Byla 2-923/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo „Air Baltic Corporation“ A/S atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-230-881/2012, iškeltoje pagal AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ ieškinį atsakovams „Air Baltic Corporation“ A/S ir Oro uostui „Ryga“, tretieji asmenys AB „ŽIA valda“ ir AB „VA REALS“, dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams „Air Baltic Corporation“ A/S ir Oro uostui „Ryga“ dėl nuostolių atlyginimo, prašydamas pripažinti neteisėtais, prieštaraujančiais Europos Bendrijos steigimo sutarties 81, 82 straipsniams atsakovų „Air Baltic Corporation“ A/S ir Oro uosto „Ryga“ veiksmus dėl draudžiamo susitarimo ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje, o taip pat priteisti solidariai iš atsakovų Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S ir Oro uosto „Ryga“ patirtos 199 830 000 Lt turtinės žalos atlyginimą ieškovo naudai.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštuotas atsakovams „Air Baltic Corporation“ A/S ir Oro uostui „Ryga“ priklausantis pas atsakovus ir pas kitus asmenis esantis nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas bei turtinės teisės, taip, kad bendra atsakovų areštuoto turto vertė neviršytų ieškinio sumos – 199 830 000 Lt.

5Atsakovas „Air Baltic Corporation“ A/S pateikė prašymą įpareigoti ieškovą BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ per tris darbo dienas į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti ne mažesnę kaip 95 000 000 Lt sumą arba pateikti Lietuvoje veikiančio banko išduotą garantiją ar laidavimą ne mažesnei kaip 95 000 000 Lt sumai - atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, ir leisti nutartį vykdyti skubiai. Atsakovas prašymą grindžia tuo, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas patirtų nuostolių dėl tikėtinos neigiamos visuomenės reakcijos ir orlaivių nuomos sutarčių nutraukimo bei laikinų ir naujų ilgalaikių nuomos sutarčių sudarymo. Šių nuostolių bendra suma gali būti apie 25,8 milijonus eurų. Be to, atsakovas taip pat patirtų nuostolių dėl negautų pajamų: areštavus atsakovo turtines teises, būtų sudarytos sąlygos atsakovui negauti lėšų iš savo debitorių ir dėl to jis (atsakovas) netektų galimybės gautinas sumas nukreipti į verslą, šių lėšų investuoti ir skolinti. Ieškovas yra bankrutuojanti bendrovė, kurios skolos yra daugiau kaip 873 milijonai litų, todėl pagrįstai abejojama ar dėl ieškovo finansinės padėties, jei teismo sprendimas atsakovui būtų palankus, jis (ieškovas) galės atlyginti atsakovui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patirtus nuostolius.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi atsakovo prašymą užtikrinti galimus jo nuostolius dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atmetė.

8Nutartis grindžiama tokiais motyvais: Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 146 straipsnio 1 dalies pagrindu teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymui yra būtinos dvi sąlygos – atsakovo nuostoliai, galintys atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali būti apsunkintas. Įvertinęs atsakovo prašymą teismas sprendė, kad atsakovas, įrodinėdamas galimus nuostolius, juos grindė prielaidomis, nepateikęs įrodymų, patvirtinančių atsakovo teigimą galimą realių nuostolių atsiradimą.

9Teismas sprendė, kad atsakovas turtinių teisių areštą nepagrįstai sieja su draudimu atgauti debitorines skolas, nes turtinių teisių areštas nesustabdo skolininkų prievolių atsakovui vykdymo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas „Air Baltic Corporation“ A/S prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį, prašymą patenkinti bei nustatyti, kad ieškovui BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ neįvykdžius teismo įpareigojimo užtikrinti atsakovo „Air Baltic Corporation“ A/S nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Informacijos apie atsakovo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei jų įgyvendinimą paskleidimas, apelianto nuomone, neabejotinai turės neigiamos įtakos jo (apelianto) finansiniams rodikliams. Be to, orlaivių nuomos sutartyse yra numatyta sąlyga, jog „Air Baltic Corporation“ A/S turto areštas prilyginamas „Air Baltic Corporation“ A/S įsipareigojimų pagal sutartis nevykdymui ir dėl šios priežasties orlaivių nuomotojai bet kuriuo metu gali nutraukti sutartis, dėl ko atsakovas turėtų ieškoti naujų orlaivių nuomotojų ir dėl to patirtų papildomų išlaidų.
 2. Ginčijama teismo nutartimi yra pažeistas šalių lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros principas, kadangi atsakovui taikant laikinąsias apsaugos priemones buvo vadovaujamasi ieškinyje nurodytais, tačiau neįrodytais argumentais (įrodymai iki šiol byloje yra renkami), o reikalaujami atlyginti nuostoliai buvo pagrįsti turto vertinimo ataskaita. Sprendžiant atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo, teismas vadovavosi aukštesniais įrodinėjimo standartais nei sprendžiant nepagrįstą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 3. Patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas dar ir dėl to, kad ieškovui yra iškelta bankroto byla. Didelė galimų nuostolių suma taip pat patvirtina nuostolių atlyginimo apsunkinimo grėsmę.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Valstybinė akcinė bendrovė „Tarptautinis oro uostas „Ryga” su apelianto pozicija sutinka ir mano, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl turi būti panaikinta.

14Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

    1. Nuostolių atlyginimo užtikrinimas gali būti paremtas prielaidomis, nes yra sprendžiama ne dėl realiai atsiradusių nuostolių atlyginimo, o dėl gal būt atsirasiančių nuostolių. Priešingas nuostolių užtikrinimo traktavimas, t. y. reikalavimas įrodyti atsiradusius nuostolius ir jų dydį paneigtų nuostolių užtikrinimo instituto prasmę ir tikslą. Šiuo atveju pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio.
    2. Areštavus „Air Baltic Corporation“ A/S turto už, beveik, 200 milijonų litų, atsakovas tikrai patirs realius nuostolius, kurių sumos apskaičiuoti šiuo metu neįmanoma. Be to, atsakovas pateikė argumentus ir įrodymus dėl nuostolių atsiradimo ateityje. Aplinkybė, jog 2011 m. spaudoje pasklidus gandams apie nesutarimus tarp „Air Baltic Corporation“ A/S akcininkų bei galimų finansavimo sunkumų, „Air Baltic Corporation“ A/S 2011 metų rugsėjo mėnesį gavo mažiausią pelną, akivaizdžiai įrodo realių nuostolių atsiradimo galimybę tuo atveju, kai viešoje erdvėje pasirodys žinios apie „Air Baltic Corporation“ A/S veiklos suvaržymus.
    3. Skundžiama nutartis pažeidžia šalių lygiateisiškumo ir teisių bei interesų pusiausvyros principus, kadangi teismas tenkino ieškovo prielaidomis grįstą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl patirtų nuostolių ir netaikė nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo priemonių, nors atsakovas šį prašymą grindė pagristomis prielaidomis dėl realių nuostolių, kurie atsiras ateityje.
    4. Patirtų nuostolių atlyginimas bus apsunkintas, kadangi ieškovas šioje civilinėje byloje yra bankrutuojanti įmonė, turinti kelis šimtus milijonų litų skolų.

15Ieškovas BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ atsiliepimu į atskirąjį skundą ir į atsakovo 2013 m. vasario 27 d. paaiškinimus prašė atskirojo skundo netenkinti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti galioti.

16Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

 1. Nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo institutas negali būti suprantamas kaip gynimosi nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priemonė. Tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti aiškus bei pagristas, t. y. priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosioms apsaugos priemonėmis.
 2. Galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Prašymas turi būti pagrįstas įrodymais, kad iš tikrųjų egzistuoja objektyvaus ar subjektyvaus pobūdžio aplinkybės, jog, pritaikius konkrečias laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.
 3. Atsakovas su atskiruoju skundu nepateikė nei vieno savo argumentus pagrindžiančio dokumento. Prielaidas dėl tikėtinų nuostolių atsiradimo grindžia 2012 m. lapkričio 22 d. įmonės SIA „Prudentia Advisers“ išvada, kurioje daroma taip pat tik prielaida, kad dėl neigiamo žiniasklaidos poveikio sumažės šio atsakovo pelnas, kad bus nutrauktos orlaivių nuomos sutartys. Nei išvadoje, nei kartu su ja, išvados teiginius pagrindžiančių įrodymų nepateikta. Be to, pati išvada nepasirašyta ir nėra duomenų ar SIA Prudentia Advisers iš vis turi kvalifikaciją teikti tokio pobūdžio išvadas.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Dėl prašymo nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka bei trijų teisėjų kolegijoje

19CPK 336 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Taip pat nustatyta, kad atskirąjį skundą nagrinėja vienas apeliacinės instancijos teismo teisėjas. Minėta teisės norma nustato teismo (apeliacinio teismo ar Civilinių bylų skyriaus pirmininko bei bylą dėl atskirojo skundo nagrinėjančio teisėjo) diskreciją, įvertinus bylos sudėtingumą, spręsti dėl būtinybės nagrinėti atskirąjį skundą trijų teisėjų kolegijai. Bylos šalių valia teismui nėra privaloma.

20Įvertinęs tai, kad nagrinėjamas ginčas nėra toks sudėtingas, kad jį reiktų nagrinėti trijų teisėjų kolegijai ir žodinio proceso tvarka, byloje esančių duomenų pakanka, kad ginčijamu klausimu būtų priimtas procesinis sprendimas, teismas, apelianto prašymo dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka ir trijų teisėjų kolegijoje, netenkina.

21Atskirasis skundas netenkinamas.

22CPK 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Teismas, spręsdamas dėl būtinumo taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, turi nustatyti dvi aplinkybes: 1) pripažinti, kad yra reali nuostolių atsiradimo ateityje tikimybė arba, kad nuostoliai jau yra atsiradę; 2) dėl ieškovo veiksmų ar kitų aplinkybių, atsakovo nuostolių atlyginimas ateityje gali būti apsunkintas arba pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1301/2010). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos atsakovams „Air Baltic Corporation“ A/S ir Oro uostui „Ryga“ Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi. Prašymas dėl nuostolių, galinčių kilti dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo pareikštas tik 2012 m. lapkričio 29 d., t. y. beveik po ketverių metų. Apeliantas grėsmę patirti ateityje realius nuostolius sieja su tikėtina visuomenės neigiama reakcija dėl teismo pritaikytų ieškinio užtikrinimo priemonių paviešinimo ir dėl tikimybės, kad bus nutrauktos orlaivių nuomos sutartys. Savo argumentams pagrįsti atsakovas pateikė 2012 m. lapkričio 22 d. SIA „Prudentia Advisers“ išvadą, parengtą pagal atsakovo pateiktus dokumentus, kurioje, teismo įsitikinimu, pateikiama tik prielaida apie galimus „Air Baltic Corporation“ A/S nuostolius. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apelianto pateikta išvada nepagrindžia nei realių atsakovo nuostolių, nei tikimybės, kad tokie nusotoliai gali atsirasti.

23Teiginį, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali būti nutrauktos orlaivių nuomos sutartys, apeliantas grindė orlaivių nuomos sutarčių sąlyga, numatančią nuomotojo teisę nutraukti sutartis dėl šios kompanijos turto arešto. Teismui pateikė sutartį, sudaryta nevalstybine kalba bei šios sutarties išverstą į valstybinę kalbą ištrauką. CPK 113 straipsnio 3 dalis nustato, kad procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba. Apeliantui pateikus nevalstybine kalba surašytos sutarties išverstą į valstybinę kalbą ištrauką, nesant galimybių žinoti visos sutarties turinį, negalima nuspręsti dėl pateiktos ištraukos ryšio su visa sutartimi, todėl teismas tokį įrodymą nepripažįsta tinkamu, neįrodančiu apelianto nurodytų aplinkybių (CPK 177 str.). Be to, apeliantas nepateikė įrodymų apie nuomotojo realius ketinimus nutraukti sutartį ar su tuo susijusius jo veiksmus.

24CPK nuostatos teismo neįpareigoja visais atvejais tenkinti šalies prašymą ir pareikalauti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, nes nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas taikomas tik tuomet, kai pagal bylos duomenis aiškiai galima prognozuoti nuostolių atsiradimo galimybę bei jų dydį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo mėn. 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1164/2009). Nei pirmosios isntnaicjos teismui, su atskiruoju skundu, nei su rašytiniais paaiškinimais apeliaicnės instnaicjos teismui atsakovas nepateikė įrodymų, kad per ketverius metus, t. y. per laiką kai egzistuoja laikinosios pasaugos priemonės, jis patyrė ar patiria realius nuostolius. Iš byloje esančių duomenų taip pat nėra galimybės net prognozuoti atsakovo gal būt atsirasiančių ateityje nuostolių bei dydžio (CPK 177, 178 str.).

25Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Apeliantui neįrodžius jo patiriamų nuostolių ar jų atsiradimo dėl pritaikytų laikųjų apsaugos priemonių galimybės, atskirąjį skundą tenkinti jame nurodytais argumentais nėra pagrindo.

26Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštuotas atsakovams „Air Baltic... 5. Atsakovas „Air Baltic Corporation“ A/S pateikė prašymą įpareigoti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi atsakovo prašymą... 8. Nutartis grindžiama tokiais motyvais: Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK)... 9. Teismas sprendė, kad atsakovas turtinių teisių areštą nepagrįstai sieja... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas „Air Baltic Corporation“ A/S prašo panaikinti... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Valstybinė akcinė bendrovė... 14. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:
    15. Ieškovas BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ atsiliepimu į atskirąjį... 16. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:
    1. Nuostolių,... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Dėl prašymo nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka bei trijų... 19. CPK 336 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį... 20. Įvertinęs tai, kad nagrinėjamas ginčas nėra toks sudėtingas, kad jį... 21. Atskirasis skundas netenkinamas.... 22. CPK 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, taikydamas laikinąsias... 23. Teiginį, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali būti... 24. CPK nuostatos teismo neįpareigoja visais atvejais tenkinti šalies prašymą... 25. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Apeliantui neįrodžius jo... 26. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,... 27. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....