Byla Iv-2977-562/2010
Dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rositos Patackienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Nijolės Šidagienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Nerijui Šmitui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Irenai Zaliauskienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui D. T. K., jos atstovams I. K., advokatui Linui Viliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei Registrų centrui, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. T. K., bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Matininko konsultacijų biuras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja sodininkų bendrija „Saulėtekis“ (toliau – Bendrija, SB „Saulėtekis“) padavė teismui skundą (I t., b.l. 3-13), kuriame prašė: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo ( - ), ( - ) k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“; 2) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – VĮ RC Vilniaus filialas) 2007-10-11 sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“; 3) įpareigoti VĮ RC Vilniaus filialą panaikinti 2007-07-04 įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007-07-16 atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre; 4) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Skunde paaiškino, kad sklypo ( - ) savininkė D. T. K. įregistravo sklypo kadastrinius duomenis valstybės registre neatlikdama prieš tai jokių suderinimų nei su gretimų sklypų savininkais, nei su Bendrija, tokiu būdu šiurkščiai pažeisdama jų interesus bei galiojančias teisės normas: įrašytas neteisingas Bendrijos teritorijoje esančio sodo sklypo ( - ) adresas – Vilniaus miesto savivaldybė, ( - ) kaimas, nes ( - ) kaimo Vilniaus miesto savivaldybėje nėra; įrašyti neteisingi duomenys dėl sklypo ( - ) kadastro duomenų nustatymo; kadastro duomenų byloje UAB „Matininko konsultacijų biuras“ įrašė kitas sodo sklypo ( - ) ribas ir kampų koordinates nei buvo nustatyta 2006-10-09, nesuderinus su gretimų sklypų savininkais ir Bendrijos pirmininke, kurie neatitiko sklypo ( - ) privatizavimo schemos ir 2006 metais kadastriniais matavimais suformuotos Bendrijos teritorijos. Paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimu Nr. 1443 patvirtintomis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklėmis ir atsižvelgdamas į kadastrinius matavimus, įsakymais nustatė Bendrijos sklypų duomenis: 2006-08-09 įsakymu Nr. 30-1477 nustatė Bendrijos vandenvietės sklypo duomenis (plotas 1 376 kv. m su žemės sklypo ribomis, pažymėtomis linijomis ir skaičiais 1-7), 2006-09-20 įsakymu Nr. 30-1694 nustatė Bendrijos sodo kelių sklypo duomenis (plotas 4 604 kv. m su žemės sklypo ribomis, pažymėtomis linijomis ir skaičiais 1-86) ir 2006-10-12 įsakymu Nr. 30-1865 keitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-20 įsakymą Nr. 30-1694 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ sodo kelių sklypo ( - ) ( - ) gatvėje duomenų nustatymo“ ir papildė jį 5, 6 ir 7 punktais, kuriais nustatė Bendrijos teritorijos duomenis – plotas 61 000 kv. m, išorinės ribos, žemės sklypo plane pažymėtos linijomis ir skaičiais 1-82, teritorijos naudojimo pobūdis – mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo. Pažymėjo, kad remiantis šiais įsakymais kreipėsi į Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl Bendrijos išorinių ribų patvirtinimo ir bendro naudojimo sklypų (sodo kelių ir vandenvietės) nuomos iš valstybės sutarties sudarymo. Vandenvietės valstybinis žemės sklypas buvo suderintas ir užregistruotas Registrų centre, tačiau Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – VAVA) atsisakė sudaryti sodo kelių žemės sklypo nuomos sutartį, šis atsisakymas yra abstraktus, nemotyvuotas ir prieštarauja VAVA įsakymams, prieštaraujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Mano, kad išimtinai vadovautasi sklypo ( - ) savininkų D. T. K. ir I. K. interesais, nes kiti kvartalo nariai sutiko. Nurodė, kad valstybinės žemės juosta tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ) nepriskirta nei vienam sklypui, kuriuo naudojasi D. T. K., nes viršija faktiškai privatizuoto žemės sklypo plotus. Atsisakymą parėmė negaliojančiu generaliniu planu, pagal kurį nebuvo privatizuotas nei vienas sodo sklypas. Tuo buvo pažeisti Bendrijos ir jos narių teisės bei teisėti interesai. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktus, yra pagrindas ginti Bendrijos narių interesus teisme. Dėl Registrų centro padarytų pažeidimų paaiškino, kad nebuvo patikrintas tikslus žemės sklypo ( - ) adresas, nes ( - ) kaimo nėra. Esant teisėtiems ir patvirtintiems bei Bendrijos narių sutinkamiems matavimams, nebuvo jokio teisėto pagrindo įregistruoti „patikslintų“ ribų žemės sklypą ( - ), nes nebuvo Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių VAVA savo įsakymu turėjo tikslinti Bendrijos teritorijoje esančio vieno sodo sklypo ( - ) matavimus, kai atliktuose ir patvirtintuose Bendrijos teritorijos ir jos bendro naudojimo žemės sklypų matavimuose akivaizdu, jog visi Bendrijoje esantys individualūs sodo žemės sklypai yra suskirstyti pagal faktiškai privatizuotus plotus, pažymėti vietoje ir pagal faktiškai privatizuotus plotus parengtame Bendrijos teritorijos plane bei nustatyta tvarka patvirtinti. Teigė, kad Registrų centras nevykdė imperatyvių įstatymų nuostatų, registruodamas žemės sklypą ( - ) nepatikrino atitinkamų duomenų, ar nėra kliūčių šį sklypą įregistruoti, nes 2007-02-23 įregistruotas žemės sklypas ( - ) kertasi su Bendruoju teritorijos suplanavimo planu. Įregistruojant žemės sklypą ( - ), kadastro duomenų byloje nebuvo dokumento, kuris patvirtintų naudojus sklypo ( - ) plano parengimui Bendrijos valdybos (ir kitų institucijų) patvirtintą mėgėjiško sodo teritorijos planą ir buvus jį suderintą su Bendrijos valdybos pirmininku. Pabrėžė, kad Bendrijai skirta mėgėjiškų sodų teritorija yra suformuota 2006 m. liepą savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ atliktais kadastriniais matavimais pagal faktiškai privatizuotus individualių ir bendro naudojimo sklypų plotus, o Bendrijos teritorijos žemės sklypo planas suderintas su Bendrijos valdybos pirmininke, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi bei patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2007-04-17 įsakymu Nr. 2.3‑3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios ( - ) (duomenys nekslebtini) gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“. Mano, kad dėl šios priežasties Registrų centras neturėjo jokio pagrindo keisti ir juo labiau įregistruoti žemės sklypą ( - ), neteisėtai į sklypo plotą įjungiant bendrojo naudojimo žemės juostą, esančią tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ), nepatikrinus, ar dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo turto objekto duomenis į kadastrą, atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

42009-03-16 pareiškėja SB „Saulėtekis“ pateikė teismui patikslintą skundą (III t., b.l. 141-150), kuriame suformulavo papildomą reikalavimą – panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau - VĮ RC Komisija) 2007-11-23 sprendimą Nr. 394, nurodydama, kad nesutikimą su pastaruoju sprendimu pareiškėja aiškiai išreiškė pateikdama skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Bendrija savo poziciją patikslintame skunde pagrindė skunde ir 2008-02-14 rašytiniuose paaiškinimuose nurodytais argumentais, taip pat pateikė papildomus argumentus.

5Pareiškėja patikslintame skunde dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 panaikinimo nurodė, kad individualūs sodo sklypai Bendrijos nariams parduoti 1992-1993 metais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-02-07 nutarimu Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“, sklypai tuo metu buvo privatizuojami pagal Bendrijos narių parengtas sklypų schemas, kuriose patys nariai įrašė sklypų matmenis ir plotus, taip pat ir sklypo ( - ) savininkė D. T. K. savo sklypo schemoje 1993-10-25 (I t., b.l. 62) pati įrašė sklypo kraštinių ilgius bei sklypo plotą – 632 m2, o tokią sklypo ( - ) schemą kaip teisingą savo parašu patvirtino tuometinis Bendrijos pirmininkas Z. K. Taigi trečiojo suinteresuotojo asmens – D. T. K. 2009-03-03 papildomuose paaiškinimuose neteisingai nurodyta, kad Bendrijos žemės sklypai privatizuoti 1995 m. pagal Žemės reformos įstatymą, vadovaujantis Bendrijos žemės sklypų bendruoju planu. D. T. K. pateikė teismui dalį topografinio brėžinio kaip galiojantį Bendrijos bendrąjį planą (III t., b.l. 131), nors tai yra tik ištrauka iš 1979 m. topografinio plano „Lietuvos Respublikinės profesinių sąjungų tarybos kolektyviniai sodai“. Būtent minėtu planu ir nesivadovauta privatizuojant sodo sklypus, o šiame brėžinyje nurodytų sklypų matmenys neatitinka faktiškai privatizuotų. Bendrija pirmą kartą 2006 m. organizavo sklypų kadastrinių matavimų atlikimą natūroje, pamatuotų sklypų ribas vietoje pažymint riboženkliais. Sklypų matavimo metu, pirmą kartą nuo jų privatizavimo, natūroje nustatytos ir sklypo ( - ) ribos bei plotas. Kadangi sklypas ( - ) buvo suformuotas 2005 m. pagal tikslius kadastrinius matavimus ir iki visų Bendrijos sklypų matavimų 2006 m. buvo įregistruotas valstybės įmonėje Registrų centre, sklypo ( - ) matmenys Bendrijos teritorijos žemės sklypo plane buvo nurodyti tokie, kad atitiktų privatizuotą, nuosavybės dokumentuose nurodytą, 632 m2 plotą. Pažymėjus kitų sklypų ribas pagal jų privatizuotus plotus, tarp 2005 m. užregistruoto sklypo ( - ) ir sklypo ( - ) liko neprivatizuota žemės juosta, kuri buvo pažymėta linijomis ir skaičiais 7-8-9-10 (III t., b.l. 18) ir priskirta bendrojo naudojimo sodo kelių sklypui, kaip Bendrijos bendrojo naudojimo teritorija. Savivaldybės administracijos direktorius 2006-09-20 įsakymu Nr. 30-1694, 2006-10-12 įsakymu Nr. 30-1865 ir 2006-12-21 įsakymu Nr. 30-2465 nustatė ir patvirtino Bendrijos sodo kelių sklypo ribų planą, kuriuo buvo įtvirtinta taškais 7-8-9-10 ir linijomis tarp sklypų ( - ) ir ( - ) esanti neprivatizuota bendro naudojimo teritorija, Vilniaus apskrities viršininkas 2007-04-17 įsakymu Nr. 2.3-3678-01 patvirtino Bendrijos teritorijos planą, parengtą remiantis įsakymu Nr. 30-1694. Bendrijos teritorijos planas su teritorijoje esančiu sodo kelių sklypo ribų planu 2007-02-23 buvo suderintas Vilniaus m. žemėtvarkos skyriuje. Ginčijamas 2007-07-04 įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 laikytinas neteisėtu, kadangi prieštarauja ne tik Vilniaus apskrities viršininko, bet ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtiems individualiems administraciniams aktams. Be to, priimant 2007-07-04 įsakymą Nr. 2.3-6856-01 nesivadovauta nei vieninteliu galiojančiu Bendrijos teritorijos planu, patvirtintu Vilniaus apskrities viršininko 2007-04-17 įsakymu Nr. 2.3-3678-01, nei D. T. K. sodo sklypo ( - ) privatizavimo schema. Ypač atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius atsisakė derinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007-01-22 matavimus, kadangi, pasikeitus sklypo ( - ) riboms ir nedalyvavus kviestiniams asmenims, buvo neaišku, ar matuojant ši žemės sklypą nebuvo pažeistos gretimų žemės sklypų ribos. D. T. K. turėjo inicijuoti naujus kadastrinius sklypo matavimus, dalyvaujant gretimų sklypų ( - ) ir ( - ) savininkams bei Bendrijos valdybos pirmininkui, todėl nepašalinus trūkumų, Vilniaus apskrities viršininko administracija neturėjo teisės vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sekretoriaus prašymu bei priimti ginčijamą įsakymą Nr. 2.3.-6856-01. Remiantis Sodininkų bendrijų įstatymo 15 str. 1 d. 15 punktu, tik bendrijos narių susirinkimas turi teisę spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus, todėl skundžiamu 2007-07-04 įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 priskyrus bendrojo naudojimo teritoriją, esančią tarp sklypų ( - ) ir ( - ), D. T. K. žemės sklypui, pažeistos imperatyvios Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatos bei spręstas Bendrijos kompetencijai priskirtas klausimas. Vilniaus apskrities viršininkas įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 viršijo savo kompetenciją ir priėmė individualų administracinį aktą, kurio priėmimas (kadastro bylos derinimas) priskirtas žemėtvarkos skyriaus kompetencijai, tokiais veiksmais nepagrįstai suformavo precedentą, jog individualių sodo žemės sklypų kadastro bylos nuo šiol turi būti derinamos sudėtingesne ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais nenustatyta procedūra. 2007-07-04 įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 patvirtintos sodo sklypo ( - ) ribos ir gretimybės nebuvo suderintos su gretimų sklypų ( - ) ir ( - ) savininkais ir bendrojo naudojimo sodų kelių sklypo naudotojais – Bendrija: UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007-01-22 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte nepagrįstai nurodyta, kad į būsimą ženklinimą neva buvo kviečiami, tačiau neatvyko sklypų ( - ) ir ( - ) savininkai bei Bendrijos valdybos pirmininkė V. V., tačiau kvietimai minėtiems asmenims nebuvo įteikti, tą patvirtina AB Lietuvos pašto filialo Vilniaus apskrities centrinio pašto 2009-03-04 raštas Nr. (16.7-16)3-1711 (III t., b.l. 156). Vienas iš 2007-07-04 įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 priėmimo pagrindų buvo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007-06-13 raštas Nr. 3IN-K-1095, K-1095/2-1540 „Dėl K. prašymo“, nors minėto rašto Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius neprivalėjo vykdyti, kadangi nėra Žemės ūkio ministerijos struktūrinis padalinys. Atsakovė – Vilniaus apskrities viršininko administracija laikosi prieštaringos pozicijos: viena vertus, teigia, kad UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007-01-22 atlikti sklypo ( - ) matavimai yra nederintini, kadangi nėra suderinimų su sklypų ( - ) ir ( - ) savininkais bei Bendrija ir, pasikeitus sklypo ( - ) riboms, neaišku, ar nebus pažeisti kurių nors iš jų interesai (2007-05-18 raštas Nr. S20-793), kita vertus, Žemės ūkio ministerijai 2007-06-13 raštu paprašius registruoti sodo sklypą ( - ), skuba 2007-07-04 įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 derinti jo planą. Tokie atsakovės veiksmai prieštarauja ne tik Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatoms, bet ir gero administravimo principui, todėl negali būti laikomi teisėtais. Dėl Registrų centro Vilniaus filialo 2007-10-11 sprendimo Nr. S(5.1.14.)-38724 panaikinimo ir įpareigojimo panaikinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), patikslintų duomenų registravimą Nekilnojamojo turto registre nurodė, kad ( - ) kaimo Vilniaus mieste nėra, juo labiau jis negalėtų būti apjungtas sodininkų bendrijos teritorijos, tai patvirtina ir Registrų centro skelbiama informacija: Adresų registre nurodoma ne ( - ) k., bet ( - ) ( - ) g. Taigi, Registrų centro Vilniaus filialas net nepatikrino tikslaus sodo žemės sklypo ( - ) adreso ir užregistravo sodo sklypą ( - ) net ne anksčiau buvusiu jo adresu (Vilniaus rajonas, ( - ) kaimas), o neegzistuojančiu Vilniaus mieste adresu (Vilniaus miestas, ( - ) kaimas, SB „Saulėtekis“). Esant teisėtiems ir patvirtintiems matavimams, su kuriais sutiko ir Bendrijos nariai, nebuvo jokio teisėto pagrindo įregistruoti kitokių, nei buvo nustatyta 2006 m. atliktais kadastriniais matavimais ir pažymėtų riboženkliais „patikslintų“ ribų individualų sodo sklypą ( - ), nes nebuvo Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių Vilniaus apskrities viršininkas įsakymu turėjo tikslinti Bendrijos teritorijoje esančio vieno sodo sklypo ( - ) matavimus. Pagal Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus 2007-02-23 patikrintą ir suderintą bei Vilniaus apskrities viršininko 2007-04-17 įsakymu patvirtintą Bendrijos teritorijos žemės sklypo planą įregistruotas sodo žemės sklypas ( - ) kertasi su Bendrijos teritorijos suplanavimo planu (patikslintais mėgėjiško sodo teritorijos kadastro duomenimis), kuriame tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ) nustatyta 0,39 m (šalia kelio) bendro naudojimo žemės juosta, kuri teisėtai priskirta sodo kelių žemės sklypui, nes viršija greta esančių sklypų ( - ) ir ( - ) privatizuotus individualių sodo sklypų plotus. Išmatavus privatizuoto sklypo ( - ) plotą bei atsižvelgus į tai, kad sklypo ( - ) plotas ir ribos buvo nustatytos iki 2006 m. atliktų Bendrijos teritorijos sklypų tikslių kadastrinių matavimų ir nustatyta tvarka užregistruotos Registrų centre, nustačius laisvą neprivatizuotą teritoriją tarp sklypų ( - ) ir ( - ) ši buvo priskirta prie sodo kelių sklypo, kaip viršijanti gretimų sklypų faktiškai privatizuotus plotus. Akivaizdu, kad Registrų centro Vilniaus filialas nevykdė imperatyvių įstatymo nuostatų, t. y. įregistravo žemės sklypą ( - ), nors 2007-02-26 rašte Nr. IN(5.1.15.)-7032 nurodė, kad geodeziškai permatuotos sklypo ( - ) ribos dengiasi su Bendrijos bendro naudojimo žemės sklypo ribomis, todėl UAB „Matininko konsultacijų biuras“ buvo pateikta išankstinio plano patikrinimo išvada su nustatytais trūkumais, tačiau trūkumų nepašalinus, sklypo ( - ) planas buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto kadastre. Įregistruojant žemės sklypą ( - ), kadastro duomenų byloje nebuvo dokumento, patvirtinančio, jog sklypo ( - ) planas parengtas naudojant Bendrijos valdybos ir Vilniaus apskrities viršininko 2007-04-17 įsakymu Nr. 2.3-3678-01 patvirtintą mėgėjiško sodo teritorijos planą ir suderintas su Bendrijos valdybos pirmininku, kitais gretimybių savininkais ir naudotojais, todėl toks neteisėtas žemės sklypo ( - ) įregistravimas vertintinas kaip piktnaudžiavimas ir tinkamas savo pareigų neatlikimas. Sklypo ( - ) ribų ir gretimybių pakeitimas, nesilaikant Bendrijos teritorijos plano, sukėlė neigiamas teisines pasekmes Bendrijos teritorijos planą atitinkančių sklypų savininkams: jie negali suformuoti ir Registrų centre įregistruoti privatizuotų sklypų pagal Bendrijos teritorijos planą ir nustatytas bei riboženkliais pažymėtas jų sklypų ribas ir gretimybes.

6Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė pareiškėjos skunde bei patikslintame skunde išdėstytą poziciją ir prašė teismo pareiškėjos reikalavimus tenkinti (V t., b.l. 59-62).

7Iš bylos pasitraukusi atsakovė Vilniaus apskrities viršininko administracija (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-07-16 nutartimi pakeista jos teisių perėmėja - Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) atsiliepimu į skundą (I t., b.l. 127-128) prašė skundą palikti nenagrinėtą, kadangi pareiškėja nepateikė duomenų, jog ji pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, numatyta Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 dalyje.

8Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškėjos patikslintą skundą (IV t., b.l. 12-16) nurodė, kad 2007-07-04 įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 priimtas remiantis galiojančiais teisės aktais, be kita ko, Žemės įstatymo 32 str. 3 dalimi, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 str. 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“, bei teisės aktų nustatyta tvarka įvykdytais Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus veiksmais, be kita ko, patvirtintais kadastriniais matavimais, taigi, nėra pagrindo ginčijamą įsakymą naikinti, todėl prašė pareiškėjo patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2007-01-09 Vilniaus m. žemėtvarkos skyriuje buvo suderintos SĮ „Vilniaus planas“ 2006-07-26 parengtame sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ plane nurodytos žemės sklypo išorinės ribos ir plotas. Remiantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei tenkinant Bendrijos 2006-12-21 prašymą, buvo parengtas Vilniaus apskrities viršininko 2007-04-17 įsakymas Nr. 2.3-3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios ( - ) ( - ) gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“. SĮ „Vilniaus planas“ 2006-07-26 parengtame sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ plane nurodytos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos Vilniaus m. žemėtvarkos skyriuje nederintos, kadangi, suvedus sodo kelių sklypo taškų koordinates iš SĮ „Vilniaus planas“ 2006-07-26 sudaryto plano nustatyta, jog ties taškais 7-8-9-10, tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ), palikta apie 11 m2 bendro naudojimo žemės juosta, tačiau Bendrijos generaliniame plane bei žemės sklypų ( - ) ir ( - ) privatizavimo schemose ji nenumatyta. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“, norint išsinuomoti valstybinį bendro naudojimo žemės sklypą, nesuformuotą pagal sodo suplanavimo projektą (generalinį planą), turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengtas šios bendrijos mėgėjiško sodo teritorijos detalusis planas bei jame suformuotas išnuomojamas bendrojo naudojimo valstybinės žemės plotas atliekant šio žemės sklypo kadastrinius matavimus. Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius 2007-04-23 raštu Nr. S20-793 atsisakė suderinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007-01-22 atliktus žemės sklypo, esančio ( - ) k., sodininkų bendrijoje „Saulėtekis“, sklypo ( - ), Vilniuje, kadastrinius matavimus, kadangi žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte nėra suderinimų su gretimų žemės sklypų savininkais. Nacionalinė žemės tarnyba 2007-04-12 rašte Nr. 4B-(12.2)-435 (II t., b.l. 168-169) nurodė, kad, įvertinus Bendrijos sodo suplanavimo projektą (generalinį planą), žemės sklypų ( - ) ir ( - ) privatizavimo schemas, nustatyta, jog bendro naudojimo juosta tarp sklypų ( - ) ir ( - ), skirta prižiūrėti paviršinio vandentiekio vamzdžius tarp minėtų žemės sklypų, nenumatyta nei generaliniame sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ plane, nei sklypų ( - ) ir ( - ) privatizavimo schemose, kad pagal Registrų centro pateiktas perskaičiuotas žemės sklypo ( - ) ribų posūkio koordinates valstybinėje Lietuvos koordinačių sistemoje ir D. T. K. įgalioto I. K. pateiktą žemės sklypo ( - ) planą nustatyta, jog bendrų riboženklių koordinačių skirtumas mažesnis kaip 0,1 m, žemės sklypo ( - ) vakarinė riba sutampa su jau pažymėta kadastro žemėlapyje žemės sklypo ( - ) rytine riba. Žemės ūkio ministerijoje 2007-06-05 įvykusiame pasitarime dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ atliktų kadastrinių matavimų, įvertinus pateiktą medžiagą – sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ generalinį planą, žemės sklypų ( - ) ir ( - ) privatizavimo schemas, konstatuota, kad nurodytuose dokumentuose nenumatyta bendro naudojimo juosta tarp sklypų ( - ) ir ( - ), skirta prižiūrėti paviršinio vandentiekio vamzdžius tarp minėtų žemės sklypų, taip pat nustatyta, kad kadastrinių matavimų byloje yra fiksuotas faktas, jog V. V. buvo kviesta dalyvauti 2007-01-22 atliekant žemės sklypo ( - ) kadastrinius matavimus, tačiau neatvyko ir apie neatvykimo priežastis neinformavo. Pasitarimo metu konstatuota ir tai, kad D. T. K. nuosavybės teise priklausančio Bendrijos žemės sklypo ( - ) kadastrinių matavimų dokumentai turėtų būti derinami Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka, o faktas, kad žemės sklypo ( - ) ribų paženklinimo-parodymo akte nėra gretimo žemės sklypo ( - ) savininkės V. V. parašo, nėra ir negali būti pagrindas minėtai bylai atmesti, kadangi, remiantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku raštu neinformuoja apie neatvykimo priežastį arba gretimų žemės sklypų adresais kvietimai nebuvo įteikti, todėl šie asmenys nedalyvauja paženklinant žemės sklypo ribas, darbai tęsiami be kviestinių asmenų. Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius 2007-06-20 suderino UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007-01-22 parengtą D. T. K. priklausančio žemės sklypo ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Saulėtekis“, ( - ) ( - ) g., Vilniuje, planą. Teismo posėdyje atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjos pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-07-16 nutartį) atstovė palaikė Vilniaus apskrities viršininko administracijos atsiliepimuose išdėstytą poziciją ir prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą (V t., b.l. 59-62).

9Atsakovė valstybės įmonė Registrų centras (įtrauktas į bylą atsakovu 2009-03-25 protokoline nutartimi, toliau - Registrų centras) atsiliepime į patikslintą skundą (IV t., b.l. 23) paaiškino, kad, remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 str. 2 dalimi ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 str. 2 dalimi, pareiškėja pateikė reikalavimą dėl Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007-11-23 sprendimo Nr. 394 panaikinimo praleidusi teisės aktų nustatytą apskundimo terminą, todėl administracinė byla dėl sprendimo Nr. 394 panaikinimo nutrauktina.

10Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepimais į skundą ir patikslintą skundą (I t., b.l. 133-137; III t., b.l. 181-182) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio ar 103 straipsnio nuostatas, nes skundas pateiktas nesilaikant išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Atsiliepime paaiškino, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas, nes D. T. K. prašymas įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą pakeistus jai priklausančio žemės sklypo kadastro duomenis, tiek su prašymu pateikti dokumentai atitiko Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 str. 2 dalies, 12 str. 1, 2 ir 3 dalių reikalavimus, todėl buvo tinkamas pagrindas įrašyti pakeistus D. T. K. žemės sklypo kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Mano, kad atmestini pareiškėjos teiginiai, jog Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas kadastro duomenims pakeisti neturėjo jokio pagrindo. Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 88 punkte pateiktas baigtinis sąrašas, ką turi patikrinti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas gavęs prašymą dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų ar jų pakeitimo įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą, taigi, Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nėra numatyta pareiga tikrinti pateikto dokumento atitiktį įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, o tikrindamas žemės sklypo planą, šis tvarkytojas turi įsitikinti, jog jis yra suderintas būtent su žemėtvarkos skyriumi. Paaiškino, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), planas 2007-06-20 buvo suderintas su VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi, tai patvirtina šiame plane esantis pastarosios institucijos spaudas. Nurodė, kad pažymėdamas žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje nenustatė aplinkybių, numatytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje, trukdančių pažymėti šio sklypo ribas kadastro žemėlapyje, nes žemės sklypo planas ir 2007-01-22 ribų paženklinimo-parodymo aktas ( - ) buvo suderinti su žemėtvarkos skyriumi, jog žemės sklypo ribos paženklintos ir jų pagrindu parengtas žemės sklypo planas atitinka teisės aktų reikalavimus. Nebuvo nustatytų ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje numatytų pagrindų atsisakyti įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į bylą. Atkreipė dėmesį, kad minėtas įstatymas nenumato šiam tvarkytojui nei pareigos užtikrinti pačių dokumentų, kurių pagrindu įrašomi duomenys į kadastrą, teisėtumo, pagrįstumo, juose pateikiamų duomenų teisingumo, nei atsakomybės už teikiamų dokumentų teisėtumą. Todėl šiuo atveju duomenys, įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą apie žemės sklypą (kadastrinis Nr. ( - )), tarp jų ir duomenys apie šio žemės sklypo adresą, atitinka pateiktus aukščiau išvardintus bei įstatymų nustatyta tvarka suderintus dokumentus, taigi Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas pareigą užtikrinti šių duomenų teisingumą įvykdė tinkamai, dėl to negali atsakyti daugiau, nei jo atsakomybės ribas reglamentuoja įstatymas. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 1 dalis numato privalomą išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką, kurios nesilaikymas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 7 punktu arba 103 straipsnio 1 punktu, yra pagrindas administracinę bylą nutraukti arba skundą palikti nenagrinėtu.

11VĮ RC Vilniaus filialas prašė nagrinėti bylą jo atstovui nedalyvaujant (V t., b.l. 57).

12Tretysis suinteresuotas asmuo D. T. K. atsiliepimu į skundą (I t., b.l. 82-90) prašė pareiškėjos skundą dalyje dėl VAVA 2007-07-04 įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 panaikinimo nutraukti, o likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime D. T. K. paaiškino, kad privatizuotu 632 kv. m žemės sklypu ( - ) naudojosi ir iki privatizacijos, tai yra nuo 1980 m., naudojamo sklypo ribos niekada nebuvo keičiamos, sklype esantys statiniai yra seniai pastatyti ir dėl to niekada nebuvo kilę jokių ginčų iki 2006 metų. Pažymėjo, kad UAB „Matininkų konsultacijų biuras“ atlikti matavimai Registrų centre buvo įregistruoti 2007-07-16, kurie atitiko sklypo faktinę padėtį ir statinių išsidėstymą sklype. 2006 m. liepos mėnesį atliktas Bendrijos žemės sklypų matavimas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-20 įsakymas Nr. 30-1694 „Dėl SB „Saulėtekis“ sodo kelių sklypo ( - ) ( - ) gatvėje duomenų nustatymo“ neatitinka Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nurodytų teisės aktų nuostatoms ir yra neteisėti: parengti ne pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatas; pažeidžia Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies nuostatas ir jos privačios nuosavybės teises, nes iš jos sklypo ploto atimama 0,3 metro pločio ir 32 metrų ilgio bendro naudojimo žemės juosta negali būti naudojama rekreacijai ar statybai; nebuvo gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduodamos sąlygos rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą; formuojamas žemės sklypas turi būti ne mažesnis kaip 0,04 ha, o suformuojama 0,0009 ha siaura tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ) įsiterpusi juosta, neturi sprendinių poveikio ataskaitos ir suderinimo su ja, turi būti brėžinys su visų susipažinusių asmenų parašais; nesuderintas su Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiuoju architektu ir nepatvirtintas Vilniaus apskrities viršininko įsakymu; ji nesutiko su naujai suformuota bendrojo naudojimosi juosta tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ), šiuo tarpu tarp sklypų naudojasi tik šių sklypų savininkai, o jis netinkamas ne tik pravažiuoti, bet ir praeiti; nenurodytas teisės aktas, kuriuo vadovaujantis privatus žemės sklypas iš jam 1980 m. skirtų ribų perkeliamas į naujas ribas. Pažymėjo, kad į žemės sklypo ( - ) paženklinimą 2006-10-23 ir 2007-01-22 gretimų sklypų savininkai neatvyko, neinformavo apie neatvykimo priežastis, pastabų nepateikė ir nepasirašė žemės sklypo ( - ) ribų paženklinimo parodymo akto. Todėl vadovaujantis Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis žemės sklypo ( - ) kadastrinių matavimų darbai buvo tęsiami be kviestinių asmenų. Pabrėžė, kad pagal Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 26 punktą suinteresuoto asmens žemės sklypo ( - ) savininko buvo galima net ir nekviesti, kadangi aukščiau žemės sklypo ( - )vakarinė riba (riboženkliai Nr. 1 ir Nr. 5) sutampa su jau pažymėta kadastro žemėlapyje žemės sklypo ( - ) rytine riba (riboženkliai Nr. 1 ir Nr. 2), t. y. bendra riba sutampa ir buvo šią ribą žymintys riboženkliai. Žemės sklypo ( - ) privatizavimo schemoje šiaurinės pusės kraštinės ilgis nurodytas 20,2 metro niekada nebuvo skirtas šiam sklypui bei faktiškai naudojamas. Paaiškino, kad žemės sklypo ( - ) kadastriniai matavimai atlikti vadovaujantis galiojančiu Bendrijos bendruoju planu, pagal kurį žemės sklypai išsidėstę vienas prieš kitą ir turi bendras sutampančias ribas. Bendrijos žemės sklypų matavimai atlikti 2006 m. liepos mėnesį pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių ir Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatas ir nebuvo suderintas su Vilniaus žemėtvarkos skyriumi.

13D. T. K. atsiliepime į pareiškėjos patikslintą skundą (III t., b.l. 163-163-170) papildomai paaiškino, kad patikslintame skunde pateikti neteisingi, klaidinantys faktai, kurie prieštarauja Žemės reformos įstatymo, Žemės įstatymo, Sodininkų bendrijų įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatoms. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad sklypai buvo privatizuojami pagal pačių bendrijos narių parengtas schemas, kad sklypo ( - ) savininkė D. T. K. pati įrašė sklypo pietinės kraštinės ilgį 19,6 m, kadangi 1992 m. žemės sklypų privatizavimą vykdė tuo metu Bendrijos pirmininko pareigas ėjęs Z. K., kuris ir braižė žemės sklypų schemas, vadovaudamasis 1986 m. sausio 20 d. kolektyvinio sodo „Saulėtekis“ planu (III t., b.l. 171), o žemės sklypų privatizavimo dokumentai 1993 m. gauti iš tuo metu Bendrijos pirmininko pareigas ėjusio K. Jurėno, kurio parašas yra ant privatizuoto sklypo schemos. Kad tokia tvarka buvo privatizuoti Bendrijos žemės sklypai patvirtina žemės sklypo ( - ) savininkas, buvęs Bendrijos pirmininkas K. D., žemės sklypo ( - ) savininkas A. D. Pažymėtina, kad 1986-01-20 kolektyvinio sodo „Saulėtekis“ plane, pagal kurį buvo vykdoma privatizacija, jokia bendro naudojimo žemės juosta tarp sklypų ( - ) ir ( - ) nenustatyta. Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius 2009-01-14 atsakyme pateikė galiojantį SB „Saulėtekis“ bendrąjį planą, kuriame nurodytas sklypų išsidėstymas, t. y. žemės sklypų gretimybės, privatizuoti sklypų plotai, nors kraštinių ilgiai ir nurodyti 20 m x 30 m, tačiau Žemės reformos įstatymas leido privatizuoti iki 0,12 ha ploto žemės sklypus, jeigu yra pakankamai žemės. Todėl šis planas įrodo, kad jokia bendro naudojimo žemės juosta tarp sklypų ( - ) ir ( - ) nenustatyta ir jos negali būti. Vykdant Bendrijos žemės sklypų kadastrinius matavimus esantys riboženkliai buvo sunaikinti ir nustatytos naujos žemės sklypų ribos, taip pažeidžiant Žemės reformos įstatymo 21 str. 3 dalies nuostatas: iš D. T. K. sklypo paimta 9 m2 ploto žemės juosta Bendrijos poreikiams, D. T. K. sklypas 0,25 m perkeltas į rytus, į žemės sklypui ( - ) priklausančią žemę, nustatytos naujos sklypo kraštinės, ir nors sklypo plotas išliko toks pats, tačiau sklypas 0,21 m dengia kelią ir 0,07 m dengia žemės sklypą ( - ). Tai, kad tarp sodo sklypų ( - ) ir ( - ) nėra ir nebuvo jokios bendrojo naudojimo teritorijos patvirtina ir sodo sklypo ( - ), priklausančio V. V., žemės sklypo planas, parengtas remiantis 2005-11-15 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktu, suderintu su Vilniaus m. žemėtvarkos skyriumi 2005-12-07, bei Registrų centro Vilniaus filialo 2006-09-15 išvada „Dėl pateikto prašymo atlikti išankstinę patikrą“, kurioje nurodyta, kad pateikto patikrai sklypo Nr. ( - ) ribos kerta sklypo Nr. ( - ), kuris priklauso V. V., ribas, o nenurodyta, kad jos, D. T. K., pateikto sklypo planas kerta sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ ribas, ką teigia pareiškėja. Pareiškėja net du kartus buvo kviečiama dalyvauti D. T. K. sklypo ribų paženklinime, kurio metu atliekamas žemės sklypo ribų suderinimas, tačiau neatvyko ir raštu jokių pastabų nepateikė, todėl, remiantis teisės aktų nuostatomis, kadastrinių matavimų darbai buvo tęsiami be kviestinių asmenų. Pareiškėja patikslintame skunde teigia netiesą, jog kviestiniams asmenims kvietimai dalyvauti 2007-01-22 žemės sklypo ( - ) paženklinime nebuvo įteikti.

14Teismo posėdyje D. T. K. ir jos atstovai palaikė atsiliepimuose į pareiškėjos skundą bei patikslintą skundą išdėstytus argumentus ir prašė atmesti skundą (V t., b.l. 59-62).

15Tretysis suinteresuotas asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Matininko konsultacijų biuras“(Vilniaus apygardos teismo 2009-11-05 nutartimi UAB „Matininko konsultacijų biuras“ iškelta bankroto byla, V t., b.l. 8-9) atsiliepimo į pareiškėjos skundą ir patikslintą skundą nepateikė (I t., b.l. 77; III t., b.l. 160), jos atstovas prašė nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (V t., b.l. 30).

16Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija (įtraukta į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-10-13 protokoline nutartimi, V t., b.l. 27) atsiliepime į pareiškėjos skundą (V t., b.l. 31-34) prašė teismo priimti sprendimą dėl skundo atsižvelgiant į jos atsiliepime išdėstytus paaiškinimus. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad 2006 metais SB “Saulėtekis” organizavo bendrijos žemės sklypų kadastrinius matavimus, nes 1992-1993 metais, privatizuojant sodų žemės sklypus, matavimai natūroje nebuvo atlikti ir sklypų ribos pagal faktiškai privatizuotus plotus nebuvo nustatytos. Nė vienas sklypas Bendrijoje nebuvo privatizuotas pagal privatizavimui teiktą Bendrijos topografinį planą. Faktiškai privatizacija vyko pagal skirtingų išmatavimų sklypų schemas, privatizuojant skirtingų plotų žemės sklypus, nefiksuojant natūroje jų kampų koordinačių. Pareiškėja 2006-08-01 prašymu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą dėl SB “Saulėtekis” bendro naudojimo žemės sklypų (vandenvietės, kelių, takų ir bendro naudojimo žemės) žemės nuomos. Atsižvelgiant į šį prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais (2006-08-09 įsakymu Nr. 30-1477, 2006-09-20 įsakymu Nr. 30-1694 ir 2006-10-12 įsakymu Nr. 30-1865) buvo nustatyti Bendrijos bendro naudojimo žemės sklypų duomenys. SB “Saulėtekis” su Miesto plėtros departamento parengtais bendrijos teritorijos ir bendrijos bendrojo naudojimo žemės sklypų dokumentais privalėjo kreiptis į VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl bendrijos išorinių teritorijos ribų patvirtinimo ir bendro naudojimo sklypų (sodo kelių ir vandenvietės) nuomos sutarčių sudarymo. Pareiškėja skunde nurodo, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius atsisakė tenkinti Bendrijos prašymą sudaryti sodo kelių žemės sklypo nuomos sutartį, bet sudarė nuomos sutartį dėl vandenvietės užimamo žemės sklypo. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius atsisakė suderinti ir įregistruoti bendro naudojimo sodo kelių sklypo duomenis, motyvuodamas tuo, kad su jais nesutinka sklypo ( - ) savininkė, tačiau suderino sklypo (duomenys neskelbtini) kadastrinės bylos duomenis, neatsižvelgęs į tai, kad jie neatitinka nei šioje kadastro byloje esančios 1993 m. sklypo ( - ) privatizavimo schemos, nei generalinio plano, kuris po 2007-04-17 nebetaikytinas, nes buvo patikslinti bendrijos teritorijos kadastro duomenys, nei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-20 įsakymu Nr. 30-1694 nustatytų sodo kelių sklypo duomenų, nei gretimų sklypų ir Bendrijos valdybos pirmininko suderinimo su 2006-10-09 nustatytomis kitomis sklypo ( - ) ribomis, nei įrašyta šioje byloje. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, mano, kad pareiškėja pagrįstai prašo panaikinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ atliktus kadastrinius matavimus ir Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymą Nr. 2.3.-6856-01. Teismo posėdyje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovas nedalyvavo (V t., b.l. 59-62).

17Skundas atmestinas.

18Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja kelia reikalavimus: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo ( - ), ( - ) k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“;

192) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2007-10-11 sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“; 3) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007-11-23 sprendimą Nr. 394; 4) įpareigoti VĮ RC Vilniaus filialą panaikinti 2007-07-04 įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007-07-16 atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre; 5) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

20Byloje ginčas kilo dėl D. T. K. priklausančio žemės sklypo ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo teisėtumo ir pagrįstumo.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1980-04-30 potvarkiu Nr. 198p (II t., b.l. 105; V t., 49-50) iš Vilniaus miestui skirto Vilniaus rajono Gulbinų paukštininkystės tarybinio ūkio bendro 119,0 ha ploto sklypo Lietuvos Respublikinei Profesinių Sąjungų Tarybai kolektyviniams sodams steigti buvo skirta 6,1 ha (82 sklypeliai). 1986 m. sausio mėn. Vilniaus tarpmiestinis techninis inventorizacijos biuras sudarė sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ inventorizacijos planą (III t., b.l. 171). 1992-03-01 juridinių asmenų registre įregistruota sodininkų bendrija “Saulėtekis” (II t., b.l. 199). 1992-04-02 Vilniaus miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyrius parengė sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ generalinį planą (III t., b.l. 180). 1992-1993 metais įvyko SB “Saulėtekis” sodo sklypų privatizacija pagal Bendrijos narių parengtus sodo sklypų planus, kuriuose buvo įrašyti privatizuojamų sklypų matmenys ir plotai (žr. 2006-07-25 SB “Saulėtekis” buvusio valdybos pirmininko raštą, I t., b.l. 46). Pagal 1992-05-18 D. T. K. parengtą sodo sklypo ( - ) schemą M 1:500 (II t., b.l. 50; III t., b.l. 34; IV t., b.l. 159) Bendrijos valdybos pirmininkas Z. K. patvirtino sklypo plotą (632 kv.m) ir sklypo pločio kraštines (32,00; 20,20; 31,50 ir 19,60 m). Toks pat sklypo ( - ) plotas ir sklypo pločio kraštinės buvo patvirtintos ir pagal 1993-10-25 D. T. K. parengtą sodo sklypo schemą M 1:500 (I t., b.l. 139; II t., b.l. 7, 51, 100, 254; III t., b.l. 173).

222006-07-26 savivaldybės įmonė “Vilniaus planas”, atlikusi kadastrinius matavimus, parengė sodininkų bendrijos “Saulėtekis” 61000 kv.m ploto žemės sklypo planą (I t., b.l. 56; III t., b.l. 17), kuriame numatė tarp sodo sklypų ( - ) ir ( - ) Bendrijos bendro naudojimo žemės sklypą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006-09-20 įsakymu Nr. 30-1694 (I t., b.l. 57-59; II t., b.l. 82-85; V t., b.l. 42-44) nustatė sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ žemės ūkio paskirties žemės sklypo ( - ) ( - ) gatvėje duomenis (plotą, ribas, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas) bei pasiūlė Vilniaus apskrities viršininkui išnuomoti nurodytą žemės sklypą, atsižvelgiant į šio sklypo ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, nustatė, kad sklypo naudotojas su Miesto plėtros departamento parengtais žemės sklypo dokumentais privalo kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl sklypo nuomos sutarties sudarymo. 2006-10-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 30-1865 (I t., b.l. 63-64; II t., b.l. 115-116; V t., b.l. 51-52) papildė minėtą 2006-09-20 įsakymą Nr. 30-1694 5, 6 ir 7 punktais, kuriais nustatė Bendrijos plotą, išorines teritorijos ribas, teritorijos naudojimo būdą ir pobūdį, pasiūlė Vilniaus apskrities viršininkui patvirtinti Bendrijos 61 000 kv.m išorines teritorijos ribas, nustatė, kad Bendrija su Miesto plėtros departamento parengtais žemės sklypo dokumentais privalo kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl Bendrijos išorinių teritorijos ribų patvirtinimo. 2006-12-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 30-2465 (I t., b.l. 65; II t., b.l. 114; V t., b.l. 54) pakeitė įsakymo Nr. 30-1865 dėstomojoje dalyje žodį „spalio“ į „rugsėjo“.

232007-02-23 VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius suderino SB “Saulėtekis” aplinkinės teritorijos ribas (61000 kv.m) (I t., b.l. 56; III t., b.l. 17). 2007-04-17 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-3678-01 (I t., b.l. 60-61; II t., b.l. 166-167) patikslintas sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios ( - ) ( - ) g., Vilniuje, kadastro duomenys, nustatant, kad po kadastrinių matavimų sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos plotas - 61000 kv.m. 2007-05-15 tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. ( - ) (II t., b.l. 188-189), pagal kurią Bendrijai buvo išnuomotas 1376 kv.m ploto bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ) ( - ) g., Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )).

24Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad UAB “Matininko konsultacijų biuras”, 2007-01-22 atlikusi sodo žemės sklypo ( - ) kadastrinius matavimus, surašė žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą (I t., b.l. 101, 142; II t., b.l. 252) ir parengė žemės sklypo planą M 1:500 (I t., b.l. 100, 141; II t., b.l. 253), kuriame linijomis ir skaičiais (1-5) pažymėjo sklypo ribas su gretimais žemės sklypais ( - ), 24, 52 ir 50 bei bendro naudojimo keliu. 2007-06-20 nurodytas planas buvo suderintas su Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi (tai patvirtina atsakingų pareigūnų parašai). Remdamasis UAB “Matininko konsultacijų biuras” atliktų kadastrinių matavimų duomenimis, Vilniaus apskrities viršininkas 2007-07-04 priėmė įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo ( - ), ( - ) k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ (I t., b.l. 72, 147; II t., b.l. 227), kurio pagrindu nuo 2007-07-16 buvo atliktas patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimas Nekilnojamojo turto registre (I t., b.l. 73-74, 100, 152-153).

252003-12-18 Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 str. 1 dalyje nustatyta, kad mėgėjiško sodo teritoriją sudaro sodininkų naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

26Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ 2.2 punkte nustatyta, kad mėgėjiško sodo teritorijoje naudojami valstybinės žemės sklypai parduodami ir išnuomojami pagal sodo suplanavimo projektą. Mėgėjiško sodo teritorijos valstybinės žemės plotai, pagal sodo suplanavimo projektą nesuformuoti atskirais valstybinės žemės sklypais, projektuojami, parduodami ir išnuomojami pagal mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projektą arba mėgėjiško sodo teritorijos detalųjį planą. Pagal šio nutarimo 2.3 punktą žemėtvarkos projektas rengiamas kaimo gyvenamajai vietovei priskirtoje teritorijoje žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Detalusis planas rengiamas miestui priskirtoje teritorijoje aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymo Nr. D1-239 „Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Žemėtvarkos projektas arba detalusis planas rengiamas visai mėgėjiško sodo teritorijai arba tai mėgėjiško sodo teritorijos daliai, kurioje formuojami ar pertvarkomi valstybinės žemės sklypai. Pagal Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 43.7 punktą, sodininkų bendrijos, šių bendrijų nariai ir kiti asmenys, mėgėjiško sodo teritorijoje pageidaujantys išsinuomoti valstybinės žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui pagal valstybinės žemės sklypų buvimo vietą pateikia nurodytus dokumentus (arba teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), tame tarpe savo lėšomis parengtą išnuomojamo valstybinės žemės sklypo planą. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 (LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimo Nr. 695 redakcija), 15.6 punktą parduodant ar kitaip perduodant nuosavybėn, išnuomojant ir iš naujo pertvarkant sodininkų bendrijos žemės ar bendrijos teritorijose esančių sodų žemės sklypus, parengtus pagal žemėtvarkos ar detaliuosius planus, atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose. Pagal Nuostatų 32.1.7 punktą žemės sklypo planai turi būti suderinti su žemėtvarkos skyriumi.

27Iš bylos dokumentų nustatyta nagrinėjamam ginčui reikšminga aplinkybė, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2007-02-23 suderino tik SB “Saulėtekis” žemės sklypo išorines ribas ir plotą pagal SĮ “Vilniaus planas” 2006-07-26 parengtą planą (I t., b.l. 56; III t., b.l. 17), tuo tarpu Bendrijos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos žemėtvarkos skyriuje nebuvo derinamos. Šią aplinkybę patvirtina Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2009-01-14 raštas Nr. S20-56 (III t., b.l. 137) bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos atsiliepime į pareiškėjos patikslintą skundą išdėstyti paaiškinimai (IV t., b.l. 12-16). Inter alia nebuvo suderinti ir 11 kv.m ploto bendro naudojimo žemės juostos, esančios tarp Bendrijos žemės sklypų ( - ) ir ( - ) ties taškais 7-8-9-10, ribos ir plotas pagal 2006-07-26 parengtą Bendrijos teritorijos planą, kadangi, suvedus sodo kelių sklypo taškų koordinates iš SĮ „Vilniaus planas“ 2006-07-26 sudaryto plano nustatyta, jog nurodyta bendro naudojimo žemės juosta nenumatyta Bendrijos generaliniame plane bei žemės sklypų ( - ) ir ( - ) privatizavimo schemose. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju nėra reikšminga byloje nustatyta aplinkybė, kad 2007-05-15 tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. ( - ) (II t., b.l. 188-189), pagal kurią Bendrijai buvo išnuomotas 1376 kv.m ploto bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ) ( - ) g., Vilniuje.

28Įvertinus tai, kad Bendrijos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos žemėtvarkos skyriuje nebuvo suderintos, negali būti konstatuojama, jog ginčijamu Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo ( - ), ( - ) k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ buvo pakeistas Bendrijos teritorijos planas.

29Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad UAB „Matininko konsultacijų biuras“ registruotais laiškais kvietė SB “Saulėtekis” valdybos pirmininkę V. V. bei gretimų žemės sklypų savininkus dalyvauti 2007-01-22 atliekant žemės sklypo ( - ) kadastrinius matavimus, tačiau minėti asmenys neatvyko ir apie neatvykimo priežastis neinformavo (I t., b.l. 95-99, 101, 142; II t., b.l. 252). Pagal Lietuvios Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 (byloje aktuali LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimo Nr. 695 redakcija), 32.1.1.3 punktą, jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku raštu neinformuoja apie neatvykimo priežastį arba gretimų žemės sklypų adresais kvietimai nebuvo įteikti, todėl šie asmenys nedalyvauja paženklinant žemės sklypo ribas, darbai tęsiami be kviestinių asmenų. Atsižvelgiant į tai, neturi reikšmės pareiškėjos skunde nurodyta aplinkybė, kad žemės sklypo ( - ) ribų paženklinimo-parodymo akte nėra gretimo žemės sklypo ( - ) savininkės V. V. parašo.

30Įvertinus SB „Saulėtekis“ generalinį planą (III t., b.l. 180) bei žemės sklypų ( - ) ir ( - ) privatizavimo schemas (I t., b.l. 139; II t., b.l. 7, 51, 92, 100, 254; III t., b.l. 172-173), nustatyta, kad nurodytuose dokumentuose nėra numatyta Bendrijos bendro naudojimo žemės juosta tarp sklypų ( - ) ir ( - ). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2007-06-20 pagrįstai suderino UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007-01-22 parengtą D. T. K. priklausančio žemės sklypo ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Saulėtekis“, ( - ) ( - ) g., Vilniuje, planą (I t., b.l. 100).

31Pareiškėjos ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 (I t., b.l. 72, 147; II t., b.l. 227) priimtas remiantis galiojančiais teisės aktais - Žemės įstatymo 32 str. 3 dalimi, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 str. 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ bei teisės aktų nustatyta tvarka atliktais Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus veiksmais patvirtinant žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis, todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamą įsakymą.

32Dėl pareiškėjos skunde ir patikslintame skunde iškeltų išvestinių reikalavimų nustatyta, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, išnagrinėjęs SB “Saulėtekis” valdybos pirmininkės 2007-09-26 prašymą, 2007-10-11 priėmė sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 atsisakyti panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio SB „Saulėtekis“, ( - ) k., Vilniaus m. savivaldybėje, kadastro duomenų pakeitimą nekilnojamojo turto registre (I t., b.l. 81, 156). Minėtame sprendime nurodė, kad žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenys nekilnojamojo turto registre pakeisti žemės sklypo savininkei 2007-07-16 pateikus prašymą, Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje suderintą žemės sklypo kadastro duomenų bylą bei Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymą Nr. 2.3.-6856-01; nekilnojamojo turto registre įrašytas žemės sklypo adresas atitinka dokumentuose, kurių pagrindu duomenys įrašyti, nurodytą adresą, dokumentai dėl žemės sklypo adreso pakeitimo kadastro tvarkytojui nepateikti. Bendrija, nesutikdama su 2007-10-11 sprendimu, 2007-10-26 pateikė skundą VĮ Registrų centrui, kuriame prašė panaikinti VĮ RC Vilniaus filialo sprendimą įregistruoti nekilnojamojo turto registre žemės sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) (I t., b.l. 157-162). VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi SB „Saulėtekis“ skundą, 2007-11-23 priėmė sprendimą Nr. 394, kuriuo paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą. (III t., b.l. 42-43).

332000-06-27 Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 (ginčui aktuali įstatymo redakcija su pakeitimais, padarytais iki 2006-12-21 įstatymo X-1007 priėmimo įskaitytinai) 12 straipsnyje nustatyta, kokių dokumentų pagrindu gali būti keičiami nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, 13 straipsnio 2 dalyje - kokie asmenys turi teisę paduoti prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. To paties įstatymo 14 straipsnyje nustatytas baigtinis sąrašas aplinkybių, kurias nustačius atsisakoma įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 88 punkte taip pat pateiktas baigtinis sąrašas, ką turi patikrinti nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas, gavęs prašymą dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų pakeitimo.

34Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), savininkė D. T. K. kartu su prašymu įregistruoti žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimus pateikė VĮ RC Vilniaus filialui su Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriumi suderintą žemės sklypo planą ir 2007-07-04 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3.-6856-01. Pateikti dokumentai atitiko minėtame Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Remiantis atsakovo VĮ RC Vilniaus filialo paaiškinimais, išdėstytais atsiliepime į pareiškėjos skundą, nustatyta, kad nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas, pažymėdamas žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje, nenustatė aplinkybių, numatytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 str. 4 dalyje, trukdančių pažymėti šio sklypo ribas kadastro žemėlapyje, nes žemės sklypo planas ir 2007-01-22 ribų paženklinimo-parodymo aktas ( - ) buvo suderinti su žemėtvarkos skyriumi, žemės sklypo ribos paženklintos ir jų pagrindu parengtas žemės sklypo planas atitinka teisės aktų reikalavimus; taip pat nenustatė Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje numatytų pagrindų atsisakyti įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į bylą. Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad atsakovas VĮ RC Vilniaus filialas pagrįstai ir teisėtai pakeitė D. T. K. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenis. Dėl šios priežasties taip pat nėra pagrindo naikinti pareiškėjos ginčijamus VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007-10-11 sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“ ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007-11-23 sprendimą Nr. 394 bei įpareigoti atsakovą VĮ RC Vilniaus filialą panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007-07-16 atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre.

35Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes išdėstytų motyvų pagrindu, pripažįsta, kad skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

36Atsižvelgiant į tai, kad netenkinami pareiškėjos reikalavimai dėl minėtų administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio nuostatomis pareiškėja neturi teisės į savo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

38

39

40atmesti pareiškėjos sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ skundą.

41Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja sodininkų bendrija „Saulėtekis“ (toliau – Bendrija, SB... 3. Skunde paaiškino, kad sklypo ( - ) savininkė D.... 4. 2009-03-16 pareiškėja SB „Saulėtekis“ pateikė teismui patikslintą... 5. Pareiškėja patikslintame skunde dėl Vilniaus apskrities viršininko... 6. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė pareiškėjos skunde bei... 7. Iš bylos pasitraukusi atsakovė Vilniaus apskrities viršininko administracija... 8. Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškėjos... 9. Atsakovė valstybės įmonė Registrų centras (įtrauktas į bylą atsakovu... 10. Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepimais... 11. VĮ RC Vilniaus filialas prašė nagrinėti bylą jo atstovui nedalyvaujant (V... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo D. T. K.... 13. D. T. K. atsiliepime į pareiškėjos patikslintą skundą... 14. Teismo posėdyje D. T. K. ir jos atstovai palaikė... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė... 16. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 17. Skundas atmestinas.... 18. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja kelia reikalavimus: 1)... 19. 2) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2007-10-11... 20. Byloje ginčas kilo dėl D. T. K.... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos... 22. 2006-07-26 savivaldybės įmonė “Vilniaus planas”, atlikusi kadastrinius... 23. 2007-02-23 VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos... 24. Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad UAB “Matininko konsultacijų... 25. 2003-12-18 Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 str. 1 dalyje... 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimo Nr. 1443 „Dėl... 27. Iš bylos dokumentų nustatyta nagrinėjamam ginčui reikšminga aplinkybė,... 28. Įvertinus tai, kad Bendrijos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos... 29. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad UAB „Matininko konsultacijų... 30. Įvertinus SB „Saulėtekis“ generalinį planą (III t., b.l. 180) bei... 31. Pareiškėjos ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymas... 32. Dėl pareiškėjos skunde ir patikslintame skunde iškeltų išvestinių... 33. 2000-06-27 Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 (ginčui... 34. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad žemės sklypo, kadastrinis Nr. 35. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes išdėstytų motyvų pagrindu,... 36. Atsižvelgiant į tai, kad netenkinami pareiškėjos reikalavimai dėl minėtų... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 38. ... 39. ... 40. atmesti pareiškėjos sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ skundą.... 41. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...