Byla 2S-1753-178/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Laimos Gerasičkinienės, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Amber promotions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-11698-803/2011 pagal ieškovo R. P. ieškinį atsakovui UAB „Amber promotions“ dėl skolos priteisimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1380 Lt skolos, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- atsakovo turto areštą už 1380 Lt sumą. Nurodė, kad atsakovas vengia sumokėti skolą, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, kyla reali grėsmė, kad teismo sprendimas negalės būti įvykdytas. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad atsakovo atžvilgiu yra pateikta nemažai ieškinių dėl neatsiskaitymo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės- už 1380 Lt sumą areštuotas atsakovo turtas ir/ar piniginės lėšos.

8Teismas atsižvelgęs į ieškovo reikalavimo turtinį pobūdį bei į tai, kad atsakovas vengia vykdyti savo prievolę, padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu. Atsakovui yra pareikšta ir daugiau reikalavimų teisme, jo atžvilgiu ne vieną kartą pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartį panaikinti. Nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovas vengs įvykdyti teismo sprendimą. Skundo padavimo metu atsakovas vykdė savo veiklą. Atsakovas nevengia savo įsipareigojimų ieškovui, o juos ginčija. Atsakovas sudaro daug sutarčių su klientais, todėl ieškinių prieš atsakovą skaičius palyginus su sudarytomis sutartimis, nėra didelis. Prašoma priteisti pinigų suma šioje byloje yra 1380 Lt, todėl negali būti laikoma didele. Atsakovas, atsižvelgus į jo finansinę padėtį, būtų pajėgus ją sumokėti ir neturi jokio pagrindo vengti tai padaryti. Atsakovas taip pat pajėgus sumokėti ir kitas prašomas iš jo priteisti sumas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo principą, jos buvo pritaikytos nepagrįstai ir dėl turi būti panaikintos.

11Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomo. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas CPK 144 straipsnio 1 dalyje – tokios priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus.

16Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką <...>. Ši prezumpcija nėra besąlyginė, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis c.b. Nr. 2-1615/2011 ir kt.).

17Pagrindiniai skolininko nurodomi atskirojo skundo argumentai yra tai, kad jis sėkmingai vykdo veiklą, jo turtinė padėtis yra gera, jis pajėgus atsiskaityti su kreditore, o prašoma priteisti suma nėra didelė. Tačiau šiuos skolininko argumentus paneigia jo paties į bylą pateiktas 2010 m. gruodžio 31 d. balansas (b.l. 19), taip pat kitos nustatytos aplinkybės. Iš šio balanso matyti, kad jau 2010 m. gruodžio 31 d., t.y. gerokai prieš skundžiamos nutarties priėmimą, skolininko finansinė padėtis nebuvo gera- skolininkas turėjo turto už 1 276 879 Lt, tačiau didžiąją turto dalį sudarė trumpalaikis turtas, iš kurio net 1 207 207 Lt per vienerius metus gautinos sumos. Be to, skolininkas turėjo nemažai finansinių įsipareigojimų- per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo net 1 265 304 Lt. Taigi, 2010 metų pabaigoje UAB „Amber promotions“ trumpalaikiai įsipareigojimai buvo beveik tokio paties dydžio kaip ir įmonės turimas turtas.

18Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu nemažai asmenų jau buvo kreipęsi į teismus su ieškiniais UAB „Amber promotions“ atžvilgiu ir jų reikalavimų užtikrinimui (daugeliu atveju panašioms sumos kaip ir šioje byloje) buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Be to, Vilniaus apygardos teisme 2011 m. gegužės 17 d. jau buvo gautas pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Amber promotions“ iškėlimo (c.b. Nr. B2-5816-565/2011), o 2011 m. birželio 27 d. atsakovui iškelta bankroto byla. Taigi, skundžiamos nutarties priėmimo metu UAB „Amber promotions“ jau buvo susidūrusi su dideliais finansiniais sunkumais, jos atžvilgiu iškelta nemažai civilinių bylų, inicijuota bankroto procedūra, apie kurią įmonė pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas turėjo būti perspėta (ĮBĮ 6 str. 2, 4 d.).

19Esant tokiai situacijai skolininko turtinės padėties negalima buvo laikyti stabilia. Todėl yra pagrindas manyti, kad bet kuriuo atveju – esant ieškiniui dėl didesnės ar mažesnės sumos – netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymas galėjo būti apsunkintas. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymu yra sudaryta galimybė įmokėti į teismo sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą ar įkeisti turtą (CPK 146 straipsnio 2 dalis), kas šiuo atveju apeliantui, jei jo turtinė padėtis iš tikrųjų buvo gera ir prašoma priteisti suma nebuvo jam reikšminga, neturėjo būti neproporcingu suvaržymu. Dėl išvardintų priežasčių buvo didelė tikimybė, jog atsakovas UAB „Amber promotions“ gali siekti išvengti teismo sprendimo įvykdymo. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės UAB „Amber promotions“ atžvilgiu buvo pritaikytos pagrįstai. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, jog priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas būtų esmingai pažeidęs CPK normas ar nukrypęs nuo teisminės praktikos. Esant tokioms aplinkybėms skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“ 5,70 Lt išlaidų apeliacinės instancijos teisme, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1380 Lt skolos, 5 % dydžio... 5. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- atsakovo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartimi buvo... 8. Teismas atsižvelgęs į ieškovo reikalavimo turtinį pobūdį bei į tai, kad... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m.... 11. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar... 16. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio... 17. Pagrindiniai skolininko nurodomi atskirojo skundo argumentai yra tai, kad jis... 18. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad skundžiamos... 19. Esant tokiai situacijai skolininko turtinės padėties negalima buvo laikyti... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartį palikti... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“ 5,70 Lt išlaidų...