė draudimo išmoka pagal suadministruotą bylą Nr. TPD/15/02126, sudaro 10 277,62 Eur. 2016 m. balandžio 7 d. pranešimu atsakovas informavo ieškovą, kad vilkikas yra parduotas už 13 000 Eur. Atsakovas, gavęs draudimo išmoką, neatstatė Turto, t.y. vilkiko nepargabeno į Lietuvą (pirminės registracijos šalį), kad su klientu suderintų visas su Sutartimi susijusias procedūras.

115.

12Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal Lizingo sutartį2012 m. spalio 22 d. Laidavimo sutartimi Nr. 201210F-10858-G K. K. (tuometinė ieškovo direktorė) laidavo už tinkamą ieškovo prievolių įvykdymą pagal Lizingo sutartį, t.y. ji įsipareigojo atsakyti solidariai kartu su pagrindiniu skolininku - ieškovu, ta pačia apimtimi kaip ir jis (Laidavimo sutarties 2.1. ir 3.1. punktai). Laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolių pagal Lizingo sutartį įvykdymo (Laidavimo sutarties 7.1. punktas).

136.

14Atsakovas informavo ieškovą (2015-05-28 el. pašto žinutė) apie vėluojamas mokėti lizingo įmokas ir tai dienai susidariusią skolą - 686,87 Eur + 4,12 Eur delspinigių. Ieškovo valdomo ir naudojamo Turto, ( - ) patekusio į eismo įvykį ( - ), kai nesuvaldytas vilkikas su puspriekabe nuvirto ir užtvėrė dalį autostrados, su kroviniu gelbėjimo darbus toje valstybėje atliko ( - ) bendrovė „Joh.V.d. Zand B.V.“ (toliau - ( - ) įmonė), kuri pareikalavo, kad ieškovas apmokėtų už vilkiko su puspriekabe ir kroviniu, gelbėjimo darbus bei pateikė nuotraukas ir sąskaitą (vilkiko gelbėjimas - 3631,25 Eur, puspriekabės su kroviniu - 10.593,75 Eur be PVM, viso 14225,00 Eur be PVM (17212,25 Eur su PVM)).

157.

16Atsakovas pranešė ieškovui, kad Lizingo sutartis tinkamai nevykdoma ir tai dienai susidarė 1373,74 Eur nesumokėtų įmokų bei 21,98 Eur delspinigių, viso 1395,72 Eur įsiskolinimas. Per atsakovo suteiktą papildomą terminą nepašalinus Lizingo sutarties vykdymo pažeidimų, Lizingo sutartis laikoma nutraukta nuo 2015 m. liepos 29 d.

178.

18Ieškovas eilinio mokėjimo už 2015 m. gegužės mėnesį neatliko, nors kaip savo veiklos profesionalas, suprato, jog tinkamai nevykdant esminės Lizingo sutarties sąlygos – lizingo įmokų mokėjimo ir per nustatytus papildomus terminus nepašalinus Sutarties vykdymo pažeidimų, Lizingo sutartis bus nutraukta. Ieškovas neatliko mokėjimų, bet sužinojęs Turto su kroviniu gelbėjimo darbų kainą, vienašališkai nusišalino nuo pareigos rūpintis Turtu (jo pargabenimu į Lietuvą), atlikti jo einamąjį remontą bei grąžinti Turtą Bankui, po Sutarties nutraukimo.

199.

20Ieškovas nuo atsakovo slėpė puspriekabės savininko duomenis, kad Bankas negalėtų susiekti ir tartis dėl apmokėjimo už gelbėjimo darbus. Nurodo, kad ieškovas savo aplaidžiu ir nepateisinamu neveikimu, vengimu bendradarbiauti, Turto grąžinimą padarė neįmanomu, nes atsakovas neturėjo pareigos sumokėti už kitam asmeniui priklausančios puspriekabės gelbėjimo darbus, jos saugojimą, nors ją, iki sugadinimo minėto įvykio metu, savo veiklai naudojo ieškovas. Ieškovas padarė esminį Lizingo sutarties pažeidimą – sugadino Turto, aplaidžiai bei nepateisinamai neveikė ir nebendradarbiavo su Banku, o esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui pareiškė nepagrįstą ir neteisėtą ieškinį, kuris turi būti atmestas.

2110.

22Bankas siekdamas, kad iš ieškovo bei Laiduotojos solidariai būtų priteista 20770,29 Eur, ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, kurio 2016 m. vasario 1 d. sprendimu civilinėje Nr. 2-1804-809/2016 Banko ieškinys buvo patenkintas, o ieškovas išnagrinėtoje byloje nereiškė priešieškinio.

23III. Teismo sprendimo esmė

2411.

25Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė visiškai. Teismas nustatė, kad ( - ) lizinguotas turtas – vilkikas su puspriekabe, ( - ) pateko į eismo įvykį. Minėta transporto priemonė (vilkikas) buvo apdraustas BTA draudimo bendrovėje Sausumos transporto priemonių draudimu. Draudikas BTA neprieštaravo draudimo išmokos išmokėjimui, tik pareikalavo pateikti sugadintos transporto priemonės (vilkiko) fotonuotraukas arba grįžus jam į Lietuvą, informuoti BTA apie vilkiko stovėjimo vietą, kad draudiko ekspertai galėtų jį apžiūrėti. Ieškovo atstovai nei atsakovui, nei draudikui BTA nepateikė duomenų apie puspriekabės savininką ir kokiu teisiniu pagrindu UAB „Valhalla inter“ ja naudojosi.

2612.

272015 m birželio 23 d. atsakovas informavo ieškovą, kad tinkamai bei laiku nevykdoma Sutartis ir tai dienai susidarė 1373,74 Eur nesumokėtų įmokų bei 21,98 Eur delspinigių, viso 1.395,72 Eur skola bei nustatė papildomą 14 dienų terminą pradelstoms prievolėms įvykdyti. perspėjo, kad to nepadarius, atsakovas vienašališkai nutrauks Lizingo sutartį, po ko ieškovas neteks teisės naudoti ir valdyti turtą bei turi tvarkingą vilkiką ir visus su juo susijusius dokumentus sugrąžinti Bankui bei sumokėti papildomai 30 procentų nepadengtos turto vertės baudą - 5545,18 Eur, viso: 6963,56 Eur (1t. b.l. 22, 115-118). Ieškovui per papildomą terminą neįvykdžius ieškovo reikalavimų, atsakovas nuo 2015 m. liepos 29 d. Sutartį nutraukė.

2813.

292015 m. birželio 17 d. UAB „Arro“, atstovaujanti ( - ) įmonę, pranešė ieškovui apie būtinybę apmokėti už visas gelbėjimo paslaugas: vilkiką – 3631,25 Eur, puspriekabę ir krovinį – 10593,75 Eur (viso 17212,25 Eur). BTA pagal pateiktas nuotraukas ir jose matomus vilkiko sugadinimus, žalą įvertino 10715,37 Eur. Išskaičiavus poliso įmoką, draudimo išmokos dydis yra 10277,62 Eur. Ieškovas nepateikė atsakovui konkretaus atsakymo apie ketinimą išsipirkti eismo įvykio metu sugadintą Turtą. Lizinguotas turtas buvo parduotas ( - ) aukcione ir ieškovas apie tai informuotas.

3014.

31Atsakovas pateikė ieškovui pažymą apie pastarojo 20770,29 Eur dydžio skolą (pradelsti lizingo mokėjimai – 2060,61 Eur, delspinigiai – 164,19 Eur, ir 18545,49 Eur likusių mokejimų) Bankui.

3215.

33Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas su ADB “Gjensedige“ 2015 m. gegužės 12 d. buvo sudaręs transporto priemonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį Nr.SGB2292703 ir ADB“Gjensedige“ sumokėjo „Intereurope“ AG ( - ) 48557,84 Eur draudimo išmoką (2016-02-11 mokėjimo orderis Nr.16213).

3416.

35Teismas nustatė, kad atsakovas ne vieną kartą buvo įspėjęs UAB "Valhalla" dėl netinkamo Sutarties vykdymo (nevienkartinio vėlavimo mokėti įmokas) dėl ko susidarė skola 20770,29 Eur Bankui, o ieškovas nepaneigė, kad mokėjimai buvo netinkamai vykdomi ir jis praleido įmokos mokėjimo terminą daugiau kaip 20 dienų. Pažymėtina, kad atsakovas, ne kartą informavęs ieškovą apie vėluojamas mokėti įmokas, prieš vienašališkai nutraukdamas Sutartį, suteikė jam papildomus protingus terminus, kad ieškovas galėtų padengti susidariusius įsiskolinimus. Teismo vertinimu, konkrečiu atveju, konstatavus, kad ieškovas padarė esminį Sutarties pažeidimą (byloje nenustatyta, kad įmokas pagal Lizingo sutartį, ieškovas būtų mokėjęs laiku), atsakovo atliktas vienašališkas Sutarties nutraukimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl ieškovo reikalavimas dėl lizingo sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, laikomas neįrodytu ir yra atmetamas.

3617.

37Ieškovas vengė ne tik teikti atsakovui duomenis apie ketinimą parsigabenti vilkiką į Lietuvą, bet ir paties vilkiko buvimo vietą po eismo įvykio. Teismas neturi pagrindo atsakovo elgesį laikyti nesąžiningu, juolab, kad daikto (lizingo sutarties dalyko) atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina lizingo gavėjui nuo daikto perdavimo jam, jeigu lizingo sutartis nenustato ko kita (CK 6.571 straipsnio 1 dalis) ir lizingo gavėjui tenka visos daikto išlaikymo ir remonto išlaidos, (CK 6.571 straipsnio 1 dalis), o to paties straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad lizingo gavėjas privalo daiktu naudotis ir jį išlaikyti rūpestingai ir atidžiai, palaikyti jį tokios būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą bei sutartyje aptartus galimus jo pakeitimus.

3818.

39Lizingo sutartimi, lizingo gavėjas įsipareigojo užtikrinti tinkamą lizinguojamo turto apsaugą, taigi esant atitinkamam reglamentavimui, konstatuotina, kad nagrinėjau atveju už perduotos transporto priemonės apsaugą ir priežiūrą buvo atsakingas būtent lizingo gavėjas, nesant pagrindo šią lizingo gavėjo pareigą perkelti lizingo davėjui. Be to, nors atsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, ieškovas neteko naudojimosi ir valdymo teisių į Turtą, tačiau į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (šalių ir draudiko elektroninis susirašinėjimas) rodo, kad pats ieškovas UAB „Valhalla inter“ dėl nesuprantamų priežasčių atsisakė bendradarbiauti ir nurodyti puspriekabės ir krovinio savininką (-us), nors būtent ieškovas turėjo teisę kreiptis į Banką dėl įgaliojimo išdavimo pargabenti vilkiką į Lietuvą. Juolab, kad draudikas BTA nurodė (2015-11-03 el. laiškas), jog krovinio bei puspriekabės gelbėjimo ir transportavimo išlaidų atlyginimas neįtrauktas į Sausumos transporto priemonių draudimo teikiamą apsaugą.

4019.

41Atsakovas suprato, jog už užsienyje atliktus puspriekabės ir krovinio, kurių savininkų duomenų ieškovas nepateikė, gelbėjimo darbus būtina atlyginti 10 593,75 Eur suma didina nuostolius ir pagrįstai vengė nuostolių didinimo. Tokios rizikos perkėlimas lizingo davėjui neatitiktų protingumo ir teisingumo principų bei prieštarautų aukščiau išdėstytam įstatyminiam ir sutartiniam reglamentavimui.

4220.

43Pačiam ieškovui nesuteikiant Bankui reikalingos informacijos, atsakovas ėmėsi visų galimų ir būtinų priemonių nuostoliams išvengti, t. y. jis buvo sąžiningas, nes transporto priemonių apsauga ir priežiūra ir jų perdavimas lizingo davėjui nutraukus Sutartį yra lizingo gavėjo pareiga. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas, turėjo realią galimybę susigrąžinti ( - ) esantį vilkiką nepatirdamas nepagrįstai didelių išlaidų, todėl aplinkybė, kad ADB“Gjensedige“ sumokėjo „Intereurope“ AG ( - ) 48557,84 Eur draudimo išmoką (2016-02-11 mokėjimo orderis Nr.16213) taip pat paneigia ieškovo tvirtinimą, kad Bankas gavo draudimo išmoką ir ieškovas dėl to patyrė nuostolių.

44III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

4521.

46Ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Tavix“ įgalioto asmens M. K., pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Prie apeliacinio skundo prisijungė trečiasis asmuo S. K.

4722.

48Apeliantas nurodė, kad teismas išsigandęs stambaus rinkos žeidėjo AB „LuminorBank“ rėmėsi tik ieškovo argumentais.

4923.

50Teismo 2017-11-16 posėdyje ieškovo atstovas bankroto administratorius UAB ‚FRAMAS LT“ nedalyvavo teismo posėdyje, nes tik 2017-11-13 iš buvusios administratorės M. B. gavo bylos dokumentus. UAB „FRAMAS LT“ admionistratorioumi paskirtas Kauno apygardos teismo 2017-11-03 nutartimi. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į UAB „FRAMAS LT“ prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir išnagrinėjo bylą ieškovui nedalyvaujant, todėl UAB „FRAMAS LT“ atsistatydino iš bankroto administratoriaus pareigų ir 2017-12-01 Kauno apygardos teismo nutartimi bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tavix“. Byla buvo išnagrinėta, kai nebuvo nors vieno bylos dalyvio ir jam nebuvo pranešta (CPK 329 str. 3 d. 1 p.). Teismui netenkinus ieškovo prašymo dėl teismo posėdžio atidėjimo trečiojo asmens atstovė prarado galimybę teikti įrodymus.

5124.

52Teismas tinkamai neišsprendė trečiojo asmens prašymo išversti iš olandų kalbos į lietuvių kalbą ADB „Gjendsidige“ pateiktus 48557,84 eur draudimo apmokėjimo dokumentus.

5325.

54Yra pakankamai duomenų, jog ieškovas atsakovui aiškiai ir vienreikmšiškai išreiškė savo poziciją dėl noro ir siekio vilkiką išpirkti. Ieškovas kaip lizingo davėjas prisiėmė tinkamo turto ir nuosavybės dokumentų perdavimo klientui riziką, todėl teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas prisiėmė sutarties vykdymo riziką. Teismo sprendimas nemotyvuotas, kad sudaro pagrindą naikinti teismo sprendimą.

5526.

56Atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė, kad apeliantas neįrodė, jog pirmosios instancijos teismas „išsigando“ Banko. Šis apelianto teiginys yra nepagrįstas jokiais įrodymais, todėl laikytinas nepagarbiu, netoleruotinu emocinio pobūdžio pasisakymu.

5727.

58Pirmosios instancijos teismas netrukdė šalims rungtis. Tuo tarpu, apeliantas be svarbių priežasčių nepasirengė 2017 11 16 teismo posėdžiui, o taip pat, be svarbių priežasčių neatvyko į 2017 11 16 teismo posėdį, todėl apeliacinis skundas nepagrįstas. Vilniaus miesto apylinkės teisme byla užvesta dar 2016 07 15, todėl apeliantas ilgiau nei metus laiko turėjo visas galimybes pateikti visus norimus įrodymus, kurie būtų susiję su ginčo dalyku. Šia teise (savo nuožiūra) apeliantas naudojosi tiekdamas procesinius dokumentus (ieškinį, patikslintą ieškinį) su priedais bei atskirai teikdamas dokumentus.

5928.

60Tuo atveju, jei bankroto administratorius UAB „Framas Lt“ pateikia į bylą nors ir nepagrįstą prašymą, tačiau tai rodo, kad jam yra žinoma apie paskirtą teismo posėdį. Be to, pati UAB „Framas Lt“ 2017 11 14 prašyme nurodė, jog jai yra žinoma apie 2017 11 16 teismo posėdį, o jokių pareiškimų apie „netinkamą pranešimą apie bylos laiką ir vietą“ UAB „Framas Lt“ nerašė. Tuo tarpu, UAB „Tavix“ ir / ar M. K. nėra UAB „Framas Lt“ atstovai, todėl negali už minėtą įmonę teikti kokių nors paaiškinimų.

6129.

62Apeliaciniame skunde nepagrįistai teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog byloje nebuvo įrodymų, jog apeliantas „ketina išsipirkti sugadintą turtą iš Banko“.

6330.

64BTA draudimo sutartyje / draudimo taisyklėse nebuvo įsipareigojimo apmokėti svetimos puspriekabės su žuvies kroviniu (kuri eismo įvykio metu buvo prikabinta prie Turto ir kuri su Turtu nuvirto ant šono), gelbėjimo, saugojimo išlaidų, o ( - ) įmonė reikalavo iš apelianto sumokėti kartu tiek už Turto, tiek už puspriekabės su kroviniu gelbėjimo ir saugojimo išlaidas. Tuo tarpu, apeliantas neturėjo lėšų ir / ar finansinių rezervų atsiskaityti su ( - ) įmone, todėl ( - ) įmonė Turto neatidavė, kol galiausiai jį pardavė, kad pasidengtų bent dalį suteiktų paslaugų kainos. Taigi, tam, kad Turtą būtų buvę galima remontuoti (už BTA draudimo išmoką) pirmiausia apeliantas privalėjo atsiskaityti su ( - ) įmone, tada parsigabenti į Lietuvą, pateikti Turtą BTA draudimo įmonei apžiūrai, tačiau, kaip minėta niekada neatsiskaitė su ( - ) įmone, todėl BTA draudimas negalėjo apžiūrėti Turto, paskaičiuoti draudimo išmokos ir pan. Lygiai taip pat, net jei būtų buvęs koks nors realus Turto pirkėjas (nors byloje apeliantas neįrodė tokio pirkėjo egzistavimo), tai jis nebūtų galėjęs įsigyti Turto, nes apeliantas buvo skolingas ( - ) įmonei, kuri Turto neatidavė (laukdama atsiskaitymo).

6531.

66Nepagrįsti apeliacinio skundo 9 psl. esantys teiginiai, kad neva Bankui teko pareiga grąžinti Turtą apeliantui, kurį sugadino pats apeliantas ir dar nesusimokėjo už gelbėjimo ir saugojimo paslaugas ( - ) įmonei. Taigi pareiga rūpintis Turtu ir jį grąžinti po Lizingo sutarties nutraukimo visą laiką buvo apelianto pareiga (kaip ir pareigą mokėti lizingo mokėjimus).

67IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai

68argumentai ir išvados

6932.

70Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

7133.

72Apeliantas neįrodė, jog pirmosios instancijos teismas „išsigando“ Banko. Šis Apelianto teiginys yra nepagrįstas jokiais konkrečiais įrodymais, todėl laikytinas nepagarbiu, emocinio pobūdžio pasisakymu. Procesinių dokumentų kalba neturi būti užgauli, įžeidžianti ar žeminanti.

73Dėl tinkamo proceso

7434.

75Susipažinus su bylos medžiaga nustatyta, kad pradinį ieškinį (dėl Lizingo sutarties nutraukimo pripažinimo neteistu bei 13.000,00 Eur skolos, 589,18 Eur palūkanų priteisimo) apeliantas pareiškė dar 2016 07 13 (I t., b.l. 2). Pirmosios instancijos teismas nustatė Bankui 14 – os dienų terminą atsiliepimui parengti. Nustatytu terminu Bankas pateikė 2016 08 22 atsiliepimą į ieškinį (I t., b.l. 60-73). 2016 09 08 nutartimi teismas nutarė bylos nagrinėjimui rengtis paruošiamųjų dokumentų būdu. Apeliantas parengė bei pateikė 2016 09 28 dubliką, o Bankas – 2016 10 28 tripliką (I t., b.l. 145-150). Tokiu būdu, bylos nagrinėjimui buvo pasirengta bei paskirtas 2017 01 26 9.30 val. dienos teismo posėdis. Šis teismo posėdis neįvyko, nes apelianto atstovė M. B. prašė jį atidėti, teigdama, kad reikia sulaukti kasacinio skundo išnagrinėjimo rezultatų; kad tikslins ieškinį ir kt. Teismas tenkino Apelianto atstovės prašymą, nustatė 10 – ies dienų terminą patikslintam ieškiniui pateikti bei suderinęs sekančią teismo posėdžio datą (2017 03 30) posėdį atidėjo.

7635.

77Ieškinys buvo patikslintas, o Bankas pateikė 2017 03 02 atsiliepimą (I t., b.l. 192-199), išnagrinėti bylos 2017 03 30 teismo posėdyje nepavyko, nes apelianto atstovė M. B. nebuvo pasiruošusi teismo posėdžiui. Teismas sudarė sąlygas pasiruošti kitam teismo posėdžiui bei 2017 03 30 posėdį atidėjo. Vėliau vykusiuose teismo posėdžiuose (2017 05 25, 2017 09 12) byla ir vėl nebuvo išnagrinėta tiek dėl šalių reikštų prašymų, tiek dėl į EPP neįkeltų dalies dokumentų dėl ko pasikeitė bylos lapų numeracija.

7836.

79Į 2017 11 16 9.30 val. teismo posėdį neatvyko joks apelianto atstovas. Apelianto atstovas UAB „Framas Lt“ 2017 11 14 pateikė prašymą atidėti 2017 11 16 teismo posėdį. Nors prašyme buvo minima 2017 11 03 Kauno apygardos teismo nutartis c.b. Nr. eB2-1146-221/2017, tačiau prie 2017 11 14 UAB „Framas Lt“ prašymo ji nebuvo pridėta, nebuvo pridėti jokie kiti dokumentai, kurie patvirtintų UAB „Framas Lt“ ir / ar įgalioto asmens R. V. teisę atstovauti apeliantą ir R. V. paskyrimą būti įgaliotu asmeniu. Be to, 2017 11 14 prašyme buvo minama aplinkybė, jog buvusi bankroto administratorė M. B. 2017 11 13 perdavė UAB „Framas Lt“ žinion „bankrutuojančios bendrovės dokumentus“. 2017 11 13 perdavimo aktas, taip pat, prie 2017 11 14 prašymo pridėtas nebuvo. Jokių svarbių priežasčių, kurios būtų sutrukdę UAB „Framas Lt“, nuo paskyrimo būti apelianto bankroto administratoriumi (2017 11 03) iki 2017 11 16 teismo posėdžio, susipažinti su Vilniaus miesto apylinkės teisme tuo metu nagrinėta c.b. Nr. 2-1318-808/2017, prašyme nurodyta nebuvo. Apelianto atstovui UAB „Framas Lt“ neįrodžius jokių svarbių (pateisinančių) neatvykimo į 2017 11 16 teismo posėdį aplinkybių, o Bankui prašant bylą nagrinėti iš esmės, pirmosios instancijos teismas teisėtai bei pagrįstai nutarė bylą nagrinėti ir ją išnagrinėjo.

8037.

81Apeliaciniame skunde teigiama, kad apelianto atstovui nebuvo tinkamai pranešta apie bylos laiką ir vietą, tačiau nepaaiškinta, kokiu būdu, nežinodamas apie 2017 11 16 teismo posėdžio laiką ir vietą, UAB „Framas Lt“ pateikė į bylą prašymą atidėti teismo posėdį.

8238.

83Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino, kad apeliantas nenurodė svarbių 2017 11 16 teismo posėdžio atidėjimo priežasčių (CPK 246 str. 1 d.); kad UAB „Framas Lt“ turėjo pakankamai laiko pasirengti bylos nagrinėjimui iš esmės; kad byla buvo atidedama dėl apelianto ankstesnės atstovės M. B. nepasirengimo teismo posėdžiui; kad bylos nagrinėjimas (nuo 2016 07 15) užsitęsė, todėl siekdamas įgyvendinti operatyvumo, ekonomiškumo bei koncentruotumo principus, pirmosios instancijos teismas teisėtai bei pagrįstai nutarė nagrinėti bylą.

84Dėl materialinio teisinio pagrįstumo

8539.

86Apelianto teiginys, jog apeliantas ketina išsipirkti sugadintą turtą iš Banko neįrodytas.

8740.

88Prejudiciniame Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1804-809/2016 (kurioje ieškovas AB DNB bankas prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Valhalla inter“ ir K. K. 17 848,04 Eur nuostolių už negrąžintą turtą atlyginimo, 2060,61 Eur pradelstų lizingo mokėjimų, 164,19 Eur delspinigių, 697,54 Eur palūkanų, iš viso – 20 770,29 Eur), konstatuotos aplinkybės, kad ( - ) eismo įvykio ( - ) metu, kai apeliantas sugadino Bankui nuosavybės teise priklausiusį Turtą Apeliantas turėjo susimokėti ( - ) įmonei už Turto su svetima puspriekabe ir joje buvusiu žuvies (lašišų) kroviniu gelbėjimo bei saugojimo paslaugas. Šios prejudicinės aplinkybės yra konstatuotos ir apeliacinės instancijos teismo bei kasacinio teismo nutartyse. Apeliantas turėjo pargabenti Turtą į Lietuvos Respubliką arba jį suremontuoti ( - ) (prieš tai sumokėję ( - ) įmonei už Turto, svetimos puspriekabės, krovinio gelbėjimo ir saugojimo paslaugas, kad Turtas būtų atiduotas iš saugojimo aikštelės). Apeliantas neturėjo lėšų ne tik atsiskaitymui su ( - ) įmone, tačiau ir Turto pargabenimui į Lietuvą. Iš kokių konkrečių lėšų apeliantas ketino išsipirkti Turtą iš Banko, jei neturėjo lėšų nei atsiskaityti už gelbėjimo bei saugojimo paslaugas, o taip pat už Turto pargabenimą į Lietuvą – nenurodo ir naujasis apelianto bankroto administratorius UAB „Tavix“.

8941.

90Apeliaciniame skunde teigiama, kad neva atsakovas buvo teismo įpareigotas pateikti 48.557,84 Eur draudimo išmokos išmokėjimo vertimus iš olandų kalbos. Tokio teismo įpareigojimo Bankui pirmosios instancijos teismas nustatęs nebuvo. Apelianto atstovė M. B. atsisakė pateikti teismui vertimus, nes tam nebuvo jokių lėšų. Sutiktina, kad nėra pagrindo vilkinti bylos nagrinėjimą, jei bylą iniciavęs asmuo neturi lėšų vertimams atlikti.

9142.

92Pagal bylos duomenis nustatyta, kad 48.557,84 Eur draudimo išmoka buvo išmokėta draudiko ADB „Gjensidige“ už kelio remonto darbus ir ne ( - ) įmonei, kuri suteikė Turto, svetimos puspriekabės su žuvies kroviniu gelbėjimo darbus. Šias aplinkybes patvirtina II t., b.l. 31 esanti draudiko ADB „Gjensidige“ teisininkės / darbuotojos el. paštu pateiktas paaiškinimas, kad už kelio tvarkymą bei remontą draudimo išmoka išmokėta bendrovės atstovui ( - ) Inter Europ AG.

9343.

94Tiek nagrinėjamoje byloje, tiek įsiteisėjusiame sprendime prejudicinėje byloje nustatyta, jog apeliantas du kartus atsisakė Bankui suteikti informaciją apie tai, kam priklauso puspriekabė, kad Bankas negalėtų susisiekti su jos savininkais ir / ar draudimo įmone bei susitarti dėl gelbėjimo ir saugojimo paslaugų apmokėjimo (Bankas už Turtą, o puspriekabės savininkai – už puspriekabę ir žuvies krovinį, jo utilizavimą). 2015 08 25 el. pašto žinutėje (I t., b.l. 27 / kita lapo pusė) Apeliantas Bankui rašė: : „deja, tokios informacijos negalime jums suteikti“. Į pakartotinį Banko 2015 08 25 raginimą (I t., b.l. 27) Apeliantas atsakė: „deja galiu tik pasikartoti tą patį, tokio pobūdžio informacija jums negali būti suteikta“.

9544.

96Apeliantas teigia, kad vienintelė sąlyga buvo BTA draudimo kompanijos sprendimas, ar pripažinti ( - ) įvykį draudžiamuoju, tačiau tai yra netiesa. Su draudiku BTA Apeliantas buvo sudaręs savanorišką turto draudimo (KASKO) sutartį (I t., b.l. 19) dėl Turtui padarytos žalos atlyginimo, t.y. remonto išlaidų kompensavimo. Tačiau BTA draudimo sutartyje / draudimo taisyklėse nebuvo įsipareigojimo apmokėti svetimos puspriekabės su žuvies kroviniu (kuri eismo įvykio metu buvo prikabinta prie Turto ir kuri su Turtu nuvirto ant šono), gelbėjimo, saugojimo išlaidų, o ( - ) įmonė reikalavo iš Apelianto sumokėti kartu tiek už Turto, tiek už puspriekabės su kroviniu gelbėjimo ir saugojimo išlaidas.

9745.

98Apeliantas neturėjo lėšų atsiskaityti su ( - ) įmone, todėl ( - ) įmonė Turto neatidavė, kol galiausiai jį pardavė, kad pasidengtų bent dalį suteiktų paslaugų kainos. Atsakovas pagrįstai nurodė, tam, kad Turtą būtų buvę galima remontuoti (už BTA draudimo išmoką) pirmiausia Apeliantas privalėjo atsiskaityti su ( - ) įmone, tada parsigabenti į Lietuvą, pateikti Turtą BTA draudimo įmonei apžiūrai, tačiau, kaip minėta niekada neatsiskaitė su ( - ) įmone, todėl BTA draudimas negalėjo apžiūrėti Turto, paskaičiuoti draudimo išmokos ir pan.

9946.

100Taip pat, net jei būtų buvęs koks nors realus Turto pirkėjas (nors byloje Apeliantas neįrodė tokio pirkėjo egzistavimo), tai jis nebūtų galėjęs įsigyti Turto, nes Apeliantas buvo skolingas ( - ) įmonei, kuri Turto neatidavė (laukdama atsiskaitymo).

10147.

102Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad neva Bankui teko pareiga grąžinti Turtą apeliantui, kurį sugadino pats apeliantas ir dar nesusimokėjo už gelbėjimo ir saugojimo paslaugas ( - ) įmonei. CK 6.571 str. 2 d. nustatyta, kad lizingo gavėjui tenka visos daikto išlaikymo ir remonto išlaidos. To paties straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad lizingo gavėjas privalo daiktu naudotis ir jį išlaikyti rūpestingai ir atidžiai, palaikyti jį tokios būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą bei sutartyje aptartus galimus jo pakeitimus. Lizingo sutarties 4.2. punktu buvo sulygta, jog klientui (Apeliantui) tenka visos Turto išlaikymo ir remonto (tiek kapitalinio, tiek einamojo) pareigos ir išlaidos. Klientas privalo Turtu naudotis ir jį išlaikyti rūpestingai ir atidžiai, palaikyti tokios būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Lizingo sutarties 4.8. p. bei 6.3.10. p. apeliantas įsipareigojo informuoti Banką apie Turto sugadinimą, o 4.9. punktu – nedelsiant imtis visų būtinų veiksmų savo sąskaita išreikalauti Turtą iš svetimo neteisėto valdymo, įskaitant ir neapsiribojant kreipimąsi į teisėsaugos institucijas, kai Turtas yra dingęs/prarastas, ar reikalauti pašalinti kitus pažeidimus, nesusijusius su valdymo netekimu. Lizingo sutarties 5.8 p. apeliantas įsipareigojo užtikrinti Turto apsaugą jo sugadinimo, sužalojimo atveju. Lizingo sutarties 4.14. punkte buvo numatyta, jog visa Turto žuvimo,

103praradimo, komplektacijos pasikeitimo, sugadinimo ar priešlaikio susidėvėjimo rizika, nepriklausomai nuo priežasties (įskaitant force majeure aplinkybes) ir atstatymo galimybės nuo Turto priėmimo – perdavimo akto su Pardavėju pasirašymo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip nuo atsitiktinės Turto žuvimo rizikos perdavimo pagal pirkimo – pardavimo sutartį klientui ar Bankui kaip Turto pirkėjui momento iki Turto nuosavybės teisės perėjimo klientui ar faktiško Turto grąžinimo Bankui, kai Bankas nutraukia sutartį, momento, tenka klientui (apeliantui). Lizingo sutarties 7.1. punktu sulygta, kad apeliantas nuo Turto priėmimo momento atsako už Turto išsaugojimą ir atsitiktinę žuvimo riziką, ir trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Turto naudojimo. Negalėjimas naudotis Turtu (netekimas, sunaikinimas arba sugadinimas) neatleidžia Apelianto nuo lizingo mokėjimų, išskyrus Lizingo sutartyje numatytas išimtis. Lizingo sutarties 6.3.19. punktu buvo sulygta, jog nepriklausomai nuo Turto gedimo ar netekimo priežasties (įskaitant force majeure aplinkybes) laiku vykdyti Lizingo sutartyje numatytus įsipareigojimus, o Bankas neprivalo atlyginti kliento patirtų nuostolių ar sumažinti lizingo mokėjimus, nurodytų Mokėjimo grafike – sąskaitoje. Lizingo sutarties 8.9. punktu buvo sulygta, kad po Lizingo sutarties nutraukimo apeliantas grąžins Bankui Turtą per 3 (tris) darbo dienas. Teisė reikalauti grąžinti Turtą bei lizingo gavėjo pareigą grąžinti Turtą buvo įtvirtina CK 6.574 straipsnyje: „Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką...“.

10448.

105Prejudicinėje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartyje (civ. bylos Nr.e3K-3-21-684/2017) yra konstatuota, jog pareiga rūpintis Turtu bei jį grąžinti į Lietuvą teko apeliantui, o apeliantas jos neįvykdė, todėl privalo atlyginti Banko patirtus nuostolius: „42. Apibendrinant išdėstytas aplinkybes ir remdamasis pirmiau nutartyje pateiktais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nutraukęs lizingo sutartį lizingo davėjas neturi pareigos savo ar gavėjo sąskaita už gavėją vykdyti šio pareigą grąžinti lizingo turtą, jei to nenustato lizingo sutartis“ ... „43. Byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nenustatė, kad lizingo davėjas nebūtų bendradarbiavęs su lizingo gavėja ar būtų kliudęs jai vykdyti pareigą grąžinti turtą, o nustatė, kad lizingo gavėja nesiėmė veiksmų ir iniciatyvos pati ar kartu su lizingo davėju sumokėti ( - ) bendrovei už turto, puspriekabės su kroviniu gelbėjimo darbus ir saugojimą, kad turtą būtų galima pargabenti į Lietuvą. Todėl atsakovei lizingo gavėjai atsirado prievolė atlyginti lizingo davėjo patirtus nuostolius“.

10649.

107Pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir motyvuotą teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas.

10850.

109Atsakovas patyrė 1210 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų, kurios atmetus skundą, priteisiamos iš ieškovo administravimo išlaidų (LR Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 3 d.).

110Teismas, vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

111Apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20

112d. sprendimą palikti nepakeistą.

113Priteisti atsakovui Luminor Bank AB iš ieškovo BUAB „Valhalla inter“

114administravimo išlaidų 1210 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovas prašė teismo pripažinti neteisėtu vienašališką atsakovo... 5. 2.... 6. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. spalio 22 d. ieškovas UAB "Valhalla inter" su... 7. 3.... 8. ( - ) lizinguojamas vilkikas pateko į autoįvykį, apie kurį bei patirtą... 9. 4.... 10. BTA šalis informavo (2015-08-17 elektroninis laiškas), kad pagal ( - )... 11. 5.... 12. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal Lizingo sutartį2012 m.... 13. 6.... 14. Atsakovas informavo ieškovą (2015-05-28 el. pašto žinutė) apie vėluojamas... 15. 7.... 16. Atsakovas pranešė ieškovui, kad Lizingo sutartis tinkamai nevykdoma ir tai... 17. 8.... 18. Ieškovas eilinio mokėjimo už 2015 m. gegužės mėnesį neatliko, nors kaip... 19. 9.... 20. Ieškovas nuo atsakovo slėpė puspriekabės savininko duomenis, kad Bankas... 21. 10.... 22. Bankas siekdamas, kad iš ieškovo bei Laiduotojos solidariai būtų priteista... 23. III. Teismo sprendimo esmė... 24. 11.... 25. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė visiškai. Teismas nustatė,... 26. 12.... 27. 2015 m birželio 23 d. atsakovas informavo ieškovą, kad tinkamai bei laiku... 28. 13.... 29. 2015 m. birželio 17 d. UAB „Arro“, atstovaujanti ( - ) įmonę, pranešė... 30. 14.... 31. Atsakovas pateikė ieškovui pažymą apie pastarojo 20770,29 Eur dydžio... 32. 15.... 33. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas su ADB “Gjensedige“ 2015... 34. 16.... 35. Teismas nustatė, kad atsakovas ne vieną kartą buvo įspėjęs UAB "Valhalla"... 36. 17.... 37. Ieškovas vengė ne tik teikti atsakovui duomenis apie ketinimą parsigabenti... 38. 18.... 39. Lizingo sutartimi, lizingo gavėjas įsipareigojo užtikrinti tinkamą... 40. 19.... 41. Atsakovas suprato, jog už užsienyje atliktus puspriekabės ir krovinio,... 42. 20.... 43. Pačiam ieškovui nesuteikiant Bankui reikalingos informacijos, atsakovas... 44. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 45. 21.... 46. Ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Tavix“ įgalioto... 47. 22.... 48. Apeliantas nurodė, kad teismas išsigandęs stambaus rinkos žeidėjo AB... 49. 23.... 50. Teismo 2017-11-16 posėdyje ieškovo atstovas bankroto administratorius UAB... 51. 24.... 52. Teismas tinkamai neišsprendė trečiojo asmens prašymo išversti iš olandų... 53. 25.... 54. Yra pakankamai duomenų, jog ieškovas atsakovui aiškiai ir vienreikmšiškai... 55. 26.... 56. Atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė, kad apeliantas... 57. 27.... 58. Pirmosios instancijos teismas netrukdė šalims rungtis. Tuo tarpu, apeliantas... 59. 28.... 60. Tuo atveju, jei bankroto administratorius UAB „Framas Lt“ pateikia į bylą... 61. 29.... 62. Apeliaciniame skunde nepagrįistai teigiama, kad pirmosios instancijos teismas... 63. 30.... 64. BTA draudimo sutartyje / draudimo taisyklėse nebuvo įsipareigojimo apmokėti... 65. 31.... 66. Nepagrįsti apeliacinio skundo 9 psl. esantys teiginiai, kad neva Bankui teko... 67. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 68. argumentai ir išvados... 69. 32.... 70. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 71. 33.... 72. Apeliantas neįrodė, jog pirmosios instancijos teismas „išsigando“ Banko.... 73. Dėl tinkamo proceso... 74. 34.... 75. Susipažinus su bylos medžiaga nustatyta, kad pradinį ieškinį (dėl Lizingo... 76. 35.... 77. Ieškinys buvo patikslintas, o Bankas pateikė 2017 03 02 atsiliepimą (I t.,... 78. 36.... 79. Į 2017 11 16 9.30 val. teismo posėdį neatvyko joks apelianto atstovas.... 80. 37.... 81. Apeliaciniame skunde teigiama, kad apelianto atstovui nebuvo tinkamai pranešta... 82. 38.... 83. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino, kad apeliantas nenurodė... 84. Dėl materialinio teisinio pagrįstumo... 85. 39.... 86. Apelianto teiginys, jog apeliantas ketina išsipirkti sugadintą turtą iš... 87. 40.... 88. Prejudiciniame Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimo... 89. 41.... 90. Apeliaciniame skunde teigiama, kad neva atsakovas buvo teismo įpareigotas... 91. 42.... 92. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad 48.557,84 Eur draudimo išmoka buvo... 93. 43.... 94. Tiek nagrinėjamoje byloje, tiek įsiteisėjusiame sprendime prejudicinėje... 95. 44.... 96. Apeliantas teigia, kad vienintelė sąlyga buvo BTA draudimo kompanijos... 97. 45.... 98. Apeliantas neturėjo lėšų atsiskaityti su ( - ) įmone, todėl ( - ) įmonė... 99. 46.... 100. Taip pat, net jei būtų buvęs koks nors realus Turto pirkėjas (nors byloje... 101. 47.... 102. Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad neva Bankui teko pareiga... 103. praradimo, komplektacijos pasikeitimo, sugadinimo ar priešlaikio... 104. 48.... 105. Prejudicinėje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartyje... 106. 49.... 107. Pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir motyvuotą teismo... 108. 50.... 109. Atsakovas patyrė 1210 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme... 110. Teismas, vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 111. Apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m.... 112. d. sprendimą palikti nepakeistą.... 113. Priteisti atsakovui Luminor Bank AB iš ieškovo BUAB „Valhalla inter“... 114. administravimo išlaidų 1210 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme...