Byla P2-172-897/2014
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Rakštelytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą suinteresuotiems asmenims

2skolininkui D. M., išieškotojui AB SEB bankui, UAB „Baltic krantas“, L. J., dėl baudos skyrimo,

Nustatė

3pareiškėjas prašo UAB „Baltic krantas“ vadovui L. J. skirti baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą. Nurodo, kad antstolio kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr.0010/12/03913 pagal Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1247-163/2012 dėl 1888462,60 Lt skolos išieškojimo iš skolininko D. M. išieškotojo AB SEB banko naudai. Antstolio padėjėja 2013-12-11 patvarkymu Nr. S1-244291 „Dėl informacijos pateikimo“ įpareigojo UAB „Baltic krantas“ per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją, dėl kokių priežasčių nėra atliekami atskaitymai iš D. M. gaunamų pajamų pagal pateiktą vykdymui vykdomąjį raštą Nr. 2-1247-163/2012; taip pat informuoti antstolį, jei atskaitymai bus vėluojami pervesti daugiau kaip 15 dienų. Patvarkymas Nr. S1-244291 išsiųstas UAB „Baltic krantas“ įmonės registracijos adresu – Baltijos pr. 12A, Klaipėdoje, ir įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu – ( - ), Klaipėdoje. Pareiškėjas nurodė, kad procesiniai dokumentai įteikti 2013-12-14 adresu ( - ), Klaipėda, ir 2013-12-16 - Baltijos pr. 12A, Klaipėdoje, pasirašytinai, tačiau UAB „Baltic krantas“ antstolio patvarkymo neįvykdo, ir tai apsunkina Klaipėdos apygardos teismo išduoto vykdomojo dokumento dėl skolos išieškojimo vykdymą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas prašo UAB „Baltic krantas“ vadovui L. J. už 2013-12-11 patvarkymo Nr. S1-244291 „Dėl informacijos pateikimo“ nevykdymą skirti baudą iki vieno tūkstančio litų už kiekvieną pradelstą dieną.

4Pareiškimas netenkintinas.

5Įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę teismui, nustačius, kad asmuo nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, skirti tokiam asmeniui įstatyme nustatyto dydžio baudą. Antstolis vykdymo procese privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas būtų realiai įvykdytas, nes antstolis privalo būti aktyvus vykdymo procese. Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, jog antstolio Aleksandro Selezniovo kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0010/12/03913, pradėta pagal Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1247-163/2012 dėl 1888462,60 Lt skolos išieškojimo iš skolininko D. M. išieškotojo AB SEB banko naudai (v. b. l. 3). Antstolis Aleksandras Selezniovas pareiškimu dėl baudos skyrimo prašo skirti baudą UAB „Baltic krantas“ vadovui L. J. už 2013-12-11 patvarkymo Nr. S1-244291 dėl informacijos pateikimo nevykdymą, kuriuo vadovas buvo įpareigotas pateikti informaciją, dėl kokių priežasčių nėra atliekami atskaitymai iš D. M. gaunamų pajamų pagal pateiktą vykdomąjį raštą Nr. 2-1247-163/2012, tačiau vykdomojoje byloje nėra 2013-12-11 patvarkyme nurodyto 2013-01-15 antstolio patvarkymo Nr. S1-244291 dėl skolos išskaičiavimo iš M. D. darbo užmokesčio (v. b. l. 150), taip pat nėra ir 2013-02-15 patvarkymo Nr. S1-187630 dėl skolos išskaičiavimo iš skolininko D. M., kurį kaip nurodo antstolio padėjėja M. Puškoriūtė, siuntė UAB „Baltic krantas“, ir apie kurį užsimenama 2013-03-21 patvarkyme Nr. S1-193967 dėl informacijos pateikimo (v. b. l. 141). Duomenų apie 2013-01-15 ir 2013-02-15 patvarkymų įteikimą UAB „Baltic krantas“ vykdomojoje byloje Nr.0010/12/03913 taip pat nėra. Nesant minėtų antstolio patvarkymų, nėra pagrindo teigti, kad UAB „Baltic krantas“ vadovas L. J. nevykdo antstolio 2013-12-11 patvarkymo dėl informacijos pateikimo, nes iš antstolio pateiktoje vykdomojoje byloje esančių dokumentų nėra aišku, ar asmeniui, kuriam antstolis prašo paskirti baudą už jo įpareigojimo pateikti informaciją nevykdymą, apskritai buvo žinoma apie jo pareigą išskaičiuoti skolą iš skolininko D. M. darbo užmokesčio ir ar jis tinkamai buvo apie tai informuotas.

7Esant tokioms aplinkybėms, antstolio prašymas skirti UAB „Baltic krantas“ vadovui L. J. baudą už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

9netenkinti antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimo dėl baudos skyrimo UAB „Baltic krantas“ vadovui L. J..

10Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/12/03913 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai