Byla Ik-678-281/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rositos Patackienės, Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Margaritos Stambrauskaitės, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Kristiana“ atstovui advokatui Ugniui Pėdnyčiai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kristiana“ skundą atsakovei Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Kristiana“ 2012-02-20 teismui padavė skundą, prašydama: 1) panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcija) 2012-02-17 raštą Nr. S-(10.7)-95 „Dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų“; 2) įpareigoti Direkciją išduoti pareiškėjai specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo apsaugos reikalavimus ( - ) g. Nr. 1, Trakų m. esančių pastatų, kurių unikalus Nr. ( - ), indeksas 3V2p, ir unikalus Nr. ( - ), indeksas 4V2p, kapitalinio remonto darbams, nenustatant reikalavimo parengti žemės sklypo detalųjį planą (b. l. 1-8).

4Pareiškėja nesutinka su atsakovės reikalavimu rengti žemės sklypo, kuriame esančių pastatų remontą planuojama atlikti, detalųjį planą. Paaiškino siekianti atlikti 1974 m. pastatytų, pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių, pastatų, esančių Trakų istorinio nacionalinio parko rekreacinėje zonoje, kapitalinį ir paprastąjį remontą. Nurodymą suremontuoti pastatus davė ir Trakų rajono savivaldybės administracija. Planuojami darbai yra esamo pastatų tūrio ribose, nekeičiant užstatymo ploto, aukštingumo, pastatų paskirties. Atlikus kapitalinį remontą, būtų sumažinta apleistų pastatų neigiama estetinė įtaka valstybės saugomos teritorijos kraštovaizdžiui ir jo vertingiesiems objektams, apsaugoti asmenys nuo nelaimingų atsitikimų, išsaugotas turtas. Pagal galiojančius teisės aktus detaliojo plano, norint vykdyti kapitalinį remontą, nekeičiant privalomų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų, rengti nereikia, tai raštu patvirtino ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Pareiškėjos teigimu, Direkcija nepagrįstai vadovavosi Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr. 912 patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, siedama joje įtvirtintą reikalavimą tvarkyti aplinką pagal detaliuosius planus su vėliau įsigaliojusiu Teritorijų planavimo įstatymu, kuriame tokio reikalavimo nėra. Pareiškėja pažymi, kad teritorijų planavimo dokumentai ruošiami tik tada, kai tai imperatyviai nustatyta teisės aktuose, Teritorijų planavimo įstatymas aukštesnės teisinės galios aktas, kuriuo turėjo vadovautis atsakovė.

5Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.

6Atsakovė Direkcija atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė bylą nutraukti arba skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 118-120).

7Nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo adm. bylą Nr. I-66-189/2010 pagal pareiškėjos skundą, kuriuo ši prašė įpareigoti Direkciją parengti specialiąsias projektavimo sąlygas statinių, esančių ( - ) g. 1, Trakuose, kapitaliniam remontui atlikti. Teismas pareiškėjos skundą atmetė, konstatavęs, kad projektavimo tikslas neatitiko bendrųjų Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo ir tvarkymo principų, o reikalavimas parengti detalųjį planą pagrįstas. Pareiškėja kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, tačiau vėliau atsisakė nuo apeliacinio skundo, todėl apeliacinis procesas buvo nutrauktas (byla Nr. A662-163-11). Atsakovės teigimu, nagrinėjama byla nutrauktina, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

8Teismo posėdyje atsakovė nedalyvavo.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį tenkinti (b. l. 142-143).

10Nurodė, kad savivaldybės administracija, vadovaudamasi tuo metu galiojančios Statybos įstatymo redakcijos 20 str., 2009-04-21 kreipėsi į Direkciją su prašymu išduotu specialiąsias projektavimo sąlygas. Direkcija 2009-05-19 raštu informavo, kad sąlygų išduoti negali, nes projektavimo tikslas neatitinka bendrųjų Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo ir tvarkymo principų. Savivaldybės administracijos nuomone, reikalavimas rengti detalųjį planą yra nepagrįstas, teisinių kliūčių išduoti specialiąsias sąlygas nėra.

11Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo.

12Skundas tenkintinas iš dalies.

13Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, valstybinį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ( - ) g. 1, Trakuose, pareiškėja valdo pagal 1999-01-18 sudarytą nuomos sutartį (b. l. 25-27, 30-31). Šiame sklype esantys pastatai – buvusi „Žalgirio“ irklavimo bazė – pareiškėjai priklauso nuosavybės teise nuo 1998-07-28 (b. l. 38-43). Žemės sklypas ir vienas iš statinių – viešbutis – įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

142009-01-07 pareiškėja kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją, prašydama parengti Projektavimo sąlygų sąvadą dėl pastatų, esančių ( - ) g. 1, unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kapitalinio remonto (adm. byla Nr. I-66-189/2010, b. l. 30-31).

152009-02-05 Trakų rajono savivaldybės administracija raštu Nr. AP3-282 kreipėsi į Direkciją, prašydama parengti specialiąsias sąlygas pagal pareiškėjos prašymą (adm. byla Nr. I-66-189/2010, b. l. 47).

162009-05-19 Direkcija raštu Nr. S-(10.4)-321 nurodė, kad projektavimo tikslas neatitinka Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo ir tvarkymo principų, todėl specialiosios projektavimo sąlygos neišduodamos (adm. byla Nr. I-66-189/2010, b. l. 26-28).

172009-09-07 pareiškėja padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydama įpareigoti Direkciją parengti specialiąsias projektavimo sąlygas statinių, unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ) g. 1, Trakuose, kapitaliniam remontui (adm. byla Nr. I-66-189/2010, b. l. 3-10). Teismas 2010-01-26 sprendimu adm. byloje Nr. I-66-189/2010 pareiškėjos skundą atmetė (b. l. 123-128). Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, minėtas sprendimas yra įsiteisėjęs.

182011-10-05 pareiškėja kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, prašydama paaiškinti, ar reikalinga rengti detalųjį planą, norint vykdyti kapitalinį remontą (b. l. 100). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2011-11-03 raštu Nr. (8.4)-2D-14220 paaiškino, kad detaliojo plano rengti nereikia, tai nepriklauso nuo statinio buvimo vietos, specialieji reikalavimai statinio kapitalinio remonto projekto parengimui reikalingi tuo atveju, kai projektu numatoma keisti statinio išorės išvaizdą ar kitas pastato vertingąsias savybes, kai jis yra kultūros paveldo vertybė (b. l. 101-102). Remiantis Kultūros paveldo departamento 2011-11-07 raštu Nr. (12.14.V)-2V-1285, pastatai, kurių unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), nepatenka į Kultūros vertybių registre registruotą apsaugos zoną (b. l. 103).

192011-11-28 Direkcija raštu Nr. 2-459 kreipėsi į pareiškėją, įpareigodama kuo skubiau kapitaliai suremontuoti jai priklausančius ( - ) g. 1 esančius pastatus, remontą pradedant nuo tų pastatų, kurie neįtraukti į kultūros vertybių registrą (b. l. 99).

202012-01-19 pareiškėja kreipėsi į Direkciją, prašydama parengti ir išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus pastatų, kurių unikalus Nr. ( - ), indeksas 3V2p, ir unikalus Nr. ( - ), indeksas 4V2p, esančių ( - ) g. 1, Trakuose, kapitalinio remonto darbams. Prašyme nurodė, kad remonto darbai planuojami esamo pastatų tūrio ribose, nekeičiant užstatymo ploto, aukštingumo (b. l. 12-13).

212012-02-17 Direkcija raštu Nr. S-(10.7)-95 informavo pareiškėją, kad jos nurodyta teritorija ir statiniai patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko Rekreacinės zonos rekreacijos įstaigų teritoriją, kurioje pastatai, įrenginiai statomi, aplinka tvarkoma pagal detalius projektus. Nurodė, kad reikalavimą rengti detalųjį planą taip pat pripažino kaip pagrįstą Vilniaus apygardos administracinis teismas įsiteisėjusiu 2010-01-26 sprendimu adm. byloje Nr. I-66-189/2010. Atsižvelgdama į tai, Direkcija nurodė pareiškėjai parengti detalųjį planą, o sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Direkcija nustatys ir išduos gavusi savivaldybės administracijos raštą dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti, specialiuosius reikalavimus – esant detaliajam planui (b. l. 121-122).

22Remiantis Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus Architektūros – urbanistikos ekspertų tarybos nuomone, pateikta 2012-03-22 tarybos posėdyje, buvusi „Žalgirio“ irklavimo bazė vertintinas kaip įdomus ir vertingas sovietmečio architektūros kūrinys, todėl tikslinga inicijuoti komplekso įtraukimo į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (b. l. 148). Šiai išvadai vieningai pritarė visi tarybos nariai (b. l. 149). Remiantis Kultūros paveldo centro 2012-12-11 raštu Nr. (6.3)-2-598, statiniai apžiūrėti, inventorizuoti ir parengtas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas.

23Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atsisakymo išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus pagrįstumo ir teisėtumo.

24Trakų istorinio nacionalinio parkoecialiąsias sąlygas ir (ar) reikalavimus.

251996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymo Nr. I-1240 (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2012-06-30) tatinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų (jeigu juos atlikti privaloma) dokumentais, kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiaga, galiojančiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis ir saugomos teritorijos direkcijos išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, taikomais konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje.

26specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų kapitaliniam remontui atlikti išdavimo. Direkcija šiuos reikalavimus išduoti atsisakė, motyvuodama tuo, kad kapitaliniam remontui atlikti būtina parengti detalųjį planą.

271995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 (redakcija, galiojusi nuo 2011-12-31 iki 2012-06-05) 22 str. 1 d. reglamentuoja atvejus, kada rengiami detalieji planai: 1) teritorijoms, kuriose pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius ar specialiuosius planus numatyta plėtoti gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo, pramonės ir sandėliavimo, komercinių ir prekybos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų statybą; 2) kai yra formuojami žemės sklypai naujų statinių statybai ar kitai ne žemės ir miškų veiklai plėtoti; 3) kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti; 4) kai keičiamas bent vienas iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų: teritorijos naudojimo tipas ir leistinas pastatų aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas. Kiti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai, jeigu jie nepažeidžia įstatymų ar kitų teisės aktų ir juos nustačiusi institucija raštu pritaria, gali būti tikslinami savivaldybės tarybos sprendimu arba savivaldybės tarybos pavedimu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu statybos techninio projekto rengimo metu, nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei; 5) kai formuojamos teritorijos pramoniniams parkams. Šiuo atveju detalieji planai rengiami, derinami, viešai svarstomi ir tvirtinami tvarka, kuri, suderinus su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, nustatoma šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse ir 30 straipsnio 3 dalyje nurodytuose nuostatuose; 6) kai keičiamos naudojamų žemės sklypų ribos ir plotas, jei keitimai nesiejami su žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimu laisvoje valstybinėje žemėje, išskyrus atvejus, kai, nesant galimybės suformuoti atskirą sklypą, esami žemės sklypai padidinami ne daugiau kaip 6 arais; 7) elektros įrenginiams (statiniams), skirtiems elektros perdavimui ir skirstymui statyti, kai tokie įrenginiai (statiniai) nenumatyti savivaldybės ar jos dalies bendruosiuose planuose. Pagal šio straipsnio 2 d., detalieji planai gali būti rengiami ir kitais atvejais, kai tai nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

28Bylos medžiaga patvirtina ir nėra ginčo dėl to, kad statiniai, kurių kapitalinį remontą planuojama atlikti, yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje.

29Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų, patvirtintų Vyriausybės <...> statinių ir įrenginių statybos <...> projektai rengiami, derinami ir tvirtinami teritorijų planavimo normų sąvado ir statybos reglamentų nustatyta tvarka. Jų sprendiniai neturi prieštarauti istorinio nacionalinio parko planavimo schemai.

30Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 ir paskelbta Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“. Šios schemos 5 pastraipoje nustatyta, kad parko planavimo schema, kaip valstybinės reikšmės teritorinio planavimo dokumentas, yra pagrindas detaliems planavimo, statybų, rekonstrukcijos projektams rengti. Remiantis šia schema, ginčo teritorija patenka į Rekreacinės zonos įstaigų teritoriją, numatyta, kad čia pastatai, įrenginiai statomi, aplinka tvarkoma pagal detalius projektus, patvirtintus nustatyta tvarka.

31Kaip minėta, pareiškėja į Direkciją kreipėsi dėl specialiųjų reikalavimų išdavimo kapitalinio remonto darbams, remonto darbus planuojant esamo pastatų tūrio ribose, nekeičiant užstatymo ploto, aukštingumo, pagal parengtą kapitalinio remonto projektą. Remiantis Statybos įstatymo 2 str. 20 d., statinio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas – pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan.). Šią statybos rūšį leidžiantis dokumentas yra rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas kapitalinio remonto projektui. Remiantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, kapitalinio remonto atveju projektą rengti privaloma. Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, detalusis planas pagal Teritorijų planavimo įstatymą šiuo atveju nerengtinas. Tai, kad detaliojo plano rengti nereikia, nurodė ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2011-11-03 raštu Nr. (8.4)-2D-14220 (b. l. 101-102) paaiškinusi, kad specialieji reikalavimai statinio kapitalinio remonto projekto parengimui reikalingi tuo atveju, kai projektu numatoma keisti statinio išorės išvaizdą ar kitas pastato vertingąsias savybes, kai jis yra kultūros paveldo vertybė. Ginčo objektas nėra įtrauktas į Kultūros vertybių registre registruotą apsaugos zoną (b. l. 103), šiuo metu dar tik sprendžiamas klausimas dėl pastatų komplekso įtraukimo į šį registrą. Atsakovė reikalavimą rengti detalųjį planą grindžia Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos nuostata, jog Rekreacinės zonos teritorijoje pastatai statomi, aplinka tvarkoma pagal detalius projektus, patvirtintus nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad detaliojo planavimo institutas įtvirtintas Teritorijų planavimo įstatyme, reglamentuojantis detaliųjų planų, bet ne detaliųjų projektų rengimą. Teisės aktai nenustato ir nėra patvirtinta tokių projektų rengimo tvarka. Pažymėtina, kad abi nurodytos sąvokos vartojamos schemoje, kurioje nustatyta, kokiais atvejais rengiami būtent detalieji planai. Taigi tapatinti detalių projektų su detaliais planais nėra pagrindo. Nustatant valstybės institucijų kompetenciją, viešojoje teisėje vadovaujamasi principu „draudžiama viskas, kas nėra leista“. Viešojoje teisėje dominuoja imperatyvaus (subordinacinio) reguliavimo metodas, teisės ir pareigos įstatymuose įtvirtintose normose nustatomos itin tiksliai ir nesukuriama prielaidų teisės normas aiškinti plečiamai net ir kito teisėkūros subjekto priimtų teisės aktų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-02-01 nutartis adm. byloje Nr. A556 – 313/2010). Dėl to, teismo vertinimu, nepagrįsta Direkcijos pozicija, siejanti detaliuosius projektus su detaliaisiais planais pagal Teritorijų planavimo įstatymą. Be to, pažymėtina, kad minėtoje schemos nuostatoje nurodoma, kad pagal detaliuosius projektus statomi pastatai, įrenginiai, tvarkoma aplinka. Atsižvelgiant į tai, kad Rekreacinei zonai nustatyto planavimo tikslas yra statyti rekreacijos įstaigas, jų aplinką pritaikyti poilsiavimui, galima daryti išvadą, jog planavimo veiksmai siejami su naujų statinių statyba ir nesiejami su kapitalinio remonto darbais, kai nekeičiami statinio išorės matmenys. Tai, kad reikalavimas parengti detalųjį planą nagrinėjamu atveju yra perteklinis, atsiliepime nurodė ir Trakų rajono savivaldybės administracija (b. l. 142-143).

32Nepagrįstas atsakovės argumentas, kad nagrinėjama byla yra tapati Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinei bylai Nr. I-66-189/2010, kurioje 2010-01-26 priimtas sprendimas yra įsiteisėjęs. Minėtoje byloje buvo sprendžiamas ginčas tarp pareiškėjos ir atsakovių Trakų rajono savivaldybės administracijos bei Direkcijos dėl atsisakymo išduoti specialiąsias projektavimo sąlygas. Pagal tuo metu galiojusią Statybos įstatymo redakciją, specialiąsias projektavimo sąlygas parengdavo ir pateikdavo savivaldybės administracijos direktoriui už saugomos teritorijos apsaugą atsakingai institucija – Direkcija, o savivaldybės administracijos direktorius atitinkamai išduodavo projektavimo sąlygų sąvadą (Statybos įstatymo 20 str., redakcija galiojusi iki 2010-10-01). Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, projektavimo sąlygų sąvado ir specialiųjų projektavimo sąlygų instituto neliko. Dėl to, teigtina, kad nurodyta byla nuo nagrinėjamos skiriasi savo faktiniu ir teisiniu pagrindu.

33Esant tokiai faktinei ir teisinei situacijai atsakovė įpareigotina atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, t. y.parengti ir išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus (ABTĮ 90 str.).

34Dėl 2012-02-17 rašto Nr. S-(10.7)-95 panaikinimo

35Pareiškėja, formuluodama skundo dalyką teismui, neteisingai nurodo, kad ginčijamas raštas yra administracinis sprendimas, ir prašo jį panaikinti.

36Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos patvirtina, kad kreiptis į administracinį teismą galima dėl neteisėto viešojo admnistravimo subjekto veiksmo, dėl įpareigojimo atlikti veiksmą, dėl sprendimo panaikinimo arba dėl įpareigojimo priimti administracinį sprendimą (ABTĮ 15 str., 22 str., 88 str.). Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 14 p. nustatyta, kad individualus teisės aktas yra vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1, 2 d. yra nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos; individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.

37Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, darytina išvada, kad esminis individualaus administracinio akto požymis – konkrečių teisinių pasekmių nustatymas tam tikram asmeniui arba jų grupei. Todėl ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims sukelia atitinkamas teisines pasekmes. Pareiškėjos prašomu panaikinti raštu pareiškėjai nėra nustatomos teisės ar pareigos, yra atsisakoma atlikti veiksmus. Teisės akto priskyrimo administraciniam aktui klausimas yra sprendžiamas ne vien pagal teisės akto pavadinimą, jame nurodytą apskundimo tvarką ar jame vartojamas sąvokas, bet pagal tikrąjį teisės akto turinį, nustatomą pagal administraciniam sprendimui būdingus požymius.

38Ginčijamame rašte buvo nurodyta informacija dėl atsisakymo atlikti veiksmus, todėl teisme turi būti reiškiamas reikalavimas tik dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 str.,

Nutarė

40pareiškėjos UAB „Kristiana“ skundą tenkinti iš dalies.

41Įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją parengti ir išduoti pareiškėjai specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo apsaugos reikalavimus ( - ) g. Nr. 1, Trakų m. esančių pastatų, kurių unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), indeksas 3V2p, ir unikalus Nr. ( - ), indeksas 4V2p, kapitalinio remonto darbams, nenustatant reikalavimo parengti žemės sklypo detalųjį planą.

42Kitoje dalyje skundą atmesti.

43Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja UAB „Kristiana“ 2012-02-20 teismui padavė skundą,... 4. Pareiškėja nesutinka su atsakovės reikalavimu rengti žemės sklypo, kuriame... 5. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.... 6. Atsakovė Direkcija atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė bylą... 7. Nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo adm. bylą... 8. Teismo posėdyje atsakovė nedalyvavo.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija... 10. Nurodė, kad savivaldybės administracija, vadovaudamasi tuo metu galiojančios... 11. Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo.... 12. Skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu,... 14. 2009-01-07 pareiškėja kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės... 15. 2009-02-05 Trakų rajono savivaldybės administracija raštu Nr. AP3-282... 16. 2009-05-19 Direkcija raštu Nr. S-(10.4)-321 nurodė, kad projektavimo tikslas... 17. 2009-09-07 pareiškėja padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam... 18. 2011-10-05 pareiškėja kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir... 19. 2011-11-28 Direkcija raštu Nr. 2-459 kreipėsi į pareiškėją, įpareigodama... 20. 2012-01-19 pareiškėja kreipėsi į Direkciją, prašydama parengti ir... 21. 2012-02-17 Direkcija raštu Nr. S-(10.7)-95 informavo pareiškėją, kad jos... 22. Remiantis Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus Architektūros –... 23. Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl Trakų istorinio... 24. Trakų istorinio nacionalinio parkoecialiąsias sąlygas ir (ar) reikalavimus.... 25. 1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymo Nr. I-1240 (redakcija, galiojusi nuo... 26. specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų... 27. 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 (redakcija,... 28. Bylos medžiaga patvirtina ir nėra ginčo dėl to, kad statiniai, kurių... 29. Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų, patvirtintų Vyriausybės... 30. Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema patvirtinta Lietuvos... 31. Kaip minėta, pareiškėja į Direkciją kreipėsi dėl specialiųjų... 32. Nepagrįstas atsakovės argumentas, kad nagrinėjama byla yra tapati Vilniaus... 33. Esant tokiai faktinei ir teisinei situacijai atsakovė įpareigotina atlikti... 34. Dėl 2012-02-17 rašto Nr. S-(10.7)-95 panaikinimo ... 35. Pareiškėja, formuluodama skundo dalyką teismui, neteisingai nurodo, kad... 36. Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos patvirtina, kad kreiptis į... 37. Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, darytina išvada, kad esminis... 38. Ginčijamame rašte buvo nurodyta informacija dėl atsisakymo atlikti veiksmus,... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 40. pareiškėjos UAB „Kristiana“ skundą tenkinti iš dalies.... 41. Įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją parengti ir išduoti... 42. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 43. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...