Byla 2-2026-563/2014
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, sekretoriaujant Algidai Guobei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui R. B., viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Vitės valdos“ dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo priimtas ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atsakovui UAB „Vitės valdos“ dėl turtinės žalos atlyginimo.

3Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (LR CPK 7 str. 2 d.). Taigi įstatymas įtvirtina šalies pareigą elgtis sąžiningai, nepiktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis ir rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, tad ir pareigą domėtis bylos eiga. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šios pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais (LR CPK 121 str.). Įstatymas nenumato teismo pareigos siųsti procesinius dokumentus visais CPK įtvirtintais būdais, jeigu neįmanoma procesinio dokumento įteikti vienu ar net keliais iš būdų, kai yra tiksliai žinomas adresatas (2011-04-21 Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1141/2011). Ieškovui teismo šaukimas į 2014 m. balandžio 7 d. 10.30 val. parengiamąjį teismo posėdį buvo siųstas 2014-03-13 per EPP sistemą ir yra laikomas įteiktu tinkamai.

4Ieškovo atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, teismui iki posėdžio nepateikė pareiškimo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, duomenų, pateisinančių jo neatvykimą į parengiamąjį teismo posėdį nėra (LR CPK 246 str. 1 d.).

5Pažymėtina, kad, šaliai iš viso neinformavus teismo apie neatvykimo priežastis, teismas neturi nei galimybės, nei įstatyminės pareigos svarstyti klausimo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-05-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2006). Jeigu asmeniui pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, tai klausimas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo gali būti svarstomas, kai asmuo iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą, prašo bylos nagrinėjimą atidėti ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-03-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011).

6Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui apie parengiamąjį posėdį buvo pranešta tinkamai, jis nepateikė prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, teismui nėra žinomos ieškovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys, todėl ieškovo atstovui į parengiamąjį teismo posėdį neatvykus, ieškinys paliktinas nenagrinėtas (LR CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

7Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta kelio ieškovui su nauju ieškiniu pakartotinai kreiptis į teismą (LR CPK 297 str. 2 d.).

8Vadovaujantis LR CPK 7 str., 230, 246, 290-291 str., teismas

Nutarė

9ieškovo ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Vitės valdos“ dėl turtinės žalos atlyginimo palikti nenagrinėtą.

10Išaiškinti ieškovui, kad ši nutartis neužkerta kelio ieškovui su nauju ieškiniu pakartotinai kreiptis į teismą.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai