Byla e2-4183-779/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja I. S., sekretoriaujant Julijai Taraškevič, dalyvaujant atsakovui R. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, patikslintą ieškinį atsakovams R. U. ir R. U. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų 3 281,81 eurų skolą bei nuo šios sumos skaičiuojamas 11 procentų dydžio metines procesines palūkanas, 339,41 eurų skolą bei nuo šios sumos skaičiuojamas 11 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad atsakovai neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. VKGEL480805288 ir liko skolingi ieškovui 3 281,81 eurų, bei pagal Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. CREDO-204894 liko skolingi ieškovui 339,41 eurų bei prašė priteisti solidariai iš atsakovų nurodytas sumas su 11 procentų dydžio procesinėmis metinėmis palūkanomis (b. l. 68-72).

3Atsakovai pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog 2015-02-19 jie sumokėjo ieškovui 3 001,68 eurų sumą, kurią sudaro 2 035,35 eurų negrąžinto kredito dalis ir 671,12 eurų palūkanos pagal vartojimo kredito sutartį, bei 206,43 eurų negrąžinto kredito dalis ir 93,78 eurų palūkanos pagal kredito limito sutartį. Atsakovai nesutiko su ieškovo prašomų priteisti delspinigių ir procesinių palūkanų dydžiu bei prašė juos sumažinti (b. l. 78-81).

4Apie teismo posėdį, vykusį 2015-02-25, šalys buvo informuotos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) nustatyta tvarka. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, tačiau procesiniuose dokumentuose nurodė, jog teismas gali nagrinėti bylą nedalyvaujant ieškovo atstovui. Byla išnagrinėta ieškovui nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-09-08 ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą ir atsakovas R. U. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. VKGEL480805288 laikotarpiui nuo 2008-09-08 iki 2012-09-10, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 3 500,00 eurų dydžio kreditą (b. l. 6-9). A. R. U. su ieškovu sudarė Laidavimo sutartį Nr. FA-VKGEL480805288, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atsakyti ieškovui solidariai su atsakovu, jei R. U. neįvykdys visos prievolės ar jos dalies pagal vartojimo kredito sutartį (b. l. 10-12). 2008-09-08 ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą ir atsakovas R. U. sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. CREDO-204894 laikotarpiui nuo 2008-09-08 iki 2014-09-30, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 1 000,00 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatytu laiku grąžinti paskolintas lėšas, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus (b. l. 13, 14-17). Atsakovas R. U. tinkamai nevykdė sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, todėl 2010-10-18 ir 2010-11-03 pranešimais atsakovai buvo įspėti apie sutarčių nevykdyto pasekmes, o 2012-10-31 pranešimu sutartys buvo nutrauktos nuo 2012‑11-30 (b. l. 19, 21-26). 2013-01-29 atsakovei R. U. buvo išsiųstas pranešimas dėl įsipareigojimų pagal laidavimo sutartį vykdymo, tačiau skola nebuvo sumokėta ( b. l. 20).

7Ieškovas nurodė, kad atsakovas R. U. pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. VKGEL480805288 liko skolingas ieškovui 2 030,35 eurų kredito dalies, 671,12 eurų palūkanų ir 571,65 eurų delspinigių, o pagal Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. CREDO-204894 skolą sudaro 206,43 eurų kredito dalis, 93,78 eurų palūkanos ir 39,20 eurų delspinigiai (b. l. 73-76). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovai 2015-02-19 sumokėjo ieškovui 3 001,68 eurų sumą, kurią sudaro 2 035,35 eurų negrąžinto kredito dalis ir 671,12 eurų palūkanos pagal vartojimo kredito sutartį bei 206,43 eurų negrąžinto kredito dalis ir 93,78 eurų palūkanos pagal kredito limito sutartį (b. l. 84). Dėl nurodytų priežasčių pripažintina, kad atsakovai sumokėjo ieškovui skolą su palūkanomis pagal vartojimo kredito ir kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartis, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 2 030,35 eurų skolą bei 671,12 eurų palūkanas ir 206,43 eurų skolą bei 93,78 eurų palūkanas atmestinas.

8Byloje kilo ginčas tik dėl delspinigių ir procesinių palūkanų dydžio.

9Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai ((civilinio kodekso (toliau CK) 6.71 str.)). Vartojimo kredito sutarties Nr. VKGEL480805288 25 p. nustatyta, kad kredito gavėjui laiku nesumokėjus bankui bet kokių pagal sutarties sąlygas mokėtinų sumų, kredito gavėjas įsipareigoja bankui mokėti 0,15 procento dydžio netesybas už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Pagal šią sutartį ieškovas apskaičiavo atsakovams 571,65 eurų delspinigius už laikotarpį nuo 2014-05-19 iki 2014-11-18 ( b. l. 74). Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutarties Nr. CREDO-204894 9 ir 18 p. nustatyta, kad kredito gavėjui laiku nesumokėjus mėnesio įmokos arba bankui nutraukus sutartį prieš terminą, kredito gavėjas moka bankui 30 metinių procentų dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos mėnesio įmokos už kiekvieną pradelstą dieną. Pagal šią sutartį ieškovas apskaičiavo atsakovams 39,20 eurų delspinigius už laikotarpį nuo 2014-05-19 iki 2014‑11‑18 (b. l. 75).

10Atsakovai nesutiko su ieškovo reikalavimu priteisti 0,15 procento bei 30 metinių procentų dydžio delspinigius, kadangi prašomos priteisti netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningo verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai. Atsakovai prašė teismo sumažinti prašomus priteisti delspinigius iki 7,3 procento per metus, t. y. 0,02 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kito sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovai yra vartotojai, konstatuoja, jog prašomų priteisti netesybų dydis yra neprotingai didelis ir nesąžiningas atsakovų (vartotojų) atžvilgiu, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, netesybos mažintinos iki 0,02 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Dėl nurodytų aplinkybių iš atsakovų solidariai priteistini 97,25 EUR delspinigiai (2701,47*0,02/100*180) pagal vartojimo kredito sutartį ir 10,80 EUR (300,21*0,02/100*180) delspinigiai pagal Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį už laikotarpį nuo 2014-05-19 iki 2014-11-18.

11Sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo priteisti 11 procentų dydžio sutartines palūkanas pagal Vartojimo kredito sutarties Nr. VKGEL480805288 35 p. ir Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutarties Nr. CREDO-204894 23 p. nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos, reikšminga aplinkybe pripažintinas faktas, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Įstatymas draudžia paslaugos tiekėjui naudotis išimtine teise aiškinti vartojimo sutartį (CK 6.188 str. 2 d. 14 p.). Vartojimo kredito sutartyje nustatytos 11 proc. metinės tik mokėjimo funkciją už suteiktą paskolą atliekančios palūkanos yra pernelyg didelės, suponuoja neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties netinkamą vykdymą (CK 6.188 str. 2 d. 5 p.). Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Pažymėtina, kad didesni negu Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. nustatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiai gali būti taikomi, kai šalys dėl to susitaria, tačiau toks šalių susitarimas neturi prieštarauti įstatymams, sąžiningumo ir protingumo principams (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 1 d., 3 d.). Netinkamai pritaikytas procesinių palūkanų tarifas sudaro pagrindą teismui ex officio pakeisti taikytą šių palūkanų tarifą. Teismas, siekdamas apsaugoti silpnesniosios finansinio susitarimo šalies (vartotojų) interesus, bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo, principais, pripažįsta, kad ieškovo prašomos priteisti 11 procentų dydžio metinės palūkanos pažeidžia atsakovų interesus. Dėl nurodytų priežasčių iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą 97,25 EUR sumą bei priteistą 10,80 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014‑12‑03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 93 str., bei atsižvelgiant į tai, kad pagrindinę skolos sumą atsakovai sumokėjo po ieškinio teismui padavimo dienos, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (3,48 procento) iš atsakovų solidariai priteistinas 2,88 eurų žyminis mokestis ieškovo naudai.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p. ieškovui grąžintina 84,40 eurų žyminio mokesčio permoka.

14Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai yra sumokėję ieškovui didžiąją dalį skolos (3 001,68 eurų), teismas pripažįsta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui neliko pagrindo, todėl jos naikintinos (Lietuvos Respublikos CPK 149 str. 1 d.).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 259-260, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti solidariai iš atsakovų R. U., a. k. ( - ) ir R. U., a. k. ( - ) 76,22 eurų delspinigius, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014‑12‑03) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Priteisti solidariai iš atsakovų R. U., a. k. ( - ) ir R. U., a. k. ( - ) 9,80 eurų delspinigius, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014‑12‑03) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovų R. U., a. k. ( - ) ir R. U., a. k. ( - ) solidariai 2,88 eurų bylinėjimosi išlaidas ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, į. k. 301694694.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Grąžinti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, į. k. 301694694, 84,40 eurų žyminio mokesčio permoką (2014-11-27 mokėjimo nurodymas Nr. 9437935, Danske Bank A/S Lietuvos filialas).

22Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014‑12-03 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovams R. U., a. k. ( - ) ir R. U., a. k. ( - ) gyvenamosios vietos adresas ( - ), priklausančio turto areštą 25 894,32 Lt sumai (Turto arešto akto Nr. 2014062185).

23Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja I. S., sekretoriaujant Julijai... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų 3... 3. Atsakovai pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog... 4. Apie teismo posėdį, vykusį 2015-02-25, šalys buvo informuotos Lietuvos... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-09-08 ieškovas... 7. Ieškovas nurodė, kad atsakovas R. U. pagal Vartojimo kredito sutartį Nr.... 8. Byloje kilo ginčas tik dėl delspinigių ir procesinių palūkanų dydžio.... 9. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 10. Atsakovai nesutiko su ieškovo reikalavimu priteisti 0,15 procento bei 30... 11. Sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo priteisti 11 procentų dydžio... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 93 str., bei... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p. ieškovui grąžintina... 14. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai yra sumokėję ieškovui didžiąją dalį... 15. Teismas, vadovaudamasis CPK 259-260, 270, 279 straipsniais,... 16. ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti solidariai iš atsakovų R. U., a. k. ( - ) ir R. U., a. k. ( - )... 18. Priteisti solidariai iš atsakovų R. U., a. k. ( - ) ir R. U., a. k. ( - )... 19. Priteisti iš atsakovų R. U., a. k. ( - ) ir R. U., a. k. ( - ) solidariai... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Grąžinti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos... 22. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014‑12-03 nutartimi... 23. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti...