Byla 2-1054/2012
Dėl nepagrįsto praturtėjimo, sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dekoras“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vystymo kompanija“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Marytės Mitkuvienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-3691-340/2012 dėl nepagrįsto praturtėjimo, sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dekoras“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vystymo kompanija“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiomis: 2005 m. balandžio 25 d. statybų rangos sutarties Nr. 19 dalį dėl 124 615,35 Lt ir 2008 m. kovo 7 d. statybos rangos sutarties Nr. 6-R dalį dėl 1 023 105 Lt, taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, taip pat priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Dekoras“ 178024 Lt.

6Nurodė, kad UAB „Vilniaus vystymo grupė“ (anksčiau – UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“) vykdė pastatų komplekso, esančio (duomenys neskelbtini) (toliau – objektas, VšĮ „Menų spaustuvė“), remonto – rekonstrukcijos darbų statinio valdytojo ir techninės priežiūros funkcijas. Atsakovas UAB „Dekoras“ (rangovas) atliko objekto darbus, kurie buvo vykdomi 3 etapais: nuo 2004 m. pagal 2004-11-18 statybos rangos sutartį Nr. 176 (su vėlesniais pakeitimais); nuo 2005 m. balandžio mėn. papildomi pirmo etapo darbai pagal 2005-04-25 statybos rangos sutartį Nr. 19; nuo 2006 m. rugsėjo mėn. pagal 2006-09-06 statybos rangos sutartį Nr. 102-R (su vėlesniais pakeitimais); nuo 2008 m. kovo mėn. – pagal 2008-03-07 statybos rangos sutartį Nr. 6-R (su vėlesniais pakeitimais). Atsižvelgiant į tai, kad objekto rekonstrukcijos darbai nebuvo atlikti sutartyse nurodytais terminais bei siekiant išsiaiškinti panaudotų lėšų tikslingumą, UAB „Statybos teismo ekspertizių centras“ atliko ekspertizę ir 2011-07-15 ekspertizės akte nurodė pažeidimus. Ieškovas teigė, kad remiantis šios ekspertizės išvadomis jam tapo aišku, jog atsakovui (rangovui), vykdančiam VšĮ „Menų spaustuvė“ rekonstravimo darbus, pagal minėtas statybos rangos sutartis nepagrįstai buvo sumokėta 1 325 744,35 Lt (125 549 Lt ir 25 475 Lt rezervas nenumatytiems darbams pagal statybos rangos sutartis Nr. 176 ir Nr. 102-R, 124 615,35 Lt už neatliktus darbus pagal sutartį Nr. 19, 1 023 105 Lt pagal statybos rangos sutartį Nr. 6-R).

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 1 325 744,35 Lt vertės atsakovui UAB „Dekoras“ priklausantį turtą, įskaitant pinigines lėšas bei turtines teises.

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymu areštavo 1 325 745 Lt vertės atsakovui UAB „Dekoras“ priklausantį ir pas jį ar trečiuosius asmenis esantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, uždraudė jį perleisti tretiesiems asmenims, disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias teises; šio turto nesant ar esant nepakankamai, nurodė areštuoti pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, leido iš jų mokėti mokesčius valstybei, atlyginimus darbuotojams, atsiskaityti su ieškovu.

9Atsakovas UAB „Dekoras“ pateikė prašymą pakeisti teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi pritaikytas apsaugos priemones ir ieškovo reikalavimams užtikrinti areštuoti jam priklausantį šį nekilnojamąjį turtą: 265,94 kv. m bendro ploto negyvenamąją patalpą – administracines patalpas: 7-2, 7-2a, 7-3, 7-3a, 7-4, 7-4a, 7-5, 7-5a, 7-6, 7-6a, 7-7, 7-7a, 7-8, 7-8a, 7-9, 7-10, 7-10a, 7-10b, 7-11, 7-11a, 7-12, 7-12a, 7-13, 7-13a, 7-13b, 7-14, 7-14a, 7-15, 7-15a, 7-16, 7-16a, 7-17, 7-18, 7-18a, 7-18b, 7-19, 7-20, 7-20a su bendro naudojimo patalpomis 7-1 (21/100 iš 17,47 kv. m), t. y. 3,67 kv. m, 8-14, 8-15, 8-16, 8-17, 8-18 (1/2 iš 24,26 kv. m), t. y. 12,13 kv. m, esančias ( - ) (rinkos vertė 482 400 Lt); 1699,90 kv. m bendro ploto pastatą – karvidę, esantį (duomenys neskelbtini), plane pažymėtas 2Ž1p, pastato rinkos vertė 889 000 Lt; leisti šią nutartį vykdyti skubiai; netenkinus šio prašymo, pareikalauti, kad ieškovas pateiktų 165 000 Lt dydžio atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą arba banko garantiją. Nurodė, jog bendra nurodyto turto vertė atitinka ieškinio sumą, o kito jam priklausančio nekilnojamojo turto areštas gali būti nuostolingas ir pažeisti trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Tai yra 2012-01-28 tarp jo ir pirkėjo J. J. buvo sudaryta 3 kambarių buto, esančio (duomenys neskelbtini), preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis, pirkėjas jam sumokėjo 5 000 Lt įmoką, o jis įsipareigojo sumokėti pirkėjui 5 000 Lt baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Be to, Nekilnojamojo turto registre kaip jo turtas tebėra įregistruotas butas, esantis Vilniuje, (duomenys neskelbtini), nors dar 2005-05-02 jis buvo parduoti išsimokėtinai T. P. bei garažas, esantis (duomenys neskelbtini), kuris 2005-05-31 buvo parduotas A. Č..

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartimi patenkino atsakovo UAB „Dekoras“ prašymą ir pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi jo turtui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovui priklausantį prašyme nurodytą nekilnojamąjį turtą: administracines patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), kurių rinkos vertė 482 400 Lt, ir pastatą-karvidę, esančią (duomenys neskelbtini), kurios rinkos vertė 889 000 Lt, ir uždraudė šį turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti jo vertę. Teismas nustatė, kad vykdant teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį buvo areštuotas šis atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas: administracinės patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), butas, esantis (duomenys neskelbtini), butas, esantis (duomenys neskelbtini), butas, esantis (duomenys neskelbtini).

12Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad dėl patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), arešto atsakovas gali patirti nuostolių bei dėl to nukentėtų ir byloje nedalyvaujančio asmens interesai. Kartu pripažino nepagrįstais jo argumentus, kad buto, esančio (duomenys neskelbtini), areštas pažeistų nedalyvaujančio byloje asmens interesus, nes nustatė, jog arešuotas butas yra atsakovo nuosavybė. Tačiau teismas iš esmės sutiko su atsakovo pozicija dėl konkretaus nekilnojamojo turto arešto, kurio vertė užtikrina ieškiniu reikalaujamą sumą, todėl atsižvelgdamas į apsaugos priemonių paskirtį, proceso šalių lygiateisiškumo, ekonomiškumo principus, siekdamas išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, pakeitė teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi atsakovui pritaikytas neapibrėžtas laikinąsias apsaugos priemones konkretaus turto areštu.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo pritaikytas konkretaus turto areštas neužtikrina ieškovo interesų apsaugos, pažeidžia interesų pusiausvyros principą bei paneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtį. Areštuotas turtas yra specifinis, nelikvidus, todėl jo pardavimas būtų sudėtingas ir galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo realus įvykdymas būtų apsunkintas ar iš viso negalimas. Palikus galioti tokią teismo nutartį sudaromos sąlygos atsakovui elgtis nesąžiningai, mažinti turimą likvidų turtą.
  2. Teismas neįvertino to, kad atsakovas savo interesus gali ginti kitais CPK 148 straipsnyje įtvirtintas būdais (pvz., įmokėti lėšas į teismo depozitų sąskaitą). Be to, galėtų būti areštuotas kitas atsakovui priklausantis likvidus nekilnojamasis turtas, tačiau atsakovas nenurodė viso turimo turto.

15Atsakovas UAB „Dekoras“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad:

161. Apelianto argumentai, kad areštuotas konkretus nekilnojamasis turtas yra nepakankamas ieškinio reikalavimams užtikrinti, nepaneigia jo pateiktų atestuotų turto vertintojų parengtose „Rinkos vertės nustatymo ataskaitose“ Nr. VN-12/02-056 ir Nr. VN-12/02-05 nustatytos šio turto rinkos vertės ir likvidumo (CPK 12, 178 str.). Abu areštuoti statiniai yra aktyviai naudojami versle: administracinėse patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), įsikūrusi bendrovės administracija, o renovuota karvidė, esanti (duomenys neskelbtini), naudojama ūkio tikslams, dirbtuvėms ir sandėliavimui. Šio turto areštas užtikrina tiek ieškovo reikalavimų įvykdymą, tiek atsakovo verslo tęstinumą. Tuo tarpu areštas kito nekilnojamojo turto, kuris sukurtas jo pagrindinėje veikloje arba investavimo tikslu, apribotų bendrovės pajamų gavimą ir neproporcingai sutrikdytų veiklą.

172. Teismas teisingai vadovavosi turto rinkos vertės nustatymo ataskaitomis ir pagrįstai rėmėsi jo pateiktais įrodymais dėl atsiradimo galimų nuostolių, susijusių su tam tikro turto areštu.

183. Ieškovas piktnaudžiauja proceso teisėmis, prašydamas palikti galioti teismo nutartimi atsakovo turtui taikytą neapibrėžtos apimties areštą. Ieškovui buvo pateiktas išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, iš kurio matyti visas konkretus jo valdomas turtas. Ieškovas nesąžiningai neigia jo teisę prašyti laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, nurodydamas, jog jis galėjo įmokėti lėšas į teismo depozitinę sąskaitą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pagrįstai ir teisėtai pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymu pakeitė teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi pritaikytas neapibrėžto pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones bei areštavo konkretų atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą.

21Kaip yra žinoma, esant CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoms sąlygoms, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau bendra šių priemonių suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą, o pačios jos parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Šis įstatyme tiesiogiai įtvirtintas principas, kuriuo turi būti vadovajamasi sprendžiant kokiam turtui konkrečioje byloje turi būti pritaikytas areštas (kai turto yra pakankamai), reiškia būtinumą parinkti tokias priemones, kurios, užtikrindamos teismo sprendimo įvykdymą, kuo mažiau suvaržytų atsakovo interesus. Be to, minėtas principas betarpiškai susijęs su proporcingumo, teisingumo, šalių interesų pusiausvyros principais. Atsižvelgiant į tai, kad sprendžiama dėl tokių priemonių taikymo tik esant pareikštam ieškiniui, suprantama, jog teismui tuo metu nėra žinoma apie konkretų atsakovo turtą, jei ieškovas jo nenurodė. Dėl to įstatymų leidėjas numatė procesinę galimybę esant pagrįstam prašymui pakeisti vieną tokią priemone kita (CPK 148 str. 1 d.).

22Nagrinėjamu atveju ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pareiškė 1 325 744,35 Lt reikalavimus atsakovui UAB „Dekoras“, o teismas jo prašymu 2012 m. sausio 27 d. nutartimi pritaikė tokio dydžio neapibrėžto pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo prašymu teismas skundžiama teismo nutartimi pakeitė pritaikytas apsaugos priemones konkretaus turto areštu – areštavo atsakovui priklausantį prašyme nurodytą nekilnojamąjį turtą: administracines patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), kurių rinkos vertė 482 400 Lt, ir pastatą-karvidę, esančią (duomenys neskelbtini), kurios rinkos vertė 889 000 Lt, ir uždraudė šį turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti jo vertę.

23Spręsdamas dėl šio konkretaus turto arešto pakankamumo ieškinio reikalavimams užtikrinti, teismas vadovavosi atsakovo pateiktais išsamiais ir aktualiais įrodymais apie to turto rinkos vertę. Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtus įrodymus, sprendžia, jog teismas padarė pagrįstą išvadą, jog minėto turto rinkos vertė (1 371 400 Lt) atitinka ieškinio sumą (1 325 744,35 Lt), todėl jo areštas atitinka laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, proceso šalių interesų pusiausvyra ir lygiateisiškumą. Be to, kaip matyti iš UAB „Census Optimus“ 2012 m. vasario mėn. atliktų rinkos vertės nustatymo ataskaitų Nr. VN-12/02-056 ir Nr. VN-12/02-05, areštuoto turto rinkos vertė buvo nustatoma atsižvelgiant į įvairius to turto ypatumus (pvz., patalpa pastate, esančiame kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje), į tai, jei būtų vykdomi teismų procesiniai sprendimai dėl turtinių išieškojimų (3 t., 75, 143 b. l.). Dėl to atmestini apelianto argumentai, jog teismas neįsigilino į faktines aplinkybes, todėl areštavo visiškai nelikvidų atsakovo turtą.

24Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas nepateikė jokių argumentų, įrodymų, susijusių su tuo, kad areštuoto turto vertė yra ne tokia, kokią nurodė teismas, kad ji neatitinka ieškinio sumos ir kt. (CPK 306 str. 3 d.), ir skundą iš esmės grindžia tuo, jog tokio turto areštas pažeidžia bylos šalių interesų pusiausvyrą (CPK 178 str.). Jau minėta aukščiau, kad šalių interesų pusiausvyros principas tiesiogiai yra susijęs su ekonomiškomis, t. y. mažiausiai atsakovo interesus suvaržančiomis, apsaugos priemonėmis. Tai reiškia, jog tokios priemonės negali būti naudojamos kaip ekonominio spaudimo priešingai šaliai būdas. Dėl to atmetami apelianto argumentai, jog teismas skundžiama nutartimi pažeidė ieškovo interesus, jog turėtų būti areštuotas, apelianto teigimu, koks nors kitas atsakovo nekilnojamasis turtas. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas tinkamai įvertino faktines aplinkybes bei teisingai vadovavosi minėtais principais, nuspręsdamas areštuoti konkretų atsakovo nekilnojamąjį turtą, mažiausiai varžantį šio asmens interesus (CPK 185 str.) Be to, priešingai nei teigia apeliantas, nurodydamas, jog atsakovas galėjo įmokėti lėšas į teismo depozitų sąskaitą, – prašymas pakeisti taikytas apsaugos priemones ar areštuoti konkretų turtą, yra viena iš atsakovo proceso teisių alternatyvų (CPK 148 str.).

25Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvai neduoda pagrindo spręsti, jog teismas nepagrįstai ir neteisėtai pakeitė teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas areštuoti konkretų atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su... 6. Nurodė, kad UAB „Vilniaus vystymo grupė“ (anksčiau – UAB „Vilniaus... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi ieškovo Vilniaus... 9. Atsakovas UAB „Dekoras“ pateikė prašymą pakeisti teismo 2012 m. sausio... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartimi patenkino atsakovo... 12. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad dėl patalpų, esančių (duomenys... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. Atsakovas UAB „Dekoras“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad:... 16. 1. Apelianto argumentai, kad areštuotas konkretus nekilnojamasis turtas yra... 17. 2. Teismas teisingai vadovavosi turto rinkos vertės nustatymo ataskaitomis ir... 18. 3. Ieškovas piktnaudžiauja proceso teisėmis, prašydamas palikti galioti... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pagrįstai ir... 21. Kaip yra žinoma, esant CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoms sąlygoms,... 22. Nagrinėjamu atveju ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 23. Spręsdamas dėl šio konkretaus turto arešto pakankamumo ieškinio... 24. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas... 25. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą....