Byla e2-9058-528/2016
Dėl skolos, delspinigių bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BnP Finance, AB ieškinį atsakovui R. G. dėl skolos, delspinigių bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovo: 241,54 Eur negrąžinto kredito; 211,09 Eur kredito mokesčio; 38,76 Eur delspinigių; 5% dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo; 15,-Eur žyminį mokestį; 121,-Eur ieškovo patirtas išlaidas už procesinių dokumentų parengimą bei kitas bylinėjimosi išlaidas (b.l.3-6, dok.reg.Nr.CBP-4823).

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 str. 3d. tvarka 2016-03-30 (b.l.11). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, jog prašo teismo, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiktų atsiliepimo į ieškinį, priimti šioje byloje sprendimą už akių (b.l.5, dok.reg. Nr.CBP-4823). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4d., 285, 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas dalinai.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – Vartojimo kredito sutarties, kurios .( - )kodas .( - )ir registracijos Nr. .( - )/kredito išdavimo data 2013-11-04/ bendrųjų ir specialiųjų sąlygų, 2013-11-03 ir 2013-11-04 išrašų apie atsakovo patvirtinimą bendrųjų sutarties sąlygų ir lėšų pervedimą atsakovui, 2016-01-26 reikalavimo perleidimo sutarties tarp UAB „MiniGo LT“ ir BnP Finance, AB bei priedo Nr.1 ir 2016-01-26 priėmimo-perdavimo akto Nr.1 prie šios sutarties, 2016-02-02 ieškovo pranešimo atsakovui dėl reikalavimo įvykdyti prievolę, 2016-02-03 ieškovo pašto siuntų, siuntinių perdavimo-priėmimo lydraščio, delspinigių paskaičiavimo lentelės, vėluojamų įmokų lentelės – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, iš dalies būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (CPK 177 str., 285 str. 2d.; dok.reg. Nr.CBP-4823, Nr.DOK-5918). Kaip matyti, tarp minėtos sutarties šalių susiklostė sutartiniai vartojimo kredito santykiai (CK 6.886 str.). Atsakovui nevykdant įsipareigojimų grąžinti gautą kredito sumą bei mokėti jo suteikimo mokestį, pradinio kreditoriaus reikalavimo teises perėmęs ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti jam kreditą bei sumokėti kredito kainą, o ieškovui kreipusis į teismą – ir įstatymo numatytas kompensavimo funkciją atliekančias procesines palūkanas, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas – ieškovui iš atsakovo priteistina 241,54 Eur negrąžintas kreditas, 211,09 Eur kredito mokestis ir 5% dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-03-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2,3d., 6.38 str., 6.101 str. 1d., 6.200, 6.205 str., 6.210 str. 1d., 6.260, 6.261, 6.872-6.874 str., 6.886 str. 1d., Vartojimo kredito sutarties Nr. .( - ) kodas .( - )bendrųjų sąlygų punktai 3.1., 3.5.1.)

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 38,76 Eur delspinigius, paskaičiuotus Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8d. įtvirtintu delspinigių dydžiu, kaip ieškovo patirtus nuostolius, tačiau nepateikė įrodymų, jog aukščiau minėtos sutarties šalys buvo susitarę dėl ieškovo prašomų delspinigių ir jų dydžio, o susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.71, 6.72 str., LAT 2007-10-12 nutartys civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007, 2013-11-11 civilinėje byloje Nr.3K-3-562/2013 ir kt.). Nors minėtos Vartojimo kredito sutarties pagrindinėse sąvokose yra minimos netesybos, tačiau sutartyje jos nekonkretizuotos ir jų suma, kuri turėjo būti nustatyta sutarties bendrosiose sąlygose, nenurodyta (dok.reg.Nr.CBP-4823). Nesant įrodymų, kad vartojimo kredito sutarties Nr.MGST kodas 6F97 B19C 6576 5785 45FA A6DF šalys buvo susitarę dėl pavėluoto įmokų mokėjimo atveju mokamų netesybų ir jų apskaičiavimo tvarkos, ieškovo reikalavimas dėl 38,76 Eur delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CK 6.71-6.73 str. 1d., Vartojimo kredito įstatymo /redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01/ 11 str. 2d. 11p., 8d., CPK 177, 178, 185 str., dok.reg. Nr.CBP-4823).

7Ieškinį tenkinus iš dalies (~92%), proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui iš atsakovo – 13,80 Eur /15x92%=13,80/ žyminio mokesčio ir 111,32 Eur /121x92%=111,32/ išlaidų už procesinių dokumentų parengimą (advokatų profesinės bendrijos teiktos paslaugos); išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš šalių valstybei nepriteistinos (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 7d., 88 str. 1d. 3,6p., 92, 93, 96, 98 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2, dok.reg. Nr.CBP-4823).

8Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti dalinai.

10Priteisti iš atsakovo R. G. (a.k( - ) gyv. .( - )) ieškovui BnP Finance, AB (į.k.302447985, buveinė Vilniuje, Ulonų g.5, sąsk.: Nr.( - ) AB SEB banke, Nr.( - ) „Swedbank“, AB, Nr.( - ) AB DNB banke, Nr.( - ) Danske Bank A/S Lietuvos filiale, Nr.( - ) AB Šiaulių banke) 241,54 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt vieno euro 54 ct) negrąžintą kreditą, 211,09 Eur (dviejų šimtų vienuolikos eurų) kredito mokestį, 5% (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-03-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 13,80 Eur (trylika eurų 80 ct) žyminio mokesčio ir 111,32 Eur (vieną šimtą vienuolika eurų 32 ct) išlaidų už procesinių dokumentų parengimą.

11Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

12Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai