Byla e2-1280-887/2018
Dėl žalos subrogacijos tvarka priteisimo, tretieji asmenys byloje UAB „Durga“, UAB „Minijos baldų centras“, SEB bankas, AB

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Agnė Petkevičienė, sekretoriaujant Rimai Šimanskienei, Rasai Marcinkonei, dalyvaujant ieškovo ADB „Gjensidige“ atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovo UAB „Odilija“ atstovui advokatui Antanui Pliaugai,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo ADB „Gjensidige“ ieškinį atsakovui UAB „Odilija“ dėl žalos subrogacijos tvarka priteisimo, tretieji asmenys byloje UAB „Durga“, UAB „Minijos baldų centras“, SEB bankas, AB.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ADB „Gjensidige“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Odilija“ 3355,50 Eur žalą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2015-09-23 ADB „Gjensidige“ (buvo UAB DK „PZU Lietuva“) draudėjai UAB „Minijos baldų centras“ išdavė įmonių turto draudimo liudijimą PZULT Nr. 2009343, patvirtinantį, kad laikotarpiu nuo 2015-09-26 iki 2016-09-25 buvo apdraustas draudėjo turtas – pastatas, adresu ( - ) (prekybos patalpos). 2016-05-27 ieškovo draustas turtas – prekybos patalpos buvo užlietos. Patalpos buvo užlietos iš viršuje esančių patalpų (( - )), priklausančių UAB „Odilija“. Užliejimą ir kilusią žalą patvirtina 2016-05-31 pranešimas apie įvykį, 2016-05-31 turto apžiūros aktas, užliejimo įvykio nuotraukos, 2017-03-21 UAB „Dzūkijos vandenys“ raštas. Ieškovas 2016-05-27 įvykį pripažino draudiminiu ir draudėjui išmokėjo 3355,50 Eur draudimo išmoką. Žalos dydį ir atlyginimą pagrindžia 2016-06-07 turto žalos įvertinimo skaičiuotė, 2016-06-12 pranešimas dėl žalos atlyginimo, 2016-06-14 mokėjimo nurodymas. Šiuo atveju dėl užliejimo metu padarytos žalos prekybos patalpoms yra atsakingas aukščiau esančių patalpų savininkas – atsakovas UAB „Odilija“. CK 4.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Pagal CK 6.263 straipsnio 1, 2 dalis kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas už žalą asmuo. Atsakovas rūpestingai ir atidžiai neprižiūrėjo jam priklausančio turto, nesiėmė veiksmų, kad būtų išvengta žemiau esančių patalpų užliejimo, t. y. pažeidė bendrą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.248 straipsnio 3 dalis), dėl ko buvo padaryta žala ieškovo draustam turtui. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad byloje dėl žalos atlyginimo ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Šios teisinės aplinkybės ištiriamos teikiant įrodymus apie konkrečias faktines bylos aplinkybes. Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas. Pagal CK 6.251 straipsnio 1 dalį padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai. Teismų praktikoje išaiškinta, kad turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai yra suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovai neprivalo įrodinėti. Ieškovai nagrinėjamu atveju privalo įrodyti tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, patvirtinančias atsakovo civilinę atsakomybę, vadovaujantis CK 6.1015 straipsnio 1 dalimi, ieškovas išmokėjęs draudimo išmoką (atlyginęs žalą) įgijo subrogacijos teisę į žalos atlyginimą 3355,50 Eur sumai. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Odilija“ 3355,50 Eur.

6Atsakovas UAB „Odilija“ patikslintame pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad 2015-09-23 sudaryta draudimo sutartis PZULT Nr. 2009343 yra neteisėta. Pagal ieškovo ADB „Gjensidige“ įmonių turto draudimo taisyklių Nr. 059, 11 dalies nuostatas įmonių turto draudimo sutartimi gali būti draudžiamas turtas, kuris priklauso draudėjui (2.2. punktas ir 2.2.1. punktas). Šiuo atveju 2015-09-23 sudaryta draudimo sutartimi PZULT Nr. 2009343 UAB „Minijos baldų centras“ apdraudė turtą - pastatą, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 415,31 kv. m., esantį adresu ( - )kuris jam nepriklauso ir tuo pažeidė įmonių turto draudimo taisyklių Nr. 059, II dalies 2.2. punktą ir 2.2.1. punktą. Dėl neatsakingų ir nesąžiningų draudiko (ieškovo) veiksmų, išmokėjus draudimo išmoką, nesant teisinės prievolės ją išmokėti, draudikas neįgyja subrogacijos teisės į trečiuosius asmenis. Nurodyta bendra draudimo suma neatitinka nei dabartinės, nei draudimo sutarties sudarymo metu buvusios pastato faktinės ar vidutinės rinkos vertės. Ieškovas sudarydamas ginčo draudimo sutartį ir apdrausdamas turtą nauja, o ne likutine ar kitokia verte, veikė savo rizika ir neįvertino visų galimų rizikų, tinkamai neapskaičiavo draudimo sumos, kas įtakojo ir netinkamos draudimo išmokos apskaičiavimą. Įvyko užpylimai iš dviejų vietų, t. y. iš UAB „Durga“ (3 aukšto patalpa) ir UAB „Odilija“ (2 aukšto patalpa). Įvykis įvyko dėl UAB “Dzūkijos vandenys” kaltės - dėl paleisto per didelio vandens spaudimo (slėgio). Iš byloje pateikto 2016-05-31 turto apžiūros akto matyti, kad užlietos patalpos adresu ( - )unikalus Nr. ( - ), kurias visas yra apdraudęs UAB „Minijos baldą centras”. Turto apžiūros akte nenustatyta ir nenurodyta, kad buvo užlieta būtent UAB „Minijos baldų centras” priklausanti patalpų dalis. Paminėtina, kad atsakovui nuosavybės teise priklausančios patalpos minimos draudiminio įvykio metu taip pat buvo užlietos, todėl draudimo išmoka, kurią ieškovas išmokėjo, turėtų priklausyti ir atsakovui, nes pagal draudimo sutartį yra apdraustos visos patalpos, esančios adresu ( - ) unikalus Nr. ( - ), nurodant visų patalpų draudimo sumą 140 627,00 Eur. Be to ant 2016-05-31 turto apžiūros akto, kaip nukentėjusiojo atstovas, yra pasirašęs MB „Giska“ direktorius G. L.. Byloje nėra jokių dokumentų, patvirtinančių G. L. įgaliojimą atstovauti UAB „Minijos baldų centras” interesus. MB „Giska“ direktorius G. L. yra tik negyvenamųjų patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), nuomininkas, tačiau iš negyvenamųjų patalpų „Minijos baldų centre“ (Klaipėdoje) nuomos sutarties matyti, kad įvykio metu nuomos laikotarpis jau buvo pasibaigęs, t. y. jis baigėsi 2015 m. liepos 1 d. Be to, vertina, kad žalos dydis turėtų būti mažesnis.

7Atsakovo UAB „Odilija“ atstovas advokatas Antanas Pliauga teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Atstovas papildomai paaiškino, kad neginčija, jog avarija ir vandens pratekėjimas vyko atsakovo patalpose, tačiau vanduo tekėjo ir iš trečiojo asmens patalpų. Pastatas apdraustas visas, draudimas neįsigilino, kokias patalpas draudžia, todėl prisiėmė riziką.

8Ieškovas atsiliepime į patikslintą pareiškimą nurodė, kad draudimo išmoka ginčo draudimo sutarties pagrindu buvo išmokėta tik už draudėjui UAB „Minijos baldų centras“ nuosavybės teise priklausančių ir faktiškai valdomų patalpų dalies apgadinimus, kas atsakovo nėra ginčijama. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad draudimo išmoka buvo išmokėta už draudėjui nuosavybės teise nepriklausančias pastato dalis. Iš 2016-05-31 pranešimo apie įvykį bei 2016-05-31 turto apžiūros akto matyti, kad nukentėjusiu asmeniu nurodyta UAB „Minijos baldų centras“, savo ruožtu kaltininku – UAB „Odilija“. Priešingų aplinkybių atsakovas nepatvirtino. Vadinasi, ieškovas pagrįstai išmokėjo draudimo išmoką už draudėjo (ne viso pastato) apgadintas patalpas, atitinkamai pagrįstai įgijo subrogacijos teisę į žalos atlyginimą iš įvykio kaltininko UAB „Odilija“. Draudimo sutarties Priede Nr. 1 patalpos apdraustos 140 627,00 Eur objekto draudimo suma. Pagal Įmonių turto draudimo taisyklių Nr. 059 Bendrųjų draudimo sąlygų 1.14 p. draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta arba draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka, išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus. Atsakovas klaidingai draudimo sumos sąvoką tapatina su draudimo objekto verte. Nagrinėjamu atveju draudimo išmoka siekė 3355,50 Eur, vadinasi draudimo išmoka neviršijo Draudimo sutarties Priede Nr. 1 numatytos draudimo sumos. Taip pat atsakovas visiškai nepagrįstai nurodo, kad draudimo suma galėjo lemti netinkamą patalpų draudimą „Nauja verte“. Pagal Taisyklių II dalies 4.2 punktą „Nauja verte“ apibrėžiamas draudimo vertės tipas – vertė, kuria remiantis apskaičiuojamas nuostolis ir mokama draudimo išmoka. Draudimo tipo pasirinkimas yra draudėjo teisė, nuo ko priklauso draudimo įmokų dydžiai ir kas lemia atitinkamą draudimo išmokos skaičiavimo būdą. Šiuo atveju draudimo objekto draudimas „Nauja verte“ buvo visiškai pagrįstas ir neturėjo jokios įtakos draudimo išmokos išmokėjimui. Atsakovas, nesutikdamas su užliejimo įvykio aplinkybėmis, nurodo, kad užliejimas vyko keliose pastato vietose dėl per didelio vandens spaudimo vamzdžiuose, tačiau nepateikia jokių rašytinių įrodymų, jog užliejimo židinys buvo ir UAB „Durga“ (3 aukšto) patalpose, juo labiau atsakovas niekuo nepagrindė, kad galimas užliejimo kaltininkas UAB „Dzūkijos vandenys“, tuo metu neva vykdęs bandymus vandens sistemose. Savo ruožtu ieškovas pateikė 2016-05-31 Pranešimą apie įvykį, 2016-05-31 Turto apžiūros aktą, kuriuose aiškiai nurodytas įvykio kaltininkas – UAB „Odilija“, taip pat 2017-03-21 UAB „Dzūkijos vandenys“ raštą, kuriame nėra užfiksuotos atsakovo nurodytos užliejimo aplinkybės, priešingai, nurodyta, jog 2016-05-27 vandens tiekimas atjungtas tik į UAB „Odilija“ patalpas. Aplinkybė, jog 2016-05-31 Turto apžiūros aktą pasirašė patalpų nuomininkas MB „Giska“ atstovas, esminės įtakos draudimo išmokos išmokėjimo faktui neturi, nes draudimo išmoka išmokėta ne patalpų nuomininkui MB „Giska“, o UAB „Minijos baldų centras“. Vertinant tai, jog faktiškai 2016-05-27 įvykio metu patalpomis naudojosi MB „Giska“, darytina išvada, kad įmonių nuomos santykiai buvo pratęsti. Atsakovas ginčija žalos dydį, tačiau atsakovo motyvai dėl netinkamai apskaičiuoto žalos dydžio nėra pagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, neskaitant atsakovo subjektyvaus žalos dydžio konstatavimo iš pateiktų nuotraukų bei visiškai nesusijusios statybos įmonės 2017 metų darbų kainynu. Ieškovo atliktas žalos skaičiavimas atitinka 2016-05-31 Turto apžiūros akte nurodytus užliejimo įvykio padarinius ir pažeistų paviršių plotus.

9Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ieškovui pasirašant įmonių draudimo sutartį su UAB „Minijos baldų centras“, draudimo liudijime nurodant, kad apdraustas visas pastatas - padaryta klaida. Kad atsakovo pastatas nedraustas įrodo teismui pateikti Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2891-652/2017, 2017-11-17 R. A. pažyma, 2017-04-25 ieškovo specialisto T. D. elektroninio susirašinėjimo su AB „Lietuvos draudimas“. 2018-02-07 teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad UAB „Minijos baldų centras“ sudarant negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2014/07/01 su MB „Giska“, nuomos sutartyje buvo nurodytas patalpų unikalus Nr. ( - ), o turėjo būti nurodytas unikalus Nr. ( - ), padaryta klaida.

10Trečiojo asmens UAB „Durga“ atstovas K. Ž. 2017-12-21 teismo posėdžio metu paaiškino, kad įvykus įvykiui jis atvyko į UAB „Durga“ patalpas. Pastarosiose patalpose nebuvo avarijos ženklų, nei vandens užliejimo, nei pratekėjimo į žemiau esančias patalpas. Be to, virš atsakovo patalpų trečiajam asmeniui esančiose patalpose nėra sanitarinių mazgų.

11Ieškinys tenkinamas.

12Ieškovas ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindžia atsakovo veiksmais – atsakovas pažeidė bendrą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, atsakovas neprižiūrėjo jam priklausančio turto, nesiėmė veiksmų, kad būtų išvengta žemiau esančių patalpų užliejimo. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas už žalą asmuo.

13CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenį. Kasacinio teismo praktikoje subrogacija apibūdinama kaip įstatymo pagrindu pereinanti draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisė asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi. Būtent subrogacija užtikrina tai, kad tiek draudėjas, tiek draudikas žalos atlyginimo santykiuose nepatirtų nei praradimų, nei nepagrįstai praturtėtų, o atsakingam už žalos padarymą asmeniui išliktų teisinė prievolė atlyginti nuostolius nukentėjusiam asmeniui (draudėjui), o po subrogacijos įvykimo – draudikui pagal jo išmokėtos draudimo išmokos ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2012).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad adresu ( - ) yra negyvenamoji patalpa – prekybos patalpos, unikalus Nr. ( - ). 51/100 patalpos, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso UAB „Odilija“, 29/100 - UAB „Minijos baldų centras“ ir 1/5 UAB „Durga“, bendraturčiai sudarę susitarimą dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu. 2016-05-27 užpylimo vandeniu metu buvo užlietos UAB „Minijos baldų centras“ priklausančios patalpos 1-23, esančios adresu ( - ), išnuomotos MB “Giska” (2018-02-02 Nr. DOK-4286, 2018-02-06 Nr. DOK-4704). Nuo 2015-09-26 iki 2016-09-25 patalpos buvo apdraustos Pastatų draudimu, draudimo liudijimas PZULT Nr. 2009343. Įvykio metu UAB „Minijos baldų centras“ padaryta 3355,50 Eur turtinė žala. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Minijos baldų centras“ priklausančios patalpos buvo apdraustos, ieškovas (draudikas) atlygino UAB „Minijos baldų centras“ patirtą žalą, sumokėdamas 3355,50 Eur draudimo išmoką. Ieškovas (draudikas) atlyginęs UAB „Minijos baldų centras“ patirtą žalą, regreso tvarka reiškia ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovei.

15Žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 2.247, 6.249 straipsniai). Pagal generalinio delikto, įtvirtinto CK 6.263 straipsnio 1 dalyje, doktriną kaltė ir neteisėti veiksmai yra neišskiriami, todėl kaltės prezumpcija praktiškai apima ir neteisėtų veiksmų prezumpciją. Įrodinėjimo procese, sprendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo, galiojant rungimosi principui (CPK 12 straipsnis) ir bendrajai įrodinėjimo pareigos taisyklei (CPK 178 straipsnis), kad kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų bei atsikirtimų pagrindu, ieškovas, siekdamas civilinės atsakomybės taikymo atsakovui, pagal pirmiau nurodytas CK nuostatas ir suformuotą teismų praktiką nagrinėjamoje byloje turi įrodyti, kad draudėjas patyrė žalą ir būtent tokio dydžio, kiek buvo išmokėta draudimo išmokos, taip pat tai, kad tai lėmė atsakovo veiksmai ar neveikimas. Nagrinėjamu atveju ieškovas privalo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus ar neveikimą ir priežastinį ryšį tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.

16Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, jog tarp šalių nėra ginčo, kad vandentiekio avarija įvyko atsakovui UAB „Odilija“ priklausančiose patalpose dėl ko buvo užlietos UAB „Minijos baldų centras“ priklausančios patalpos 1-23, unikalus Nr. ( - ), išnuomotos MB „Giska“.

17Atsakovas ginčija ieškinio reikalavimus tuo, kad 2015-09-23 sudaryta draudimo sutartis PZULT Nr. 2009343 yra neteisėta. Pagal ieškovo ADB „Gjensidige“ įmonių turto draudimo taisyklių Nr. 059, 11 dalies nuostatas įmonių turto draudimo sutartimi gali būti draudžiamas turtas, kuris priklauso draudėjui (2.2. punktas ir 2.2.1. punktas). Šiuo atveju 2015-09-23 sudaryta draudimo sutartimi PZULT Nr. 2009343 UAB „Minijos baldų centras“ apdraudė turtą - pastatą, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 415,31 kv. m., esantį adresu ( - )., kuris jam nepriklauso ir tuo pažeidė įmonių turto draudimo taisyklių Nr. 059, II dalies 2.2. punktą ir 2.2.1. punktą. Dėl neatsakingų ir nesąžiningų draudiko (ieškovo) veiksmų, išmokėjus draudimo išmoką, nesant teisinės prievolės ją išmokėti, draudikas neįgyja subrogacijos teisės į trečiuosius asmenis. Be to, draudimas apdraudęs visą pastatą prisiėmė riziką ir vėlgi neįgijo subrogacijos teisės į trečiuosius asmenis.

18Iš byloje esančio draudimo liudijimo PZULT Nr. 2009343 priedo Nr. 1 matyti, kad apdraustas pastatas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), pastatų draudimu. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad buvo padaryta klaida draudimo liudijimo priede Nr. 1 nurodant visą pastatą, o ne UAB „Minijos baldų centras“ priklausančią patalpų dalį. Šias savo nurodytas aplinkybes atstovas grindė į bylą pateiktais Alytaus rajono apylinkės teismo neįsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2891-652/2017, 2017-11-17 R. A. pažyma, 2017-04-25 ieškovo specialisto T. D. elektroniniu susirašinėjimu su AB „Lietuvos draudimas“. Teismo vertinimu, nei pastarieji atstovo nurodyti, nei kiti byloje esantys įrodymai nenuginčija draudimo liudijimo priede Nr. 1 užfiksuotos informacijos. Pats ieškovo atstovas patvirtino, kad draudimo liudijimo priede padarytos klaidos turėjo būti ištaisytos išduodant kitą draudimo liudijimą, tačiau draudimo galiojimo laikotarpiu niekam dėl to nekilo klausimų. Todėl teismas vertina, kad apdraustas visas pastatas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ). Atsakovas tvirtina, kad sudaryta draudimo sutartis yra neteisėta, šia aplinkybe ginčija ieškovo subrogacijos teisę, tačiau 2015-09-23 draudimo liudijimas PZULT Nr. 2009343 ir jo priedas nenuginčyti, nepripažinti neteisėtais ar negaliojančiais, tokie reikalavimai nebuvo reiškiami ir šioje byloje. Todėl teismas vertina, kad draudimo laikotarpiu įvykus draudiminiam įvykiui, ieškovas pagrįstai išmokėjo draudimo išmoką UAB „Minijos baldų centras“ bei įgijo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš trečiųjų asmenų subrogacijos pagrindais. Teismas taip pat nesutinka su atsakovo argumentais, kad draudikas apdraudęs visą pastatą prisiėmė visą riziką ir šiuo pagrindu neteko teisės reikalauti žalos atlyginimo iš trečiųjų asmenų subrogacijos pagrindais. Ginčo draudimo liudijimu buvo apdrausti pastatai, t. y. atsakovui priklausančios patalpos, tačiau nebuvo apdrausta atsakovo civilinė atsakomybė, todėl dėl jo kaltės atsiradus žalai ir draudikui ją išmokėjus draudėjui, draudikas įgijo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovo subrogacijos pagrindais. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei vadovaujantis pirmiau nurodytais motyvais, konstatuoja jog ieškovas įgijo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovo subrogacijos pagrindais.

19Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas sudarydamas ginčo draudimo sutartį ir apdrausdamas turtą nauja, o ne likutine ar kitokia verte, veikė savo rizika ir neįvertino visų galimų rizikų, tinkamai neapskaičiavo draudimo sumos, kas įtakojo ir netinkamos draudimo išmokos apskaičiavimą. Tačiau iš bylos duomenų akivaizdu, kad draudimo išmoka buvo išmokėta už draudėjui UAB „Minijos baldų centras“ nuosavybės teise priklausančių ir faktiškai valdomų patalpų dalies apgadinimus. Žalos dydis apskaičiuotas turto žalos įvertinimo skaičiuotėje, niekaip nesiejamas su apdrausto pastato verte, todėl neįtakojo draudimo išmokos apskaičiavimo. Teismas daro išvadą, kad atsakovo argumentas, dėl netinkamai apskaičiuotos nukentėjusiajam išmokėtos draudimo išmokos dydžio yra nekonkretus, nepagrįstas jokiais objektyviais paskaičiavimais ir įrodymais, todėl atmestinas kaip nepagrįstas.

20Atsakovas neginčija, kad avarija įvyko - iš sienos išplėštas vandens čiaupas ir vanduo tekėjo jo patalpose. Tačiau atsakovas teigia, kad vanduo tekėjo ir iš trečiojo asmens UAB „Durga“ patalpų, esančių virš atsakovo patalpų. Įvykis įvyko dėl UAB “Dzūkijos vandenys” kaltės - dėl hidraulinių bandymų, paleisto per didelio vandens spaudimo (slėgio).

21Iš šalių paaiškinimų teismas nustatė, kad virš UAB „Minijos baldų centras“ patalpų yra UAB „Odilija“ patalpos, o virš pastarųjų - UAB „Durga“ patalpos. Teismas išanalizavo po 2017-11-21 teismo posėdžio ieškovo, atsakovo bei trečiojo asmens pateiktus patalpų planus, išklausė šalių atstovų komentarus bei paaiškinimus dėl pateiktų patalpų planų. Teismas daro išvadą, kad virš UAB „Minijos baldų centras“ patalpos 1-23 (2017-12-01 Nr. R1-15421), yra UAB „Odilijos“ patalpa 1-9 (pataisyta, buvę 1-24) (2017-12-05 Nr. R1-15726) ir virš šios patalpos yra UAB „Durga“ patalpa 3-9 (2017-11-22 Nr. R1-14901). Pats atsakovas plane nurodo, kad patalpoje 1-9 įvyko avarija ir tekėjo vanduo. Tuo tarpu iš trečiojo asmens planų matyti, kad jam priklausančiose patalpose trečiajame aukšte patalpoje, t. y. 3-9 nėra santechninių mazgų. Iš plano matyti ir atstovas patvirtino, kad santechniniai mazgai yra patalpoje 1-21, tačiau ši patalpa išsidėsčiusi kitame pastato šone, ne virš ginčo patalpų. Faktą, apie vandens tekėjimą iš UAB „Durga“ patalpų taip pat paneigė teisme apklausti liudytojai G. L. ir A. Z.. Teismo nuomone šią aplinkybę taip pat patvirtina 2017-03-21 UAB „Dzūkijos vandenys“ raštas Nr. S-923-17, kuriame nurodyta, kad vandens tiekimas buvo atjungtas tik į atsakovo patalpas. Hidraulinių bandymų faktą paneigė 2017-12-08 UAB „Dzūkijos vandenys“ raštas Nr. S-3905-17. Todėl teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei vadovaujantis pirmiau nurodytais motyvais, konstatuoja jog vandentiekio avarija įvyko ir vanduo tekėjo iš UAB „Odilija“ patalpos, dėl ko atsirado žala UAB „Minijos baldų centras“. Priešingi, objektyvūs įrodymai, nuginčijantys pirmiau nurodytus motyvus, teismui nepateikti.

22Atsakovas taip pat ginčija žalos dydį, nurodo, kad lubos ir sienos buvo tik šiek tiek sudrėkę, nuotraukos „fotošopintos“, grindų danga apskritai nepriklauso UAB „Minijos baldų centras“ ir paklotos baldų ekspozicijai. Atsakovas ginčydamas žalos dydį, nepateikė jokių objektyvių paskaičiavimų ar įrodymų paneigiančių draudimo pateiktą turto žalos įvertinimo skaičiuotę. Teismas nevertina kaip objektyvaus įrodymo byloje neaiškios kilmės ir keliančio abejonių dėl duomenų tikrumo, neva įmonės Hemsta darbų kainyno. Ieškovo atliktas žalos skaičiavimas atitinka 2016-05-31 Turto apžiūros akte nurodytus užliejimo įvykio padarinius ir pažeistų paviršių plotus. Be to, teismų praktikoje įtvirtinta, kad už žalą atsakingas asmuo žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti.

23Atsakovas taip pat iškėlė abejonę, kad draudimo liudijime naudos gavėju nurodytas AB SEB bankas, o ne UAB „Minijos baldų centras“, todėl jiems negalėjo būti išmokėta draudimo išmoka. 2017-12-29 teismas gavo AB SEB bankas atsakymą Nr. 05.07-1164 (į 2017-11-22 teismo raštą), kuriame nurodyta, kad naudos gavėjui buvo pranešta apie įvykį, bankas sutiko, kad draudimo išmoka būtų išmokėta UAB „Minijos baldų centras“, bankas dėl įvykio ir draudimo išmokos pretenzijų neturi.

24Dėl kitų atsakovo argumentų, dėl ko ieškinys turėtų būti atmestas, teismas nepasisako, kadangi jie neturi teisinės reikšmės tenkinant ieškinį. Nagrinėjamu atveju yra reikšminga tai, kad UAB „Minijos baldų centras“ patalpos buvo užlietos dėl atsakovo kaltės ir kad ieškovė atlygino UAB „Minijos baldų centras“ patirtą žalą. Visi atsakovo argumentai pagrįsti tik subjektyvia nuomone ir paaiškinimais, nepateikti jokie objektyvūs, nenuginčijami įrodymai, kurie būtų sukėlę teismui abejonių dėl ieškovo reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas 2017-10-18 ir 2017-11-21 teismo posėdžiuose sudarė šalims galimybes pateikti visus jų nuomone būtinus įrodymus teisingam ir visapusiškam bylos išnagrinėjimui.

25Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, šalių, liudytojų paaiškinimus daro išvadą, jog ieškovas įrodė visas atsakomybės sąlygas - neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų, būtinas tenkinti ieškovo ieškinio reikalavimus, todėl ieškinys tenkinamas (CPK 185 straipsnis).

26Atitinkamai tekinamas reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

27Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas iš viso patyrė 1350,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y. 75,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (2017-05-15 mokėjimo pavedimas Nr. 69739), 1275,00 Eur už teisines advokato paslaugas (2017-05-15 sąskaita faktūra Nr. 01212, 2017-09-18 Nr. R1-11390, 2017-10-09 Nr. R1-12400, 2018-02-06 Nr. DOK-4704, 2018-02-07 teismo posėdžio metu gauti dokumentai).

28Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 13,39 Eur, išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 92 straipsnis). Ieškinį patenkinus, minėtos išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

30ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovo UAB „Odilija“, į. k. 149632387, 3355,50 Eur (tris tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt penkis eurus 50 ct) žalos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. birželio 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1350,00 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovui ADB „Gjensidige“, j. a. k. 110057869.

32Priteisti iš atsakovo UAB „Odilija“, į. k. 149632387 13,39 Eur (trylika eurų 39 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti teismo Civilinių bylų raštinei, kab. Nr. 206.

33Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus apylinkės teismą Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Agnė... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo ADB... 3. Teismas... 4. ieškovas ADB „Gjensidige“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2015-09-23 ADB „Gjensidige“ (buvo UAB DK... 6. Atsakovas UAB „Odilija“ patikslintame pareiškime dėl sprendimo už akių... 7. Atsakovo UAB „Odilija“ atstovas advokatas Antanas Pliauga teismo posėdžio... 8. Ieškovas atsiliepime į patikslintą pareiškimą nurodė, kad draudimo... 9. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ieškovui... 10. Trečiojo asmens UAB „Durga“ atstovas K. Ž. 2017-12-21 teismo posėdžio... 11. Ieškinys tenkinamas.... 12. Ieškovas ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindžia atsakovo... 13. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad adresu ( - ) yra negyvenamoji patalpa –... 15. Žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė... 16. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, jog tarp šalių nėra... 17. Atsakovas ginčija ieškinio reikalavimus tuo, kad 2015-09-23 sudaryta draudimo... 18. Iš byloje esančio draudimo liudijimo PZULT Nr. 2009343 priedo Nr. 1 matyti,... 19. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas sudarydamas ginčo draudimo sutartį... 20. Atsakovas neginčija, kad avarija įvyko - iš sienos išplėštas vandens... 21. Iš šalių paaiškinimų teismas nustatė, kad virš UAB „Minijos baldų... 22. Atsakovas taip pat ginčija žalos dydį, nurodo, kad lubos ir sienos buvo tik... 23. Atsakovas taip pat iškėlė abejonę, kad draudimo liudijime naudos gavėju... 24. Dėl kitų atsakovo argumentų, dėl ko ieškinys turėtų būti atmestas,... 25. Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, šalių, liudytojų... 26. Atitinkamai tekinamas reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio... 27. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 13,39 Eur, išlaidų... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 30. ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „Odilija“, į. k. 149632387, 3355,50 Eur (tris... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „Odilija“, į. k. 149632387 13,39 Eur (trylika... 33. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...