Byla 2-136-901/2012
Dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo, suinteresuoti asmenys UAB „Mechanika“ vadovas V. R. ir AB „Vakarų laivų gamykla“

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei dalyvaujant antstolio Arturo Bložės padėjėjai A. M., suinteresuoto asmens V. R. atstovui advokatui P. L.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi antstolio Arturo Bložės 2011-12-01 pareiškimą dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo, suinteresuoti asmenys UAB „Mechanika“ vadovas V. R. ir AB „Vakarų laivų gamykla“,

Nustatė

3Antstolis Arturas Bložė kreipėsi į teismą su prašymu skirti baudą UAB „Mechanika“ vadovui V. R.. Paskutinio teismo posėdžio metu antstolio atstovė prašymą patikslino, prašydama pagal CPK 585 str. 2 d. baudą V. R. skirti už kiekvieną dieną už antstolio reikalavimų nevykdymą, taip pat nubausti šį asmenį už proceso vilkinimą. Nurodė, jog antstolis vykdo 2011-09-29 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-424-565 dėl 1408175,51 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Mechanika" 3 eilės ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla" naudai. Vykdant priverstinį skolos išieškojimą, 2011-11-02 buvo areštuotas skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas ir transporto priemonės. UAB „Mechanika" kartu su turto arešto aktu 2011-11-03 buvo išsiųstas Patvarkymas dėl transporto priemonės pateikimo vertės nustatymui Nr. BLO099478, kuriuo skolininkas buvo įpareigotas nuo patvarkymo gavimo dienos per 10 dienų pateikti vertės nustatymui priklausančias transporto priemones. Negalint pateikti transporto priemonių, skolininkas turėjo raštu informuoti apie to priežastis ir deklaruoti kitą priklausantį turtą ir jo buvimo vietą. UAB „Mechanika" patvarkymo neįvykdė - nepateikė transporto priemonių vertės nustatymui ir raštu neinformavo antstolio Artūro Bložės kontorą iki šiol apie to priežastis. Antstolio atstovė patvirtino, kad dėl UAB „Mechanika“ kaltės iki šiol turto arešto akte nėra nurodytos transporto priemonių vertės.

4Atsakovas UAB „Mechanika“ vadovas V. R. atsiliepime su antstolio pareiškimu nesutiko (23-24 b.l.). Nurodė, kad dėl turto arešto akto vykdomojoje byloje Nr. 41-2586/11 vykdant Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-424-565 tarp šalių kilo ginčas. UAB „Mechanika" rašė antstoliui prašymus (gauti 2011-11-07 bei 2011-11-08), kad antstolis A. Bložė panaikintų areštus jo turtui ir piniginėms lėšoms, o areštą nukreiptų į atitinkamus įrenginius. Nepaisant to, kad 2011-11-28 patvarkymu antstolis sustabdė vykdomąją bylą Nr. 41-2586/11, tačiau 2011-12-01 antstolis pateikė teismui pareiškimą dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo. 2011-12-28 UAB „Mechanika" prašymu, tesimo nutartimi buvo sustabdyta civilinė byla Nr. 2-136-901/2012 pagal šį antstolio pareiškimą iki kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-8715-772/2011 (dab.c.b. Nr. 2-656-772/2012) pagal pareiškėjo UAB „Mechanika" skundą dėl antstolio A. Bložės veiksmų ir įsiteisės sprendimas toje byloje. UAB „Mechanika" negalėjo įvykdyti antstolio A. Bložės reikalavimo dėl transporto priemonių vertės pateikimo kol Šiaulių miesto apylinkės teismas neišnagrinėjo minėto skundo. Teismo posėdžio metu UAB „Mechanika“ vadovo atstovas pažymėjo, kad su antstoliu buvo bendradarbiaujama, antstoliui buvo nurodyta, kur UAB „Mechanika" transporto priemonės yra, todėl šis galėjo nuvykti į vietą ir jas aprašyti, nustatyti jų vertę, taip pat yra internete tam tikras puslapis, kur įvedus automobilių markes ir metus galima spręsti apie jų vertę, be to, antstolis žadėjo atsiimti pareiškimą.

5Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB „Vakarų laivų gamykla“ atsiliepimo į antstolio pareiškimą nustatytu laiku nepateikė, į teismo posėdžius jo atstovai neatvykdavo, šaukimai ir dokumentai įteikti tinkamai.

6 Antstolio prašymas tenkintinas iš dalies.

7Nustatyta, kad antstolio A Bložės kontoroje buvo vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-2586/11 dėl 1408175,51 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Mechanika" 3 eilės ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla" naudai pagal 2011-09-29 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-424-565. Vykdant priverstinį skolos išieškojimą, 2011-10-28 ir 2011-11-02 antstolio patvarkymais buvo areštuotos skolininkui priklausančios piniginės lėšos, nekilnojamasis turtas, transporto priemonės ir ožinis kranas su magnetine traversa, esantis Minijos g. 180, Klaipėdoje, 2011-11-02 surašytas turto arešto aktas, kuriame areštuotas turtas nurodytas be verčių (c.b. Nr. 2-656-772/2012 4-15 b.l.). Antstolis kartu su turto arešto aktu 2011-11-03 išsiuntė UAB „Mechanika" buveinės adresu Patvarkymą dėl transporto priemonės pateikimo vertės nustatymui Nr. BLO099478, kuriuo skolininkas buvo įpareigotas nuo patvarkymo gavimo dienos per 10 dienų pateikti vertės nustatymui išvardintas skolininkui priklausančias transporto priemones (3-5 b.l.). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau CK) 2.49 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 123 straipsnio 4 dalimi susirašinėjimas su juridiniu asmeniu Juridinių asmenų registre nurodytu adresu laikomas tinkamu. 2011-11-02 antstolio patvarkymu bendrovė buvo informuota, kad negalint pateikti transporto priemonių, skolininkas turėjo raštu informuoti apie to priežastis ir deklaruoti kitą priklausantį turtą ir jo buvimo vietą.

8Kaip nurodė antstolio atstovė ir kaip patvirtino UAB „Mechanika“ vadovo atstovas teismo posėdžio metu iš tiesų ši bendrovė ne tik nepateikė antstoliui 2011-11-02 antstolio patvarkyme išvardintų transporto priemonių verčių nustatymui, bet ir nepranešė antstoliui raštu, kodėl to nepadarė net ir pasibaigus skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimui, dėl kurio 2011-12-01 antstolio pareiškimo dėl baudos paskyrimo nagrinėjimas buvo sustabdytas. 2012-09-27 vykusio teismo posėdžio metu UAB „Mechanika“ vadovo atstovas teismo prašė leisti pateikti iš vykdomosios bylos Nr. 41-2586/11 dokumentus, patvirtinančius, kad ši bendrovė antstoliui raštu tokią informaciją vis tik buvo pateikus. 2012-10-05 vykusio teismo posėdžio metu UAB „Mechanika“ vadovo atstovas paaiškino, kad minėtų praeito teismo posėdžio metu prisiimtų įsipareigojimų jis negalėjo įvykdyti, nes užsiklausus Šiaulių apygardos teismo raštinę, jam atsakyta, kad iš šio teismo minėta vykdomoji byla Šiaulių miesto apylinkės teismui grąžinta 2012-09-12. Visiškai nesuprantama, kodėl advokatas kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, nors prieš tai 2012-09-27 vykusio teismo posėdžio metu antstolio padėjėja aiškiai du kartu nurodė, kad ši vykdomoji byla buvo išsiųsta Vilniaus apygardos teismui spręsti vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą (garso įrašas). Antstolio atstovė 2012-10-05 vykusio teismo posėdžio metu pateikė teismui Vilniaus apygardos teismo 2012-10-03 raštą Nr. 2-424-565/2008, kuriame, atsakant į antstolio 2012-09-28 prašymą dėl informacijos iš vykdomosios bylos Nr. 41-2586/11 pateikimo, teisėja R. B., nagrinėjusi civilinę bylą Nr. 2-424-565/2008, patvirtino, kad šiam teismui pateiktoje minėtoje vykdomojoje byloje UAB „Mechanika“ nėra pateikusi jokio pranešimo ar rašto apie UAB „Mechanika“ priklausančių transporto priemonių vertę, būklę ar šios informacijos nepateikimo priežastis. Teismas remiasi šiuo oficialiu teisėjos, nagrinėjusios civilinę bylą, kurioje pagal 2008 m. gruodžio 8 d. priimtą teismo sprendimą išduotą vykdomąjį raštą vykdo antstolis, raštišku patvirtinimu, todėl papildomai vykdomosios bylos Nr. 41-2586/11 iš antstolio 2012-10-05 teismo posėdyje protokoline nutartimi nutarė nebesireikalauti, nors jos iš antstolio reikalavo tiek 2011-12-09, tiek 2012-07-11 nutartimis (CPK 177 str., 183 str., 185 str., 197 str. 2 d., 11, 27, 47, 48 b.l.).

9Skolininkas privalo vykdyti antstolio reikalavimus raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (CPK 644 str., 645 str. 1d.). Už CPK 645 str. straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki dviejų tūkstančių litų dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų. Antstolis pareiškime ir antstolio atstovė posėdžio metu prašo teismo nubausti už antstolio reikalavimų nevykdymą ne pagal CPK 645 str., o pagal CPK 585 str. 2 d., t.y. nubausti kaip už sprendimo nevykdymą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

10Pagal CPK 585 str. 1 d. antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Būtent už šių reikalavimų nevykdymą galima asmenis bausti pagal CPK 585 str. 2 d. Teismo vertinimu nagrinėjamu atveju antstolis priėmė vykdymui 2011-09-29 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-424-565 dėl piniginių lėšų iš skolininko išieškojimo, ne sprendimą vykdyti konkrečius teismo įpareigojimus, todėl atsakomybė skolininkui turėtų kilti pagal 645 str., t.y. kaip nepateikusiam raštu duomenų apie turimą turtą ir jo buvimo vietą (CPK 185 str., 645 str. 1 d., 53-55 b.l.).

11Įstatymas yra įtvirtinęs antstolio reikalavimų vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, privalomumą visiems asmenims. Antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo vykdyti vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

12Remiantis byloje esančiu Juridinių asmenų registro išrašu UAB „Mechanika“ vadovu (generaliniu direktoriumi) nuo 1999-05-12 nurodytas V. R. (6-10 b.l.), kaip jo atstovas teismo posėdžių metu patvirtino, šios bendrovės vadovu minėta asmuo tebėra iki šiol. V. R. į teismo posėdžius neatvyko, nors jo atstovas žadėjo, kad šis asmuo atvyks, tačiau kaip jo atstovo teigimu, V. R. dėl sveikatos būklės to padaryti negalėjo, bet tai patvirtinantys rašytiniai įrodymai teismui nebuvo pateikti.

13Nenustatyta, kad V. R. būtų įvykdęs antstolio reikalavimus pateikti šio bendrovės antstolio areštuotas transporto priemones pateikimo vertės nustatymui 2011-11-02 patvarkyme nustatytu laiku ar po UAB „Mechanika“ skundo dėl antstolio veiksmų civilinėje byloje Nr. 2-656-772/2012 išnagrinėjimo (galutinis sprendimas įsiteisėjo 2012-05-29). Taip pat nenustatyta, kad UAB „Mechanika“ vadovas iki šiol raštu būtų informavęs antstolį apie negalėjimo pateikti transporto priemones priežastis. Tai, kad UAB „Mechanika“ teikė antstoliui prašymus panaikinti areštą ir nukreipti išieškojimą į kitą turtą, ne transporto priemones (49-52 b.l.), neatleidžia bendrovės vadovo nuo pareigos vykdyti 2011-11-02 antstolio patvarkymą. Kaip pripažino V. R. atstovas 2011-11-02 patvarkymas yra nepanaikintas. Reikia taip pat pažymėti, kad UAB „Mechanika“ skundas civilinėje byloje Nr. 2-656-772/2012, kuriuo prašyta panaikinti 2011-11-02 turto arešto aktą bei panaikinti 2011-10-28 patvarkymą dėl lėšų arešto, kuris 2011-12-27 buvo tikslintas pakeisti turto arešto aktą nurodant konkretų turtą, nuo likusio turto areštą nuimant, panaikinti 2011-11-02 patvarkymą dėl transporto priemonės pateikimo vertės nustatymo, 2012-03-01 dar buvo patikslintas prašymu pakeisti turto arešto aktą, nuimant areštą nuo transporto priemonių, išvardintų nuo 1 punkto iki 8 punkto imtinai, buvo atmestas, apeliacinės instancijios teismas pirmosios instancijos 2012-03-20 nutartį paliko nepakeistą (c.b. Nr. 2-656-772/2012 2-3, 37-38, 97, 111-118, 187-192 b.l.). 2011-11-02 antstolio patvarkymas yra galiojantis ir vykdytinas. Antstolis papildomai dar rašyti raštų ir raginimų UAB „Mechanika“, kad vykdytų minėtą patvarkymą neprivalėjo. Kaip antstolio padėjėja patvirtino dėl to, kad UAB „Mechanika“ iki šiol patvarkymo neįvykdė, iki šiol 2011-11-02 turto arešto aktas nėra atitinkamai patikslintas, areštuotų transporto priemonių vertės tebėra nenurodytos. Antstolis transporto priemonių vertes turto arešto akte nurodo vadovaudamasis teisės aktais ir jis neprivalėjo vykti į skolininko bendrovės vadovo nurodytą tariamą jų buvimo vietą jas aprašyti ar ieškoti internete kažkokių puslapių, kur tokias abstrakčias vertes pateikia turto vertintojai. Pateikti areštuotas transporto priemones į antstolio nurodytą vietą buvo ir yra skolininko pareiga, kuris turi bendradarbiauti su antstoliu. Iš civilinės bylos Nr. 2-136-901/2012 ir prijungtos civilinės bylos Nr. 2-656-772/2012 medžiagos nenustatyta, kad šią pareigą skolininko UAB „Mechanika“ vadovas ar kiti darbuotojai iki šiol būtų įvykdę. Tai, kad skolininko bendrovė yra restruktūrizuojama (Šiaulių apygardos teismo 2012-08-31 nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo c.b. Nr. 2-1005-372/2012), tai, kad skolininko bendrovę sutiko remti UAB „Šiaulių bankas“ ir kitos UAB „Mechanika“ vadovo atstovo nurodytos priežastys, teismo vertinimu skolininko nuo minėtos pareigos vykdyti 2011-11-02 antstolio patvarkymą neatleidžia. Pats UAB „Mechanika“ vadovo atstovas iš dalies pripažįsta, kad antstolio patvarkymas buvo nevykdomas ir kad už tai turėtų kilti jo atstovaujamajam atsakomybė, tačiau šiuo atveju sutiktų tik su dviejų šimtų litų bauda (nemotyvuojant, kodėl tokią mažą, nors antstolio patvarkymas nevykdomas nuo pernai), bet ne su bauda, kur būtų baudžiamas už kiekvienos dienos nevykdymą.

14Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kurios veiklai vadovauja administracijos vadovas (šiuo atveju direktorius) (LR Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 1d., 4d.). Už antstolio reikalavimą daryti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio yra atsakingas juridinio asmens vadovas (LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1d.,6d.,37 str. 1d.,10d.,12d.).

15Esant virš išdėstytam UAB „Mechanika“ vadovui skirtina bauda, kurios dydis nustatomas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, į tai kiek laiko antstolio įpareigojimai nebuvo vykdomi, į tai, kad už įpareigojimų nevykdymą šioje vykdomojoje byloje jis dar nėra baustas, atsižvelgiant į suinteresuoto asmens atsiliepime nurodytas aplinkybes, jo atstovo teismo posėdžio metu išsakytas aplinkybes, galimai iš dalies trukdžiusias bendrovei vykdyti antstolio reikalavimus.

16Dėl kitų antstolio atstovės ir UAB „Mechanika“ vadovo atstovo argumentų teisėja nepasisako kaip neturinčių reikšmės šio prašymo nagrinėjimui.

17Antstolio padėjėja prašymo nubausti UAB „Mechanika“ vadovą už proceso vilkinimą nemotyvavo, nekonkretizavo kaip ir kuom remiantis šis asmuo turėtų būti nubaustas. Kaip iš dalies pripažino antstolio atstovė, kad kol antstolio pareiškimo dėl baudos skyrimo nagrinėjimas buvo 2011-12-28 teismo nutartimi sustabdytas iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų civilinėje byloje Nr. 2-656-772/2012 (šios nutarties nei vienas proceso dalyvis neskundė), skolininkas 2011-11-02 antstolio patvarkymo galimai pateisinamai nevykdė. Pats antstolis net du kartus teismo nutartimis šioje civilinėje byloje, kurioje nagrinėtinas antstolio pareiškimas, buvo įpareigotas pateikti vykdomąją bylą Nr. 41-2586/11, tačiau nei karto teismui raštu neatsakė, kodėl to padaryti negali ir kur šiuo metu yra vykdomoji byla, kodėl jos pateikti negali, prie kokios civilinės bylos ji tuo metu yra. Teismas 2012-05-31 nutartimi savo iniciatyva atnaujino civilinės bylos Nr. 2-136-901/2012 nagrinėjimą, paskiriant pareiškimo nagrinėjimą 2012-07-11 rašytinio proceso tvarka. Kadangi iki nurodytos datos vykdomoji byla nebuvo teismui pateikta, be to, UAB „Mechanika“ buvo pateikus teismui prašymą pareiškimą nagrinėti žodinio proceso tvarka (13 b.l.), teismas 2012-07-11 nutarė atidėti pareiškimo nagrinėjimą ir ją nagrinėti žodinio proceso tvarka, antstolį dar kartą įpareigojant pateikti vykdomają bylą (27 b.l.). 2012-09-10 raštu buvo gautas UAB „Mechanika“ vadovo atstovo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nes V. R. pageidavo būti atstovaujamas advokato (31 b.l.). 2012-09-27 vykusio posėdžio metu UAB „Mechanika“ vadovo atstovas pats įsipareigojo pateikti reikiamus dokumentus iš vykdomosios bylos, dėl ko bylos nagrinėjimas buvo atidėtas. Įvertinęs visas minėtas aplinkybes, kadangi bylos nagrinėjimas užsitęsė tiek dėl antstolio tiek dėl atsakomybėn traukiamo asmens kaltės, be to, teisėja beveik visą 2012 m. rugpjūčio mėnesį turėjo nedarbingumą, todėl negalėjo paspartinti pareiškimo nagrinėjimo, teismo manymu nėra jokio pagrindo V. R. dar papildomai bausti už proceso vilkinimą ir teismas šį antstolio prašymą atmeta.

18Teisėja, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 106 str., 645 str., 593 str., 616 str.,

Nutarė

19Antstolio pareiškimą tenkinti iš dalies.

20Skirti UAB „Mechanika“ generaliniam direktoriui V. R., a.k. ( - ) 300,00 Lt (trijų šimtų litų) baudą.

21Bauda išieškoma į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 6800) iš direktoriaus V. R. asmeninių lėšų.

22Kitoje dalyje antstolio pareiškimą atmesti.

23Išsiųsti nutarties kopijas antstoliui, UAB „Mechanika“ vadovo atstovui ir išieškotojui AB „Vakarų laivų gamykla“.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi antstolio Arturo... 3. Antstolis Arturas Bložė kreipėsi į teismą su prašymu skirti baudą UAB... 4. Atsakovas UAB „Mechanika“ vadovas V. R. atsiliepime su antstolio... 5. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB „Vakarų laivų gamykla“... 6. Antstolio prašymas tenkintinas iš dalies.... 7. Nustatyta, kad antstolio A Bložės kontoroje buvo vykdoma vykdomoji byla Nr.... 8. Kaip nurodė antstolio atstovė ir kaip patvirtino UAB „Mechanika“ vadovo... 9. Skolininkas privalo vykdyti antstolio reikalavimus raštu pateikti duomenis... 10. Pagal CPK 585 str. 1 d. antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti... 11. Įstatymas yra įtvirtinęs antstolio reikalavimų vykdyti sprendimus, pateikti... 12. Remiantis byloje esančiu Juridinių asmenų registro išrašu UAB... 13. Nenustatyta, kad V. R. būtų įvykdęs antstolio reikalavimus pateikti šio... 14. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kurios veiklai... 15. Esant virš išdėstytam UAB „Mechanika“ vadovui skirtina bauda, kurios... 16. Dėl kitų antstolio atstovės ir UAB „Mechanika“ vadovo atstovo argumentų... 17. Antstolio padėjėja prašymo nubausti UAB „Mechanika“ vadovą už proceso... 18. Teisėja, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 19. Antstolio pareiškimą tenkinti iš dalies.... 20. Skirti UAB „Mechanika“ generaliniam direktoriui V. R., a.k. ( - ) 300,00 Lt... 21. Bauda išieškoma į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos... 22. Kitoje dalyje antstolio pareiškimą atmesti.... 23. Išsiųsti nutarties kopijas antstoliui, UAB „Mechanika“ vadovo atstovui ir... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...