Byla 2-1816/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. R. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis ir dalis bylos nutraukta, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-491-212/2011 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Didriestė“ ieškinį atsakovams D. K. , A. K. , R. R. ir uždarajai akcinei bendrovei „Elantra“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Didriestė“ 2010 m. gruodžio 13 d. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė pripažinti atsakovų D. K. , A. K. (buvusių ieškovo akcininkų), UAB „Elantra“ (naujojo ieškovo akcininko), R. R. (UAB „Elantra“ vadovo) veiksmus sudarant 2007 m. spalio 11 d. finansinio lizingo sutartį Nr. P2007-100014 dėl 1 435,03 m2 parduotuvės patalpų (unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )) ir 98,97 m2 parduotuvės patalpų (unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - )) (toliau – ginčo turto), 2007 m. spalio 24 d. 5-ių paprastųjų vardinių UAB „Didriestė“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, 2007 m. spalio 31 d. paskolos sutartį Nr. 20071031-01 (paskolos suma - 3 491 250 Lt) ir 2007 m. lapkričio 19 d. ginčo turto pirkimo-pardavimo sutartį nesąžiningais ir priteisti iš atsakovų solidariai 3 076 650 Lt nuostolių atlyginimo (b. l. 2-6, 88-92).

5Ieškovas su atsakovais D. K. ir A. K. 2011 m. gegužės 2 d. pasirašė taikos sutartį ir pateikė ją teismui tvirtinti (b. l. 153-155).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 6 d. nutartimi, priimta rašytinio proceso tvarka (b. l. 158-159), patvirtino ieškovo ir atsakovų D. K. ir A. K. taikos sutartį, pagal kurią atsakovai D. K. ir A. K. sumoka ieškovui 100 000 Lt, o ieškovas jų atžvilgiu atsisako likusių ieškinio reikalavimų, ir bylos dalį pastarųjų atsakovų atžvilgiu nutraukė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2011 m. gegužės 2 d. taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atsakovas R. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti tvirtinti ieškovo ir atsakovų D. K. ir A. K. 2011 m. gegužės 2 d. taikos sutartį (b. l. 169-173). Skundą motyvuoja tuo, kad:

101) atsakovai D. K. ir A. K. taikos sutartimi įsipareigojo sumokėti nedidelę dalį ieškinio sumos, nors buvo pagrindiniai galbūt nesąžiningos procedūros ginčijamų veiksmų atlikimo metu (nuo 2007 m. spalio 11 d. iki 2007 m. gruodžio 3 d.) dalyviai ir vieninteliai faktinės materialinės naudos gavėjai. 2011 m. balandžio 28 d. įvykęs ieškovo BUAB „Didriestė“ kreditorių susirinkimas pritarė taikos sutarčiai, tačiau apeliantas įtaria, kad nuo kreditorių susirinkimo galėjo būti nuslėpta aplinkybė, jog atsakovai D. K. ir A. K. , o ne atsakovai R. R. ar UAB „Elantra“ disponuoja 3 491 250 Lt suma. Be to, iš 2011 m. balandžio 28 d. BUAB „Didriestė“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 turinio (b. l. 156-157) nėra aišku, ar ieškovo kreditorių susirinkimas žinojo, kad atsakovai D. K. ir A. K. įsipareigoja sumokėti tik 100 000 Lt.

112) klaidinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui. Taikos sutarčiai sudaryti būtinas visų bendrininkų (bendraieškių, bendraatsakovių) sutikimas, išskyrus atvejus, kai šie veiksmai atliekami neviršijant reikalavimų ar įsipareigojimų (CPK 44 str. 3 d.). Apeliantas ir/ar UAB „Elantra“ taikos sutarties nepasirašė, jiems pirmosios instancijos teismas nepranešė apie posėdį, kuriame buvo sprendžiamas taikos sutarties patvirtinimo klausimas, o tai sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 3 d. 1 p.).

12Ieškovas BUAB „Didriestė“ atsiliepimu į skundą (b. l. 179-180) skundą laiko nepagrįstu ir prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Pasak ieškovo, viešasis interesas byloje susijęs su ieškovo teisiniu statusu. Kadangi taikos sutarčiai pritarė ieškovo kreditorių susirinkimas, tai ginčijama nutartimi patvirtinta taikos sutartis neprieštarauja viešajam interesui. Pasiūlymą užbaigti bylą taikiai atsakovai D. K. ir A. K. pateikė parengiamojo teismo posėdžio metu dalyvaujant apeliantui. Apeliantas 2011 m. gegužės 20 d. taip pat pateikė savo pasiūlymą sudaryti taikos sutartį (b. l. 181), kuri bus svarstoma ieškovo kreditorių susirinkime.

13Atsakovai D. K. ir A. K. atsiliepimu į skundą (b. l. 175-177) skundo nepripažįsta ir prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog ieškovas tapo nemokus ne dėl to, kad atsakovui UAB „Elantra“ paskolino 3 491 250 Lt, kuriuos šis sumokėjo atsakovams D. K. ir A. K. už įsigytas penkias UAB „Didriestė“ akcijas, o dėl to, kad UAB „Elantra“ gautos paskolos laiku negrąžino. Derybas su bankais, lizingo bendrovėmis vedė ne atsakovai D. K. ir A. K. , o R. R. , kuris faktiškai buvo perėmęs ieškovo valdymą. Ieškovo kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo pritarta taikos sutarties sudarymui, neapskųstas, yra galiojantis, tad privalomas vykdyti. Vesdamas derybas dėl taikos sutarties ieškovas inter alia įvertino atsakovų D. K. ir A. K. turtinę būklę (b. l. 41-45), kiek atsakovai galėtų sumokėti, jei ieškinys būtų patenkintas, nes jie negalėtų sumokėti ieškovui daugiau, net jeigu daugiau iš jų būtų priteista teismo sprendimu. Pažymi, kad sudaryti taikos sutartį atsakovai D. K. ir A. K. pasiūlė parengiamajame teismo posėdyje (b. l. 149-150), kuriame dalyvavo ir apeliantas, todėl jis žinojo apie derybas ir privalėjo domėtis derybų eiga bei rezultatu. Priešingai nei teigia apeliantas, po taikos sutarties sudarymo jo padėtis ne pablogėjo, bet pagerėjo, nes ieškovas sumažino ieškinio reikalavimus ta suma, kurią įsipareigojo sumokėti atsakovai D. K. ir A. K. , t. y. 100 000 Lt.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo yra teisėta materialinės ir proceso teisės normų aspektais.

17Užbaigti bylą taikiai yra šalių procesinė teisė (CPK 42 str. 1 d.), nulemta dispozityvumo principo. Šis principas reiškia bylos šalių teisę laisvai disponuoti ginčo objektu, t. y. pareikštais materialiniais teisiniais reikalavimais, ir procesinėmis priemonėmis. Tačiau tiek dispozityvumo principas, tiek viena jo išraiškos formų (teisė baigti bylą taikiai) nėra absoliutūs, nes šalių veiksmus kontroliuoja teismas. Teismas netvirtina taikos sutarties, kai yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje nustatyti pagrindai, pvz., jeigu konstatuojama, kad tai prieštarautų imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Taikos sutarties sąlygas bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais turi įvertinti jų atitikties imperatyviam įstatyme įtvirtintam reglamentavimui ir viešajam interesui požiūriu. Teisėjų kolegija sutinka su skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, yra klaidinga.

18Kaip minėta, ieškovo vardu veikiantis bankroto administratorius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iš atsakovų D. K. , A. K. , R. R. ir UAB „Elantra“ priteisti 3 076 650 Lt dydžio žalos, padarytos jų nesąžiningais veiksmais, atlyginimą solidariai. Aptariamu atveju ieškovas (potencialus kreditorius) mano, kad už jam padarytą deliktą yra atsakingi keli asmenys, t. y. susiklostė pasyvus asmenų daugetas prievolėje.

19Esant skolininkų daugetui, reikia atsakyti į klausimą, ar skolininkai turi (patenkinus ieškinį, turėtų) vienodą pareigą kreditoriui, t. y. ar juos sieja solidari ar dalinė prievolė. Pasyvios prievolės solidarumo idėja grindžiama dviem koncepcijom: skolos (pareigos) bendrumu ir prievolių daugeto vienove. Kai skolininkų pareiga solidarioji, yra tiek prievolių, kiek yra skolininkų, tačiau visų šių prievolių pagrindas ir dalykas tas pats, todėl bent vieno skolininko prievolės įvykdymas laikomas tinkamu ir atleidžia kitus skolininkus nuo šios pareigos vykdymo (CK 6.6 str. 7 d.). Be to, CK 6.6 straipsnis nustato, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas įgyja teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis. Tai, ko vienas iš bendraskolių dėl savo nemokumo nesumoka solidariąją pareigą įvykdžiusiam skolininkui, turi padengti lygiomis dalimis kiti bendraskoliai, išskyrus atvejus, kai jų skolos dalys nelygios (CK 6.9 str. 1 d.). Kitaip tariant, įvykdyta solidarioji prievolė, siejusi kreditorių ir bendraskolius, pagal bendrą taisyklę baigiasi, o vietoj jos atsiranda buvusių solidariųjų skolininkų dalinės tarpusavio prievolės. Įstatyme numatytais atvejais atgręžtinio reikalavimo teisė gali būti neįgyjama. Pvz., jei prievolė atsirado išimtinai vieno iš bendraskolių interesais arba prievolė nebuvo įvykdyta tik dėl vieno iš skolininkų kaltės, tai toks skolininkas atsako kitiems bendraskoliams už visą skolą (CK 6.9 str. 5 d.), į ką apeliuoja atsakovas R. R.

20Ginčijama nutartimi pirmosios instancijos teismas patvirtino 2011 m. gegužės 2 d. ieškovo ir atsakovų D. K. ir A. K. sudarytą taikos sutartį, pagal kurią atsakovai D. K. ir A. K. sumoka ieškovui 100 000 Lt (iš reikalautų 3 076 650 Lt), o ieškovas jų atžvilgiu atsisako likusių ieškinio reikalavimų, ir bylos dalį pastarųjų atsakovų atžvilgiu nutraukė. Po taikos sutarties ieškovas patikslino ieškinį ir dabar prašo solidariai priteisti 2 976 650 Lt nuostolių atlyginimo iš apelianto ir UAB „Elantra“ (b. l. 162-163).

21Kreditoriaus reikalavimo teisės atsisakymas dėl vieno ar kelių skolininkų reiškia, kad jis/jie atleidžiami nuo prievolės įvykdymo (CK 6.23 str. 3 d.). Kitiems skolininkams prievolė lieka, tačiau ji sumažėja atleisto (-ų) nuo prievolės vykdymo skolininko (-ų) dalimi. Teismo patvirtinta taikos sutartis, kurią pasirašė du iš keturių bendraskolių, būtų teisėta, t. y. neprieštarautų imperatyvioms normoms, jei solidarioji skola (3 076 650 Lt) būtų sumažinta ne mažesne dalimi, nei pagal bendrą taisyklę sudaro taikos sutartį pasirašiusių skolininkų dalis (3 076 650 Lt ÷ 2 = 1 538 325 Lt) (CK 1.8 str. 1 d., 6.129 str. 6 d.). Kadangi solidarioji skola sumažinta neženklia suma, kurią įsipareigojo sumokėti atsakovai D. K. ir A. K. (100 000 Lt), tai norint patvirtinti 2011 m. gegužės 2 d. taikos sutartį būtinai reikėjo gauti apelianto (ir atsakovo UAB „Elantra“) sutikimą (CPK 44 str. 3 d.). Nesant pastarųjų sutikimo, teismo patvirtinta taikos sutartis yra neteisėta, nepriklausomai nuo ieškovo kreditorių susirinkimo valios, išreikštos 2011 m. balandžio 28 d. kreditorių susirinkime.

22Pripažįstamas pagrįstu ir kitas skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas taikos sutarties patvirtinimo klausimą išnagrinėjo, nepaisant to, jog apie šį posėdį nebuvo pranešta visiems byloje dalyvaujantiems asmenims. 2011 m. balandžio 8 d. parengiamasis teismo posėdis, kuriame dalyvavo ir apeliantas, buvo atidėtas iki 2011 m. gegužės 6 d. 1100 val., siekiant sudaryti ieškovui ir atsakovams D. K. bei A. K. sąlygas sudaryti taikos sutartį (b. l. 149-150). Kaip matyti iš 2011 m. gegužės 6 d. parengiamojo teismo posėdžio protokolo, pirmosios instancijos teismas 2011 m. gegužės 6 d. rašytinio proceso tvarka išsprendė taikos sutarties patvirtinimo klausimą (b. l. 187-188) ir 2011 m. gegužės 6 d. pranešė apie tai žodinio proceso tvarka nuo 1100 val. vykusiame parengiamajame teismo posėdyje, kuriame irgi dalyvavo apeliantas.

23Dėl nurodytų pažeidimų skundžiama nutartis naikinama, o klausimas dėl taikos sutarties patvirtinimo išsprendžiamas iš esmės – ieškovo ir atsakovų D. K. bei A. K. 2011 m. gegužės 2 d. pasirašytą taikos sutartį tvirtinti atsisakytina (CPK 329 str. 1 d. ir 3 d. 1 p., 330 str.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atsisakyti tvirtinti ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Didriestė“ ir atsakovų D. K. bei A. K. 2011 m. gegužės 2 d. pasirašytą taikos sutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Didriestė“ 2010 m. gruodžio 13 d. kreipėsi į... 5. Ieškovas su atsakovais D. K. ir A. K. 2011 m. gegužės 2 d. pasirašė taikos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 6 d. nutartimi, priimta... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atsakovas R. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 10. 1) atsakovai D. K. ir A. K. taikos sutartimi įsipareigojo sumokėti nedidelę... 11. 2) klaidinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad taikos sutarties... 12. Ieškovas BUAB „Didriestė“ atsiliepimu į skundą (b. l. 179-180) skundą... 13. Atsakovai D. K. ir A. K. atsiliepimu į skundą (b. l. 175-177) skundo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios... 17. Užbaigti bylą taikiai yra šalių procesinė teisė (CPK 42 str. 1 d.),... 18. Kaip minėta, ieškovo vardu veikiantis bankroto administratorius kreipėsi į... 19. Esant skolininkų daugetui, reikia atsakyti į klausimą, ar skolininkai turi... 20. Ginčijama nutartimi pirmosios instancijos teismas patvirtino 2011 m. gegužės... 21. Kreditoriaus reikalavimo teisės atsisakymas dėl vieno ar kelių skolininkų... 22. Pripažįstamas pagrįstu ir kitas skundo argumentas, kad pirmosios instancijos... 23. Dėl nurodytų pažeidimų skundžiama nutartis naikinama, o klausimas dėl... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2... 25. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartį panaikinti ir...