Byla e2-678-820/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei G. O., atsakovo S. V. atstovui advokatui Rokui Rudzinskui. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Go Planet Travel“ ieškinį atsakovui S. V., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Teismui manant, kad praleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas siekiant pripažinti ginčijamą sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, atnaujinti šį terminą.

91.2.

10pripažinti ieškovo UAB „Go Planet Travel“ 2015 m. birželio 4 d. atliktus 26 355,42 EUR mokėjimo pavedimus atsakovui S. V., negaliojančiais ab initio CK 1.80 straipsnio ir CK 6.9301 straipsnio pagrindu bei actio Pauliana pagrindu

111.3.

12taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo S. V. ieškovui UAB „Go Planet Travel“ 26 355,42 EUR dydžio sumą ir 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

131.4.

14grąžinti atsakovui S. V., 20.273,40 EUR dydžio reikalavimo teisę į ieškovą UAB „Go Planet Travel“.

151.5.

16Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

171.6.

18Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

192.

20Ieškovas nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5255-611/2014 UAB „Go Planet Travel“ iškelta bankroto byla, kuri įsiteisėjo 2014 m, gruodžio 11 d.

213.

22Atsakovas S. V. 2014 m. balandžio 29 d. mokėjimo pavedimu į UAB „Go Planet Travel“ atsiskaitomąją sąskaitą pervedė 20 273,40 Eur dydžio piniginę sumą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „ Paskolos suteikimas “.

234.

24Atsakovas S. V. nuo 2014 m. gegužės 29 d. tapo vienu iš UAB „Go Planet Travel“ akcininkų.

255.

26Ieškovas 2014 m. birželio 4 d. iš UAB „Go Planet Travel“ atsiskaitomosios sąskaitos atliko keturis 1 448,10 EUR, 2 606,58 EUR, 11 584,80 EUR ir 10 715,94 EUR mokėjimo pavedimus S. V., mokėjimo paskirtyje nurodant „Paskolos grąžinimas", ir Atsakovui sumokėjo 26 355,42 EUR sumą (toliau - Ginčijami sandoriai).

276.

28Ginčijamais sandoriais buvo suteikta pirmenybė Atsakovui prieš kitus Ieškovo kreditorius, kurių finansiniai reikalavimai Ginčijamų sandorių sudarymo dieną buvo pradelsti, todėl Ginčijami sandoriai pažeidžia Ieškovo ir jo kreditorių teises. Ginčijamų sandorių UAB „Go Planet Travel“ sudaryti neprivalėjo, jų sudarymo metu Ieškovas buvo nesąžiningas. Atsižvelgiant j tai, yra pagrindas taikyti actio Pauliana institutą, pripažinti Ginčijamus sandorius negaliojančiais bei taikyti restituciją.

297.

30Be to, atlikdamas mokėjimo pavedimus skolininkas UAB „Go Planet Travel“ nesilaikė CK 6.9301 straipsnyje nustatyto atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, todėl Ginčijami sandoriai taip pat pripažintini negaliojančiais CK 1.80 straipsnio pagrindu.

318.

32Ginčijamų sandorių sudarymo metu UAB „Go Planet Travel“ turėjo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams UAB „Sadovnikova“, UAB „Stovą“, UAB „Jungtinis turto centras“ ir kitiems kreditoriams. Tai patvirtina Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-630-614/2015 patvirtintas dalinis BUAB „Go Planet Travel“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų, sudarančių 213 122,50 EUR dydžio sumą, sąrašas.

339.

34Iš UAB „Go Planet Travel“ 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad Ginčijamų sandorių sudarymo metu - 2013 m. gruodžio 31 d. įmonės turto vertė buvo 648 745,36 EUR (2 239 988 LTL), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 588 163,22 EUR (2 030 810 LTL) dydžio sumą. Toliau įmonės padėtis ženkliai blogėjo - remiantis 2014 m. rugsėjo 30 d. balansu matyti, kad UAB „Go Planet Travel“ turto vertė sudarė 749 399,03 EUR (2 587 525 LTL) dydžio sumą, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai turto vertę viršijo beveik 4 kartus ir siekė 2 666 028,10 EUR (9 205 262 LTL) sumą. Atsižvelgiant į tai laikytina, kad UAB „Go Planet Travel“ nemokia tapo vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.

3510.

36Valstybinio turizmo departamento 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-139 buvo sustabdytas UAB „Go Planet Travel“ kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr. 013282, išduoto 2013 m. gegužės 1 d., galiojimas, o 2014 m. liepos 10 d., t. y. praėjus vos mėnesiui nuo Ginčijamų sandorių sudarymo dienos, UAB „Go Planet Travel“ viešai paskelbė apie negalėjimą toliau vykdyti savo įsipareigojimų.

3711.

38Iškėlus vienai sandorio šaliai bankroto bylą, praėjus trumpam laiko tarpui po ginčijamų sandorių sudarymo yra laikoma, kad įmonė jau ginčijamų sandorių sudarymo metu turėjo daugiau kreditorių, kurių reikalavimai nebuvo įvykdyti ir kurie ketino ieškovui iškelti bankroto bylą.

3912.

40Aplinkybę, kad BUAB „Go Planet Travel“ buvo nemokus Ginčijamų sandorių sudarymo metu, patvirtina ir Vilniaus apygardos prokuratūros 2 - ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. birželio 19 d. nutarimas ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00050-15, kuriame nustatyta, kad UAB „Go Planet Travel“ nemokia tapo jau 2014 m. birželį, papildomai nurodant, kad UAB „Go Planet Tarvel“ veikla 2013 m. buvo nuostolinga, labai rizikinga, bendrovės mokumas labai žemas, ekonominė būklė itin sunki, UAB „Go Planet Travel“ akivaizdžiai grėsė bankrotas.

4113.

42Šios aplinkybės, ieškovo nuomone leidžia teigti, kad Ginčijamų sandorių sudarymo metu Ieškovas jau buvo nemokus, todėl Ieškovo veiksmai, kurių pagrindu nemokumo būsenoje esanti UAB „Go Planet Travel“ prioritetine tvarka kitų kreditorių atžvilgiu keturiais mokėjimo pavedimais sumokėjo Atsakovui 26 355,42 EUR sumą, vertintina kaip pažeidžiantys nemokaus subjekto kreditorių teisėtus interesus gauti savo reikalavimų patenkinimą vienodomis sąlygomis su kitais kreditoriais.

4314.

44Administratoriui perduoti dokumentai praėjus trims mėnesiams buvo perimti Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos tyrėjos, todėl bankroto administratorius per trijų mėnesių laikotarpį objektyviai neturėjo galimybės susipažinti su visais Įmonės dokumentais ir įvertinti jų teisėtumą. Tyrėja bankroto administratoriui Įmonės dokumentus grąžino 2017 m. lapkričio 15 d., todėl darytina pagrįsta išvada, kad CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatytas vienerių metų senaties terminas ieškiniui dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais nėra suėjęs.

4515.

46Teismui manant, kad Ieškovas ieškinio senaties terminą praleido, bankroto administratorius prašo šį terminą atnaujinti ir pažymi, kad viešasis interesas, kuris suponuoja teismo pareigą aktyviai ginti bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesus. Pirmenybė teiktina bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams, o ne civilinių teisinių santykių stabilumui, kartu pažymint, jog ieškinio senaties termino atnaujinimas nėra tapatus ieškinio patenkinimui iš esmės, o tik sudaro teisines prielaidas ginti galbūt pažeistas teises ir interesus teisme, naudojantis teisminės gynybos priemonėmis.

4716.

48Sudarydamas Ginčijamus sandorius, Ieškovas žinojo apie savo nemokumą ir pradelstus įsipareigojimus kreditoriams. Ieškovas, žinodamas apie susiklosčiusią situaciją ir būdamas sąžiningas, turėjo vengti sudaryti sandorius, kurie galėtų pažeisti kreditorių interesus ir/ar dar labiau pabloginti Ieškovo finansinę padėtį, tačiau elgėsi priešingai ir nesąžiningai sudarė Ginčijamus sandorius.

4917.

50Vertinant tai, jog Ieškovo atlikti mokėjimo pavedimai yra vienašaliai sandoriai, Atsakovo nesąžiningumas Ginčijamų sandorių kontekste nagrinėjamu atveju neįrodinėtinas.

5118.

52CK 1.80 straipsnis numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. CK 6.9301 straipsnis nustato atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, kad skolininkas - fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka.

5319.

54Ginčijamų sandorių sudarymo metu Ieškovas turėjo pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams, kurie pradėjo formuotis dar 2014 m. vasario mėnesį, todėl pirmiausia turėjo būti atsiskaityta su šiais kreditoriais, o ne Atsakovu, kurio reikalavimas kilo 2014 m. gegužės 29 d. Įmonei suteiktos paskolos pagrindu. CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintas imperatyvus reikalavimas dėl atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo buvo pažeistas, todėl Ginčijami sandoriai pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

5520.

56Pripažinus sandorius negaliojančiais taikoma restitucija priteisiant iš Atsakovo Ieškovo BUAB „Go Planet Travel“ naudai 26 355,42 EUR dydžio sumą.

5721.

58Atsakovas 2014 m. gegužės 29 d. Įmonei suteikė 20 273,40 EUR dydžio paskolą, tuo tarpu Atsakovui mokėjimo pavedimais mokėjimo paskirtyje nurodant „paskolos grąžinimas“ buvo pervesta 26 355,42 EUR dydžio suma, t. y. didesnė nei suteiktos paskolos suma. Atsižvelgiant į išdėstytą, pripažinus Ginčijamus sandorius negaliojančiais, restitucija šioje dalyje taikytina grąžinant Atsakovui 20 273,40 EUR dydžio reikalavimo teisę į Ieškovą.

59II.

60Atsakovo atsikirtimų santrauka

6122.

62Atsakovas S. V. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6323.

64Atsakovas nurodė, jog vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu, laikoma, jog apie ginčo sandorį bankroto administratorius sužino nuo įmonės dokumentų priėmimo - perdavimo dienos, ir su šiuo momentu siejama ieškinio senaties termino pradžia.

6524.

66Ieškovas ieškinyje nurodo, kad visi BUAB „Go Planet Travel“ dokumentai bankroto administratoriui buvo pateikti 2015 m. sausio 13 d., todėl terminas ieškiniui dėl Ginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu baigėsi 2016 m. sausio 13 d. Ieškovas ieškinį pareiškė 2018 m. gegužės 15 d., t. y. ieškinys pareikštas praėjus 2,5 metų nuo ieškinio senaties termino pasibaigimo, todėl yra atmestinas dėl senaties termino pasibaigimo.

6725.

68Ieškovo argumentas, kad dokumentai buvo perduoti ikiteisminio tyrimo institucijai, nėra pagrindas sustabdyti ieškinio senaties termino eigą ir laikyti, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas ir/arba praleistas dėl svarbių priežasčių. Lietuvos apeliacinio teismas 2017 m. sausio 23 d. nutartyje, priimtoje civ. byloje Nr. 2-62-236/2017, atmesdamas bankroto administratoriaus prašymą atnaujinti praleistą terminą, pažymėjo, kad administratorius, pateikdamas minėtus dokumentus ikiteisminį tyrimą atliekančiai institucijai, galėjo pasidaryti jų kopijas. Administratoriaus darbo trūkumai nelaikytini svarbia bei pateisinama priežastimi ir pagrindu praleisto termino pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo atstatymui.

6926.

70Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuriuo buvo nuspręsta grąžinti BUAB „Go Planet Travel“ dokumentus bankroto administratoriui, buvo priimtas 2017 m. birželio 19 d. Nuo nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą iki dokumentų grąžinimo Ieškovui dienos praėjo 5 mėnesiai. Ši aplinkybė patvirtina tai, kad Ieškovas elgėsi pasyviai ir neatsakingai.

7127.

72Ieškovas yra praleidęs senaties terminą reikalavimui dėl Ginčijamojo sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Paulina pagrindu pareikšti, o pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą nėra. Ieškovas ieškinio senatį praleido iš esmės dėl savo paties pasyvaus ir neatsakingo elgesio. Ieškovas buvo pasyvus, nerūpestingas, ieškinio senaties terminas praleistas neprotingai ilgai, todėl pagrindo atnaujinti senaties termino ieškiniui dėl Ginčijamo sandorio negaliojimo actio Pauliana pagrindų nėra.

7328.

74Ginčijamas sandoris buvo atliktas 2014 m. birželio 04 d. Tuo tarpu, bankroto byla Ieškovui buvo iškelta po 4 mėnesių, t. y. 2014 m. rugsėjo 29 d.

7529.

76Ieškovui yra žinoma, kad įmonė nemokia tapo 2014 m. birželio 05 d. nes BUAB „Go Planet Travel“ tiksli nemokumo data yra nustatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartyje, priimtoje civ. byloje Nr. 2-62-236/2017, kurioje buvo konstatuota, kad UAB „Go Planet Travel“ tapo nemoki 2014 m. birželio 05 d. Atsižvelgiant į tai, neginčijamai teigtina, kad įmonė nemoki tapo tik nuo 2014 m. birželio 05 d., o Ginčijamas sandoris buvo sudarytas 2014 m. birželio 04 d., t. y. įmonei dar esant mokiai.

7730.

78Tiek iki Ginčijamo sandorio dienos, tiek po jos Ieškovas vykdė ūkinę - komercinę veiklą, t. y. vykdė įvairias ūkines ir finansines operacijas, gavo pajamas, buvo vykdomi atsiskaitymai ir su kitais kreditoriais. Per dvi dienas (2014 m. birželio 03-04 d.) Ieškovas gavo apie 256 000,00 LTL pajamų, taip pat darė atsiskaitymus ir su kitais kreditoriais – 110 000 LTL sumokėta UAB „Grand Cru Airlines, 1 500 LTL sumokėta UAB Retika ir kt. Ieškovas ir vėliau vykdė atsiskaitymus su kreditoriais: pagal taikos sutartį į R. Š. nurodytą sąskaitą UAB „Laiptų fabrikas“ 2014-06-09 d. iš UAB „Go Planet Travel“ sąskaitos sumokėta 350 000 LTL. Taigi nėra pagrindo teigti, kad Ieškovui buvo suteikta išimtinė pirmenybė prieš kitus kreditorius. Be kita ko, ieškovas ieškinyje nepateikė duomenų ir/arba įrodymų, kad dėl Ginčijamo sandorio sumažėjo Ieškovo galimybė atsiskaityti su kitais kreditoriais, žymiai pakito Ieškovo turto masė ir jo turtinė padėtis ar buvo pažeistos kitų kreditorių teisės.

7931.

80Kasacinis teismas savo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje yra išaiškinęs, kad, pirma, sprendžiant, ar skolininko atliktas mokėjimas pažeidžia CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintą imperatyvą, turi būti nustatyta, kad skolininkas atsiskaitymo metu neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti. Nustatant šią aplinkybę, būtina įvertinti skolininko turimas lėšas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais atlikto ginčijamo atsiskaitymo momentu, taip pat pareikštų reikalavimų skolininkui tuo pačiu momentu apimtį. Antra, turi būti nustatyta, kad skolininkas atliko mokėjimą pažeisdamas CK6.9301 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytą eiliškumą, t. y. turi būti nustatyta, ar egzistuoja pirmesnės eilės kreditoriai, kaip jie įvardijami aptartoje normoje, palyginti su kreditoriumi, kuriam atliktas mokėjimas yra ginčijamas. Tik esant šių dviejų sąlygų visumai, skolininko atliktas mokėjimas gali būti pripažįstamas pažeidžiančiu CK 6.9301 straipsnio reikalavimą ir atitinkamai negaliojančiu CK 1.80 straipsnyje įtvirtintu pagrindu.

8132.

82Ieškovas kartu su ieškiniu turėjo pateikti duomenis įrodančius, kad Ginčijamo sandorio sudarymo dieną, Ieškovas neturėjo pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, tačiau tokių duomenų Ieškovas nepateikė.

8333.

84Ieškovo pateiktais BUAB „Go Planet Travel“ balansiniais duomenimis remtis negalima, kadangi ginčas kyla dėl 2014 m. birželio 04 d. atliktų mokėjimų teisėtumo, o 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenys yra per daug nutolę nuo Ginčijamo sandorio datos, todėl jie neatspindi ar ne visiškai atspindi Ieškovo finansinę padėtį ir jo galimybes atsiskaityti su kreditoriais Ginčo sandorio atlikimo metu.

8534.

86Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pradelsti įsipareigojimai kitiems kreditoriams pradėjo formuoti nuo 2014 metų vasario mėnesio. Iš su ieškiniu pateiktų dokumentų matyti, kad buvo pradelsti įsipareigojimai kitiems tos pačios eilės, t. y. penktos eilės kreditoriams - UAB „SADOVNIKOVA“ už patalpų nuomą, UAB „Jungtinis turto centras“ už konferencijos organizavimo paslaugas 521 LTL sumai, UAB „Stova“ už stovėjimo aikštelės paslaugas 58 LTL sumai. Byloje nėra duomenų, kad Ieškovo nurodyti kreditoriai buvo pareiškę reikalavimus Ieškovui dėl skolų grąžinimo, taip pat nėra duomenų, ar tai tapatūs skoliniai reikalavimai, kurie pateikti ir bankroto byloje, tvirtinant kreditorių reikalavimų sąrašą.

8735.

88Kreditoriaus UAB „SADOVNIKOVA“ apmokėjimo terminas Ginčijamo sandorio sudarymo metu, nebuvo suėjęs, nes reikalavimas apmokėti sąskaitą suėjo tik 2014 m. birželio 05 d., t. y. jau po Ginčijamo sandorio atlikimo dienos.

8936.

90Ieškovo argumentai, kad Ginčijamu sandoriu Atsakovui buvo pervesta 26 355,42 EUR dydžio suma, t. y. didesnė nei suteiktos paskolos suma, todėl pripažinus Ginčijamus sandorius negaliojančiais, restitucija šioje dalyje taikytina priteisiant Ieškovui iš Atsakovo 26 355 42 EUR, o Atsakovui grąžinant 20 273,40 EUR dydžio reikalavimo teisę, yra nepagrįsti. Atsakovui buvo grąžinta didesnė suma, nes Atsakovas ir anksčiau yra skolinęs pinigų Ieškovui. Kadangi Ieškovas nepateikė duomenų, kad pagal seniau Atsakovo teiktas paskolas Ieškovui kitų kreditorių reikalavimai atsirado anksčiau nei Atsakovo, teigtina, kad nėra pagrindo pripažinti, kad nustačius CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinto imperatyvo pažeidimą (Atsakovas su tariamu CK 6.9301 straipsnio pažeidimu nesutinka) ir taikant restituciją, Ieškovui iš Atsakovo turėtų būti priteistina ne 20 273,40 EUR, o 26 355,42 EUR suma.

9137.

92Kadangi Atsakovo reikalavimas atsirado 2014 m. gegužės 29 d., Ieškovui kilo pareiga pirmiausia atsiskaityti su pirmiau minėtais Ieškovo ieškinyje nurodytais kreditoriais, teigtina, kad jeigu su nurodytais kreditoriais būtų buvę atsiskaityta, tuomet sekantis atsiskaitymas su Atsakovu nepažeistų CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinto atsiskaitymų eiliškumo, t. y. Atsakovo būtų gavęs 13661,42 EUR (26 355,42 EUR – 12 694 EUR) sumą, kuri nepažeistų atsiskaitymų eiliškumo tvarkos. Jeigu teismas patenkintų Ieškovo reikalavimą ir taikytų restituciją visai Atsakovo Ginčijamo sandorio gautai 26 355,42 EUR sumai, tuomet Atsakovo padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, kadangi jis būtų įtrauktas į bendrą kreditorių eilę ir savo reikalavimus galėtų patenkinti tik proporcingai kartu su kitais Ieškovo kreditoriais.

9338.

94Atsižvelgiant visa į tai, teigtina, kad net jeigu teismas pripažintų, kad Ieškovas pažeidė CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintą atsiskaitymų eiliškumą ir Ginčijamas sandoris yra negaliojantis CK 1.80 straipsnio pagrindu iš Atsakovo turėtų būti priteistina tik 12 694 EUR dydžio suma, o ne visa suma Ginčijamo sandorio (26 355,42 EUR) suma.

95III.

96Ieškovo dubliko santrauka

9739.

98Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su atsiliepimu nesutinka.

9940.

100Ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino, nes ieškinys turi būti pareikštas per vienerius metus nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį.

10141.

102Pažymėtina, kad BUAB „Go Planet Travel“ bankroto administratoriui visi Įmonės dokumentai ir turtas buvo perduoti dviem etapais, todėl tikslinga, efektyvi ir išsami dokumentų analizė galėjo būti pradedama tik gavus visą Įmonės dokumentaciją.

10342.

104Visi BUAB „Go Planet Travel“ dokumentai buvo atgauti tik 2017 m. lapkričio 10 d. Įvertinus nepaprastai didelį pateiktų įmonės duomenų kiekį, vadovaujantis protingumo principu, per turėtą pirminį beveik 3 mėnesių terminą neįmanoma iš esmės išanalizuoti visos Įmonės dokumentacijos bei priimti atitinkamus sprendimus. Laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 23 d. (kai buvo paimti dokumentai) iki 2017 m. lapkričio 10 d. (kai dokumentai buvo grąžinti), vyko ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 208 straipsnio 1 dalyje dėl skolininko nesąžiningumo, kurios baigtis galėjo turėti įtakos visam bankroto procesui.

10543.

1062018 m. birželio 7 d. buvo surašytas ekspertizės aktas Nr. 11-169 (18) (toliau - Ekspertizės aktas) civilinėje byloje Nr. e2-2023-614/2018 dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, esant actio Pauliana pagrindams. Minėta byla ir Ekspertizės aktas yra tiesiogiai aktualūs šioje nagrinėjamoje byloje, kadangi būtent Ekspertizės akte padaryta išvada dėl UAB „Go Planet Travel“ mokumo. Ieškovas įsitikinęs, kad tai laikoma visiškai nauja ir svarbia aplinkybe, nauju įrodymu dėl jo teisės pažeidimo, o būtent - jog įmonė nemokia tapo 2013 metų pabaigoje ir jau 2014 m. sausio 1 d. atitiko nemokumo apibrėžimą ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme.

10744.

108Ieškovo įsitikinimu senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2018 m. birželio 7 d., kai bankroto administratorius ne tik galutinai turėjo visą dokumentaciją, galėjo ja disponuoti ir su ja iš esmės nekliudomai susipažinti, bet ir buvo atlikta teismo ekspertizė, t. y. kada Ieškovui aiškiai ir galutinai tapo žinoma kada būtent buvo pažeista jo teisė, nes Ginčo sandoriai buvo sudaryti Įmonei esant nemokiai.

10945.

110Ieškovas nesutiko su Atsakovo argumentais, kad remtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. rugsėjo 30 d. balansiniais duomenimis negalima, kadangi jie yra pernelyg nutolę nuo Ginčijamų sandorių datos. Ieškovas pažymėjo, kad įmonės finansinė padėtis nuolatos sistemingai blogėjo. 2014 m. rugsėjo 30 d. balanse galima matyti, kad Įmonės turto vertė sudarė 2 587 525 LTL (749 399,03 EUR) sumą, kai jos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai turto vertę viršijo beveik 4 kartus ir siekė 9 205 262 LTL (2 666 028,10 EUR). Įvertinus 2013 m. - 2014 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, galima teigti, kad UAB „Go Planet Travel“ nemokia tapo dar 2013 m. gruodžio 31 d. Šį faktą patvirtina ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00050-15 metu surinkta medžiaga, kurioje konstatuota, kad Įmonės veikla 2013 m. apskritai buvo nuostolinga, rizikinga, bendrovės mokumas žemas, ekonominė būklė itin sunki, kas ir lėmė greitą Įmonės bankrotą.

11146.

112Ikiteisminio tyrimo išvadą patvirtina ir Ekspertizės aktas, kuriame nustatyta, kad pagal pateiktus 2013 m. - 2014 m. balansinius duomenis, Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, t. y. 2014 m. sausio 1 d. buvo konstatuotas Ieškovo nemokumas bankroto įstatymo prasme. Ekspertė išvadoje konstatavo, kad UAB „Go Planet Travel“ jau 2013 m. buvo nelikvidi, t. y. negebėjo vykdyti trumpalaikių įsipareigojimų ir laiku atsiskaityti su partneriais, taip pat, esant poreikiui, vertybinius popierius ar materialiąsias vertybes paversti grynais pinigais. Papildomai Įmonės bankroto tikimybei nustatyti, kvalifikuota ekspertė atliko bankroto tikimybės analizę, kurios metu buvo nustatyta, kad jau 2013 m. buvo ypač didelė bankroto tikimybė, kas sąlygojo Įmonės nuostolingą veiklą. Jau žinant apie Įmonės nemokumą, atsiskaityta buvo išimtinai tik su vienu kreditoriumi, t. y. Atsakovu.

11347.

114Ginčijamų sandorių sudarymo metu Įmonė jau buvo nemoki, todėl neturėjo pakankamai lėšų visiems pateiktiems reikalavimams patenkinti, o Ginčijami sandoriai dar labiau sumažino galimybę kitų kreditorių reikalavimams įvykdyti, kadangi sumažėjo Ieškovo turtas. UAB „Go Planet Travel“, žinodama apie savo nemokumą, Ginčijamais sandoriais atsiskaitydama su vienu iš daugelio kreditorių - Atsakovu - nepagristai suteikė būtent šiam kreditoriui (Įmonės akcininkui) pirmenybę gauti reikalavimų patenkinimą prieš kitus savo kreditorius. Ieškovo vertinimu, esant tokioms aplinkybėms, kai sudarant Ginčijamus sandorius Ieškovas buvo faktiškai nemokus ir be pagrindo suteikė pirmenybę Atsakovui prieš kitus savo kreditorius, buvo pažeistos likusių kreditorių teisės. Tai vertintina kaip nemokaus subjekto kreditorių teisėtų interesų gauti savo reikalavimų patenkinimą vienodomis sąlygomis su kitais kreditoriais pažeidimas.

11548.

116Ieškovo manymu, akivaizdu, kad kiti kreditoriai turėjo aiškius reikalavimus Ieškovui dėl finansinių reikalavimų patenkinimo. Kaip buvo minėta ieškinyje, UAB „Go Planet Travel“ Ginčijamų sandorių sudarymo metu jau turėjo pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams: UAB „Sadovnikova“, UAB „Stova“ UAB „Jungtinio turto centras“, kurie atsirado iki Ginčijamų sandorių sudarymo dienos. Todėl buvo pažeistas CK 6.9301 str. 1 d. 5 p. atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka.

117IV.

118Atsakovo tripliko santrauka

11949.

120Atsakovas pateikė tripliką į ieškovo dubliką, kuriame nurodė, jog su ieškovo argumentais nesutinka.

12150.

122Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-62-236/2017, priešingai nei teigia Ieškovas, yra aktuali šiai bylai, kadangi minėtoje nutartyje Ieškovas, atstovaujamas to paties bankroto administratoriaus UAB „Admivita“, 2016 m. gegužės 24 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo. Praleistą terminą prašymui paduoti Ieškovas grindė ta pačia aplinkybe, jog BUAB „Go Planet Travel“ dokumentai buvo perduoti ikiteisminį tyrimą atliekančiai institucijai. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas bankroto administratoriaus prašymą atnaujinti praleistą terminą, pažymėjo, kad administratorius, pateikdamas minėtus dokumentus ikiteisminį tyrimą atliekančiai institucijai, galėjo pasidaryti jų kopijas. Administratorius, būdamas savo srities profesionalu, elgėsi pasyviai, nesiėmė tinkamų veiksmų dėl nustatymo bei įvertinimo ginčo klausimui reikšmingų aplinkybių ir prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė daugiau nei po metų. Administratoriaus darbo trūkumai nelaikytini svarbia bei pateisinama priežastimi ir pagrindu praleisto termino pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo atstatymui.

12351.

124Nepagrįstas Ieškovo dublike nurodytas naujas argumentas, kad tik gavus Ekspertizės aktą, Ieškovui aiškiai ir galutinai tapo žinoma, kada BUAB „Go Planet Travel“ tapo nemokia ir kada buvo pažeista jo teisė. Ieškovo bankroto administratorius aplinkybes apie BUAB „Go Planet Travel“ nemokumą žinojo ir turėjo žinoti gavęs Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, t. y. dar 2014 metais. Atsižvelgiant į tai teigtina, kad Ieškovo nurodoma aplinkybė, jog apie BUAB „Go Planet Travel“ nemokumą jis sužinojo tik 2018 m. birželio 07 d. gavęs Ekspertizės aktą, yra nepagrįsta.

12552.

126Ekspertizės akto 4 puslapyje nurodyta, kad tyrimui nepateiktos Ieškovo pradelstų įsiskolinimų suvestinės, todėl nėra galimybės nustatyti, ar Ieškovas 2013 laikotarpiu buvo mokus kaip nurodyta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte, todėl ekspertas Ieškovo mokumą skaičiavo pagal papildomus rodiklius, kurie gali rodyti įmonės mokumo ar nemokumą būseną.

12753.

128Visi sandoriai sudaryti nemokumo būsenoje negali būti negaliojantys per se. Actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaitymo su visais kreditoriais išvengiant bankroto, o bankroto administratoriui sudarytų nepagrįstas prielaidas ginčyti visus be išimties iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius taip piktnaudžiaujant savo teisėmis. Sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, kad kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams.

12954.

130Iki Ginčijamo sandorio dienos, tiek po jo, Ieškovas vykdė ūkinę-komercinę veiklą, gavo pajamas, buvo vykdomi atsiskaitymai ir su kitais kreditoriais. Per dvi dienas (2014 m. birželio 03 d. – 2014 m. birželio 04 d.) Ieškovas gavo apie 256 000 LTL pajamų, taip pat darė atsiskaitymus ir su kitais kreditoriais – 110 000 LTL sumokėta UAB „Grand Cru Airlines, 1 500 Lt sumokėta UAB Retika ir kt. Ieškovas ir vėliau vykdė atsiskaitymus su kreditoriais, pagal taikos sutartį į R. Š. nurodytą sąskaitą UAB „Laiptų fabrikas“ 2014 m. birželio 09 d. iš UAB „Go Planet Travel“ sąskaitos pervedė 350 000 LTL. Todėl nėra pagrindo teigti, kad Ieškovui buvo suteikta išimtinė pirmenybė prieš kitus kreditorius. Ieškovas ieškinyje nepateikė duomenų ir/arba įrodymų, kad dėl Ginčijamo sandorio sumažėjo Ieškovo galimybė atsiskaityti su kitais kreditoriais, žymiai pakito Ieškovo turto masė ir jo turtinė padėtis ar buvo pažeistos kitų kreditorių teisės.

13155.

132Ieškovo pateiktame Ekspertizės akte nurodyta, kad Ieškovo įsiskolinimų eiliškumas nebuvo sudarytas, todėl ekspertė negali nustatyti, ar Ieškovas turėjo pirmenybę tenkinti finansinius įsipareigojimus kreditoriui UAB „Grand Cru Airlines“. Taip pat, Ekspertizės akte nurodyta, kad ekspertė neturi galimybės nustatyti, kas turėjo įtakos Ieškovo mokumo pokyčiams kiekvieno ginčo sandorio sudarymo metu ir ar turėjo tam esminės ir lemiamos įtakos patys ginčo sandoriai/mokėjimai, kadangi Ieškovas 2014 m. vasario - birželio mėnesiais nesudarydavo balansų.

13356.

134Ginčijamu sandoriu kreditorių teisės nebuvo pažeistos, nes Ginčijamas sandoris buvo sudarytas įmonei dar galimai esant mokiai, Ginčijamo sandorio sudarymo metu įmonė toliau vis dar vykdė ūkinę-komercinę veiklą, darė finansines operacijas ir gavo pajamų. Ginčijamo sandorio sudarymas nesukėlė įmonės nemokumo ir įmonė nesuteikė pirmenybės vienam Atsakovui, nes sandoriai buvo sudarinėjami ir su kitais kreditoriais.

13557.

136Ieškovas dublike nepateikė duomenų įrodančių, kad Ginčijamo sandorio sudarymo dieną Ieškovas neturėjo pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti. Ieškovo įsiskolinimų eiliškumas nebuvo apskritai sudarytas. Atsižvelgiant į tai teigtina, kad neegzistuoja nei viena iš abiejų privalomų sąlygų pripažinti, kad Ginčijamu sandoriu buvo pažeista CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinta atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo tvarka.

137V.

138Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados Teismas konstatuoja :

13958.

140Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

14159.

142Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

14360.

144Ieškovas ieškinio reikalavimus grindžia dviem savarankiškais ieškinio pagrindais: actio Pauliana ir sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu.

14561.

146Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Go Planet Travel“ (1 t., p. 13-15).

14762.

148Byloje nėra ginčo, jog atsakovas 2014 m. balandžio 29 d. mokėjimo pavedimu į ieškovo sąskaitą pervedė 20 273,40 EUR, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „Paskolos suteikimas“.

14963.

150Iš ieškovo sąskaitos išrašo (1 t., p. 17-18) matyti, jog ieškovas į atsakovo sąskaitą 2014 m. birželio 04 d. atliko 4 mokestinius pavedimus: 5 000 LTL arba 1 448,10 EUR; 9 000 LTL arba 2 606,58 EUR; 40 000 LTL arba 11 584,80 EUR; 37 000 LTL arba 10 715,94 EUR.

15164.

152Pagal 2014 m. vasario 14 d. sąskaitą faktūrą Nr. 140004 ieškovas turėjo sumokėti 15 979,62 LTL arba 4 628,02 EUR kreditoriui UAB SADOVNIKOVA iki 2014 m. kovo 07 d. už patalpų nuomą ir eksploatacines sąnaudas (1 t., p. 19). Pagal 2014 m. kovo 14 d. sąskaitą faktūrą Nr. 140005 ieškovas turėjo sumokėti 14 261,47 LTL 4 130,41 EUR kreditoriui UAB SADOVNIKOVA iki 2014 m. balandžio 04 d. už patalpų nuomą ir eksploatacines sąnaudas (1 t., p. 20). Pagal 2014 m. balandžio 15 d. sąskaitą faktūrą Nr. 140006 ieškovas turėjo sumokėti 13 008,37 LTL arba 3 767,48 EUR kreditoriui UAB SADOVNIKOVA iki 2014 m. gegužės 07 d. už patalpų nuomą ir eksploatacines sąnaudas (1 t., p. 21). Pagal 2014 m. gegužės 15 d. sąskaitą faktūrą Nr. 140007 ieškovas turėjo sumokėti 12 373,46 LTL arba 3 583,60 EUR kreditoriui UAB SADOVNIKOVA iki 2014 m. birželio 05 d. už patalpų nuomą ir eksploatacines sąnaudas (1 t., p. 22). Bendra skola kreditoriui UAB SADOVNIKOVA buvo 16 109,51 EUR. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 09 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus UAB SADOVNIKOVA 16 526,86 EUR kreditorinį reikalavimą (1 t., p. 25-27).

15365.

154Pagal 2014 m. balandžio 30 d. sąskaitą faktūrą Nr. SNIP16387 ieškovas privalėjo sumokėti 58 LTL arba 16,80 EUR už automobilių stovėjimo aikštelės paslaugas kreditoriui UAB „STOVA“ iki 2014 m. gegužės 15 d. (1 t., p. 23). Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 09 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus UAB „STOVA“ 127,45 EUR kreditorinį reikalavimą (1 t., p. 25-27).

15566.

156Pagal 2014 m. gegužės 13 d. sąskaitą faktūrą Nr. 6316 ieškovas privalėjo sumokėti kreditoriui UAB „Jungtinis turto centras“ 521 LTL arba 150,89 EUR už konferencijos organizavimo paslaugas iki 2014 m. gegužės 27 d. (1 t., p. 24). Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 09 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus UAB „Jungtinis turto centras“ 150,89 EUR kreditorinį reikalavimą (1 t., p. 25-27).

15767.

158Pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. balansą, šiai datai ieškovas turėjo turto už 2 587 525 LTL, įsipareigojimai – 9 205 262 LTL (1 t., p. 28). Nuostoliai sudarė 7 117 737 LTLT). Dėl ginčo sandorių negaliojimo actio Pauliana pagrindu

15968.

160Atsakovas ieškinio pagrindui actio Pauliana prašė taikyti ieškinio senaties terminą. Ieškovas teigia, jog praėjus trims mėnesiams nuo dokumentų gavimo, dokumentai buvo perimti policijos ir senaties terminas skaičiuotinas nuo jų grąžinimo dienos 2017 m. lapkričio 15. Ieškovas nurodo, jog jei teismas manytų, kad senaties terminas yra praleistas, prašo jį atnaujinti, nes administratorius siekia apginti viešąjį interesą - bankrutavusios bendrovės kreditorių interesus.

16169.

162Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį, actio Pauliana pareikšti yra nustatytas vienerių metų senaties terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį.

16370.

164Ieškovo administratorius dalį ieškovo buhalterinių dokumentų gavo 2014 m. gruodžio 23 d. (1 t., p. 77), kitą dalį – 2015 m. sausio 13 d. (1 t., p. 78-80).

16571.

166Teismų praktikoje yra nusistovėjusi taisyklė, jog laikoma, kad apie bendrovės sandorius bankrutuojančios bendrovės administratorius galėjo sužinoti nuo bendrovės dokumentų gavimo dienos. Šiuo atveju ieškovo administratorius visus bendrovės dokumentus turėjo nuo 2015 m. sausio 13 d., todėl senaties terminas pradėtinas skaičiuoti nuo 2015 m sausio 13 d. ir baigėsi 2016 m. sausio 13 d.

16772.

168Ieškinys pareikštas 2018 m. gegužės 15 d., t. y. praleidus įstatymo nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą 2 metus ir 4 mėnesius arba 2,3 karto.

16973.

170Ieškovo teigimu po trijų mėnesių iš jo dokumentus perėmė policija ikiteisminiam tyrimui. Ieškovo teigimu, neturėdamas buhalterinės apskaitos dokumentų ieškovas negalėjo žinoti ir nustatyti ginčijamų sandorių buvimo ir jų pagrįstumo, todėl senaties termino nepraleido, o jei praleido, tai laikytina svarbia priežastimi ir ieškinio senaties terminas atnaujintinas. Su šiais teiginiais nesutiktina.

17174.

172Policijos pareigūnai dokumentus iš ieškovo administratoriaus perėmė 2015 m. balandžio 23 d. (1 t., p. 81-83), t. y. praėjus trims mėnesiams ir 10 dienų nuo momento, kai administratorius turėjo visus dokumentus. Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. birželio 19 d. nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą (1 t., p. 30-75) buvo nuspręsta grąžinti administratoriui buhalterinės apskaitos dokumentus. Dokumentus policijos pareigūnai grąžino ieškovo administratoriui 2017 m. lapkričio 15 d. (1 t., p. 84-85). Įstatymas nekeičia terminų skaičiavimo atsižvelgiant į aplinkybę kas disponuoja buhalteriniais dokumentais po fakto, kad dokumentus savo žinioje turėjo administratorius. Be to, byloje nėra duomenų, kad administratorius turėjo pagrindą manyti, jog ikiteisminis tyrimas bus trumpesnis nei devyni mėnesiai, nes paprastai analogiškų bylų ikiteisminis tyrimas tęsiasi ilgiau nei metus.

17375.

174Byloje nėra duomenų, jog administratorius prieš perduodamas dokumentus būtų pasidaręs kopijas, kad būtų pateikęs prašymą prokurorui dėl buhalterinės apskaitos dokumentų kopijų gavimo, kad būtų pateikęs prašymą dėl leidimo susipažinti su buhalterinės apskaitos dokumentais ir panašūs veiksmais, rodantys, jog administratorius siekė tinkamai vykdyti savo pareigas. Byloje nėra duomenų, jog ieškovo atstovas būtų tinkamai vykdęs savo, kaip administratoriaus veiklą, siekęs išsiaiškinti ir ginti kreditorių interesus nedelsiant. Taigi termino pareikšti ieškinį uždelsimą lėmė ne objektyvios aplinkybės, bet administratoriaus pasyvumas, todėl nėra pagrindo jį atnaujinti administratoriaus nurodytais pagrindais, ypač įvertinus jog terminas praleistas 2,3 karto.

17576.

176Analogiškai administratoriaus veiksmus įvertino ir aukštesnės instancijos teismas: „apeliacinės instancijos teismo vertinimu, administratorius, pateikdamas minėtus dokumentus ikiteisminį tyrimą atliekančiai institucijai, galėjo pasidaryti jų kopijas. Dėl to nepagrįsti apeliantės atskirojo skundo argumentai, kad visus BUAB Go Planet Travel dokumentus, taip pat kompiuterį su duomenimis administratorius perdavė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų skyriui, kuriame vykdomas ikiteisminis tyrimas, todėl administratorius negalėjo atlikti įmonės veiklos analizės. Tuo tarpu, administratorius, būdamas savo srities profesionalu, elgėsi pasyviai, nesiėmė tinkamų veiksmų dėl nustatymo bei įvertinimo ginčo klausimui reikšmingų aplinkybių ir prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė daugiau nei po metų. Administratoriaus darbo trūkumai nelaikytini svarbia bei pateisinama priežastimi ir pagrindu praleisto termino pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo atstatymui“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-62-236/2017).

17777.

178Ieškovo teiginiai, jog apie tai, kad įmonė nemoki sužinojo, kai buvo gauta specialisto išvada. Su šiais teiginiais nesutiktina. Specialisto išvada yra įrodymas, kuris pagrįstų vienokias ar kitokias išvadas. Įrodymų rinkimas nėra aplinkybė įtakojanti terminų skaičiavimą, todėl ieškovo teiginiai atmestini, kaip nepagrįsti.

17978.

180Ieškovo teiginiai, jog ginant viešąjį interesą, senaties terminas gali būti atnaujintas, nes nebus apgintos visų kreditorių teisės, yra nepagrįsti. Jei terminas būtų praleistas dėl tam tikrų asmenų kaltės, yra galimybė kreditorių interesus apginti pareiškus reikalavimus asmeniui, atsakingam už termino praleidimą.

18179.

182Taigi, ieškinys actio Pauliana pagrindu pateiktas praleidus ieškinio senaties terminą, teismas nenustatė termino atnaujinimo pagrindų, todėl ieškinys šiuo pagrindu yra atmestinas (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Dėl sandorių negaliojimo CK 1.80 ir CK 6.9301 straipsnių pagrindu

18380.

184Byloje kyla ginčas, kad bendrovė tapo nemokia. Ieškovo teigimu nemokumas nustatytinas tuomet, kaip nustatyta Ekspertizės akte, atsakovo teigimu – Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje. Tiek ieškovas, tiek atsakovas, nurodydami nemokumo būklę, yra teisūs. Ekspertizės akte buvo vertinama bendrovės finansinė būklė ir nustatytas jos finansinis nemokumas, kaip apibrėžia finansinės veiklos teisės aktai, tačiau ekspertai neturi teisės nustatyti teisinio nemokumo būsenos ĮBĮ prasme, nes tą gali padaryti tik teismas. Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje nustatė teisinį nemokumą, kaip apibrėžia ĮBĮ. Atsižvelgiant į tai, abi bylos šalys yra teisios teigdamos, jog bendrovė buvo nemoki skirtingais terminais, tačiau, kaip minėta, tai skirtingos nemokumo rūšys.

18581.

186Lietuvos teismo ekspertizės centras 2018 m. birželio 07 d. Ekspertizės akte Nr. 11-169 (18) (1 t, p. 142-151) nustatė, jog ieškovas buvo nemokus finansine prasme 2014 m. sausio 01 d.

18782.

188Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2016 m. kovo 29 d. Specialisto išvadoje Nr. 140-(02100)-IS1-308 (2 t., p. 105-126) nustatyta, jog 2013 m. gruodžio 31 d. bendrovė buvo patyrusi 290 821,66 LTL nuostolius, 2014 m. birželio 30 d. buvo patyrusi 3 573 078,49 LTL nuostolius. Bendrovės įsipareigojimai kreditoriui UAB „Grand Cru Airlines“ , kurių mokėjimo terminas 2014 m. birželio 02 d. buvo 75 000 LTL, 2014 m. birželio 05 d. pradelsti įsipareigojimai šiam kreditoriui buvo 458 531,84 LTL. 2014 m. birželio 05 d. įmonė buvo nemoki finansine prasme.

18983.

190CK 6.9301 straipsnio 1 dalis nustato, jog skolininkas, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaityti pagal įstatyme nustatytą eilę. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atsikaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka. Taigi, CK 6.9301 straipsnio taikymui asmens mokumas ar nemokumas neturi teisinės reikšmės, svarbu nustatyti ar skolininkas turėjo pakankamai lėšų atsiskaityti visiems pareikštiems reikalavimams ir ar nebuvo pažeistas įstatyme nustatytas atsikaitymų eiliškumas.

19184.

192Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.9301 straipsnio nuostatos paskirtis yra įvesti finansinę drausmę neturinčio pakankamai pinigų sumokėti visų skolų skolininko mokėjimų eiliškumo srityje. Konstatavus, kad skolininkas, atsiskaitydamas su konkrečiu kreditoriumi, pažeidė atsiskaitymo eilę ir (ar) tvarką, laikoma, jog su kreditoriumi atsiskaityta neteisėtai ir šis privalo grąžinti skolininkui viską, ką nepagrįstai gavo, kad skolininkas turėtų galimybę atsiskaityti su kreditoriais įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176-219/2018, 20 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129-695/2019, 25 punktas).

19385.

194Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017 išaiškinta, kad pripažįstant sandorį negaliojančiu dėl reikalavimų tenkinimo eiliškumo pažeidimo turi būti nustatyta CK 6.9301 straipsnyje nurodytų sąlygų visuma. Pirma, turi būti nustatyta, kad skolininkas atsiskaitymo metu neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti. Nustatant šią aplinkybę, būtina įvertinti skolininko turimas lėšas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais atlikto ginčijamo atsiskaitymo momentu, taip pat pareikštų reikalavimų skolininkui tuo pačiu momentu apimtį. Antra, turi būti nustatyta, kad skolininkas atliko mokėjimą pažeisdamas CK 6.9301 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytą eiliškumą, t. y. turi būti nustatyta, ar egzistuoja pirmesnės eilės kreditoriai, kaip jie įvardijami aptartoje normoje, palyginti su kreditoriumi, kuriam atliktas mokėjimas yra ginčijamas. Vertinant, ar mokėjimai buvo atlikti nepažeidžiant įstatymo nustatyto mokėjimų eiliškumo, neturi reikšmės aplinkybė, kokia buvo kiekvieno iš kreditorių reikalavimų dalies tenkinimo proporcija pagal jų turimus reikalavimus per tam tikrą laikotarpį ir jos palyginimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-504-1075/2018, 42 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129-695/2019, 30 punktas).

19586.

196Minėta, jog atsakovas 2014 m. balandžio 29 d. mokėjimo pavedimu į ieškovo sąskaitą pervedė 20 273,40 EUR, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „Paskolos suteikimas“. Byloje nėra ginčo, jog atsakovas buvo suteikęs šią paskolą ieškovui. Tačiau byloje nėra rašytinės paskolos sutarties, kurioje būtų matyti paskolos grąžinimo terminai ir kitos paskolos sąlygos. Atsakovas neįrodė, jog buvo sutaręs dėl paskolos grąžinimo termino (CPK 178 str.). Nesant sutartų paskolos grąžinimo terminų (CK 6.873 straipsnio 1 dalis), taikytina CK 6.873 straipsnio 2 dalies nuostata, jog paskola turi būti grąžinta per trisdešimt dienų, nuo dienos, kai paskolos davėjas pareikalavo ją grąžinti. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų pareikalavęs grąžinti paskolą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog Ginčijami sandoriai buvo įvykdyti, nors jų įvykdymo terminai nebuvo pasibaigę. Taigi ieškovas įvykdė Ginčijamus sandorius (mokėjimo pavedimus) atsakovui, nors prievolių įvykdymo terminas nebuvo nustatytas, reikalavimas nebuvo pateiktas, todėl prievolės įvykdymo terminas nebuvo pasibaigęs.

19787.

198Ginčijamų sandorių įvykdymo dieną - 2014 m. birželio 04 d., bendrovė turėjo:

19987.1.

20015 979,62 LTL arba 4 628,02 EUR įsipareigojimus kreditoriui UAB SADOVNIKOVA nuo 2014 m. kovo 07 d.;

20187.2.

20214 261,47 LTL 4 130,41 EUR įsipareigojimus kreditoriui UAB SADOVNIKOVA nuo 2014 m. balandžio 04 d.;

20387.3.

20413 008,37 LTL arba 3 767,48 EUR įsipareigojimus kreditoriui UAB SADOVNIKOVA nuo 2014 m. gegužės 07 d.

20587.4.

206Šie - 12 373,46 LTL arba 3 583,60 EUR įsipareigojimai kreditoriui UAB SADOVNIKOVA atsirado nuo 2014 m. birželio 05 d. Ginčijamų sandorių sudarymo metu dar nebuvo pasibaigę šios prievolės įvykdymo terminai, todėl sprendžiant prievolių įvykdymo eiliškumo klausimą šis įsipareigojimas neturi teisinės reikšmės šioje byloje.

20787.5.

208Taigi, bendri įsipareigojimai kreditoriui UAB SADOVNIKOVA, kurių vykdymo terminai 2014 m. birželio 04 d. jau buvo pasibaigę, buvo – 12 525,91 EUR.

20988.

210Ieškovas turėjo nedidelius įsipareigojimus kreditoriams: 58 LTL arba 16,80 EUR už automobilių stovėjimo aikštelės paslaugas kreditoriui UAB „STOVA“ nuo 2014 m. gegužės 15 d. (1 t., p. 23) ir 521 LTL arba 150,89 EUR kreditoriui UAB „Jungtinis turto centras“ už konferencijos organizavimo paslaugas nuo 2014 m. gegužės 27 d. (1 t., p. 24).

21189.

212Iš Specialisto išvados (2 t., p. 122-123) matyti, jog bendrovė turėjo 75 000 LTL arba 21 721,50 EUR įsipareigojimus kreditoriui UAB „Grand Cru Airlines“ nuo 2014 m. birželio 02 d.

21390.

214Taigi pagal bylos duomenis, bendrovė UAB „Go Planet Travel“ iki ginčijamų sandorių sudarymo turėjo didesnius tos pačios eilės kreditorinių įsipareigojimų, kurių vykdymo terminai buvo pasibaigę anksčiau, t. y. ieškovas privalėjo pirmiau įvykdyti tos pačios eilės įsipareigojimus pagal mokėjimo datas, tik tuomet galėjo vykdyti Ginčijimus sandorius, tačiau to nepadarė ir nepagrįstai suteikė pirmumą atsakovui, pažeisdamas imperatyvias įstatymo nuostatas (CK 6.9301 straipsnio 1 ir 2 dalys).

21591.

216Kadangi ieškovas Ginčo sandorius atliko pažeisdamas CK 6.9301 straipsnyje nustatytą imperatyvų atsiskaitymų eiliškumą, todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas ir Ginčijami sandoriai - 2015 m. birželio 4 d. atlikti 26 355,42 EUR mokėjimo pavedimai atsakovui, pripažintini negaliojančiais nuo sudarymo momento (CK 1.80 straipsnis, CK 6.9301 straipsnis).

21792.

218Ieškovas nurodo, jog atsakovas paskolino 20 273,40 EUR, tačiau Ginčijamais sandoriais gavo 26 355,42 EUR sumą, todėl prašo taikant restituciją atsakovui grąžinti reikalavimo teisę į 20 273,40 EUR. Atsakovas su šiais teiginiais nesutinka nurodydamas, jog atsakovas ir anksčiau buvo skolinęs pinigų ieškovui ir didesnė suma yra ankstesnių paskolų grąžinimas ar palūkanos. Atsakovas nepateikė įrodymų, jog 6 082,02 EUR suma buvo iš ankstesnių paskolų, kurias atsakovas suteikė ieškovui ar palūkanos už paskolą, nes tokių duomenų byloje nėra, todėl teiginiai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

21993.

220Sandorius pripažinus negaliojančiais taikytina restitucija šalims grąžinant tai, ką jos gavo pagal nuginčytus sandorius (CK 1.80 straipsnio 2 dalis, 6.145 straipsnio 1 dalis). Atsakovo 20 273,40 EUR paskolos grąžinimui Ginčijamais sandoriais buvo pervesta 26 355,42 EUR suma, todėl taikant restituciją atsakovui iš ieškovo grąžintina 20 273,40 EUR reikalavimo teisė, o ieškovui iš atsakovo grąžintini Ginčijamais sandoriais pervesti pinigai – 26 355,42 EUR (CK 6.146 straipsnis).

22194.

222Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

22395.

224Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

225Dėl bylinėjimosi išlaidų

22696.

227Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnis).

22897.

229Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl žyminis mokestis 593 EUR priteistinas valstybei iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

23098.

231Teismas patyrė 10,63 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

23299.

233Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

234tenkinti ieškinį. Pripažinti negaliojančiais ieškovo BUAB „Go Planet Travel“ (kodas 303013988) 2014 m. birželio 04 d. atliktus 4 mokėjimo pavedimus atsakovui S. V. (kodas ( - ) 5 000 LTL arba 1 448,10 EUR; 9 000 LTL arba 2 606,58 EUR; 40 000 LTL arba 11 584,80 EUR; 37 000 LTL arba 10 715,94 EUR. Taikyti restituciją:

235priteisti ieškovui BUAB „Go Planet Travel“ (kodas 303013988) iš atsakovo S. V. (kodas ( - ) 26 355,42 EUR (dvidešimt šešis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt penkių euro ir 42 euro centų) sumą, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 26 355,42 EUR (dvidešimt šešis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt penkių euro ir 42 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. gegužės 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

236grąžinti atsakovui S. V. (kodas ( - ) 20 273,40 EUR (dvidešimt tūkstančių du šimtus trisdešimt tris euro ir 40 euro centų) reikalavimo teisę į ieškovą BUAB „Go Planet Travel“ (kodas 303013988). Priteisti iš atsakovo S. V. (kodas ( - ) 603,63 EUR (šešis šimtus tris euro ir 63 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Teismui manant, kad praleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas... 9. 1.2.... 10. pripažinti ieškovo UAB „Go Planet Travel“ 2015 m. birželio 4 d. atliktus... 11. 1.3.... 12. taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo S. V. ieškovui UAB „Go Planet... 13. 1.4.... 14. grąžinti atsakovui S. V., 20.273,40 EUR dydžio reikalavimo teisę į... 15. 1.5.... 16. Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.... 17. 1.6.... 18. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 19. 2.... 20. Ieškovas nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d.... 21. 3.... 22. Atsakovas S. V. 2014 m. balandžio 29 d. mokėjimo pavedimu į UAB „Go Planet... 23. 4.... 24. Atsakovas S. V. nuo 2014 m. gegužės 29 d. tapo vienu iš UAB „Go Planet... 25. 5.... 26. Ieškovas 2014 m. birželio 4 d. iš UAB „Go Planet Travel“... 27. 6.... 28. Ginčijamais sandoriais buvo suteikta pirmenybė Atsakovui prieš kitus... 29. 7.... 30. Be to, atlikdamas mokėjimo pavedimus skolininkas UAB „Go Planet Travel“... 31. 8.... 32. Ginčijamų sandorių sudarymo metu UAB „Go Planet Travel“ turėjo... 33. 9.... 34. Iš UAB „Go Planet Travel“ 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentų... 35. 10.... 36. Valstybinio turizmo departamento 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-139 buvo... 37. 11.... 38. Iškėlus vienai sandorio šaliai bankroto bylą, praėjus trumpam laiko tarpui... 39. 12.... 40. Aplinkybę, kad BUAB „Go Planet Travel“ buvo nemokus Ginčijamų sandorių... 41. 13.... 42. Šios aplinkybės, ieškovo nuomone leidžia teigti, kad Ginčijamų sandorių... 43. 14.... 44. Administratoriui perduoti dokumentai praėjus trims mėnesiams buvo perimti... 45. 15.... 46. Teismui manant, kad Ieškovas ieškinio senaties terminą praleido, bankroto... 47. 16.... 48. Sudarydamas Ginčijamus sandorius, Ieškovas žinojo apie savo nemokumą ir... 49. 17.... 50. Vertinant tai, jog Ieškovo atlikti mokėjimo pavedimai yra vienašaliai... 51. 18.... 52. CK 1.80 straipsnis numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 53. 19.... 54. Ginčijamų sandorių sudarymo metu Ieškovas turėjo pradelstų... 55. 20.... 56. Pripažinus sandorius negaliojančiais taikoma restitucija priteisiant iš... 57. 21.... 58. Atsakovas 2014 m. gegužės 29 d. Įmonei suteikė 20 273,40 EUR dydžio... 59. II.... 60. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 61. 22.... 62. Atsakovas S. V. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė... 63. 23.... 64. Atsakovas nurodė, jog vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio... 65. 24.... 66. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad visi BUAB „Go Planet Travel“ dokumentai... 67. 25.... 68. Ieškovo argumentas, kad dokumentai buvo perduoti ikiteisminio tyrimo... 69. 26.... 70. Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 71. 27.... 72. Ieškovas yra praleidęs senaties terminą reikalavimui dėl Ginčijamojo... 73. 28.... 74. Ginčijamas sandoris buvo atliktas 2014 m. birželio 04 d. Tuo tarpu, bankroto... 75. 29.... 76. Ieškovui yra žinoma, kad įmonė nemokia tapo 2014 m. birželio 05 d. nes... 77. 30.... 78. Tiek iki Ginčijamo sandorio dienos, tiek po jos Ieškovas vykdė ūkinę -... 79. 31.... 80. Kasacinis teismas savo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje yra... 81. 32.... 82. Ieškovas kartu su ieškiniu turėjo pateikti duomenis įrodančius, kad... 83. 33.... 84. Ieškovo pateiktais BUAB „Go Planet Travel“ balansiniais duomenimis remtis... 85. 34.... 86. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pradelsti įsipareigojimai kitiems... 87. 35.... 88. Kreditoriaus UAB „SADOVNIKOVA“ apmokėjimo terminas Ginčijamo sandorio... 89. 36.... 90. Ieškovo argumentai, kad Ginčijamu sandoriu Atsakovui buvo pervesta 26 355,42... 91. 37.... 92. Kadangi Atsakovo reikalavimas atsirado 2014 m. gegužės 29 d., Ieškovui kilo... 93. 38.... 94. Atsižvelgiant visa į tai, teigtina, kad net jeigu teismas pripažintų, kad... 95. III.... 96. Ieškovo dubliko santrauka... 97. 39.... 98. Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su... 99. 40.... 100. Ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino, nes ieškinys turi būti... 101. 41.... 102. Pažymėtina, kad BUAB „Go Planet Travel“ bankroto administratoriui visi... 103. 42.... 104. Visi BUAB „Go Planet Travel“ dokumentai buvo atgauti tik 2017 m. lapkričio... 105. 43.... 106. 2018 m. birželio 7 d. buvo surašytas ekspertizės aktas Nr. 11-169 (18)... 107. 44.... 108. Ieškovo įsitikinimu senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2018... 109. 45.... 110. Ieškovas nesutiko su Atsakovo argumentais, kad remtis 2013 m. gruodžio 31 d.... 111. 46.... 112. Ikiteisminio tyrimo išvadą patvirtina ir Ekspertizės aktas, kuriame... 113. 47.... 114. Ginčijamų sandorių sudarymo metu Įmonė jau buvo nemoki, todėl neturėjo... 115. 48.... 116. Ieškovo manymu, akivaizdu, kad kiti kreditoriai turėjo aiškius reikalavimus... 117. IV.... 118. Atsakovo tripliko santrauka... 119. 49.... 120. Atsakovas pateikė tripliką į ieškovo dubliką, kuriame nurodė, jog su... 121. 50.... 122. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartis priimta civilinėje... 123. 51.... 124. Nepagrįstas Ieškovo dublike nurodytas naujas argumentas, kad tik gavus... 125. 52.... 126. Ekspertizės akto 4 puslapyje nurodyta, kad tyrimui nepateiktos Ieškovo... 127. 53.... 128. Visi sandoriai sudaryti nemokumo būsenoje negali būti negaliojantys per se.... 129. 54.... 130. Iki Ginčijamo sandorio dienos, tiek po jo, Ieškovas vykdė ūkinę-komercinę... 131. 55.... 132. Ieškovo pateiktame Ekspertizės akte nurodyta, kad Ieškovo įsiskolinimų... 133. 56.... 134. Ginčijamu sandoriu kreditorių teisės nebuvo pažeistos, nes Ginčijamas... 135. 57.... 136. Ieškovas dublike nepateikė duomenų įrodančių, kad Ginčijamo sandorio... 137. V.... 138. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 139. 58.... 140. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 141. 59.... 142. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 143. 60.... 144. Ieškovas ieškinio reikalavimus grindžia dviem savarankiškais ieškinio... 145. 61.... 146. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi iškėlė bankroto... 147. 62.... 148. Byloje nėra ginčo, jog atsakovas 2014 m. balandžio 29 d. mokėjimo pavedimu... 149. 63.... 150. Iš ieškovo sąskaitos išrašo (1 t., p. 17-18) matyti, jog ieškovas į... 151. 64.... 152. Pagal 2014 m. vasario 14 d. sąskaitą faktūrą Nr. 140004 ieškovas turėjo... 153. 65.... 154. Pagal 2014 m. balandžio 30 d. sąskaitą faktūrą Nr. SNIP16387 ieškovas... 155. 66.... 156. Pagal 2014 m. gegužės 13 d. sąskaitą faktūrą Nr. 6316 ieškovas... 157. 67.... 158. Pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. balansą, šiai datai ieškovas turėjo turto už... 159. 68.... 160. Atsakovas ieškinio pagrindui actio Pauliana prašė taikyti ieškinio senaties... 161. 69.... 162. Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį, actio Pauliana pareikšti yra nustatytas... 163. 70.... 164. Ieškovo administratorius dalį ieškovo buhalterinių dokumentų gavo 2014 m.... 165. 71.... 166. Teismų praktikoje yra nusistovėjusi taisyklė, jog laikoma, kad apie... 167. 72.... 168. Ieškinys pareikštas 2018 m. gegužės 15 d., t. y. praleidus įstatymo... 169. 73.... 170. Ieškovo teigimu po trijų mėnesių iš jo dokumentus perėmė policija... 171. 74.... 172. Policijos pareigūnai dokumentus iš ieškovo administratoriaus perėmė 2015... 173. 75.... 174. Byloje nėra duomenų, jog administratorius prieš perduodamas dokumentus... 175. 76.... 176. Analogiškai administratoriaus veiksmus įvertino ir aukštesnės instancijos... 177. 77.... 178. Ieškovo teiginiai, jog apie tai, kad įmonė nemoki sužinojo, kai buvo gauta... 179. 78.... 180. Ieškovo teiginiai, jog ginant viešąjį interesą, senaties terminas gali... 181. 79.... 182. Taigi, ieškinys actio Pauliana pagrindu pateiktas praleidus ieškinio senaties... 183. 80.... 184. Byloje kyla ginčas, kad bendrovė tapo nemokia. Ieškovo teigimu nemokumas... 185. 81.... 186. Lietuvos teismo ekspertizės centras 2018 m. birželio 07 d. Ekspertizės akte... 187. 82.... 188. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2016 m. kovo 29 d.... 189. 83.... 190. CK 6.9301 straipsnio 1 dalis nustato, jog skolininkas, kuris neturi pakankamai... 191. 84.... 192. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.9301 straipsnio nuostatos... 193. 85.... 194. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje... 195. 86.... 196. Minėta, jog atsakovas 2014 m. balandžio 29 d. mokėjimo pavedimu į ieškovo... 197. 87.... 198. Ginčijamų sandorių įvykdymo dieną - 2014 m. birželio 04 d., bendrovė... 199. 87.1.... 200. 15 979,62 LTL arba 4 628,02 EUR įsipareigojimus kreditoriui UAB SADOVNIKOVA... 201. 87.2.... 202. 14 261,47 LTL 4 130,41 EUR įsipareigojimus kreditoriui UAB SADOVNIKOVA nuo... 203. 87.3.... 204. 13 008,37 LTL arba 3 767,48 EUR įsipareigojimus kreditoriui UAB SADOVNIKOVA... 205. 87.4.... 206. Šie - 12 373,46 LTL arba 3 583,60 EUR įsipareigojimai kreditoriui UAB... 207. 87.5.... 208. Taigi, bendri įsipareigojimai kreditoriui UAB SADOVNIKOVA, kurių vykdymo... 209. 88.... 210. Ieškovas turėjo nedidelius įsipareigojimus kreditoriams: 58 LTL arba 16,80... 211. 89.... 212. Iš Specialisto išvados (2 t., p. 122-123) matyti, jog bendrovė turėjo 75... 213. 90.... 214. Taigi pagal bylos duomenis, bendrovė UAB „Go Planet Travel“ iki... 215. 91.... 216. Kadangi ieškovas Ginčo sandorius atliko pažeisdamas CK 6.9301 straipsnyje... 217. 92.... 218. Ieškovas nurodo, jog atsakovas paskolino 20 273,40 EUR, tačiau Ginčijamais... 219. 93.... 220. Sandorius pripažinus negaliojančiais taikytina restitucija šalims... 221. 94.... 222. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 223. 95.... 224. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 225. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 226. 96.... 227. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 228. 97.... 229. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8... 230. 98.... 231. Teismas patyrė 10,63 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 232. 99.... 233. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 234. tenkinti ieškinį. Pripažinti negaliojančiais ieškovo BUAB „Go Planet... 235. priteisti ieškovui BUAB „Go Planet Travel“ (kodas 303013988) iš atsakovo... 236. grąžinti atsakovui S. V. (kodas ( - ) 20 273,40 EUR (dvidešimt tūkstančių...