Byla e2A-1380-613/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erinijos Kazlauskienės, Almanto Padvelskio ir Giedrės Seselskytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. M. ir D. D. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-05-18 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų Viktoro S. M. ir D. D. ieškinį atsakovui Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būreliui dėl Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio 2015-06-18 valdybos nutarimo ir 2015-09-19 neeilinio visuotinio būrelio narių susirinkimo nutarimo pašalinti ieškovus iš asociacijos narių pripažinimo negaliojančiais nuo priėmimo momento ir teismo išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovai Viktoras S. M. ir D. D. su ieškiniu kreipėsi į teismą atsakovui Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būreliui dėl Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio 2015-06-18 valdybos nutarimo ir 2015-09-19 neeilinio visuotinio būrelio narių susirinkimo nutarimo pašalinti ieškovus iš asociacijos narių pripažinimo negaliojančiais nuo priėmimo momento.
 2. Ieškinyje nepagrįstą ir neteisėtą pašalinimą ieškovai ir jų atstovas ginčijo materialiuoju ir procedūriniu aspektais. Ieškovai nurodė, kad nebuvo jokio pagrindo juos pašalinti iš būrelio, nes nebuvo atliktas objektyviai pagrįstas 2015-05-31 įvykusios medžioklės aplinkybių tyrimas. Medžiotojų būrelio valdyba privalėjo sudaryti sąlygas pateikti ieškovams išsamius paaiškinimus, atsikirtimus dėl valdybai iškilusių klausimų. Galutinis pašalinimo iš būrelio klausimas negalėjo būti sprendžiamas neeilinio visuotinio susirinkimo metu, kadangi tokiam susirinkimui sušaukti trūko būrelio narių balsų pagal Įstatų IV skyriaus 4.1 punktą, nes reikėjo mažiausiai 24 asmenų parašų iš 48 galimų, o 2015-06-22 prašymą dėl neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo pasirašė tik 20 narių. Teigia, jog 2015-05-31 nepažeidė Vidaus tvarkos taisyklių 2.5 ir 2.6 punktų reikalavimų, kadangi su šiomis ir kitomis taisyklių nuostatomis ieškovai nėra supažindinti. Pažymėjo, kad 2015-05-31 prieš atvykstant į medžioklės ploto vienetą (( - )mišką), medžioklės vadovas V. S. M. užpildė medžioklės lapą Nr. 64, t. y. įrašė medžiotojų anketinius duomenis, medžioklės bilietų numerius, ir kiekvienam iš dalyvių pateikė pasirašyti. Medžioklė buvo užbaigta iki 2015-05-31 (24.00 val.) pagal vadovo nurodymą. Tik 2015-06-02 ieškovai sužinojo, kad valdybos nariai nusprendė jiems laikinai uždrausti dalyvauti medžioklėse iki Gyvosios gamtos inspekcijos sprendimo priėmimo. 2015-06-18 valdybos nariai posėdyje nusprendė, kad D. D. bei S. B. dalyvavo medžioklėje be medžioklės vadovo V. S. M., atliko ir kitus savavališkus veiksmus, todėl vadovaudamiesi Įstatų III skyriaus 3.5.2 punktu, vienbalsiai nusprendė visus tris pašalinti iš medžiotojų būrelio narių, sudarant galimybę apskųsti priimtą nutarimą visuotiniam būrelio narių susirinkimui. Prašė pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo momento ir panaikinti Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio 2015-06-18 nutarimą bei 2015-09-19 neeilinio visuotinio būrelio narių susirinkimo nutarimą, kurių pagrindu buvo nepagrįstai nuspręsta pašalinti ieškovus V. S. M. ir D. D. iš šios asociacijos narių. Taip pat prašė priteisti turėtas teismo išlaidas.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kretingos rajono apylinkės teismas 2016-05-18 sprendimu ieškinį atmetė bei priteisė solidariai iš ieškovų atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, pažymėjo, jog atsakovas yra medžiotojų visuomeninė organizacija, įsteigta narių poreikiams ir tikslams, susijusiems su medžiokle, tenkinti ir įgyvendinti. Kadangi Asociacijų įstatymo 14 straipsnyje įtvirtintas draudimas kištis į asociacijos vidaus reikalus (asociacijų sukūrimo savanoriškumo, narių supratimo ir interesų bendrumo principai), todėl teismas ginčo klausimą turi teisę analizuoti tik procedūriniu nario pašalinimo aspektu. Pirmosios instancijos teismas procedūrinių pažeidimų pašalinant ieškovus iš medžiotojų būrelio nenustatė. Teismas pažymėjo, jog ieškovai privalėjo suprasti ir suprato, dėl kokių priežasčių jie buvo pašalinti iš medžiotojų būrelio narių, o prieš tai buvo sustabdyta jų narystė būrelyje. Teismas konstatavo, jog ieškovų elgesys ir veiksmai prieštaravo medžiotojų būrelio įstatuose įtvirtintiems tikslams – organizuoti racionalias ir kultūringas medžiokles, puoselėti medžioklės kultūrą ir tradicijas ir kt., todėl ieškovų, kaip asociacijos narių, teisės, vertinant pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, nebuvo pažeistos.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai
 1. Teisme gautas ieškovų apeliacinis skundas. Apeliantai prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-05-18 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos departamentas po 2015-06-02 valdybos narių kreipimosi dėl galimai neteisėtos medžioklės fakto nustatymo 2015-06-19 nutarimu nubaudė V. S. M. ne už neteisėtą medžioklę, o pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 85 straipsnio 2 dalį (kiti pažeidimai, susiję su medžioklės eiga, – tikslaus mėnesio ir dienos nenurodymas medžioklės lape), už analogiškus pažeidimus daug kartų baustas ir galiojančią nuobaudą turi pats medžiotojų būrelio pirmininkas V. P. (duomenys į bylą pateikti), o dėl kitų būrelio narių S. B. bei D. D. administracinė teisena iš viso nebuvo pradėta.
  2. Būrelio valdymo organai netyrė galimos būrelio vadovo savivalės ir nesiskaitymo su kitais nariais faktų, netikrino buhalterinės apskaitos dokumentų atitikties teisės normų reikalavimams, nors buvo išsakyti priekaištai dėl būrelio narių nesupažindinimo su vidaus norminiais aktais, mokesčių surinkimo bei lėšų panaudojimo, netinkamai fiksuojamų tikslinių įnašų ir kt.
  3. Ieškovų galutinis pašalinimo iš būrelio klausimas negalėjo būti sprendžiamas neeilinio visuotinio susirinkimo metu, kadangi tokiam susirinkimui sušaukti trūko būrelio narių balsų (Įstatų IV skyriaus 4.1 punktas, reikėjo mažiausiai 24 asmenų parašų iš 48 galimų). Aptariamu atveju 2015-06-22 prašymą dėl neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo pasirašė tik 20 narių (atsižvelgtina į tai, kad šį prašymą-skundą galėjo pasirašyti ir netikrieji būrelio nariai).
  4. Pagal Įstatų IV skyriaus nuostatas yra visiškai neaiški eilinio ir neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarka, galimybė tinkamai susipažinti su surinkimų darbotvarke, ataskaita bei kita medžiaga, kuri reikalinga sprendžiant esminius klausimus. Visuotinis narių susirinkimas yra esminis įvykis, todėl apie jo organizavimą turėjo būti skelbiama spaudoje iš anksto ir ne mažiau kaip prieš 10 dienų.
  5. Vadovaujantis Įstatų III skyriaus 3.5 punktu nariai iš būrelio šalinami tik praradę teisę medžioti (3.5.1 p.); šiurkščiai pažeidę medžioklės taisykles ir įstatus (3.5.2 p.); nustatytu laiku nesumokėję nario mokesčio ar atsisakę mokėti kitus tikslinius įnašus (3.5.3 p.). Ieškovai mano, kad neatliko veiksmų, kurie būtų pagrindas juos pašalinti iš būrelio.
  6. Apeliantas D. D. atkreipia dėmesį į tai, kad jam nebuvo žinomi Vidaus tvarkos taisyklių 2.5 ir 2.6 punktai bei kiti norminiai aktai, nes visateisiu būrelio nariu tapo prieš metus laiko iki nustatyto pažeidimo ir jo niekas nesupažindino su visuma būrelio norminių aktų.
  7. V. P., A. J. ir E. B. apie galimą brakonieriavimo faktą įvykio vietoje nieko neminėjo, kadangi visi medžioklės dokumentai buvo tvarkingi, medžioklėje dalyvavo visi trys pogrupio nariai. Tik 2015-06-02 ieškovai sužinojo, kad valdybos nariai nusprendė jiems laikinai uždrausti dalyvauti medžioklėse iki Gyvosios gamtos inspekcijos sprendimo priėmimo, todėl ieškovai daugiau nei 3 mėnesius nemedžiojo ir laukė galutinių tyrimo rezultatų. Teismas neatsižvelgė į tai, kad tokiu būdu asociacija jau buvo paskyrusi šiems asmenims prevencinę priemonę – laikiną veiklos sustabdymą iki institucijos išvados gavimo, todėl nebuvo jokio pagrindo skubos tvarka ir antrą kartą bausti už tą patį pažeidimą, t. y. 2015-06-18 taikyti kraštutinę poveikio priemonę – ieškovų pašalinimą iš asociacijos narių.
  8. Neįvertinti 2015-06-23 Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos Nr. (6)-LV4-307 rašte nurodyti duomenys, kad neteisėtos medžioklės ar brakonieriavimo faktas dėl 2015-05-31 įvykio nenustatytas, V. M. atlikti veiksmai įvertinti pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį, o medžioklės galimas neužregistravimas pas atsakingą asmenį neužtraukia atsakomybės pagal medžioklės taisykles.
  9. Valdybos nariai neteisėtai, neteisingai ir nepagrįstai pašalino ieškovus iš asociacijos vadovaudamiesi Įstatų 3.5.2 punkto (ne Vidaus tvarkos taisyklių 2.6 punkto) pagrindu, nes ieškovai šiurkščiai nepažeidė medžioklės taisyklių ir šių įstatų.
  10. Sprendimas pašalinti medžiotojų būrelio narį privalo būti visais atvejais teisiškai pagrįstas. Tai reiškia, kad privalomai turi būti laikomasi būrelio nario šalinimo procedūrų, o sprendimo pašalinti asmenį priežastis turi būti aiškus būrelio taisyklių, įstatų ar teisės aktais įtvirtintų elgesio taisyklių pažeidimas.
  11. Valdybos nariai nesiėmė priemonių tam, kad būtų išsklaidytos visos abejonės, susijusios su nagrinėjamu klausimu, vadovavosi vieninteliais dokumentais, t. y. ieškovų bei S. B. paaiškinimais, ir neatlikę jokio tyrimo šiuo pagrindu bei nesurinkę jokios kitos medžiagos neteisėtai ir nepagrįstai nusprendė, jog ieškovai pažeidė Įstatų 3.5.2 punktą (šiurkštus medžioklės taisyklių ir įstatų pažeidimas, nesant jokios nuorodos į šių norminių aktų konkrečius punktus).
  12. Iš viso būrelio narių yra 48 ir į susirinkimą atvyko tik 42, iš kurių trys veikė pagal suteiktus įgaliojimus (papildomai 3 balsai). Skaičiuojant galutinius balsavimo rezultatus, balsų bendras skaičius turėjo būti 45, o ne 42. Rezultatų suvestinėje nėra jokių įrašų apie nedalyvavusius balsavime asmenis ar tuos, kurie svarstomu klausimu susilaikė. Todėl yra realus pagrindas manyti, kad iš esmės buvo pažeista balsų skaičiavimo procedūra, todėl 2015-09-19 balsavimo rezultatų suvestinė yra neteisinga bei neišsami. Be to, teismas nieko sprendime nenurodė apie tai, kodėl neeiliniame visuotiniame narių susirinkime nebuvo suteikta teisė balsuoti D. D., S. B. bei V. M., nes šie asmenys buvo atvykę į susirinkimą ir į narių sąrašą dėl neaiškių aplinkybių nebuvo įtraukti.
 2. Teisme taip pat gautas atsakovo „( - )“ medžiotojų būrelio atsiliepimas į apeliacinį skundą, su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovai (apeliantai) pareikšdami civilinį ieškinį patys apibrėžė ginčo nagrinėjimo ribas, nurodydami ieškinio dalyką – panaikinti atsakovo valdymo organų valdybos ir visuotinio narių susirinkimo sprendimus. Šioje civilinėje byloje nėra nagrinėjami kiti atsakovo valdymo organų veiklos aspektai ar tikrinamas buhalterinės apskaitos tvarkymo teisėtumas.
  2. Vadovaujantis atsakovo Įstatų 3.5 punktu medžiotojų kolektyvo nariai iš medžiotojų būrelio gali išstoti savo noru arba gali būti pašalinti šiais atvejais: 3.5.1 p. – praradus teisę medžioti; 3.5.2 p. – šiurkščiai pažeidus medžioklės taisykles ir šiuos įstatus; 3.5.3 p. – nustatytu laiku nesumokėjus nario mokesčio ar atsisakius mokėti kitus tikslinius įnašus. Nario mokesčiai ir visi kitokie įnašai išstojusiems arba pašalintiems iš būrelio asmenims negrąžinami; pagal 3.6 p. sprendimą dėl narių pašalinimo iš būrelio priima valdyba. Pašalintas narys valdybos nutarimą gali apskųsti visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis.
  3. Atsakovo valdyba ir visuotinis susirinkimas negavo pašalintų medžiotojų kolektyvo narių – apeliantų prašymo visuotiniam susirinkimui pripažinti valdybos nutarimą dėl jų pašalinimo negaliojančiu. Atsakovo valdybos nutarimas pašalinti ieškovus iš medžiotojų kolektyvo narių priimtas 2015-06-18. LR CK 1.125 str. 4 p. numatytas sutrumpintas 3 mėn. ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Kaip nurodyta EPP sistemoje, apeliantai pateikė ieškinį Kretingos rajono apylinkės teismui 2015-12-04. Apeliantai yra praleidę LR CK 1.125 str. 4 p. nurodytą terminą pareikšti ieškinį dėl atsakovo valdybos sprendimo, kuris ieškovams jo neapskundus atsakovo visuotiniam susirinkimui yra pakankamas ir galutinis atsakovo valdymo organo sprendimas pašalinant apeliantus iš atsakovo medžiotojų kolektyvo narių.
  4. Apeliantai nepagrįstai tvirtina, kad buvo pažeistos jų teisės susipažinti su visa jų pašalinimo priežasčių ir aplinkybių tyrimo medžiaga, ir nurodo, kad jie negalėjo tinkamai ginti savo teisių. Apeliantams ir kitiems asmenims 2015-06-11 buvo pranešta išsiunčiant pranešimus registruotais laiškais apie 2015-06-18 18.30 val. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (toliau – LMŽD) Kretingos skyriaus buveinėje rengiamą atsakovo valdybos posėdį, kuriame bus priimami sprendimai dėl nuobaudų skyrimo 2015-05-31 neteisėtoje medžioklėje dalyvavusiems asmenims.
  5. Apeliantams ir kitiems asmenims 2015-06-30 buvo pranešta išsiunčiant pranešimus registruotais laiškais apie 2015-06-18 18.30 val. LMŽD Kretingos skyriaus buveinėje įvykusio atsakovo valdybos posėdžio nutarimus pašalinti ieškovus ir S. B. iš medžiotojų kolektyvo narių. Pranešime ieškovams buvo nurodyta, kad jie turi teisę apskųsti valdybos nutarimus visuotiniam narių susirinkimui.
  6. Atsakovas 2015-07-14 sušaukė valdybos posėdį. Valdybos posėdžio dienotvarkėje buvo svarstomas atsakovo medžiotojų kolektyvo narių visuotinio susirinkimo sušaukimo klausimas, nes 2015-07-07 gautas būrelio narių 2015-06-22 prašymas „Dėl neeilinio visuotinio medžiotojų sušaukimo“, pasirašytas dvidešimties būrelio narių, kuriuo prašoma 2015-07-11 sušaukti visuotinį būrelio narių susirinkimą dėl 2015-06-18 būrelio valdybos posėdžio nutarimo apskundimo. Kadangi vasaros metu sušaukti visuotinį narių surinkimą yra neįmanoma dėl atostogaujančių ir išvykusių medžiotojų kolektyvo narių, atsakovo valdyba nutarė sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą 2015-09-19. Atsakovo valdyba nusprendė šaukiamo susirinkimo dienotvarkėje kelti vienintelį 2015-06-18 atsakovo valdybos posėdžio nutarimo apskundimo klausimą. Taigi, priešingai, nei tvirtina ieškovai, neeilinis 2015-09-18 visuotinis susirinkimas buvo sušauktas valdybos sprendimu, kaip tai numatyta atsakovo Įstatų 4.1 punkte. Jo sušaukimas nepažeidžia jokių procesinės ar materialinės teisės normų.
  7. Už apelianto V. S. M. pašalinimą iš medžiotojų kolektyvo narių balsavo 28 nariai, prieš – 14 narių. Už apelianto D. D. pašalinimą iš medžiotojų kolektyvo narių balsavo 37 nariai, prieš – 5 nariai. Taigi už abiejų ieškovų pašalinimą iš atsakovo medžiotojų kolektyvo narių balsavo daugiau už nei prieš.
  8. Atsakovo Įstatų 4.3 punkte įtvirtinta, kad atsakovo visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tikrųjų būrelio narių. O susirinkimo sprendimas yra teisėtas, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė dalyvavusių narių. Todėl apeliantai nepagrįstai tvirtina, kad yra realus pagrindas manyti, kad iš esmės buvo pažeista balsų skaičiavimo procedūra dėl to, kad visuotinio susirinkimo protokolo rezultatų suvestinėje nėra įrašų apie nedalyvavusius balsavime asmenis ar tuos, kurie svarstomu klausimu susilaikė. Pagal atsakovo Įstatų 4.3 punktą susirinkimo sprendimas yra teisėtas, nes už jį balsavo daugiau kaip pusė susirinkime dalyvavusių narių.
  9. Atsakovas byloje pateiktais įrodymais (valdybos posėdžio protokolas) įrodė, kad atsakovo 2015-09-19 neeilinis visuotinis narių susirinkimas buvo sušauktas atsakovo 2015-07-14 valdybos posėdžio nutarimu, kadangi nebuvo gautas apeliantų prašymas apskųsti valdybos nutarimą. Be to, atsakovo valdybos sušauktas visuotinis narių susirinkimas buvo teisėtas, nes jame dalyvavo daugiau nei 2/3 visų atsakovo medžiotojų kolektyvo narių.
  10. Apeliantai, siekdami neteisėtai pasipelnyti kitų atsakovo medžiotojų kolektyvo narių sąskaita, ne kartą organizavo neteisėtas medžiokles, netinkamai užpildydami medžioklės lapą, į jį neįrašydami medžioklės datos, siekdami apgauti atsakovo valdymo organus ir kitus medžiotojų kolektyvo narius.
  11. Apeliantai yra pašalinti iš medžiotojų kolektyvo narių už sistemingus atsakovo vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, kurie buvo fiksuoti ir ankščiau.
  12. Atsakovo 2015-06-02 valdybos posėdyje svarstyti V. M. vadovaujamos medžiotojų grupės narių drausmės ir atsakovo vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai. Į atsakovo valdybos posėdį pasiaiškinti dėl 2015-05-31 medžioklės pakviesti ieškovai V. M., D. D. ir S. B.. V. M. į valdybos posėdį neatvyko. Valdybos posėdyje konstatuota, kad apie 2015-05-31 organizuotą medžioklę iš anksto atsakovo pirmininkui nepranešta, viršytas trijų kartų per savaitę medžiojimo limitas ir taip pažeistos Vidaus tvarkos taisyklių 2.6 punktas.
  13. Apeliantai daro klaidingą išvadą, kad atsakovo medžiotojų kolektyvo visuotiniame susirinkime priimtų vidaus medžioklės taisyklių, kurios yra priimtos siekiant tinkamai įgyvendinti atsakovo Įstatų 3.8 punktą, t. y. garantuoti saugią medžioklę, išvengti nelaimingų atsitikimų, pranešant atsakovo valdymo organams apie organizuojamą medžioklę ir jos vietą, pažeidimas nėra pakankamas pagrindas pašalinti apeliantus iš atsakovo narių. Apeliantų sistemingi pažeidimai buvo pakankamas pagrindas juos pašalinti iš atsakovo medžiotojų kolektyvo narių.
  14. Apeliantai nepagrįstai tvirtina, kad teismas neišsiaiškino, neištyrė visų bylos aplinkybių, susijusių su apeliantų pašalinimu iš atsakovo narių. Pateiktame atsiliepime buvo nurodyti visi įrodymai apie tinkamą įstatuose, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme numatytų procedūrinių pareigų atlikimą, informuojant (raštu ir žodžiu) apeliantus apie priimtus sprendimus, jų apskundimo tvarką. Visą šią atsakovo pateiktą medžiagą, kurią patvirtino liudytojai bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, teismas tinkamai ištyrė ir įvertino ir ištirtų įrodymų pagrindu priėmė motyvuotą, pagrįstą ir teisėtą sprendimą atmesti apeliantų pareikštą ieškinį.
  15. Pagal atsakovo Vidaus tvarkos taisyklių 2.6 punktą medžioklės tykojant grupėse organizuojamos tris kartus per savaitę, pasirenkant dienas. Grupių vadovai privalo registruoti medžiokles pas būrelio pirmininką, jam nesant, pas būrelio sekretorių. Neregistruota medžioklė ar medžioklė, viršijanti trečią kartą per savaitę, prilyginama brakonieriavimui ir laikoma šiurkščiu vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu. Brakonieriavimui taip pat prilyginamas medžiotojo, neužsiregistravusio tos dienos medžioklėje, buvimas, vaikščiojimas ir (ar) važinėjimas medžioklės plotuose su savimi ir (ar) automobilyje turint ginklą.
  16. Pažeisdami atsakovo Vidaus tvarkos taisyklių 2.6 punktą atsakovai 2015 m. gegužės mėnesio savaitę (nuo pirmadienio – 2015-05-25 iki sekmadienio – 2015-05-31) medžiojo keturis kartus, kaip tai pačių atsakovų užfiksuota medžioklės lapuose: 2015-05-12 Nr. 61 ir 2015-05-28 Nr. 64. Ketvirtosios medžioklės vadovas ieškovas V. S. M. neužregistravo pas būrelio vadovą, kaip tai numatyta Vidaus tvarkos taisyklių 2.6 punkte.
  17. Apeliantas D. D. neteisėtai medžiojo, nes medžioklė nebuvo užregistruota pas būrelio pirmininką ir viršijo atsakovo Vidaus tvarkos taisyklių 2.6 punkte nustatytą medžioklių skaičių per savaitę. Pagal atsakovo vidaus tvarkos taisykles tokia medžioklė yra prilyginama brakonieriavimui.
  18. Atsakovo medžiotojų kolektyvo narių, atsižvelgiant į tai, kad „( - )“ medžiotojų būrelio 2015-02-13 valdybos posėdyje jau buvo nagrinėtos faktinės aplinkybės dėl gautų pranešimų dėl apelianto V. M. vadovaujamos medžiotojų grupės narių daromų pažeidimų, kurie prieštarauja medžioklės taisyklėms, medžiotojų etikai bei būrelio vidaus tvarkos taisyklėms, į tai, kad pažeidimai vis kartojami, buvo nuspręsta pasiūlyti valdybos susirinkimui pašalinti iš atsakovo medžiotojų kolektyvo narių V. M., D. D. ir S. B..
  19. Medžioklės taisyklių 58.2.1 punkte yra imperatyviai nurodyta, kad yra draudžiama būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu medžiokliniu ginklu nesant įrašo apie medžiotoją tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape arba medžioti teritorijose, kuriose jis medžioti neturi teisės. Pagal Medžioklės taisyklių 74 p. šiurkščiais medžioklės taisyklių pažeidimais laikomi pažeidimai, kai, pagal 74.1 p., pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1–58.5 ir 58.35 papunkčiuose nurodyti draudimai.
  20. Ieškovai pareikštame ieškinyje tvirtina, kad jie nepažeidė Vidaus tvarkos taisyklių 2.6 ir 2.7 punktų reikalavimų, kadangi su šiomis ir kitomis taisyklių nuostatomis nėra supažindinti. Toks ieškovų tvirtinimas neatitinka tikrovės, kadangi atsakovo Vidaus tvarkos taisyklės yra priimtos visuotiniame atsakovo medžiotojų kolektyvo narių susirinkime ir su jomis yra supažindinti visi medžiotojų kolektyvo nariai. Šiomis Vidaus tvarkos taisyklėmis atsakovo medžiotojų kolektyvo nariai naudojasi nuo 2012-04-28 (su atitinkamais pakeitimais, padarytais 2013-04-11 ir 2015-04-11).
  21. Apeliantas visiškai nepagrįstai tvirtina, kad apeliantams nebuvo žinoma apie atsakovo vidaus medžioklės taisyklių reikalavimus. Apeliantai daug metų yra atsakovo medžiotojų kolektyvo nariai. Apeliantai buvo aktyvūs medžiotojai, dažnai dalyvaudavo medžioklėse ir negalėjo nežinoti apie atsakovo valdymo organų nustatytą medžioklių organizavimo tvarką.

5Teismas konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinis skundas netenkintinas.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1, 2 dalys).
 3. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimą į apeliacinį skundą, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.
 4. Apeliantai nurodo, jog Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos departamentas po 2015-06-02 valdybos narių kreipimosi dėl galimai neteisėtos medžioklės fakto nustatymo 2015-06-19 nutarimu nubaudė V. S. M. ne už neteisėtą medžioklę, o pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 85 straipsnio 2 dalį (kiti pažeidimai, susiję su medžioklės eiga – tikslaus mėnesio ir dienos nenurodymas medžioklės lape), už analogiškus pažeidimus daug kartų baustas ir galiojančią nuobaudą turi pats medžiotojų būrelio pirmininkas V. P. (duomenys į bylą pateikti), o dėl kitų būrelio narių S. B. bei D. D. administracinė teisena iš viso nebuvo pradėta.
 5. Pažymėtina, jog aplinkybė, kad daug kartų baustas ir galiojančią nuobaudą turi pats medžiotojų būrelio pirmininkas V. P., nepaneigia apeliantų padaryto pažeidimo, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl šis apeliantų argumentas teisiškai nereikšmingas, teisėjų kolegija plačiau dėl jo nepasisako. Taip pat pažymėtina, jog tai, kad dėl kitų būrelio narių administracinė teisena nebuvo pradėta, nepaneigia fakto, kad apeliantai pažeidė „( - )“ medžiotojų būrelio Vidaus tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus, kuriais vadovaudamasi medžiotojų būrelio valdyba priėmė sprendimą apeliantus bei S. B. pašalinti iš medžiotojų būrelio.
 6. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog apeliantų argumentas, kad būrelio valdymo organai netyrė galimos būrelio vadovo savivalės ir nesiskaitymo su kitais nariais faktų, netikrino buhalterinės apskaitos dokumentų atitikties teisės normų reikalavimams, nors buvo išsakyti priekaištai dėl būrelio narių nesupažindinimo su vidaus norminiais aktais, mokesčių surinkimo bei lėšų panaudojimo, netinkamai fiksuojamų tikslinių įnašų ir kt., sprendžiant apeliantų pašalinimo iš medžiotojų būrelio klausimą yra teisiškai nereikšmingas. Sutiktina su atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytu motyvu, jog apeliantai pareikšdami civilinį ieškinį patys apibrėžė ginčo nagrinėjimo ribas, nurodydami ieškinio dalyką – panaikinti atsakovo valdymo organų – valdybos ir visuotinio narių susirinkimo – sprendimus. Šioje civilinėje byloje nėra nagrinėjami kiti atsakovo valdymo organų veiklos aspektai ar tikrinamas buhalterinės apskaitos tvarkymo teisėtumas.
Dėl apeliantų pašalinimo iš medžiotojų būrelio procedūrų (ne) pažeidimo
 1. Apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, jog spręsdamas jų pašalinimo iš medžiotojų būrelio klausimą atsakovas padarė daug procedūrinių pažeidimų: dėl neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo; apeliantai nepadarė šiurkštaus medžioklės taisyklių ir „( - )“ medžiotojų būrelio įstatų pažeidimo, todėl apeliantai iš būrelio pašalinti nesant nė vieno iš medžiotojų būrelio Įstatų 3.5.1–3.5.3 punktuose nustatytų pašalinimo pagrindų; apeliantas D. D. nežinojo vidaus tvarkos taisyklių (taip pat kitų būrelio norminių teisės aktų) nuostatų; medžioklės galimas neužregistravimas pas atsakingą asmenį neužtraukia atsakomybės pagal medžioklės taisykles; sprendimas pašalinti apeliantus iš medžiotojų būrelio teisiškai nepagrįstas, nes nebuvo laikomasi būrelio nario šalinimo procedūrų; valdybos nariai nesiėmė priemonių tam, kad būtų išsklaidytos visos su nagrinėjamu klausimu susijusios abejonės, vadovavosi tik apeliantų bei S. B. paaiškinimais ir neatlikę jokio tyrimo bei nesurinkę jokios kitos medžiagos nusprendė dėl apeliantų bei S. B. padarytą pažeidimo; buvo pažeista neeilinio visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo procedūra, neleista balsuoti apeliantams bei S. B..
Dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo
 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija) piliečiams laiduoja teisę laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams (Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalis). Politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja įstatymas (Konstitucijos 35 straipsnio 3 dalis). „( - )“ medžiotojų būrelis yra savanoriška medžiotojų visuomeninė organizacija, jungianti Kretingos rajono medžiotojus („( - )“ medžiotojų būrelio Įstatų 1.1 p.). „( - )“ medžiotojų būrelis yra asociacija, todėl jos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas (toliau – Asociacijų įstatymas).
 2. Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus (Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).
 3. Būrelio, kaip asociacijos, teisė laikantis įstatymų savarankiškai, savo aktais (įstatais, statutais ir pan.) reglamentuoti savo vidaus tvarką yra konstitucinė teisė (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas, bylos Nr. 04/04; 2005 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 10/02). Asociacijų įstatymo 14 straipsnyje, reglamentuojančiame asociacijos veiklos garantijas, nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus. Ši teisės norma skirta asociacijų veikimo laisvei, jų autonomiškumui įtvirtinti. Pagal Asociacijų įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalis asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje, įstatuose turi būti, be kita ko, nurodytos asociacijos narių teisės ir pareigos, naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B., S. E., S. Č., M. Č., S. A. E., E. B., D. B., A. S., V. Ž. v. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės skyriaus „Medvėgalio“ medžiotojų būrelis, bylos Nr. 3K-3-484/2014).
 4. Asociacijų įstatymo 7 straipsnio 7 dalis nustato, jog asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos įstatuose. „( - )“ medžiotojų būrelio įstatuose nustatyta, jog aukščiausias būrelio valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas – šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Neeiliniai susirinkimai šaukiami reikalaujant ne mažiau kaip pusei tikrųjų narių, taip pat pirmininko, valdybos ar revizijos komisijos iniciatyva (Įstatų 4.1 punktas).
 5. Apeliantai teigia, jog sprendžiant jų pašalinimo iš būrelio narių klausimą buvo pažeista neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarka, nes neeiliniam visuotinam narių susirinkimui sušaukti trūko būrelio narių balsų.
 6. Iš byloje esančio 2015-06-01 pranešimo „Dėl neteisėtos medžioklės“ nustatyta, jog

  62015-05-31 apeliantai ir S. B. medžiojo „( - )“ medžiotojų būreliui priklausančiuose medžioklės plotuose. Pranešime nurodyta, jog minėti medžiotojai savo trijų kartų medžioklės limitą buvo išnaudoję, medžioklės lapą užpildė ne visą, lape nenurodydami datos, dėl ko tokia medžioklė, vadovaujantis „( - )“ medžiotojų būrelio Vidaus tvarkos taisyklių nuostatomis, prilyginama brakonieriavimui. Pranešime būrelio valdybai pasiūlyta D. D. ir S. B. pašalinti iš medžiotojų būrelio narių.

 7. 2015-06-02 įvyko „( - )“ medžiotojų būrelio valdybos posėdis, kuriame, be kita ko, taip pat nutarta sustabdyti D. D., S. B. ir V. M. dalyvavimą medžioklėse iki atskiro valdybos nutarimo. 2015-06-18 vykusiame valdybos posėdyje nutarta apeliantus bei S. B. pašalinti iš Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio. 2015-06-18 valdybos posėdžio protokole nurodyta, jog šis nutarimas gali būti skundžiamas visuotiniam Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio narių susirinkimui (Įstatų 3.6 punktas). Byloje nėra duomenų, jog apeliantai ir S. B. valdybos nutarimą būtų apskundę visuotiniam „( - )“ medžiotojų būrelio susirinkimui.
 8. „( - )“ medžiotojų būreliui pateiktas 2015-06-22 prašymas „Dėl neeilinio visuotinio medžiotojų sušaukimo“, jame prašoma 2015-07-11 sušaukti visuotinį būrelio susirinkimą, prašymas pasirašytas dvidešimties būrelio narių.
 9. Vadovaujantis „( - )“ medžiotojų būrelio Įstatų 4.1 punktu neeiliniai susirinkimai šaukiami reikalaujant ne mažiau kaip pusei tikrųjų narių, taip pat pirmininko, valdybos ar revizijos komisijos iniciatyva. Sutiktina su apeliantais, jog neeiliniam visuotiniam narių sušaukimui, kada jis šaukiamas būrelio narių, reikia ne mažiau kaip 24 būrelio narių parašų. Tačiau pažymėtina, jog neeilinis visuotinis būrelio narių susirinkimas taip pat gali būti sušaukiamas ir valdybos iniciatyva (Įstatų 4.1 punktas). Valdyba, apsvarsčiusi dvidešimties būrelio narių

  72015-06-22 prašymą „Dėl neeilinio visuotinio medžiotojų sušaukimo“, 2015-07-14 įvykusio valdybos posėdžio metu nutarė 2015-09-19 sušaukti neeilinį visuotinį būrelio narių susirinkimą, todėl apeliantų argumentas, kad buvo pažeista neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo procedūra, atmestinas kaip nepagrįstas.

Dėl balsų skaičiavimo procedūros pažeidimo
 1. Apeliantai nurodo, jog buvo pažeista neeilinio visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo procedūra. Nurodo, jog neeiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 42 nariai, trys nariai dalyvavo pagal įgaliojimą, todėl iš viso turėjo būti ne 42 balsai, o 45.
 2. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiu apeliantų argumentu. Iš byloje esančio

  82015-09-19 Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio neeilinio visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašo matyti, jog neeiliniame susirinkime dalyvavo 39 nariai asmeniškai, dar trys nariai pagal įgaliojimą buvo atstovaujami, todėl balsų skaičius galutiniame balsavime yra 42, dėl to apeliantų argumentas dėl pažeistos neeilinio visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo procedūros atmestinas kaip nepagrįstas.

Dėl šiurkštaus medžioklės taisyklių, „( - )“ medžiotojų būrelio įstatų bei vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo
 1. Apeliaciniame skunde apeliantai nurodo, jog jie nepadarė šiurkštaus medžioklės taisyklių ir „( - )“ medžiotojų būrelio įstatų pažeidimo, todėl apeliantai iš būrelio pašalinti nesant nė vieno iš medžiotojų būrelio Įstatų 3.5.1–3.5.3 punktuose nustatytų pašalinimo pagrindų.
 2. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – Medžioklės taisyklės) 18 punkte yra nurodyti dokumentai, kuriuos medžioklės metu privaloma turėti. Tarp medžioklės metu privalomų turėti dokumentų taip pat yra galiojantis medžioklės lapas (Medžioklės taisyklių 18.2 punktas). Medžioklės lapas – tai dokumentas, kuriuo leidžiama jame nurodytam medžiotojui medžioti arba medžioklės vadovui organizuoti medžioklę nurodytuose medžioklės plotuose nurodytu laikotarpiu (Medžioklės taisyklių 19 p.). Medžioti leidžiantis asmuo pirmoje medžioklės lapo pusėje turi: 1) įrašyti medžiotojo, kuriam leidžiama medžioti, arba medžioklės vadovo, kuriam leidžiama organizuoti medžioklę, vardą, pavardę; 2) nurodyti medžioklės plotų vieneto, kuriame leidžiama medžioti, pavadinimą; 3) nurodyti medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui (datos nurodomos imtinai). Pratęsti to paties medžioklės lapo galiojimą draudžiama; 4) nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas bei pasirašyti medžioklės lape nurodytoje vietoje (Medžioklės taisyklių 21 punktas). Jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš Medžioklės taisyklių 21.1–21.4 punktuose nurodytų duomenų, toks medžioklės lapas laikomas negaliojančiu (Medžioklės taisyklių 22 punktas). Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lapo antroje pusėje turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų vardų pirmąsias raides, pavardes, jų medžiotojų bilietų numerius (Medžioklės taisyklių 23 punktas). Už teisingą medžioklės lapo pirmosios pusės užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 21 punkto reikalavimus atsako medžioklės lapą išduodantis asmuo, o už antrosios pusės užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 23 punkto reikalavimus – medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas (Medžioklės taisyklių 25 punktas).
 3. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog apeliantai ir S. B. 2015-05-31 medžiojo netinkamai užpildę medžioklės lapą, t. y. medžioklės lape nebuvo nurodyta data. Vadovaujantis Medžioklės taisyklių 25 punktu, už šį pažeidimą atsako medžioklės vadovas. Medžioklės vadovu nagrinėjamu atveju buvo V. M.. Už šį pažeidimą V. M. buvo nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 1 dalį (2015-06-19 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 15070726). Pažymėtina, jog pagal ATPK 85 straipsnio 1 dalį už teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimą V. M. baustas ne vieną kartą, pažeidimai daromi sistemingai (2010-10-11 administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. AM 047736; 2014-09-29 protokolas Nr. AM 093538; 2014-11-07 protokolas Nr. AM 095881; 2014-11-18 protokolas Nr. AM 115934).
 4. Vadovaujantis Medžioklės taisyklių 60.1 punktu draudžiama būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu šautuvu, kitais medžioklės įrankiais, medžiokliniais paukščiais ar palaidais šunimis, ar medžioklės produkcija vienam arba keliems turintiems teisę medžioti asmenims be būtinų ar teisingai užpildytų medžioklės dokumentų. Už Medžioklės taisyklių 60.1 punkto nepaisymą atsako kiekvienas šį draudimą pažeidęs asmuo individualiai, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog tiek apeliantas V. M., tiek D. D. pažeidė Medžioklės taisyklių 60.1 punkte nustatytą draudimą būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu šautuvu, kitais medžioklės įrankiais, medžiokliniais paukščiais ar palaidais šunimis, ar medžioklės produkcija vienam arba keliems turintiems teisę medžioti asmenims be būtinų ar teisingai užpildytų medžioklės dokumentų, taip pat pažeidė Medžioklės įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 1 punkte įtvirtintą medžiotojo pareigą laikytis Medžioklės įstatymo, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, taip pat racionalios ir etiškos medžioklės reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys, jog medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai medžioklės lape pasirašo po medžioklės data, įrašyta į medžioklės lapą, todėl apelianto D. D. argumentas apie jam nežinomą klaidingų duomenų medžioklės lape pateikimą vertintinas kritiškai, kaip siekis išvengti atsakomybės už Medžioklės taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimą. Apibendrindama išdėstytus motyvus teisėjų kolegija konstatuoja, jog be tinkamai užpildyto medžioklės lapo apeliantai neturėjo teisės medžioti, o be tinkamai užpildyto medžioklės lapo neturėdami teisės medžioti ir medžiodami padarė šiurkštų Medžioklės taisyklių pažeidimą (Medžioklės taisyklių 76.1 punktas).
 5. Kretingos rajono medžiotojų ir žvejų draugijos „( - )“ medžiotojų būrelio Vidaus tvarkos taisyklių (toliau – Vidaus tvarkos taisyklės), patvirtintų 2012-04-28, pakeistų 2013-04-20 bei 2015-04-11 visuotinio Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio susirinkimo protokolu, 2.6 punkte nustatyta, jog medžioklės tykojant grupėse organizuojamos tris kartus per savaitę, pasirenkant dienas. Grupių vadovai privalo registruoti medžiokles pas būrelio pirmininką, jam nesant, pas būrelio sekretorių. Neregistruota medžioklė ar medžioklė, viršijanti trečią kartą per savaitę, prilyginama brakonieriavimui ir laikoma šiurkščiu būrelio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu. Brakonieriavimui taip pat prilyginamas medžiotojo, neužsiregistravusio tos dienos medžioklėje, buvimas, vaikščiojimas ir (ar) važinėjimas medžioklės plotuose su savimi ir (ar) automobilyje turint ginklą.
 6. Iš į bylą pateiktų 2015-05-12 medžioklės lapo Nr. 61 bei 2015-05-28 medžioklės lapo Nr. 64 matyti, jog V. M. vadovaujama medžiotojų grupė medžiojo keturis kartus per savaitę, t. y. pirmadienį (2015-05-25), ketvirtadienį (2015-05-28), šeštadienį (2015-05-30) bei sekmadienį (2015-05-31), taip pažeisdama „( - )“ būrelio Vidaus tvarkos taisyklių 2.6 punktą. Vadovaujantis Vidaus tvarkos taisyklėmis, minėtas pažeidimas laikomas šiurkščiu.
 7. Pažymėtina, jog tinkamai neužpildžius medžioklės lapo bei ataskaitų apie sumedžiotus gyvūnus, medžioklės plotų naudotojas („( - )“ medžiotojų būrelis) negali tinkamai vykdyti jam Medžioklės įstatymo nustatytų pareigų, pvz., racionaliai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, globoti medžiojamuosius gyvūnus ir saugoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius nuo neteisėto naudojimo (Medžioklės įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktas); Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikti medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaitas (Medžioklės įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 5 punktas); Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka mokėti mokesčius už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (Medžioklės įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punktas) ir kt.
 8. Vadovaudamasi Medžioklės įstatymo, Medžioklės taisyklių nuostatomis, atsižvelgdama į „( - )“ medžiotojų būrelio vidaus tvarkos taisyklių nuostatas, medžiotojų būrelio įstatų nuostatas, į tai, kad apeliantams buvo žinomas faktas, kad jie medžioja be tinkamai užpildyto medžioklę leidžiančio dokumento ir taip pažeidžia medžioklę reglamentuojančių teisės aktų bei medžiotojų būrelio vidaus teisės aktų nuostatas, į tai, jog apeliantų elgesys ne kartą buvo svarstytas medžiotojų būrelio valdybos bei visuotino narių susirinkimo posėdžiuose, į tai, jog apeliantas V. M. už medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ne kartą baustas administracine tvarka, į tai, jog apeliantams skiriant šią sankciją nenustatyta procedūrinių pažeidimų, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantams pritaikyta sankcija – pašalinimas iš būrelio narių – yra pagrįsta bei teisėta, nėra per griežta, todėl apeliacinis teismas neturi pagrindo panaikinti teisėtai ir pagrįstai apeliantams pritaikytos sankcijos.
Dėl baudimo antrą kartą už tą patį pažeidimą
 1. Apeliantai nurodo, jog jiems 2015-06-02 laikinai uždraudus dalyvauti medžioklėje, apeliantai už padarytus pažeidimus jau buvo nubausti, todėl pašalinimas iš medžiotojų būrelio yra baudimas antrą kartą už tą patį pažeidimą.
 2. Pažymėtina, jog 2015-06-02 vykusio „( - )“ medžiotojų būrelio valdybos posėdžio metu nutarta sustabdyti ir apeliantų dalyvavimą medžioklėse iki atskiro valdybos nutarimo, kuris bus priimamas atsižvelgiant į V. M. pasiaiškinimą ir Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos įvykio tyrimo išvadas. Laikinas specialiosios teisės sustabdymas įvykio tyrimo metu nelaikytinas skiriama nuobauda, todėl apeliantai, teigdami, jog jie tokiu būdu buvo nubausti, nepagrįstai traktuoja medžiotojų teisės sustabdymą įvykio tyrimo metu kaip nuobaudą už medžioklę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimą.
 3. Už medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą apeliantai buvo nubausti 2015-06-18 vykusio Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio valdybos posėdžio nutarimu pašalinti juos iš Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio narių. Dėl to apeliantų argumentas dėl baudimo antrą kartą už tą patį atmestinas kaip nepagrįstas.
Dėl apelianto D. D. Vidaus tvarkos taisyklių nuostatų žinojimo
 1. Apeliantas D. D. nurodo, jog jam nežinomi medžiotojų būrelio Vidaus tvarkos taisyklių punktai bei kiti norminiai aktai, nes visateisiu būrelio nariu jis tapo prieš metus laiko iki nustatyto pažeidimo ir jo niekas nesupažindino su visuma būrelio norminių aktų.
 2. Pažeidimas padarytas 2015-05-31, sprendžiant iš apelianto pateiktos informacijos apie jo įsijungimą į medžiotojų būrelį, apeliantas D. D. medžiotojų būrelio narys yra nuo

  92014-05-31. Kaip jau minėta, „( - )“ medžiotojų būrelio Vidaus tvarkos taisyklės patvirtintos 2012-04-28 visuotinio Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio susirinkimo protokolu, keistos 2013-04-20 ir 2015-04-11 visuotinio Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio susirinkimo protokolu, taigi, 2015-04-11 visuotinis Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio susirinkimas vyko D. D. jau esant medžiotojų būrelio nariu, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantui D. D. buvo žinomi Vidaus tvarkos taisyklių reikalavimai. Dėl išdėstytų motyvų apelianto argumentas dėl Vidaus tvarkos taisyklių nežinojimo atmestinas kaip nepagrįstas.

Dėl senaties termino taikymo
 1. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog atsakovo valdybos nutarimas pašalinti ieškovus iš medžiotojų kolektyvo narių priimtas 2015-06-18. LR CK 1.125 str. 4 p. numatytas sutrumpintas 3 mėn. ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Kaip nurodyta EPP sistemoje, apeliantai pateikė ieškinį Kretingos rajono apylinkės teismui 2015-12-04. Apeliantai yra praleidę LR CPK 1.125 str. 4 p. nurodytą terminą pareikšti ieškinį dėl atsakovo valdybos sprendimo.
 2. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiu atsakovo argumentu. Pažymėtina, jog atsakovo Įstatų 3.6 punkte nustatyta, jog sprendimą dėl narių pašalinimo iš būrelio priima valdyba. Pašalintasis narys valdybos nutarimą gali apskųsti visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis. Apeliantai iš būrelio pašalinti valdybos 2015-06-18. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog pats atsakovas sutiko, jog valdybos sprendimą turi peržiūrėti visuotinis būrelio narių susirinkimas, dėl ko medžiotojų būrelio valdyba, gavusi dvidešimties medžiotojų būrelio narių pasirašytą 2015-06-22 prašymą dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo, prašymą patenkino, nusprendė sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą, kurio dienotvarkėje svarstytinas vienintelis klausimas – 2015-06-18 atsakovo valdybos posėdžio nutarimo apskundimo klausimas. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas sušauktas 2015-09-19, jame patvirtintas atsakovo valdybos nutarimas pašalinti S. B. bei apeliantus iš medžiotojų kolektyvo narių. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog senaties termino skaičiavimas prasideda būtent nuo neeilinio visuotinio narių susirinkimo dienos (2015-09-19), nes priimtas galutinis sprendimas dėl apeliantų pašalinimo iš medžiotojų kolektyvo narių, taigi, vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 4 dalimi, trijų mėnesių ieškinio senaties terminas baigėsi 2015-12-20. Ieškinys teismui pateiktas 2015-12-04, todėl apeliantai nepraleido ieškinio senaties termino dėl atsakovo priimtų sprendimų apskundimo.
 3. Vadovaudamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ir išsamiai išanalizavo byloje pateiktus šalių argumentus, teisingai aiškino ir taikė materialines teisės normas, nepažeidė proceso teisės normų (CPK 329–330 straipsniai), tai yra visiškai atskleidė bylos esmę ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 328 straipsnis), o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti šį teismo sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 4. Pažymėtina, jog ieškovai lygiais pagrindais naudojasi įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis ir vykdo pareigas. Dėl to iš bylą pralaimėjusių proceso bendrininkų (bendraieškių) bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos lygiomis dalimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012). Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria priteistos solidariai bylinėjimosi išlaidos iš ieškovų tikslintina, priteisiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš kiekvieno ieškovo lygiomis dalimis.
 5. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi apeliacinis skundas atmestinas, apeliantai neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovas pateikė įrodymus, jog apeliacinės instancijos teisme patyrė 1263,24 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalus dydis už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatomas taikant 1,3 koeficientą (Rekomendacijų 8.11 punktas), kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 771,90 Eur, todėl atsakovui „( - )“ medžiotojų būreliui iš apeliantų priteistinos 1003,47 Eur (771,90 Eur x 1,3 koef.) dydžio bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

11Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-05-18 sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

12Patikslinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-05-18 sprendimo rezoliucinę dalį, nurodant:

13„Priteisti iš ieškovo V. S. M., asmens kodas ( - ) 631,62 Eur (šešių šimtų trisdešimt vieno Eur 62 ct) dydžio bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidas atsakovo Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio, juridinio asmens kodas ( - ), naudai;

14priteisti iš ieškovo D. D., asmens kodas ( - ) 631,62 Eur (šešių šimtų trisdešimt vieno Eur 62 ct) dydžio bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidas atsakovo Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio, juridinio asmens kodas ( - ), naudai“.

15Priteisti iš V. S. M. 501,73 Eur (penkių šimtų vieno Eur 73 ct) dydžio bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio naudai.

16Priteisti iš D. D. 501,73 Eur (penkių šimtų vieno Eur 73 ct) dydžio bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas Kretingos rajono „( - )“ medžiotojų būrelio naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai