Byla 2-879/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-3721-798/2012 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilkpėdės ligoninei (tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Patalpų valymo ir priežiūros centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Švaros deivė“, D. P. firma „Akvija“, uždaroji akcinė bendrovė „Vitaresta“) dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtojas, pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Corpus A“ kreipėsi į teismą su ieškiniu VšĮ Vilkpėdės ligoninei, prašydamas pripažinti atsakovo veiksmus, nustatant konkurso pasiūlymų eilę bei priimant sprendimą dėl konkurso laimėtojo patvirtinimo, neteisėtais ir panaikinti atsakovo priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo bei konkurso laimėtojo patvirtinimo, įpareigojant atsakovą patvirtinti naują pasiūlymų eilę konkurse, konkurso laimėtoju paskelbiant ieškovą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso pirkimo procedūras ir sprendimo apie konkurso laimėtoją vykdymą, t.y. pirkimo sutarties sudarymą. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, jeigu atsakovas toliau vykdys konkurso pirkimo procedūras ir sudarys sutartį su konkurso laimėtoju. Sudarius sutartį su konkurso laimėtoju ir pradėjus ją vykdyti bus akivaizdžiai patirti nuostoliai. Siekiant to išvengti būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovo UAB „Corpus A“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindžia tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui toliau vykdant pirkimo procedūras bei sudarius sutartį su konkurso laimėtoju, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Kitų aplinkybių, dėl kurių taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų būtina, ieškovas iš esmės nenurodė. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą ir reikšdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo tokį savo prašymą motyvuoti bei pagrįsti įrodymais (CPK 178 str.). Tai reiškia, kad vien ieškinio padavimas teismui automatiškai pats savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo, kadangi jame išdėstytos aplinkybės ir argumentai nėra pakankamai pagrįsti, kad jais remiantis atsirastų būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bet esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, šis savo pažeistas teises galėtų apginti ir kitomis įstatymų leistinomis priemonėmis, pavyzdžiui, kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Corpus A“ prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo nutartį bei išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iš esmės - pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Skundžiama nutartis yra nepagrįsta, prieštaraujanti jurisprudencijos tęstinumo principui bei CPK nustatytiems privalomiems reikalavimams, taikant laikinąsias apsaugos priemones, dėl to turi būti panaikinta kaip neteisėta.

102. Patenkinus ieškovo ieškinį, nebus atkurta status quo padėtis, negalės būti tęsiamos pirkimo procedūros, negalės būti realiai įgyvendintas galimai palankus ieškovei teismui sprendimas, o ieškovas privalės teikti teismui dar vieną ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

113. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėdamas įrodymus dėl galimo skaidrumo principo, vykdant pirkimą, pažeidimo, privalo imtis priemonių ir užkirsti kelią galimai neskaidrių sprendimų įsigaliojimui ir vykdymui, tokiu būdu užtikrinant viešojo intereso apsaugą. Taigi, šiuo atveju, įvertinus išdėstytas aplinkybes, visuomenės interesas užtikrinti skaidrumo principo įgyvendinimą viešųjų pirkimų vykdyme laikytinas viršenybę turinčia priežastimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ Vilkpėdės ligoninė prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovas patvirtina, jog 2012-01-27 gavęs ieškovo ieškinį sustabdė tolimesnį konkurso vykdymą ir pirkimo sutarties nesudarė, kuri nėra sudaryta ir iki šiol. Atsakovo manymu, teismas priimdamas nutartį netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstai pažymėjo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bet esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, šis savo pažeistas teises galėtų apginti ir kitomis įstatymų leistinomis priemonėmis, pavyzdžiui, kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Aplinkybių ir įrodymų, kad ieškovui būtų apribotos galimybės išnaudoti kitus pažeistų teisių gynimo institutus, ieškovas nepateikė. Darytina išvada, jog teismas turėjo pakankamą pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo atžvilgiu.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Nagrinėjamu atveju yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, ieškiniu ginčijant viešojo pirkimo procedūrų teisėtumą. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, kuria teismas netenkino ieškovo UAB „Corpus A“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

16Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose klausimus, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Be CPK nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas, įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymas, su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Be to, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y., jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

17Nagrinėjamu atveju bylos šalių ginčas susijęs su atsakovo VšĮ Vilkpėdės ligoninės sprendimais, priimtais vykdant patalpų valymo paslaugų pirkimą. Teisėjų kolegijos nuomone, būtina atsižvelgti ir į tai, kad perkamos paslaugos susijusios su dažnų ir neatidėliotinų atsakovo poreikių tenkinimu, kuris, sustabdžius pirkimo procedūras, būtų apsunkintas. Pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – pirkimo procedūrų sustabdymas nebūtų proporcingas ir suteiktų ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), o ieškinio netenkinimo atveju atsakovui būtų padaryta žala, kuri niekaip negalėtų būti atlyginta. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovas nepagrindė savo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

18Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesprendžia ginčo iš esmės, nevertina pareikštų reikalavimų pagrįstumo, o tik preliminariai įvertina, ar nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė teismo sprendimo įvykdymui (t.y. ar jų nepritaikius, teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimu) (CPK 144 str.). Todėl teisėjų kolegija detaliau nepasisako dėl apelianto argumentų susijusių su reikalavimų pagrįstumu.

19Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartis paliktina nepakeista.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Corpus A“ kreipėsi į teismą su ieškiniu VšĮ... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Corpus A“ prašo panaikinti skundžiamą... 9. 1. Skundžiama nutartis yra nepagrįsta, prieštaraujanti jurisprudencijos... 10. 2. Patenkinus ieškovo ieškinį, nebus atkurta status quo padėtis, negalės... 11. 3. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ Vilkpėdės ligoninė prašo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Nagrinėjamu atveju yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 16. Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Nagrinėjamu atveju bylos šalių ginčas susijęs su atsakovo VšĮ... 18. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismas, spręsdamas dėl... 19. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....