Byla 2A-335/2014
Dėl sumokėto avanso grąžinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Toma“, uždaroji akcinė bendrovė „Bordolina“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (pirmininkė ir pranešėja), Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-643-230/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Serfas“ dėl sumokėto avanso grąžinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Toma“, uždaroji akcinė bendrovė „Bordolina“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Serfas“ 165 675,75 Lt sumokėto avanso, 8,01 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas žodinio susitarimo pagrindu 2010 m. spalio – gruodžio mėnesiais pervedė į atsakovo sąskaitą 152 841,63 Lt, kaip avansą už statybines medžiagas, kurias šis jam privalėjo pateikti, tačiau to nepadarė iki šiol, o sumokėto avanso taip pat negrąžino. Ieškovo teigimu, dėl nurodytų priežasčių atsakovui kilo pareiga pateikti prašomas prekes už nurodytą kainą, o šios pareigos neįvykdžius – grąžinti sumokėtą avansą.

5Nesutikdamas su ieškiniu, atsakovas UAB „Serfas“ prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad visi metalo gaminiai pagal ieškovo užsakymą buvo pristatyti jam, taip pat ir trečiajam asmeniui UAB „Toma“, atlikusiam darbus objekte adresu Žemynos g. 18, Vilnius, ir tuo pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros. Paaiškino, kad pirmoji atsakovo UAB „Serfas“ išrašyta PVM sąskaita-faktūra 8 541,63 Lt sumai už ieškovo užsakymu pagamintus ir pateiktus gaminius pastarajam įteikta dar 2010-10-22, o po to ieškovas ir toliau vykdė išankstinius mokėjimus už užsakomas statybines medžiagas ir gaminius. Todėl tuo atveju, jei atsakovas nebūtų įvykdęs ieškovo 2010-10-07 užsakymo arba būtų įvykdęs netinkamai, ieškovas nebūtų mokėjęs avansu už užsakomas kitas statybines medžiagas.

6Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad trečiasis asmuo UAB „Toma“ montavimo darbus atliko 2010-10-20 Statybos rangos sutarties Nr. BOR-10-10-20-0–JR pagrindu, o šiuos darbus finansavo ieškovas. Todėl jeigu atsakovas nebūtų pateikęs statybinių medžiagų, UAB „Toma“ montavimo darbų nebūtų atlikęs. Be to, minėtos rangos sutarties 4.1 punkte įvardinta avansu mokama suma – 144 300 Lt – tiksliai sutampa su ta, kurią už UAB „Toma“ atsakovui UAB „Serfas“ sumokėjo ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“. Atsižvelgiant į tai, ieškovas nepagrįstai teigia, jog jo užsakytų gaminių atsakovas nepateikė. Be to, atsakovo išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų statybinių medžiagų gavimą parašu yra patvirtinę statybos objekto vietoje dirbę atsakingi asmenys, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad statybinės medžiagos, už kurias ieškovas sumokėjo 2010-10-28 ir 2010-12-29 pavedimais, į statybos objektą nebuvo pateiktos.

7Trečiasis asmuo UAB „Bordolina“ prašė ieškinio tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Patvirtino, jog ieškovas stato prekybos centrą, esantį Žemynos g. 18, Vilniuje, o UAB „Bordolina“ atlieka generalinio rangovo funkcijas – samdo subrangovus, priima iš jų darbus ir sumoka už juos. Šis asmuo taip pat patvirtino, kad yra sudaręs subrangos sutartį su UAB „Toma“, dėl kurios vykdymo tarp šalių yra kilęs ginčas. Sutiko, kad ieškovas už jį yra atlikęs dalį mokėjimų tiesiogiai tiekėjams arba subrangovams, tarp jų ir UAB „Toma“, tačiau pavedimų sumokėti į UAB „Toma“ sąskaitą ieškovui nėra davęs. Pripažino, kad buvo painiava dėl atsiskaitymų, todėl kilus įtarimams, kad UAB „Toma“ prašo sumokėti už darbus, kurių nėra atlikęs, taip pat sumokėti už medžiagas, kurias naudojo kituose objektuose, jis sustabdė mokėjimus šiai bendrovei.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį atmetė, atsakovui iš ieškovo priteisė bylinėjimosi išlaidas.

10Teismas, remdamasis tarp ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir trečiojo asmens UAB „Bordolina“ pasirašyta prekybos centro, esančio Žemynos g. 18, Vilniuje projekto ir statybos valdymo sutartimi, kuria už 6 proc. nuo atliktų darbų vertės užmokestį UAB „Bordolina“ buvo pavesta atlikti šio objekto statybų valdymo funkcijas ir darbus, kuria ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įsipareigojo finansuoti projektavimo ir statybos darbus, taip pat Statybos rangos sutartimi, kuria UAB „Bordolina“, kaip užsakovas, sudarė su trečiuoju asmeniu UAB „Toma“ (rangovu) statybos rangos sutartį, kuria UAB „Toma“ įsipareigojo savo rizika, priemonėmis iš savo (ar užsakovo, jei ir kai tai numatyta sutartyje) medžiagų tinkamai ir laiku atlikti darbus objekte, adresu Žemynos g. 18, Vilnius, padarė išvadą, kad statybos objekto, esančio Žemynos g. 18, Vilniuje, finansavimas, įskaitant darbų atlikimą ir medžiagų įsigijimą, buvo būtent ieškovo pareiga.

11Remdamasis bylos medžiaga sprendė, kad užsakymus metalo gaminiams nurodytam statybos objektui pateikdavo arba pats ieškovas, arba trečiasis asmuo UAB „Toma“, kuris faktiškai vykdė statybos rangos darbus ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ finansuojamame objekte, o prekės buvo pristatytos ir panaudotos būtent šiame objekte. Pažymėjo, kad ieškovas šių rašytiniais įrodymais patvirtintų aplinkybių neginčijo, tik teigė, kad šie įrodymai nepatvirtina, jog prekės ieškovui buvo pristatytos. Atmesdamas minėtus argumentus, teismas pažymėjo, kad karkasai buvo pagaminti pagal individualų užsakymą, todėl faktiškai galėjo būti panaudoti tik konkrečiam objektui. Dėl to padarė labiausiai tikėtiną išvadą, kad šios metalo konstrukcijos buvo pateiktos nurodytam statybos objektui, esančiam Žemynos g. 18, Vilniuje, ir būtent vykdant ieškovo užsakymą. Be šių karkasų, skirtų gelžbetoninėms laikančioms konstrukcijoms, teismo įsitikinimu, prekybos objekto statyba būtų buvusi negalima, tuo tarpu VĮ Registrų centro duomenys patvirtina, kad objektas yra įregistruotas, jo baigtumas – 88 proc. Be to, teismas rėmėsi liudytojų paaiškinimais apie realų prekių pristatymą į ginčo objektą.

12Kad ieškovo užsakymas buvo įvykdytas ir įsigyti metalo gaminiai buvo panaudoti jo finansuojamam statybos objektui, teismo vertinimu, netiesiogiai patvirtina ir tolimesni ieškovo veiksmai – po 8 541,63 Lt sumos pervedimo atlikti dar du išankstiniai mokėjimai pakankamai didelėmis sumomis, t. y. du kartus po 72 150 Lt. Teismo vertinimu, faktą, kad atsakovas UAB „Serfas“ būtent trečiojo asmens UAB „Toma“ atliekamiems statybos rangos darbams nurodytame objekte tiekė metalo gaminius, patvirtina UAB „Toma“ užsakymai atsakovui, kuriuose prašant pristatyti tam tikrus metalo gaminius nurodyta, kad apmokėjimas bus vykdomas iš ieškovo atliktų avansinių mokėjimų, o taip pat J. R. 2010-11-02 elektroninis laiškas, siųstas iš jos elektroninio pašto, kuriame nurodoma, jog pirmasis 72 150 Lt išankstinis mokėjimas yra už UAB „Toma“, skirtas metalo pirkimui Žemynos g. 18, Vilnius. Nors teismas vertino ieškovo teiginius, kad J. R. nėra jo darbuotoja, o prisikviesti ją liudyti teisme nepavyko, tačiau laikė, kad šis įrodymas visų įrodymų kontekste tam tikra dalimi patvirtina aplinkybę, jog šis mokėjimas atliktas už UAB „Toma“, kadangi atitinka UAB „Toma“ pateiktų užsakymuose (raštuose) nurodytas aplinkybes, jog apmokėta bus iš ieškovės avansinio mokėjimo, ypač turint omenyje tai, kad paties ieškovo 2010-10-28 mokėjime nurodyta, kad tai avansas už objektą Žemynos g. 18, Vilniuje.

13Teismas, spręsdamas dėl atsakovo UAB „Serfas“ pareigų įvykdymo realumo, rėmėsi ir 2010-11-05 ir 2010-12-30 kelionės lapais bei prekių išdavimo lapais, kurie patvirtina, kad atsakovas metalo gaminius pateikė trečiajam asmeniui UAB „Toma“, o šis juos priėmė. Tuo tarpu faktas, kad įvykdęs UAB „Toma“ užsakymus, atsakovas UAB „Serfas“ PVM sąskaitas-faktūras išrašė būtent UAB „Toma“, o ne ieškovui, o prekes priėmė UAB „Toma“, teismo įsitikinimu, nepaneigia aplinkybės, jog prievolę apmokėti už UAB „Toma“ užsakymu pateiktas prekes už UAB „Bordolina“ įvykdė ieškovas (CK 6.50 str.). Šią išvadą, teismo vertinimu, pagrindžia ir nustatytos faktinės aplinkybės dėl sutartinių santykių tarp ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ bei trečiųjų asmenų UAB „Bordolina“ ir UAB „Toma“ – ieškovas finansavo nurodyto objekto statybą, UAB „Bordolina“ atliko šio objekto projektavimo ir statybos darbų valdymą, o UAB „Toma“ atliko statybos darbus, kurių atlikimui buvo reikalingi metalo gaminiai, ir juos tiekė atsakovas UAB „Serfas“. Šiame kontekste teismas atkreipė dėmesį į tai, kad trečiųjų asmenų UAB „Toma“ ir UAB „Bordolina“ pasirašytoje statybos rangos sutarties 4.1 punkte buvo numatyta, kad darbams atlikti mokamas avansinis mokėjimas 144 300 Lt be PVM, o rangovui (UAB „Toma“) atvežus metalo konstrukcijas ir pradėjus montuoti mokamas kitas avansinis mokėjimas 140 600 Lt be PVM per 5 dienas. Teismas nustatė, kad nurodyto pirmojo avansinio mokėjimo dydis yra lygus ieškovo atsakovui pervestų avansinių mokėjimų sumai (72 150 Lt x 2), o tai netiesiogiai dar kartą patvirtina ieškovo 2010-10-28 ir 2010-12-29 po 72 150 Lt atliktų avansinių mokėjimų paskirtį – apmokėti už UAB „Toma“ atliktų darbų eigoje panaudotus iš atsakovo įsigytus metalo gaminius.

14Teismo įsitikinimu, jeigu nebūtų pripažinta, kad ieškovo atlikti avansiniai mokėjimai buvo ne už atsakovo UAB „Serfas“ trečiajam asmeniui UAB „Toma“ pateiktus metalo gaminius, tuomet būtų visiškai neaišku, kokiu pagrindu ieškovas atliko avansinius mokėjimus, kadangi kitokius susitarimus dėl metalo gaminių pateikimo patvirtinančių įrodymų byloje nėra pateikta. Teismo vertinimu, ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vadovo paaiškinimai, kad atliekant avansinius mokėjimus nebuvo teikiami konkretūs užsakymai, iš esmės patvirtina, jog metalo gaminiai nebuvo skirti tiesiogiai ieškovui. Todėl, remdamasis visų pateiktų įrodymų visuma, teismas padarė labiausiai tikėtiną išvadą, kad ieškovas avansinius mokėjimus yra atlikęs vykdydamas statybos objekto finansavimo pareigas, o atsakovas už šiuos mokėjimus yra pateikęs metalo gaminius ieškovo finansuojamam statybos objektui, todėl grąžinti avansą reikalauja nepagrįstai.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį tenkint visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

171. Teismas, padarydamas išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas neperdavė ieškovui ginčo metalo gaminių ir todėl nėra pagrindo grąžinti avansą, neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą. Ieškovo nuomone, teismo išvada, jog atsakovas įvykdė prievolę ir ieškovui perdavė metalo gaminius, padaryta nepagrįstai suteikiant didesnę įrodomąją reikšmę atsakovo argumentams bei pateiktiems įrodymams ir nevertinant ieškovo bei trečiojo asmens UAB „Bordolina“ nurodytų aplinkybių (CPK 185 str., 270 str. 4 d.).

182. Teismas neįvertino fakto, kad pagal Subrangos sutartį visus statybos darbus objekte įsipareigojo ir tiesiogiai su UAB „Toma“ santykius palaikė būtent UAB „Bordolina“. Tuo tarpu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nebuvo sudaręs jokios sutarties su darbus atlikusia UAB „Toma“, todėl neužsakė ir neturėjo užsakyti metalo gaminių iš atsakovo UAB „Serfas“ būtent minėto objekto statybų darbams vykdyti. Teismas taip pat neįvertino trečiojo asmens UAB „Bordolina“ argumentų, kad ši įmonė niekada neprašė ieškovo sumokėti už metalo gaminių, skirtų objekto statybai, gamybą. Be to, elektroninis susirašinėjimas tarp atsakovo atstovo bei fizinio asmens O. R. nepagrindžia fakto, jog gaminius užsakė ieškovas, nes byloje nėra jokių duomenų, jog šį laišką išsiuntęs O. R. yra ar buvo ieškovo darbuotojas ar susijęs su juo asmuo. Dėl nurodytų priežasčių teismas be pagrindo vertino ir J. R. elektroninį laišką, kuriame teigiama, jog ieškovo užsakyti gaminiai buvo skirti būtent minėto objekto statybai.

193. Priešingai nei sprendė teismas, byloje nėra įrodymų, kuriais vadovaujantis galima išvada, jog 8 541,63 Lt avansas atsakovui buvo mokamas už medžiagas objekto, esančio Žemynos g. 18, Vilniuje statybai. Tai, kad 2010-10-08 pervestas 8 541,63 Lt avansas atsakovui buvo skirtas ne minėto objekto statybai, patvirtina tai, jog subrangos sutartis tarp UAB „Bordolina“ ir UAB „Toma“ buvo sudaryta tik 2010-10-20. Taip pat nėra duomenų, kad 2010-10-13 atsakovo ieškovui išrašyta PVM sąskaita-faktūra pastarajam buvo išsiųsta arba įteikta, o pats jos išsiuntimo faktas savaime nereiškia, jog atsakovas prievolę įvykdė tinkamai. Be to, 2010-10-13 kelionės lape nėra nurodyta tikslaus prekių pristatymo adreso, tuo tarpu atsakovo darbuotojų liudytojų M. P. bei N. K. paaiškinimai, kad metalo gaminiai buvo pristatyti į minėtą objektą, niekaip nepagrindžia, jog minėtus gaminius užsakė ir priėmė būtent ieškovas.

204. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovo tariamai užsakyti gaminiai pagal 2010-10-28 ir 2010-12-29 avansus buvo pristatyti ieškovui ir tokiu būdu atsakovas įvykdė savo prievolę. Be to, byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad trečiasis asmuo UAB „Toma“ galėjo sąmoningai pasisavinti atsakovo pagamintus gaminius, nurodydamas, jog būtent už juos tariamai yra sumokėjęs ieškovas, ir juos panaudoti savo reikmėms. Duomenys apie prekių pristatymą pagal minimus avansus patvirtina tai, kad metalo gaminiai buvo iškrauti UAB „Toma“ veiklos adresu – Pramonės g. 14F, Alytus, be to, atsakovo pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos sumos – 74 660 Lt ir 73 091,88 Lt neatitinka 2010-10-28 ir 2010-12-29 ieškovo pervestų avanso sumų – du kartus po 72 150 Lt. Šiame kontekste teismas visiškai nevertino ieškovo argumentų, kad trečiasis asmuo UAB „Toma“, pasiūlęs ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pervesti avansus siekiant užsitikrinti stabilias metalo gaminių kainas, tuo metu neturėjo reikiamo atestato metalo montavimo darbams objekte vykdyti. Be to, byloje nėra įrodymų apie tai, kad trečiasis asmuo UAB „Toma“ šiuos darbus objekte būtų tinkamai atlikęs, o užsakovas UAB „Bordolina“ juos priėmęs.

215. Teismas be pagrindo nevertino trečiojo asmens UAB „Bordolina“ atsiliepime į ieškinį nurodytų aplinkybių dėl trečiojo asmens UAB „Toma“ ne laiku ir netinkamai vykdytų darbų, painiavos dėl atsiskaitymo bei fakto UAB „Bordolina“ neprašė ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sumokėti avanso atsakovui UAB „Serfas“ už metalo konstrukcijas ir neturi žinių, už kokias konstrukcijas atsakovui buvo mokama iš ieškovo sąskaitos.

226. Teismas peržengė bylos nagrinėjimo ribas, kadangi vertino ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir trečiojo asmens UAB „Bordolina“ sudarytos sutarties sąlygas, tuo tarpu byloje nebuvo pareikšta reikalavimų, susijusių su šios sutarties vertinimu, šalių įsipareigojimų apimtimi.

23Atsiliepimu į ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą atsakovas UAB „Serfas“ prašo jį atmesti, priimtą sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepime teigiama:

241. Priešingai nei teigia apeliantas, teismas teisingai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp bylos šalių, kadangi bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovui nebuvo ribojamos galimybės pateikti įrodymus, priešingai – teismas net skatino ieškovą išnaudoti visas įrodinėjimo galimybes, o tokie teismo raginimai buvo susiję ne su įrodinėjimo naštos perkėlimu išimtinai ieškovui, o su teismo prašymu pagrįsti paties ieškovo teiginius. Teismas savo sprendime detaliai išdėstė argumentus ir motyvus ir nurodė įrodymus, kurių pagrindu daro išvadas apie tam tikrų faktų ir aplinkybių buvimą arba nebuvimą.

252. Apelianto teiginiai dėl bylos nagrinėjimo ribų peržengimo yra nepagrįsti, nes teismas sprendime tik atskleidė šalių santykius pagal jų sudarytas sutartis. Be to, teismo išvados dėl ieškovo, kaip trečiojo asmens UAB „Bordolina“ vykdomo projekto finansuotojo, neneigė nei ieškovas, nei kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų.

263. Ieškovas skunde nurodo, kad 2010-10-07 jo atsakovui pateiktas užsakymas buvo skirtas ne objektui, esančiam Žemynos g. 18, Vilniuje, o objektui, esančiam A. J. Povilaičio g. 20, Vilniuje, tačiau nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė tai patvirtinančių įrodymų.

274. Priešingai nei teigia apeliantas, atsakovas 2010-10-07 užsakymą vykdė pats, gavęs ieškovo avansą po pasiūlymo pateikimo. Todėl ieškovas klaidina teismą šį užsakymą siedamas su vėliau tarp UAB „Bordolina“ ir UAB „Toma“ pasirašyta subrangos sutartimi.

285. Atsakovas nei su ieškovu, nei su kitais byloje dalyvaujančiais asmenimis nesusaistytas sutartinių įsipareigojimų, pagal kuriuos būtų atsakingas už galutinį darbų rezultatą ieškovo finansuojamuose statybos objektuose, todėl ieškovas neteisingai remiasi UAB „Bordolina“ ir UAB „Toma“ ginču, susijusiu su statybos rangos darbais. Juolab, kad šis ginčas nėra susijęs su atsakovo pateiktų medžiagų ir gaminių kokybe.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, o šio proceso paskirtis – patikrinti, ar teismas nustatė ir visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė esmines bylos faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, tinkamai aiškino ir pritaikė proceso bei materialiosios teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str., 320 str.).

31Apeliacine tvarka nagrinėjama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas UAB „Serfas“ įrodė įvykdęs prievoles, už kurias ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas jam yra pervedęs avansus, todėl šiam nėra teisinio pagrindo grąžinti gautų pinigų.

32Byloje nėra ginčo dėl pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, kad šalys rašytinės sutarties sudariusios nebuvo, tačiau abi pripažįsta, jog avansai buvo mokami už atsakovo tiekiamas metalo medžiagas ir gaminius. Nustatyta, kad 2010-10-07 atsakovas elektroniniu paštu gavo užsakymą pagal brėžinius pagaminti 38 vienetus armatūrinių erdvinių strypynų (t. 1, b. l. 42-43). Atsakovas tą pačią dieną pateikė pasiūlymą pagaminti minėtus gaminius už 8 541,63 Lt su pristatymu į Vilnių, pažymėdamas, kad mokėjimas turi būti išankstinis (t. 1, b. l. 44-45). Po šio pasiūlymo pateikimo ieškovas atsakovui 2010-10-08 mokėjimo nurodymu sumokėjo 8 541,63 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „išankstinis mokėjimas“ (t. 1, b. l. 11). Pagaminęs karkaso strypynus, atsakovas 2010-10-13 prekes nugabeno į Vilnių ieškovui – krovininio automobilio kelionės lape nurodytas gavėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (t. 2, b. l. 94). Tą pačią dieną atsakovas išrašė ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą 8 541,63 Lt sumai (t. 1, b. l. 48), kurią išsiuntė 2010-10-20, o atsakovas minėtą korespondenciją gavo 2010-10-22 (t. 1, b. l. 49-50).

33Ieškovas 2010-10-28 mokėjimo nurodymu pervedė atsakovui dar 72 150 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „avansas už objektą Žemynos g. 18, Vilnius“ (t. 1, b. l. 12). Elektroniniu laišku 2010-11-02 J. R. atsakovui patvirtino, kad šis pavedimas iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas yra padarytas vadovaujantis mokėjimo sutartimi už UAB „Toma“, jis skirtas metalo pirkimui Žemynos g. 18, Vilnius (t. 1, b. l. 65). Trečiasis asmuo UAB „Toma“ tą pačią dieną atsakovui UAB „Serfas“ pateikė užsakymą objektui, esančiam Žemynos g. 18, Vilnius, pristatyti nurodytas medžiagas adresu Pramonės g. 14F, Alytus, pažymėdamas, kad apmokėjimas už šias medžiagas – 72 150 Lt UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ avansas (t. 1, b. l. 66). Minėtos prekės 2010-11-05 buvo išduotos iš sandėlio ir pristatytos trečiajam asmeniui UAB „Toma“ (t. 2, b. l. 95-97). Taip pat ieškovas trečiajam asmeniui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą 74 660,14 Lt sumai (t. 1, b. l. 67).

34Ieškovas 2010-12-29 mokėjimo nurodymu atsakovui pervedė dar 72 150 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „išankstinis mokėjimas“ (t. 1, b. l. 13). Tą pačią dieną atsakovas gavo trečiojo asmens UAB „Toma“ užsakymą patiekti prekes, kuriame, kaip ir pirmiau nurodytame, pažymėta, jog prekės reikalingos objektui, esančiam Žemynos g. 68, Vilnius, o 72 150 Lt avansą už medžiagas sumokėjo ieškovas (t. 1, b. l. 68). Prekės 2010-12-30 buvo išduotos iš sandėlio, pristatytos trečiajam asmeniui UAB „Toma“ (t. 2, b. l. 98-100) ir išrašyta PVM sąskaita-faktūra 73 091,88 Lt sumai (t. 1, b. l. 69).

35Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Bordolina“, kaip užsakovas, 2010-10-20 su trečiuoju asmeniu rangovu UAB „Toma“ sudarė statybos rangos sutartį su papildomu susitarimu, kuria UAB „Toma“ įsipareigojo savo rizika, priemonėmis iš savo ar užsakovo, jei ir kai tai numatyta sutartyje, medžiagų tinkamai ir laiku atlikti darbus objekte, adresu Žemynos g. 18, Vilnius, ir juos perduoti užsakovui bei įvykdyti kitus rangovo įsipareigojimus, numatytus šioje sutartyje, o užsakovas įsipareigojo priimti rangovo tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti kainą (Sutarties 2 p.). Sutarties 4.1 punkte nurodyta, kad darbams atlikti mokamas avansinis 144 300 Lt mokėjimas rangovui atvežus metalo konstrukcijas (t. 1, b. l. 51-64). Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ į bylą pateikė jo su trečiuoju asmeniu UAB „Bordolina“ sudarytą objekto – prekybos centro, esančio Žemynos g. 18, Vilniuje projekto ir statybos valdymo sutartį, kuria trečiajam asmeniui buvo pavesta atlikti šio objekto statybų valdymo funkcijas ir darbus už užmokestį – 6 proc. nuo atliktų darbų vertės, o ieškovas įsipareigojo finansuoti projektavimo ir statybos darbus minėtame objekte (t. 2, b. l. 161-163).

36Taigi turėdama omenyje aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija, visų pirma pasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su civilinio proceso teisės normų taikymo tinkamumu pirmosios instancijos teisme.

37Dėl civilinio proceso teisės normų pažeidimo

38Kaip minėta, apeliantas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundą visų pirma grindžia argumentais, kad teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp bylos šalių, be to, vertindamas aukščiau minėtas sutartis, peržengė bylos nagrinėjimo ribas, dėl ko, ieškovo manymu, toks teismo sprendimas turi būti panaikintas kaip neteisėtas.

39Teisėjų kolegija, nesutikdama su minėtais argumentais, pažymi, kad, kaip yra žinoma, teismas dalyvauja įrodinėjimo procese, yra atsakingas už tinkamą įrodinėjimo pareigos paskirstymą ir įrodinėjimo dalyko nustatymą, gali reikalauti paaiškinimų iš dalyvaujančių byloje asmenų, nurodyti jiems aplinkybes, kurias būtina nustatyti siekiant teisingai išnagrinėti bylą, pasiūlyti pateikti papildomus įrodymus (CPK 179 str. 1 d.). Visgi, įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes yra byloje dalyvaujančių asmenų ir teisė, ir pareiga, kurias jie įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant (CPK 12 str.). Be to, civilinio proceso teisės normos suteikia teisę, o kartu ir pareigą šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes (CPK 42 str. 1 d., 135 str. 2 d., 226 str.).

40Apeliantas teisingai teigia, kad atsakovas turėjo įrodyti įvykdęs prievolę pagal ieškovo sumokėtus avansinius mokėjimus, tačiau tai, kad teismas didesnę įrodomąją galią suteikė atsakovo pateiktiems įrodymams nei ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Bordolina“ nurodytoms aplinkybėms, kolegijos įsitikinimu, dar nereiškia, kad buvo netinkamai paskirstyta įrodinėjimo našta, kadangi, kaip žinia, teismas byloje esančius įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas byloje laikosi pozicijos (argumentai pakartoti apeliaciniame skunde), jog atsakovui ginčo lėšas pervedė kaip avansą už statybines medžiagas, kurias ketino užsakyti ir panaudoti objekte, esančiame A. J. Povilaičio g. 20, Vilniuje, išankstiniai mokėjimai pervesti siekiant užsitikrinti palankias kainas ateityje. Taigi, remiantis aukščiau minėtomis proceso normomis, ieškovas turėjo pagrįsti minimus teiginius. Tuo tarpu, kaip matyti iš 2012-10-18 pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo, teismas, vykdydamas jam įstatymo nustatytą pareigą reikalauti paaiškinimų, šalims pasiūlyti pateikti papildomus įrodymus, klausė ieškovo, kokie įrodymai pagrindžia jo teiginius, kad avansai atliko jo nurodyto pobūdžio mokėjimus, į ką ieškovo vadovas teatsakė, jog paskubėjo mokėdamas, o gaminiai buvo panašūs visuose objektuose (t. 3, b. l. 33). Be to, minėtame posėdyje teismas aiškiai paklausė ieškovo, ar šis teiksiąs įrodymus, pagrindžiančius aplinkybes, kad medžiagos buvo skirtos ne objektui, esančiam Žemynos g. 18, Vilniuje, o A. J. Povilaičio g. 20, Vilniuje statomam prekybos centrui, tačiau pastarasis, atstovaujamas profesionalaus teisininko – advokato padėjėjo, teikti tokius įrodymus atsisakė (t. 3, b. l. 35), o minėtą aplinkybę teismas įvertino sprendime kartu su kitais byloje surinktais įrodymais, kurių, teismo įsitikinimu, visiškai pakako ieškiniui atmesti (CPK 178 str., 185 str.). Taigi kolegija atmeta skundo argumentus dėl neteisingo įrodinėjimo naštos tarp šalių paskirstymo, kadangi vien tai, kad atsakovas įrodinėjimo procese dalyvavo žymiai aktyviau už ieškovą ir teikė įvairaus pobūdžio duomenis, patvirtinančius jo atsikirtimus į ieškinį, o teismas juos įvertino visos bylos kontekste, nereiškia, jog sprendimas priimtas pažeidžiant įrodinėjimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas (CPK 176 str. 1 d., 179 str. 1 d.).

41Apeliantas taip pat teigia, kad teismas peržengė bylos nagrinėjimo ribas, tai yra be pagrindo vertino ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir trečiojo asmens UAB „Bordolina“ sudarytos Projekto ir statybos valdymo sutarties sąlygas, tuo tarpu byloje nebuvo pareikšta reikalavimų, susijusių su šios sutarties vertinimu bei šalių įsipareigojimų apimtimi. Teisėjų kolegija, taip pat nesutikdama su minėtais argumentais, pažymi, kad šią sutartį į bylą pateikė pats ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (t. 2, b. l. 159-160). Be to, kaip teisingai nurodo atsakovas UAB „Serfas“, būtent pats ieškovas bylos nagrinėjimo metu pripažino, kad finansavo trečiojo asmens UAB „Bordolina“ vykdomą statybų projektą, esantį Žemynos g. 18, Vilniuje. Tuo tarpu teismas, vertindamas įrodymų visumą, nagrinėjamos bylos kontekste dėl minėtos sutarties pasisakė tik siekdamas pagrįsti sprendimo motyvus dėl ieškovo atliktų 2010-10-28 ir 2010-12-29 avansinių mokėjimų atsakovui ir, priešingai nei teigia apeliantas, neanalizavo ieškovo ir šio trečiojo asmens teisinių santykių plačiau, nei tai buvo reikalinga vertinat ieškinio pagrindą. Todėl tokie teismo sprendimo motyvai, kolegijos įsitikinimu, negali būti traktuojami kaip peržengiantys bylos nagrinėjimo ribas (CPK 176 str. 1 d., 185 str., 265 str. 2 d.).

42Dėl atsakovo prievolių pagal ieškovo sumokėtus avansus įvykdymo

43Apeliaciniame skunde ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu, taip pat teigia, jog, priešingai nei sprendė teismas, atsakovas UAB „Serfas“ neįrodė įvykdęs savo prievoles pagal apelianto jam pervestus avansinius mokėjimus, todėl privalo trimis mokėjimo nurodymais pervestas sumas grąžinti.

44Teisėjų kolegija, nesutikdama su skunde išdėstytais argumentais, visų pirma pažymi, kad tiek nacionalinėje teisėje, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pasisakyta, kad atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, o žemesnės instancijos teismas privalo pateikti sprendimo motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją (žr., pvz., Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Jei sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas panaikinti teisingą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; 2012 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-27/2012; etc.).

45Antra, kasacinio teismo taip pat nuosekliai išaiškinta, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo – daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą teismas gali tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-701/2013, etc.).

46Atsižvelgdama į minėtus išaiškinimus, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovo UAB „Serfas“ prievolių įvykdymo, išsamiai ir visapusiškai ištyrė faktines bylos aplinkybes, įvertino pateiktus įrodymus, todėl nekartodama visų teismo argumentų, pritaria išvadai, kad atsakovas pagrindė savo atsikirtimus, jog įvykdė savo prievoles už ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pervestus avansus, todėl šie ieškovo argumentai bei pareikštas ieškininis reikalavimas yra nepagrįsti, todėl atmestini (CPK 185 str.).

47Apeliaciniame skunde ieškovas kritikuoja atsakovo pateiktus ir teismo vertintus įrodymus, kaip minėta, kartoja pirmosios instancijos teisme išsakytą poziciją, kad avansus atsakovui už statybines medžiagas, kurias ketino panaudoti ne objekto, esančio Žemynos g. 18, Vilniuje, o prekybos centro, esančio A. J. Povilaičio g. 20, Vilniuje statybai, pervedė tam, kad užsitikrintų stabilią metalo gaminių kainą, tačiau apeliaciniam teismui, kuris, kaip žinia, yra fakto instancija, nepateikė absoliučiai jokių tai pagrindžiančių duomenų (CPK 185 str., 314 str.).

48Be to, byloje nustatytų ir kolegijos anksčiau aptartų faktinių aplinkybių kontekste tokie apelianto teiginiai laikytini kaip prasilenkiantys su elementaria logika. Kaip minėta, pvz. 2010-10-28 UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ mokėjimo nurodyme, kuriuo atsakovui UAB „Serfas“ pervesti 72 150 Lt, pats ieškovas aiškiai pažymėjo, kad tai yra „avansas už objektą Žemynos g. 18, Vilnius“ (t. 1, b. l. 12). Taigi vertindamas ieškovo įrodinėjimo teisę ir pareigą pagrįsti savo teiginius, teismas teisingai konstatavo, jog šių savo paaiškinimų ieškovas nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais ir nepasinaudojo teismo pasiūlymu pateiki papildomus įrodymus šiai aplinkybei pagrįsti. Tokie įrodymai, kaip minėta, nepateikti ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 314 str.). Taip pat pažymėtina, kad ieškovui, kurį pirmosios instancijos teisme atstovavo profesionalus teisininkas – advokato padėjėjas, yra/turi būti žinomos teismų praktikoje suformuluotos taisyklės, reglamentuojančios, kokiomis priemonėmis privalo remtis juridinis asmuo, siekdamas pagrįsti savo teiginius, susijusius su sandorių sudarymu, jų vykdymu, be kita ko paneigdamas rašytiniuose įrodymuose jo paties nurodytą atliekamų mokėjimų paskirtį (CPK 178 str., 179 str. 1 d., 185 str.).

49Kolegijos įsitikinimu, visiškai nepagrįsti apelianto argumentai, kad byloje nėra įrodymų, kuriais vadovaujantis teismas galėjo padaryti išvadą, jog 2010-10-08 pervestas 8 541,63 Lt avansas atsakovui buvo mokamas už medžiagas objekto, esančio Žemynos g. 18, Vilniuje statybai. Be to, kas paminėta pirmiau, pažymėtina, kad teismas įvertino visus su šiuo mokėjimu susijusius įrodymus – PVM sąskaita-faktūra pateikta identiškai avanso sumai, ši sąskaita, priešingai nei teigia ieškovas, jam buvo įteikta, o iškviesti liudytojai, papildę rašytinius įrodymus, išsamiai ir nuosekliai paaiškino metalo gaminių į objektą, esantį Žemynos g. 18, Vilniuje, pristatymo aplinkybes. Todėl šie duomenys, kaip teisingai sprendė teismas, sudarė pagrindą išvadai, kad prekes pagal šį sumokėtą avansą atsakovas ieškovui patiekė (CPK 185 str.). Tuo tarpu apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, jog 2010-10-08 pervestas avansas atsakovui buvo skirtas ne minėto objekto statybai, nes subrangos sutartis tarp UAB „Bordolina“ ir UAB „Toma“ buvo sudaryta tik 2010-10-20, yra atmestinas, – priešingai, nesant kitų dokumentų/duomenų, patvirtinančių ieškovo teiginius, galima daryti išvadą, kad dar nesant sutarties su subrangovu, metalo gaminiai buvo tiekiami tiesiai į statybų objektą, o ne subrangovui, kaip taip nurodyta vėliau sudarytoje subrangos sutartyje (CPK 185 str.).

50Atmestini ir apeliacinio skundo argumentai, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovo tariamai užsakyti gaminiai pagal 2010-10-28 ir 2010-12-29 avansus buvo pristatyti ieškovui ir tokiu būdu atsakovas įvykdė savo prievolę. Jo teigimu, byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad trečiasis asmuo UAB „Toma“ galėjo sąmoningai pasisavinti atsakovo pagamintus gaminius, už kuriuos, jo žodžiais tariant, būtent jis sumokėjęs. Teisėjų kolegija pažymi, kad pats ieškovas trečiojo asmens UAB „Toma“ atsakovu šioje byloje neaptraukė, jokių reikalavimų jam nereiškė, taip pat neįrodinėjo, jog minėtame statybos objekte būtų panaudoti kito tiekėjo metalo gaminiai. Be to, byloje nėra duomenų, kad jis būtų kreipęsis į teisėsaugos institucijas dėl minimų medžiagų galimo pasisavinimo. Todėl teismas, įvertinęs pirmiau paminėtas faktines aplinkybes (elektroniniai laiškai, prekių išdavimo iš sandėlio aktai, kelionės lapai, PVM sąskaitos-faktūros, prekių užsakymai pagal individualius išmatavimus, statinio 88 proc. baigtumas, etc.), taip pat tai, kad minimų avansų po 72 150 Lt suma yra identiška trečiųjų asmenų UAB „Bordolina“ ir UAB „Toma“ sudarytos Subrangos sutarties 4.1 punkte nurodytam 144 300 Lt avansiniam mokėjimui darbams atlikt, – turėjo pagrindą išvadai, kad atsakovas įrodė patiekęs metalo gaminius, kurie buvo panaudoti objekte, esančiame Žemynos g. 18, Vilnius (CPK 185 str.). Minėtos išvados nepaneigia ir ieškovo skundo argumentas, kad atsakovo pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos sumos – 74 660,14 Lt ir 73 091,88 Lt neatitinka 2010-10-28 ir 2010-12-29 ieškovo pervestų avanso sumų (du kartus po 72 150 Lt), – akivaizdu, jog pirkimo pardavimo sandoriuose patiektų prekių kainos gali būti didesnės už užsakovo sumokėtą avansą, o minėtose sąskaitose nurodytos sumos yra tik šiek tiek už jį didesnės (CPK 185 str.).

51Apeliantas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ taip pat teigia, kad elektroninis susirašinėjimas tarp atsakovo UAB „Serfas“ bei O. R. ir J. R. nepagrindžia fakto, jog gaminius užsakė ieškovas, nes byloje nėra jokių duomenų, jog šį laišką išsiuntę asmenys yra ar buvo ieškovo darbuotojai ar susiję su juo asmenys. Kolegija, atmesdama minėtus argumentus, pažymi, kad pirmiau nustatytų faktinių aplinkybių kontekste neturi esminės reikšmės tai, buvo ar nebuvo minėti asmenys ieškovo darbuotojais. Kita vertus, akivaizdu, kad šių laiškų turinys patvirtina, jog minėti asmenys buvo gerai informuoti tiek apie užsakymų kiekį, tiek apie pervesto avanso dydį, todėl tikėtina, kad veikė su ieškovo žinia (CPK 185 str.). Be to, nustatytų faktinių aplinkybių kontekste paminėtina tai, kad pagal duomenis, užfiksuotus 2011-07-25 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apygardos valdybos nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą – apklaustas S. R., kuris, UAB „Bordolina“ vadovo E. M. teigimu šioje bendrovėje turi savo kabinetą, darbo stalą, kompiuterį, dalyvauja pasitarimuose (t. 2, b. l. 73), paaiškino, kad J. R. yra UAB „Bordolina“ darbų vadovė (t. 2, b. l. 74). Todėl iš viso neturi teisinės reikšmės apeliacinio skundo argumentai, kad UAB „Bordolina“ neprašė ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sumokėti avansą atsakovui UAB „Serfas“ už metalo konstrukcijas ir neturi žinių, už kokias konstrukcijas šiam buvo mokama iš ieškovo sąskaitos (CPK 185 str.).

52Teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatytų ir pirmiau išanalizuotų faktinių aplinkybių kontekste, nagrinėjamam ginčui taip pat teisinės reikšmės neturi apeliacinio skundo argumentai, kad nėra įrodymų apie tai, jog trečiasis asmuo UAB „Toma“ šiuos darbus objekte būtų tinkamai atlikęs, o užsakovas UAB „Bordolina“ juos priėmęs; jog teismas nevertino UAB „Bordolina“ argumentų dėl trečiojo asmens UAB „Toma“ ne laiku ir netinkamai vykdytų darbų. Kaip teisingai nurodo atsakovas UAB „Serfas“, atsiliepdamas į skundą, jis su byloje dalyvaujančiais asmenimis nėra susaistytas sutartiniais įsipareigojimais, kurių pagrindu būtų atsakingas už galutinį statybos darbų rezultatą ieškovo finansuojamuose statybos objektuose. Be to, kolegija Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatė, kad Kauno apygardos teisme buvo kilęs ginčas tarp UAB „Bordolina“ ir UAB „Toma“ tik dėl vėlavimo atlikti darbus objekte Žemynos g. 18, Vilnius, o ieškovui nesumokėjus žyminio mokesčio, teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi UAB „Bordolina“ ieškinys paliktas nenagrinėtas (civilinė byla Nr. 2-2924-527/2011), ką iš esmės apeliaciniame skunde pripažįsta ir pats ieškovas (CPK 179 str. 3 d., 185 str.).

53Taigi apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir atsakovo UAB „Serfas“ ginčą, atskleidė šios bylos esmę, kruopščiai bei visapusiškai ištyręs įrodymus, nustatė visas faktines aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, teisingai išaiškino, pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, taikytinos teismų praktikos nuostatas ir, atmesdamas ieškovo reikalavimus kaip nepagrįstus, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinis skundas atmetamas, o šis teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

54Dėl bylinėjimosi išlaidų

55Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2 314 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimas buvo atidėtas iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo (t. 3, b. l. 140). Apeliacinį skundą atmetus, iš ieškovo valstybės naudai priteistina nurodyta žyminio mokesčio dalis.

56Atsakovas UAB „Serfas“ prašo priteisti iš apelianto UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 3 605,80 Lt išlaidų, atsiradusių ruošiant atsiliepimą į apeliacinį skundą. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostata bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punktu, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, reikalingų tirti teisinių aplinkybių apimtį, sprendžia, jog šis atsakovo prašymas tenkintinas iš dalies, jam iš apelianto priteisiant 2 000 Lt advokato pagalbos išlaidų.

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

59Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas (juridinio asmens kodas 300145575) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Serfas“ (juridinio asmens kodas 133830481) 2 000 Lt (du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

60Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas (juridinio asmens kodas 300145575) 2 314 Lt (du tūkstančius tris šimtus keturiolika litų) žyminio mokesčio valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su... 5. Nesutikdamas su ieškiniu, atsakovas UAB „Serfas“ prašė jį atmesti kaip... 6. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad trečiasis asmuo UAB „Toma“... 7. Trečiasis asmuo UAB „Bordolina“ prašė ieškinio tenkinimo klausimą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 10. Teismas, remdamasis tarp ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir... 11. Remdamasis bylos medžiaga sprendė, kad užsakymus metalo gaminiams nurodytam... 12. Kad ieškovo užsakymas buvo įvykdytas ir įsigyti metalo gaminiai buvo... 13. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo UAB „Serfas“ pareigų įvykdymo realumo,... 14. Teismo įsitikinimu, jeigu nebūtų pripažinta, kad ieškovo atlikti... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo... 17. 1. Teismas, padarydamas išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas... 18. 2. Teismas neįvertino fakto, kad pagal Subrangos sutartį visus statybos... 19. 3. Priešingai nei sprendė teismas, byloje nėra įrodymų, kuriais... 20. 4. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovo tariamai užsakyti gaminiai... 21. 5. Teismas be pagrindo nevertino trečiojo asmens UAB „Bordolina“... 22. 6. Teismas peržengė bylos nagrinėjimo ribas, kadangi vertino ieškovo UAB... 23. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį... 24. 1. Priešingai nei teigia apeliantas, teismas teisingai paskirstė... 25. 2. Apelianto teiginiai dėl bylos nagrinėjimo ribų peržengimo yra... 26. 3. Ieškovas skunde nurodo, kad 2010-10-07 jo atsakovui pateiktas užsakymas... 27. 4. Priešingai nei teigia apeliantas, atsakovas 2010-10-07 užsakymą vykdė... 28. 5. Atsakovas nei su ieškovu, nei su kitais byloje dalyvaujančiais asmenimis... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 31. Apeliacine tvarka nagrinėjama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 32. Byloje nėra ginčo dėl pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių,... 33. Ieškovas 2010-10-28 mokėjimo nurodymu pervedė atsakovui dar 72 150 Lt,... 34. Ieškovas 2010-12-29 mokėjimo nurodymu atsakovui pervedė dar 72 150 Lt,... 35. Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Bordolina“, kaip užsakovas, 2010-10-20... 36. Taigi turėdama omenyje aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų... 37. Dėl civilinio proceso teisės normų pažeidimo... 38. Kaip minėta, apeliantas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundą visų... 39. Teisėjų kolegija, nesutikdama su minėtais argumentais, pažymi, kad, kaip... 40. Apeliantas teisingai teigia, kad atsakovas turėjo įrodyti įvykdęs prievolę... 41. Apeliantas taip pat teigia, kad teismas peržengė bylos nagrinėjimo ribas,... 42. Dėl atsakovo prievolių pagal ieškovo sumokėtus avansus įvykdymo... 43. Apeliaciniame skunde ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“,... 44. Teisėjų kolegija, nesutikdama su skunde išdėstytais argumentais, visų... 45. Antra, kasacinio teismo taip pat nuosekliai išaiškinta, kad įrodymų... 46. Atsižvelgdama į minėtus išaiškinimus, teisėjų kolegija pažymi, kad... 47. Apeliaciniame skunde ieškovas kritikuoja atsakovo pateiktus ir teismo... 48. Be to, byloje nustatytų ir kolegijos anksčiau aptartų faktinių aplinkybių... 49. Kolegijos įsitikinimu, visiškai nepagrįsti apelianto argumentai, kad byloje... 50. Atmestini ir apeliacinio skundo argumentai, kad teismas nepagrįstai... 51. Apeliantas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ taip pat teigia, kad... 52. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatytų ir pirmiau išanalizuotų... 53. Taigi apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija, remdamasi byloje... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 55. Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi ieškovui UAB... 56. Atsakovas UAB „Serfas“ prašo priteisti iš apelianto UAB „Nekilnojamojo... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 58. Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 59. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto... 60. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto...