Byla 2-656-772/2012
Dėl antstolio A. Bložės veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolis A. Bložė ir AB Vakarų laivų gamykla

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2sekretoriaujant Dainorai Mažonaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo UAB Mechanika atstovui adv. P. Labanauskui, neatvykus antstoliui A. Bložei, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ir neatvykus AB Vakarų laivų gamykla atstovui, gautas prašymas bylą nagrinėti ir jam nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjo UAB Mechanika skundą dėl antstolio A. Bložės veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolis A. Bložė ir AB Vakarų laivų gamykla.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6pareiškėjas iš pradžių 2011-11-23 su skundu, o po to 2011-12-27 su patikslintu skundu kreipėsi į teismą, kuriame nurodė, kad 2011-11-23 pateikė skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 41-2586/11. Bylos nagrinėjimo metu 2012-03-02 pareiškėjas vėl pateikė teismui patikslintą skundą, prašydamas teismo įpareigoti antstolį surašyti turto arešto aktą, pakeičiant ankstesnį 2011-11-02 turto arešto aktą Nr. BLO 099477, nuimant areštą nuo transporto priemonių išvardintų 1-8 p. įskaitytinai. Taip pat prašė teismo panaikinti antstolio 2011-11-02 patvarkymą Nr. BLO 099478 dėl transporto priemonės pateikimo vertės nustatymui.

7Pareiškėjas 2012-03-01 patikslintame skunde nurodė, kad po ankstesnio patikslinto skundo antstolis A. Bložė 2011 m. gruodžio mėn. 01 d. patvarkymu dėl turto arešto akto pakeitimo Nr. BLO 113160 panaikino areštą UAB Mechanika nekilnojamam turtui 2011 m. lapkričio mėn. 02 d. turto arešto akte Nr. BLO 099477 išvardintam nuo 11 punkto iki 26 punkto imtinai.

8Teigė, jog antstolis 2012 m. sausio mėn. 18 d. turto arešto aktu Nr. BLO 113167 areštavo pareiškėjo siūlomus įrenginius: juostines pjovimo stakles, tiltinį elektrinį kraną, ožinį kraną. Viso areštuoto turto vertė 303 747,49 Lt.

9Nurodė, kad šio patikslinto skundo dieną areštuoto turto suma yra 1 460 618,95 Lt, kuri viršija arešto mastą 1 408 175,51 Lt. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaujantis LR CPK 510 str., 512 str. pareiškėjas teismo prašė:

101. Įpareigoti antstolį A. Bložę surašyti turto arešto aktą pakeičiant ankstesnį 2011 m. lapkričio mėn. 02 d. turto arešto aktą, nuimant areštą nuo transporto priemonių išvardintų nuo 1 punkto iki 8 punkto imtinai.

112. Panaikinti 2011 m. lapkričio mėn. 02 d. patvarkymą Nr. BLO 099478 dėl transporto priemonės pateikimo vertės nustatymo.

12Pareiškėjas savo reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

13Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu pakartojo procesiniuose dokumentuose ir 2012-03-01 skunde nurodytus motyvus bei prašė teismo pareiškėjo prašymą tenkinti. Papildomai nurodė, kad nors antstolis atsiliepimo į 2012-03-01 patikslintą skundą nepateikė, tačiau iki tol jo atlikti veiksmai leidžia teigti, kad jis pripažįsta padarytas klaidas, todėl esant tokiai situacijai mano, jog antstolis ir toliau turi iš naujo atlikti kai kuriuos procesinius veiksmus vykdomojoje byloje. Atstovo teigimu, atsižvelgiant į 2012-03-01 patikslinto skundo motyvus ir tuos antstolio veiksmus, kurie susiję su šiuo skundu, anksčiau priimti procesiniai sprendimai turi būti panaikinti.

14Antstolis Arturas Bložė 2011-12-01 pateikė teismui patvarkymą dėl pareiškėjo skundo ir prašė teismo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą dėl šių motyvų.

15Antstolio Artūro Bložės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-2586/11 dėl 1 408 175,51 Lt skolos išieškojimo iš UAB ,,Mechanika“, į/k 144634612, ieškovo AB ,,Vakarų laivų gamykla“ naudai pagal 2011-09-29 Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-424-565.

16Nurodė, jog 2011-11-25 antstolio kontoroje gautas skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo pareiškėjas UAB „Mechanika“ skundžia antstolio veiksmus - 2011-11-02 turto arešto aktą Nr. BLO 099477 ir 2011-10-28 patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą AB SEB banke, AB Šiaulių banke, „Swedbank“ AB. Pareiškėjas pateiktame skunde nurodo, kad antstolis areštuodamas visas UAB „Mechanika“ priklausančias transporto priemones, kitą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei sąskaitas banke, pažeidė LR CPK 677 str. 2 d., 689 str. 1 d.

17Vadovaudamasis LR CPK 510 str. antstolis atsisako tenkinti skundą dėl toliau išvardintų priežasčių:

18Pirma, areštai UAB „Mechanika“ sąskaitoms, esančioms AB SEB banke, AB Šiaulių banke, „Swedbank“ AB yra - panaikinti 2011-11-25 patvarkymais dėl arešto panaikinimo Nr. BLO 103359, Nr. BLO 103361 ir Nr. BLO l53358.

19Antra, vadovaujantis 2011 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi Nr. 3P-1756/2011 bei LR CPK 626 str. 8 d., vykdomoji byla Nr. 41-2586/11 dėl skolos išieškojimo iš UAB ,,Mechanika“ ieškovo AB ,,Vakarų laivų gamykla“ naudai pagal 2011-09-29 Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-424-56 yra sustabdyta. Remiantis LR CPK 628 str. sustabdžius vykdomąją bylą LR CPK 626 ir 627 straipsniuose numatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti.

20Trečia, UAB „Mechanika“ teiginys, kad areštuota daugiau turto nei reikia išieškotinai sumai padengti yra nepagrįstas. Pareiškėjas nurodo, kad areštuotas ožinis kranas, kurio vertė 1 500 000,00 Lt, jį pardavus padengs ir viršys išieškotiną sumą bei vykdymo išlaidas. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis ožinio krano ekspertize, kuri buvo atlikta vykdant kitą vykdomąją bylą Nr. 41-1272/07, šis objektas yra įvertintas 1 225 000,00 Lt (2011-11-22 patvarkymas dėl areštuoto turto įvertinimo Nr. BLO 102703). Vadovaujantis LR CPK 682 str. 3 d. skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą.

21Taip pat pažymėtina, kad skolininkas nurodydamas, kad antstolis turto arešto aktu areštavo turtą kurio vertė yra 23 897 015,00 Lt, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Atsižvelginat į tai, kad turto arešto aktu Nr. BLO 099477 areštuotas nekilnojamas turtas arba yra įkeistas hipoteka arba jam yra taikomi kitų institucijų apribojimai, jo vertės nustatyti antstolis neturėjo galimybės. Areštuojant transporto priemones, jų vertės nustatyti antstolis taip pat neturėjo galimybės, nes jam nebuvo žinoma kokios techninės būklės yra šis turtas ir ar jis iš vis dar yra tinkamas eksploatavimui. Dėl šios priežasties, skolininkui buvo išsiųstas patvarkymas pristatyti transporto priemones jų vertės nustatymui. Skolininkas šio antstolio patvarkymo neįvykdė.

22Taigi atsižvelgiant į išdėstytą bei į tai, kad skolininkas nepateikė antstoliui reikalingos informacijos, akivaizdu, kad areštuodamas skolininkui priklausantį turtą, antstolis nepažeidė LR CPK 677 str. 2 d., kadangi areštuoto ožinio krano vertės nepakanka visiškai padengti įsiskolinimą ieškovui bei antstolio vykdymo išlaidoms.

23Taip pat pažymėjo, kad LR CPK 689 str. 1 d. jis irgi nepažeidė, nes šio straipsnio 1 dalis numato, kad nukreipdamas vykdymą į pinigines lėšas, esančias bankuose, kitose kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, antstolis priima patvarkymą areštuoti pinigines lėšas reikalingas išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti bei šio patvarkymo kopiją siunčia skolininkui. Laikantis LR CPK 689 str. 1 d. nustatytų reikalavimų, 2011-10-28 buvo priimti patvarkymai areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, kurių kopijos išsiųstos skolininkui.

24Remiantis išdėstytais motyvais antstolis nurodė:

251. Atsisakau panaikinti 2011-11-02 turto arešto aktą Nr. BLO 099477;

262. Siunčiu UAB „Mechanika“ skundą kartu su patvarkymu dėl atsisakymo tenkinti skundą Nr. BLO 104319 bei vykdomąją bylą Nr. 41-2586/11 Šiaulių miesto apylinkės teismui.

27Kartu su patvarkymu antstolis pateikė teismui ir vykdomąją bylą, pagrindžiančią jo atsikirtimus.

28Iki teismo posėdžio antstolis pateikė teismui du procesinius dokumentus, nurodydamas, kad pagal vieną iš jų jis su prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas teismo išaiškinti ar jis gali sustabdytoje vykdomojoje byloje keisti turto arešto mastą ir areštuotus daiktus. Tokį pat prašymą antstolis pateikė ir nagrinėjamojo byloje Šiaulių m. apylinkės teismui.

29Taip pat į bylą buvo pateikti procesiniai dokumentai: antstolio 2012-01-18 surašytas turto arešto aktas Nr. BLO 113167 ir 2011-12-01 patvarkymas Nr. BLO 113160 dėl turto arešto akto pakeitimo.

30Antstolis į teismo posėdį neatvyko, tačiau pateikė teismui prašymą prašydamas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

31Suinteresuotas asmuo AB Vakarų laivų gamykla pateikė teismui savo nuomonę dėl pareiškėjo patikslinto skundo, kuriame nurodė, kad atsižvelgiant į turto vertintojo atliktą areštuoto ožinio krano įvertinimą, atskaitoje jo likvidacinė vertė nurodyta tik 102 000 Lt, kas yra gerokai mažiau už turto arešto akte nurodytą vertę. Tokiu būdu faktiškai yra areštuota turto mažiau, nei reikalingą priimto teismo sprendimo įvykdymui. Be to nurodė, kad antstolis šiuo metu yra paskyręs šio turto (ožinio krano) vertei nustatyti ekspertizę. Todėl mano, kad gali būti areštuota ir daugiau tokio turto, kuris nėra įkeistas, o tuo pačiu nesutinka, jog būtų nuimtas areštas nuo anksčiau areštuoto turto, tame tarpe ir nuo transporto priemonių.

32Suinteresuoto asmens AB Vakarų laivų gamykla atstovas į teismo posėdį neatvyko, tačiau pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

33Pareiškėjo UAB Mechanika skundas atmestinas.

34Vykdymo pagrindai ir vykdytini dokumentai.

35Dokumentai, kurių pagrindu išduodami vykdomieji raštai ir atliekami priverstinio vykdymo veiksmai, vadinami vykdytinais dokumentais. Vykdymo proceso tvarka vykdomi ne tik teismo priimti sprendimai ar kiti procesiniai dokumentai, bet ir kitų institucijų bei pareigūnų išduoti vykdytini dokumentai (CPK 587 str. 1d. 4p.). Tai vienas iš išskirtinių vykdymo proceso kaip baigiamosios civilinio proceso stadijos bruožų. Vykdymo procesas gali prasidėti ne tik teismui priėmus sprendimą, t.y. procesui byloje praėjus prieš tai einančias stadijas: civilinės bylos iškėlimo, pasirengimo bei teisminio nagrinėjimo ir galbūt bylos nagrinėjimo apeliacine ar kasacine tvarka, bet ir apskritai nebuvus jokio bylos nagrinėjimo teisme, pavyzdžiui, institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, tai yra tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais (LR CPK 587 str. 1d. 4 p.). Vykdytinų dokumentų sąrašą pateikia LR CPK 584 straipsnis, kuriame nustatyta, kokie dokumentai yra laikytini vykdytinais dokumentais.

36Byloje nustatyta, kad išieškotojas AB Vakarų laivų gamykla 2011-10-13 pateikė antstoliui A. Bložei Vilniaus apygardos teismo 2011-09-29 išduotą vykdomąjį raštą, pagal kurį nurodyta išieškoti iš skolininko UAB Mechanika, išieškotojui AB Vakarų laivų gamykla 1 408 175,51 Lt skolos. Remiantis paminėtu teismas konstatuoja, kad pagal išieškotojo pateiktą vykdomąjį raštą, antstolis A. Bložė turi iš skolininko UAB Mechanika išieškoti išieškotojui 1 408 175,51 Lt sumą.

37Vykdomojo dokumento sąvoka ir rūšys. Vykdomojo dokumento turinys ir išdavimo tvarka.

38Vykdymo veiksmai atliekami vykdomųjų dokumentų pagrindu. Pagal LR CPK 586 straipsnio 2 dalį be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus draudžiama. Vykdomųjų dokumentų sąrašą pateikia LR CPK 587 straipsnis, pagal kurį vykdomieji dokumentai yra ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai. Ginčo atveju tokiu vykdomuoju dokumentu laikytinas vykdomasis raštas. Vykdomojo rašto išdavimą įstatymų leidėjas sieja su tokiu šio akto teisinės galios požymiu kaip vykdytinumas. Vykdytinumo požymis išreiškiamas per valstybės garantuojamą priimto sprendimo įvykdymą prievarta. Kadangi skolininkas gera valia savo įsipareigojimo kreditoriui pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą neįvykdė, todėl pripažintina, jog pastarasis teisėtai kreipėsi į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo. Dėl to teismas daro išvadą, kad išieškotojas pateikė antstoliui vykdytiną dokumentą, kurio pagrindu galėjo būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas iš skolininko.

39Vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti.

40Pagal LR CPK 651 straipsnio 1 dalį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais - nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal LR CPK 651 straipsnio 2 dalį sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, antstolis patikrina:

411) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo. Teisę pateikti vykdomąjį raštą ar teismo įsakymą antstoliui vykdyti turi išieškotojas arba jo atstovas. Kitus vykdomuosius dokumentus, tuo pačiu ir vykdomąjį įrašą, gali pateikti vykdyti juos išdavusi institucija ar pareigūnas, taip pat išieškotojas.

422) ar vykdytinas dokumentas vykdytinas to antstolio. Vykdymo vieta nustatoma pagal skolininko fizinio asmens gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą, pagal skolininko juridinio asmens buveinės arba jo turto buvimo vietą. Vykdomasis dokumentas vykdyti turi būti pateiktas antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Antstolis vykdymo veiksmus gali atlikti tik antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. Antstolis atlikti vykdymo veiksmus kito antstolio veiklos teritorijoje turi teisę tik išimtiniais atvejais. Tokius atvejus nustato LR CPK 591 straipsnis. Pagal LR CPK 590 straipsnio 5 dalį apygardos teismo pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teritorijoje esančiam antstoliui. Antstolio veiklos teritorijos ribų pažeidimas ir procesinių antstolio veiksmų atlikimas ne jo aptarnaujamoje teritorijoje gali būti pagrindas šiuos veiksmus pripažinti neteisėtais.

433) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka LR CPK 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (LR CPK 646 straipsnio 4 dalis). Tiek LR CPK, tiek kitų šalių įstatymuose nustatyti reikalavimai, keliami vykdomajam dokumentui. Tokie reikalavimai vykdomajam raštui nustatyti LR CPK 648 straipsnio 1-4 dalyse, o 5 dalyje nurodoma, jog kitų vykdomųjų dokumentų turinį nustato kiti įstatymai, tačiau visais atvejais tuose dokumentuose turi būti nurodyta visas išieškotojo bei skolininko pavadinimas ir jų adresai, asmens kodas, juridinio asmens registravimo kodas, bankų rekvizitai bei kokio įstatymo pagrindu dokumentas turi būti vykdomas LR CPK nustatyta tvarka. Prie vykdomojo rašto turi būti pridėti turto arešto dokumentų bei kitų byloje esančių dokumentų, reikalingų sprendimui įvykdyti, nuorašai (LR CPK 646 straipsnio 4 dalis).

444) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino. Išieškotojui praleidus vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties terminą, vykdomasis procesas negali prasidėti. Dėl svarbių priežasčių praleistas senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti gali būti atnaujinamas teismo nutartimi.

455) ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Tokiomis kliūtimis gali būti pripažįstamos aplinkybės, dėl kurių antstolis negalėtų vykdyti vykdomųjų dokumentų ir turėtų nusišalinti. Diskrecijos teisė nustatyti ar yra kitų kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti suteikta antstoliui. Antstoliui, suabejojus vykdomojo rašto teisėtumu, jis turi teisę išaiškinti šalims teisę ginčyti vykdomąjį dokumentą, tačiau pats atsisakyti jį vykdyti, kol jis nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas, teisės neturi.

46Be paminėtų antstolis taip pat įvertina ir kitas aplinkybes, kurios susijusios su skolininko procesinių teisių perėmimu.

47Antstolis, nenustatęs nurodytų akivaizdžių kliūčių, vykdomąjį dokumentą priima ir pradeda jį vykdyti. Vykdomuosius veiksmus antstolis privalo pradėti skubaus vykdymo bylose ne vėliau kaip kitą dieną po vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, kitose bylose - ne vėliau kaip per penkias dienas nuo vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti (LR CPK 653 str.). Antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, gali atlikti pirminius vykdymo veiksmus: iškviesti vykdymo proceso šalis ir išaiškinti jiems jų teises, išklausyti jų pasiūlymus dėl vykdomojo dokumento įvykdymo, įteikti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, užklausti reikiamus asmenis dėl skolininko turto ir atlikti kitus parengiamuosius veiksmus, reikalingus operatyviam ir efektyviam išieškojimui. Kadangi antstolis nenustatė aukščiau nurodytų akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį raštą, todėl laikytina, jog jis neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti ir nepriimti išieškotojo AB Vakarų laivų gamykla pateikto vykdytino dokumento ir pradėti pagal jį pradinius vykdymo veiksmus.

48Dėl antstolio veiksmų areštuojant skolininko turtą.

49Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas uždraudimas ar apribojimas. Šiuos apribojimus nustato turtą areštuojantis organas. Jeigu turtas areštuojamas teismo nutarties pagrindu, teismo nutartyje nurodoma, kokie apribojimai turi būti taikomi areštuotam turtui. Antstolis, areštuodamas turtą, turi pats nustatyti šiuos apribojimus ir nurodyti juos turto arešto akte. Apribojimai nustatomi priklausomai nuo konkrečių vykdomosios bylos aplinkybių: turto pobūdžio, jo savybių, ūkinės reikšmės skolininkui ir pan.

50Turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų bei nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą.

51Areštuojant skolininko turtą, visais atvejais turi būti apribojama areštuoto turto savininko disponavimo turtu teisė. Priešingu atveju, turto areštas netenka prasmės. Skolininko teisė valdyti areštuotą turtą gali būti ribojama siekiant išsaugoti turtą, pavyzdžiui, uždraudžiant skolininkui areštuotą pastatą pertvarkyti ir pan. Gali būti apribojama skolininko teisė valdyti turtą ir tais atvejais, kai, naudojantis turtu, iš esmės mažėja jo vertė. Perduodant turtą saugoti kitiems asmenims, skolininkas visada netenka teisės naudotis areštuotu turtu.

52Skolininko nuosavybės teisės į areštuotą turtą apribojamos laikinai: iki skolininkas pats geranoriškai sumokės skolą arba turtas bus realizuotas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka ir tokiu būdu bus patenkinti išieškotojo reikalavimai.

53Kaip jau minėta iš vykdomosios bylos seka, kad antstolis A. Bložė pagal jo kontoroje iš išieškotojo AB Vakarų laivų gamykla 2011-10-13 gautą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo, turi iš skolininko UAB Mechanika išieškoti 1 408 175,51 Lt sumą (t.1, v/b 41-2586/2011; b.l.2). Antstolis atsižvelgiant į skolos dydį, tos pačios dienos patvarkymu pradėjo vykdyti jam pateiktą vykdomąjį dokumentą (t.1, v/b 41-2586/2011; b.l.5-7). Pradėdamas vykdymo veiksmus dėl skolos išieškojimo iš skolininko, antstolis 2011-11-13 išsiuntė skolininkui raginimą sprendimą įvykdyti geruoju ir siūlymą sumokėti antstoliui vykdymo išlaidas (t.1, v/b 41-2586/2011, b.l.8-9). Taip pat antstolis, siekdamas išsiaiškinti skolininko turtinę padėtį, padarė užklausas kredito įstaigoms ir registrų įmonėms (t.1, v/b 41-2586/2011, b.l.10-23). Pirmiausia, antstolis 2011-11-02 turto arešto aktu areštavo žinomą skolininko turtą, tačiau akte nenurodė areštuoto turto vertės (t.1, v/b 41-2586/2011,b.l.33-37). Dėl to 2011-11-02 patvarkymu nurodė skolininkui pateikti apžiūrai išvardintas transporto priemones, siekiant nustatyti jų vertę (t.1, v/b 41-2586/2011, b.l.38). Tuo pat metu antstolis 2011-11-15 turto arešto aktu areštavo ir kitą skolininkui priklausantį turtą, kurio vertė turto arešto metu irgi nebuvo nustatyta (t.1, v/b 41-2586/2011, b.l. 50-52). Tačiau 2011-12-01 patvarkymu antstolis pakeitė 2011-11-02 turto arešto aktą ir nusprendė panaikinti areštą skolininko nekilnojamam turtui išvardintam šio akto 11-26 punkte įskaitytinai (b.l.71). Po to antstolis 2012-01-18 turto arešto aktu vėl areštuoja skolininkui priklausantį turtą, akte jau nurodydamas ir areštuojamo turto vertę, tai yra 303 747,49 Lt (b.l.99-100). Vykdymo procese antstolio procesiniai sprendimai priimti atsižvelgiant į tai, jog skolininko skolos dydis išieškotojui yra 1 408 175,51 Lt, o tuo pačiu, jog skolininkas gali turimą turtą paslėpti, parduoti, perleisti arba dovanoti tretiesiems asmenims, o piniginės lėšos irgi gali būti iššvaistytos. 2011-11-02 ir 2011-11-15 bei 2012-01-18 turto arešto aktuose nurodyta, kad skolininkui uždraudžiama areštuotu turtu disponuoti, neapribojant kitų jo teisių, susijusių su nuosavybe. Kaip jau minėta antstolis pradėdamas vykdymo veiksmus dėl skolininkui priklausančio turto nustatymo, padarė užklausimus viešiems registrams, siekdamas išsiaiškinti koks dar kitas turtas yra įregistruotas skolininko vardu.

54Turto areštas procesine prasme suprantamas kaip kelių procesinių veiksmų visuma: turto aprašymas; arešto akto paskelbimas skolininkui, o jeigu nėra galimybės paskelbti, turto arešto akto įregistravimas turto arešto aktų registre; turto saugotojo paskyrimas.

55Antstolio surašytas turto arešto aktas (turto aprašas) yra turto arešto aktų registro objektas (Turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnis). Antstolis aukščiau nurodytus turto arešto aktus įregistravo Turto arešto aktų registre (t.1, v/b 41-2586/2011; b.l.39-45). Pastebėtina, kad pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 13 straipsnį turto arešto aktas bei jo pakeitimai išregistruojami Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka.

56Skolininko turtas paprastai areštuojamas dalyvaujant skolininkui. Tuo pačiu skolininkas supažindinamas su jo turto areštu. Ši aplinkybė svarbi nustatant turto arešto įsigaliojimo momentą. Turto areštas įsigalioja nuo turto arešto akto (turto aprašo) paskelbimo skolininkui, o jeigu nėra galimybės paskelbti, - nuo turto arešto įregistravimo turto arešto aktų registre. Turto arešto įregistravimas - tai turto arešto duomenų įrašymas į turto arešto aktų registrą.

57Turto arešto aktų registro duomenys yra vieši. Su šiais duomenimis Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka gali susipažinti kiekvienas asmuo. Sutinkamai su Turto arešto aktų registrų įstatymo 5 straipsniu laikoma, kad turto arešto akto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui, jeigu turto arešto aktas yra įregistruotas turto arešto aktų registre.

58Remiantis paminėtu teismas konstatuoja, kad antstolis tinkamai vykdė procesinius veiksmus, susijusius su skolininko turto nustatymu, jo aprašymu ir įregistravimu turto arešto aktų registre.

59Dėl areštuoto turto įkainojimo.

60Antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą (o vykdydamas teismo nutartį dėl arešto - turto aprašą). Abiem atvejais jis negali areštuoti skolininko turto daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Turto arešto aktas ir turto aprašas, jeigu jis yra sudaromas, nedelsiant pateikiami turto arešto aktų registro tvarkytojui jo registravimui turto arešto aktų registre.

61Pagal vykdomąją bylą nustatyta, kad antstolis išsiuntė skolininkui visus tuo metu vykdymo procese priimtus procesinius dokumentus, kuriuose skolininkui yra ne tik išaiškinta jo teisė apskųsti antstolio veiksmus, bet ir juose nurodyta, jog antstolio procesiniai veiksmai skundžiami teismui per nustatytą terminą (b.l. 9-15;99-100). Taip pat turto arešto aktuose nurodyta, kad skolininkas ir išieškotojas per 3 darbo dienas gali pareikšti prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainavimo.

62Kaip jau minėta antstolis negali areštuoti skolininko turto daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Antstolis turėjo teisę iš pradžių turto arešto aktuose areštuodamas skolininkui priklausantį turtą nurodyti, kad daiktų vertė nenustatyta. Todėl pripažintina, kad antstolis pagrįstai priėmė 2011-11-02 patvarkymą įpareigodamas skolininką pateikti antstoliui nurodytas areštuotas transporto priemones, jų vertei nustatyti. Šiame procesiniame dokumente skolininkui išaiškinta, kad negalint pateikti transporto priemonių vertei nustatyti, pastarasis gali deklaruoti kitą jam priklausantį turtą, nurodydamas jo būvimo vietą. Minėtas antstolio patvarkymas liko neįvykdytas. Taip pat byloje tarp vykdymo proceso dalyvių kilo ginčas dėl areštuoto ožinio krano su traversa vertės nustatymo. Skolininko teigimu šio krano vertė būtų 1 225 000 Lt pagal atliktą turto įvertinimą (b.l.t.1, v/b 41-2586/2011, b.l.60), o išieškotojo teigimu tik 102 000 Lt taip pat pagal atliktą turto įvertinimą (b.l.76). Pastebėtina, kad atsižvelgiant į gautus minėtus duomenis dėl skolininkui priklausančio turto vertės nustatymo, jie žymiai skiriasi (skirtumas daugiau nei 1 mln. Lt), kas taip pat būtų pagrindas tikslinti areštuoto turto vertę. Pažymėtina, kad vykdymo proceso teisės doktrinoje pripažįstama, jog tokiu atveju turto vertę tiksliai gali nustatyti tik rinka. Turto arešto metu turi būti nustatoma kuo tikslesnė jo kaina, kadangi ši kaina turi didelę reikšmę tolesniam vykdymo procesui, tačiau įstatymas tokį reikalavimą sieja ir su skolininko bei ieškotojo nuomonę dėl areštuoto vertės. Pagal LR CPK 681 straipsnį jeigu vykdymo proceso šalys prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu pačiam antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, tuomet antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

63Nustačius per mažą areštuoto turto kainą, šią klaidą gali ištaisyti rinkos mechanizmas, pirkėjams pasiūlius aukštesnę kainą. Tačiau tokia klaida gali likti neištaisyta, jeigu turto nepavyks parduoti iš varžytynių.

64Paminėtina, kad skolininkas atsižvelgiant į antstolio 2011-11-15 turto arešto aktą per 3 darbo dienas prieštaravimų pastarajam dėl areštuoto turto įkainavimo nepareiškė. Tačiau skolininkas 2011-11-25 su skundu kreipėsi į antstolį, o pastarasis 2011-12-01 priėmė patvarkymą netenkinti skolininko skundo ir jo nagrinėjimą perdavė teismui. Kaip jau minėta įstatymas tokiu atveju suteikia skolininkui teise pareikšti antstoliui savo nuomonę ne tik dėl areštuoto turto vertės, bet ir prašyti antstolį paskirti ekspertizę šio turto vertei nustatyti. Todėl aukščiau nurodyti skolininko veiksmai iš dalies pripažintini kaip neatitinkantys CPK 644 str. 1d. 4p. nuostatos reikalavimo. Teismas sutinka su išieškotojo atsiliepime nurodytu motyvu, jog šiandien realią nekilnojamojo turto vertę gali nustatyti tik ekspertizė, todėl laiko, jog antstolis pagrįstai 2012-02-13 patvarkymu ją paskyrė byloje (t.3, v/b 41-2586/2011, b.l.91-92). Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant pašalinti turto arešto akte esančią spragą, kuomet kilo ginčas dėl areštuoto turto vertės, o skolininkui dėl to reiškiant prieštaravimą teisme, ginčo atveju paskyrus turto vertės ekspertizę, areštuoto turto verte bus laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Dėl to teismas šiandien daro išvadą, kad šis turto arešto metu atsiradęs trūkumas, nesudaro teisinio pagrindo naikinti 2011-11-02 turto arešto akto 1 - 8 p. dėl areštuotų transporto priemonių ir 2011-11-02 patvarkymą dėl transporto priemonių pateikimo vertės nustatymui, kadangi kol kas žinoma, jog areštuoto turto vertė yra tik 303 747,49 Lt, o išieškomos skolos dydis yra 1 408 175,51 Lt. Ožinio krano su magnetine traversa vertė kol kas nenustatyta. Todėl teismas sutinka su išieškotojo atstovo nuomone, kad kol nebus ekspertizės metu nustatyta kokia yra ožinio krano su magnetine traversa vertė, vien formaliai panaikinti skolininko nurodyto turto arešto aktų punktus, nėra teisinio pagrindo, nes toks teismo sprendimas būtų neproporcingas tiek kaip skolininko, tiek ir kaip išieškotojo teisių gynybos būdas.

65Pastebėtina, kad vykdymo proceso metu pasikeitus nustatytai turto vertei, antstolio patvarkymu gali būti panaikintas dalies turto areštas, kuris viršija išieškomą sumą. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų, teismas negali daryti išvados, kad antstolis būtų areštavęs daugiau turto nei jo reikia priteistai skolai sumokėti.

66Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnis nustato, kad valdymo teisės apribojimas yra teisės turėti turtą savo žinioje, leidžiančios daryti tam turtui fizinį bei ūkinį poveikį, priverstinis laikinas apribojimas.

67Naudojimosi teisės apribojimas - teisės naudoti turto naudingąsias savybes, gauti iš turto pajamų bei vaisių ar kitos naudos priverstinis laikinas apribojimas.

68Disponavimo teisės apribojimas - teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą - teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti - priverstinis laikinas apribojimas.

69Areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo. Asmuo perduotu saugoti turtu gali naudotis, jeigu dėl šio turto ypatybių naudojimasis juo nesukelia jo sunaikinimo arba jo vertės sumažėjimo.

70Kaip jau minėta antstolis 2011-11-02 sudarydamas skolininko turto arešto aktą ir areštuodamas pastarajam priklausančias transporto priemones nurodė, kad turtas ir toliau lieka skolininkui kaip turto savininkui, tik apribojant skolininkui galimybę disponuoti šiuo turtu, tačiau skolininkas privalo tik pateikti turto arešto akte nurodytas transporto priemones apžiūrai, siekiant nustatyti jų vertę (v/b. b.l. 54-58). Dėl to pripažintina, kad skolininkas gali ir toliau valdyti bei naudoti šį jam priklausantį turtą.

71Remiantis aukščiau nurodytais argumentais, atmestini ir pareiškėjo motyvai dėl to, jog antstolis areštuodamas skolininko turtą pažeidė CPK 677 str. 2d., 681 str. nuostatas, kadangi kaip jau minėta, net ir nustačius formalius šių nuostatų pažeidimus tai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti antstolio priimtą turto arešto aktą ar ji laikyti neteisėtu.

72Atskirai pažymėtina, kad su minėtais pareiškėjo skundo argumentais teismas negali sutikti pirmiausia, vien dėl to, jog antstolis tik atliko vykdymo procese veiksmus, susijusius su skolininko turto areštu, kurie yra savarankiški kitų vykdymo proceso metu atliekamų veiksmų atžvilgiu. Antra, šio procesinio veiksmo metu antstolis tik suranda atitinkamą skolininko turtą pagal išieškotiną sumą ir nustato arešto būdus. Trečia, visi nurodyti veiksmai atliekami iki priverstinio vykdymo pradžios, kuriam prasidėjus taikomos kitos vykdymo proceso nuostatos, kuomet antstolis jau privalės imperatyviai laikytis CPK XLIX skyriaus nuostatų. Be to atkreiptinas vykdymo proceso šalių dėmesys, kad LAT dar 2011-11-22 nutartimi sustabdė vykdymo proceso veiksmus vykdomojoje byloje iki bus išnagrinėtas kasatoriaus UAB Mechanika kasacinis skundas civ. byloje Nr. 3K-3-168/2012 dėl Vilniaus apygardos teismo 2008-12-08 sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2011-09-19 nutarties peržiūrėjimo.

73Dėl antstolio prašymo, susijusio su tolimesniais procesiniais veiksmais, kuomet sustabdytas vykdymas vykdomojoje byloje.

74Įstatymas numato, kad jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu arba savo iniciatyva jį išaiškinti. Teismo sprendimas aiškinamas tuomet kai jis nėra aiškus ir tikslus. Taip pat įstatymas reikalauja, jog aiškinant teismo sprendimą nebūtų keičiama jo esmė, o tik būtų aiškesne ir tikslesne forma jis išdėstytas. Poreikis aiškinti teismo sprendimą kyla kuomet jis yra neaiškus ir problemos atsiranda jį vykdant. Būtent antstolis nurodė, kad jam kilo problemų ne tiek dėl sprendimo neaiškumo, kiek dėl jo vykdymo. Įstatymas leidžia tik sprendimą priėmusiam teismui papildomai išaiškinti tiek faktinius, tiek teisinius sprendimo motyvus. Teismas turi teisę aiškinti sprendimą tik tada, jeigu jis dar nėra įvykdytas. Kadangi 2008-12-08 sprendimas dar nėra visiškai vykdytas ir išieškotojui nėra išieškotos visos iš skolininko teismo priteistos pinigų sumos, o taip pat LAT priėmė nutartį dėl procesinių veiksmų vykdymo procese sustabdymo iki bus išnagrinėta byla kasacine tvarka, tačiau teismas gali jį išaiškinti atsižvelgdamas į įstatymo nuostatas ir į šalims nesuprantamus jo įvykdymo reikalavimus. Teismas aiškindamas priimtą sprendimą remiasi CK 1. 9 str. nuostatomis, jog taikant kodekso normas jos aiškinamos atsižvelgiant į šio kodekso sistemą ir struktūrą, vartojamus žodžius bei jų junginius ir normos tikslus bei uždavinius.

75Vilniaus apygardos teismas 2012-02-24 nutartimi išaiškino antstoliui, kad jokie vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje nėra galimi, o taip pat ir antstolio prašyme nurodyti.

76Atskirai pastebėtina, kad sprendimo išaiškinimas nedaro tiesioginės įtakos pareiškėjo skundo išnagrinėjimui, nes CPK 628 str. 3 d. dalies nuostata taikytina antstoliui, o ne teismui nagrinėjančiam pareiškėjo skundą. Be to pažymėtina, kad pareiškėjas skundžia teismui tuos antstolio veiksmus kurie buvo priimti iki LAT 2011-11-22 nutarties, sustabdančios sprendimo vykdymą vykdomojoje byloje. Atkreiptinas dėmesys, jog aiškinant teisę, atsakoma, ko teisė reikalauja, ką ji draudžia ar leidžia. Nors vykdomoji byla yra sustabdyta, tačiau ir CPK 628 str. 3d. nuostata dėl tolimesnių antstolio atliekamų veiksmų vykdymo procese, turi būti aiškinama pagal įstatymo leidėjo ketinimo ir normos tikslų metodus. Tokiu atveju būtina pažymėti, kad antstolis surasdamas ir areštuodamas skolininko turtą, tuo pačiu neturi jo areštuoti daugiau nei reikia skolai išieškoti. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju antstolis turi priimti tokį procesinį sprendimą, jog nebūtų padaryta žala ir skolininkui, tai yra siekti šalių pusiausvyros vykdymo procese.

77Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos darytina išvada, kad antstolis laikėsi aukščiau nurodytų nuostatų. Šią teismo išvadą patvirtina ir minėtoje byloje esantys rašytiniai dokumentai. Tuo pačiu teismas pažymi, kad remiantis CPK 178 straipsnio nuostata, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

78Remiantis aukščiau nurodytais argumentais teismas daro išvada, kad antstolio veiksmai neprieštaravo vykdymo proceso principams ir pripažintini teisėtais, dėl to teismui yra pagrindas netenkinti pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų.

79Dėl bylinėjimosi išlaidų išieškotojui atlyginimo.

80Sutinkamai su LR CPK 443 str. 6 dalimi dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Proceso dalyvių atstovai prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė todėl jos nepriteistinos. Taip pat iš pareiškėjo neišieškotinos ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei, kadangi jų bendra suma nesiekia 10 Lt (CPK 96 str. 6d.).

81Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 513 str.,

Nutarė

82Pareiškėjo UAB Mechanika skundą atmesti.

83Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

84Teismo nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui A. Bložei vykdomąją bylą Nr. 41-2586/2011 (3 tomai).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. sekretoriaujant Dainorai Mažonaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo UAB Mechanika atstovui adv. P. Labanauskui, neatvykus... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjo... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. pareiškėjas iš pradžių 2011-11-23 su skundu, o po to 2011-12-27 su... 7. Pareiškėjas 2012-03-01 patikslintame skunde nurodė, kad po ankstesnio... 8. Teigė, jog antstolis 2012 m. sausio mėn. 18 d. turto arešto aktu Nr. BLO... 9. Nurodė, kad šio patikslinto skundo dieną areštuoto turto suma yra 1 460... 10. 1. Įpareigoti antstolį A. Bložę surašyti turto arešto aktą pakeičiant... 11. 2. Panaikinti 2011 m. lapkričio mėn. 02 d. patvarkymą Nr. BLO 099478 dėl... 12. Pareiškėjas savo reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 13. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu pakartojo procesiniuose... 14. Antstolis Arturas Bložė 2011-12-01 pateikė teismui patvarkymą dėl... 15. Antstolio Artūro Bložės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-2586/11 dėl... 16. Nurodė, jog 2011-11-25 antstolio kontoroje gautas skundas dėl antstolio... 17. Vadovaudamasis LR CPK 510 str. antstolis atsisako tenkinti skundą dėl toliau... 18. Pirma, areštai UAB „Mechanika“ sąskaitoms, esančioms AB SEB banke, AB... 19. Antra, vadovaujantis 2011 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 20. Trečia, UAB „Mechanika“ teiginys, kad areštuota daugiau turto nei reikia... 21. Taip pat pažymėtina, kad skolininkas nurodydamas, kad antstolis turto arešto... 22. Taigi atsižvelgiant į išdėstytą bei į tai, kad skolininkas nepateikė... 23. Taip pat pažymėjo, kad LR CPK 689 str. 1 d. jis irgi nepažeidė, nes šio... 24. Remiantis išdėstytais motyvais antstolis nurodė:... 25. 1. Atsisakau panaikinti 2011-11-02 turto arešto aktą Nr. BLO 099477;... 26. 2. Siunčiu UAB „Mechanika“ skundą kartu su patvarkymu dėl atsisakymo... 27. Kartu su patvarkymu antstolis pateikė teismui ir vykdomąją bylą,... 28. Iki teismo posėdžio antstolis pateikė teismui du procesinius dokumentus,... 29. Taip pat į bylą buvo pateikti procesiniai dokumentai: antstolio 2012-01-18... 30. Antstolis į teismo posėdį neatvyko, tačiau pateikė teismui prašymą... 31. Suinteresuotas asmuo AB Vakarų laivų gamykla pateikė teismui savo nuomonę... 32. Suinteresuoto asmens AB Vakarų laivų gamykla atstovas į teismo posėdį... 33. Pareiškėjo UAB Mechanika skundas atmestinas.... 34. Vykdymo pagrindai ir vykdytini dokumentai.... 35. Dokumentai, kurių pagrindu išduodami vykdomieji raštai ir atliekami... 36. Byloje nustatyta, kad išieškotojas AB Vakarų laivų gamykla 2011-10-13... 37. Vykdomojo dokumento sąvoka ir rūšys. Vykdomojo dokumento turinys ir... 38. Vykdymo veiksmai atliekami vykdomųjų dokumentų pagrindu. Pagal LR CPK 586... 39. Vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti.... 40. Pagal LR CPK 651 straipsnio 1 dalį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį... 41. 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo. Teisę... 42. 2) ar vykdytinas dokumentas vykdytinas to antstolio. Vykdymo vieta nustatoma... 43. 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka LR CPK 648 straipsnio reikalavimus,... 44. 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti... 45. 5) ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.... 46. Be paminėtų antstolis taip pat įvertina ir kitas aplinkybes, kurios... 47. Antstolis, nenustatęs nurodytų akivaizdžių kliūčių, vykdomąjį... 48. Dėl antstolio veiksmų areštuojant skolininko turtą.... 49. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko... 50. Turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas... 51. Areštuojant skolininko turtą, visais atvejais turi būti apribojama... 52. Skolininko nuosavybės teisės į areštuotą turtą apribojamos laikinai: iki... 53. Kaip jau minėta iš vykdomosios bylos seka, kad antstolis A. Bložė pagal jo... 54. Turto areštas procesine prasme suprantamas kaip kelių procesinių veiksmų... 55. Antstolio surašytas turto arešto aktas (turto aprašas) yra turto arešto... 56. Skolininko turtas paprastai areštuojamas dalyvaujant skolininkui. Tuo pačiu... 57. Turto arešto aktų registro duomenys yra vieši. Su šiais duomenimis Turto... 58. Remiantis paminėtu teismas konstatuoja, kad antstolis tinkamai vykdė... 59. Dėl areštuoto turto įkainojimo.... 60. Antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą (o... 61. Pagal vykdomąją bylą nustatyta, kad antstolis išsiuntė skolininkui visus... 62. Kaip jau minėta antstolis negali areštuoti skolininko turto daugiau negu jo... 63. Nustačius per mažą areštuoto turto kainą, šią klaidą gali ištaisyti... 64. Paminėtina, kad skolininkas atsižvelgiant į antstolio 2011-11-15 turto... 65. Pastebėtina, kad vykdymo proceso metu pasikeitus nustatytai turto vertei,... 66. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnis... 67. Naudojimosi teisės apribojimas - teisės naudoti turto naudingąsias savybes,... 68. Disponavimo teisės apribojimas - teisės pakeisti turto teisinę padėtį,... 69. Areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis... 70. Kaip jau minėta antstolis 2011-11-02 sudarydamas skolininko turto arešto... 71. Remiantis aukščiau nurodytais argumentais, atmestini ir pareiškėjo motyvai... 72. Atskirai pažymėtina, kad su minėtais pareiškėjo skundo argumentais teismas... 73. Dėl antstolio prašymo, susijusio su tolimesniais procesiniais veiksmais,... 74. Įstatymas numato, kad jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs... 75. Vilniaus apygardos teismas 2012-02-24 nutartimi išaiškino antstoliui, kad... 76. Atskirai pastebėtina, kad sprendimo išaiškinimas nedaro tiesioginės įtakos... 77. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos darytina išvada, kad antstolis... 78. Remiantis aukščiau nurodytais argumentais teismas daro išvada, kad antstolio... 79. Dėl bylinėjimosi išlaidų išieškotojui atlyginimo.... 80. Sutinkamai su LR CPK 443 str. 6 dalimi dalyvaujančių byloje asmenų... 81. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 513 str.,... 82. Pareiškėjo UAB Mechanika skundą atmesti.... 83. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per... 84. Teismo nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui A. Bložei vykdomąją...