Byla e2-33-904/2017
Dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo ir atsakovo V. K. priešieškinį ieškovei I. D. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, institucija išvadai pateikti Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, dalyvaujant ieškovei I. D., jos atstovei advokatei Aušrinei Zaburienei, atsakovo V. K. atstovei advokato padėjėjai Laimai Jašmontienei, išvadą teikiančios institucijos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Valdui Rimkui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. D. ieškinį atsakovui V. K. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo ir atsakovo V. K. priešieškinį ieškovei I. D. dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, institucija išvadai pateikti Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

2teisme 2015-06-23 iškelta civilinė byla pagal ieškovės ieškinį. 2016-05-24 teisme priimtas ieškovės patikslintas ieškinys, kuriuo ieškovė pareiškė reikalavimus:

31 pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-12-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2096-729/2014 patvirtintą atsakovo bendravimo su nepilnamečiais vaikais A. K., gim. 2008-10-12, ir R. K., gim. gim. 2012-04-26, tvarką ir nustatyti kitą atsakovo bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarką, t.y. atsakovas bendrauja su nepilnamečiais vaikais A. K. ir R. K.:

 1. du kartus per mėnesį antrą ir ketvirtą mėnesio savaitgalį nuo šeštadienio 10.00 val. iki šeštadienio 18.00 val. ir tą patį savaitgalį nuo sekmadienio 10.00 val. iki sekmadienio 18.00 val. nurodytu laiku atsakovas savo sąskaita pasiima vaikus iš jų gyvenamosios vietos ir grąžinant juos į jų gyvenamąją vietą, pasibaigus bendravimo laikui, bet ne vėliau kaip iki 18.00 val.;
 2. dvi savaites vasaros atostogų metu, savo sąskaita pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos 10.00 val. ir parveždamas atgal į vaikų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki 19.00 val., apie savo ketinimus matytis su nepilnamečiais vaikais dvi savaites iš eilės atsakovas ieškovei turi pranešti ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki planuojamų susitikimų pradžios;
 3. antrąją Šv. Kalėdų dieną, pirmąją Naujųjų metų dieną, antrąją Šv. Velykų dieną, savo (atsakovo) gimimo dieną ir Tėvo dieną nuo 10.00 val. iki 19.00 val. nurodytu laiku atsakovas savo sąskaita pasiima vaikus iš jų gyvenamosios vietos ir grąžinant į jų gyvenamąją vietą, pasibaigus bendravimo laikui, bet ne vėliau kaip iki 19.00 val.;
 4. bendravimo su nepilnamečiais vaikais metu atsakovas neturi teisės be ieškovės sutikimo išvežti vaikų už Lietuvos Respublikos ribų;
 5. esant ieškovės ir atsakovo tarpusavio susitarimui ir nekylant ginčų, ateityje atsakovas galėtų bendrauti su nepilnamečiais vaikais Arnoldu ir Roberta ir kitu su ieškove suderintu laiku.

42 pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-01-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-303-904/2014 nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo dydį ir iš atsakovo nepilnamečių vaikų A. K. ir R. K. išlaikymui priteisti:

 1. po 145,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki 2015-12-31;
 2. po 175,00 Eur, bet ne mažiau kaip pusę MMA kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo 2016-01-01 iki A. K. bei R. K. pilnametystės, išlaikymą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją;

53 priteisti visas patirtas ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodė, kad gyvendami santuokoje su atsakovu susilaukė dviejų nepilnamečių vaikų: sūnaus A. K., gim. 2008-10-12, ir dukros R. K., gim. 2012-04-26. 2013-09-27 sprendimu santuoka tarp šalių nutraukta bendru sutikimu ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria nustatyta nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta su ieškove, iš atsakovo priteista po 115,85 Eur (400,00 Lt) išlaikymo kas mėnesį kiekvienam vaikui. 2014-01-31 nutartimi patenkintas ieškovės ir atsakovo pareiškimas dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, nustatant, kad atsakovas nepilnamečių vaikų išlaikymui mokės po 72,41 Eur (250,00 Lt) kas mėnesį iki vaikų pilnametystės. Ieškovei su nepilnamečiais vaikais išvykus laikinai gyventi į užsienį atsirado nesutarimai dėl atsakovo bendravimo su nepilnamečiais vaikais, 2014-12-08 nutartimi buvo patvirtinta tarp šalių sudaryta taikos sutartis ir nustatyta su nepilnamečiais vaikais bendravimo tvarka. Ieškovė (2015 metais reikšdama pradinį ieškinį) nurodė, kad nuo 2015 metų birželio mėnesio grįžo visam laikui į Lietuvą, todėl nustatyta bendravimo tvarka, jog atsakovas turi tiesę su nepilnamečiais vaikais praleisti visas šventes, neatitinka nei ieškovės nei nepilnamečių vaikų interesų, todėl bendravimo tvarka keistina. Papildomai nurodė kad ieškovės žiniomis atsakovas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, atsakovo gyvenimo sąlygos nėra žinomos, todėl mano, kad atsakovas neturi galimybės sudaryti vaikams tinkamų gyvenimo sąlygų. Keistinas vaikų išlaikymo dydis, t.y. atsakovo teikiamas 72,41 Eur išlaikymo dydis yra neprotingai mažas, jo nepakanka net būtiniausiems vaikų poreikiams tenkinti. Pažymėjo, kad ieškovė nedirba, todėl neturi galimybių skirti daugiau lėšų nepilnamečių vaikų poreikiams tenkinti. Nepilnamečių vaikų emocinei būklei įtaką daro ir atsakovo gyvenimo būdas, taip pat darbo pobūdis – vasaros metu dirba muzikantu Palangoje nuo trečiadienio iki sekmadienio, nuo 18.00 val. iki 24.00 val., todėl nėra aiškų kur bus ir kas rūpinsis vaikais, kai atsakovas dirbs. Po paskutinio bendravimo su tėvu, vaikai pasakojo, kad naktį miegojo keturiese lovoje, po susitikimo nepilnametis sūnus pradėjo vartoti žodį „seksas“, o dukra pradėjo šlapintis į lovą. Vaikų būtinų poreikių tenkinimui reikia 600 Eur, prašo teismo padidinti išlaikymo dydį iki 145 Eur kiekvienam vaikui nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės. Patikslintu ieškiniu bei atsižvelgdama į padidėjusią minimalią mėnesio algą (MMA) ieškovė patikslino reikalavimą dėl išlaikymo dydžio ir prašė priteisti po 175 Eur, be ne mažiau kaip pusė MMA, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo 2016-01-01 iki vaikų pilnametystės.

7Teisme 2016-06-14 priimtas atsakovo priešieškinis (patikslintas) atsakovei, kuriuo atsakovas pareiškė reikalavimus:

81. nustatyti su nepilnamečiais vaikais bendravimo tvarką:

 1. atsakovas kiekvieną antrą ir ketvirtą mėnesio savaitgalį, t.y. šeštadienį 10.00 val. pasiima nepilnamečius vaikus – A. K. ir R. K. iš jų gyvenamosios vietos ir ne vėliau kaip iki to paties savaitgalio sekmadienio 19.00 val. parveža juos į jų gyvenamąją vietą. Jei buvimo su nepilnamečiais vaikais metu po sekmadienio eina valstybinė nedarbo (poilsio) diena, tai nepilnamečiai vaikai ir šią nedarbo (poilsio) dieną gyvena su tėvu, nepilnamečiai vaikai parvežami į jų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki tos dienos 19.00 val.;
 2. atsakovas vasaros vaikų atostogų laikotarpiu praleidžia su nepilnamečiais vaikais išsiveždamas juos iš jų gyvenamosios vietos ir parveždamas juos į jų gyvenamąją vietą savo lėšomis – vasaros atostogų metu: birželio mėnesio trečią savaitę, liepos mėnesio ketvirtą savaitę, rugpjūčio mėnesio ketvirtą savaitę;
 3. nepilnamečių vaikų išvykimas į užsienį su vienu iš tėvų, leidžiamas tik kito tėvo rašytiniu sutikimu, informuojant prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų registruotu laišku nurodant apie jų išvykimo / parvykimo datą ir konkrečią vietą, bet ne ilgesniam negu 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų;
 4. atsakovas neporiniais kalendoriniais metais Šv. Kūčias ir Šv. Kalėdas (gruodžio 24–26 dienos), paskutiniąją metų dieną (gruodžio 31 dieną) bei Naujuosius Metus (sausio 1 dieną), kiekvienų kalendorinių metų birželio mėnesio pirmąjį sekmadienį (Tėvo dieną) ir porinių kalendorinių metų – Šv. Velykas (dvi dienos) praleidžia su dukra R. K. ir sūnumi A. K. išsiveždamas ir parveždamas juos iš jų gyvenamosios vietos savo lėšomis, neatsižvelgiant į 1 punktą;
 5. nepilnamečiai vaikai parvežami į jų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki paskutinės šventinės dienos 19.00 val., pasiimami iš jų gyvenamosios vietos pirmąją šventinę dieną 10.00 val.;
 6. nustatyti, kad ieškovė registruotu laišku informuoja prieš 14 (keturiolika) dienų atsakovą, jeigu pasikeistų jos ir jų nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta, nurodydama konkretų adresą;
 7. esant nenumatytoms ir nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti keičiama nustatyta bendravimo su dukra R. K. ir sūnumi A. K., tvarka;
 8. abu tėvai turės lygias teises bendraujant, auklėjant bei lygiai atsakydami už nepilnamečių vaikų R. K. ir sūnaus A. K. auklėjimą, vystymą, švietimą;

92. nustatyti, kad atsakovas moka kiekvienam vaikui po 100 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepilnamečių vaikų R. K. ir A. K. išlaikymui iki jų pilnametystės;

103. ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti;

114. priteisti visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Atsakovas priešieškiniu (pradiniu ir patikslintu) nurodė, kad ieškovės siūlomos bendravimo sąlygos su vaikais pažeidžia ne tik atsakovo teises auklėti savo vaikus, bet ir vaikų interesus būti auklėjamiems bei augti visavertėmis asmenybėmis. Vieninteliai ieškovės argumentai neva įrodantys atsakovo neigiamą įtaką nepilnamečių vaikų emocinei būklei yra dukros šlapinimasis į lovą, sūnaus pradėtas vartoti žodis „seksas“. Pažymėjo, kad dukrai – 3 metai, tad dieninis ar naktinis šlapinimais į lovą yra natūralus dalykas. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų – medicininių išrašų dėl atsakovo įtakos dukros biologiniams procesams, nėra pagrindo teigti esant priežastiniam ryšiui tarp atsakovo netinkamo elgesio ir neva vaikui daromos žalingos įtakos. Sūnaus vartotas žodis „seksas“ nėra pageidaujamas šešiamečio, tačiau vaikas yra veikiamas aplinkos, kurioje jis auga (žodį galėjo išgirsti kieme, gatvėje), todėl nesant priežastingumo tarp šio neva neigiamo poveikio sūnui ir atsakovo veiksmų, nėra pagrindo kaltinti atsakovą netinkamu auklėjimu ir dėl šių priežasčių reikalauti minimalios su atsakovu bendravimo tvarkos nustatymo. Pažymėjo, kad ieškovei išvežus vaikus į užsienį, ieškovė visiškai apribojo tėvo ir vaikų bendravimą. Ieškovė nesilaikė teismo nutartyje numatytų sąlygų, nesuteikė galimybės telekomunikacijos priemonėmis bendrauti su vaikais. Po vaikų išvykimo į Norvegiją, sūnus bendraudamas su tėvu vartoja necenzūrinius, grasinančius žodžius. Atsakovas pripažino, jog 2012-12-21 jo atžvilgiu teismo buvo priimtas nutarimas dėl vairavimo išgėrus, dėl ko jam buvo paskirtas administracinis areštas. Padaryti pažeidimai negali būti saistomi su minimaliu vaikų bendravimu. Vaikų poreikiai neindividualizuoti, išlaidos nepagrįstos. Atsakovas verčiasi individualia veikla, tačiau kilnojamojo ar nekilnojamojo turto neturi, atsižvelgiant į gaunamas pajamas, sutinka mokėti kiekvienam vaikui po 100 Eur kas mėnesį išlaikymo nuo sprendimo įsiteisėjimo.

13Ieškovė atsiliepimu į patikslintą priešieškinį nurodė, kad su patikslintu priešieškiniu nesutinka, nes atsakovo prašoma nustatyti bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka, šiuo metu realiai neįgyvendinama, o atsakovo siūlomas teikti išlaikymas po 100 Eur per mėnesį vienam vaikui yra neprotingai mažas. Pažymėjo, kad ji niekada netrukdė atsakovui bendrauti su vaikais, tačiau nesutinka, kad atsakovas pasiimtų vaikus su nakvyne, kadangi atsakovo ir vaikų santykiai komplikuoti dėl paties neatsakingo atsakovo elgesio, t.y. pažadų vaikams netesėjimo, apgaudinėjimo, pokalbių su vaikais įrašinėjimo ir pan. Pasikeitus atsakovo ir vaikų tarpusavio santykiams ir vaikams pageidaujant išvykti su atsakovu visam savaitgaliui ar savaitei vasaros metu, ieškovė tam nekliudys. Pažymėjo, kad atsakovo veikla – koncertinė, kuri vyksta savaitgaliais, todėl nėra aišku kas su vaikais bendrautų atsakovui dirbant. Nuo 2002 metų iki 2015 metų atsakovas padarė 12 administracinių teisės pažeidimų. Baustas ir už vairavimą neblaiviam. 2016-07-03 atsakovui atvykus susitikti su dukra nuo jo sklido alkoholio kvapas. Dėl prašomo pakeisti išlaikymo dydžio nurodė, kad nuo 2016-07-01 MMA dydis yra 380 Eur, tad atsakovas vieno vaiko išlaikymui turėtų mokėti 190 Eur, o ieškovė prašo 175 Eur, t.y. mažiau nei pripažintas minimalaus išlaikymo dydis. Patenkinus atsakovo prašymą priteisti išlaikymą po 100 Eur kiekvienam vaikui visa vaikų išlaikymo našta liktų ieškovei. Pažymėjo, kad atsakovas galimai slepia realiai gaunamų pajamų dydį.

14Ieškovės atstovė advokatė Aušrinė Zaburienė posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Papildomai paaiškino, kad bylos atsiradimą lėmė pasikeitusi ieškovės gyvenamoji vieta – grįžimas į Lietuvą, todėl anksčiau nustatyta bendravimo tvarka su nepilnamečiais vaikais ir jų išlaikymo dydis po 72 Eur neatitiko realybės. Ieškovė nedraudžia vaikams bendrauti su tėvu, tačiau prašo nustatyti tvarką be nakvynės, kadangi vaikai nutolę nuo tėvo. Ryšio tarp vaikų ir atsakovo tėvų (senelių) nėra, todėl vaikų palikimas pas juos, jei atsakovui reiktų dirbti, nėra tinkamas. Atsakovo požiūris į visuotinai priimtinas teisės normas yra atsainus (11 kartų baustas už administracinius teisės pažeidimus, vairuoja automobilį neturėdamas teisės to daryti). Nurodė, kad ir psichologai ir institucija teikianti išvadą byloje nurodė, jog reikalingas pereinamais laikotarpis, kur abu tėvai turi dėti pastangas, jog atsirastų ryšys tarp vaikų ir tėvo. Dėl išlaikymo vaikams priteisimo nurodė, kad nuo 2014-01-31 pasikeitė vaikų poreikiai ir šalių turtinė padėtis. Prašo minimalaus išlaikymo dydžio: po 145 Eur iki 2015-12-31, ir po 175 Eur nuo 2016-01-01. Šiuo metu MMA yra 380 Eur, tai yra mažiau negu galėtų prašyti. Šis išlaikymas tik būtiniesiems vaikų poreikiams. Atsakovo turtinė padėtis nurodyta byloje neatitinka tikrovės, yra jauno, darbingo amžiaus, gali surasti geriau apmoką darbą, kreditinių įsipareigojimų ir kitų išlaikytinių neturi.

15Ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas nustatytos bendravimo tvarkos nesilaikė, atvykdavo tada, kai panorėdavo. Grįžus gyventi į Lietuvą suprato, kad viena vaikų neišlaikys, todėl prašo padindinti išlaikymo dydį. Vaikai nenori pas tėvą vykti su nakvyne, todėl bandė apie tai kalbėtis su atsakovu. Neprieštarauja, jog ateityje vaikai pas tėvą liktų ilgesniam laikui. Po dukros pasilikimo pas tėvą dviem savaitėms Vilniuje, dukra pradėjo naktimis verkti, šlapintis į lovą, mano, kad tai netinkamo atsakovo elgesio pasekmė. Nesutinka, kad vaikai vyktų pas tėvą su nakvyne, nes atsakovo gyvenimo sąlygos nėra tinkamos, atsakovo darbo grafikas – naktinis, nežino su kuo liks vaikai, kas juos prižiūrės. Jei vaikai norėtų vykti pas tėvą su nakvyne, tam neprieštarautų. Vaikus atsakovas galėtų pasiimti tik iš namų, penktadienį vakare, apie 17.30 val., o grįžti turėtų iki sekmadienio 14.00 val. Atsakovas yra muzikantas, kuris per visas šventes dirba. Nei ji, nei jos sutuoktinis, nei jos tėvai vaikų prieš atsakovą nenuteikinėja. Naująjį jos sutuoktinį vaikai pradėjo vadinti ,,tėčiu“. Šeimoje yra trečias bendras vaikas. Vaikai su sutuoktiniu noriai važiuoja į parduotuves ir pan. Atsakovą vaikai vadina „Svajokliu“. Išaugo vaikų poreikiai dėl to reikia keisti išlaikymo dydį. Sūnus lankė baseiną, tačiau nebelanko dėl didelės kainos. Atsakovo tėvai jokių dovanų, apipirkimų parduotuvėse, neteikia. Išlaikymą atsakovas nuolat pradėjo mokėti, kai prasidėjo ši byla, anksčiau mokėjo pagal savo norą. Dukrai diagnozuota bronchinė astma, kitų sveikatos sutrikimų vaikai neturi, tačiau dukra Roberta dažnai serga, reikalingi pastovūs vaistai. Pajamos sudaro 287 Eur gaunamų pašalpų, išsilavinimas – aukštasis (ekonomika), dirba DNB banke, uždarbis per mėnesį buvo 450 Eur. Dėl atsakovo gaunamų pajamų nurodė, kad vieno savaitgalio pajamos buvo apie 3000 Lt, pajamos ne tokios kokias atsakovas skelbia. Sutuoktinis nedirba. Turi paskolą, kurios likutis 28000 Eur.

16Atsakovo atstovė advokato padėjėja Laima Jašmontienė posėdžio metu prašė priešieškinį tenkinti atsižvelgiant į psichologės išvadą. Paaiškino, kad atsakovas apie ieškovės ir vaikų grįžimą į Lietuvą sužinojo tik iš teismo, gavęs ieškinį. Ginčas yra tarp suaugusių žmonių, manipuliuojant vaikais. Bendravimo tvarkai nustatytinos konkrečios datos. Sūnus norėtų paskambinti tėvui, tačiau neturi jo numerio. Ieškovė siekia apriboti tėvo bendravimą su vaikais. Prašomo išlaikymo atsakovas nepajėgus mokėti. Pateiktos sąskaitos, mokėjimo kvitai, draudimų apmokėjimai, būsto paskolos, telekomunikacijų paslaugų sąskaitos rodo, jog ieškovė siekia, kad atsakovas dengtų jos naujos šeimos išlaidas. Ieškovės pajamos yra 458 Eur, atsakovas turto neturi, pateikė pajamų žurnalą, pervedė tik 100 Eur išlaikymą, tai rodo blogą atsakovo turtinę padėtį. Ieškovė visiškai nepagrindė vaikų būtinųjų poreikių išlaidų. Prašomos priteisit bylinėjimosi išlaidos per didelės.

17Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad kai ieškovė su vaikai grįžo iš Norvegijos, sūnus Arnoldas su juo nešnekėjo, o dukra tėvą atpažino, puolė prie jo. Nurodė, kad kai kitą kartą atvyko pas vaikus, dukra prie jo nepriėjo, mano, kad vaikai nuteikinėjami prieš jį. Su vaikais konfliktų nėra buvę, tačiau pripažino, kad vaikai su nakvyne nenori pas jį pasilikti. Mano, kad turėtų būti pereinamasis laikotarpis, kad vaikai priprastų prie jo, mano, kad po porą valandų skirti vaikams priprasti prie tėvo, bendravimas galėtų vykti mieste (pvz., kavinėje). Apie septynerius metus nuomojasi butą, jis patogus, yra visos sąlygos vaikams gyventi. Su jo tėvais vaikai sutaria gerai. Dirba naktiniuose klubuose, darbas prasideda nuo 22.00 val., seneliai gali pabūti su vaikais, kol dirbs, jie sveiki, gyvena netoli. Sutinka su ieškovės pozicija dėl vaikų parvežimo sekmadieniais iki 14.00 val., kad vaikai namuose galėtų padaryti pamokas. Visus vasaros savaitgalius dirbo. Tikslaus laiko, kada ieškovė ir vaikai antrą kartą išvyko į Norvegiją, nežinojo. Dėl bendravimo per šventes nurodė, kad norėtų su vaikais būti kas antras šventes, jei būtų darbo užsakymų šventėm, apie tai prieš mėnesį informuotų ieškovę. Dėl išlaikymo dydžio didinimo iki 175 Eur nesutinka, nurodė, kad yra sudėtinga finansinė situacija, per mėnesį gauna 400 – 700 Eur, pagal įgytą išsilavinimą – spec. vidurinį (technikas mechanikas) nedirba, 21 metus muzikuoja, daugiau išlaikytinių neturi. Maksimaliai kiekvienam vaikui galėtų mokėti po125 Eur, sutinka, kad dabar mokamas išlaikymo dydis yra per mažas.

18Liudytoja J. G. posėdžio metu paaiškino, kad yra ieškovės mama. Nurodė, kad tėvo ir vaikų santykiai pasikeitė, kai atsakovas pažadėjęs vaikams atvykti pas juos iki jiems išvažiuojant į Norvegiją, neatvyko. Vaikai nėra nuteikinėjimai prieš tėvą, Roberta su tėvu bendrauja geriau nei Arnoldas. Liepos 3 dieną įvyko konfliktas, tarp atsakovo ir ieškovės tėvo.

19Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas Valdas Rimkus teismo posėdžio metu palaikė anksčiau institucijos teiktas išvadas, papildomai paaiškino, kad pritaria Klaipėdos apygardos teismo psichologės išvadoms, mano, kad nėra pagrindo riboti tėvo bendravimo su vaikais. Tėvas turi rodyti pavyzdį vaikams (nevartoti alkoholio). Institucijos nuomone tikslingiau vienas šventes švęsti su vienu iš tėvų, o kitas šventes su kitu (o ne vieną švenčių dieną su vienu tėvu, kitą švenčių dieną su kitu tėvu), dėl rugpjūčio mėnesio ketvirtos savaitės, nurodė, kad vaikai turėtų, tuo metu, ruoštis mokyklai ir būti namuose. Bendravimo tvarkai neprieštarauja.

20Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

21Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės, kad A. K., gim. 2008-10-12, ir R. K., gim. 2012-04-26, tėvai yra ieškovė I. K. (D) ir atsakovas V. K.. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-09-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1807-904/2013 santuoka tarp ieškovės ir atsakovo nutraukta bendru sutuoktinių sutikimu ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria nustatyta nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta su ieškove, iš atsakovo priteista po 115,85 Eur (400,00 Lt) išlaikymo kas mėnesį kiekvienam vaikui, šalys sutarė, kad po santuokos nutraukimo rūpinsis ir auklės savo nepilnamečius vaikus. 2014-01-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-303-904/2014 patenkintas ieškovės ir atsakovo pareiškimas dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo, kuria buvo pakeista 2013-09-27 sprendimu patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 3-iame punkte numatytą sąlygą dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo ir nustatyta, kad atsakovas nepilnamečių vaikų išlaikymui mokės po 72,41 Eur (250 Lt) kas mėnesį iki vaikų pilnametystės. 2014-12-08 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2096-729/2014 buvo patvirtinta taikos sutartis tarp ieškovo V. K. ir atsakovės I. D. dėl bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos pakeitimo, kuria nutarta patvirtinti 2014-12-03 šalių sudarytą taikos sutartį, kurioje nustatyta:

221.

23dukros R. K., gim. 2012-04-26, ir sūnaus A. K., gim. 2008-10-12, nuolatinė gyvenamoji vieta bus jų motinos I. D., a.k. ( - ), gyvenamojoje vietoje;

242.

25tėvas V. K., a. k. ( - ) sutinka, kad nepilnamečiai vaikai R. K., gim. 2012-04-26, ir A. K., gim. 2008-10-12, nuolatinai gyventų užsienyje su motina I. D., a.k. ( - );

263.

27I. D., a.k. ( - ), įsipareigoja informuoti V. K., a. k. ( - ) prieš 1 (vieną) mėnesį dėl jos ir nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo, nurodant konkrečią gyvenamąją vietą;

284.

29I. D., a.k. ( - ), įsipareigoja užtikrinti sąlygas nepilnamečiams vaikams R. K., gim. 2012-04-26, ir sūnui A. K., gim. 2008-10-12, bendrauti telekomunikacijos priemonėmis su tėvu V. K., a. k. ( - ) kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 18 val. iki 20 val. bei įsipareigoja V. K., a. k. ( - ) elektroniniu paštu ( - ) informuoti apie jų nepilnamečių vaikų telefono abonento numerius ir „Skype“ kontaktus;

305.

31I. D., a. k. ( - ) grįždama į Lietuvos Respubliką su nepilnamečiais vaikais R. K., gim. 2012-04-26, ir A. K., gim., 2008-10-12, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų informuos apie tai V. K., a. k. ( - )

326.

33V. K., a. k. ( - ) vaikams būnant Lietuvos Respublikoje, kas antrą savaitę pasiima juos iš jų gyvenamosios vietos ir ne vėliau kaip iki to paties savaitgalio sekmadienio 19 val. parveža juos į jų gyvenamąją vietą. Jei buvimo su nepilnamečiais vaikais metu po sekmadienio eina valstybinė nedarbo (poilsio) diena, tai nepilnamečiai vaikai ir šią nedarbo (poilsio) dieną gyvena su tėvu. Nepilnamečiai vaikai parvežami į jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ne vėliau kaip iki tos dienos 19 val.;

347.

35nepilnamečių vaikų vasaros atostogų metu I. D., a. k. ( - ), įsipareigoja būti Lietuvos Respublikoje su vaikais ir suteikti galimybę kas antrą savaitę su nepilnamečiais vaikais praleisti V. K., a. k, ( - ) jo gyvenamojoje vietoje, parvežant vaikus į jų nuolatinę gyvenamą vietą Lietuvos Respublikoje V. K. lėšomis;

368.

37V. K., a. k. ( - ) I. D., a.k. ( - ), esant Lietuvos Respublikoje, Kūčias ir Šventąsias Kalėdas (gruodžio 24-26 dienos), paskutiniąją metų dieną (gruodžio 31 dieną) bei Naujuosius Metus (sausio 1 dieną), kiekvienų kalendorinių metų birželio mėnesio pirmąjį sekmadienį (Tėvo dieną) ir Šventąsias Velykas (dvi dienos) praleidžia su nepilnamete dukra R. K., gim. 2012-04-26 ir nepilnamečiu sūnumi A. K., gim. 2008-10-12, išsiveždamas juos iš jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje savo lėšomis bei parvežant juos į jų nuolatinę gyvenamą vietą Lietuvos Respublikoje, V. K. lėšomis. Nepilnamečiai vaikai parvežami į jų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki paskutinės šventinės dienos 19 val.;

389.

39esant nenumatytoms ir nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, nustatyta bendravimo su nepilnamečiais vaikais dukra R. K., gim. 2012-04-26, ir nepilnamečiu sūnumi A. K., g. 2008-10-12, tvarka gali būti keičiama;

4010. abu tėvai turi lygias teises bendraujant, auklėjant bei lygiai atsakydami už nepilnamečių vaikų: R. K., gim. 2012-04-26, ir sūnaus A. K., gim. 2008-10-12, auklėjimą, vystymą, švietimą.

412015-01-19 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovo V. K. prašymu išduotas vykdomasis raštas dėl 2014-12-08 nutartimi patvirtintos šalių taikos sutarties priverstinio vykdymo, 2015-02-05 išduotas vykdomasis raštas, 2015-02-17 prašymas dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo pateiktas antstolei Redai Vizgaudienei. 2015-05-06 pranešimu ieškovė I. D. antstolei pranešė, kad taikos sutarties visi punktai vykdomi.

42Iš atsakovo pateiktos jo metinės pajamų deklaracijos už 2014 metus nustatyta, kad atsakovo metinės pajamos – 1125,17 Eur (3885,00 Lt), nekilnojamojo ir kilnojamojo (transporto priemonės) turto atsakovas neturi. Iš atsakovo pateikto gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalo nustatyta, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2015-01-17 iki 2015-10-03 vykdė individualią veiklą, ir gavo 770,00 Eur pajamų. Iš 2015-11-26 išrašo apie V. K. atžvilgiu registruotus administracinius pažeidimus ir priimtus sprendimus nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2002-04-28 iki 2015-11-15 padaryta 12 pažeidimų. V. K. atimta teisė vairuoti transporto priemones. Iš pateiktų PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0001659, ir fotonuotraukos nustatyta, kad atsakovas už 600 Eur įsigijo minkštą kampą.

43Iš pažymos apie asmeniui I. D. išmokėtas išmokas nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-12-01 iki 2014-04-26 išmokėta vidutiniškai 1266,84 Eur (4374,13 Lt), laikotarpiu nuo 2014-11-18 iki 2015-03-23 ieškovei išmokėta 2457,36 Eur (8484,78 Lt), laikotarpiu nuo 2015-03-24 iki 2015-05-31 išmokėta 1045,025 Eur, laikotarpiu nuo 2015-06-01 iki 2015-06-30 išmokėta 458,05 Eur motinystės pašalpos. 2015-06-22 sprendimu dėl I. D. teisės į motinystės (tėvystės) pašalpą nuspręsta pašalpą mokėti iki 2017-01-16. 2007-09-21 tarp ieškovės ir AB DNB banko sudaryta kredito sutartis būsto, esančio Klaipėdos g. 59-3, Gargždai, pirkimui ir remontui. Santuoka tarp I. D. (iki santuokos K) ir N. D. sudaryta 2014-08-02. Pateikti medicininis išrašas iš asmens (R. K.) sveikatos istorijos patvirtina, kad asmuo turi įgimtą ligą (pilnapadystė, astma), reikalingi vaistai. Iš Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariato rašto dėl informacijos suteikimo nustatyta, kad N. D. administracinės teisės pažeidimų nėra padaręs, neteistas.

44Institucija teikianti išvadą byloje Klaipėdos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius 2015-11-24 pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad didžiausi nesutarimai tarp šalių kyla dėl vaikų pasilikimo pas tėvą nakvynei, tėvo bendravimo su vaikais atostogų metu ir švenčių dienomis bei išlaikymo dydžio. Išvadoje nurodė, kad institucija neturi duomenų pagrindžiančių būtinybę riboti maksimalų atsakovo bendravimą su vaikais, todėl nėra pagrindo drausti vaikams pasilikti pas tėvą su nakvyne. Institucija pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie atsakovo gyvenimo ir buities sąlygas, jo darbo grafiką, pajamas. Institucija nurodė, kad neprieštarauja abiejų šalių siūlomai bendravimo tvarkai, tačiau atsižvelgiant į atstumą tarp gyvenamųjų vietų, institucijos manymu, vaikų interesus labiau atitiktų pakaitinis visos kalendorinės šventės praleidimas su vienu iš tėvų. Dėl bendravimo tvarkos vaikų atostogų metu nurodė, kad nėra aiškus atsakovo reikalavimas, pažymėjo, kad vaikai atostogauja ir rudenį, ir pavasarį, po ne mažiau kaip dvi savaites. Dėl išlaikymo dydžio nurodė, kad ieškovės prašomas 145,00 Eur išlaikymas kiekvienam vaikui atitinka vaikų poreikius ir yra net mažesnis nei minimalus.

452016-05-23 institucija pateikė išvadą dėl pateikto garso įrašo, kurioje teigiama, kad išklausius garso įrašą yra akivaizdus berniuko pyktis tėvo atžvilgiu, tai gali būti bandymas spręsti šeimos problemas. Galimai vaikas nuteikinėjamas prieš tėvą ar vaiko pyktis dėl tėvo nesilaikytų pažadų. Institucija įspėjo ieškovę dėl sūnaus Arnoldo necenzūrinių žodžių ir įpareigojo sudaryti galimybes vaikams bendrauti su tėvu.

462016-07-12 institucija išvadai patiekti, atsižvelgdama į patikslintą atsakovo priešieškinį, pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad institucija neprieštarauja atsakovo prašomai nustatyti bendravimo tvarkai, išskyrus prašymą leisti tėvui pasiimti vaikus ketvirtą rugpjūčio savaitę, kadangi tuo metu yra ruošiamasi mokyklai, todėl vaikai turėtų būti jų gyvenamoje vietoje. Institucija rekomenduoja nustatyti pereinamąjį laikotarpį prašomai tvarkai, siūlo pereinamuoju laikotarpiu tėvo ir vaikų bendravimą nustatyti be nakvynės pas tėvą, jam su vaikais susitinkant neutralioje vietoje ir vaikams priimtinoje vietoje. Nurodė, kad šiuo laikotarpiu vaikų ir tėvo bendravimas galėtų būti kuo dažnesnis, kiek tai leidžia atsakovo galimybės, taip pat mano, kad vaikus į tėvo gyvenamąją vietą galėtų palydėti mama. Pereinamojo laikotarpio nustatymo motyvai: 1) šiuo metu abu atsakovo vaikai A. K. ir R. K. atsisako vykti su tėčiu; Arnoldas, lankosi pas psichologę po grubaus ir necenzūrinio bendravimo su tėčiu; 2) VTAS turimais duomenimis V. K. yra 11 kartų baustas už įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus, iš jų - 3 kartus už vairavimą neblaiviam. Paskutinį kartą 2015 m. lapkričio mėnesį. Toks neatsakingumas ir neatsargumas yra labai netinkamas pavyzdys nepilnamečiams vaikams, galimai formuojantis jų atsainų požiūrį į įstatymų ir tvarkos laikymąsi, todėl negali būti vertinamas kaip tinkamas vaikų auklėjimas. I. D. taip pat yra 4 kartus bausta už KET pažeidimus, paskutinį kartą bausta 2012 metais.

47Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2016-02-12 pateikė informaciją ir šeimos lankymo aktą. Nustatė, kad daugiabučiame name, kuriame V. K. nuomojasi butą yra visi patogumai, atskira virtuvė, vonios ir tualeto kambarys, visi baldai, reikalinga buitinė technika, kambariuose tvarkinga, švaru, šviesu. Apsilankymo metu V. K. nebuvo, buvo jo tėvai, kurie gyvena netoliese ir kol sūnus dirba jie prižiūri namus, paaiškino, kad butą nuomojasi, tačiau nuomos mokesčio nereikia mokėti, reikia apmokėti komunalinius patarnavimus. Paaiškino, kad žino sūnaus problemas dėl vaikų, norėtų su sūnaus vaikais bendrauti daugiau, jų pasiilgo. V. K. apsilankęs institucijoje nurodė, kad dėl darbo specifikos negalėjo būti namuose skyriaus darbuotojų apsilankymo metu, jo gaunamų pajamų dydis per mėnesį priklauso nuo darbo krūvio. Skyriaus nuomone V. K. turi teisę ir pareigą bendrauti su nepilnamečiais vaikais, o vaikų mama turi pareigą sudaryti sąlygas vaikams bendrauti su skyriumi gyvenčiau tėvu, nes tai užtikrina vaikų interesus.

48Klaipėdos apygardos teismo psichologės išvadoje nurodė, kad pokalbio metu abu vaikai šiltai ir pozityviai atsiliepia apie tikrąjį tėvą, kuris negyvena kartu su jais, taip pat nurodo, kad gerai jaučiasi gyvendami dabartinėje šeimoje, kur puikiai sutaria su mama, jos vyru Nerijumi. Šiuo metu vaikai situaciją suvokia, vertina per šeimos artimų žmonių, t. y. mamos, jos artimųjų paaiškinimus, vertinimus bei žodžius. Dėl savo jauno amžiaus, brandos, menkos gyvenimiškos patirties jie savarankiškai negeba išsamiai paaiškinti savo norų, jausmų, savo tam tikro elgesio motyvų. Nurodo, jog geriausiai, saugiausiai jie jaučiasi būdami su mama, broliu, sesėmis, su kuriais nuo mažens praleidžia daugiausia laiko, tačiau jiems patinka susitikti, būti kartu su tėčiu, kuris pas juos atvyksta. Pastebimas abiejų pusių tėvų konkuravimas dėl vaikų dėmesio, laiko praleidimo, kiek mažiau dėmesio skiriama vaikų vidiniams išgyvenimams, pokalbiams, naujų situacijų paaiškinimui, tinkamam vaikų paruošimui ir susitikimui su kartu negyvenančiu tėvu. Kadangi abu vaikai yra mažo amžiaus, bendravimas su tėvu pastaruoju metu nebuvo reguliarus, vaikai galbūt buvo tam tikrų suaugusiųjų nesutarimų, konfliktų stebėtojai, todėl po tam tikro laiko tėvui atvykus pas juos, natūraliai kyla nejaukumas, įtampa, nežinojimas, kaip tinkamai pasielgti, pasirinkti, galimas nenoras palikti jiems žinomą, patrauklią aplinką. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu rekomenduotina iš anksto žinoti apie tėvo ir vaikų susitikimus, iš anksto apie juos pasikalbėti su vaikais, juos tinkamai paruošti būsimam susitikimui. Vaikų kontaktas su tėvu priklauso ne tik nuo jų tarpusavio saugaus emocinio ryšio, bendravimo ypatumų, tačiau ypač svarbus kartu gyvenančių asmenų (šiuo atveju mamos, tėčio Nerijaus, senelių) vaidmuo, pozityvus požiūris, situacijos aiškumo ir saugumo jausmas (kada, kaip, kur vaikai susitiks su kartu negyvenančiu tėvu, kada vėl sugrįš į namus). Būtina sudaryti tinkamas sąlygas kuo reguliaresniems vaikų ir tėvo susitikimams, bendravimui, nes ilgos nesimatymo pertraukos formuoja vaikų nutolimą, susikaustymą, nejaukumo jausmą. Tokio amžiaus vaikams būtini dažnesni neilgi susitikimai su tėvu, dažnesni vaikų ir tėvo pokalbiai telefonu, kt. priemonėmis (programa „Skype“, kt.), kuomet planuojama ir ruošiamasi būsimiems susitikimams su tėvu, o vaikams suteikiama galimybė saugiai emociškai nusiteikti, aptarti susitikimų, laiko praleidimo eigą. Tėvui numatytu laiku negalint atvykti pas vaikus, rekomenduotina informuoti ne tik vaikų mamą, bet ir pačius vaikus, pasikalbant su jais, suprantamai paaiškinant realią situaciją, kad vaikams nekiltų neaiškumų, nusivylimo, pykčio, kt. negatyvių jausmų. Šiuo metu derinama tėvų bendravimo tvarka atitinka vaikų interesus, kuomet vaikai su tėvu susitinka kas antrą mėnesio savaitgalį, susitikimus su tėvu palaipsniui rekomenduojama ilginti, palaipsniui pereinant prie savaitgalio nakvynių pas tėvą, tam tikros trukmės atostogų vaikų atostogų metu. Tačiau prieš tai būtina abiem tėvams tinkamai paruošti vaikus, iš anksto bendraujant telefonu, kt., suprantamai informuoti vaikus, bet ne konkuruoti dėl jų dėmesio, įdomesnio ir turiningesnio laiko praleidimo (kuris tėtis ar šeima yra geresni). Bet koks vaikų vertimas pasirinkti ir palaikyti vieną iš tėvų sukelia jų vidinį lojalumo konfliktą, kuomet vaikai negali laisvai bendrauti, mylėti visų savo artimų šeimos narių. Sveikam, visaverčio vaikų asmenybių formavimuisi būtinas visavertis ir nuolatinis bendravimas su abiem tėvais, jų artimaisiais, seneliais, pozityvus ir lankstus abiejų tėvų tarpusavio kontaktavimas, lankstus vaikų klausimų sprendimas, abipusė tėvų, jų artimųjų pagarba, tinkamas elgesys ne tik su vaikais, bet ir vienas su kitu.

49Dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais pakeitimo.

50Lietuvos Respublikos CK 3.156 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, gimė vaikas susituokusiems ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium. Tai reiškia, kad net ir nesusituokę ar negyvendami kartu, tėvai privalo susitarti dėl tėvų valdžios įgyvendinimo savo vaikams sąlygų ir yra vienodai atsakingi už vaiko auklėjimą ir tinkamų jo raidos sąlygų sudarymą. Visi su vaikų auklėjimu susiję klausimai sprendžiami bendru tėvų sutarimu. Tik tuo atveju, jeigu tėvai nesusitaria, ginčijamą klausimą sprendžia teismas (CK 3.165 straipsnio 3 dalis). Vienas iš tokių teismo kompetencijai priskirtinų spręsti klausimų – bendravimo tvarkos nustatymas, kai tėvai gyvena skyrium ir nesutaria dėl bendravimo tvarkos (CK 3.170 straipsnis). Vaiko interesai – esminis kriterijus, lemiantis teismo išvadas dėl bendravimo tvarkos nustatymo. Jis grindžiamas nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų garantuojamu prioritetinės vaiko teisių bei interesų apsaugos ir gynimo principu (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnio 1 dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas), kuris reiškia, kad, sprendžiant visus su vaikais susijusius klausimus, visų pirma turi būti atsižvelgiama į jų interesus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. B. v. E. B., bylos Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje B. M. v. M. M., bylos Nr. 3K-3-269/2013). CK 3.175 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuo atveju, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams. Vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos nustatymas nėra savitikslis, juo visų pirma siekiama išlaikyti, atkurti, jei jis yra nutrūkęs ar susilpnėjęs, vaiko ryšį su skyrium gyvenančiu vaiko tėvu (motina), nes vaiko, kaip visavertės asmenybės, raidai reikalinga abiejų tėvų parama ir rūpestis, žinojimas, kad jis abiem tėvams yra vienodai svarbus.

51Teismo psichologė yra objektyvus ir nešališkas asmuo, neturintis jokios suinteresuotumo bylos baigtimi ir niekaip nesusijusi su byloje dalyvaujančiais asmenims, todėl nėra pagrindo abejoti psichologės pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis dėl atsakovo ir vaikų bendravimo tvarkos.

52Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir šalių paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovo veiksmai keltų grėsmę šalių vaikų sveikatai, saugumui ar kitiems interesams.

53Pažymėtina, kad tarp šalių santykiai yra konfliktiški – ne pirmą kartą keičiamos sąlygos dėl bendravimo tarkos ar išlaikymo dydžio pakeitimo. Nekartą buvo kreiptasi į antstolį dėl sprendime nustatyto bendravimo tvarkos vykdymo. Buvo teikiami prašymai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl kilusių konfliktų išsprendimo. Pažymėtina, ir tai, kad šalys turėjo galimybes byloje priimti abiem pusėms priimtiną sprendimą – sudaryti taikos sutartį, tačiau to padaryti šalims nepavyko. Būtina įvertinti ir tai, kad tarp šalių beveik dvejus metus vyksta teisminis ginčas, šalys patvirtino, kad atsakovo ir vaikų santykiai yra atitolę po ieškovės ir vaikų grįžimo į Lietuvą, todėl, atsižvelgiant į vaikų amžių ir į tai, kad siekiant atkurti tokio amžiaus vaikų ir tėvo ryšį yra būtinas nuolatinis bendravimas. Byloje pateikta Klaipėdos apygardos teismo psichologo išvada bei institucijos teikiančios išvadą byloje išvada, kuriose nurodoma, jog turi būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, siekiant atkurti atsakovo ir vaikų ryšį. Bylos medžiaga patvirtina, kad A. K. šiuo metu yra aštuoneri metai, R. K. penkeri metai. Atsižvelgiant tai, kad šalys iš esmės sutinka ir neginčija viena kitos siūlomų bendravimo tvarkų su nepilnamečiais vaikais, su tam tikromis išlygomis, jos iš esmės atitinka vaikų interesus, ir tam pritaria institucija teikianti byloje išvadą bei Klaipėdos apygardos teismo psichologė, pakeistina 2014-12-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2096-729/2014 patvirtina atsakovo bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka.

54Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus šalių ir jų atstovų paaiškinimus, liudytojos paaiškinimus, byloje pateiktus rašytinius įrodymus, psichologo išvadą ir institucijos, teikiančios išvadą byloje, poziciją, atsižvelgiant į vaikų teises ir teisėtus interesus bei į tai, kad abu tėvai savo vaikams turi lygias teises ir pareigas, nepaisant to, gyvena kartu su vaikais ar skyrium, ieškovės patikslinto ieškinio reikalavimai ir atsakovo patikslinto priešieškinio reikalavimai dėl bendravimo tvarkos pakeitimo tenkintini iš dalies, nustatant, kad atsakovas ir nepilnamečiai vaikai A. K. ir R. K. bendrauja:

55I dalis. Nuo sprendimo priėmimo dienos iki 2017-07-01 skiriamas pereinamasis laikotarpis, kurio metu, atsakovas su nepilnamečiais vaikais bendrauja tokia tvarka:

 1. kas antrą mėnesio sekmadienį (pradedant nuo 2017-04-30) atsakovas su vaikais bendrauja telefonu, programa „Skype“ nuo 17.00 val. iki 18.00 val.;
 2. kas antrą mėnesio sekmadienį (pradedant nuo 2017-05-07) atsakovas savo lėšomis atvyksta į iš anksto su ieškove sutartą vietą (neutrali, vaikams priimtina vieta) ir nuo 11.00 val. iki 13.00 val. bendrauja su vaikais, ieškovei atvedant vaikus, tačiau nedalyvaujant, po tėvo (atsakovo) ir vaikų susitikimo ieškovės vaikus pasiima;

56II dalis. Po pereinamojo laikotarpio (nuo 2017-07-01 iki 2017-12-31) atsakovas su nepilnamečiais vaikais A. K. ir R. K. bendrauja tokia tvarka :

 1. du kartus per mėnesį antrą ir ketvirtą mėnesio savaitgalį nuo šeštadienio 10.00 val. iki šeštadienio 18.00 val. ir tą patį savaitgalį nuo sekmadienio 10.00 val. iki sekmadienio 14.00 val. nurodytu laiku atsakovas savo sąskaita pasiima vaikus iš jų gyvenamosios vietos ir grąžinant juos į jų gyvenamąją vietą, pasibaigus bendravimo laikui, bet ne vėliau kaip iki 18.00 val., (sekmadienį iki 14.00 val.) be nakvynės pas atsakovą;
 2. tris savaites vasaros (pradedant nuo 2018 metų) atostogų metu (vasaros atostogų metu: birželio mėnesio trečią savaitę, liepos mėnesio ketvirtą savaitę, rugpjūčio mėnesio antrą savaitę) savo sąskaita pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos 10.00 val. ir parveždamas atgal į vaikų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki 19.00 val., apie savo ketinimus matytis su nepilnamečiais vaikais dvi savaites iš eilės atsakovas ieškovei turi pranešti ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki planuojamų susitikimų pradžios;
 3. kitų atostogų metu - pusę numatytų atostogų laikotarpio, pagal šalių susitarimą, savo sąskaita pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos 10.00 val. ir parveždamas atgal į vaikų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki 19.00 val.;
 4. atsakovas neporiniais kalendoriniais metais Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų pirmą dieną (gruodžio 24–25 dienos), Naujuosius Metus (sausio 1 dieną), kiekvienų kalendorinių metų birželio mėnesio pirmąjį sekmadienį (Tėvo dieną), atsakovo gimimo dieną ir porinių kalendorinių metų – Šv. Velykas (dvi dienos) praleidžia su dukra R. K. ir sūnumi A. K. išsiveždamas ir parveždamas juos iš jų gyvenamosios vietos savo lėšomis;
 5. nepilnamečiai vaikai parvežami į jų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki paskutinės šventinės dienos 19.00 val., pasiimami iš jų gyvenamosios vietos pirmąją šventinę dieną 10.00 val.;
 6. nepilnamečių vaikų išvykimas į užsienį su vienu iš tėvų, leidžiamas tik kito tėvo rašytiniu sutikimu, informuojant prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų registruotu laišku nurodant apie jų išvykimo / parvykimo datą ir konkrečią vietą, bet ne ilgesniam negu 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų;
 7. esant ieškovės ir atsakovo tarpusavio susitarimui ir nekylant ginčų, ateityje atsakovas galėtų bendrauti su nepilnamečiais vaikais Arnoldu ir Roberta ir kitu su ieškove suderintu laiku;
 8. esant nenumatytoms ir nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti keičiama nustatyta bendravimo su nepilnamečiais vaikais dukra R. K. ir sūnumi A. K., tvarka, prieš tai įspėjant ieškovę;
 9. abu tėvai turės lygias teises bendraujant, auklėjant bei lygiai atsakydami už nepilnamečių vaikų R. K. ir sūnaus A. K. auklėjimą, vystymą, švietimą;
 10. nustatyti, kad ieškovė informuoja prieš 14 (keturiolika) dienų atsakovą, jeigu pasikeistų jos ir jų nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta registruotu laišku, nurodydama konkretų adresą.

57III dalis. Nuo 2018-01-01 atsakovas bendrauja su vaikais nustatyta tvarka:

 1. du kartus per mėnesį antrą ir ketvirtą mėnesio savaitgalį, t.y. šeštadienį 10.00 val. savo sąskaita pasiima nepilnamečius vaikus – A. K. ir R. K. iš jų gyvenamosios vietos ir ne vėliau kaip iki to paties savaitgalio sekmadienio 14.00 val. parveža juos į jų gyvenamąją vietą. Jei buvimo su nepilnamečiais vaikais metu po sekmadienio eina valstybinė nedarbo (poilsio) diena, tai nepilnamečiai vaikai ir šią nedarbo (poilsio) dieną gyvena su tėvu, nepilnamečiai vaikai parvežami į jų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki tos dienos 14.00 val.
 2. Kiti II dalies punktai (išskyrus 1 punktą) nekeičiami.

58Šalims išaiškintina, kad santykiai dėl bendravimo su vaikais ir auklėjimo tvarkos yra tęstinio pobūdžio, todėl, pasikeitus faktinėms aplinkybėms, tėvo ar motinos bendravimo su vaikais ir dalyvavimo jų auklėjime būdui ar sąlygoms, kurie neatitiktų vaikų interesų ir pan., kiekvienas iš tėvų turi teisę kreiptis į teismą dėl nustatytos bendravimo su vaikais tvarkos pakeitimo, o teismas, nustatęs, kad tai atitiktų vaikų interesus, gali pakeisti nustatytą skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaikais tvarką.

59Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.

60Ieškovė prašo pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-01-31 nutartyje, kuria buvo patenkintas šalių prašymas, numatyto išlaikymo dydį ir priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 145 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki 2015-12-31, ir priteisti iš atsakovo nepilnamečiams vaikams išlaikymą po 175 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016-01-01 iki vaikų pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant. Ieškovė teigė, kad šiuo metu vaikai paaugę, pasikeitė jų poreikiai, jie pradėjo lankyti būrelius, dėl pablogėjusios sveikatos būklės Roberta vartoja vaistus, dažnai serga, vyksta į stovyklas, užsiima aktyviu laisvalaikiu, išaugo vaikų poreikiai maistui, rūbams. Atsakovas su šiuo reikalavimu nesutinka, nurodo, kad neturi finansinių galimybių teikti tokio dydžio išlaikymą, sutinka skirti po 125 Eur kiekvienam vaikui.

61Pagal CK 3.201 straipsnį, teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos, ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, arba pakeisti priteisto išlaikymo formą, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, priteisto išlaikymo dydis taip pat gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms. Lietuvos Respublikos CK 3.201 straipsnio nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 3.3, 1.5 straipsniai). Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad vaiko išlaikymo prievolė yra tęstinio pobūdžio ir ribota laiku, todėl šios prievolės turinys kinta, keičiantis vaiko poreikiams bei jo tėvų galimybėms patenkinti šiuos poreikius, užtikrinti sąlygas, būtinas vaikui vystytis. Dėl šių priežasčių išlaikymo dydį nustatęs teismo sprendimas neturi šalims res judicata galios ir išlaikymo teisinio santykio dalyviai turi teisę kreiptis į teismą su prašymu pakeisti šį sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. V. B., bylos Nr. 3K-3-369/2003; kt.).

62Ieškovė nurodo, kad vaikų poreikiai yra padidėję, atsakovo turtinė padėtis pagerėjusi, todėl prašo padidinti priteisto išlaikymo dydį. Pažymėtina, jog Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas turi teisę pakeisti išlaikymo dydį ir formą ne visais atvejais, kai pasikeičia faktinės aplinkybės, sudarančios pagrindą peržiūrėti išlaikymo dydžio ir formos klausimą, o tik tais, kai tos aplinkybės pasikeitė iš esmės ir yra tikslinga peržiūrėti išlaikymo dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje L. B. v. V. B., bylos Nr. 3K-3-962/2002; 2003 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje J. J. v. P. J., bylos Nr. 3K-7-96/2003). Nuostatą, kad išlaikymas gali būti peržiūrimas tik tada, kai iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, sistemiškai aiškinant su Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnio 2 dalimi, darytina išvada, kad išlaikymo dydžio ir formos peržiūrėjimas galimas ir iš esmės pasikeitus nepilnamečių vaikų poreikiams. Tokios pozicijos laikosi savo praktikoje ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad vaikams augant, didėja ir jų poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. G. C., bylos Nr. 2008 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. v. V. L., bylos Nr. 3K-3-303/2008). Taigi išlaikymo dydžio pakeitimo klausimas turi būti svarstomas esant bent vienai iš nurodytų sąlygų, tai yra arba iš esmės pasikeitus tėvų turtinei padėčiai, arba iš esmės pasikeitus vaiko poreikiams. Bylos duomenimis nustatyta, kad paskutinį kartą išlaikymo dydis buvo pakeistas 2014-01-31 civilinėje byloje Nr. A2-303-904/2014, nustatant, kad atsakovas kiekvienam vaikui moka po 72,41 Eur išlaikymo, tuo metu sūnus buvo šešerių metų amžiaus, dukra buvo dviejų metų amžiaus, jie nelankė užsiėmimų, neturėjo sveikatos problemų, t.y. jų poreikiai, praėjus daugiau kaip trejiems metams nuo paskutinio išlaikymo dydžio pakeitimo, yra iš esmės pasikeitę – pripažintina, kad vaikų poreikiai išaugo, kas yra įstatyminis išlaikymo dydžio pakeitimo pagrindas (CK 3.201 straipsnio 2 dalis). Be to, byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pasikeitė ir atsakovo statusas (buvo bedarbis) ir jo gaunamos pajamos. Esant išdėstytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, teismas pripažįsta, kad yra pagrindas spręsti klausimą dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo.

63Pagal CK 3.198 straipsnio 1 dalį, teismas, priteisdamas išlaikymą, turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti bent minimalius vaikų poreikius. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Kiekvieno iš tėvų teiktino išlaikymo dydis nustatomas pagal proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principą. Vadovaujantis šiuo principu nustatytas išlaikymas turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Prievolė išlaikyti vaiką mokant periodines įmokas yra tęstinio pobūdžio, paprastai vykdoma ilgą laikotarpį, todėl kinta vaiko poreikiai, taip pat gali kisti ir jo tėvų galimybės patenkinti šiuos poreikius. Pasikeitus bent vieno iš tėvų turtinei padėčiai arba išlaikomo vaiko poreikiams, kai jų nebeatitinka teismo sprendimu nustatytas išlaikymo dydis, atsiranda pagrindas suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, tai yra tokia situacija, kai teismo sprendimu jau nustatytas išlaikymas nebeatitinka CK 3.192 straipsnyje įtvirtintų proporcingumo kriterijų.

64Pažymėtina, kad Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio išlaikymas. Šiuo metu MMA nustatytas dydis yra 380 Eur.

65Taip pat atsižvelgtina į tai, jog savo nepilnamečius vaikus privalo išlaikyti abu vaiko tėvai, jų teikiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir turi užtikrinti būtinas sąlygas vaiko vystymuisi.

662014-01-31 nutartimi nustatytas 72,41 Eur išlaikymo dydis nepilnamečiui vaikui negali užtikrinti net minimalių nepilnamečio vaiko poreikių tenkinimą, todėl jis turi būti padidintas. Įvertinus abiejų šalių turtinę padėtį, nepilnamečių vaikų amžių, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas darbingas, vykdantis veiklą, aktyviai koncertuojantis, pripažintina, kad ieškovės prašomas pakeisti išlaikymo išmokų dydis atitinka būtinus šalių vaikų poreikius ir užtikrina abiejų šalių turtinių interesų pusiausvyrą. Tai yra pagrindas ieškinio reikalavimą dėl išlaikymo dydžio padidinimo tenkinti (CK 1.5 straipsnio 4 dalis, 3.3 straipsnis, 3.192 straipsnio 2 dalis, 3.196 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3.198 straipsnio 1 dalis).

67Ieškovė pateikė teismui vaikų poreikių lentelę vienam mėnesiui, iš kurio matyti, kad vidutiniškai vaikams išlaikyti reikalinga suma yra 615 Eur: 300 Eur maistui, 100 Eur aprangai, 100 Eur avalynei, 20 Eur vaistams, 5 Eur mokyklos reikmenys, 10 Eur šventės, 10 Eur pramogos, 10 Eur lavinimo priemonės, 20 Eur buities prekės, 40 Eur komunalinės paslaugos.

68Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 straipsnis). Visų komunalinių išlaidų suma, nors nepagrįsta rašytiniais įrodymais, laikytina protinga ir pagrįsta. Byloje nėra pateikti rašytiniai įrodymai apie kiekvieną vaikų poreikį, t.y. byloje nėra pateiktos išsamios sumos, mokėjimo kvitų, kiek vaikams išleidžiama maistui, drabužiams ir kitoms prekės, tačiau teismas laiko, kad išlaidos yra protingos, neviršijančios protingumo kriterijų. Pažymėtina, kad vaikai yra jauno amžiaus ir įvertinus tai bei jų poreikius, sveikatos būklę bei byloje esančius duomenis, atsižvelgiant į tai, kad išlaikymo dydis siejamas su minimalios mėnesinės algos dydžiu, kuris nuo 2015 07 01 iki 2015 12 31 buvo 325 Eur, nuo 2016-01-01 iki 2016-07-01 buvo 350 Eur, o nuo 2016-07-01 iki dabar (2017-04-24) yra 380 Eur teismas.

69Siekiant nustatyti, kokiomis dalimis vaiko tėvai gali prisidėti prie išlaikymo, būtina įvertinti abejų tėvų turtinę padėtį ir galimybes prisidėti prie vaiko išlaikymo. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi, pateiktos mokesčių ataskaitos, pajamų žurnalai rodo mažas (nepakankamas), tačiau ne visas realiai atsakovo gaunamas pajamas, duomenų apie atsakovo turimus įsipareigojimus, kitus išlaikytinius nėra. Ieškovė turi įsipareigojimų bankui – moka paskolą, gavo motinystės pašalpą, turi mažametį (trečią) vaiką, išlaiko būstą.

70Objektyviai vertinant byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad šalių turtinė padėtis iš esmės nesiskiria. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, būdamas sveikas ir darbingas žmogus, turi imtis priemonių, jog būtų užtikrintas jo gaunamų pajamų stabilumas ir dydis, kuris užtikrintų jo ir jo nepilnamečių vaikų poreikius. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, teismas daro išvadą, kad šalys privalo lygiomis dalimis teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams A. K. ir R. K. taigi atsakovas V. K. turi teikti 145 Eur dydžio išlaikymą nuo ieškininio padavimo teismui dienos – 2015-06-19 iki 2015-12-31, ir nuo 2016-01-01 iki vaikų pilnametystės atsakovas turi teikti 175 Eur dydžio išlaikymą kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės (CK 3.194 str. 1, 3 d/, 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.198, 3.200 str.).

71Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių ir jų atstovų paaiškinimus, ieškinio reikalavimas dėl išlaikymo dydžio pakeitimo tenkintinas, keistina teismo 2014-01-31 nutartimi susitartas išlaikymo dydis, iš atsakovo priteistinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams A. K., gim. 2008-10-12, ir R. K., gim. 2012-04-26, po 145 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki 2015-12-31. Atsižvelgiant į nuo 2016-01-01 padidėjusį MMA dydį (350 Eur), ir tai, kad šiuo metu šis dydis nuo 2016-07-01 yra 380 Eur iš atsakovo nepilnamečiams vaikams A. K., gim. 2008-10-12, ir R. K., gim. 2012-04-26, priteistinas išlaikymas po 175 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016-01-01 iki vaikų pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka

72Priteistų vaikams išlaikymui piniginių lėšų tvarkytoja skiriama ieškovė (CK 3.190 straipsnis).

73Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

74Šalims išaiškinta, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (šalies turtinės padėties pasikeitimas, papildomos vaiko priežiūros išlaidos ir kt.), šalys turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

75Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

76Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis), teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

77Ieškovės atstovė pateikė byloje rašytinius įrodymus, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovė patyrė 1924,83 Eur teisinės pagalbos išlaidų, atsakovo atstovė pateikė įrodymus, kad atsakovas patyrė 950 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Atsižvelgiant į ginčo pobūdį, šalių elgesį viena kitos atžvilgiu, patirtas jų išlaidas, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, šalys paliktinos prie jų patirtų bylinėjimosi išlaidų.

78Ieškovė paduodama ieškinį sumokėjo 144 Eur žyminio mokesčio, nors turėjo sumokėti 31 Eur žyminio mokesčio. Atsakovas teismui pateikdamas priešieškinį sumokėjo 31 Eur žyminio mokestį. Atsižvelgiant į nurodytą bei į tai, kad ieškinys ir priešieškinis patenkinti iš dalies, ieškovei grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis 113 Eur.

79Teismui patenkinus ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, iš atsakovo priteistina 55 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

80Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

81ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

82Pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-12-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2096729/2014, nustatytą atsakovo V. K. ir nepilnamečių vaikų A. K., gim. 2008-10-12, ir R. K., gim. 2012-04-26, bendravimo tvarką ir nustatyti:

83I dalis. Nuo sprendimo priėmimo dienos iki 2017-07-01 skiriamas pereinamasis laikotarpis, kurio metu, atsakovas su nepilnamečiais vaikais bendrauja tokia tvarka:

 1. kas antrą mėnesio sekmadienį (pradedant nuo 2017-04-30) atsakovas su vaikais bendrauja telefonu, programa „Skype“ nuo 17.00 val. iki 18.00 val.;
 2. kas antrą mėnesio sekmadienį (pradedant nuo 2017-05-07) atsakovas savo lėšomis atvyksta į iš anksto su ieškove sutartą vietą (neutrali, vaikams priimtina vieta) ir nuo 11.00 val. iki 13.00 val. bendrauja su vaikais, ieškovei atvedant vaikus, tačiau susitikime nedalyvaujant, po tėvo (atsakovo) ir vaikų susitikimo ieškovė pasiima vaikus;

84II dalis. Po pereinamojo laikotarpio (nuo 2017-07-01 iki 2017-12-31) atsakovas su nepilnamečiais vaikais A. K. ir R. K. bendrauja tokia tvarka:

 1. du kartus per mėnesį antrą ir ketvirtą mėnesio savaitgalį nuo šeštadienio 10.00 val. iki šeštadienio 18.00 val. ir tą patį savaitgalį nuo sekmadienio 10.00 val. iki sekmadienio 14.00 val. nurodytu laiku atsakovas savo sąskaita pasiima vaikus iš jų gyvenamosios vietos ir grąžinant juos į jų gyvenamąją vietą, pasibaigus bendravimo laikui, bet ne vėliau kaip iki 18.00 val., (sekmadienį iki 14.00 val.) be nakvynės pas atsakovą;
 2. tris savaites vasaros (pradedant nuo 2018 metų) atostogų metu (vasaros atostogų metu: birželio mėnesio trečią savaitę, liepos mėnesio ketvirtą savaitę, rugpjūčio mėnesio antrą savaitę) savo sąskaita pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos 10.00 val. ir parveždamas atgal į vaikų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki 19.00 val., apie savo ketinimus matytis su nepilnamečiais vaikais dvi savaites iš eilės atsakovas ieškovei turi pranešti ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki planuojamų susitikimų pradžios;
 3. kitų atostogų metu - pusę numatytų atostogų laikotarpio, pagal šalių susitarimą, savo sąskaita pasiimdamas vaikus iš jų gyvenamosios vietos 10.00 val. ir parveždamas atgal į vaikų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki 19.00 val.;
 4. švenčių dienomis:
  1. atsakovas neporiniais kalendoriniais metais Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų pirmą dieną (gruodžio 24–25 dienos), Naujuosius Metus (sausio 1 dieną),
  2. kiekvienų kalendorinių metų birželio mėnesio pirmąjį sekmadienį (Tėvo dieną), atsakovo gimimo dieną,
  3. porinių kalendorinių metų – Šv. Velykas (dvi dienos) praleidžia su dukra R. K. ir sūnumi A. K. išsiveždamas ir parveždamas juos iš jų gyvenamosios vietos savo lėšomis;
 5. nepilnamečiai vaikai parvežami į jų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki paskutinės šventinės dienos 19.00 val., pasiimami iš jų gyvenamosios vietos pirmąją šventinę dieną 10.00 val.;
 6. nepilnamečių vaikų išvykimas į užsienį su vienu iš tėvų, leidžiamas tik kito tėvo rašytiniu sutikimu, informuojant prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų registruotu laišku nurodant apie jų išvykimo / parvykimo datą ir konkrečią vietą, bet ne ilgesniam negu 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų;
 7. esant ieškovės ir atsakovo tarpusavio susitarimui ir nekylant ginčų, ateityje atsakovas galėtų bendrauti su nepilnamečiais vaikais Arnoldu ir Roberta ir kitu su ieškove suderintu laiku;
 8. esant nenumatytoms ir nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti keičiama nustatyta bendravimo su nepilnamečiais vaikais R. K. ir A. K., tvarka, prieš tai įspėjant ieškovę;
 9. abu tėvai turės lygias teises bendraujant, auklėjant bei lygiai atsakydami už nepilnamečių vaikų R. K. ir A. K. auklėjimą, vystymą, švietimą;
 10. nustatyti, kad ieškovė informuoja prieš 14 (keturiolika) dienų atsakovą, jeigu pasikeistų jos ir jų nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta registruotu laišku, nurodydama konkretų adresą.

85III dalis. Nuo 2018-01-01 atsakovas bendrauja su vaikais nustatyta tvarka:

 1. du kartus per mėnesį antrą ir ketvirtą mėnesio savaitgalį, t.y. šeštadienį 10.00 val. savo sąskaita pasiima nepilnamečius vaikus – A. K. ir R. K. iš jų gyvenamosios vietos ir ne vėliau kaip iki to paties savaitgalio sekmadienio 19.00 val. parveža juos į jų gyvenamąją vietą. Jei buvimo su nepilnamečiais vaikais metu po sekmadienio eina valstybinė nedarbo (poilsio) diena, tai nepilnamečiai vaikai ir šią nedarbo (poilsio) dieną gyvena su tėvu, nepilnamečiai vaikai parvežami į jų gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki tos dienos 19.00 val.
 2. Kiti II dalies punktai (išskyrus 1 punktą) nekeičiami.

86Pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-01-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-303-904/2014, patvirtintą išlaikymo dydį iš atsakovo V. K. ir nuo ieškinio pateikimo teisme dienos, t. y. 2015-06-19, iš atsakovo V. K. priteisti nepilnamečiams vaikams A. K., gim. 2008-10-12, ir R. K., gim. 2012-04-26, išlaikymą po 145,00 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki 2015-12-31.

87Priteisti iš atsakovo V. K. nepilnamečiams vaikams A. K., gim. 2008-10-12, ir R. K., gim. 2012-04-26, išlaikymą po 175,00 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016-01-01 iki vaikų pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

88Paskirti ieškovę I. D. lėšų, skirtų A. K. ir R. K. išlaikymui, tvarkytoja.

89Kitą ieškinio ir priešieškinio dalį atmesti.

90Priteisti iš atsakovo V. K. 55,00 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

91Grąžinti ieškovei I. D. permokėto žyminio mokesčio dalį – 113,00 Eur (mokėjimo dokumento Nr. 838, mokėjimo data 2015-06-22, įmokėta suma – 144,00 Eur, įmokos kodas 5660) pavedant tai atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

92Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant... 2. teisme 2015-06-23 iškelta civilinė byla pagal ieškovės ieškinį.... 3. 1 pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-12-08 nutartimi civilinėje... 4. 2 pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-01-31 nutartimi civilinėje... 5. 3 priteisti visas patirtas ieškovės bylinėjimosi išlaidas.... 6. Ieškinyje nurodė, kad gyvendami santuokoje su atsakovu susilaukė dviejų... 7. Teisme 2016-06-14 priimtas atsakovo priešieškinis (patikslintas) atsakovei,... 8. 1. nustatyti su nepilnamečiais vaikais bendravimo tvarką:
  9. 2. nustatyti, kad atsakovas moka kiekvienam vaikui po 100 Eur periodinėmis... 10. 3. ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti;... 11. 4. priteisti visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 12. Atsakovas priešieškiniu (pradiniu ir patikslintu) nurodė, kad ieškovės... 13. Ieškovė atsiliepimu į patikslintą priešieškinį nurodė, kad su... 14. Ieškovės atstovė advokatė Aušrinė Zaburienė posėdžio metu prašė... 15. Ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas nustatytos... 16. Atsakovo atstovė advokato padėjėja Laima Jašmontienė posėdžio metu... 17. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad kai ieškovė su vaikai... 18. Liudytoja J. G. posėdžio metu paaiškino, kad yra... 19. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 20. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 21. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos... 22. 1.... 23. dukros R. K., gim. 2012-04-26, ir sūnaus 24. 2.... 25. tėvas V. K., a. k. ( - ) sutinka,... 26. 3.... 27. I. D., a.k. ( - ), įsipareigoja... 28. 4.... 29. I. D., a.k. ( - ), įsipareigoja... 30. 5.... 31. I. D., a. k. ( - ) grįždama į... 32. 6.... 33. V. K., a. k. ( - ) vaikams būnant... 34. 7.... 35. nepilnamečių vaikų vasaros atostogų metu I. D., a. k.... 36. 8.... 37. V. K., a. k. ( - ) 38. 9.... 39. esant nenumatytoms ir nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms,... 40. 10. abu tėvai turi lygias teises bendraujant, auklėjant bei lygiai atsakydami... 41. 2015-01-19 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovo 42. Iš atsakovo pateiktos jo metinės pajamų deklaracijos už 2014 metus... 43. Iš pažymos apie asmeniui I. D. išmokėtas išmokas... 44. Institucija teikianti išvadą byloje Klaipėdos rajono savivaldybės Vaiko... 45. 2016-05-23 institucija pateikė išvadą dėl pateikto garso įrašo, kurioje... 46. 2016-07-12 institucija išvadai patiekti, atsižvelgdama į patikslintą... 47. Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 48. Klaipėdos apygardos teismo psichologės išvadoje nurodė, kad pokalbio metu... 49. Dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais pakeitimo.... 50. Lietuvos Respublikos CK 3.156 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tėvai turi... 51. Teismo psichologė yra objektyvus ir nešališkas asmuo, neturintis jokios... 52. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir šalių paaiškinimus,... 53. Pažymėtina, kad tarp šalių santykiai yra konfliktiški – ne pirmą kartą... 54. Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus šalių ir jų atstovų... 55. I dalis. Nuo sprendimo priėmimo dienos iki 2017-07-01 skiriamas pereinamasis... 56. II dalis. Po pereinamojo laikotarpio (nuo 2017-07-01 iki 2017-12-31) atsakovas... 57. III dalis. Nuo 2018-01-01 atsakovas bendrauja su vaikais nustatyta tvarka: 58. Šalims išaiškintina, kad santykiai dėl bendravimo su vaikais ir auklėjimo... 59. Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.... 60. Ieškovė prašo pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės... 61. Pagal CK 3.201 straipsnį, teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba... 62. Ieškovė nurodo, kad vaikų poreikiai yra padidėję, atsakovo turtinė... 63. Pagal CK 3.198 straipsnio 1 dalį,... 64. Pažymėtina, kad Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad... 65. Taip pat atsižvelgtina į tai, jog savo nepilnamečius vaikus privalo... 66. 2014-01-31 nutartimi nustatytas 72,41 Eur išlaikymo dydis nepilnamečiui... 67. Ieškovė pateikė teismui vaikų poreikių lentelę vienam mėnesiui, iš... 68. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178... 69. Siekiant nustatyti, kokiomis dalimis vaiko tėvai gali prisidėti prie... 70. Objektyviai vertinant byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad šalių... 71. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinus byloje esančius... 72. Priteistų vaikams išlaikymui piniginių lėšų tvarkytoja skiriama ieškovė... 73. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2... 74. Šalims išaiškinta, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (šalies turtinės... 75. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 76. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas 77. Ieškovės atstovė pateikė byloje rašytinius įrodymus, kad bylos... 78. Ieškovė paduodama ieškinį sumokėjo 144 Eur žyminio mokesčio, nors... 79. Teismui patenkinus ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo,... 80. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 270... 81. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 82. Pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-12-08 nutartimi civilinėje... 83. I dalis. Nuo sprendimo priėmimo dienos iki 2017-07-01 skiriamas pereinamasis... 84. II dalis. Po pereinamojo laikotarpio (nuo 2017-07-01 iki 2017-12-31) atsakovas... 85. III dalis. Nuo 2018-01-01 atsakovas bendrauja su vaikais nustatyta tvarka: 86. Pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-01-31 nutartimi civilinėje... 87. Priteisti iš atsakovo V. K. nepilnamečiams vaikams 88. Paskirti ieškovę I. D. lėšų, skirtų 89. Kitą ieškinio ir priešieškinio dalį atmesti.... 90. Priteisti iš atsakovo V. K. 55,00 Eur žyminio mokesčio... 91. Grąžinti ieškovei I. D. permokėto žyminio mokesčio... 92. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...