Byla 1A-418-312-2014
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste – BK) 178 str. 1 d. ir jam paskirta šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Taip pat jis pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Pakalnytės-Tamošiūnaitės, teisėjų Arūno Kisieliaus, Stasio Punio, sekretoriaujant Ilonai Lonskai, dalyvaujant prokurorui Tomui Tukleriui, gynėjoms advokatėms Elenai Žilėnienei, Liudmilai Karvelienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų V. K. (V. K.) ir A. (A.) S. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste – BK) 178 str. 1 d. ir jam paskirta šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Taip pat jis pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK

2180 str. 1 d. ir jam paskirta trejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

3Paskirtos bausmės Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 3 d. pagrindu subendrintos visiško sudėjimo būdu ir V. K. nustatyta galutinė bausmė laisvės atėmimas ketveriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

4Tuo pačiu nuosprendžiu A. S. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. ir nuteistas laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Iš V. K. ir A. S. solidariai priteista 534,60 Lt (penki šimtai trisdešimt keturi litai 60 ct) turtinės žalos atlyginimo Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai, 2586,88 Lt (du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši litai 88 ct) turtinės žalos ir 5000,00 Lt (penki tūkstančiai litų) neturtinės žalos atlyginimo J. V. naudai.

6Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir P. (P.) K., tačiau jo apeliacinis skundas dėl nuosprendžio nebuvo gautas.

7Teismas, susipažinęs su skundu ir baudžiamosios bylos medžiaga,

Nustatė

8V. K. ir P. K. nuteisti už tai, kad pagrobė svetimą turtą, t. y. jie, 2013 m. balandžio 29 d., 19.30 val., veikdami bendrininkų grupėje, nuo R. M. priklausančio automobilio „VW Toureg“, valstybinis numeris ( - ), stovėjusio ( - ), Vilniuje, pagrobė priekinį dešinės pusės žibintą 800,00 Lt vertės.

9Taip pat V. K. ir A. S. nuteisti už tai, kad panaudoję fizinį smurtą pagrobė svetimą turtą, t. y. jie 2013 m. liepos 6 d., apie 14.42 val., veikdami bendrininkų grupėje, Vilniuje, ( - ) gatvėje, šalia 18-ojo namo, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, užpuolė J. V., tai yra V. K., pribėjęs prie jos iš nugaros, smūgiavo į sprando sritį, dėl ko pastaroji nukrito ant šaligatvio, sudužo jos 265,00 Lt vertės akiniai bei 50,00 Lt vertės laikrodžio „Perfect“ stiklas, taip pat buvo sugadinti 400,00 Lt vertės dantų protezai, po to, A. S. pagrobė sąmonę praradusios J. V. daiktus: oranžinės spalvos medžiaginį maišelį 3,50 Lt vertės, kuriame buvo mobiliojo ryšio telefonas „NOKIA“ 100,00 Lt vertės, piniginė 30,00 Lt vertės, du raktai nuo buto su pakabuku bendros 50,00 Lt vertės ir 30,00 Lt grynųjų pinigų. Tokiu būdu, V. K. ir A. S. pagrobė 213,50 Lt vertės J. V. turtą bei nesunkiai sutrikdė nukentėjusiosios sveikatą, kas pasireiškė poodinėmis kraujosruvomis akių apatiniuose vokuose, kaktos kairėje, dešiniame kelyje, nosies kaulų lūžiu su kirstine žaizda nosies nugarėlėje, odos nubrozdinimais viršutinėje lūpoje, tarp antakių, smakre, ties kairiojo raktikaulio projekcija, odos nubrozdinimais su poodine kraujosruva kairėje plaštakoje.

10Apeliaciniu skundu nuteistasis V. K. prašo išnagrinėti jo bylą iš naujo ir sumažinti jam paskirtą bausmę. Nurodo, kad liudytojo R. B. parodymai yra klaidingi, kadangi nukentėjusiajai J. V. nebuvo suduota nė vieno smūgio. Sužalojimus ji patyrė ne nuo smūgių, o kritimo metu, t. y. kai nuteistasis stvėrė jos maišelį, o ji krito veidu į šaligatvį. Nuteistasis teigia, kad su R. B. gyvena tame pačiame Naujininkų rajone, kažkada turėjo nesutarimų ir gal dėl to pastarasis davė teismui melagingus parodymus. Nuteistasis taip pat nurodo, kad savo kaltę pripažįsta iš dalies, dėl padarytų nusikaltimų nuoširdžiai gailisi. Nori kuo greičiau išeiti iš pataisos namu, pradėti naują gyvenimą, būti naudingas visuomenei, susirasti darbą, atlyginti padarytą žalą nukentėjusiajai. Ateityje pažada nedaryti naujų nusikaltimų bei gydytis nuo narkomanijos.

11Apeliaciniu skundu nuteistasis A. S. prašo jį išteisinti. Nurodo nesutinkantis, kad galima vadovautis V. K. pirminiais parodymais, kaip įrodančiais faktą, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. V. K. ne kartą keitė savo parodymus, tuo metu jis taip pat buvo priklausomas nuo narkotinių medžiagų, o duodamas parodymus pirmosios instancijos teisme parodė, kad buvo psichologiškai palaužtas jam spaudimą dariusių policijos pareigūnų, kurie pasinaudojo jo abstinencijos būsena. Į tai pirmosios instancijos teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, neatsižvelgė. Liudytojas R. B. duodamas parodymus painiojosi, todėl jo parodymai vertintini kritiškai. Be to, šio liudytojo parodymai skiriasi nuo jo draugo A. R. parodymų, nors jis taip pat teigia sėdėjęs automobilyje kartu su R. B. ir matęs kaip du asmenys nubėga nuo nusikaltimo vietos, o ne dalyvauja joje. Iš šio liudytojo žodžių spręstina, kad jis nematė, jog apeliantas kaip nors būtų dalyvavęs nusikalstamoje veikoje.

12Teismo posėdyje nuteistųjų gynėjos prašė jų ginamųjų skundus tenkinti, prokuroras prašė skundus atmesti.

13Apeliaciniai skundai atmestini.

14Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste - BPK) 320 str. 3 d. nuostatas, teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. A. S. ir V. K. skundžiamu nuosprendžiu pripažinti kaltais pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. dėl J. V. apiplėšimo. Iš nuteistųjų A. S. ir V. K. apeliacinių skundų turinio matyti, kad jie abu neigia savo kaltę dėl šios nusikalstamos veikos padarymo, kelia liudytojo R. B. parodymų patikimumo klausimą, A. S. nurodo, kad teismas nepagrįstai rėmėsi V. K. pirminiais parodymais, o nuteistasis V. K., be visa ko, prašo sušvelninti jam paskirtą bausmę.

15Apeliacinius skundus nagrinėjančios kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvados dėl nuteistųjų V. K. ir A. S. kaltės yra padarytos remiantis byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje betarpiškai ištirtais įrodymais, kurių visetu pagrįstos teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Pažymėtina, kad svarbi įrodymų vertinimo sąlyga yra ta, kad turi būti vertinamas ne kiekvienas įrodymas atskirai, bet jų visuma (kasacinės bylos Nr. 2K-411/2004, 2K-43/2006). Pirmosios instancijos teismas šio reikalavimo nepažeidė. Lietuvos Respublikos BPK 20 str. 3 d. nurodyta, kad įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagal santykį su įrodinėtinomis bylos aplinkybėmis, įrodymai skirstomi į tiesioginius ir netiesioginius. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 20 str. nuostatas duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva. Kiti proceso dalyviai gali teismui tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus. Todėl apeliantams nepriimtinos teismo išvados dėl įrodymų vertinimo, bylos faktinių aplinkybių nustatymo, savaime negali būti laikomos prieštaraujančios įstatymui. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. nuosprendžio, jo išvados yra pagrįstos patikimais įrodymais, įvertinant jų tarpusavio ryšį ir visumą.

16Akcentuotina, jog apklausiamas pirmosios instancijos teisme liudytojas R. B. iš esmės patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir nurodė, kad 2013 m. liepos 6 d., apie 14.00 val., jis kartu su draugu A. R. sėdėjo automobilyje prie ( - )-ojo namo, Vilniuje. Jiems staiga pasigirdo, kaip kažkas sudavė stiprų smūgį. Jis pamatė, kaip prie ( - )-ojo namo, Vilniuje, du vaikinai stovi prie moters, kuri buvo nukritusi ant žemės. Vienas vaikinas, kaip suprato, kuris trenkė moteriai, bėgo tolyn, o kitas vaikinas nuo gulinčios moters paėmė rankinę ir nubėgo paskui pirmąjį. Vaikinai nubėgo link Šaltkalvių g. 8-ojo namo, Vilniuje. Jis su draugu Andriumi nubėgo paskui juos tačiau, prie Šaltkalvių g. 8-ojo namo juos iš akiračio pametė. Liudytojas taip pat patvirtino, kad tai V. K. sudavė smūgį, o A. S. paėmė maišelį. V. K. apie tai, jog neva yra susipykęs su liudytoju R. B., pirmą kartą nurodė savo apeliaciniame skunde, o liudytojas, duodamas parodymus teisme, minėtos aplinkybės nepatvirtino, dėl to nėra jokio pagrindo išvadai, jog nuteistasis buvo apkalbėtas. Netikėti liudytojo R. B. parodymais kolegija neturi jokio pagrindo, nes jie pakankamai informatyvūs, neprieštaringi ir nuoseklūs, be to, juos patvirtina ir rašytinė bylos medžiaga. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato KPV KPR 1-os kuopos 3-io būrio patrulio 2013 m. liepos 5 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad į juos kreipėsi du liudininkai R. B. ir A. R., kurie paaiškino kad matė, kaip du tamsiai apsirengę jaunuoliai trenkė J. V. ir iš jos atėmę rankinuką, pasišalino (t. 1, b. l. 61), 2013 m. gruodžio 13 d. parodymų patikrinimo vietoje metu liudytojas R. B. visiškai patvirtino savo parodymus bei parodė, kad žemesnio ūgio užpuolikas (V. K.) sudavė moteriai iš nugaros pusės į sprando sritį (t. 1, b. l. 91-94). Asmens parodymo atpažinti metu, liudytojas R. B. atpažino A. S., kaip J. V. apiplėšime dalyvavusį asmenį (t. 1, b. l. 95-98). Asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų protokole nurodyta, kad R. B. atpažino asmenį (V. K.) nuotraukoje Nr. 1432, kaip asmenį, kuris trenkė moteriškei ir pasišalino (t. 1, b. l. 100-101). Atkreiptinas dėmesys ir į 2013 m. liepos 11 d. specialisto išvadoje Nr. ( - ) užfiksuotų nukentėjusiosios medicininių dokumentų duomenis, kuriuose nurodyta: 2013 m. liepos 6 d.,

1716.40 val., neurochirurgo konsultacija: skundžiasi galvos ir nedideliu kaklo skausmu, svaigimu, bendru silpnumu; asmens sveikatos istorijoje 2013 m. liepos 8 d. chirurgo konsultacija, įrašas, kad 2013 m. liepos 6 d. buvo užpulta narkomanų, nieko neprisimena, buvo smūgis į pakaušį, krito, susitrenkė veidą į grindinį; 2013 m. liepos 10 d. neurologo konsultacija: galvos skausmas, pykinimas, vėmimas. Serga nuo 2013 m. liepos 6 d. po galvos, veido sumušimo. Sumušė nepažįstami – smūgis į kaklą, buvo praradusi sąmonę (t. 1, b. l. 77-79). Nurodyti duomenys leidžia spręsti apie nukentėjusiajai užpuolimo metu iš nugaros, į sprando sritį suduotą smūgį.

18A. S. savo apeliaciniame skunde nurodo, neva pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi pirminiais V. K. parodymais, tačiau nuosprendyje V. K. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais nesiremta. Taigi, šis apeliacinio skundo teiginys nepagrįstas. Akcentuotina ir tai, kad priimant apkaltinamąjį nuosprendį, A. R. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai nevertinti, kadangi liudytojas nebuvo surastas ir apklaustas pirmosios instancijos teisme. Vien ta aplinkybė, kad A. R. ikiteisminio tyrimo metu teigė sėdėjęs su R. B. automobilyje ir pats nematęs įvykio, o tik nuo gulinčios moters nubėgančius užpuolikus, niekaip neįrodo, kad įvykio nematė liudytojas R. B.. Be to, ir liudytojas A. R. savo ikiteisminio tyrimo metu duotuose parodymuose nurodė girdėjęs stiprų smūgį. Kolegija, atsižvelgdama į aukščiau aptartų aplinkybių visumą, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog nukentėjusios patirtų sužalojimų apimtis, tai, kad ji be jokio savisaugos instinkto nukrito veidu ant grindinio, byloja, kad tokį nesaugų kritimą galėjo nulemti, tikėtina, prieš kritimą nuo smūgio prarasta sąmonė. Kolegijos vertinimu, apkaltinamasis pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti ir priimti išteisinamąjį nuosprendį nuteistųjų apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais nėra jokio pagrindo.

19A. S. apeliaciniame skunde ginčija tik savo kaltę, o V. K. ir jam paskirtos bausmės dydį. Kolegija nesutinka su nuteistojo V. K. apeliacinio skundo teiginiu, kad jam paskirta bausmė yra per griežta. Pažymėtina, kad bausmės paskirtis – galutinis rezultatas, kurio nustatydama ir taikydama bausmes siekia valstybė. Lietuvos Respublikos BK 41 str. įstatymo leidėjo įtvirtinti bausmės skyrimo tikslai sudaro vieningą bausmės paskirtį. Minėtas straipsnis numato, jog bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teisingumo principo realizavimas pirmiausia suponuoja tai, kad bausmė būtų adekvati (proporcinga) nusikalstamai veikai. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti Lietuvos Respublikos BK 54 str. Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d. nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

20Apeliantas padarė vieną apysunkį ir vieną nesunkų tyčinius nusikaltimus. Pirmosios instancijos teismas nenustatė V. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, jo atsakomybę sunkina tai, kad abi nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje, o Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. numatyta nusikalstama veika įvykdyta prieš ligotą ir senyvą – negebantį pasipriešinti asmenį. Akcentuotina, kad Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką nuteistasis padarė neilgai trukus po to, kai jam buvo pareikšti įtarimai pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. Baudžiamojoje byloje surinkti duomenys leidžia spręsti, kad jo atžvilgiu yra pradėti keli ikiteisminiai tyrimai dėl analogiškų nusikalstamų veikų padarymo (t. 2, b. l. 1-3, 8-49), jis ne kartą baustas administracine tvarka( t. 2, b. l. 50-59). Nors priklausomybės ar psichikos ligos jam nediagnozuotos (t. 2, b. l. 61-64), tačiau nuteistasis ikiteisminio tyrimo metu pats pripažino, kad yra priklausomas nuo narkotinių medžiagų, jas vartoja ir nesigydo. Nurodytos aplinkybės neigiamai charakterizuoja V. K. ir neleidžia daryti išvados, kad bausmės tikslai jo atžvilgiu būtų pasiekti skiriant jam su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 61 str. 2 d. teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio. Pirmosios instancijos teismas minėtas baudžiamojo įstatymo nuostatas pritaikė tinkamai. Nuteistajam už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d., padarymą paskirta gerokai mažesnė nei šio straipsnio sankcijos vidurkis bausmė. Už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d., parinkta bausmė šiek tiek didesnė nei minėto straipsnio sankcijos vidurkis. Atsižvelgiant į tai, kad nustatytos net dvi V. K. atsakomybę sunkinančios aplinkybės, nuteistojo veiksmai nuosprendyje įvertinti kaip itin ciniški, konstatuotina, kad nuteistajam už Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką paskirta bausmė nelaikytina per griežta, o pagal skirtingus Lietuvos Respublikos BK straipsnius paskirtos bausmės pagrįstai subendrintos visiško jų sudėjimo būdu. Deklaratyvūs V. K. apeliacinio skundo teiginiai, neva jis gailisi dėl padarytų veikų, nori gyventi dorai, atlyginti padarytą žalą, nelaikytini pagrindu švelninti jam paskirtą bausmę. Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, už atskiras nusikalstamas veikas nuteistajam parinko tinkamas bausmes ir šias bausmes subendrino nepažeisdamas baudžiamojo įstatymo reikalavimų. Taigi, nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas nepažeidė Lietuvos Respublikos BK 41 str. įtvirtintų bausme siekiamų tikslų ir Lietuvos Respublikos BK 54 str. nustatytų bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų bei Lietuvos Respublikos BK 61 str. nuostatų, ir nuteistajam V. K. paskyrė teisingą bausmę. Esant nurodytų aplinkybių visumai, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. nuosprendis paliekamas nepakeistu.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

23nuteistųjų A. (A.) S. ir V. K. (V. K.) apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. 180 str. 1 d. ir jam paskirta trejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo... 3. Paskirtos bausmės Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 3 d. pagrindu... 4. Tuo pačiu nuosprendžiu A. S. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą,... 5. Iš V. K. ir A. S. solidariai priteista 534,60 Lt (penki šimtai trisdešimt... 6. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir P. (P.) K., tačiau jo apeliacinis... 7. Teismas, susipažinęs su skundu ir baudžiamosios bylos medžiaga,... 8. V. K. ir P. K. nuteisti už tai, kad pagrobė svetimą turtą, t. y. jie, 2013... 9. Taip pat V. K. ir A. S. nuteisti už tai, kad panaudoję fizinį smurtą... 10. Apeliaciniu skundu nuteistasis V. K. prašo išnagrinėti jo bylą iš naujo ir... 11. Apeliaciniu skundu nuteistasis A. S. prašo jį išteisinti. Nurodo... 12. Teismo posėdyje nuteistųjų gynėjos prašė jų ginamųjų skundus tenkinti,... 13. Apeliaciniai skundai atmestini.... 14. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste - BPK)... 15. Apeliacinius skundus nagrinėjančios kolegijos vertinimu, pirmosios... 16. Akcentuotina, jog apklausiamas pirmosios instancijos teisme liudytojas R. B.... 17. 16.40 val., neurochirurgo konsultacija: skundžiasi galvos ir nedideliu kaklo... 18. A. S. savo apeliaciniame skunde nurodo, neva pirmosios instancijos teismas... 19. A. S. apeliaciniame skunde ginčija tik savo kaltę, o V. K. ir jam paskirtos... 20. Apeliantas padarė vieną apysunkį ir vieną nesunkų tyčinius nusikaltimus.... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 61 str. 2 d. teismas, įvertinęs... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 23. nuteistųjų A. (A.) S. ir V. K. (V. K.) apeliacinius skundus atmesti....