Byla B2-3546-527/2011
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Eurotopas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjo Irmanto Vaišvylos pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Eurotopas“,

Nustatė

2pareiškėjas 2011-11-25 pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei. Pareiškime nurodoma, jog 2011-11-21 įvykęs neeilinis visuotinis atsakovės akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti atsakovės restruktūrizavimo metmenis, kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimo ir pritarti restruktūrizavimo administratoriaus Arūno Gedeikio kandidatūrai. Pareiškime nurodoma, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 str. numatytas sąlygas, o, neiškėlus restruktūrizavimo bylos laikinų finansinių sunkumų turinčiai atsakovei, įmonė neturėtų finansinių galimybių grąžinti skolų kreditoriams ir bendrovei būtų keliama bankroto byla, o bankrotas žymiai pablogintų įmonės situaciją ir sumažintų galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

3Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsisakytinas priimti.

4Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 str. nustato restruktūrizavimo taikymo sąlygas. ĮRĮ 4 str. 2 d. numato, jog restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė nėra nutraukusi veiklos. ĮRĮ 6 str. 4 d. 1 p. numato, jog prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas. Pareiškime tik nurodoma, kad atsakovė nėra nutraukusi veiklos (ĮRĮ 4 str. 2 p.), tačiau apie realiai vykdomus pirkimus-pardavimus pareiškime nenurodyta, nepateikti jokie konkretūs pavyzdžiai ir įrodymai, patvirtinantys, jog iki pareiškimo teismui pateikimo 2011-11-25 atsakovė būtų vykdžiusi veiklą (pvz. pardavimo ir pirkimo žurnalų, iš kurių būtų galima spręsti, jog atsakovė vykdė pirkimus-pardavimus). Metmenyse nurodoma, kad pagrindiniai prekių tiekėjai yra užsienio gamintojai, su kuriais palaikomi glaudūs ryšiai, kad ieškoma naujų tiekėjų, tačiau jokių įrodymų apie vykstantį bendradarbiavimą (derybas) nepateikta. Taip pat nurodoma, kad dirba 34 darbuotojai, tačiau galiojančios darbo sutartys nepateiktos, darbuotojų sąrašas sudarytas tik 2011-09-30 dienai. Be to, atsakovės internetiniame tinklapyje http://www.eurotopas.lt/ index.php/pageid/57 skiltyje „naujienos“ paskutinį kartą pateikta informacija paskelbta tik 2010-04-01, kas sustiprina abejones, ar tikrai atsakovė atitinka ĮRĮ 4 str. 2 d. numatytą sąlygą, jog restruktūrizavimas galėtų būti pradėtas. Pagal ĮRĮ 7 str. 5 d. 1 p. teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu, nagrinėdamas pareiškimą, padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 str. išdėstytų sąlygų.

5ĮRĮ 6 str. 4 d. 3 p. numato, jog prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio kopija ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ĮRĮ 5 str. 3 d. nurodyto sprendimo priėmimo dienos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopija. Iš atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse pateiktos informacijos bei pareiškimo priedų matyti, jog ataskaitinių finansinių metų laikotarpio balansas sudarytas 2011-09-30 dienai, visi kreditorių sąrašai taip pat pateikti 2011-09-30 dienai. Pagal ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu, nagrinėdamas pareiškimą, padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, kai teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka. Teismas atkreipia dėmesį, jog pareiškėjo pateikti 2011-09-30 balansas ir kreditorių sąrašai negali būti vertinami kaip tinkami, įmonės būklę po dviejų mėnesių atskleidžiantys dokumentai, nes vertinant, ar įmonė nėra nemoki ir ar nėra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui yra būtini objektyvūs duomenys apie įmonės finansinę padėtį pareiškimo padavimo teismui metu, o ne dviejų mėnesių senumo, kaip yra šiuo atveju.

6Kita vertus, preliminariame bendrovės verslo plane numatytos ne visos ĮRĮ 12 str. 2 d. nurodytos priemonės (pažeista 1 p.), o nurodytos - deklaratyvios, nekonkrečios: nurodyta, kad restruktūrizavimo tikslas yra pertvarkyti įmonės veiklą, tačiau, kaip tą ketinama padaryti, nepaaiškinama, nenurodomi konkretūs terminai, kada tą ketinama daryti; nurodoma, kad intensyviai dirbama su esamais klientais ir vykdoma naujų klientų paieška, toliau tęsiamos derybos su potencialiais klientais, siekiant paspartinti pardavimus, tačiau nenurodoma esamos ar numatomos pardavimų (pirkimų) sutartys ar kiti įrodymai, nenurodoma, kokiomis priemonėmis tai daroma; nurodoma, kad „planuojama“ eksportuoti prekes į Latviją, tačiau neaišku, kada „planuojama“ eksportuoti, kaip ir kada bus įgyvendinta „planuojama“ nauja veiklos sritis; nenurodyta, kokiais konkrečiais ištekliais bus įgyvendinamos minimos priemonės, iš kur bendrovė gaus papildomų lėšų joms įgyvendinti, jei pardavusi dalį turto (pabrėžtina, kad numatomos gauti pajamos pardavus turtą nepagrindžiamos objektyviais duomenimis) gautas lėšas bendrovė planuoja panaudoti atsiskaitymui su kreditoriais, naujų kredito sutarčių sudaryti restruktūrizavimo laikotarpiu neplanuojama, o bendrovės veikla yra susijusi su statybų sektoriumi, kuris vis dar nėra pakankamai atsigavęs (pažeistas ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.). Susipažinęs su pateiktais „Restruktūrizavimo plano metmenimis“, teismas daro išvadą, kad metmenys yra neišsamūs, nekonkretūs, surašyti skubotai, nes priemonės nėra išsamios; prie bendrovės balansų nepateikti aiškinamieji raštai.

7Pabrėžtina, kad metmenyse nenurodyta visa informacija apie vykdomąsias bylas (ĮRĮ 6 str. 4 d. 5 p.), nes, teismo duomenimis, atsakovės atžvilgiu taip pat yra užvesta byla ir antstolės S. Vaicekauskienės kontoroje (CPK 179 str. 3 d.). Šis įpareigojimas svarbus tam, kad teismas galėtų tinkamai įgyvendinti ĮRĮ 7 str. 2 d. jam priskirtą pareigą, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šios nutarties kopiją išsiųsti antstoliams, nurodytiems ĮRĮ 6 str. 4 d. 5 p.

8Teismo nustatytas ĮRĮ 4 str. 2 d. pažeidimas galėtų būti pagrindu priimti nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d.), tačiau nustačius, jog pareiškėjo teismui pateikti atsakovės restruktūrizavimo plano metmenys taip pat neatitinka įstatymo reikalavimų, o laikantis ĮRĮ nustatytų procedūrų parengtus naujus (patikslintus) įmonės restruktūrizavimo metmenis iš naujo turėtų svarstyti ir tvirtinti įmonės dalyvių susirinkimas bei pakartotinai priimti sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 5 str. 3 d., 6 str. 1 d.), o taip pat vykdyti kitas ĮRĮ numatytas nuostatas, pripažintina, jog, pareiškėjui, prieš kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tinkamai neįvykdžius visų ĮRĮ nustatytų reikalavimų, kurie taisytini tik iš naujo atlikus ĮRĮ nustatytas būtinas atlikti išankstines procedūras, kurios turėjo būti atliktos iki kreipimosi į teismą, vadovaujantis proceso koncentracijos, ekonomiškumo, protingumo ir teisingumo principais, pareiškimą atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Pažymėtina, jog šiuo atveju analogiškos praktikos laikomasis ir kitose bylose (Šiaulių apygardos teismo 2011-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-795-154/2011; Kauno apygardos teismo 2011-05-31 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2633-259/2011; Kauno apygardos teismo 2011-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-3297-273/2011).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 str., 292 str., ĮRĮ 7 str. 5 d. ir 6 d.

Nutarė

10atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „Eurotopas“ generalinio direktoriaus Irmanto Vaišvylos pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Eurotopas“.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai