Byla 2-3018-260/2011
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Džerma“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Editai Vazgienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams D. D. ir advokatui Giedriui Ulinskui, atsakovo atstovams Vincui Botyriui ir advokatui Zigmui Pečiuliui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr.2-3018-260/2011 dėl skolos priteisimo pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Džerma“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“, ir

Nustatė

4ieškovas UAB „Džerma“ ieškiniu (b.l. 5-6) prašė priteisti iš atsakovo UAB „Žemkasta“ ieškovo naudai 156.870,32 Lt skolą už parduotas ir savalaikiai neapmokėtas prekes, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas – 4.137 Lt žyminio mokesčio ir 250 Lt advokato pagalbai apmokėti.

5Ieškovas nurodė, jog 2009-12-28, 2010-03-22, 2010-03-25, 2010-03-30, 2010-04-01, 2010-04-08, 2010-04-09, 2010-04-23, 2010-05-19, 2010-05-31 remiantis tarp šalių sudarytais sandoriais dėl santechninių lauko komunikacijų prekių pirkimo-pardavimo atsakovas pirko, o ieškovas pardavė prekes išvardintas PVM sąskaitose faktūrose serija DŽ Nr.00006185, DŽ Nr.0006249, DŽ Nr.0006250, DŽ Nr.0006252, DŽ Nr.0006254, DŽ Nr.0006258, DŽ Nr.0006263, DŽ Nr.0006271, DŽ Nr.0006270, DŽ Nr.0006302, DŽ Nr.0006357, DŽ Nr.0006385. Atsakovas įsipareigojo sąskaitose faktūrose nustatytais terminais (galutinis atsiskaitymo terminas pagal vėliausiai išrašytą PVM s/f. DŽ Nr.0006385- 2010 m. birželio 30 d.) atsiskaityti pavedimu už įsigytas prekes, tačiau to neįvykdė, todėl pažeidė savo įsipareigojimus laiku ir tinkamai atsiskaityti. Atsakovas nereguliariai atsiskaitinėjo pervesdamas nepilnas atsiskaitymams skirtas sumas vis žadėdamas pilnai ir galutinai atsiskaityti vėliau, tačiau realiai į raginimus susimokėti įsiskolinimus nereagavo, dėl skolos sumokėjimo dalimis ar jos atidėjimo į ieškovą nesikreipė ir tuo neįvykdė prievolinių įsipareigojimų tinkamai atsiskaityti už nupirktas prekes. Atsakovas ieškinio pateikimo dienai nėra sumokėjęs ieškovui 156.870,32 Lt skolos už įgytas santechnines lauko komunikacijų prekes, kurių sumos ir kiekiai detaliai išvardinti PVM sąskaitose faktūrose serija DŽ Nr.00006185, DŽ Nr.0006249, DŽ Nr.0006250, DŽ Nr.0006252, DŽ Nr.0006254, DŽ Nr.0006258, DŽ Nr.0006263, DŽ Nr.0006271, DŽ Nr.0006270, DŽ Nr.0006302, DŽ Nr.0006357, DŽ Nr.0006385. Ieškovas, atsižvelgdamas į ilgalaikį šalių bendradarbiavimą, neprašo priteisti netesybų ar įstatyminių procesinių palūkanų nuo prašomo priteisti skolos dydžio, kuriuos kaip minimalius nuostolius jau yra patyręs.

6Atsiliepime į ieškinį (b.l.47-49) atsakovas UAB „Žemkasta“ prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad pagal ieškovo išrašytą 2009-12-28 sąskaitą - faktūrą serija DŽ Nr. 00006185 213.116,62 Lt sumai sąskaitoje nurodytų prekių negavo ir įrenginio nuomos paslaugų UAB „Žemkasta“ nesuteikė. Minėta sąskaita-faktūra nėra pasirašyta prekes priėmusio darbuotojo. 2009-12-28 sąskaita-faktūra Nr. 0006185 ieškovo yra išrašyta ne tik už parduotas prekes, bet ir už suvirinimo aparato nuomą. Atsakovas nurodė kad ieškovas atsakovui suvirinimo aparato nenuomojo, sutarties dėl įrenginio nuomos šalys nebuvo sudariusios, nors reikalavimą sudaryti rašytinę sutartį numato CK 6.531 straipsnio 1 dalis. Byloje pateiktas vienintelis rašytinis įrodymas 2009-12-28 sąskaita - faktūra Nr. 00006185 neįrodo tarp šalių buvus nuomos santykius, kadangi įrenginys nuomai atsakovui nebuvo perduotas, nėra aiškus nuomos terminas, atsakovas 2009-12-28 sąskaitos - faktūros Nr. 00006185 nepasirašė. Todėl 2009-12-28 sąskaita -faktūra Nr. 00006185 negali būti pripažinta tinkamu prekių pirkimo-pardavimo bei nuomos santykius patvirtinančiu rašytiniu įrodymu.

7Dubliku (b.l. 65-68) ieškovas prašė ieškinį tenkinti pilnai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nesutiko su atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais, ir teigė, kad atsakovas neigdamas realiai įvykusius sandorius vengia įsipareigojimų tinkamai atsiskaityti bei elgtis sąžiningai. Pirkimo- pardavimo Sutartis Nr.030 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta dar 2005 m. birželio 1 d., kurioje detaliai aptarti pirkėjo ir pardavėjo santykiai. Ieškinio reikalavimus taip pat patvirtina tarp šalių sudarytas 2010 m. sausio 29 d. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, kuriame nurodyta, kad atsakovo skolos likutis 2009 m. gruodžio 31 d. ieškovui sudaro 471.129,37 Lt (keturi šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šimtas dvidešimt devyni litai 37 centai), ir kurį (suderinimo aktą) patvirtino įmonių vyriausieji buhalteriai. Minėtas aktas patvirtina, kad sandoriai realiai įvykdyti ir atsakovas gavo prekes. Ieškovas pripažįsta, kad 2010-12-28 PVM sąskaitoje-faktūroje serija DŽ Nr.00006185 nėra prekes priėmusio asmens parašo, bet patvirtina, kad atsakovas priėmė minėtoje sąskaitoje išvardintas prekes, o taip pat jam buvo suteikta paslauga dėl suvirinimo aparato nuomos.

8Tripliku (b.l. 76-78) atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas, teigdamas, jog pagal 2009-12-29 sąskaitą - faktūrą Nr. 00006185 prekes ir paslaugas atsakovas gavo, nepateikė jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Atsakovas pagal 2009-12-28 sąskaitą-faktūrą serija DŽ Nr.00006185 213.116,62 Lt sumai sąskaitoje nurodytų prekių negavo ir įrenginio nuomos paslaugų UAB „Žemkasta“ nesuteikė. Ieškovo pateikta 2005-06-01 Sutartis Nr. 030 neįrodo prekių perdavimo atsakovui pagal 2009-12-28 sąskaitą-faktūrą Nr.00006185 fakto, o tik patvirtina esant buvusį šalių susitarimą dėl prekių pirkimo – pardavimo, ko atsakovas ir neneigia. Atsakovas pripažįsta ir patvirtina, kad visas iš ieškovo pirktas prekes pagal sąskaitas –faktūras: 2010-03-22 Nr. 00006249, 2010-03-22 Nr. 0000625, 2010-03-25 Nr. 00006252, 2010-03-30 Nr. 00006254, 2010-04-01 Nr. 00006258, 2010-04-09 Nr. 00006270, 2010-04-09 Nr. 00006271, 2010-04-23 Nr. 00006302, 2010-05-19 Nr. 00006357, 2010-05-31 Nr.00006285 UAB „Džerma“ atsakovui UAB „Žemkasta“ perdavė tinkamai, atsakovas prekes gavo, todėl visas šias sąskaitas apmokėjo. Ieškovas neįrodė, kad tinkamai įvykdė savo pareigą perduoti būtent 2009-12-28 sąskaitoje-faktūroje nurodytas prekes atsakovo įgaliotam asmeniui. Byloje taip pat nėra jokio rašytinio susitarimo dėl įrenginio nuomos paslaugų. Ieškovo UAB „Džerma“ pateiktas 2010-01-29 atsiskaitymų suderinimo aktas neįrodo ieškovo reikalavimo šioje byloje. Atsiskaitymo aktu skola buvo derinama 2009-12-31 dienai, o ieškovas teismo prašo priteisti skolą, susidariusią 2011-07-26 dienai. 2010-01-29 atsiskaitymų suderinimo akte į bendrą skolos sumą 2009-12-31 dienai negalėjo būti įtraukta 2009-12-28 sąskaita - faktūra Nr. 00006185, nes atsakovas prekių ir paslaugų pagal šią sąskaitą negavo. Be to, terminas apmokėti 2009-12-28 sąskaitą-faktūrą buvo nurodytas iki 2010-01-27, todėl nepasibaigus sąskaitos apmokėjimo terminui, nėra pagrindo laikyti, kad 2009-12-31 dienai UAB „Žemkasta“ buvo skolinga UAB „Džerma“ ir pagal 2009-12-28 sąskaitą-faktūrą.

9Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovo atstovai nurodė, kad atsakovas iš dalies su ieškovu atsiskaitė, sumokėjo dalį skolos, todėl ieškovas prašo priteisti 118.995,43 Lt skolą ir 4587 Lt bylinėjimosi išlaidas, atsakovo atstovai ieškinį prašė atmesti.

10Ieškinys atmestinas.

11Ieškovas reikalauja priteisti jam iš atsakovo 118.995,43 Lt skolą. Savo reikalavimus grindžia ta aplinkybe, kad nuo 2009-12-28 iki 2010-05-31 pagal byloje pateiktas PVM sąskaitas-faktūras DŽ Nr.00006185, DŽ Nr.0006249, DŽ Nr.0006250, DŽ Nr.0006252, DŽ Nr.0006254, DŽ Nr.0006258, DŽ Nr.0006263, DŽ Nr.0006271, DŽ Nr.0006270, DŽ Nr.0006302, DŽ Nr.0006357, DŽ Nr.0006385 (b.l. 19-30) jis pardavė atsakovui įvairių santechninių lauko komunikacijų prekių, už kurias atsakovas pilnai neatsiskaitė, ieškinio pateikimo dienai – 2011 07 27 – liko skolingas 156.870,32 Lt. Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovas sumokėjo 37.874,89 Lt (b.l. 84 ir 88-90).

12Atsakovas pripažįsta, kad tikrai pirko iš atsakovo pastarojo nurodytas prekes, tačiau ne visas, pagal 2009 12 28 PVM sąskaitą-faktūrą DŽ Nr. 00006185 (b.l. 19) prekių ir suvirinimo aparato nuomos paslaugų negavo.

13CPK 178 straipsnis reikalauja, kad šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus.

14Teismas pripažįsta, kad ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 36.300 Lt (30.000 Lt nuomos mokestis ir 6.300 pridėtinės vertės mokestis) už suvirinimo aparato nuomą yra nepagrįstas, nes ieškovas neįrodė, kad toks aparatas atsakovui buvo išnuomotas. Taip teismas vertina dėl tokių priežasčių.

15Ieškovas paminėtą savo reikalavimą sumokėti už aparato nuomą grindžia tik įrašu PVM sąskaitoje – faktūroje. 2009 12 28 PVM sąskaitoje-faktūroje DŽ Nr. 00006185 (b.l. 19) įrašyta, kad už suvirinimo aparato nuomą atsakovas privalo sumokėti 36.300 Lt su PVM. Atsakovas neigia, kad jam ieškovo buvo išnuomotas toks aparatas. Ieškovas nepateikė byloje įrodymų, kad tarp šalių tikrai buvo sudaryta suvirinimo aparato nuomos sutartis, kad atsakovui buvo perduotas ir kada perduotas išnuomotas daiktas, kad toks daiktas ieškovui grąžintas. Ieškovo išrašytoje 2009 12 28 PVM sąskaitoje-faktūroje DŽ Nr. 00006185 prie atžymos, kad prekės ( suvirinimo aparato nuoma) priimtos, atsakovo darbuotojo parašo nėra.

16Taip pat teismas pripažįsta, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovui pardavė 2009 12 28 PVM sąskaitoje-faktūroje DŽ Nr. 00006185 (b.l. 19) nurodytas įvairias santechnines lauko komunikacijų prekes už 176.816,62 Lt.

17Ieškovas įrodinėja, kad prekės pagal paminėtą 2009 12 28 sąskaitą – faktūrą atsakovui buvo patiektos remiantis 2005 06 01 tarp šalių sudaryta Pirkimo- pardavimo sutartimi Nr. 030 (b.l. 69-70), tai buvo padaryta tą pačią dieną, kada išrašyta sąskaita, ar kokia diena vėliau. Atsakovas neigia gavęs iš ieškovo šioje sąskaitoje nurodytas prekes.

18Pagal CK 6.317 str. 1 d. nuostatas pardavėjas privalo pagal pirkimo-pardavimo perduoti daiktus pirkėjui. Šalys tarp jų 2005 06 01 sutartyje yra susitarusios, kad prekės pirkėjui išduodamos, pateikus asmens, atsiimančio prekes pasą ir nustatytos formos įgaliojimą (originalą), išduotą šiam asmeniui. Kadangi atsakovas neigia gavęs sąskaitoje DŽ Nr. 00006185 nurodytas prekes, šioje sąskaitoje nėra prekių gavimą patvirtinusio atsakovo darbuotojo parašo, o ieškovas nepateikė prekių perdavimą konkrečiam asmeniui konkrečiu metu patvirtinančių įrodymų, teismas neturi pagrindo pripažinti, kad atsakovui ieškovas 2009 12 28 pardavė šioje sąskaitoje nurodytas prekes. Neįrodžius, kad atsakovui buvo perduotos prekės, nėra pagrindo iš atsakovo priteisti reikalaujamą pinigų sumą kaip atsiskaitymą už parduotas prekes.

19Pripažinęs, kad ieškovas neįrodė, jog jis 2009 12 28 pardavė atsakovui prekes, nurodytas sąskaitoje DŽ Nr. 00006185, teismas negali vadovautis ieškovo pateiktu 2010 01 29 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu (b.l. 71). Atsakovas teigia, kad į šiame akte nurodytas skolas nepagrįstai įrašyta atsakovo 213.116,62 Lt skola ieškovui pagal 2009 12 28 PVM sąskaitą-faktūrą DŽ Nr. 00006185, su kuo teismas sutinka. Teismas taip vertina, nes ieškovas, kaip jau paminėta, neįrodė, jog atsakovui 2009 12 28 pardavė šioje sąskaitoje nurodytas prekes.

20Atmetus ieškinį, ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str.). Iš ieškovo atsakovui pastarojo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, nes jis nepateikė tokių išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų. Iš ieškovo procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteistinos, nes jų bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministro nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Editai Vazgienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams D. D. ir advokatui Giedriui Ulinskui, atsakovo... 4. ieškovas UAB „Džerma“ ieškiniu (b.l. 5-6) prašė priteisti iš atsakovo... 5. Ieškovas nurodė, jog 2009-12-28, 2010-03-22, 2010-03-25, 2010-03-30,... 6. Atsiliepime į ieškinį (b.l.47-49) atsakovas UAB „Žemkasta“ prašė... 7. Dubliku (b.l. 65-68) ieškovas prašė ieškinį tenkinti pilnai, priteisti... 8. Tripliku (b.l. 76-78) atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą,... 9. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovo atstovai nurodė, kad atsakovas... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Ieškovas reikalauja priteisti jam iš atsakovo 118.995,43 Lt skolą. Savo... 12. Atsakovas pripažįsta, kad tikrai pirko iš atsakovo pastarojo nurodytas... 13. CPK 178 straipsnis reikalauja, kad šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis... 14. Teismas pripažįsta, kad ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo... 15. Ieškovas paminėtą savo reikalavimą sumokėti už aparato nuomą grindžia... 16. Taip pat teismas pripažįsta, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovui pardavė... 17. Ieškovas įrodinėja, kad prekės pagal paminėtą 2009 12 28 sąskaitą –... 18. Pagal CK 6.317 str. 1 d. nuostatas pardavėjas privalo pagal pirkimo-pardavimo... 19. Pripažinęs, kad ieškovas neįrodė, jog jis 2009 12 28 pardavė atsakovui... 20. Atmetus ieškinį, ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos... 21. Vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270... 22. Ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos...