Byla 2-1247-163/2012
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Seaside City LT“, atstovaujama administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovės AB SEB banko atstovui advokatui Alfonsui Masiliūnui, atsakovo D. M. atstovui advokatui Remigijui Bukėnui viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB SEB bankas ieškinį atsakovui D. M. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Seaside City LT“, atstovaujama administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 1 865 804,60 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 22 658 Lt žyminį mokestį. Nurodo, kad atsakovas 2007-08-27 laidavimo sutartimi, sudaryta AB SEB banke, yra laidavęs už kredito gavėją UAB „Seaside City LT“, kuriai 2009-03-19 iškelta bankroto byla. Nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2012-01-13 nutartimi patvirtino patikslintą bankrutavusios UAB „Seaside City LT“ kreditoriaus AB SEB banko 1 865 804,60 Lt finansinį reikalavimą. Kadangi liko neįvykdytas UAB „Seaside City LT“ įsipareigojimas bankui, bankas 2012-02-14 raštu kreipėsi į laiduotoją D. M., reikalaudamas įsipareigojimų bankui pagal laidavimo sutartį. Nurodo, kad skola bankui iki šiol nėra grąžinta.

3Atsakovas D. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovė AB SEB bankas, pažeisdama Finansų įstaigų 31 straipsnio 3 dalies 2 punkto reikalavimus, tinkamai neįvertino nei pagrindinio skolininko BUAB „Seaside City LT“, nei už jį laidavusio D. M. mokumo. Nurodo, kad UAB „Seaside City LT“ buvo suformuota iš nuostolingai veikiančios bendrovės, kreditavimo sutarties pasirašymo metu UAB „Seaside LT“ taip pat veikė nuostolingai ir 2007 metus baigė su 86 058 Lt grynuoju nuostoliu, laidavimo sutarties sudarymo metu neturėjo jokio ilgalaikio turto. Taip pat nurodo, kad AB SEB bankas su atsakovu D. M. sudarydamas laidavimo sutartį, pagal kurią D. M. įsipareigojo atsakyti visu savo turtu 5 450 000 Lt kredito UAB „Seaside City LT“, neįvertino, kokia yra D. M. turtinė padėtis ir reali galimybė atsakyti pagal laidavimo sutartį. Nurodo, kad sudarydamas antrą laidavimo sutartį, bankas žinojo, kad laidavimo sutarties pasirašymo dieną atsakovas D. M. jau yra prisiėmęs riziką dėl 18 193 804 Lt dydžio kredito grąžinimo, be to, laidavimo sutarties sudarymo metu D. M. nuosavybės teise neturėjo jokio laisvo vertingo turto, iš kurio būtų galima patenkinti laidavimo sutartimi laiduotojui nustatytas prievoles. Teigia, kad ieškovės AB SEB banko veikla vykdoma prisiimant su ja susijusius pavojus, įpareigoja ieškovę būti ypač atidžią ir rūpestingą, o esant nuostoliams reiškia, kad ieškovei tenka verslo nepasisekimo ar nuostolių našta, todėl ieškovei AB SEB bankas tenka neapdairaus ir neatsakingo elgesio pasekmės – nuostoliai dėl nepilnai grąžinto kredito. Mano, kad iš finansinių įstaigų turi būti reikalaujama, kad jos sudarytų tam aiškiai pagrįstus ir su aiškiai apskaičiuota rizika sandorius. Mano, kad jeigu bankas neatliko savo pareigų ir neįvertino finansinio sandorio rizikos, tokios banko neatsakingumo pasekmės privalo tekti pačiam bankui, todėl skola negali būti priteista iš D. M..

4Ieškinys tenkintinas.

5Faktinės teismo nustatytos bylos aplinkybės.

6Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2007-08-27 AB SEB bankas ir UAB „Seaside city LT“ sudarė kreditavimo sutartį Nr. 0480706010174/52, kurios pagrindu kredito gavėjui buvo suteiktas 5 450 000,00 Lt. kreditas gyvenamųjų namų statybai (b. l. 17-33). Kreditavimo sutartyje buvo numatyta, kad kredito gavėjas moka bankui kintamas palūkanas, už laiku nesumokėtas bankui palūkanas, kitas įmokas, UAB „Seaside City Lt“ įsipareigojo mokėti bankui 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, 2 proc. dydžio baudą, taip pat sumokėti bankui 0,25 proc. metinių palūkanų dydžio įsipareigojimo mokestį. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2009-08-26. Už kredito gavėją 2007-08-27 laidavimo sutartimi Nr. 04/07296 laidavo atsakovas D. M. (UAB „Seaside City LT“ direktorius). Laidavimo sutartimi laiduotojas įsipareigojo atsakyti bankui visu savo turtu, jeigu UAB „Seaside City LT“ neįvykdys visų ar dalies prievolių bankui pagal Kredito sutartį, sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. Skolininko ir laiduotojo atsakomybė yra solidarioji. Laidavimo sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško skolininko prievolių įvykdymo. (t. 1, b. l. 13-16). Gavusi kreditą UAB „Seaside City LT“ nevykdė savo įsipareigojimų bankui.

7Kauno apygardos teismo 2009-03-19 nutartimi kredito gavėjai UAB „Seaside City LT buvo iškelta bankroto byla. Bankroto byloje teismo 2009-06-18 nutartimi buvo patvirtinti bankrutuojančios UAB „Seaside City Lt“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, iš kurių matyti, kad kreditoriaus AB SEB banko reikalavimų suma yra 5 608 804,89 Lt. (b. l. 11). Kauno apygardos teismo 2012-01-13 nutartimi buvo patvirtinti patikslinti AB SEB bankas reikalavimai ir nurodyta, kad šie reikalavimai yra 1 865 804,60 Lt. (b. l. 10). Ieškovas 2012-02-14 raštu kreipėsi į laiduotoją D. M. su reikalavimu įvykdyti įsipareigojimus pagal laidavimo sutartį ir padengti likusią kreditoriaus UAB „Seaside City LT“ negrąžintą 1 865 804,60 Lt. sumą (b. l. 9). 2012-04-10 AB SEB bankas Klaipėdos apygardos teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo laiduotojo D. M., kaip iš solidaraus skolininko, 1 865 804,60 Lt. skolą, 22 658,00 Lt. sumokėtą žyminį mokestį bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Dėl laidavimo sutarties ir laiduotojo prievolės skolininkui iškėlus bankroto bylą.

9Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta CK 6.76 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Nors sutartinio laidavimo aspektu laidavimo sutarties šalys yra laiduotojas ir kito asmens kreditorius, tačiau laidavimo teisiniuose santykiuose dalyvauja trys asmenys – kreditorius, skolininkas ir laiduotojas. Taigi laidavimo sutartimi laiduotojas prisiima pareigą kito asmens (skolininko) kreditoriui, o šis įgyja papildomą reikalavimo teisę savo pradinės reikalavimo teisės, susijusios tik su skolininku, atžvilgiu. Pagal laidavimo sutartį laiduotojas įgyja pareigą įvykdyti laidavimu užtikrintą prievolę, kai skolininkas jos neįvykdo ar tai padaro netinkamai, o kreditorius – teisę reikalauti, kad laiduotojas atliktų šią savo pareigą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija išaiškino, kad laiduotojo prievolės akcesoriškumas reiškia šios prievolės apimties priklausomumą nuo užtikrintos prievolės apimties, o solidarumas – kreditoriaus pasirinkimo teisę – kam ir kaip pareikšti reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011).

10Bendroji taisyklė, nustatanti laidavimo pabaigą, įtvirtinta CK 6.87 straipsnio 1 dalyje - laidavimas baigiasi tuo pačiu metu, kaip ir juo užtikrinta prievolė. Tai atitinka laidavimo, kaip akcesorinės prievolės pobūdį, reiškiantį, kad laidavimas yra priklausomas nuo jo užtikrinamos pagrindinės prievolės. Iškėlus skolininkui bankroto bylą visi skolininko skolų mokėjimo terminai yra laikomi pasibaigę (ĮBĮ 16 straipsnis), todėl atsiranda pareiga laiduotojui įvykdyti savo šalutinę prievolę. Aukščiau paminėta Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija pažymėjo, kad bankrutuojant skolininkui, kreditoriui išlieka tiek teisė pareikšti savo reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje, tiek iš solidariosios laiduotojo pareigos (CK6.6 straipsnio 4 dalis, 6.81 straipsnio 1 dalis) išplaukianti teisė atskiroje civilinėje byloje pareikšti savo reikalavimą laiduotojui, tiek abiem kartu. Jeigu dėl ĮBĮ įtvirtinto teisinio reglamentavimo modifikuojasi (sumažėja) laidavimu užtikrinta skolininko prievolė, tai atitinkamai modifikuojasi (sumažėja) ir solidarioji laiduotojo akcesorinė prievolė, kylanti iš laidavimo sutarties, nes laiduotojas negali laiduoti didesne apimtimi, negu skolininkas skolingas (CK 6.76 straipsnis, 6.78 straipsnio 2 dalis, 6.81 straipsnio 2 dalis). Laiduotojo prievolės apimtis yra tokia pati, kaip ir užtikrintos skolininko prievolės apimtis, nepaisant to, į ką nukreipiamas reikalavimas – į skolininką bankroto procese ar į laiduotoją atskiroje civilinėje byloje. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto pagrindu nutraukus netesybų ir palūkanų už visas BUAB „Seaside City Lt“ prievoles skaičiavimą, t. y. sumažinus šios bendrovės prievolės kreditoriui apimtį, yra pagrindas ir laidavimo prievolių apimčiai sumažėti tokiu pat mastu.

11Kauno apygardos teismo 2009-06-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1297-555/2009 yra patvirtinti bankrutuojančios UAB „Seaside City Lt“ kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai. Iš nutarties matyti, kad kreditoriaus AB SEB bankas finansiniai reikalavimai UAB „Seaside City Lt“ buvo 5 608 804,60 Lt. Kauno apygardos teismo 2012-01-13 nutarimu civilinėje byloje Nr. B2-169-555/2012 kreditoriaus AB SEB bankas finansiniai reikalavimai sumažinti iki 1 865 804.60 Lt. Kreditorių AB SEB banką, skolininką UAB „Seaside City Lt“ ir laiduotoją D. M. siejantys teisiniai santykiai grindžiami 2007-08-27 kreditavimo sutartimi Nr. 0480706010174/52 ir 2007-08-05 laidavimo sutartimi Nr. 04/07296. Bankroto byloje Banko pareikšti ir patvirtinti reikalavimai yra kilę iš prievolių atsiradusių bendrovei nevykdant kreditavimo sutartį, ši nutartis yra įsiteisėjusi, privaloma, o tai reiškia, kad BUAB „Seaside City Lt“ skolos bankui klausimas ir jos dydis jau yra išspręsti. Pagal laidavimo sutarties 2.1-2.3 p. laiduotojas įsipareigojo atsakyti bankui ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas UAB „Seaside City Lt“, šiam neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartines prievoles pagal Kreditavimo sutartį. D. M. neginčija kreditoriaus reikalavimų pagrįstumo UAB „Seaside City Lt“, pagal minėtą kreditavimo sutartį, skolininkas ir laiduotojas kreditoriui atsako solidariai, todėl ieškovo ieškinio reikalavimas dėl 1 865 804,60 Lt. priteisimo yra teisėtas ir pagrįstas, detaliau jis neaptarinėjamas.

12Dėl banko neapdairumo ir rizikos pasirašant laidavimo sutartį.

13Nesutikdamas su ieškiniu atsakovas nurodo, kad tinkamo prievolės įvykdymo sąlyga yra prievolę turinčio asmens finansinis pajėgumas vykdyti prisiimtą prievolę. Kreditorius AB SEB bankas, prieš pasirašydamas kreditavimo sutartį su UAB „Seaside City Lt“ ir laidavimo sutartį laiduotoju D. M., turėjo įsitikinti, kad skolininkas ir laiduotojas galės įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Bankas puikiai žinojo, kad laiduotojas neturi jokių galimybių iš Laidavimo sutarties kilusioms prievolėms vykdyti, tačiau vis tiek pasirašė su juo laidavimo sutartį. Bankas pats buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas, todėl jam tenka tokio elgesio pasekmės- nuostoliai dėl nepilnai grąžinto kredito.

14Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad pasirašant laidavimo sutartį D. M. buvo ne tik UAB „Seaside City Lt“ direktorius, bet ir vienintelis akcininkas. Sudarant kreditavimo sutartį bendrovė nuosavybės teise valdė 2, 706 kv. m. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurio vertė buvo 2 635 000,00 Lt. ir 3,008 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurio vertė buvo 2 352 000,00 Lt., esančius ( - ). Šie sklypai buvo įkeisti bankui sudarant kreditavimo sutartį. Sklypuose buvo numatyta statyti kotedžus, kuriuos (nebaigtą statybą) pagal kreditavimo sutartį skolininkas turėjo įkeisti bankui. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypai buvo ( - ), t. y. labai patrauklioje netoli jūros esančioje teritorijoje, kad bankui buvo pateiktas statybos leidimas ne mažesniam kaip 1 510 kv. m. plotui, rangos sutartį, kurioje nustatyta, kad rangovas prisiima galimą medžiagų, įrenginių, paslaugų ir darbo jėgos kainos padidėjimo riziką rangos sutarties galiojimo laikotarpiu bei sąmatas, darbų atlikimo grafikus, kad sutarties sudarymo metu statybos verslas buvo labai pelningas, negalima teigti, kad bankas buvo neatsargus ir nerūpestingas sudarydamas kreditavimo sutartį. Net ir ekonominės krizės metu bankrutavus UAB „Seaside City LT“ su banku buvo didžiąja dalimi atsiskaityta, t.y. banko finansinis reikalavimas bankroto byloje sumažėjo nuo 5 608 804,60 Lt. iki 1 865 804,60 Lt. D. M. be 100 procentų UAB „Seaside City Lt“ akcijų turėjo 100 procentų UAB „City LT“, 100 procentų UAB „Big City LT“, 50 procentų UAB „Būsto administravimas“ ir 50 procentų UAB „Pajūrio miestelis“. Laidavimo sutarties pasirašymo metu bendrovės vykdė veiklą ir, nors ši veikla 2006-2007 m. buvo kažkiek nuostolinga, tai nereiškė, kad pradėjus statybas jų veiklos rezultatai nepagerės. D. M. nuosavybės teise priklausė žemės sklypai 7,1600 ha, 6,9500 ha, 7,2100 ha ( - ). Šie žemės sklypai nors ir areštuoti, tačiau yra atsakovo nuosavybė kaip ir poilsio patalpos ( - ). Esant išdėstytoms aplinkybėms atsakovo atstovo motyvai, kad bankas buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas vykdydamas savo tiesioginę veiklą ir sudarydamas sutartį su laiduotoju, kuris neturėjo pakankamai turto prisiimtai prievolei įvykdyti, todėl nuostoliai dėl nepilnai grąžinto kredito tenka ieškovui, yra nepagrįsti.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų.

16CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju ieškinys tenkintinas pilnai. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo sumokėtą žyminį mokestį. Ieškovas sumokėjo 22 658,00 Lt. žyminį mokestį (b. l. 4), šios išlaidos priteistinos iš atsakovo.

17Atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos iki teismo procesinio sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 str.,

Nutarė

19ieškinį patenkinti.

20Priteisti ieškovei AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238 iš atsakovo D. M. asmens kodas ( - ) 1 865 804,60 Lt. (vieną milijoną aštuonis šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus keturis litus 60 centų), 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir 22 658,00 Lt. ( dvidešimt du tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus ) žyminio mokesčio.

21Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 1 865 804,60... 3. Atsakovas D. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Faktinės teismo nustatytos bylos aplinkybės.... 6. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2007-08-27 AB SEB bankas ir UAB... 7. Kauno apygardos teismo 2009-03-19 nutartimi kredito gavėjai UAB „Seaside... 8. Dėl laidavimo sutarties ir laiduotojo prievolės skolininkui iškėlus... 9. Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta CK... 10. Bendroji taisyklė, nustatanti laidavimo pabaigą, įtvirtinta CK 6.87... 11. Kauno apygardos teismo 2009-06-18 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 12. Dėl banko neapdairumo ir rizikos pasirašant laidavimo sutartį.... 13. Nesutikdamas su ieškiniu atsakovas nurodo, kad tinkamo prievolės įvykdymo... 14. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad pasirašant laidavimo sutartį D. M.... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 16. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 17. Atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos iki teismo... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270... 19. ieškinį patenkinti.... 20. Priteisti ieškovei AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238 iš atsakovo D. M.... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...