Byla 2-13-776/2017
Dėl servituto nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant ieškovams G. K. ir M. R. ir jų bei ieškovių E. K. ir S. R. atstovui advokato padėjėjui Žilvinui Kazlauskui, atsakovės UAB „Turtuvos grupė“ atstovei advokatei Snežanai Raižienei, atsakovų V. K. ir R. K. atstovui advokatui Simui Šuminui, atsakovo S. K. atstovei advokato padėjėjai Inetai Kačenauskienei, trečiajam asmeniui I. B., trečiojo asmens Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei Ž. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. K., E. K., M. R. ir S. R. patikslintus ieškinius atsakovams UAB „Turtuvos grupė“, V. K., R. K., S. K., Svajūnei E. K. ir D. B., tretiesiems asmenims Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, I. B. ir UAB „Intractus“ dėl servituto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. ieškovai G. K. ir E. K. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydami nustatyti jiems bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), kelio servitutą, sutiekiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis per atsakovams UAB „Turtuvos grupė“, V. K., R. K., S. K., Svajūnei E. K. ir D. B. priklausantį žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai nurodė, kad į jiems priklausantį žemės sklypą galima patekti tik per atsakovams priklausantį žemės sklypą.
 2. Ieškovai M. R. ir S. R. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydami nustatyti jiems bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), kelio servitutą, sutiekiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis per atsakovams UAB „Turtuvos grupė“, V. K., R. K., S. K., Svajūnei E. K. ir D. B. priklausantį žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai nurodė, kad į jiems priklausantį žemės sklypą galima patekti tik per atsakovams priklausantį žemės sklypą.
 3. Atsakovai V. K. ir R. K. pateikė atsiliepimą į patikslintus ieškinius, kuriame prašė dėl servituto nustatymo bei dėl kompensacijos ir servituto atlygintinumo dydžio spręsti teismo nuožiūra, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai nurodė, kad niekada neprieštaravo tam, kad ieškovams būtų nustatytas kelio servitutas, tačiau, atsakovų nuomone, ieškovai privalo prisiimti pareigą kompensuoti atsirasiančius nuostolius. Atsakovai pateikė rašytinius paaiškinimus ir prašė nustatyti atlygintinį servitutą, priteisiant iš ieškovų M. R. ir S. R. 1 000,00 Eur dydžio vienkartinę kompensaciją bei priteisiant iš ieškovų M. R. ir S. R. ir G. K. ir E. K. po 100,00 Eur per metus iki kiekvienų einamųjų metų birželio 1 d.
 4. Atsakovai S. K. ir Svajūnė E. K. pateikė atsiliepimą į patikslintus ieškinius, kuriame prašė dėl servituto nustatymo bei dėl servituto atlygintinumo ir tęstinumo spręsti teismo nuožiūra, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovų nuomone, tai, kad ieškovai nenurodė, kokiomis sąlygomis reikalauja nustatyti servitutus, t. y. pageidauja atlygintinio ar neatlygintinio, terminuoto ar neterminuoto servituto, neproporcingai riboja savininkų teises. Atsakovai pabrėžė, kad servituto atlygintinumas yra preziumuojamas.
 5. Trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į patikslintus ieškinius, kuriame prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra. Trečiojo asmens nuomone, nustatytas servitutas užtikrintų ieškovų poreikį tinkamai naudotis viešpataujančiuoju daiktu, tačiau atsakovų teisių ribojimas turėtų atitikti proporcingumo ir savininkų interesų pusiausvyros principus.
 6. Atsakovas D. B. pateikė atsiliepimą į patikslintus ieškinius, kuriame nurodė, kad su jais sutinka iš dalies. Atsakovas nurodė, kad reikalavimas nustatyti kelio servitutą yra pagrįstas, tačiau atsakovas nesutiko, kad iš jo būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos, nes, atsakovo nuomone, nėra jokio priežastinio ryšio tarp jo veiksmų ir ieškovų patirtų bylinėjimosi išlaidų, priešingų pozicijų taip pat nėra. Atsakovas nurodė, kad jis niekada neprieštaravo, kad ieškovams būtų suteikta teisė naudotis ginčo žemės sklypu, o iki ginčo žemės sklypo dalies įsigijimo pats reiškė reikalavimą nustatyti kelio servitutą bei palaikė ieškovų tapačius reikalavimus.
 7. Trečiasis asmuo UAB „Intractus“ pateikė atsiliepimą į patikslintus ieškinius, kuriame sutiko su ieškiniais. Trečiojo asmens nuomone, kelio servituto neatlygintinis nustatymas atsakovų žemės sklype atitinka savininkų interesų pusiausvyrą, o byloje nėra duomenų, kad atsakovai rengtųsi panaikinti kelią, juo nesinaudoti arba žemės sklypą panaudoti kitiems tikslams, todėl atsakovų teisės dėl servituto nustatymo esmingai nebus suvaržytos ir jie nepatirs nuostolių.
 8. Atsakovė UAB „Turtuvos grupė“ pateikė atsiliepimus į ieškinius, kuriuose nurodė, kad ieškovų teisė į servitutą nėra pažeista, nes atsakovė nėra išreiškusi valios nesuteikti ieškovams servituto, tačiau tarp šalių yra kilęs ginčas dėl servituto atlygintinumo. Atsakovė nuomone, ieškovai, prašydami nustatyti neatlygintinį kelio servitutą, turi įrodyti, kodėl servitutas neatlygintinis. Atsakovė nurodė, kad kelio servitutas turi būti atlygintinis, nes atsiras kelio įrengimo ir priežiūros išlaidos. Atsakovė pateikė rašytinius paaiškinimus, nurodydama, kad atlikus paskaičiavimus ieškovai G. K. ir E. K. per metus turėtų mokėti 142,91 Eur, o ieškovai M. R. ir S. R. – 175,60 Eur.
 9. Ieškovas G. K. teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje nurodytus reikalavimus, prašė jį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas iš visų atsakovų, išskyrus iš atsakovų D. B. ir Svajūnės E. K.. Ieškovas paaiškino, kad neturi kitų būdų naudotis nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, jei nebus nustatytas kelio servitutas atsakovams priklausančiam žemės sklypui. Ieškovas nurodė, kad privažiavimas prie žemės sklypo numatytas detaliuoju planu. Ieškovas nurodė, kad sutinka prisidėti prie kelio priežiūros ir sumokėti protingą atlyginimą.
 10. Ieškovas M. R. teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje nurodytus reikalavimus, prašė jį tenkinti. Ieškovas sutiko, kad servitutas būtų atlygintinis.
 11. Ieškovų G. K., E. K., M. R. ir S. R. atstovas advokato padėjėjas Žilvinas Kazlauskas teismo posėdžio metu prašė nustatyti teismo sprendimu servitutą, suteikiantį teisę ieškovams naudotis atsakovams priklausančiu žemės sklypu privažiuoti prie nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ir priteisti solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Atstovo teigimu, servitutas turi būti nustatytas neatlygintinis, nes nėra duomenų, kokia dalimi sumažės žemės sklypo vertė, o ieškovai sutinka prisidėti prie kelio priežiūros. Atstovas nurodė, kad servituto taikymas savo esme negali būti tarnaujančiojo daikto savininko pelnymasis iš viešpataujančiojo daikto savininko, todėl atsakovės UAB „Turtuvos grupės“ pelno siekimas nustatant servitutą nepagrįstas, prieštaraujantis servituto esmei. Atstovas nurodė, kad servituto atlygintinumas turėtų būti sprendžiamas atskiroje civilinėje byloje, o atlyginimo dydis turi būti įrodytas atsakovų, ko nagrinėjamu atveju atsakovai nepadarė. Atstovas nurodė, kad 1,84 Eur mokestis per metus būtų pagrįstas ir objektyvus atlyginimas už servitutą.
 12. Atsakovės UAB „Turtuvos grupė“ atstovė advokatė Snežana Raižienė teismo posėdžio metu nurodė, kad ginčo dėl servituto nustatymo nėra, tačiau būtina išspręsti atlygintinumo klausimą. Atstovė prašė priteisti 142,00 Eur periodinę kompensaciją iš ieškovų G. K., E. K. ir 175,00 Eur periodinę kompensaciją iš ieškovų M. R. ir S. R.. Atstovė nurodė, kad teismui nustačius atlygintinį servitutą būtina laikyti, kad ieškinys netenkintas ir priteisti iš ieškovų atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 13. Atsakovų V. K. ir R. K. atstovas advokatas Simas Šuminas teismo posėdžio metu nurodė, kad ginčo dėl servituto nustatymo nėra, tačiau būtina išspręsti servituto atlygintinumo klausimą. Atstovas nurodė, kad pateikė duomenis, kiek atsakovai išleidžia kelio priežiūrai, ir kurių pagrindu turi būti nustatytas servituto atlygintinumas.
 14. Atsakovo S. K. atstovė advokato padėjėja I. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad ginčo dėl servituto nustatymo nėra, tačiau būtina nustatyti protingą atlyginimo už servitutą dydį ir priteisti atsakovo išlaidas advokato Simo Šumino pagalbai apmokėti. Atstovės nuomone, kelio priežiūra kainuoja, todėl teismas turi nustatyti protingą atlyginimo dydį. Atstovės teigimu, patys ieškovai tinkamai nesuformuluoja reikalavimo dėl atlygintinumo, nes, viena vertus, reikalauja neatlygintinio servituto, tačiau, kita vertus, nurodo, kad protingas atlyginimas turėtų būti priteistas.
 15. Trečiojo asmens Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovė Ž. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovų ieškinius palieka išspręsti teismo nuožiūra.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Dėl servituto nustatymo teismo sprendimu

 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.117 straipsnį kelio servitutu gali būti nustatoma teisė naudotis pėsčiųjų taku, antžeminėms transporto priemonėms skirtu keliu ir taku galvijams varyti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.119 straipsnis reglamentuoja kelio servitutą, suteikiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis, kurį nagrinėjamu atveju ir prašo nustatyti ieškovai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.119 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, kai kelio servitutu suteikiama teisė važiuoti transporto priemonėmis, papildomai nenustatant galimybės pasinaudoti juo kitais tikslais ir nenustatant naudojimosi juo apribojimų, laikoma, kad tokiu keliu galima važiuoti įvairiomis transporto priemonėmis ir naudotis kaip pėsčiųjų taku.
 2. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.124 straipsnio 1 dalį servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais – administracinis aktas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu: 1) savininkų nesutarimas ir 2) būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį. Pažymėtina, kad savininkų nesusitarimo faktas konstatuotinas ne tik tada, kai įrodoma, kad siekiantis servituto asmuo teikė tarnaujančiuoju pripažintino daikto savininkui konkrečius pasiūlymus ir šis su jais visais ar iš dalies nesutiko, bet ir tada, kai įrodymais patvirtinta, kad susitarimas neįmanomas dėl esminio šalių požiūrių skirtumo į susidariusias situacijas ir jų sprendimo būdų, konflikto, nesantaikos ir pan., t. y. esant patikimų duomenų, kad tarp šalių kilęs ginčas dėl teisės spręstinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2010).
 3. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad ieškovams G. K. ir E. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), kuriam nustatytas naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, o M. R. ir S. R. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), kuriam nustatytas naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Šie žemės sklypai suformuoti žemės sklypų ( - ) detaliuoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-266 „Dėl žemės sklypų ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“. Pagal galiojančio detaliojo plano sprendinius į ieškovams priklausančius žemės sklypus įvažiavimas numatytas žemės sklypu (unikalus Nr. ( - )), esančiu ( - ), kuriam nustatytas naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis šis žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybė teise priklauso atsakovams UAB „Turtuvos grupės“ (1199/1808 dalys), V. K. ir R. K. (bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybė teise 203/1808 dalys), S. K. (po sutuoktinės D. K. mirties priėmus palikimą 152/1808 dalys), Svajūnei E. K. (po motinos D. K. mirties priėmus palikimą 51/1808 dalys) ir D. B. (203/1808 dalys).
 4. Nagrinėjamu atveju savininkų nesutarimas dėl servituto nustatymo pasireiškia specifiškai, t. y. nors atsakovai neginčija, kad vienintelis būdas užtikrinti ieškovams teisę naudoti pagal paskirtį jiems priklausančius žemės sklypus yra kelio servituto nustatymas jiems priklausančiam ginčo žemės sklypui, tačiau šalys nesudaro sandorio dėl servituto nustatymo. Kitų galimybių ieškovams įgyvendinti nuosavybės teises ir patekti į jiems nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus neapribojant atsakovų teisių ir interesų nėra. Todėl vertintina, kad susitarimas tarp šalių neįmanomas ir ginčas dėl servituto turi būti išspręstas teismo ir dėl to egzistuoja visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu.
 5. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro 2017 m. vasario 20 d. nutarimu ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-56227-16 su vėlesniais patikslinimais atsakovei UAB „Turtuvos grupės“ laikinai apribota nuosavybės teisė į jai priklausančią ginčo žemės sklypo 1199/1808 dalį. Šiuo nutarimu atsakovei UAB „Turtuvos grupės“ visiškai apribota nuosavybės teisė, t. y. uždraudžiant turtą valdyti, jį naudoti ir juo disponuoti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.127 straipsnyje reglamentuojami servituto nustatymo apribojimai, o Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.128 straipsnyje nurodyti daiktai, kuriems gali būti nustatomas teismo servitutas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal nurodytą galiojantį teisinį reglamentavimą nėra draudžiama teismo sprendimu nustatyti kelio servitutą žemės sklypui, kurio savininkui laikinai apribota nuosavybės teisė į jį, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju tai nėra kliūtis nustatyti ieškovų prašomą kelio servitutą atsakovei nuosavybės teise priklausančiai ginčo žemės sklypo daliai.
 6. Kaip minėta, atsakovai sutinka su ieškovų reikalavimų nustatyti kelio servitutą ir ginčo dėl kelio servituto nustatymo teismo sprendimu nėra, todėl ieškovams G. K. ir E. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), – viešpataujančiajam daiktui – nustatytinas neterminuotas kelio servitutas, suteikiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis per atsakovams UAB „Turtuvos grupė“, V. K., R. K., S. K., Svajūnei E. K. ir D. B. priklausantį žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), – tarnaujantįjį daiktą, o M. R. ir S. R. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ), – viešpataujančiajam daiktui – nustatytinas neterminuotas kelio servitutas, sutiekiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis per atsakovams UAB „Turtuvos grupė“, V. K., R. K., S. K., Svajūnei E. K. ir D. B. priklausantį žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), – tarnaujantįjį daiktą.

7Dėl servituto atlygintinumo

 1. Kaip teisingai pastebėjo atsakovai, teisiniai santykiai dėl servituto nustatymo yra grindžiami atlygintinumo principu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.129 straipsnyje nustatyta, kad dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta viešpataujančiojo daikto savininko prievolė mokėti vienkartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančiojo daikto savininkui.
 2. Sprendžiant dėl servituto atlygintinumo ir nuostolių atlyginimo dydžio yra įgyvendinamas šalių interesų pusiausvyros principas, o pagal teismų formuojamą praktiką servitutas gali būti neatlygintinis tik išimtiniais atvejais, konstatavus tam konkretų pagrindą (pvz., atitinkamą šalių susitarimą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2015).
 3. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, nors servituto nustatymas yra teisėtas veiksmas, jis gali sukelti tarnaujančiojo daikto savininkui turtinių ir neturtinių netekimų, suvaržymų ar nepatogumų, kurie turi būti kompensuojami. Ekonomine prasme tai – žala. Žalos piniginė išraiška – nuostoliai. Teisėtais veiksmais padaryti nuostoliai įstatymo nustatytais atvejais yra atlyginami (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio 3 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.129 straipsnį turi būti atlyginami konkretūs nuostoliai, kurie turi būti įrodyti, taip pat kiti netekimai, kurie atsiranda dėl servituto nustatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225-611/2016).
 4. Pastebėtina, kad, kai viena šalių siekia servituto nustatymo, teisingo atlyginimo klausimas privalo būti svarstomas, net ir nesant pareikšto savarankiško reikalavimo atlyginti nuostolius Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.129 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59-219/2017). Todėl ieškovų argumentai, kad atsakovai turėjo byloje pareikšti priešieškinį ar reikšti reikalavimus dėl servituto atlygintinumo kitose civilinėse bylose, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai.
 5. Nagrinėjamu atveju atsakovų valios suteikti ieškovams neatlygintinį servitutą byloje nenustatyta. Priešingai, atsakovai atsiliepimuose į patikslintus ieškinius ir teismo posėdžio metu palaikė poziciją, kad teismas turi išspręsti servituto atlygintinumo klausimą ir nustatyti atlyginimo už servitutą dydį. Taip pat, kaip teisingai pastebėjo atsakovai, patys ieškovai nurodo, kad gali būti nustatytas jų apskaičiuotas periodinis atlyginimas už servitutą – 1,84 Eur per metus. Todėl teismas daro išvadą, kad ginčo žemės sklypų savininkų interesų pusiausvyra bus išlaikyta, jei ieškovams bus nustatytas atlygintinis kelio servitutas.
 6. Atsakovas D. B. sutiko su patikslintais ieškiniais ir jų reikalavimu nustatyti neatlygintinį servitutą. Teismui nusprendus, kad servitutas turi būti atlygintinis, kompensacijos klausimas atsakovui D. B. nenagrinėjamas, išaiškinant teisę atsakovui D. B. pageidaujant gauti kompensaciją už nustatytą servitutą kreiptis su ieškiniu dėl kompensacijos priteisimo atskiroje civilinėje byloje.

8Dėl atlyginimo už servitutą dydžio

 1. Kaip minėta, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.129 straipsnį dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka, be to, įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta viešpataujančiojo daikto savininko prievolė mokėti vienkartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančiojo daikto savininkui.
 2. Konkrečius nuostolius turi įrodyti tarnaujančiojo daikto savininkas, jeigu konkretūs nuostoliai neįrodyti, tai teismas turi spręsti dėl kompensacijos principu nustatomų nuostolių atlyginimo priteisimo. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalį nuostolių dydį nustato teismas, jeigu šalis nuostolių dydžio tiksliai negali įrodyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59-219/2017). Pagrindas mokėti nuostolių kompensaciją dėl servituto nustatymo yra su nuosavybės teisės suvaržymu susiję tarnaujančiojo daikto savininko nuostoliai. Tai turtiniai ar neturtiniai netekimai: galimybės naudotis daikto dalimi netekimas, nepatogumų atsiradimas dėl bendro naudojimosi daiktu ar jo dalimi ir kita, įvertinta pinigais. Jeigu šios aplinkybės įrodytos, tai yra pagrindas teismui konstatuoti, kad tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti sumokėta nuostolių kompensacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.129 straipsnį, jos dydį nustatant pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2009).
 3. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tarnaujančiojo daikto – atsakovams priklausančio žemės sklypo – naudojimo būdas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Akivaizdu, kad patirti nuostolių dėl galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal naudojimo būdą atsakovai šiuo atveju negali, nes ieškovams nustatytas kelio servitutas, sutiekiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis, t. y. visiškai atitinkantis tarnaujančiojo žemės sklypo žemės naudojimo būdą. Be to, patys atsakovai ir toliau naudosis tarnaujančiuoju daiktu būtent kaip susisiekimo komunikacijų objektu. Teismo vertinimu, dėl bendro naudojimosi daiktu kartu su ieškovais atsakovams nepatogumų nekils, nes žemės sklypas detaliuoju planu suprojektuotas kaip susisiekimo komunikacijų objektas įvažiuoti net į aštuonis žemės sklypus.
 4. Teismas daro išvadą, kad atsakovai neturi teisę į nuostolių atlyginimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.129 straipsnį. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.129 straipsniu, be nuostolių atlyginimo, teismo sprendimu tarnaujančiojo daikto savininkui gali būti nustatyta vienkartinė ar periodinė kompensacija, mokėtina viešpataujančiojo daikto savininko.
 5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.129 straipsnio nuostatose įtvirtinta teismo teisė parinkti kompensacijos tarnaujančiojo daikto savininkui rūšį – tiek vienkartinę, tiek periodinę kompensaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-248/2017). Teismas įvertinęs, kad, parinkus mokėti vienkartinę kompensaciją, viešpataujančiųjų daiktų savininkams gali būti priskirta neproporcinga našta, kompensavimo įvykdymas gali pasunkėti, nusprendžia parinkti periodinę kompensaciją, kuri priteistina iš ieškovų atsakovams.
 6. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl kompensacijos dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: kokiam daiktui, visam ar jo daliai nustatomas servitutas; koks servituto turinys, pobūdis ir trukmė; kokio pobūdžio ir apimties asmeniniai ar veiklos bei kitokio pobūdžio suvaržymai tenka tarnaujančiojo daikto savininkui; ar jam tenka turtinių nuostolių dėl servituto nustatymo; ar jie atlyginti ir ar galimi visiškai atlyginti; kokią naudą turėjo ar įgyja viešpataujančiojo daikto savininkas dėl servituto nustatymo; ar teisės aktuose nereglamentuojamas nuostolių dėl servituto nustatymo apskaičiavimas ir ar juos visus numatyta kompensuoti; taip pat į kitas svarbias aplinkybes. Kaip vienas iš kriterijų kompensacijai apskaičiuoti gali būti teisės aktuose reglamentuojama nuostolių dėl konkretaus servituto nustatymo apskaičiavimo metodika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2009; 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-217/2011).
 7. Lietuvos Aukščiausiais Teismas taip pat yra nurodęs, kad sprendžiant dėl servituto atlygintinumo vadovaujamasi, pirma, kompensacijos proporcingumo tarnaujančiojo daikto savininko teisių apribojimams ir kompensavimo realumo principais, t. y. atlyginimas už nustatytą servitutą tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti proporcingas jo patiriamiems turtiniams praradimams, ir, antra, ar dėl nustatytos vienkartinės ar periodinės kompensacijos dydžio nesusidarys sąlygos vienai iš šalių nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017).
 8. Žemės sklypo rinkos kaina pagal teismų praktiką gali būti vienas iš kriterijų, į kurį atsižvelgiama nustatant kompensacijos dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-217/2011; 2015 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-549-695/2015).
 9. Pažymėtina, kad būtina atskirti servituto turėtojo pareigą mokėti atlyginimą už servitutą ir pareigą tinkamai išlaikyti tarnaujantįjį daiktą, kuri įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.114 straipsnio 1 dalyje. Todėl kompensacija skaičiuotina į ją neįtraukiant daikto remonto ir jo tinkamo išlaikymo išlaidų, kurias servituto turėtojai ir taip turės tinkamai ir laiku mokėti.
 10. Atsakovė UAB „Turtuvos grupė“ pateikė UAB „Markai“ 2016 m. vasario 1 d. raštą Nr. S-14, kuriame nurodyta, kad 2016 m. sausio 28 d. apskaičiuota ginčo žemės sklypo rinkos vertė be miško medyno buvo 15 900,00 Eur. Kartu su šiuo raštu pateikta vertės skaičiuoklė, iš kurios matyti, kad skaičiuojant vertę parinktas objekto tipas – pramonės ir sandėliavimo žemė, kai nagrinėjamu atveju ginčo žemės sklypui nustatytas naudojimo būdas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Atsakovė UAB „Turtuvos grupė“ taip pat pateikė UAB „Markai“ 2016 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. S-249, kuriame nurodyta, kad 2016 m. gruodžio 19 d. apskaičiuota ginčo žemės sklypo rinkos vertė be miško medyno buvo 15 900,00 Eur. Ieškovai su šia apskaičiuota ginčo žemės sklypo verte nesutiko. Teismo vertinimu, byloje šalims nepateikus pagrįstų ir tikslių ginčo žemės sklypo vertės skaičiavimų, nustatant kompensacijos dydį, nėra pagrindo remtis atsakovės nurodyta rinkos verte. Be to, atsakovės pateikti duomenys apie ginčo žemės sklypo vertę 2016 m., o tesimo sprendimu servitutas nustatytas 2017 m.
 11. Teismas, įvertinęs atsakovų pateiktus kompensacijos dydžių apskaičiavimus, daro išvadą, kad atsakovų nurodyti kompensacijų dydžiai sudarys sąlygas atsakovams nepagrįstai praturtėti ieškovų sąskaita. Nagrinėjamu atveju ieškovų prašymu servitutas nustatytas visam ginčo žemės sklypui, taip pat nustatyta, kad atsakovai nepatirs turtinių praradimų bei toliau galės naudotis ginčo žemės sklypu pagal paskirtį, t. y. naudoti jį kaip susisiekimo komunikacijų objektą. Tačiau akivaizdu, kad nustatytas servitutas pats savaime sukelia nuosavybės teisės suvaržymus atsakovams. Todėl teismas daro išvadą, kad proporcinga kompensacija už servituto nustatytą yra 10,00 Eur už tarnaujančiojo žemės sklypo 1 arą per metus periodinė kompensacija.
 12. Atsižvelgiant į atsakovams nuosavybės teise priklausančias ginčo žemės sklypo dalis iš ieškovų G. K. ir E. K. atsakovei UAB „Turtuvos grupė“ (1199/1808 dalys) priteistina 119,90 Eur per metus periodinė kompensacija, atsakovams V. K. ir R. K. (203/1808 dalys) – 20,30 Eur per metus periodinė kompensacija, atsakovui S. K. (152/1808 dalys) – 15,20 Eur per metus periodinė kompensacija, Svajūnei E. K. (51/1808 dalys) – 5,10 Eur per metus periodinė kompensacija, o iš ieškovų M. R. ir S. R. atsakovei UAB „Turtuvos grupė“ (1199/1808 dalys) priteistina 119,90 Eur per metus periodinė kompensacija, atsakovams V. K. ir R. K. (203/1808 dalys) – 20,30 Eur per metus periodinė kompensacija, atsakovui S. K. (152/1808 dalys) – 15,20 Eur per metus periodinė kompensacija, Svajūnei E. K. (51/1808 dalys) – 5,10 Eur per metus periodinė kompensacija. Kompensacija mokėtina nuo sprendimo įsiteisėjimo iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.
 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.109 straipsnio 2 dalį kiekvienas sutuoktinis turi teisę sudaryti sandorius, būtinus išlaikyti šeimos namų ūkį ir užtikrinti vaikų auklėjimą bei švietimą. Pagal prievoles, kylančias iš tokių sandorių, sutuoktiniai atsako solidariai, nesvarbu, koks jų turto teisinis režimas, išskyrus atvejus, kai sandorio kaina yra aiškiai per didelė ir neprotinga. Todėl kompensacija iš ieškovų G. K. ir E. K. priteistina solidariai, taip pat kompensacija iš ieškovų M. R. ir S. R. priteistina solidariai.

9Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo

 1. Ieškovų patikslintus ieškinius tenkinus iš dalies bylinėjimosi išlaidų paskirstymo aspektu konstatuotina, kad ieškovų reikalavimai patenkinti 50 procentų. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.
 2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Atsakovas D. B. šioje civilinėje byloje buvo pareiškęs ieškinį atsakovams UAB „Turtuvos grupė“, V. K., R. K., S. K., Svajūnei E. K. dėl servituto nustatymo, kurio vėliau atsisakė, nes nuosavybės teise įgijo dalį ginčo žemės sklypo, todėl jis buvo įtrauktas į bylą atsakovu, pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškinio materialiniu reikalavimu sutiko visiškai. Todėl spręstina, kad iš atsakovo D. B. bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.
 3. Ieškovai už ieškinius sumokėjo po 41,00 Eur žyminio mokesčio, o kaip minėta, jų patikslinti ieškiniai tenkinti iš dalies, t. y. ieškiniai buvo tenkinti 50 procentų, todėl ieškovai turi teisę į 20,50 Eur sumokėto žyminio mokesčio atlyginimą. Ieškovai iš atsakovų taip pat prašo priteisti po 450,00 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, kurios neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“, nustatytų dydžių. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovų patikslinti ieškiniai tenkinti iš dalies, ieškovai G. K. ir E. K. turi teisę iš viso į 245,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, o ieškovai M. R. ir S. R. taip pat turi teisę iš viso į 245,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato, kad bylinėjimosi išlaidos gali būti priteisiamos iš pralaimėjusių šalių solidariai.
 4. Atsakovė UAB „Turtuvos grupė“ iš ieškovų prašo priteisti 1 000,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti, atsakovai V. K. ir R. K. iš ieškovų prašo priteisti 500,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti, o atsakovas S. K. iš ieškovų prašo priteisti 250,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad patikslinti ieškiniai tenkinti iš dalies, atsakovė UAB „Turtuvos grupė“ turi teisę į 500,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą, atsakovai V. K. ir R. K. – į 250,00 Eur, o atsakovas S. K. – į 125,00 Eur.
 5. Atlikus šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, atsakovei UAB „Turtuvos grupė“ iš ieškovų G. K. ir E. K. priteistina 151,80 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t. y. po 75,90 Eur iš kiekvieno ieškovo, atsakovams V. K. ir R. K. iš ieškovų G. K. ir E. K. priteistina 13,40 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t. y. po 6,70 Eur iš kiekvieno ieškovo, o iš atsakovo S. K. ieškovams G. K. ir E. K. priteistina 17,85 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y. ieškovams po 8,92 Eur ir 8,93 Eur, taip pat iš atsakovės Svajūnės E. K. priteistinos ieškovams G. K. ir E. K. 49,10 Eur bylinėjimosi išlaidos, t. y. kiekvienam ieškovui po 24,55 Eur, o iš ieškovų M. R. ir S. R. atsakovei UAB „Turtuvos grupė“ priteistina 151,80 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t. y. po 75,90 Eur iš kiekvieno ieškovo, atsakovams V. K. ir R. K. iš ieškovų M. R. ir S. R. priteistina 13,40 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t. y. po 6,70 Eur iš kiekvieno ieškovo, o iš atsakovo S. K. ieškovams M. R. ir S. R. priteistina 17,85 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y. ieškovams po 8,92 Eur ir 8,93 Eur, taip pat iš atsakovės Svajūnės E. K. priteistinos ieškovams M. R. ir S. R. 49,10 Eur bylinėjimosi išlaidos, t. y. kiekvienam ieškovui po 24,55 Eur.
 6. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 130,38 Eur ir jos yra didesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl, patikslintus ieškinius tenkinus 50 procentų, jos priteistinos valstybei lygiomis dalimis ir iš ieškovų, ir iš atsakovų, t. y. iš ieškovų priteistina po 16,30 Eur, o iš atsakovų – po 13,04 Eur (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).
 7. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimu išspręstas neturtinio pobūdžio reikalavimas nustatyti kelio servitutą, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sprendimui įsiteisėjus naikintinos.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi, 259, 260, 263–265, 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

11patikslintus ieškinius tenkinti iš dalies.

12Nustatyti ieškovams G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ) – viešpataujančiajam daiktui – neterminuotą kelio servitutą, sutiekiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis per atsakovams UAB „Turtuvos grupė“, kodas 303187202, V. K., a. k. ( - ), R. K., a. k. ( - ), S. K., a. k. ( - ), Svajūnei E. K., a. k. ( - ), ir D. B., a. k. ( - ), priklausantį žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) – tarnaujantįjį daiktą.

13Nustatyti M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ) – viešpataujančiajam daiktui – neterminuotą kelio servitutą, sutiekiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis per atsakovams UAB „Turtuvos grupė“, kodas 303187202, V. K., a. k. ( - ), R. K., a. k. ( - ), S. K., a. k. ( - ), Svajūnei E. K., a. k. ( - ), ir D. B., a. k. ( - ), priklausantį žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) – tarnaujantįjį daiktą.

14Priteisti solidariai iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), atsakovei UAB „Turtuvos grupė“, kodas 303187202, 119,90 Eur (vieno šimto devyniolikos eurų 90 ct) dydžio periodinę metinę kompensaciją už naudojimąsi žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), nustatytu servitutu, mokėtiną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

15Priteisti solidariai iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), atsakovams V. K., a. k. ( - ), R. K., a. k. ( - ), 20,30 Eur (dvidešimties eurų 30 ct) dydžio periodinę metinę kompensaciją už naudojimąsi žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), nustatytu servitutu, mokėtiną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

16Priteisti solidariai iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), atsakovui S. K., a. k. ( - ), 15,20 Eur (penkiolikos eurų 20 ct) dydžio periodinę metinę kompensaciją už naudojimąsi žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), nustatytu servitutu, mokėtiną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

17Priteisti solidariai iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), atsakovei Svajūnei E. K., a. k. ( - ), 5,10 Eur (penkių eurų 10 ct) dydžio periodinę metinę kompensaciją už naudojimąsi žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), nustatytu servitutu, mokėtiną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

18Priteisti solidariai iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), atsakovei UAB „Turtuvos grupė“, kodas 303187202, 119,90 Eur (vieno šimto devyniolikos eurų 90 ct) dydžio periodinę metinę kompensaciją už naudojimąsi žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), nustatytu servitutu, mokėtiną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

19Priteisti solidariai iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), atsakovams V. K., a. k. ( - ), R. K., a. k. ( - ), 20,30 Eur (dvidešimties eurų 30 ct) dydžio periodinę metinę kompensaciją už naudojimąsi žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), nustatytu servitutu, mokėtiną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

20Priteisti solidariai iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), atsakovui S. K., a. k. ( - ), 15,20 Eur (penkiolikos eurų 20 ct) dydžio periodinę metinę kompensaciją už naudojimąsi žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), nustatytu servitutu, mokėtiną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

21Priteisti solidariai iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), atsakovei Svajūnei E. K., a. k. ( - ), 5,10 Eur (penkių eurų 10 ct) dydžio periodinę metinę kompensaciją už naudojimąsi žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), nustatytu servitutu, mokėtiną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

22Priteisti iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), atsakovei UAB „Turtuvos grupė“, kodas 303187202, 151,80 Eur (vieno šimto penkiasdešimt vieno euro 80 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti, t. y. po 75,90 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 90 ct) iš kiekvieno ieškovo.

23Priteisti iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), atsakovams V. K., a. k. ( - ), R. K., a. k. ( - ), 13,40 Eur (trylikos eurų 40 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti, t. y. po 6,70 Eur (šešis eurus 70 ct) iš kiekvieno ieškovo.

24Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ), ieškovams G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), 17,85 Eur (septyniolikos eurų 85 ct) bylinėjimosi išlaidas, t. y. 8,93 Eur (aštuonis eurus 93 ct) ir 8,92 Eur (aštuonis eurus 92 ct) ieškovams.

25Priteisti iš atsakovės Svajūnės E. K., a. k. ( - ), ieškovams G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), 49,10 Eur (keturiasdešimt devynių eurų 10 ct) bylinėjimosi išlaidas, t. y. kiekvienam ieškovui po 24,55 Eur (dvidešimt keturis eurus 55 ct).

26Priteisti iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), atsakovei UAB „Turtuvos grupė“, kodas 303187202, 151,80 Eur (vieno šimto penkiasdešimt vieno euro 80 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti, t. y. po 75,90 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 90 ct) iš kiekvieno ieškovo.

27Priteisti iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), atsakovams V. K., a. k. ( - ), R. K., a. k. ( - ), 13,40 Eur (trylikos eurų 40 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti, t. y. po 6,70 Eur (šešis eurus 70 ct) iš kiekvieno ieškovo.

28Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ), ieškovams M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), 17,85 Eur (septyniolikos eurų 85 ct) bylinėjimosi išlaidas, t. y. 8,93 Eur (aštuonis eurus 93 ct) ir 8,92 Eur (aštuonis eurus 92 ct) ieškovams.

29Priteisti iš atsakovės Svajūnės E. K., a. k. ( - ), ieškovams M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), 49,10 Eur (keturiasdešimt devynių eurų 10 ct) bylinėjimosi išlaidas, t. y. kiekvienam ieškovui po 24,55 Eur (dvidešimt keturis eurus 55 ct).

30Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovo G. K., a. k. ( - ), valstybei 16,30 Eur (šešiolikos eurų 30 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

32Priteisti iš ieškovės E. K., a. k. ( - ), valstybei 16,30 Eur (šešiolikos eurų 30 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

33Priteisti iš ieškovo M. R., a. k. ( - ), valstybei 16,30 Eur (šešiolikos eurų 30 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

34Priteisti iš ieškovės S. R., a. k. ( - ), valstybei 16,30 Eur (šešiolikos eurų 30 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

35Priteisti iš atsakovės UAB „Turtuvos grupė“, kodas 303187202, valstybei 13,04 Eur (trylikos eurų 4 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

36Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ), valstybei 13,04 Eur (trylikos eurų 4 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

37Priteisti iš atsakovės R. K., a. k. ( - ), valstybei 13,04 Eur (trylikos eurų 4 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

38Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ), valstybei 13,04 Eur (trylikos eurų 4 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

39Priteisti iš atsakovės Svajūnės E. K., a. k. ( - ), valstybei 13,04 Eur (trylikos eurų 4 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

40Palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sprendimui įsiteisėjus, laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

41Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4.
 1. ieškovai G. K. ir E. K. kreipėsi į teismą su patikslintu... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Dėl servituto nustatymo teismo sprendimu
   7. Dėl servituto atlygintinumo
   1. Kaip teisingai... 8. Dėl atlyginimo už servitutą dydžio
    1. Kaip... 9. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2... 11. patikslintus ieškinius tenkinti iš dalies.... 12. Nustatyti ieškovams G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), bendrosios... 13. Nustatyti M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), bendrosios jungtinės... 14. Priteisti solidariai iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ),... 15. Priteisti solidariai iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ),... 16. Priteisti solidariai iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ),... 17. Priteisti solidariai iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ),... 18. Priteisti solidariai iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ),... 19. Priteisti solidariai iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ),... 20. Priteisti solidariai iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ),... 21. Priteisti solidariai iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ),... 22. Priteisti iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), atsakovei... 23. Priteisti iš ieškovų G. K., a. k. ( - ), ir E. K., a. k. ( - ), atsakovams... 24. Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ), ieškovams G. K., a. k. ( - ), ir E.... 25. Priteisti iš atsakovės Svajūnės E. K., a. k. ( - ), ieškovams G. K., a. k.... 26. Priteisti iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), atsakovei... 27. Priteisti iš ieškovų M. R., a. k. ( - ), ir S. R., a. k. ( - ), atsakovams... 28. Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ), ieškovams M. R., a. k. ( - ), ir S.... 29. Priteisti iš atsakovės Svajūnės E. K., a. k. ( - ), ieškovams M. R., a. k.... 30. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš ieškovo G. K., a. k. ( - ), valstybei 16,30 Eur (šešiolikos... 32. Priteisti iš ieškovės E. K., a. k. ( - ), valstybei 16,30 Eur (šešiolikos... 33. Priteisti iš ieškovo M. R., a. k. ( - ), valstybei 16,30 Eur (šešiolikos... 34. Priteisti iš ieškovės S. R., a. k. ( - ), valstybei 16,30 Eur (šešiolikos... 35. Priteisti iš atsakovės UAB „Turtuvos grupė“, kodas 303187202, valstybei... 36. Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ), valstybei 13,04 Eur (trylikos eurų... 37. Priteisti iš atsakovės R. K., a. k. ( - ), valstybei 13,04 Eur (trylikos... 38. Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ), valstybei 13,04 Eur (trylikos eurų... 39. Priteisti iš atsakovės Svajūnės E. K., a. k. ( - ), valstybei 13,04 Eur... 40. Palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartimi... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių...