Byla 2-1141/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 26 d. nutarties, kuria ieškovo V. B. ieškinys paliktas nenagrinėtu civilinėje byloje Nr. 2-2854-585/2011, pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Jonavos rajono apylinkės teismui ir Lietuvos vyriausiąjam administraciniam teismui dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir konstitucinių teisių pažeidimo, pažeidimų pašalinimo bei žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

6Ieškovas V. B. pateikė teismui ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Jonavos rajono apylinkės teismui ir Lietuvos vyriausiąjam administraciniam teismui dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir konstitucinių teisių pažeidimo, pažeidimų pašalinimo bei žalos atlyginimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 26 d. nutartimi, atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos prašant ir ieškovui neatvykus į 2011-01-26 parengiamąjį teismo posėdį, ieškinį paliko nenagrinėtą, nurodydamas, jog ieškovas buvo tinkamai informuotas apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu V. B. prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

121. Nutartis nepagrįsta ir neteisėta, nes pažeistos ir netinkamai pritaikytos procesinės teisės normos. Nutartyje netinkamai taikomas CPK 121 straipsnis, 246 straipsnis, 246 straipsnio 1 dalis, 296 straipsnio 1 dalis 5 punktas, nes pažeidžiamos CPK 5, 6, 7, 17, 21 straipsnių nuostatos. Taikomi dvigubi teisingumo standartai bei diskriminacija ieškovo ir ieškovo atstovo atžvilgiu.

132. Ieškovas bylą vedė per atstovą, savo sūnų A. B., o šis 2010-09-30 – 2011-01-13 laikotarpiu buvo suimtas. Teismas pažeidė CPK 123 straipsnį, nes neradus ieškovo jo gyvenamojoje vietoje, nemėgino pranešimo apie parengiamąjį teismo posėdį ieškovui įteikti per seniūnijos seniūną.

143. Priimant nutartį, neatsižvelgta į ieškovo amžių ir sveikatos būklęs, jo sutuoktinės sunkią ligą, dėl ko ieškovas ne visada gali laiku iš Lietuvos pašto atsiimti ja siųstus teismo šaukimus.

154. Skundžiamoje nutartyje nenurodyta kiek kartų ieškovui buvo siunčiami teismo šaukimai jo gyvenamosios vietos adresu.

16Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

171. Ieškovas vedė bylą per atstovą, ir šiam negalint atvykti į parengiamąjį teismo posėdį, ieškovas turėjo informuoti apie tai teismą, bei pateikti teismui nurodomas aplinkybes pagrindžiančius rašytinius įrodymus.

182. Ieškovo sutuoktinės sveikatos būklė ieškovui buvo žinoma gerokai anksčiau iki teismo posėdžio, todėl ir dėl šios aplinkybės ieškovas turėjo galimybę informuoti teismą. Kadangi ieškovas neinformavo teismo apie aplinkybes, dėl kurių turėtų būti atidėtas parengiamasis teismo posėdis, nėra pagrindo naikinti skundžiamos, pirmosios instancijos teismo nutarties.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jei ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Tai reiškia, kad teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009). Pažymėtina, kad įstatymo nustatyta, jog neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis (CPK 246 straipsnio 1, 2 dalys). Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 straipsnio 2 dalis), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnis), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą.

22Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovą V. B. byloje atstovavo jo sūnus A. B. (b.l.11), kuris pateikė teismui prašymą apie teismo posėdžių vietą ir laiką informuoti jį nurodytu faksu (b.l.21). Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi buvo paskirtas 2010 m. spalio 13 d. parengiamasis teismo poasėdis (b.l.42). Ieškovo atstovas 2010-10-13 teismui pateikė (faksu) nušalinimą visam Vilniaus apygardos teismui (b.l.52). Vilniaus apygrados teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi nustatytas terminas pašalinti pareiškimo dėl nušalinimo trūkumus. Minėta nutartis ieškovo nurodytu faksu mėginta išsiųsti 2010-11-12, 2010-11-15 (11:30, 13:50, 15:50), 2010-11-16 (12:50, 16:30), 2010-11-17, 2010-11-18 dienomis, tačiau neišsiųsta, nes nurodytu numeriu niekas neatsiliepė, o galiausiai atsiliepęs vaikas paaiškino, jog fakso nėra (b.l.67). Ieškovui nustatytu terminu neištaisius trūkumų dėl Vilniaus apygardos teismo nušalinimo byloje, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi, pareiškimą dėl nušalinimo laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Minėtos nutarties bei šaukimo į 2011-01-26 teismo posėdį faksu nepavyko išsiųsti, nes atsiliepęs vaikas paaiškino, jog fakso nėra (b.l.73, 78), o minėtą nutartį išsiuntus ieškovo ir jo atstovo nurodytais adresais, nei ieškovas nei jo atstovas jų neatsiėmė iš Lietuvos pašto (b.l.75-77a).

23CPK 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Taigi įstatymas įtvirtina šalies pareigą elgtis sąžiningai, nepiktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis ir rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, tad ir pareigą domėtis bylos eiga. Nagrinėjamu atveju nei ieškovas, nei jo atstovas nesirūpino bylos eiga. CPK 121 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami informuoti teismą ir kitus dalyvaujančius byloje asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko CPK 121 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir laikomi įteiktais (CPK 127 straipsnis 2 dalis). Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato teismo pareigos siųsti procesinius dokumentus visais CPK įtvirtintais būdais, jeigu neįmanoma procesinio dokumento įteikti vienu ar net keliais iš būdų, kai yra tiksliai žinomas adresatas.

24Nei ieškovas V. B., nei ieškovo atstovas A. B. (ieškovo sūnus) neinformavo teismo apie tai, jog neatvyks į 2011-01-26 į teismo posėdį, neprašė atidėti bylos nagrinėjimo ar bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Pažymėtina, kad, šaliai iš viso neinformavus teismo apie neatvykimo priežastis, teismas neturi nei galimybės, nei įstatyminės pareigos svarstyti klausimo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-05-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2006). Jeigu asmeniui pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, tai klausimas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo gali būti svarstomas, kai asmuo iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą, prašo bylos nagrinėjimą atidėti ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-03-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011). Nagrinėjamu atveju teismas iki posėdžio datos neturėjo duomenų (rašytinių įrodymų) nei apie ieškovo ir jo sutuoktinės sunkią sveiktą, nei apie ieškovo atstovo suėmimą, ar kitas svarbias aplinkybes, dėl kurių ieškovas ar jo atstovas negalėjo atvykti į teismo posėdį bei esant šiuolaikinėms komunikacijos priemonėms, laiku ir tinkamai informuoti teismą apie neatvykimą į teismo posėdį, kaip to reikalaujama įstatymas (CPK 246 straispnis 2 dalis). Taigi šiuo atveju, nėra pagrindo pripažinti, jog ieškinys paliktas nenagrinėtu nepagrįstai. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog nėra teisinio pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos skundžiamą nutartį.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas V. B. pateikė teismui ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 26 d. nutartimi, atsakovui Lietuvos... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu V. B. prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti... 12. 1. Nutartis nepagrįsta ir neteisėta, nes pažeistos ir netinkamai pritaikytos... 13. 2. Ieškovas bylą vedė per atstovą, savo sūnų A. B., o šis 2010-09-30 –... 14. 3. Priimant nutartį, neatsižvelgta į ieškovo amžių ir sveikatos būklęs,... 15. 4. Skundžiamoje nutartyje nenurodyta kiek kartų ieškovui buvo siunčiami... 16. Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo... 17. 1. Ieškovas vedė bylą per atstovą, ir šiam negalint atvykti į... 18. 2. Ieškovo sutuoktinės sveikatos būklė ieškovui buvo žinoma gerokai... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovą V. B. byloje atstovavo jo sūnus A.... 23. CPK 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo... 24. Nei ieškovas V. B., nei ieškovo atstovas A. B. (ieškovo sūnus) neinformavo... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....