Byla 2-402/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų trikampis“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-219-212/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Povydė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Statybų trikampis“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Povydė“ 2006 m. spalio 5 d. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Statybų trikampis“ 281 811 Lt atliktų statybos darbų trūkumams pašalinti, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Vėliau ieškovas padidino ieškinio reikalavimus iki 627 770 Lt.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo UAB „Statybų trikampis“ pinigines lėšas, o jų nesant ar nepakankant - areštuoti kitą atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant atsakovui disponuoti areštuotu turtu, perduoti jį kitiems asmenims, vykdyti kitas prievoles, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu.

5Panevėžio apygardos teismas 2006 m. spalio 25 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Statybų trikampis“ piniginių lėšų, esančių atsakovo sąskaitoje, areštą už 281 811 Lt dydžio sumą, leisdamas vykdyti atsiskaitymus su valstybės, VSDFV biudžetais bei darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimą darbuotojams, atsiskaityti su ieškovu UAB „Povydė“. Nesant sąskaitoje pakankamai piniginių lėšų, areštavo UAB „Statybų trikampis“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždrausdamas jį perleisti tretiesiems asmenims ar bloginti jo būklę. Tas pats teismas 2006 m. lapkričio 23 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „Povydė“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, o 2008 m. balandžio 10 d. nutartimi ieškovo UAB „Povydė“ 2008 m. balandžio 7 d. prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – areštavo atsakovo sąskaitas banke už 353 400 Lt dydžio sumą, leisdamas atsakovui UAB „Statybų trikampis“ naudoti lėšas vykdant atsiskaitymus su valstybės biudžetu, darbuotojais ir UAB „Povydė“. Nesant sąskaitoje pakankamai lėšų, areštavo UAB „Statybų trikampis“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždrausdamas areštuotą turtą parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti naudoti tretiesiems asmenims.

6Atsakovas UAB „Statybų trikampis“ 2008 m. balandžio 15 d. prašymu prašė atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui įpareigoti ieškovą UAB „Povydė“ pateikti banko garantiją už 500 000 Lt dydžio sumą arba įmokėti šią sumą į teismo depozitinę sąskaitą.

7Atsakovas nurodė, kad jo sąskaitų areštas gali sutrukdyti atsiskaityti su bendrovės kreditoriais ir partneriais bei pakenkti santykiams tarp įmonių ir jų vykdomai veiklai. Atsakovas yra sudaręs sutartis, kurių vykdymui bus reikalingos paskolos, o sąskaitų areštas apsunkintų paskolų gavimą arba padarytų jį neįmanomą, dėl to taptų neįmanoma įvykdyti sutartinių įsipareigojimų kitoms šalims. Lėšos, esančios areštuotose sąskaitose, taip pat reikalingos atsakovo veiklai. Nesant galimybės jomis pasinaudoti, atsakovo veikla būtų sutrikdyta, o tai keltų bendrovei didelių nuostolių. Teismui atmetus ieškinį, ieškovas neturėtų galimybės kompensuoti atsakovo patirtų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes nėra iki galo atsiskaitęs su atsakovu už atliktus darbus, motyvuodamas sunkia turtine padėtimi.

8Panevėžio apygardos teismas 2008 m. balandžio 21 d. nutartimi (skundžiama nutartis) atmetė atsakovo UAB „Statybų trikampis“ prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

9Nutartyje rašoma, kad ginčas byloje kildinamas iš statybos darbų rangos sutarties, dėl kurios netinkamo vykdymo ieškovas įrodinėja patyręs nuostolius. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovas iš esmės neneigia, kad jo pastatytame objekte yra trūkumų, bet nesutinka su nuostolių dydžiu. Atsakovas, prašydamas jo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui įpareigoti ieškovą pateikti banko garantiją už 500 000 Lt dydžio sumą arba šią sumą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą, prašymo nepagrindė įrodymais, todėl prašymas netenkintas. Teismas išaiškino, kad atsakovas gali prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita.

10Atsakovas UAB „Statybų trikampis“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde rašoma:

  1. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas yra sudėtinė laikinųjų apsaugos priemonių instituto dalis, teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Tokiu būdu pažeista interesų pusiausvyra, nes pripažįstant ieškovo interesus būtų paneigti atsakovo teisėti interesai gauti atsiradusių nuostolių atlyginimą.
  2. Atsakovas, pateikdamas teismui prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nurodė tokio prašymo pagrindą, tai yra dėl sąskaitų arešto galimus patirti nuostolius ir pateikė rašytinius įrodymus – sutartis su užsakovais, kurių vykdymui negavus lėšų būtų sutrikdyta įmonės veikla, pakenkta santykiams tarp įmonių ir patirti nuostoliai. Teismas nepagrįstai šių sutarčių nevertino kaip įrodymų, pagrindžiančių galimų nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsiradimą.

11Atsiliepimo į skundą negauta.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą. Šį klausimą teismas sprendžia neperžengdamas skunde nurodytų ribų (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

14Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Šioje teisės normoje nurodyta teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme - užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję, tačiau šio (nuostolių atlyginimo užtikrinimo) instituto tikslas nėra apsunkinti ieškovą ar privalomai taikyti ieškovui priemones, analogiškas atsakovui taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas ieškovo UAB „Povydė“ pareikštiems reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones: 2006 m. spalio 25 d. nutartimi (b. l. 7) už 281 811 Lt dydžio sumą, o 2008 m. balandžio 10 d. nutartimi (b. l. 20-21) - papildomai už 353 400 Lt dydžio sumą areštavo pinigines lėšas, esančias atsakovo atsiskaitomojoje sąskaitoje, leisdamas jomis naudotis atliekant atsiskaitymus su valstybės biudžetu, darbuotojais ir UAB „Povydė“, o nesant sąskaitoje pakankamai piniginių lėšų areštavo atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždrausdamas jį parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims. Skundžiama nutartimi teismas netenkino atsakovo UAB „Statybų trikampis“ prašymo dėl nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo, nurodydamas, jog atsakovas nepagrindė savo prašymo (b. l. 29). Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada.

16Atsakovo prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo argumentai (kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali jam sutrukdyti atsiskaityti su bendrovės kreditoriais ir partneriais, pakenkti santykiams tarp įmonių ir jų vykdomai veiklai, kad atsakovas yra sudaręs sutartis, kurių vykdymui bus reikalingos banko paskolos, o sąskaitų areštas paskolų gavimą apsunkintų arba padarytų neįmanomą, kad nesant galimybės pasinaudoti piniginėmis lėšomis atsakovo veikla būtų sutrikdyta ir tai sukeltų didelius nuostolius bendrovei, kad ieškovas nėra iki galo atsiskaitęs su atsakovu už atliktus darbus, motyvuodamas sunkia ekonomine padėtimi (b. l. 27-28)) savaime nesudaro pagrindo taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo institutą (CPK 12, 178 str.). Išdėstytiems argumentams pagrįsti atsakovas nepateikė objektyvaus pobūdžio įrodymų, tai yra, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo realiai patirs nuostolius, jog atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas iš tikrųjų gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), taip pat nepateikė duomenų apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą, apsiribodamas nuoroda, jog prašo įpareigoti ieškovą pateikti banko garantiją už 500 000 Lt dydžio sumą arba šią sumą įmokėti į banko sąskaitą. Skunde išdėstyti apelianto teiginiai nėra pakankamas pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį laikyti neteisėta ar nepagrįsta, nes atsakovas neįrodinėjo galimų nuostolių atsiradimo ir jų preliminaraus dydžio, o argumentai, nepateikiant juos pagrindžiančių įrodymų, dabartiniu laikotarpiu nesudaro pagrindo, patvirtinančio objektyvią nuostolių atsiradimo tikimybę. Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutartis (b. l. 53-54), kuria patenkintas UAB „Povydė“ prašymas dėl jos atžvilgiu priimto teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, nesant kitų įrodymų, nesudaro pagrindo teigti, kad šiuo metu UAB „Povydė“ turtinė padėtis yra bloga. Be to, atsakovo į bylą pateikta UAB „BRK Statyba“ ir UAB „Statybų trikampis“ 2008 m. kovo 27 d. statybos rangos darbų sutartis Nr. 080327 BRK/ST TRIK (b. l. 42-52) savaime nesudaro objektyvaus pagrindo teigti, jog atsakovas dėl jam taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolius (pvz., negaudamas banko paskolos prievolėms pagal minėtą sutartį vykdyti). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, jog iš informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Panevėžio apygardos teismas 2008 m. gegužės 30 d. nutartimi (nutartis neįsiteisėjusi) pakeitė teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir už 353 400 Lt dydžio sumą areštavo atsakovui UAB „Statybų trikampis“ priklausantį pastatą, esantį Panevėžyje, Senamiesčio g. 115B, o tokiu atveju atsakovui taikyto piniginių lėšų arešto apimtis yra iš esmės sumažinta.

17Teisėjų kolegija jau aukščiau minėjo ir sutinka su apelianto teiginiais, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję, tačiau įstatymas nustato atskiras sąlygas, tik realiai kurioms egzistuojant taikytinas kiekvienas iš šių institutų. Esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, pagrįstai ir teisėtai atmetus atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo, negalima daryti išvados, jog tokiu būdu pažeista proceso dalyvių interesų pusiausvyra.

18Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmesdamas atsakovo prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo tinkamai įvertino bylos aplinkybes, reikšmingas sprendžiant šį klausimą. Atsakovo UAB „Statybų trikampis“ atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl pirmosios instancijos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 3 d.). Ši apeliacinės instancijos teismo nutartis neužkerta atsakovui kelio įgyvendinti šią teisę tuo atveju, jeigu ieškinys būtų atmestas, o tokie nuostoliai realiai atsirastų ir atsakovas pateiktų tai pagrindžiančius įrodymus.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Povydė“ 2006 m. spalio 5 d. ieškiniu prašė priteisti iš... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti... 5. Panevėžio apygardos teismas 2006 m. spalio 25 nutartimi taikė laikinąsias... 6. Atsakovas UAB „Statybų trikampis“ 2008 m. balandžio 15 d. prašymu... 7. Atsakovas nurodė, kad jo sąskaitų areštas gali sutrukdyti atsiskaityti su... 8. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. balandžio 21 d. nutartimi (skundžiama... 9. Nutartyje rašoma, kad ginčas byloje kildinamas iš statybos darbų rangos... 10. Atsakovas UAB „Statybų trikampis“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 11. Atsiliepimo į skundą negauta.... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas ieškovo UAB „Povydė“... 16. Atsakovo prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų... 17. Teisėjų kolegija jau aukščiau minėjo ir sutinka su apelianto teiginiais,... 18. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmesdamas atsakovo... 19. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartį palikti...