Byla e2-13999-592/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, dalyvaujant atsakovei A. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „BnP Finance” ieškinį atsakovei A. J. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 253,40 € negrąžinto kredito, 136,96 € kredito mokesčio, 35,13 € delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad atsakovė ir UAB „Minigo LT“ 2014-01-25 sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 434,43 € (1 500,00 Lt) vartojimo kreditas 12 mėnesių terminui, atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 232,56 € (803,00 Lt) kredito mokestį Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. 2016-01-26 UAB „Minigo LT“ ir ieškovas pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Minigo LT“ perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovės skolą pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį. Ieškovas apie reikalavimo perleidimą pranešė atsakovei ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, tačiau atsakovė prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė.

5Atsakovė atsiliepimu sutiko, kad ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti ieškinyje nurodytas sumas, tačiau nesutiko su ieškovo prašymu priteisti 121 € jo patirtų išlaidų už procesinių dokumentų parengimą nurodydama, jog ši suma yra nepagrįsta. Taip pat prašo priteistas sumas leisti ieškovui sumokėti per šešis kalendorinius mėnesius.

6Ieškovas, gavęs atsakovės atsiliepimą, pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog atsakovės prieštaravimas dėl ieškovo patirtų išlaidų už procesinių dokumentų parengimą yra neargumentuotas, nepagrįstas jokiais legitimiais motyvais. Pažymi, kad remiantis teismui pateikta 2015 m. liepos 1 d. atstovavimo sutartimi, advokatų profesinė bendrija „Euroteisės biuras“ suteikė ieškovui teisines paslaugas, dėl ko ieškovas patyrė 121 € bylinėjimosi išlaidų. Šias išlaidas ieškovas pagrindė 2016 m. vasario 29 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra BPF Nr. 0003819 bei jos apmokėjimą patvirtinančiu kvitu. Prašo priteisti ieškovui 121 € išlaidų. Teigia, kad atsakovei pateikus įrodymus dėl sunkios materialinės padėties, ieškovas neprieštarauja, kad atsakovė skolą mokėtų dalimis.

7Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovui įteiktas tinkamai. Byloje gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (( - ) str.).

8Atsakovė teismo posėdyje palaikė atsikirtimus į ieškinį atsiliepime nurodytais argumentais. Nurodė, jog jos gaunamas darbo užmokestis yra 1 000 €, turi kitų kreditorinių įsipareigojimų. Ieškovas nepagrįstai naudojasi kitų asmenų teisinėmis paslaugomis, nors galėjo pats surašyti ieškinį.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2014-01-25 pradinis kreditorius UAB „Minigo LT“ su atsakove sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. MGREG[728423], pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 434,43 € (1 500,00 Lt) dydžio kreditas 12 mėnesių terminui (b. l. 13, 21, 22-24). Pagal šią sutartį atsakovė įsipareigojo iki 2015-01-20 grąžinti kreditą ir sumokėti 232,56 € (803,00 Lt) kredito mokestį. Atsakovė tinkamai sutarties nevykdė. UAB „Minigo LT“ ir AB „BnP Finance“ 2016-01-26 pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria pirminis kreditorius UAB „Minigo LT“ perleido naujajam kreditoriui ieškovui visas reikalavimo teises į skolininko – atsakovės A. J. skolą pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. MGREG[728423] (CK 6.101 str. 1 d., b. l. 8-12). Pranešimo apie reikalavimo teisės perleidimą išsiuntimo dienai atsakovės skola ieškovui sudarė 380,45 € (b. l. 17). Pagal CK 6.109 str. 1 d., reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Nustatyta, kad ieškovas, perėmęs reikalavimo teisę pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. MGREG[728423], siuntė atsakovei pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, ragindamas per 7 darbo dienas sumokėti ieškovui pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. MGREG[728423] 380,45 € skolą (b. l. 17), tačiau atsakovė šios sumos nesumokėjo. Atsakovė neginčija fakto, jog jai buvo pranešta apie reikalavimo teisės perleidimą, todėl teismas sprendžia, jog atsakovei buvo žinoma apie reikalavimo teisės perleidimą.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad reikalavimo perleidimas (cesija) (CK 6.101 str.) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi. Šis esminis cesijos požymis atskleidžiamas reikalavimo perleidimo instituto normose: CK 6.101 str. 1 d. įtvirtinta, kad reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės, CK 6.107 str. 1 d. – kad skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą; pagal CK 6.101 str. 2 d. reikalavimo įgijėjui (naujajam kreditoriui) pereina ne tik pagrindinė prievolė, bet ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos bei kitos papildomos teisės. Naujasis kreditorius yra saistomas pradinio kreditoriaus ir skolininko sutarties sąlygų. Naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius, pradinis ir naujasis kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis priimta byloje Nr. 3K-3-199/2008; 2009 m. spalio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-394/2009; kt.). Be to, teismų praktikoje yra išaiškinta, kad cesija nėra abstraktus savarankiškas sandoris, o yra susietas su pagrindiniu sandoriu, kuriame vyko reikalavimų pasikeitimas, t.y. sutartimi, kuri yra cesijos esmė. Reikalavimų perleidimo sutartis yra tiesiogiai susijusi su pradiniu sandoriu, kurio pagrindu perduodama reikalavimo teisė, ir visi ginčai dėl reikalavimo perleidimo sutarties yra taip pat susiję su pradiniu sandoriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 16 d. nutartis priimta byloje Nr. 3K-7-168/2010, 2010 lapkričio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-469/2010, kt.). Taigi, nagrinėjamu atveju, tiek ieškovą, tiek atsakovę sieja ne reikalavimo perleidimo sutartis, bet Vartojimo kredito sutartis Nr. MGREG[728423], kurios pagrindu ir atsirado atsakovės prievolė.

12CK 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.874 str. 2 d. nustatyta, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis.

13Vadovaujantis Vartojimo kredito sutarties Nr. MGREG[728423] 3.1 p. bei sutarties specialiosiomis sąlygomis atsakovė įsipareigojo grąžinti kredito davėjui jai suteiktą kreditą, t. y. 434,43 € (1 500,00 Lt) sumą, ir sumokėti kredito kainą, t. y. 232,56 € (803,00 Lt) kredito mokestį, 12 mėnesinių įmokų nuo 2014-02-24 iki 2015-01-20. Kadangi atsakovė nevykdė prievolės atsiskaityti su pirminiu kreditoriumi už suteiktas paslaugas, taip pat neįvykdė ieškovo raginimo sumokėti skolą po reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistinas 253,40 € negrąžintas kreditas ir 136,96 € kredito mokestis (CK 6.38, 6.63, 6.200, 6.205, 6.256, 6.874 str.).

14CK 6.256 str. 2 d. numatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.).

15Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 35,13 € delspinigių. Šio reikalavimo patenkinimo pagrindą nurodo Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nuostatą, kuri numato, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

16Pagal 6.156 str. 1 d. šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos (CK 6.156 str. 4 d.). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito sutartimi Nr. MGREG[728423] šalys nesusitarė dėl delspinigių mokėjimo ir jų dydžio. Atsižvelgiant į tai, jog perleidus reikalavimo teisę ieškovą ir atsakovę toliau saisto ta pati Vartojimo kredito sutartis Nr. MGREG[728423], iš kurios kilo atsakovės prievolė, taip pat į tai, jog šia sutartimi šalys nesusitarė dėl delspinigių mokėjimo ir nors atsakovė sutartinės prievolės tinkamai ir laiku neįvykdė, tai nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita, prašant sutartimi nesulygtų delspinigių, todėl ieškovo reikalavimas iš atsakovės priteisti 35,13 € delspinigių atmestinas. Ieškovas, remdamasis, Vartojimo kredito sutarties Nr. MGREG[728423] nuostatomis turėjo teisę prašyti priteisti palūkanas, skaičiuotinas po kredito grąžinimo termino pabaigos, tačiau tokio reikalavimo nereiškė.

17CK 6.37 str. numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2016-03-04 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

18Kiti dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai jų neaptaria (( - ) str.).

19Konstatavus, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, priteistina iš atsakovės ieškovui 14 € žyminio mokesčio ir 50 € išlaidų už teisines paslaugas (dalis išlaidų (CPK 3 str. 1 ir 7 d., 93, 98 str.).

20CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Pagal minėto straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Nagrinėjamu atveju už suteiktą teisinę pagalbą išlaidų dydis neviršija rekomenduotino (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77, Lietuvos advokatų tarybos 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą), tačiau teismas, atsižvelgdamas į paminėtose rekomendacijose nurodytus kriterijus nustatant priteistiną užmokestį už teisinę pagalbą – priteistinos sumos dydis - 390,36 €, ieškovo atstovo pastovumas teikiant ieškovui teisines paslaugas, advokato darbo sąnaudas (ieškinys nėra sudėtingas, surašytas naudojant iš esmės analogiškus teisinius argumentus kaip ir kituose šio ieškovo ieškiniuose), nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą ieškovo atstovas nedalyvavo, - mano, kad priteistina protinga ir teisinga suma sudaro 50 €.

21( - ) str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti jo vykdymo tvarką.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, įvertinus, ar išdėstant teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio mėn. 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

23Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovė, prašydama išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, pateikė tik asmeninę kredito istoriją, iš kurios matyti, jog ji turi nemažai kreditorinių įsipareigojimų bendrovėms teikiančioms greituosius kreditus, kitų įrodymų ir duomenų, pagrindžiančių sunkią jos turtinę padėtį, turimą kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, nepateikė, į tai, jog kreditorius yra juridinis asmuo, kurio finansinė padėtis yra gera, taip pat į tai, jog kreditorius rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog atsakovei pateikus įrodymus dėl sunkios turtinės padėties, jis neprieštarauja dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, laikytina, kad atsakovė didesnę dalį gaunamų mėnesinių pajamų skiria kreditoriniams įsipareigojimams dengti ir, kad ekonomiškai yra teisinga išdėstyti sprendimo vykdymą atsakovės atžvilgiu (CK 1.5 str., CPK 17 str.). Dėl nurodytų priežasčių, teismo sprendimas atsakovės atžvilgiu išdėstytinas šešerių mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis po 75,73 € (454,36 / 6 mėn.), pirmą įmoką sumokant iki mėnesio, einančio po mėnesio, kuriuo įsiteisės teismo sprendimas, paskutinės dienos, toliau mokant įmokas kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kartu su eiline įmoka mokant tai dienai paskaičiuotas procesines palūkanas.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270, 284 str. teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti iš dalies.

26Priteisti ieškovui AB „BnP Finance“ (juridinio asmens kodas 302447985), iš atsakovės A. J. (asmens kodas ( - ) 253,40 € (du šimtus penkiasdešimt tris eurus ir 40 ct) negrąžinto kredito, 136,96 € (vienas šimtas trisdešimt šeši eurai ir 96 ct), 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 390,36 € sumą nuo 2016-03-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 64 € (šešiasdešimt keturi eurai) bylinėjimosi išlaidų.

27Atmesti ieškinio kitą dalį.

28Patenkinti atsakovės A. J. prašymą išdėstyti teismo sprendimo vykdymą. Išdėstyti teismo sprendimo vykdymą atsakovei A. J. šešerių mėnesių terminui, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis po 75,73 €, pirmą įmoką sumokant iki mėnesio, einančio po mėnesio, kuriuo įsiteisės teismo sprendimas, paskutinės dienos, toliau mokant įmokas kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kartu su eiline įmoka mokant tai dienai paskaičiuotas procesines palūkanas.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB... 3. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 253,40 € negrąžinto kredito,... 4. Ieškovas nurodo, kad atsakovė ir UAB „Minigo LT“ 2014-01-25 sudarė... 5. Atsakovė atsiliepimu sutiko, kad ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti... 6. Ieškovas, gavęs atsakovės atsiliepimą, pateikė teismui rašytinius... 7. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas apie teismo posėdžio vietą... 8. Atsakovė teismo posėdyje palaikė atsikirtimus į ieškinį atsiliepime... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2014-01-25 pradinis... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad reikalavimo perleidimas... 12. CK 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo... 13. Vadovaujantis Vartojimo kredito sutarties Nr. MGREG[728423] 3.1 p. bei... 14. CK 6.256 str. 2 d. numatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs... 15. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 35,13 € delspinigių. Šio... 16. Pagal 6.156 str. 1 d. šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo... 17. CK 6.37 str. numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės,... 18. Kiti dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės... 19. Konstatavus, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, priteistina iš atsakovės... 20. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 21. ( - ) str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad sprendimo... 23. Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovė,... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268,... 25. ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Priteisti ieškovui AB „BnP Finance“ (juridinio asmens kodas 302447985),... 27. Atmesti ieškinio kitą dalį.... 28. Patenkinti atsakovės A. J. prašymą išdėstyti teismo sprendimo vykdymą.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...