Byla 2-2447/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3018-260/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Džerma“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“ dėl skolos už parduotas prekes priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 156 870,32 Lt skolos, 4 137 Lt žyminio mokesčio ir 250 Lt už teisines paslaugas priteisimo iš atsakovo UAB „Žemkasta“. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui UAB „Žemkasta“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas 156 870,32 Lt sumai. Ieškovas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas su ieškovu neatsiskaito nuo 2010 m. birželio 30 d., todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 28 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir areštavo atsakovui UAB „Žemkasta priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 156 870,32 Lt sumai, o jei tokio turto nebūtų pakankamai, nurodė areštuoti pinigines lėšas, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, bet leidžiant atsakovui areštuotas pinigines lėšas pervesti ieškovui UAB „Džerma“. Šią nutartį grindė didele ieškinio suma.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas UAB „Žemkasta“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 28 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo UAB „Džerma“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

91. Kauno apygardos teismas nepagrįstai ieškovo UAB „Džerma“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendė nepranešęs apie tai atsakovui.

102. Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino nesant pateiktų jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

113. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, neatsižvelgė ir nevertino atsakovo finansinių galimybių, t. y. ar jam ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, gaunamomis pajamomis, vykdoma veikla yra didelė, bei tuo pažeidė šalių lygiateisiškumo, teisingumo, ekonomiškumo principus. Tuo tarpu atsakovo turtinė padėtis yra gera, įmonės vykdoma veikla yra stabili ir pelninga.

124. Dėl skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neapibrėžtumo yra susiklosčiusi neapibrėžta situacija, kai nepagrįstai suvaržoma atsakovo teisė disponuoti visu turimu turtu, turimomis teisėmis, kurių bendra vertė yra gerokai didesnė už ieškovo pareikštus reikalavimus. Tai leidžia teigti, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pažeidė šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo, teisingumo principus.

13Ieškovas UAB „Džerma“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia iš esmės pritardamas pirmosios instancijos teismo argumentams, kad ieškinio suma yra didelė, kas suponuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Pažymi, kad atsakovo pateikti duomenys apie gerą turtinę padėtį turėtų būti vertinami kritiškai, nes tikėtina, jog atsakovas manipuliuoja pateikiamais buhalteriniais skaičiais. Be to, teisminių ginčų kiekis, taikytų turto areštų kiekis, kitų atsakovo kreditorių suteikta informacija tik patvirtina aplinkybę, kad atsakovo turtinė padėtis nėra gera ir kad byloje egzistuoja būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Mano, kad teismas pagrįstai nepranešė atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nes atsakovas akivaizdžiai vilkina laiką ir piktybiškai vengia atsiskaityti su ieškovu, kas patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, jog tikėtina, kad atsakovas sieks sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Nesutinka, kad skundžiama nutartimi buvo pažeisti ekonomiškumo, proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principai, nes, ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas minėtų principų paisė ir taikė areštą tik ieškovo reikalavimo sumai.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo (-ųjų)) skundo (-ų) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo (nutarties) dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame (-iuose) (atskirajame (-uosiuose)) skunde (-uose) nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

17Nagrinėjamoje byloje teismas ieškovo UAB „Džerma“ reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovui UAB „Žemkasta“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 156 870,32 Lt sumai, o jei tokio turto nebūtų pakankamai, nurodė areštuoti pinigines lėšas, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, bet leidžiant atsakovui areštuotas pinigines lėšas pervesti ieškovui UAB „Džerma“. Šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą teismas grindė didele ieškinio suma.

18Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

19Ieškovas UAB „Džerma“ pateikė ieškinį atsakovui UAB „Žemkasta“, kurio suma 156 870,32 Lt. Ši suma yra gana didelė ir objektyviai gali padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Dėl šios priežasties yra reikalinga įvertinti atsakovo turtinę padėtį ir įsitikinti, ar atsakovui ieškovo prašoma užtikrinti suma yra iš tiesų didelė. Iš byloje esančio 2011 m. kovo 29 d. UAB „Žemkasta“ balanso (b. l. 19) matyti, kad įmonė turi 6 780 681 Lt vertės turto, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 3 445 271 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 3 080 299 Lt. Iš byloje esančios 2011 m. kovo 29 d. UAB „Žemkasta“ pelno (nuostolių) ataskaitos (b. l. 20) matyti, kad įmonė turėjo 3 180 Lt pelno. Šie finansiniai duomenys rodo, kad galimai atsakovo įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau iš esmės veikia pelningai, turi pakankamai turto ieškovo reikalavimams patenkinti, jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Ieškovo argumentai, kad buhalteriniais atsakovo įmonės duomenimis yra manipuliuojama ir kad atsakovo turtinė padėtis yra bloga, nėra pagrįsti byloje esančiais įrodymais ir nepaneigia apelianto argumento, jog įmonė yra stabili ir pelningai veikianti. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra realios grėsmės galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Atitinkamai tai lemia išvadą, kad byloje nėra būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl šios priežasties skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - ieškovo UAB „Džerma“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

20Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Džerma“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasta“ ( - ) atžvilgiu atmesti.

23Nutarties nuorašą siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 156 870,32 Lt skolos, 4 137 Lt... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 28 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovas UAB „Žemkasta“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos... 9. 1. Kauno apygardos teismas nepagrįstai ieškovo UAB „Džerma“ prašymą... 10. 2. Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 11. 3. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę,... 12. 4. Dėl skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 13. Ieškovas UAB „Džerma“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo... 17. Nagrinėjamoje byloje teismas ieškovo UAB „Džerma“ reikalavimų... 18. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 19. Ieškovas UAB „Džerma“ pateikė ieškinį atsakovui UAB „Žemkasta“,... 20. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 23. Nutarties nuorašą siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto...