Byla 2-3850-911/2016
Dėl tarpusavio skolos užskaitymo, restitucijos taikymo, kompensuojamųjų palūkanų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant Saturninai Kazbaraitytei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Baltic Steel Group“ atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, atsakovės UAB „Tilta“ atstovei advokato padėjėjai Viktorijai Varnaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinė bylą pagal ieškovės BUAB „Baltic Steel Group“ ieškinį atsakovei UAB „Tilta“ dėl pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento 2014-12-04 susitarimo dėl tarpusavio skolos užskaitymo, restitucijos taikymo, kompensuojamųjų palūkanų priteisimo,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento šalių 2014-12-04 užskaitą Nr. 142 dėl atlikto priešpriešinių piniginių sumų užskaitymo 27322,43 Eur sumai, taikyti restituciją ir atstatyti pirmiau nurodyto sandorio šalis į pradinę padėtį – priteisti BUAB „Baltic Steel Group" iš atsakovės UAB „Tilta“ 27 322,43 Eur, ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 2639,35 Eur kompensuojamas palūkanas, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, jog 2015-01-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Tamtamas“. Bankroto administratorius nustatė, jog 2014-12-04 šalys užskaitos būdu atliko užskaitą Nr. 142 pagal PVM sąskaitas faktūras dėl ieškovės ir atsakovės tarpusavio mokėtinų sumų. Ieškovė nurodo, kad ginčija 2014-12-04 užskaitą dėl tarpusavio skolų užskaitymo, nes šio tarpusavio atsiskaitymų (skolų) užskaitymo sudarymo metu ieškovė buvo nemoki, turėjo aukštesnės eilės, negu atsakovė kreditorių. Teigia, kad atliktu užskaitymu atsakovei buvo suteiktas prioritetas prieš kitus, tame tarpe ir aukštesnės eilės ieškovės kreditorius, taip pažeidžiant kitų ieškovės kreditorių interesus, nurodo, kad atliktas užskaitymas ieškovei buvo nenaudingas, nes ieškovė negavo atsiskaitymo iš atsakovės. Teigia, kad ginčijamo sandorio metu UAB „Baltic Steel Group“ turėjo finansinių problemų, neatsiskaitė su darbuotojais, juridinių asmenų registrui 2014-05-22 buvo pateikti UAB „Baltic Steel Group“ 2013 metų finansinės atskaitomybės duomenys, liudiję dideles įmonės skolas beveik atitinkančias įmonės turtą, teigia, kad šie registro duomenys yra vieši ir kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ir galimybę pasidomėti kitos sandorio šalies turtine padėtimi. Nurodo, kad atsakovė nepaisė kvalifikuotam subjektui taikomų atidumo ir rūpestingumo standartų, teigia, kad ta aplinkybė, jog atsakovė nesidomėjo ieškovės turtine padėtimi vertintina kaip sąžiningumo imperatyvo sutartiniuose santykiuose stoka. Mano esant visas actio Pauliana instituto taikymo sąlygas (b.l. 3-19, t.1).

5Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, taikyti ieškinio senatį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 p., administratorius ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Teigia, kad ieškovei bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-21 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015-02-03. Nurodo, kad ieškovės bankroto administratorius ženkliai praleido Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 p. įtvirtintą 6 mėn. terminą ieškiniui teisme dėl užskaitos kaip sandorio, priešingo įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusio turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiu. Nurodo, kad ieškovė buvo skolinga atsakovei pagal atsakovės ieškovei išrašytas ir ieškovės neapmokėtas PVM sąskaitas - faktūras už prekes ir statybos darbus, kurių mokėjimo terminai buvo suėję. Atsakovė, siekdama tinkamai ir laiku įvykdyti UAB „Enerstena“ atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus, sutiko priimti skolos padengimą prekėmis, todėl ieškovė 2014-12-04 išrašė atsakovui PVM sąskaitą - faktūrą Serija BSG Nr. 1300187 vamzdžių ir kitų detalių vertei, įskaitant krovimo paslaugas, 27322,43 Eur (94338,87 Lt) sumai. Tą pačią dieną šalys tarpusavyje pasirašė 2014-12-04 užskaitos aktą Nr. 142 27322,43 Eur (94338,87 Lt) sumai, kurį pareikštu ieškiniu ginčija ieškovės bankroto administratorius. Teigia, kad bendradarbiavimo ir verslo santykiai su ieškove nesudarė pagrindo abejoti ieškovės mokumu. Nurodo, kad ieškovė užskaitos metu nebuvo sustabdžiusi ūkinės - komercinės veiklos, turėjo ilgalaikes sutartis su verslo partneriais, dalyvavo viešuosiuose pirkimuose, apie galimas finansines problemas atsakovo neinformavo, todėl teigia, kad minėtas užskaitos aktas negalėjo pažeisti ieškovės kreditorių interesus, bei paneigia, ieškovės nurodytą aplinkybę, kad atsakovė veikė nesąžiningai. Mano, kad ieškovė neįrodė visų actio Pauliana instituto taikymo sąlygų (b.l. 83-93, t. 2).

6Ieškovė pateikė dubliką, kuriame papildomai nurodė, kad atsakovės argumentai dėl senaties termino ieškiniui pareikšti privalo būti atmetami kaip nepagrįsti. Teigia, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte numatytas 6 mėnesių terminas yra ne ieškinio senaties terminas reikalavimams teisme pareikšti, tačiau procesinis terminas, per kurį įmonės bankroto administratorius nuo dokumentų apie įmonės sandorius gavimo dienos turi patikrinti sandoriu teisėtumą už 36 mėnesių laikotarpį. Ieškovė taip pat nurodo, kad atsakovė atsiliepime į ieškinį neteisingai interpretuoja ieškovės pateiktus įrodymus apie skolas biudžetams, nepagrįstai teigdama, kad ieškovė skolų biudžetams neturėjo. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad dar prieš ginčo sandorio sudarymą ieškovė turėjo neįvykdytų įsipareigojimų biudžetams, kurie buvo įvykdomi nurašant lėšas iš ieškovės sąskaitos inkasiniais mokėjimo dokumentais. Mano, kad 2014-12-04 tarpusavio atsiskaitymų užskaitymo aktu buvo pažeisti kitų kreditorių interesai (b.l. 3-6, t. 3).

7Atsakovė pateikė tripliką, kuriame papildomai nurodė, kad nuo įmonės dokumentų gavimo dienos (2015-02-18) prasidėjo 6 mėn. ieškinio senaties eiga, numatyta Įmonių bankroto įstatyme 11 str. 5 d. 8 p., pagal kurį administratorius turėjo teisę pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. 6 mėn. terminas suėjo 2015-08-18, tačiau ieškinys teisme pareikštas 2016-02-15, t.y. ženkliai praleidus 6 mėn ieškinio senaties terminą. Triplike atsakovė taip pat nurodo, kad atsakovė objektyviai net neįtarė, jog ieškovė apskritai turi kažkokių mokumo problemų, juolab, kad ieškovė bankrutuos. Teigia, jei pripažinus, kad ginčijamos užskaitos sudarymo metu ieškovė buvo nemoki, tai būtent atsakovė yra ta nukentėjusi šalis, kuri galimai buvo apgauta ieškovės, nes ieškovė neinformavo ir net neužsiminė, jog apskritai turi kažkokių finansinių problemų. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad 2014-12-04 ginčo užskaitos metu analogiškoje situacijoje būtų buvę kitų kreditorių, kurie siekė įgyvendinti statybos rangos projektą Šilutės pl. 26, Klaipėda, ir kuriems būtų reikėję tų pačių pas ieškovą buvusių specifinių prekių. Taip pat ieškovas nepateikė įrodymų, kad 2014-12-04 kiti kreditoriai siekė tomis pačiomis prekėmis tomis pačiomis ar geresnėmis sąlygomis įskaityti savo reikalavimus (t. 3, 34-39 b.l.).

8Teismo posėdžio metu ieškovės BUAB „Baltic Steel Group“ atstovas advokatas Artūras Jaskelevičius, nurodė, kad ieškinį palaiko, taip pat palaiko procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes. Paaiškino, kad ieškovė buvo nemoki, turėjo aukštesnės eilės kreditorių, tačiau buvo sudarytas užskaitymo aktas, taip pažeidžiant kitų kreditorių interesus. Teigia, kad užskaitymas ieškovei buvo nenaudingas, nes atlikus užskaitymą ieškovė negavo atsiskaitymo iš atsakovės. Nurodė, kad apie ieškovės būklę atsakovei buvo žinoma, nes UAB „Tilta“ dirbo Sigitas Ivanauskas, kuris žinojo apie UAB „Baltic Steel Group“ finansinę būklę.

9Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Tilta“ atstovė advokatės padėjėja Viktorija Varnaitė nurodė, kad palaiko procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes. Siekiant vykdyti UAB „Tilta“ sutartį AB „Klaipėdos energija“ buvo būtina atsakovei iš ieškovės nupirkti prekes. Šis sandoris buvo įvykdytas ir prekės buvo nupirktos, šią aplinkybę patvirtina byloje pateikta 2014-12-04 PVM sąskaita-faktūra. Teigia, kad ieškovė neįrodė visų actio Pauliana institutui taikomų sąlygų viseto, atsakovas nežinojo ieškovo finansinės būklės, todėl yra pagrindas ieškinį atmesti.

10Ieškinys tenkinamas.

11Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2013-04-16 buvo sudaryta rangos sutartis Nr. MK130416. Šia sutartimi atsakovė (užsakovė) ir ieškovė (rangovė) susitarė, kad rangovė pastatys geležinkelio vagonų iškrovimo ir birių trąšų sandėlį, atliks montavimo darbus, atsakovė (užsakovė) įsipareigojo sumokėti statybos ir montavimo darbų kainą, kuri buvo nustatyta, komerciniame pasiūlyme (b.l.129-137, t. 2). 2013-07-24 buvo sudaryta rangos sutartis Nr. MK-13/07/24. Šia sutartimi užsakovė (atsakovė) ir ieškovė (rangovė) susitarė, kad ieškovė atliks metalo konstrukcijų gamybos, valymo ir dažymo darbus, transportuos metalo konstrukcijas į ( - ), o atsakovė (užsakovė) įsipareigojo sumokėti už sutartus darbus, kuri buvo nustatyta pagal komercinį pasiūlymą (b.l.138-146, t. 2). 2014-12-04 UAB „Baltic Steel Group“ išrašė atsakovui UAB „Tilta“ PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1300187 27322,43 Eur (94338,84 Lt) sumai (b.l. 24, t. 1). Tą pačią dieną šalys tarpusavyje pasirašė 2014-12-04 užskaitos aktą Nr. 142 27322,43 Eur (94338,84 Lt) sumai (b.l. 23, t. 1). Ieškovė pateikė UAB „Baltic Steel Group“ 2014-12-31 balansą, iš kurio matyti, kad bendrovės ilgalaikį turtą sudarė 47 297,55 Eur (163309 Lt), trumpalaikį turtą – 351727,29 Eur (1214444 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1026486,61 Eur (3544253 Lt), iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 1026486,61 Eur (3544253 Lt) (b.l. 195, t.I). Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-21 nutartimi UAB ,,Baltic Steel Group“ iškelta bankroto byla (b.l. 20-21, t.1). Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-22 nutartimi patvirtintas BUAB ,,Baltic Steel Group“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai 776 603,01 Eur sumai (b.l. 59-60, t.2).

12Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, kad ieškovė yra praleidusi terminą ieškiniui teisme pareikšti pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 8 punktą. Teigia, kad šioje teisės normoje yra įtvirtintas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas bankroto administratoriaus reikalavimams dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Atsakovė nurodo, kad bankrutuojančios UAB „Baltic Steel Group“ dokumentai buvo perduoti bankroto administratoriui 2015 metų vasario mėnesį. Su šiuo atsakovės nurodytu argumentu nesutiktina. Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų, tačiau atskirų rūšių reikalavimams tiek CK, tiek kiti įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio pareiškimo terminus. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta ir tai, kad šios taisyklės išimtis gali nustatyti tiek CK, tiek kiti įstatymai. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymas įpareigoja įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius teisme bei nustato, kad laikytina, jog administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p.).Teismų praktikoje formuojama, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatytas 6 mėnesių terminas taikytinas tik bankroto administratoriaus pareigai patikrinti įmonės sandorius per paskutinius trejus metus iki bankroto bylos iškėlimo, tačiau tai nėra ieškinio senaties terminas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostata nekeičia ieškinio senaties termino eigos, jos pradžios skaičiavimo taisyklės. Šis laikotarpis ne apibrėžia ieškinio senaties termino eigos pradžią, ar ieškinio senaties terminą, bet juo siekiama užtikrinti operatyvią ir sklandžią įmonės bankroto proceso eigą, sudaryti galimybę tinkamai vykdyti įstatymu administratoriui nustatytas funkcijas. Ieškinio senaties terminas išlieka priklausomas nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši atsiranda nuo tos dienos, kurią administratorius sužinojo apie įmonės sandorius (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-340-196/2015). Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, atsakovės prašymas taikyti ieškinio senatį atmetamas.

13Civilinio kodekso 6.66 straipsnyje nurodyta, jog kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Actio Pauliana – sandorių negaliojimo instituto išimtis, nes suteikia ne sandorio šaliai – kreditoriui – teisę ginčyti skolininko su trečiaisiais asmenims sudarytus sandorius, siekiant apsiginti nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais siekiama nevykdyti ar netinkamai vykdyti kreditorių reikalavimus. Siekiant apginti kreditoriaus interesus, actio Pauliana institutu nustatomos sutarties laisvės principo ribos, nes skolininkas, disponuodamas savo turtu, yra įpareigotas atsižvelgti į savo kreditoriaus interesus ir nesudaryti tokių turto perleidimo sandorių, kurie juos pažeistų. Taigi faktiškai įstatyme įtvirtinta asmens sudaromų sandorių kontrolės galimybė. Atsižvelgiant į tai, kad actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarties laisvės principo ribomis, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti.

14Nagrinėjamoje byloje siekiant nustatyti reikalavimo pripažinti sandorius negaliojančiais pagrįstumą būtina nustatyti, ar egzistuoja visos būtinos actio Pauliana instituto taikymo sąlygos. Visų pirma atkreiptinas dėmesys, jog actio Pauliana instituto taikymui nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Pagal įstatymą, ieškiniai Civilinio kodekso 6.66 straipsnio (actio Pauliana) pagrindu gali būti reiškiami per vienerių metų ieškinio senaties terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį (CK6.66 str. 3 d.). Įmonei iškėlus bankroto bylą, kreditorių bei bankrutuojančios įmonės teises ir interesus teisme atstovauja bankroto administratorius. R. Į. bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 8 punktu, laikoma, jog apie ginčo sandorį bankroto administratorius sužinojo nuo įmonės dokumentų gavimo dienos, todėl su šiuo momentu siejama ieškinio senaties termino pradžia. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog UAB ,,Baltic Steel Group“ Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-21 nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Tamtamas“ (b.l. 20-21, t.1). Nutartis įsiteisėjo 2015-01-30. BUAB „Baltic Steel Group“ direktorius dokumentus bankroto administratoriui UAB „Tamtamas“ perdavė 2015-02-18 (b.l. 163-165, t.2), ieškinys teismui pateiktas 2016-02-15 (t.1, 3 b.l.). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

15Kita būtina actio Pauliana instituto taikymo sąlyga - kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Ieškovė prašo pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento 2014-02-14 šalių sudarytą užskaitą Nr. 142 dėl atlikto priešpriešinių piniginių sumų užskaitymo 27322,43 Eur sumai, taikyti restituciją, priteisti ieškovei 27322,43 Eur sumą. Taigi ieškovės reikalavimas yra nukreiptas į ginčijamu sandoriu perleistą turtą.

16Byloje įrodyta, kad UAB „Baltic Steel Group“ iškelta bankroto byla, todėl ieškovės – bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę (ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p.).

17Būtina actio Pauliana instituto taikymo sąlyga – ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. Civilinio kodekso 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius turi būti pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina įvertinti ne tik tai, ar pažeistos atskiros skolininko ir kreditoriaus tarpusavio sutartinių santykių nuostatos, bet ir nustatyti, ar dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. Kita vertus, nustatinėjant, ar dėl ginčijamų sandorių buvo pažeistos kreditoriaus teisės, neturi būti suteikiamos nepagrįstos privilegijos kreditoriui, todėl, jei skolininkui sudarius ginčijamą sandorį, jis vis tiek turi pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti arba jo mokumas nekinta, tai šios actio Pauliano taikymo sąlygos konstatuoti negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

18Ieškovė nurodo, jog ginčijamas susitarimas sudarytas ieškovei esant faktiškai nemokiai. Iš byloje pateikto BUAB ,,Baltic Steel Group“ 2014-12-31 balanso duomenų matyti, kad įmonė apskaitė turto už 399 024,84 Eur (1 377 753 Lt), o mokėtinos sumos sudarė 1 026 486,61 Eur (3 544 253 Lt) (b.l. 195, t.1). 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Baltic Steel Group" pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis ginčo sandorio sudarymo metu įmonė patyrė 631 289,38 Eur (2 179 716 Lt) nuostolį, ty. dirbo nuostolingai (b.l. 196, t.1). 2014-11-27 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi siekiant kreditoriaus reikalavimo užtikrinimo buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės (b.l. 53, 2 t.). Turto arešto aktų registre turto areštas buvo įregistruotas 2014-11-28 (b.l. 198-200, b.l. 1). Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis numato, jog įmonė yra nemoki, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, nemokia pripažintai įmonei iškeliama bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis). Taigi ginčijamo sandorio sudarymo dieną BUAB ,,Baltic Steel Group” buvo skolinga kitiems kreditoriams.

19Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog 2014-08-20, 2014-10-20, 2014-11-21, 2014-12-19 VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimais (t. 2, b. l. 68-71), 2014-10-21, 2014-11-19, 2014-11-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimais iš ieškovės buvo išieškomi įsiskolinimai valstybės biudžetui (t. 2, 73-75). BUAB ,,Baltic Steel Group” 2014-09-30 ieškovė taip pat turėjo 291066 Lt dydžio su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų. Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-21 nutartimi konstatuota, kad bendrovė yra nemoki, todėl jai iškelta bankroto byla. Pažymėtina, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei pateiktas praėjus nedideliam laiko tarpui po ginčijamų sandorių sudarymo, vadinasi, sandoriai sudaryti tada, kai ieškovė turėjo neįvykdytų įsipareigojimų tiek darbuotojams, tiek valstybės biudžetui. Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes konstatuotina, jog šalių sudarytu sandoriu – 2014-12-04 užskaita Nr. 142 buvo pažeisti UAB „Baltic Steel Group“ kreditorių interesai, nesilaikyta įstatymo nustatytos atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo, todėl egzistuoja actio Pauliana instituto taikymo sąlyga – sandoris pažeidžia kreditorių teises (CPK 177 str., 178 str., 185 str. CK 6.66 str. 1 d.).

20Kita būtina actio Pauliana taikymo sąlyga - skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog ginčijamas sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu skolininkas jo neprivalėjo sudaryti. Skolininko sudaryto sandorio privalomumas nulemia actio Pauliana instituto netaikymą. Skolininko pareigą sudaryti sandorį gali numatyti įstatymas, teismo sprendimas, ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindu atsirandantys imperatyvai. Ieškovė ieškinyje nurodo, jog ieškovė neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio ir buvo nesąžiningas, nes žinojo, jog, neturint pakankamai pinigų visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti vienu metu, turėjo iš CK 6.9301 straipsnio kylančią prievolę laikytis šiame straipsnyje nustatytos mokėjimo eilės tvarkos, tačiau šios įstatyme nustatytos imperatyviosios pareigos nevykdė (b.l. 3-19, t. 1). Atsakovė atsikirsdama į ieškovės ieškinį nurodė, kad šiuo atveju, jeigu nebūtų atliktas ginčijamas skolos padengimas prekėmis, tai ieškovei ir atsakovei grėsė sankcijos už subrangos darbų neįvykdymą bei reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo iš generalinio rangovo UAB „Enerstena“, todėl atitinkamai ieškovė turėjo pareigą imtis priemonių išvengti gręsiančių kreditorinių reikalavimų, ypač atsižvelgiant į tai, kad ieškovė, kaip paaiškėjo, jau turėjo finansinių problemų. Šie atsakovės argumentai atmestini kaip teisiškai nepagrįsti. Teismas sprendžia, kad atsakovo motyvai, dėl kurių jis sudarė su ieškovu ginčijamą užskaitą, šiuo atveju nėra teisiškai reikšmingi. Bylos duomenimis nustatyta, jog šalys 2014-12-04 sudarė užskaitymo aktą 27322,43 (94338,87 Lt) sumai (b.l. 23, t. 1). Šis užskaitymas buvo atliktas pagal PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 1300187 (1 t., 24 b.l.). Šioje sąskaitoje nurodyta, kad ieškovė (pardavėja) pardavė prekių (flanšai, vamzdžiai, trišakis, alkūnės, perėjimai, aklės, krovimo paslaugas) atsakovei už 27 322,43 Eur (t. 1, b.l. 24). Užskaita buvo atlikta 2014-12-04, tuo metu, kai ieškovės finansinė būklė buvo sunki, ieškovė turėjo įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Pripažintina, kad tuo atveju, jeigu atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui už gautas prekes 27 322,43 Eur, šią pinigų sumą būtų buvę galima panaudoti ieškovo kreditorinių įsipareigojimų mažinimui kitų kreditorių atžvilgiu. Nuo 2013 m. spalio 1 d. įsigaliojusio Ck 6.9301 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Todėl atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog ginčijamo 2014-12-04 užskaitymo UAB ,,Baltic Steel Group” sudaryti neprivalėjo.

21CK 6.66 straipsnio 2 dalis taip pat numato, jog siekiant, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, jeigu sandoris atlygintinis. Civilinio kodekso 6.66 straipsnio taikymo prasme ginčijamo sandorio šalys laikytinos nesąžiningomis, jeigu jos žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromi sandoriai pažeidžia kitų kreditorių teises. Bylos įrodymai neginčytinai patvirtina, kad BUAB ,,Baltic Steel Group“ sudarydama ginčijamą sandorį, žinojo, jog negali tinkamai vykdyti skolinių įsipareigojimų aukštesnės eilės kreditoriams, turėjo įsiskolinimų valstybės biudžetui ir darbuotojams, o jos turimo turto nepakako atsiskaityti su visais kreditoriais. Be to, UAB ,,Baltic Steel Group“ į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi praėjus labai trumpam laiko tarpui po aktų pasirašymo. Tokiu būdu BUAB ,,Baltic Steel Group“ elgėsi nesąžiningai, sudarė ginčijamą sandorį pažeidžiant BUAB ,,Baltic Steel Group“ kreditorių interesus.

22Dėl atsakovės sąžiningumo pastebėtina, jog asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal asmens informatyvumą apie tam tikrus faktus. Vienu atveju įstatyme nustatytas reikalavimas, kad asmuo žinotų apie tam tikras aplinkybes, kitu atveju – asmuo neturi tam tikrų aplinkybių žinoti. „Žinojimas“ suprantamas kaip asmens turėjimas tam tikrų duomenų, o „turėjimas žinoti“ aiškinamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys. Apdairaus ir rūpestingo kvalifikuoto subjekto elgesio standartas reikalauja domėtis kitos sandorio šalies patikimumu: apie šalies turtinę padėtį, turimus kreditorius, skolų mastą, atsiskaitymus su kreditoriais, ginčus teisme, daiktinių teisių suvaržymus ir pan.

23Nustatyta, jog ginčijamų sandorių sudarymo momentu ieškovės finansinė padėtis buvo sunki, jos įsipareigojimai viršijo jos turimą turtą, 2014-09-30 balanso duomenimis nustatyta, jog ieškovė turėjo įsipareigojimų darbuotojams, 2014-12-31 balanso, sudaryto UAB ,,Baltic Steel Group“ bankroto bylos iškėlimo dienos duomenimis, įmonės įsipareigojimai jos turtą viršijo kelis kartus. Iš BUAB ,,Baltic Steel Group“ priverstine tvarka buvo išieškoti įsiskolinimai valstybės biudžetui. Nors atsakovė teigė, kad nėra pagrindo konstatuoti jos nesąžiningumo, jai nekilo abejonių dėl ieškovės finansinės būklės, tačiau teismas pažymi, kad atsakovė yra pelno siekiantis juridinis asmuo, verslo subjektas, jai taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl atsakovė turėjo pareigą pasidomėti kita sutarties šalimi. Atsakovė turėjo ir galėjo iš viešųjų registrų gauti duomenis apie kontrahento finansinę padėtį, tokiu būdu galėjo pasidomėti apie kontrahento turimų įsipareigojimų dydžius ir įsitikinti, kad sudaromu sandoriu nebus pažeisti UAB ,,Baltic Steel Group” kreditorių interesai.

24Iš viešai prieinamų duomenų matyti, jog sandorių sudarymo metu ieškovei buvo iškelta ne viena civilinė byla, įmonė turėjo įsiskolinimų valstybės biudžetui. Iš viešai prieinamos teismų informacinės sistemos duomenų taip pat matyti, jog ieškovei aktų pasirašymo metu ne tik, kad buvo iškelta ne viena civilinė byla, tačiau ir sprendžiami klausimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Akto pasirašymo dienai (2014-12-04) ieškovės turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, jos buvo registruotos Turto arešto aktų registre nuo 2014-11-28 ir galiojo (t. 1, b.l. 198 ). Pastebėtina, kad vadovaujantis Turto arešto aktų registro įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, turto arešto aktų registro duomenys yra vieši. Turto arešto aktų registro įstatymo 4 straipsnis numato, jog įregistravus turto areštą yra laikoma, jog turto arešto akto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui. Taigi kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ir galimybę pasidomėti, ar nesuvaržytos sandorio šalies turtinės teisės. Šiuo atveju atsakovė nepaisė šių kvalifikuotam subjektui taikomų atidumo ir rūpestingumo standartų. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes bei įvertinus tai, jog pagrindo keisti šalių rangos sutartimi nustatytą atsiskaitymo tvarką nebuvo, per visą bendradarbiavimo laikotarpį toks atsiskaitymo būdas (užskaitymo būdu) buvo pasirinktas prieš pat ieškovei kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, darytina išvada, jog atsakovė, neįvertinusi ieškovės galimybių sudaryti ginčijamus sandorius, elgėsi nesąžiningai (CPK 178, 185 str., CK 6.66 str. 2 d.).

25Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, šalių paaiškinimus, įvertinus tai, kad UAB ,,Baltic Steel Group” būdama nemoki sudarė užskaitą, kurios sudaryti neprivalėjo, šiuo sandoriu buvo pažeisti kreditorių interesai, šalys sudarydamos sandorį buvo nesąžiningos, darytina išvada, jog ieškovė įrodė visas actio Pauliana instituto taikymui būtinas sąlygas, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas, 2014-12-04 UAB ,,Baltic Steel Group” ir UAB ,,Tilta” užskaita Nr. 142 23722,43 Eur sumai, pripažintina negaliojančia (CK 6.66 str., CPK 178, 185 str.).

26Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, taikoma restitucija. Pažymėtina, kad pripažinus negaliojančiu sandorį actio Pauliana pagrindu, teisinių pasekmių taikymas pagal CK turi tam tikrą specifiką, nes šiuo institutu ginčijamas sandoris, pažeidžiantis kreditoriaus interesus. Tokio sandorio pripažinimo negaliojančiu teisinių pasekmių taikymo klausimus reglamentuoja CK 6.66 straipsnio 4, 5 dalyse įtvirtintos specialiosios teisės normos, kuriose nustatyti restitucijos ypatumai. Teismui panaikinus bankrutuojančios įmonės sandorį CK 6.66 straipsnio pagrindu, nepagrįstai perleistas turtas (ar jo vertė) turi būti grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais ĮBĮ nustatyta tvarka. Sandorius pripažinus negaliojančiais CK 6.66 straipsnyje nustatytais pagrindais, jų negaliojimo teisinės pasekmės nustatomos teismo sprendimu pritaikius restituciją tokia apimtimi, kiek tai reikalinga kreditorių teisių pažeidimui pašalinti.

27Ieškiniu ieškovė taip pat prašė tarpusavio atsiskaitymų užskaitymo aktus pripažinti negaliojančiais CK 1.82 straipsnio pagrindu. CK 1.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriai, sudaryti privataus asmens valdymo organų, gali būti pripažinti negaliojančiais dėl steigimo dokumentuose nustatytos kompetencijos pažeidimo ar prieštaravimo juridinio asmens tikslams tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t.y. žinojo ar turėjo žinoti, jog tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams; juridinio asmens steigimo dokumentų paskelbimo faktas tokiais atvejais nėra pakankamas kitos šalies nesąžiningumo įrodymas. Sprendžiant dėl CK 1.82 straipsnio pagrindu ginčijamo sandorio negaliojimo, būtina nustatyti tam tikrų teisiškai reikšmingų aplinkybių visumą: pirma, sudarė sandorį viešasis ar privatusis juridinis asmuo; antra, prieštarauja sudarytas sandoris jį sudariusio juridinio asmens teisnumui, t. y. jo steigimo dokumentų nuostatoms dėl juridinio asmens paskirties, tikslų, jo valdymo organų kompetencijos ir pan., ar ne; trečia, jei sandoris sudarytas privataus juridinio asmens – veikė kita sandorio šalis sąžiningai ar ne, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams; ketvirta, konstatavus juridinio asmens interesų pažeidimą, spręsti, ar konkrečiu atveju yra pagrindas ginti pažeistas šio asmens teises pripažįstant jo sudarytą sandorį negaliojančiu, ar paliekant jam teisę apginti pažeistus interesus kitais teisių gynimo būdais. Nagrinėjamu atveju aukščiau aptartais motyvais nustačius, kad ginčijami sandoriai – tarpusavio atsiskaitymų užskaitymo aktai – akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi ieškovei, sandorio šalys veikė nesąžiningai, egzistuoja visi materialieji teisiniai pagrindai juos pripažinti negaliojančiais ir pagal CK 1.82 straipsnį.

28CK 1.82 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad pripažinus sandorį negaliojančiu dėl prieštaravimo įmonės veiklos tikslams yra taikomos šio kodekso 1.80 straipsnio 2 dalies nuostatos. CK 1.80 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija).

29Atsižvelgiant į anksčiau paminėta teisinį reglamentavimą, pripažinus sandorį negaliojančiu, taikoma restitucija, šalis grąžinant į pradinę padėtį – ieškovei iš atsakovės priteisiant 27 322,43 Eur (CK 6.145 str.).

30Ieškovė prašo priteisti 2639,35 Eur kompensacines palūkanas. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis ir 3 straipsnis numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius, taip pat palūkanų mokėjimo terminus. Remiantis šiuo įstatymu, palūkanos apskaičiuotos atsakovei yra 8,05 procento. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostata, kuri numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus, turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas, todėl ieškovės reikalavimas dėl atsakovei paskaičiuotų 2639,35 Eur kompensacinių palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas (Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d., 3 str., CK 6.210 str. 1 d.).

31CK 6.37 straipsnio 1 dalis numato, jog palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. To paties straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 8,05 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

32Kiti byloje nurodyti argumentai ir esantys įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai jų neaptaria (LR CPK 185 str.).

33Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog patyrė 3630,00 Eur advokato pagalbai apmokėti (b.l. 129-130, t. 3). Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais, neprieštarauja Rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą, ieškovės prašymas priteisti 3630 Eur už advokato teisinę pagalbą tenkinamas (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

34Ieškovė nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleista (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovės į valstybės biudžetą priteisiamas 888 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 96 str.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

36ieškinį tenkinti.

37Pripažinti negaliojančiu 2014-12-04 UAB ,,Baltic Steel Group“, į.k. 302309913, ir UAB ,,Tilta“, į.k. 142151650, sudarytą užskaitą Nr. 142 27 322,43 Eur sumai.

38Priteisti iš atsakovės UAB ,,Tilta“, į. k. 142151650, 27 322,43 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du eurai 43 centai) skolą, 2 639,35 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai 35 centai) palūkanų, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 29 961,78 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 630,00 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų 00 centų) bylinėjimosi išlaidas ieškovės BUAB „Baltic Steel Group“, į.k. 302309913, naudai.

39Priteisti valstybei iš atsakovės UAB ,,Tilta“, į.k. 142151650, 888,00 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai) žyminį mokestį valstybei, pinigus sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinė bylą pagal ieškovės BUAB... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti niekiniu ir... 4. Nurodė, jog 2015-01-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi ieškovei... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su pareikštu ieškiniu... 6. Ieškovė pateikė dubliką, kuriame papildomai nurodė, kad atsakovės... 7. Atsakovė pateikė tripliką, kuriame papildomai nurodė, kad nuo įmonės... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės BUAB „Baltic Steel Group“ atstovas... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Tilta“ atstovė advokatės... 10. Ieškinys tenkinamas.... 11. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2013-04-16 buvo... 12. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, kad ieškovė yra praleidusi... 13. Civilinio kodekso 6.66 straipsnyje nurodyta, jog kreditorius turi teisę... 14. Nagrinėjamoje byloje siekiant nustatyti reikalavimo pripažinti sandorius... 15. Kita būtina actio Pauliana instituto taikymo sąlyga - kreditoriaus... 16. Byloje įrodyta, kad UAB „Baltic Steel Group“ iškelta bankroto byla,... 17. Būtina actio Pauliana instituto taikymo sąlyga – ginčijamas sandoris turi... 18. Ieškovė nurodo, jog ginčijamas susitarimas sudarytas ieškovei esant... 19. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog 2014-08-20, 2014-10-20, 2014-11-21,... 20. Kita būtina actio Pauliana taikymo sąlyga - skolininkas neprivalėjo sudaryti... 21. CK 6.66 straipsnio 2 dalis taip pat numato, jog siekiant, kad sandoris būtų... 22. Dėl atsakovės sąžiningumo pastebėtina, jog asmens sąžiningumas teisėje... 23. Nustatyta, jog ginčijamų sandorių sudarymo momentu ieškovės finansinė... 24. Iš viešai prieinamų duomenų matyti, jog sandorių sudarymo metu ieškovei... 25. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, šalių paaiškinimus, įvertinus tai,... 26. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, taikoma... 27. Ieškiniu ieškovė taip pat prašė tarpusavio atsiskaitymų užskaitymo aktus... 28. CK 1.82 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad pripažinus sandorį negaliojančiu... 29. Atsižvelgiant į anksčiau paminėta teisinį reglamentavimą, pripažinus... 30. Ieškovė prašo priteisti 2639,35 Eur kompensacines palūkanas. Lietuvos... 31. CK 6.37 straipsnio 1 dalis numato, jog palūkanas pagal prievoles gali... 32. Kiti byloje nurodyti argumentai ir esantys įrodymai esminės reikšmės bylai... 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 34. Ieškovė nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleista (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268 -... 36. ieškinį tenkinti.... 37. Pripažinti negaliojančiu 2014-12-04 UAB ,,Baltic Steel Group“, į.k.... 38. Priteisti iš atsakovės UAB ,,Tilta“, į. k. 142151650, 27 322,43 Eur... 39. Priteisti valstybei iš atsakovės UAB ,,Tilta“, į.k. 142151650, 888,00 Eur... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...