Byla 2-1123/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Raguvilė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2209-479/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ ieškinį atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės melioracija“, uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės polderiai“, išvadą teikiančiai institucijai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybai, dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Raguvilė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl mažos vertės pirkimo ,,Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“ rezultatų panaikinimo. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai pripažino ieškovo pasiūlymą neatitinkančiu viešojo konkurso „Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“ sąlygų. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. kovo 9 d. nutartimi sustabdė konkurso procedūras.

3Atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracija kreipėsi į teismą su prašymu dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Atsakovas nurodė, kad dėl konkurso procedūrų sustabdymo galimi 250 000 Lt dydžio nuostoliai ir atsakovas prašė teismo šiuos nuostolius užtikrinti.

4Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 2 d. nutartimi šį atsakovo prašymą patenkino iš dalies, galimų nuostolių užtikrinimui įpareigojo ieškovą UAB „Raguvilė“ įmokėti į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą 50 000 Lt arba pateikti nurodyto dydžio banko garantiją. Teismas nurodė, kad konkurso procedūrų sustabdymas gali sąlygoti realius atsakovo nuostolius, nes atsakovas pateikė teismui įrodymus, kad Preilos kopagūbriui būtina apsauga dėl galimo žalingo vėjo, lietaus, jūros bangų poveikio, be to, žalą kopagūbriui padaro ir poilsiautojai, nes nėra sudarytos tinkamos sąlygos patekti į paplūdimius. Teismas taip pat sutiko, kad nepašalinti gelžbetonio blokai sudaro realią grėsmę žmonių saugumui. Teismo nuomone, atsakovo nuostatos dėl avarinės Preilos gelbėjimo stoties padėties taip pat yra nepaneigtos. Tačiau teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad jam gali būti padaryta 250 000 Lt žala. Kita vertus, teismas sprendė, kad dalis šios sumos - 50 000 Lt - laikytina protinga ir pagrįsta galimų nuostolių užtikrinimo suma.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Raguvilė“ prašo šią teismo nutartį panaikinti. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

61.

7Atsakovas prieštarauja pats sau, nes jo atstovas yra nurodęs, jog Preilos gelbėjimo stočiai po audrų sezono negresia pavojus, nes gelbėjimo stotis į paplūdimį gali nuvirsti tik labai smarkių audrų atveju, tačiau jei tokių audrų nebus, pakildžius kopagūbrį smėliu ir jo šlaitą sutvirtinus šakomis, stotis gali tarnauti dar ne vienerius metus, todėl situacija negali būti vertinama kaip avarinė.

82.

9Atsakovas, skelbdamas konkursą, galėjo numatyti ir įvertinti pretenzijų ir ieškinių nagrinėjimo terminus, kad darbai būtų atlikti iki sezono pradžios. Pažymėtina, kad atsakovo su mokslininkais parengtose rekomendacijose darbai - kelio į paplūdimį sutvarkymas, tvoros ir laiptų įrengimas ties gelbėjimo stotimi, numatyti kaip paskutiniai darbai, kuriuos būtina atlikti.

103.

11Atsakovas turi įrodyti, kad yra reali galimybė, jog nuostoliai apskritai atsiras, tačiau atsakovas nepateikė jokių motyvuotų įrodymų, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis patirs nuostolių. CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad atsakovas turi teisę reikalauti tik tų nuostolių, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo. Vyriausybės skirtų lėšų gavimas negali būti traktuojami kaip atsakovo pajamos, nes šias lėšas atsakovas tik perskirs rangovui.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą Klaipėdos apskrities viršininko administracija prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Pažymėjo, kad ginčo pirkimas nebuvo nei planuotas, nei numatytas, nes Vyriausybės lėšos buvo skirtos po 2009 m. spalio mėnesį siautusių audrų skubiems kolų atstatymo darbams, todėl atsakovas negalėjo įvertinti pretenzijų nagrinėjimo terminų.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde bei atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Viešasis interesas taip pat reikalauja išsiaiškinti, ar iš tiesų perkančioji organizacija pagrįstai pasiūlymų eilėje į pirmą vietą įrašė galimai konkurso sąlygų neatitinkantį asmenį. Akivaizdu, kad teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų ir dėl šių suvaržymų gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. Teisingumas įpareigoja teismą siekti skirtingų interesų pusiausvyros. Siekiant šios pusiausvyros, šalims turi būti sudarytos vienodos procesinės galimybės ginti savo interesus. Tuomet, kai atsakovas įrodo, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis ateityje iš tiesų gali patirti nuostolių, teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, turi užtikrinti šių tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimą (CPK 12, 17, 147 str.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-402/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-695/2008). Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas byloje nei kartu su prašymu, nei vėliau nepateikė duomenų (CPK 12, 178 str.), kad operatyviai neįvykus viešajam konkursui, iš esmės nukentės atsakovo turtinė padėtis (dėl konkurso sustabdymo atsakovas patirs nuostolių). Byloje nėra duomenų, kad sustabdžius pirkimo procedūras, nebus įsisavintos Vyriausybės skiriamos lėšos, o įsisavintas lėšas reikės sugrąžinti ir dėl to atsakovas patirs nuostolių. Kartu pažymėtina, kad atsakovas prašyme iš viso nepaaiškino, kodėl atsakovo galimų nuostolių dydis gali būti 250 000 Lt (kai tuo tarpu į pasiūlymų eilę įrašytų tiekėjų pasiūlymų kainos už darbus yra 149 295 Lt ir 198 478 Lt), o teismas iš viso nepagrindė, kodėl atsakovo nuostoliai sudarytų 50 000 Lt. Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad vien ta aplinkybė, kad atsakovui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas patiria nuostolius bei yra pakankamas pagrindas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad tiek prašyme dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek atsiliepime į atskirąjį skundą iš esmės nurodomi argumentai, susiję su, atsakovo nuomone, nepagrįstu ieškiniu ir laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymu, kurie nėra pakankami spręsti, jog atsakovas patirs tam tikrus nuostolius, kurių ieškovas neturės galimybių atlyginti. Atsakovas nepateikė duomenų, kad būtų atlikti pirkime nurodyti darbai – šakų klojimai, mediniai takai, kopų tvirtinimas žabų tvorelėmis ar vielos tinklo tvoros įrengimas, ar kiti darbai, kurie sudarė (sudarys) atsakovo nuostolius. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas apskritai nepateikė į bylą duomenų, ar pasikeitė (kaip pasikeitė) situacija Preilos paplūdimyje.

16Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas atskirąjį skundą patenkinti, skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmesti.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

18Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos prašymo dėl nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo, netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai