Byla e2-888-459/2018
Dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo „Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygų pripažinimo neteisėtomis, jų panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovei Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai ir tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje UAB „Grūstė“ ir Plungės rajono savivaldybės administracijai, dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo „Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygų pripažinimo neteisėtomis, jų panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė:
 1. ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė ieškinį Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo „Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygų pripažinimo neteisėtomis, jų panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo. Prašoma pripažinti, kad atsakovės 2017-11-22 paskelbto viešojo pirkimo atviro konkurso būdu „Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 354788), pirkimo sąlygų visuma neužtikrina sąžiningos tiekėjų konkurencijos (Pirkimo sąlygų 78, 80 punktai); pripažinti neteisėta Pirkimo sąlygų 76 punkte keliamą sąlygą; pripažinti neteisėtu pasiūlymo formoje numatytą reikalavimą nurodyti „administravimo išlaidų“ įkainį; nutraukti Pirkimo procedūras, atsižvelgiant į tai, jog Pirkimo sąlygos neteisėtos bei Pirkimo procedūros vykdomos neskaidriai. Nurodė esanti įsitikinusi, kad trečiajam asmeniui galimai buvo iš anksto pateikti Pirkimo dokumentai. Taip pat nurodė esanti įsitikinusi, kad trečiajam asmeniui galimai buvo iš anksto pateikti Pirkimo dokumentai, kadangi pastarasis pasiūlymą pateikė per akivaizdžiai neprotingą/nerealų terminą, t. y. per 20 minučių. Prašo priteisti iš atsakovės Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos jos naudai žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovės argumentai

 1. Ieškovės vertinimu, atsakovė nepagrįstai buvo nustačiusi, kad paslaugų teikėjas užtikrina galimybę duomenis integruoti su mokinių nemokamo maitinimo registracijos žurnalu (SPIS)(Pirkimo sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos 2.17 p.); neteisėtai reikalaujama, kad „tiekėjas privalo dalyvauti Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje“ (Pirkimo sąlygų 21 p. 2 lentelės 5 p.); neteisėtas reikalavimas atsižvelgti į pietų patiekalų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje http://www.smlpc.lt, ir (arba) į teikėjo parengtus patiekalų pavyzdžius, suderintus su teritoriniu visuomenės sveikatos centru (Techninės specifikacijos 3.1.3 p.); neteisėtai nustatyta, kad perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų (Pirkimo sąlygų 76 p.). Taip pat ieškovė nesutiko su pasiūlymo forma, pagal kurią tiekėjas privalo pateikti vieno mokinio/vaiko vienos dienos maisto gaminimo kainą eurais su PVM ir vieno mokinio/vaiko vienos dienos maitinimo administravimo kainą eurais su PVM.
 2. 2017-11-29 ieškovė pateikė pretenziją, o 2017-12-04 atsakovė panaikino Techninės specifikacijos 2.17 p., patikslino Techninės specifikacijos 3.1.3 punktą ir Pirkimo sąlygų 21 p. 2 lentelės 5 p., tačiau kitus reikalavimus atmetė.
 3. Ieškovė 2017-12-04 vėl pateikė pretenziją dėl perkančiosios organizacijos komisijos nariams taikomų konfidencialumo įsipareigojimų nesilaikymo, nes spaudoje buvo pateikta informacija apie gautą ieškovės pirmąją pretenziją, tačiau atsakovė 2017-12-04 atnaujino pirkimo procedūras ir pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą iki 2017-12-12, o 2017-12-05 atmetė antrąją pretenziją nurodydama, kad su pirkimu susijusi informacija nebuvo pateikta žiniasklaidos atstovams.
 4. Ieškovė 2017-12-08 pateikė trečią pretenziją prašydama nutraukti pirkimo procedūras ir naujai organizuojamame nemokamo maitinimo paslaugų teikimo viešajame pirkime ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinkti taikant kainos/kaštų ir kokybės santykio kriterijų. 2017-12-11 atsakovė šią pretenziją atmetė, nes įstatymas leidžia naudingiausią pasiūlymą išrinkti tik pagal kainą.
 5. Ieškovė teigia, kad pirkimo sąlygos yra neteisėtos, pritaikytos laimėti konkrečiam tiekėjui, neužtikrina sąžiningos konkurencijos, nes parinktas netinkamas pasiūlymo vertinimo kriterijus. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ 2 lentelėje nurodyta, kad tiekėjai turi pateikti vieno mokinio/vaiko vienos dienos maisto produktų kainą (eurais su PVM); vieno mokinio/vaiko vienos dienos maisto gaminimo kainą (eurais su PVM); vieno mokinio/vaiko vienos dienos maitinimo administravimo kainą (eurais su PVM). Tačiau vieno mokinio/vaiko dienos maisto produktų kaina yra patvirtinta 2014-10-30 Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. Tl-274, kurios paslaugos teikėjas negali nei mažinti, nei didinti. Tuo tarpu vieno mokinio/vaiko vienos dienos patiekalų gamybos išlaidos neturi viršyti 30 proc. patvirtintos vienos dienos vienam mokiniui/vaikui nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti sumos su PVM. Praktikoje suinteresuoti tiekėjai iš esmės nurodo identiškas ar nedaug besiskiriančias gamybos išlaidas, todėl iš nurodytų 3 įkainių teoriškai tiekėjai galėtų konkuruoti dėl 3-io įkainio, t. y. administravimo kainos, tačiau faktiškai ir šio įkainio atveju jokia tiekėjų konkurencija nevyksta, ką patvirtina toliau dėstomos priežastys. Konkurencija neužtikrinta, nes paprastai tiekėjai nurodo nulinį administravimo kainos dydį, o gamybos išlaidų dydžiai taip pat neretai būna identiški. Todėl reali tiekėjų konkurencija nemokamo maitinimo paslaugų pirkimuose nevyksta ir tiekėjai konkuruoja ne pateikdami ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, o pateikdami pasiūlymą greičiausiai/anksčiausiai.
 6. Pirkimo sąlygų 80 p. nurodyta, kad tuo atveju, jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Taigi šiame pirkime iš anksto galima nuspėti, kad pirkimo laimėtoju bus išrinktas tas tiekėjas, kuris anksčiausiai pateiks pasiūlymą, nes pasiūlymų kainos yra iš anksto žinomos ir vienodos (bent jau mažiausias kainas teikiančių tiekėjų). Rungimasis pasiūlymą pateikiant anksčiausiai, o ne pateikiant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą yra neteisėtas ir pažeidžia VPĮ 17 str. 1 ir 3 d. įtvirtintus sąžiningos konkurencijos bei tiekėjų lygiateisiškumo principus, kaip tai įtvirtinta kasacinio teismo praktikoje.
 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas bylą dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos parengtų nemokamo maitinimo paslaugų teikimo viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo, konstatavo, kad viešojo pirkimo sąlygos lėmė aplinkybę, jog tiekėjai varžosi tik dėl pasiūlymo pateikimo laiko, o ne jo kokybės, todėl tokios sąlygos buvo pripažintos neteisėtomis, ribojančiomis sąžiningą tiekėjų konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013).
 8. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime turėtų būti išrinktas taikant kainos/kaštų ir kokybės santykio kriterijų, o ne tik kainos/kaštų kriterijų. 2017-07-01 įsigaliojo naujoji Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, įgyvendinanti 2014-02-26 Europos Parlamento ir Tarybos viešųjų pirkimų direktyvą 2014/24/ES (toliau – Direktyva), kuria akcentuota, kad vykdant viešųjų pirkimų procedūras kiekvieną kartą turi būti atrinktas ekonomiškai naudingiausias perkančiajai organizacijai pasiūlymas, dar kartą akcentuojama būtinybė laikytis skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų, užtikrinti galimybę objektyviai palyginti santykinę pasiūlymų vertę, veiksmingos konkurencijos sąlygomis nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Vertinant, kuris pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias, turėtų būti remiamasi geriausiu kainos ir kokybės santykiu, kuris visada turėtų apimti kainos arba išlaidų aspektą. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas neturi būti grindžiamas tik kaina arba išlaidomis (VPĮ 55 str. 2 d.).
 9. Be to, netinkama kainodara. Pasiūlymo formoje, kurioje tiekėjas privalo pateikti įkainius, nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti vieno mokinio/vaiko vienos dienos maisto gaminimo kainą eurais su PVM ir vieno mokinio/vaiko vienos dienos maitinimo administravimo kainą eurais su PVM. Kainodaroje nepagrįstai išskiriamos administracinės išlaidos, nes jos yra priskiriamos gamybos išlaidoms. Atsakovė nurodė, kad nustatydama pirkimo sąlygas vadovavosi 2017-11-10 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-966 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų pirkimo maksimalios vertės tvirtinimo“, tačiau gamybos išlaidų maksimali kaina nėra ginčijama, ieškovė nesutinka, kad administravimo išlaidos išskirtos iš gamybos išlaidų, be to, šis įsakymas nepaskelbtas ir neišviešintas. Taigi administravimo išlaidų įkainis turi būti panaikintas, nes jis yra gamybos išlaidų sudedamoji dalis, nes kitokio šios sąvokos paaiškinimo atsakovė Pirkimo sąlygose nenurodė. Ieškovė remiasi Socialinės paramos mokiniams įstatymo 4 str. 2 d., nurodo, kad nėra išskiriama papildomų administravimo išlaidų, o tai reiškia, jog šios išlaidos patenka į gamybos išlaidų kategoriją. Pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas anksčiau paminėtą bylą dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos paskelbto nemokamo maitinimo viešojo pirkimo sąlygų neteisėtumo, konstatavo, kad nėra atskleista, kas sudaro vadinamąsias „administravimo išlaidas“, dėl kurių kainos tiekėjai gali varžytis, ir kokią bendros pirkimo kainos dalį jos sudaro.
 10. Kadangi administravimo išlaidos yra gamybos išlaidų dalis, tai vadovaujantis atsakovės nurodytu 2017-11-10 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-966 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų pirkimo maksimalios vertės tvirtinimo“ ir gamybos išlaidos (su administravimo išlaidomis) neturi viršyti nustatytos maksimalios 30 proc. vertės. Neapribojus administravimo išlaidų gali būti neracionaliai naudojamos lėšos ir pažeidžiamas VPĮ 17 str. 2 d. 1 p.
 11. Trečiuoju pažeidimu ieškovė nurodo Pirkimo sąlygų 76 p. numatytą perkančiosios organizacijos teisę nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų. Dėl šio punkto atsakovė į pretenziją neatsakė, o pasisakė dėl 78 p. Tuo tarpu pastarojo ieškovė neginčijo. Ieškovė mano, kad ši sąlyga neteisėta, nes Pirkimo sąlygose nėra detalizuoti reikalavimai, susiję su aplinkos apsaugos, socialinės ar darbo teisės įpareigojimais, todėl šis reikalavimas pažeidžia skaidrumo principą, yra neaiškus, netikslus ir dviprasmiškas. Tokia sąlyga suteikia perkančiajai organizacijai neribotą diskrecijos laisvę interpretuoti nustatytą pasiūlymo atmetimo pagrindą ir tokiu būdu pašalinti tiekėjus iš pirkimo procedūrų (nurodant, jog tiekėjas netenkina tam tikrų aplinkos apsaugos, socialinės ar darbo teisės įpareigojimų).
 12. Pirkimai yra neskaidrūs, nes Pirkimo komisijos nariai pažeidė konfidencialumo įsipareigojimus, su pirkimu susijusi informacija yra neteisėtai perduodama tretiesiems asmenims. Pirkimo sąlygas rengė ne atsakovė – pagal pradinių failų metaduomenis matyti, kad dokumento autorė yra Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja J. G.. Šis asmuo nėra perkančiosios organizacijos paskirtas Pirkimo komisijos narys, be to, pirkime nėra išviešinta aplinkybė, jog perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentus rengė tretieji asmenys. Atsakovė neveikia savarankiškai, jos steigėjas daro įvairiapusį poveikį Pirkimo komisijos priimamiems sprendimams. Neatmestina galimybė, kad tokiems pirkimo procedūras koordinuojantiems pašaliniams asmenims (nesusijusiems su perkančiąja organizacija, ne komisijos nariams) neteisėtą poveikį gali daryti tam tikri pirkimo dalyviai (-is), kurie (-is) yra neteisėtai proteguojami (-as).
 13. 2017-12-01 regioniniame Telšių laikraštyje „Žemaitis“ paskelbtas straipsnis „Sunerimę tėvai skambina pavojaus varpais“. Šiame straipsnyje yra aptariami Plungės švietimo įstaigose vykdomi mokinių/vaikų nemokamo maitinimo paslaugų viešieji pirkimai. Nurodoma, kad pretenzijas pirkime pateikė mažiausiai dvi bendrovės, viena iš jų – VšĮ „Kretingos maistas“. Straipsnyje cituojamas laikinasis Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Č. K., kuris nurodė, kad konkursas sustabdytas dėl pretenzijos, kad su ja dabar susipažįsta teisininkai, kurie ir turės atsakyti į iškeltus klausimus. Ieškovė nurodo, kad apie pretenziją žino tik Pirkimo komisijos nariai, ši informacija nėra vieša ir negali būti prieinama jokiems tretiesiems asmenims, tačiau ji pateikta ir visuomenei. Daro išvadą, kad taip buvo pažeistas VPĮ 2 str. 15 ir 19 d., 21 str. 1–2 d., nes pirkimo procedūrų metu jokia informacija apie suinteresuotus tiekėjus ir pirkime dalyvaujančius tiekėjus negali būti atskleista (nei aiškinant pirkimo sąlygas, nei vertinant pasiūlymus), o pirkimo dalyviai nurodomi tik paskelbus pasiūlymų eilę ir laimėtoją (Pirkimo sąlygų 60 p., 66 punktas, VPĮ 41 str. 11 d., 58 str. 1 d.). Šiuo atveju atsakovė pažeidė skaidrumo principo reikalavimus, nes savavališkai paviešino ieškovės pateiktą informaciją tretiesiems asmenims, atskleidė tiekėjo tapatybę ir tokiu būdu iškraipė sąžiningą tiekėjų konkurenciją.
 14. Ieškovė pažymi, kad informacija apie Pirkimo sąlygų pakeitimus buvo paskelbta tik prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir taip užkirto kelią dalyvauti pirkime kitiems potencialiems tiekėjams. 2017-12-04 atsakovė CVP IS priemonėmis pranešė tiekėjams, kurie buvo priėmę kvietimą dalyvauti pirkime, apie tai, kad išplėsta galimybė didesniam tiekėjų ratui dalyvauti pirkime (pranešta apie pirmosios ieškovės pretenzijos dalies tenkinimą). Pranešime išdėstyta nauja Pirkimo sąlygų 21 p. 2 lentelės 5 p. redakcija: „Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo prašomi dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas ar pasitelktas subtiekėjas, jungtinės veiklos partneris yra patvirtintas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūroje pareiškėjas pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisykles.“ Taip buvo pažeistas lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principas.
 15. Ieškovė nurodo, kad padarytų pažeidimų ištaisyti negalima, nes Pirkimo sąlygas reikia keisti ir jos jau yra pakeistos, todėl pirkimas turi būti nutrauktas. Vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga II Nr. AC-39-1 ir nurodo, kad jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Šis reikalavimas turi būti taikomas ir išlieka net ir tais atvejais, kai nacionalinėje teisėje yra įtvirtinta galimybė daryti paskelbtų pirkimo sąlygų išlygas. Taip garantuojama reali ir sąžininga konkurencija ir užtikrinamos vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės, nes, pavyzdžiui, sąlygų pakeitimas gali įvykti po to, kai vieni tiekėjai jau yra pateikę savo siūlymus arba dėl pirminių (nepakeistų) konkurso sąlygų kai kurie tiekėjai atsisakė dalyvauti konkurse.
 16. Nesutinka su atsiliepimuose nurodytais motyvais, kad ieškinio reikalavimas netikslus ir neaiškus, nes ieškinyje nurodyta, kokių pirkimo sąlygų visuma neužtikrina sąžiningos tiekėjų konkurencijos, be to, teismas ex officio turi teisę nagrinėti Pirkimo sąlygų teisėtumo klausimą. Atsikirsdama į argumentus dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos nurodo, kad pretenzijoje ir ieškinyje turi sutapti ne pretenzijoje keliami reikalavimai, tačiau nustatyti perkančiosios organizacijos pažeidimai. Pažymi, kad atsakovė atsakė į 2017-12-08 pretenziją, vadinasi, atnaujino jos pateikimo terminą arba galima konstatuoti, kad į pretenziją neatsakyta. Pirkime dalyvauja tik du tiekėjai, kurie pateikė analogiškus pasiūlymus, efektyvi tiekėjų konkurencija nevyksta, taigi sudaryta situacija, kad konkurencija vyksta tik greičiausiai pateikiant pasiūlymą, todėl mano, kad nemokamo maitinimo paslaugų teikimo rinkoje kainos kriterijus yra netinkamas pasiūlymų vertinimo būdas. Faktas, kad ieškovė pateikė savo pasiūlymą, nereiškia, kad pirkimas teisėtas. Atsikirsdama į priešingos šalies argumentus dėl kainodaros, nurodo, kad atsakovė faktiškai apribojo „gamybos išlaidas“, tačiau atskirai išskyrė kategoriją „administravimo išlaidos“, kurios nėra ribojamos, tokiu būdu pažeistas įstatymas, todėl „administravimo išlaidų“ įkainis turi būti panaikintas.
 17. Teigia, kad su pirkimu ir ginču susijusi informacija buvo pateikta ne tik žiniasklaidai, bet ir trečiajam asmeniui, galbūt net prieš pirkimo paskelbimą, nes pirkimo sąlygos suformuotos 2017-11-15, įkeltos 2017-11-17, pirkimas paskelbtas 2017-11-22 10.23 val., trečiojo asmens pasiūlymas pateiktas 2017-11-22 10.43 val. Ieškovės vertinimu, per tokį laiką paruošti ir pateikti pasiūlymą neįmanoma, nes pirkimo dokumentai – tai daugiau nei 60-ies puslapių tekstinė dokumentacija. Prašyme teismui nurodytas 2017 metų bylos numeris, nors LITEKO sistemoje buvo nurodytas 2018 metų numeris. Tai patvirtina argumentus, kad pirkimai vykdomi neskaidriai. Pažymi, kad pirkimų stebėtojams nėra suteikiamos teisės/įgaliojimai rengti pirkimo sąlygas, šie asmenys tik gali dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose (VPĮ 19 str. 4 d.), tik pirkimo komisijos nariai, paskirti organizuoti ir vykdyti pirkimą, turi teisę ir pareigą parengti teisės aktų reikalavimus tenkinančias pirkimo sąlygas. Atkreipia dėmesį, kad trečiojo asmens, juristo V. D. sutuoktinė I. D. dirba Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus specialiste ir yra Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos J. G., kuri ir parengė pirkimo dokumentus, kolegė, todėl mano, kad informacija trečiajam asmeniui buvo pateikta iki pirkimo paskelbimo.
 18. Ieškovė reikalavimus grindžia paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais, mano, kad byloje galima taikos sutartis, mano, kad į bylą nėra būtina įtraukti kitus asmenis, tačiau ir neprieštarauja gauti Viešųjų pirkimų tarnybos, kaip kompetentingos valstybės institucijos, išvadą, bylą veda per advokatę D. L..

5Atsakovės argumentai

 1. Atsakovė Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymi, kad ieškovė be pagrindo remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-02 nutartimi byloje Nr. 3K-3-198/2013, nes šioje byloje ginčas buvo dėl konkurenciją ribojančių ir diskriminacinių sąlygų nustatant minimalią leistiną kainą pirkime, o šiuo atveju nebuvo nustatyta minimali leistina gamybos išlaidų vertė, bet priešingai, – buvo nustatyta maksimali gamybos išlaidų vertė.
 2. Mano, kad ieškinio dalis dėl reikalavimo pripažinti, kad pirkimo sąlygų visuma neužtikrina sąžiningos tiekėjų konkurencijos (Pirkimo sąlygų 78, 80 punktai, Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ 2 lentelė), neturėjo būti priimta, nes ji nekonkreti ir neaiški, todėl negali būti nagrinėjama. Be to, ieškovės abstraktaus reikalavimo dalis dėl Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ 2 lentelės teisėtumo dubliuoja kitą savarankišką ieškovės reikalavimą, kuris jau suformuluotas konkrečiai, – pripažinti neteisėtu pasiūlymo formoje numatytą reikalavimą nurodyti „administravimo išlaidų“ įkainį. Atsakovės vertinimu, ieškovė turėtų tikslinti ieškinį.
 3. Atsakovė nurodo, kad ieškovė nebuvo pateikusi pretenzijos dėl Pirkimo sąlygų 78, 80 punktų, todėl negali teikti ieškinio dėl šių sąlygų neteisėtumo ir ši ieškinio dalis turi būti palikta nenagrinėta, nes nesilaikyta VPĮ 101 str. 3 d. nustatytos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos. Nurodo, kad Pirkimo sąlygų 80 punktas atitinka VPĮ 55 str. 8 dalį, kurioje nurodyta, kad pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Todėl net jei ir būtų nuspręsta, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas turėtų būti išrinktas, pavyzdžiui, taikant kitą – kainos/kaštų ir kokybės santykio – kriterijų, kaip pageidauja ieškovė, Pirkimo sąlygų 80 punktas dėl to nebūtų netinkamas/neteisėtas. 2017-11-29 ir 2017-12-04 pateiktomis pretenzijomis ieškovė neprašė nutraukti pirkimo procedūrų, o tik prašė pakoreguoti atitinkamas pirkimo sąlygas, taigi ginčo dėl mažiausios kainos pasiūlymo vertinimo kriterijaus iki ieškinio pateikimo nebuvo ir šis ginčas negali būti nagrinėjimo dalykas teisme.
 4. 2017-12-08 pretenzija ieškovė prašė nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, inter alia, teigdama, kad atsakovės pasirinktas mažiausios kainos pasiūlymo vertinimo kriterijus netinkamas/neteisėtas. Kadangi pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu, todėl pretenzijai, kuria yra ginčijamos pirkimo sąlygos, pateikti taikytinas 5 darbo dienų nuo konkurso sąlygų paskelbimo terminas. Pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2017-11-22, todėl ši pretenzija pateikta praleidus nustatytą terminą pretenzijai pareikšti (VPĮ 102 str. 1 d.). Atsakovė neprivalėjo šios pretenzijos nagrinėti, ginčas negali būti nagrinėjamas teisme ir byla turi būti nutraukta. Šiuo atveju 2017-12-11 atsakymas į ieškovės pretenziją nėra sprendimas VPĮ 103 straipsnio prasme, tai informacinio pobūdžio raštas, kuriame išreikšta vieno iš komisijos narių nuomonė, kuris nesukuria jokių teisinių pasekmių viešojo pirkimo procedūroms ir nėra jų dalis.
 5. Be to, mano, kad teismas negali apriboti įstatymu nustatytos atsakovės teisės pasirinkti vienokį ar kitokį pasiūlymų vertinimo kriterijų. Pažymi, kad mokinių nemokamo maitinimo paslaugų viešiesiems pirkimams teisės aktuose nustatyti specialūs šių paslaugų kainų nustatymo kriterijai. Viešojo pirkimo konkursai bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugoms pirkti organizuojami laikantis taip pat ir šią socialinę paramą mokiniams reglamentuojančio Socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatytos tvarkos. Šio įstatymo 14 str. 3 d. nurodyta, kad savivaldybių administracijos nustato maisto produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį, vadovaudamosi šio įstatymo 7 str., pagal kurį nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui nustatomas vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka. Vyriausybės 2014-02-19 nutarimu Nr. 171 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarimo Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ priimtame apraše, inter alia, nustatomi lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžiai, kad būtų užtikrinta mokiniams ruošiamo maisto kokybė. Tvarkos apraše nurodyta, kad tikslų lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydį, savivaldybės įsteigtose mokyklose, nustato savivaldybės administracija. Maisto produktų išlaidų dydis yra imperatyviai nustatytas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu ir tiekėjų konkurencija šiuo aspektu negalima.
 6. Atsakovės vertinimu, tiekėjai gali konkuruoti dėl tiesioginių išlaidų maisto gaminimui. Ieškovė pripažįsta, kad vienodas kainas gali pasiūlyti tik mažiausias kainas siūlantys tiekėjai. Jeigu tiekėjai, turėdami tikslą laimėti konkursą, sąmoningai atsisako būsimų tiesioginių išlaidų maisto gaminimui atlyginimo, galima situacija – kaip ir šioje byloje – kad minimali pasiūlymo kaina yra lygi nustatytajai maisto produktų išlaidų kainai. Todėl laimėtoju, vadovaujantis VPĮ 55 str. 8 d., teisėtai atrenkamas greičiausiai pasiūlymą pateikęs tiekėjas, nes pasiūlymo pateikimo laikas yra ne pasiūlymų vertinimo savarankiškas kriterijus, o nugalėtojo išrinkimo būdas, kai pasiūlymai yra vienodi. Jeigu tiekėjų kainos vienodos, tai savaime nereiškia, kad ribojama konkurencija.
 7. Atsakovė pažymi, kad kai yra didelė konkurencija, kartais tiekėjai suinteresuoti ne pelnu, o turi tikslą didinti konkurencingumą ir žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų, todėl perkančioji organizacija neatsako, kai tiekėjai mažina kainas (taiko dempingą), taigi vien tik maisto produktų išlaidų dydžio nustatymas neriboja konkurencijos. Nurodo, kad esant tokiai didelei konkurencijai pirkėjas gauna maksimalią naudą, nes gauna maitinimo paslaugas už maisto produktų išlaidų kainą.
 8. Mano, kad reikalavimas dėl Pirkimo sąlygų 76 punkto nepagrįstas, nes ieškovė ginčija VPĮ 17 str. 2 d. 2 p. nuostatą, o atsakovė teigia, kad šis reikalavimas yra aiškus, nes ši norma yra blanketinė, nukreipianti į kitus teisės aktus, taigi įstatymo nežinojimu ar nesupratimu negalima pateisinti aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir šio įstatymo VPĮ priede nurodytose tarptautinėse konvencijose, nesilaikymo.
 9. Pasisakydama dėl reikalavimo pripažinti neteisėtu pasiūlymo formoje numatytą reikalavimą nurodyti „administravimo išlaidų“ įkainį, pažymi, kad reikalavimas nagrinėtinas tik ta apimtimi, kokia jis ginčijamas 2017-11-29 pretenzijoje, nes 2017-12-08 pretenzija pateikta praleidus terminą. Atsakovė teigia, kad turėjo teisę į pirkimo kainą įtraukti administravimo išlaidų įkainį, nes administravimo išlaidos neįskaičiuojamos į gamybos išlaidas. Maisto gaminimo kaina – tai maisto gaminimui patirtos išlaidos: maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt., kaip tai numatyta Socialinės paramos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje. Visos šios išlaidos nurodytos Pirkimo sąlygose 30 puslapyje 2 lentelėje. O maitinimo administravimo išlaidos – tai kitos išlaidos, susijusios su maitinimo paslaugų administravimu (pvz., veiklos civilinės atsakomybės draudimo išlaidos, darbuotojų mokymams skirtos išlaidos, ar kt.). Tai, kad Socialinės paramos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje detalizuotos socialinės paramos mokiniams dvi išlaidų rūšys, išvardijant, kad tai yra išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai maitinami nemokamai ir patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.), nereiškia, kad de facto negali būti kitų išlaidų ir kad šis išlaidų skirstymas į dvi rūšis yra baigtinis. Pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013 nenustatyta, jog maitinimo administravimo išlaidų išskyrimas pats savaime neteisėtas, tik pažymėta, kad byloje nebuvo atskleista, kas sudaro vadinamąsias „administravimo išlaidas“, dėl kurių kainos tiekėjai gali varžytis ir kokią bendros pirkimo kainos dalį jos sudaro. Nutartyje nurodyta, kad teismo manymu, administravimo išlaidos sudarytų labai nedidelę viso pirkimo vertės dalį.
 10. Atsakovė mano, kad „administravimo išlaidų“ įkainio teisėtumo klausimas apskritai nėra reikšmingas, nes administravimo išlaidų grafoje viešo konkurso dalyviai savo nuožiūra galėjo ne tik nurodyti bet kokias sumas, tačiau nurodyti nulinę reikšmę, todėl administravimo išlaidos neribojo konkurencijos dėl mažiausios kainos pasiūlymo pateikimo); be to, buvo nustatyta maksimali gamybos išlaidų vertė (ne didesnė nei 30 proc. nuo maisto produktams įsigyti skirtų lėšų), todėl sąlyga nėra diskriminuojanti ar dirbtinai ribojanti konkurenciją.
 11. Teigia, kad reikalavimas nutraukti prikimo procedūras nepagrįstas, nes Pirkimo sąlygos yra teisėtos. Nurodo, kad 2017-10-19 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu J. G. pirkime dalyvauja kaip stebėtoja ir ji 2017-09-28 pasirašė Konfidencialumo pasižadėjimą, visi kaltinimai dėl neskaidrumo, daromo poveikio ir kt. nepagrįsti. 2017-07-07 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atsakovei pavesta organizuoti konkursą, apimantį šešias Plungės mokyklas, o Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimo skyriaus vedėja J. G., padėdama parengti Pirkimo sąlygas, veikė kaip Plungės rajono savivaldybės administracijos (įgaliotinio) atstovė. Pažymi, kad 2017-09-25 J. G. elektroniniu laišku atsiuntė pavyzdines pirkimo sąlygas, kurios vėliau atsakovės buvo koreguotos ir keistos. Nežiūrint į pavyzdinių pirkimo sąlygų korekcijas, Pirkimo sąlygų failo metaduomenys nebuvo pakeisti. Dėl šios priežasties kaip Pirkimo sąlygų rengėja metaduomenyse nurodyta J. G., nors faktiškai jas parengė Komisijos 2017-09-28 protokolu už Pirkimų sąlygų rengimą atsakinga paskirta Komisijos narė buhalterė M. R.. Mano, kad informaciją apie pirkimą laikraščiui „Žemaitis“ pateikė ieškovė, nes nebuvo nurodyta informacija apie kitą tiekėją. Be to, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus C. K. pasisakyme jokios konfidencialios informacijos nepateikta, pateikta tik bendro pobūdžio informacija, kurią suinteresuota visuomenė turi teisę žinoti, – kad dėl gautos pretenzijos konkursas sustabdytas. Visi kiti kaltinimai neskaidrumu - tik ieškovės prielaidos ir spėlionės.
 12. Mano, kad faktas, jog pakeistos pirkimo sąlygos buvo paskelbtos tik prisijungusiems tiekėjams, nepažeidžia ieškovės teisių ir teisėtų interesų, todėl ieškovė neturi teisės reikšti ieškinį šiuo pagrindu. Pirkimo sąlygų patikslinimai niekaip neišplėtė tiekėjų dalyvavimo pirkime galimybių, jau nuo pat pradžių paskelbtose pirminėse Pirkimo sąlygose visiems tiekėjams buvo nurodyta, kad tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, siekdami atitikti kvalifikacinius reikalavimus. Mano, kad ieškovė, piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis, nesąžiningai kaltina atsakovę informacijos atskleidimu trečiajam asmeniui, nors pati ieškovė savo pasiūlymą pateikė ne per 20 minučių, kaip trečiasis asmuo, o per 2 minutes nuo kvietimo priėmimo dalyvauti pirkime.

6Trečiojo asmens UAB „Grūstė“ argumentai

 1. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti arba bylą nutraukti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad ieškinio argumentai dėl Pirkimo sąlygose nustatytos pasiūlymų mažiausios kainos vertinimo tvarkos pateikti pavėluotai, nesilaikant ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarkos. Kadangi pirkimas buvo paskelbtas 2017-11-22, pretenzija dėl supaprastinto pirkimo sąlygų paskelbimo turėjo būti pateikta per 5 darbo dienas, t. y. iki 2017-11-29 (VPĮ 102 str. 1 d. 2 p.). Dėl šios sąlygos ieškovė trečią pretenziją pateikė 2017-12-08, terminą praleido 10 dienų, todėl trečiasis asmuo vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga ir prašo bylą nutraukti CPK 293 str. 2 p. nurodytu pagrindu. Pritaria atsakovės argumentams, kad terminas nebuvo atnaujintas ir į trečiąją pretenziją nebuvo atsakyta.
 2. Kadangi ieškovė parengė ir pateikė savo pasiūlymą su nulinėmis maisto gamybos ir administracinių išlaidų reikšmėmis, vadinasi, ieškovei visos pirkimo sąlygos buvo aiškios, ieškovė teikė pretenzijas kitais pagrindais, kurios buvo išnagrinėtos. Trečiasis asmuo mano, kad ieškovė gali laimėti konkursą, nes pateikti pasiūlymai neįvertinti, nenustatyta jų atitiktis Pirkimo sąlygoms ir galimas pirkimo laimėtojas. Pažymi, kad pirkimo nutraukimas ypač naudingas ieškovei, nes kol nebus įvykdytas viešasis pirkimas, Plungės rajono mokyklos toliau pirks maitinimo paslaugas iš ieškovės – 2017-12-28 Plungės rajono savivaldybės administracija su ieškove susitarė pratęsti pirkimo sutartį iki 2018-03-30, nes nebaigtas pirkimas dėl ieškovės vis naujų pretenzijų ir ieškinio. Pažymi, kad pradėtas ginčas ieškovės teisėms įtakos neturi, nes pasiūlymas pateiktas ir ieškovė pretenduoja laimėti konkursą.
 3. Mano, kad ieškovė neįrodė, jog mažiausia galima kaina pirkime galėjo būti tik su nuliniais gamybos ir administracinių išlaidų įkainiais, nes kaina viešuosiuose pirkimuose gali būti ir minusinė. Taip ir yra šiuo atveju, kadangi tiekėjai, dirbdami mokyklose, turi galimybę gauti papildomų pajamų iš mokamo maitinimo veiklos, todėl turi galimybę siūlyti ne tik nulinius nemokamo socialiai remtinų mokinių (vaikų) maitinimo gamybos ar administravimo išlaidų įkainius, bet ir mažesnius už nulį įkainius, nepatirdami nuostolio bei konkuruodami tarpusavyje dėl mažiausios kainos. Tai, kad tiekėjai gali dengti nemokamo mokinių maitinimo paslaugų minusines išlaidas iš kitos savo pelningos veiklos mokyklose, susijusios su mokamo maitinimo teikimu už nuosavas mokyklų personalo ir mokinių, kurie nėra socialiai remtini, lėšas, siūlydami jiems platesnį patiekalų asortimentą, arba iš kitos tiekėjo veiklos, pripažino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010, kurioje buvo sprendžiamas klausimas, ar tiekėjo siūlomą nemokamo maitinimo paslaugų kainą, kurioje nenumatyta pelno marža arba ji yra minusinė, t. y. kuri yra nuostolinga, galima grįsti įmonės bendros apyvartos lėšomis iš kitos veiklos. Todėl mano, kad ieškinio argumentai dėl veiksmingos konkurencijos pirkime apribojimo yra visiškai neįrodyti. Pirkimo sąlygos ir jose nustatyta pasiūlymų vertinimo tvarka suteikia galimybę tiekėjams konkuruoti dėl mažiausios paslaugų kainos.
 4. Pasisakydamas dėl kainodaros, trečiasis asmuo nurodo, kad reikalavimas pasiūlyme išskirti maisto gamybos ir administracines išlaidas nevaržo tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime ir neturi įtakos pirkimo rezultatui, konkurencijai, apsisprendimui dalyvauti pirkime ir jį laimėti. Mano, kad kiekvienas dalyvis savarankiškai sprendžia, kokias maisto gamybos ir administracines išlaidas nurodys savo pasiūlyme. Pasiūlymai tarpusavyje vertinami ir lyginami ne pagal atskirų komponentų reikšmes-gamybos ar administravimo išlaidas, o pagal bendrą pasiūlymo kainą, į kurią kartu įeina maisto produktų įsigijimo, gamybos ir administravimo išlaidos. Ieškovės argumentas, kad dėl administracinių išlaidų išskyrimo pasiūlymo kainoje nepagrįstai padidės tiekėjų pasiūlymų kainos ir dėl to mokyklos permokės už paslaugas, grindžiamas nepagrįstomis prielaidomis. Be to, ieškovė pati pasiūlymą pirkimui pateikė su nulinėmis administracinėmis išlaidomis, t. y. pripažino, kad šių išlaidų dėl nemokamo maitinimo paslaugų apskritai nepatirs, arba šias išlaidas galbūt dengs iš mokamo maitinimo veiklos, ar jas įskaičiuos į bendras tiekėjo veiklos administracines sąnaudas, neišskirdama konkrečiam pirkimui. Dėl išdėstyto teigia, kad tai, kokias išlaidas nurodyti kiekvienoje pasiūlymo eilutėje yra tiekėjo pasirinkimas.
 5. Pasisakydama dėl Pirkimo sąlygų 76 punkto, numatančio perkančiosios organizacijos teisę nesudaryti sutarties su pirkimo laimėtoju, jeigu pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, pritarė atsakovės argumentams ir nurodo, kad ieškovė yra profesionali maitinimo paslaugų teikėja, todėl jai, kaip ir kitiems pirkimo dalyviams, taikomas reikalavimas žinoti maitinimo paslaugų teikimo veiklą reguliuojančius teisės aktus, susijusius su aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimais, ir jų laikytis. Pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 76 punktas nesutrukdė ieškovei pateikti pasiūlymą, dėl šio punkto pasiūlymas nebuvo atmestas, todėl reikalavimas nepagrįstas.
 6. Mano, kad ieškovės teiginiai dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos duomenų elektroniniame Pirkimo sąlygų faile priežastiniu ryšiu su deklaruojamu būtinumu nutraukti pirkimo procedūras niekaip nesusiję, nes faktas, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos ar atsakovės darbuotojai rengė Pirkimo sąlygas, nepažeidė ieškovės teisių ir teisėtų interesų. Be to, Plungės rajono savivaldybės administracija yra mokyklų steigėja, kuri įgaliojo atsakovę atlikti viešąjį pirkimą ir turi teisę stebėti kontroliuojamą pavaldžią įstaigą bei konsultuoti viešųjų pirkimų dokumentų rengimo klausimais.
 7. Pasisakydama dėl vietos žiniasklaidoje paviešintos informacijos apie VšĮ „Kretingos maistas“ dalyvavimą pirkime nurodo, kad ieškovė jau daug metų dalyvauja ir laimi Plungės rajono savivaldybėje organizuojamus mokinių maitinimo viešuosius pirkimus ir teikia šias paslaugas mokykloms pagal pratęstą sutartį iki šiol, todėl žiniasklaidoje nurodytas faktas apie šios įmonės dalyvavimą pirkime nėra neįprastas mokykloms, konkurentams ar visuomenei ir neturi jokios įtakos pirkimo eigai ir jo rezultatams. Pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, ne įgaliotoji, o įgaliotoja perkančioji organizacija sudarius pirkimo sutartį yra atsakinga ir jai taikomos ekonominės sankcijos už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-440-415/2015). Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai nėra Pirkimą vykdančios viešojo pirkimo komisijos nariai, nebalsuoja ir nepriima sprendimų dėl pirkimo sąlygų patvirtinimo ar pirkimo procedūrų atlikimo.
 8. Dėl pirkimo sąlygų pakeitimų paskelbimo tik prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams pritaria atsakovės argumentams ir pažymi, kad Pirkimo sąlygų patikslinimai niekaip neišplėtė tiekėjų dalyvavimo pirkime galimybių. Patikslinimas, kad iš pirkimo laimėtojo ar jo subtiekėjo, ar jungtinės veiklos partnerio bus reikalaujamas kvalifikaciją įrodantis dokumentas, nėra joks esminis pirkimo sąlygų pakeitimas, nes jau nuo pat pradžių paskelbtose pirminėse pirkimo sąlygose visiems tiekėjams buvo nurodyta, kad tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, siekdami atitikti kvalifikacinius reikalavimus. Pirkimo sąlygų pakeitimas buvo viešai paskelbtas CVP IS, taip pat šią informaciją galima pamatyti bei sąlygų pakeitimą parsisiųsti iš interneto.
 9. Nurodo, kad teiginys, jog trečiasis asmuo negalėjo per 20 minučių paruošti ir pateikti pasiūlymo taip pat grindžiamas prielaidomis, nes pasiūlymo parengimo tvarka buvo ypač paprasta – pagal Pirkimo sąlygų 50 punktą reikėjo parengti tik du dokumentus – užpildyti pasiūlymo formą pagal 2 priedą ir pateikti EBVPD dokumentą. Maitinimo paslaugų pirkimo sąlygos daugelyje mokyklų suformuluojamos panašiai, pagal vienodą kainodarą ir analogiškas pasiūlymų formas, todėl tiekėjui objektyviai užtenka kelių minučių tam, kad susipažintų su sąlygų turiniu ir užpildytų kainos pasiūlymą pagal Pirkimo sąlygų 2 priedą dviejuose puslapiuose. EBVPD dokumento pildymas taip pat greitas, nes tiekėjai elektroniniu būdu tik deklaruoja savo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, pažymėdami taškais skiltis „Taip“ arba „Ne“, kad atitinkamus reikalavimus jie atitinka, arba įrašydami skaičių, o tai faktiškai užtrunka iki 5 min. Pildant šį dokumentą pasiūlyme nereikia pateiki jokių kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, nes jų pagal Pirkimo sąlygų 20 punktą bus reikalaujama tik iš preliminaraus laimėtojo.
 10. Pažymi, kad pati ieškovė pasiūlymą pateikė per 5 minutes nuo pirkimo sąlygų pakeitimo paskelbimo ir pažeidimų nenustatyta.

7Teismas

konstatuoja:

8IV.

9Teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai:

10Ieškinys netenkintinas.

11

 1. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovė 2017-11-22 paskelbė viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu „Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygas (pirkimo Nr. 354788) (Priedas Nr. 1-2). Pirkimo objektas: Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimas.
 2. Ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ 2017-11-22 perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą, jame nurodė, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS, kituose pirkimo dokumentuose. Patvirtino, kad pasiūlymas visiškai atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
 3. Tačiau tarp šalių kilo ginčas. Dalyvaujanti Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomame atvirame supaprastintame konkurse ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ nurodė mananti, kad pirkimo sąlygos pritaikytos konkretaus tiekėjo laimėjimui, todėl prašo pripažinti, kad perkančiosios organizacijos nustatytų pirkimo sąlygų visuma neužtikrina sąžiningos konkurencijos (Pirkimo sąlygų 78, 80 punktai, Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ 2 lentelė), pripažinti Pirkimo sąlygų 76 punkte keliamą sąlygą neteisėta ir nutraukti pirkimo procedūras, nes jos vykdomos neskaidriai.
 4. Atsakovė į tai nurodė, kad ieškinio dalis dėl reikalavimo pripažinti, jog pirkimo sąlygų visuma neužtikrina sąžiningos tiekėjų konkurencijos (Pirkimo sąlygų 78, 80 punktai), teisme neturėjo būti priimta ir negali būti nagrinėjama, nes ji nekonkreti ir neaiški. Be to, dubliuoja kitą savarankišką ieškovės reikalavimą, pripažinti neteisėtu pasiūlymo formoje numatytą reikalavimą nurodyti „administravimo išlaidų“ įkainį. Teigia, kad ieškovė nebuvo pateikusi pretenzijos dėl Pirkimo sąlygų 78, 80 punktų, t. y. nesilaikė ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos, dėl to negali teikti ieškinio dėl šių sąlygų neteisėtumo ir ši ieškinio dalis turi būti palikta nenagrinėta. Tvirtina, kad ieškovė 2017-11-29 ir 2017-12-04 pateiktomis pretenzijomis neprašė nutraukti pirkimo procedūrų, o tik prašė pakoreguoti atitinkamas pirkimo sąlygas, ginčo dėl mažiausios kainos pasiūlymo vertinimo kriterijaus iki ieškinio pateikimo nebuvo, todėl tvirtina, kad šis ginčas negali būti nagrinėjimo dalykas teisme.
 5. Iš ieškovės į bylą pateiktų pretenzijų turinio matyti, kad ieškovė atsakovei Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos Viešųjų pirkimų komisijai 2017-11-29 pateikė pretenziją dėl perteklinių ir tiekėjų konkurenciją nepagrįstai ribojančių pirkimo sąlygų. Išdėstė argumentus dėl perkančiosios organizacijos komisijos nariams taikomų konfidencialumo įsipareigojimų nesilaikymo, nurodė, kad spaudoje buvo pateikta informacija apie gautą ieškovės pirmąją pretenziją dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų sprendimų. Prašė sustabdyti pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta pretenzija, o antrame pretenzijos punkte išdėstė reikalavimą nutraukti pirkimą, nes pretenzijoje nurodyti trūkumai negali būti pašalinti aptariamo pirkimo procedūrų metu, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų.
 6. Be to, VšĮ „Kretingos maistas“ 2017-11-29 pateiktoje pretenzijoje dėl perteklinių ir tiekėjų konkurenciją nepagrįstai ribojančių Pirkimo sąlygų (Priedas Nr. 2) nurodė, kad Sąlygų techninės specifikacijos 2.17. p. nustatytas reikalavimas, kad „Teikėjas užtikrina galimybę duomenis integruoti su mokinių nemokamo maitinimo registracijos žurnalu (SPIS) yra neteisėtas, kad reikalavimai nepagrįsti ir pertekliniai, nesusiję su pirkimo objektu (perkančioji organizacija siekia įsigyti mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugas, o ne e-paslaugas), pažeidžiantys viešųjų pirkimų principus, inter alia lygiateisiškumo bei nediskriminavimo. Pabrėžė, kad tokios Perkančiosios organizacijos nustatomos Konkurso sąlygos rodo, kad tik tiekėjai, turintys išskirtines sąlygas, susijusias su „SPIS“ sistemos savininkais ar valdytojais, gali dalyvauti konkurse ir be nuostolių įgyvendinti sutartį. „SPIS“ sistemos savininkai ir/ar valdytojai yra vieninteliai subjektai, kurie pagal Konkurso dokumentus (Techninę specifikaciją) gali užtikrinti reikalaujamų sąlygų įgyvendinimą, jiems tai yra neabejotinai žinomos aplinkybės, nes Konkurso sąlygos (Techninė specifikacija) yra viešos, o perkančioji organizacija nenurodė, kad derybose su šiuo subjektu tarpininkaus bei atitinkamai užtikrins, kad visi dalyviai turėtų vienodas konkurencines sąlygas, o „SPIS“ sistemos savininkai ar valdytojai atitinkamas elektronines paslaugas bet kuriam tiekėjui, laimėjusiam pirkimą, teiks nemokamai – t. y. tiekėjas jokių išlaidų dėl elektroninių paslaugų teikimo nepatirs, jas dengs Perkančioji organizacija (net, jeigu tokios paslaugos ir nebus teikiamos nemokamai, nenurodyta, jog perkančioji organizacija išsiderėjo visiems tiekėjams vienodas sąlygas, vienodus įkainius. Tokie įkainiai turėtų būti nurodyti sąlygose – nes tai būtų tiekėjo, laimėjusio Pirkimą, tiesioginiai paslaugų teikimo kaštai).
 7. 2017-12-04 atsakovei pateiktoje pretenzijoje, antrame pretenzijos punkte išdėstytas analogiškas reikalavimas nutraukti pirkimą, nurodant, kad dėstomojoje dalyje nurodyti trūkumai akivaizdžiai pažeidžia viešųjų pirkimų principus, įtvirtintus LR VPĮ 17 str. 1 d., bei teismų formuojamą praktiką. Atsižvelgiant į aptartą manytina, kad atsakovės teiginys, jog ieškovė nei 2017-11-29, nei 2017-12-04 pateikta pretenzija neprašė nutraukti pirkimo procedūrų, nepagrįstas.
 8. Atsakovė teiginys, kad ieškovė nebuvo pateikusi pretenzijos dėl Pirkimo sąlygų 78 ir 80 punktų, todėl negali teikti ieškinio dėl šių sąlygų neteisėtumo, kad ši ieškinio dalis turi būti palikta nenagrinėta, nes nesilaikyta VPĮ 101 str. 3 d. nustatytos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos pripažintina nepagrįsta. Iš ieškovės 2017-11-29 pateiktos pretenzijos turinio matyti, kad ieškovė išsakė pretenzijas dėl mažiausios kainos vertinimo kriterijaus, išsakė prieštaravimus dėl Pirkimo sąlygų 76 ir 78 punktuose nustatytų sąlygų, kuriuose nurodyta, jog Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Taip pat akivaizdu, kad ir atsakovė 2017-12-04 į pretenziją atsakė bei pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą iki 2017-12-12, todėl spręstina, jog atsakovės argumentas, kad nesilaikyta VPĮ 101 str. 3 d. nustatytos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos neatitinka faktinių aplinkybių.
 9. Turėtina omenyje, kad 2017-12-04 atsakydama į 2017-11-29 tiekėjo pretenziją atsakovė panaikino Techninės specifikacijos 2.17 punktą, o Pirkimo sąlygų 21 punkto 2 lentelės 5 papunktyje nustatytą kvalifikacinį reikalavimą pakeitė ir nurodė, kad su pasiūlymu pateikiama: EBVPD Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas ar pasitelktas subtiekėjas, jungtinės veiklos partneris yra patvirtintas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūroje pareiškėjas pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisykles. Sutiko su pretenzija dėl nepagristų reikalavimų valgiaraščiams ir technines specifikacijos 3.1.3. punktą pakeitė taip: atsižvelgdamas į pietų patiekalų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje http://www.smlpc.lt ir/arba pagal Teikėjo parengtus patiekalų pavyzdžius, derina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka. Taigi, akivaizdu, kad šioje dalyje į pretenziją ir jos argumentus buvo atsižvelgta, pretenzija patenkinta.
 10. Akivaizdu, kad 2017-12-05 atsakydama į pretenziją dėl Perkančiosios organizacijos neteisėtų sprendimų, atsakovė pranešė, kad 21 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimai nebuvo pakeisti, o tik papildyti. Su koreguotomis ir papildytomis Konkurso sąlygomis gali susipažinti visi prisijungę Tiekėjai prie pirkimo CVP IS priemonėmis. Į pretenziją dėl Pirkimo sąlygų 78 punkto, dėl to, kad Viešųjų pirkimų komisijos sprendimu buvo pasirinktas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, 2017-12-04 atsakymu pažymėjo, kad tai neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Su pretenzija dėl netinkamos kainodaros pirkime nesutiko, nurodė, kad vadovaujasi Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2017m. lapkričio 10 dienos Nr. D-966 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų pirkimo maksimalios vertės tvirtinimo“ ir reikalavimą atmetė. 2017-12-04 atnaujino pirkimo procedūras ir pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą iki 2017-12-12.
 11. Ieškovė 2017-12-08 Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos Viešųjų pirkimų komisijai pateikė trečią pretenziją prašydama nutraukti pirkimo procedūras ir naujai organizuojamame nemokamo maitinimo paslaugų teikimo viešajame pirkime ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinkti taikant kainos/kaštų ir kokybės santykio kriterijų. Šioje pretenzijoje iškėlė klausimą dėl Pirkimo sąlygų pašalinti sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ 2 lentelės, kurioje nurodyta tiekėjui pateikti vieno mokinio/vaiko vienos dienos maisto produktų kainą (Eur su PVM); vieno mokinio/vaiko vienos dienos maisto gaminimo kainą (Eur su PVM); vieno mokinio/vaiko vienos dienos maitinimo administravimo kainą (Eur su PVM). Ieškovė nurodo nesuvokianti, kokiu būdu maitinimo administravimo įkainis nepatenka į gamybos įkainį, kas sudaro administravimo įkainį ir mano, kad administravimo įkainis yra elementari gamybos išlaidų dalis. Tvirtina, kad jeigu perkančioji organizacija mano priešingai, tada privalo sąlygose aiškiai nurodyti, kokie kaštai, jos nuomone sudaro gamybos įkainį, o kokie – administravimo įkainį, bei aiškiai motyvuoti, kodėl administravimo įkainis išskirtinas iš gamybos išlaidų bloko. Tvirtina, kad atsakovė faktiškai apribojo „gamybos išlaidas“, tačiau atskirai išskyrė kategoriją „administravimo išlaidos“, kurios nėra ribojamos, tokiu būdu pažeistas įstatymas, todėl „administravimo išlaidų“ įkainis turi būti panaikintas.
 12. Atsakovė 2017-12-11 šią pretenziją atmetė, nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 55 straipsnio 2 dalis leidžia išrinkti naudingiausią pasiūlymą tik pagal kainą. Dėl Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 lentelės jokios pozicijos nenurodė.
 13. Sprendžiant šalių ginčą ar Perkančiosios organizacijos nustatytų pirkimo sąlygų visuma neužtikrina sąžiningos konkurencijos, aptartinas ginčijamų pirkimo sąlygų turinys. Akivaizdu, jog Pirkimo sąlygų „Pasiūlymų atmetimo priežastys“ (Priedas Nr. 1-1), 76 punkte nurodyta, kad Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.
 14. Akivaizdu, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 2 d. nurodyta, jog Perkančioji organizacija turi siekti, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai; vykdant pirkimo sutartis būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir šio įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose. Spręstina, jog šis Perkančiosios organizacijos reikalavimas aiškus, nes ši norma yra blanketinė, nukreipianti į kitus teisės aktus, o įstatymo nežinojimu negalima pateisinti aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir šio įstatymo VPĮ priede nurodytose tarptautinėse konvencijose, nesilaikymo. Manytina, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodžiusi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatą, tuo sąžiningos tiekėjų konkurencijos neapribojo.
 15. Dėl Pirkimo sąlygose „Pasiūlymų vertinimas“, 78 punkto akivaizdu, kad jame nurodyta, jog Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
 16. Pirkimo sąlygose „Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas“, 80 punkte yra nurodyta, kad pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
 17. Turėtina omenyje, kad atsakydama į pretenziją dėl Pirkimo sąlygų 78 punkto atsakovė pažymėjo, kad jis neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. 1 d. 3 p. Teismui taip pat akivaizdu, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. 1 d., kuri numato pasiūlymų vertinimo ir palyginimo kriterijus, 55 straipsnio 3 punkte numatyta, jog kaina yra vienas iš kriterijų, pagal kurį Perkančioji organizacija gali išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Atsižvelgiant į aptartą konstatuotina, jog perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 78 punkte nustačiusi, jog ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal kainos kriterijų, šią pirkimo sąlygą pagrindė ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes darytina išvada, jog tai nesudaro pagrindo išvadai, kad perkančiosios organizacijos sprendimu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinkti pagal kainą buvo pažeistas viešųjų pirkimų principas. Teigti, kad jeigu tiekėjų kainos vienodos savaime reiškia, kad ribojama konkurencija, nėra objektyvaus pagrindo.
 18. Iš Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos Viešųjų pirkimų komisijos 2018-01-03 posėdžio protokolo Nr. 11 akivaizdu, kad darbotvarkės klausimu dėl tiekėjų pateiktų pasiūlymų eilės nustatymo buvo svarstyta, jog gauti pasiūlymai kainų atžvilgiu yra vienodi, būtent tiek VšĮ „Kretingos maistas“, tiek UAB „Grūstė“ pasiūlė nemokamo maitinimo kainą už 171 114,00 Eur su PVM ir skiriasi tik pasiūlymų pateikimo laikas. Vadovaujantis Konkurso sąlygų 80 punktu tiekėjų pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, pirmas į eilę yra įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Atsižvelgiant į Konkurso sąlygas nutarta sudaryti tiekėjų pasiūlymo eilę sekančiai: 1. UAB „Grūstė“, kaina-171 114,00 Eur su PVM (pasiūlymas pateiktas 2017-11-22 10.43 val.). 2. VšĮ „Kretingos maistas“,- kaina 171 114,00 Eur su PVM (pasiūlymas pateiktas 2017-11-22 13.12 val.). Šiam nutarimui pritarė visi šeši posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai.
 19. VPĮ 45 str. 1 d. numatyta, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio įstatymo 55, 56 ir 57 straipsnių nuostatomis, laimėjusį nustato pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, jeigu tenkinamos visos minėtame straipsnyje numatytos sąlygos. Turint omenyje, kad ir Pirkimo sąlygų 80 punkte yra nurodyta, jog pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka, o jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai, darytina išvada, kad perkančioji organizacija sudarant pasiūlymų eilę ir pirmesniu į ją įrašydama tiekėją, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai, vertinimą taip pat atliko pagal iš anksto visiems žinomas sąlygas. Atsižvelgiant į tai kas aptarta anksčiau teigti, kad tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principas buvo pažeistas, įtikinamų aplinkybių nenustatyta. Ieškovės teiginiai, kad trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ negalėjo per 20 minučių paruošti ir pateikti pasiūlymo vertintini kaip ieškovės prielaidos ir spėliojimai. Iš Pirkimo sąlygų 50 punkto turinio matyti, kad pakako parengti du dokumentus – užpildyti pasiūlymo formą pagal 2 priedą ir pateikti EBVPD dokumentą. Manytina, kad verslo subjektams, kurie nuolat dalyvaujantiems panašiuose pirkimuose, tokio pasiūlymo parengimo ir pateikimo tvarka yra įprasta veiklos sritis ir nėra pagrindo ją vertinti kaip sudėtingą ar nežinomą.
 20. Vertinant reikalavimą iš Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ 2 lentelės pašalinti sąlygą, įpareigojančią tiekėją pateikti vieno mokinio/vaiko vienos dienos maitinimo administravimo kainą (Eur su PVM), turėtina omenyje, kad ieškovė kritikuodama šią pasiūlymo formoje numatytą sąlygą kaip neteisėtą kriterijų, vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013. Nurodo, kad minėtoje nutartyje akcentuota, jog „Tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principas lemia tai, kad tiekėjų pasiūlymų vertinimas turi būti atliekamas pagal iš anksto visiems žinomas sąlygas. Šiuo tikslu perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad palyginti panašių kainų pasiūlymai nebūtų tarpusavyje išskiriami ir vienam iš tiekėjų nepagrįstai nebūtų pasunkintas varžymasis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad viešo konkurso metu savo pasiūlymus pateikė trys tiekėjai (UAB ,,Pontem“, VšĮ ,,Kretingos maistas“ ir UAB ,,Dussmann Service“), mažiausią pasiūlymo kainą nurodė UAB ,,Pontem“ ir VšĮ ,,Kretingos maistas“, pastarojo pasiūlymas pateiktas anksčiausiai iš kitų tiekėjų“. Teismas turi omenyje, kad minėtoje nutartyje yra nurodyta ir tai, jog išnagrinėtoje byloje nėra atskleista, kas sudaro vadinamąsias „administravimo išlaidas“, dėl kurių kainos tiekėjai gali varžytis ir kokią bendros pirkimo kainos dalį jos sudaro. Teisėjų kolegija akcentavo esant pagrindą manyti, kad administravimo išlaidos sudarytų labai nedidelę viso pirkimo vertės dalį. Taigi, turint omenyje aptartas aplinkybes, bei įvertinus, kad ir ieškovės nurodytoje byloje Nr. 3K-3-198/2013 nebuvo atskleista kas sudaro „administravimo išlaidas“, bei turint omenyje, kad nagrinėjamu atveju abu pirkime dalyvavę tiekėjai nurodė vienodas, t. y. „0“ „administravimo išlaidas“, tačiau nepaisant to pateikė vienodos kainos pasiūlymą, darytina išvada, kad tiekėjų konkurencija šia sąlyga, įpareigojančia tiekėją pateikti vieno mokinio/vaiko vienos dienos maitinimo administravimo kainą (Eur su PVM), apribota nebuvo. Kita vertus, byloje Nr. 3K-3-198/2013, ginčas vyko dėl konkurenciją ribojančių ir diskriminacinių sąlygų nustatant minimalią leistiną kainą pirkime. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje minimali leistina gamybos išlaidų vertė nustatyta nebuvo, priešingai, – buvo nustatyta maksimali gamybos išlaidų vertė. Spręstina, kad maitinimo administravimo išlaidos – tai kitos išlaidos, susijusios su maitinimo paslaugų administravimu (veiklos civilinės atsakomybės draudimo išlaidos, darbuotojų mokymams skirtos išlaidos, ar kt.), todėl „administravimo išlaidų“ įkainio teisėtumo klausimas nėra reikšmingas, kadangi viešo konkurso dalyviai savo nuožiūra galėjo ne tik nurodyti bet kokias sumas, tačiau nurodyti ir nulinę reikšmę, ką kaip akivaizdu iš pateiktų pasiūlymų ir padarė. O kadangi ieškovė parengė ir pateikė savo pasiūlymą taip pat su nulinėmis maisto gamybos ir administracinių išlaidų reikšmėmis, vadinasi, ieškovei visos pirkimo sąlygos buvo aiškios. Atsižvelgiant į tai kas aptarta anksčiau, manytina, jog nėra pagrindo pirkimo sąlygą dėl administravimo kainos pripažinti neteisėta.
 21. Ieškovės teiginiai, kad pirkimo sąlygas rengė ne Perkančioji organizacija, kad jų autorius yra Viešųjų pirkimo skyriaus vedėja J. G., kad atsakovės darbuotojai viešino informaciją, susijusią su pirkimu tretiesiems asmenims, nes regioniniame Telšių laikraštyje buvo paskelbtas straipsnis apie pirkimą, laikytina ieškovės nuomone. Iš į bylą pateikto straipsnio turinio matyti, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus C. K. pasisakyme išdėstyta tik bendro pobūdžio informacija, tuo tarpu jokios konfidencialios informacijos nėra, informacijos apie kitus tiekėjus tai pat nėra, todėl teigti, kad „neoficialiu“ informacijos šaltiniu buvo atsakovė nėra pagrindo. Manytina, kad spaudoje pateiktus teiginius Viešojo pirkimo komisija neatsako. Be to, Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariai sprendimus priima savarankiškai komisijos posėdžiuose. Tuo tarpu bylos duomenys patvirtina, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimo skyriaus vedėja J. G., padėdama parengti Pirkimo sąlygas, veikė kaip Plungės rajono savivaldybės administracijos (įgaliotinio) atstovė, todėl ieškinio argumentai, kad per ją nenustatyti asmenys darė neteisėtą poveikį ar buvo proteguojami, teismo vertintini kaip deklaratyvūs ir neįrodyti (CPK 178 str.).
 22. Apibendrinant visa tai, kas aptarta anksčiau, teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija, nustatydama teikėjų pasiūlymų atrankos kriterijus pagal mažiausios kainos pasiūlymą (78 p.), pagal tai, jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodas, jį atsirinks pagal pirmesnį į šią eilę įrašomą tiekėją, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai ir tai, kad pasilieka teisę nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nesudaro pagrindo spręsti, kad aptartų sąlygų visuma neužtikrino sąžiningos tiekėjų konkurencijos, kadangi tai, jog perkančioji organizacija gali rinktis pagal kainos ir pasiūlymo pateikimo operatyvumą, neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Kadangi pateikdami pasiūlymą abu tiekėjai išpildydami Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 lentelės sąlygą dėl vieno mokinio/vaiko vienos dienos maitinimo administravimo kainos, t. y. „administravimo išlaidų“, ją taip pat nurodė vienodą (būtent „0“), vadinasi minėtą sąlygą traktuoti kaip neužtikrinančią sąžiningos konkurencijos, nėra pagrindo. Darytina išvada, kad ieškovė, kaip savo srities profesionalė iki šiol atsakovei teikianti analogišką nemokamo mokinių maitinimo paslaugą (sutartis pratęsta iki 2018-03-30), turėjo visas galimybes konkuruoti pateikdama tiek ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, tiek pasiūlymą pateikdama greičiausiai, nes Perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kad laimėtojas bus atrenkamas tiek pagal kainos, tiek pagal pasiūlymo pateikimo operatyvumo kriterijus. Manytina, kad jeigu tiekėjų kainos vienodos, tai savaime nereiškia, kad yra ribojama tiekėjų konkurencija.
 23. Turint omenyje byloje ištirtus įrodymus, jų visumos duomenis, atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, įrodymų, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygomis sudarė prielaidas tiekėjams nustatyti vienodą pasiūlymo kainą ir varžytis tik dėl pasiūlymo pateikimo momento, tuo apribojant tarpusavio konkurenciją dalyvaujant viešajame pirkime, duomenų nenustatyta.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 2. Ieškovės atstovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodė jų patyrusi už 4 062,58 Eur, pateikė sąskaitas faktūras. Kadangi ieškovės ieškinys netenkintinas, bylinėjimosi išlaidos ieškovei nepriteistinos.
 3. Atsakovės Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos atstovas, advokatas A. M. pateikė prašymą priteisti iš ieškovės VšĮ ,,Kretingos maistas“ atsakovei pastarosios patirtas bylinėjimosi išlaidos – 3 000 Eur (Dok. Nr. 2175). Nurodė, kad jas sudaro išlaidos, patirtos už teisines paslaugas, t. y. susipažinimą su byla, konsultacijas, procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą pirmosios instancijos teisme. Pateikė sąskaitas už teisines paslaugas ir savo sąskaitos išrašą, kurie patvirtina, kad atsakovė advokatui sumokėjo 3 000 Eur sumą.
 4. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ taip pat pateikė prašymą dėl 2 468,40 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo (Dok. Nr. 3611). Prašymui pagrįsti pateikė 2018-02-08 PVM sąskaitą faktūra ir 2018-02-15 mokėjimo nurodymą. Iš pateiktų dokumentų akivaizdu, jog UAB „Grūstė“ advokatui sumokėjo 2 468,40 Eur sumą. Iš atliktų darbų išklotinės akivaizdu, kad išlaidas, patirtas už teisines paslaugas sudaro atsiliepimas į ieškinį, atsiliepimas į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir triplikas.
 5. Kadangi ieškinys atmestinas, šie atsakovės ir trečiojo asmens prašymai tenkintini. Jų sumokėtos sumos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, kuriuo buvo pakeistas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, rekomenduojamo priteisti užmokesčio (apskaičiuotina pagal 2017 m. III ketvirčio – bruto, kuris buvo 850,8 Eur). Atsižvelgiant į tai, netenkinus ieškinio, atsakovei ir trečiajam asmeniui, byloje turintiems priešingą interesą, priteistinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį atmesti.

15Priteisti atsakovei Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iš ieškovės VšĮ ,,Kretingos maistas“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), 3 000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Grūstė“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ) iš ieškovės VšĮ ,,Kretingos maistas“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), 2 468,40 Eur. bylinėjimosi išlaidų.

17Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai