Byla 2VP-18892-863/2017
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą Lietuvoje, SIA „B2Kapital“, V. G

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Ginto Badikonio prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą Lietuvoje, SIA „B2Kapital“, V. G..

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas vykdymo procese pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. sausio 26 d. vykdomąjį dokumentą Nr. L2-1656-391/09 pradinį išieškotoją BIGBANK AS, veikiantį per BIGBANK AS filialą Lietuvoje, pakeisti naujuoju išieškotoju SIA „B2Kapital“.

4Pareiškėjas prašyme nurodo, kad vykdo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. sausio 26 d. vykdomąjį dokumentą Nr. L2-1656-391/09 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės V. G. išieškotojo BIGBANK AS, veikiančio per BIGBANK AS filialą Lietuvoje, naudai. Pažymi, kad vykdant vykdomąjį dokumentą gautas UAB „Skolų rizikos sprendimai“, atstovaujančio SIA „B2Kapital“, prašymas kreiptis į teismą dėl išieškotojo pakeitimo, 2016 m. sausio 22 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d. perleidimo sutarčių išrašai, pagal kuriuos BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą Lietuvoje, perledijo savo turimas reikalavimo teises į skolininkės įsiskolinimą SIA „B2Kapital“.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalimi, prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims. Teismas sprendžia, kad žodinis bylos nagrinėjimas šiuo atveju nėra būtinas.

6Prašymas tenkintinas.

7CPK 596 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

8Nurodyta įstatymo norma detalizuojama bendroji procesinių teisių perėmimą reglamentuojanti norma vykdymo procese – CPK 48 straipsnis, kurio 3 dalyje nustatyta, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą, laikomasi pozicijos, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-367/2008).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis Gintas Badikonis vykdo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. sausio 26 d. vykdomąjį dokumentą Nr. L2-1656-391/09 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės V. G. išieškotojo BIGBANK AS, veikiančio per BIGBANK AS filialą Lietuvoje, naudai (v. b. l. 2). Tarp BIGBANK AS, veikiančio per BIGBANK AS filialą Lietuvoje, ir SIA „B2Kapital“ 2016 m. sausio 22 d. buvo sudaryta Perleidimo sutartis, pagal kurią visas reikalavimo teises į skolininkės V. G. įsiskolinimą BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą Lietuvoje, perleido naujajam kreditoriui SIA „B2Kapital“ (b. l. 4-9, 17-18).

10Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Nagrinėjamu atveju reikalavimas nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu, neprieštarauja įstatymams. CK 6.109 straipsnio 1 dalis nustato, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininką atliekami vykdomieji veiksmai. Taigi, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 straipsnio 1 dalies nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-756/2009).

11Nors antstolis nepateikė teismui įrodymų apie skolininkės informavimą dėl reikalavimo perleidimo, tačiau, vadovaujantis paminėta teismų praktika, tai nėra pagrindas atsisakyti tenkinti prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese. Teismui keičiant išieškotoją vykdymo procese nereikalingi duomenys apie skolininkės informavimą apie reikalavimo perleidimą, tačiau prieš pradedant vykdomuosius veiksmus skolininkei turi būti įteikiamas reikalavimo perleidimo įrodymas.

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad įvyko materialiųjų subjektinių teisių perėmimas, todėl vykdymo procese vykdant išieškojimą iš skolininkės V. G. pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. sausio 26 d. vykdomąjį dokumentą Nr. L2-1656-391/09 pradinis išieškotojas BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą Lietuvoje, pakeistinas jo teisių perėmėju SIA „B2Kapital“.

13Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292, 593, 596 straipsniais,

Nutarė

15prašymą patenkinti.

16Vykdymo procese skolininkės V. G., asmens kodas ( - ), atžvilgiu vykdant Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. sausio 26 d. vykdomąjį dokumentą Nr. L2-1656-391/09 pakeisti pradinį išieškotoją BIGBANK AS, juridinio asmens kodas 10183757, veikiantį per BIGBANK AS filialą Lietuvoje, filialo kodas 301048563, jo teisių perėmėju SIA „B2Kapital“, juridinio asmens kodas 40103645131.

17Išaiškinti, kad visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui.

18Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai