Byla 2A-1018-390/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės, Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje V. K., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, V. K. apeliacinį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Vilkuva” ieškinį atsakovui R. K., trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje V. K. dėl skolos, delspinigių, kompensacinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3UAB „Vilkuva“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo R. K. 1152,64 Lt skolos už komunalinius patarnavimus, 80,69 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas yra butų fondą administruojanti organizacija, o atsakovas yra buto, ( - ) savininkas. Atsakovas nuo 2008-04-01 iki 2009-11-01 nemokėjo mokesčių. Parengiamajame posėdyje ieškovas nurodė, jog po jo kreipimosi į teismą atsakovo vardu buvo apmokėta dalis skolos, todėl jis tikslinantis (mažinantis) savo pirminius reikalavimus ir prašė atsakovo priteisti : 328,44 Lt skolos, 80,69 Lt delspinigių ir 280,52 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėto žyminio mokesčio, išlaidų VĮ Registrų centras duomenims gauti ir procesinių dokumentų atsakovui viešo paskelbimo išlaidų).

4Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 4 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo – R. K. 328,44 Lt išlaidų daugiabučiui gyvenamajam namui išlaikyti ir išsaugoti, mokesčių ir kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti skolos nuo 2008-04-01 iki 2009-11-01, 80,69 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme 2009-11-30 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 280,52 Lt bylinėjimosi išlaidų, ieškovui – UAB „Vilkuva” bei 4,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Teismas nustatė, kad atsakovas nuo 1996-04-17 yra buto Nr. ( - ) daugiabučiame gyvenamajame name Nr. ( - ) savininkas. Vietos savivaldos sprendimu Vilkaviškio mieste daugiabučius gyvenamuosius namus administruoja ieškovas. Savivaldybės tarybos sprendimais Vilkaviškio miesto daugiabučių namų savininkams bendrai dalinei nuosavybei administruoti, išlaikyti ir prižiūrėti yra nustatyti mokesčiai (rinkliavos) bei jų tarifai mėnesiui. Ginčo laikotarpiu (2008-04-01 iki 2009-11-01) atsakovas atliko tik dalinius mokesčių (rinkliavų) mokėjimus (116,63 Lt) ir liko skolingas ieškovui, kaip namo administratoriui, 1152,64 Lt (b.l. 4). Ši prievolės dalis iki ieškinio teisme pareiškimo įvykdyta nebuvo.

5Apeliaciniu skundu tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, V. K. prašo panaikinti 2010-02-04 sprendimą ir priimti naują – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone ieškinys buvo pateiktas su trūkumais, todėl negalėjo būti priimtas. Teigia, kad nuo 2007-03-27 atsakovas gyvena ir deklaruoja gyvenamąją vietą D.Britanijoje, nei ieškovas nei teismas nesistengė nustatyti jo gyvenamosios vietos. Esant tokioms aplinkybėms įteikimas viešo paskelbimo būdu yra neteisėtas. Taip buvo šiurkščiai pažeistos atsakovo ir trečiojo asmens teisės, nes teismas išnagrinėjo bylą nepranešęs atsakovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Tai yra absoliutus sprendimo už akių negaliojimo pagrindas. Taip pat nurodo, kad teismo posėdžio protokolas surašytas pažeidžiant procesinės teisės normas, kadangi jame neužfiksuoti apelianto žodžiai bei teisėjo neleistini žodžiai. Teismo sprendimas už akių surašytas formaliai, nesiremiant teisės aktais, be motyvų, todėl yra absoliutus negaliojimo pagrindas. Motyvuojamoje dalyje neatsakyta į pagrindinius bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla išspręsta neteisingai. Ieškinyje buvo tinkamai nenurodyta trečiojo asmens procesinė padėtis (su savarankiškais reikalavimais ar be jų), teismas dėl trečiojo asmens procesinės padėties nepriėmė jokios nutarties, tik sprendime už akių įrašė, kad apeliantas yra tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, todėl apeliantas negalėjo tinkamai gintis nuo pareikšto ieškinio, jo teisės ir pareigos buvo apribotos. Teismas savo iniciatyva į bylą neįtraukė trečiuoju asmeniu Vilkaviškio rajono elektros tinklų, taip šiurkščiai pažeisdamas jų teises ir pareigas ir nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos (2008-06-09 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-321/2008). Ieškovas neįvykdė pareigos, numatytos CPK 178, 198 str., o teismas neišreikalavo rašytinių įrodymų (CPK 179,199,178,198 str.) apie tai, kad ieškovas tinkamai pranešdavo atsakovui apie kiekvieno mėnesio mokestį, kad atsakovas pranešimus gaudavo, nėra jokių įrodymų, kad ieškovas primindavo atsakovui dėl nesumokėtų mokesčių. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas savivaldos sprendimu įgaliotas administruoti namą, esantį ( - ). Teismo posėdžio metu apeliantui buvo neleista duoti parodymus, paaiškinimus ir klausinėti ieškovą, pasakyti baigiamąją kalbą, kaip tai numato CPK 186, 253 str. ir taip buvo pažeistos trečiojo asmens teisės ir interesai. Apelianto nuomone padaryti pažeidimai turėjo įtakos neteisėtam sprendimo priėmimui, todėl sprendimas turi būti naikintinas, nes bylos aplinkybėms ištirti reikia surinkti naujų įrodymų ir nustatyti teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Vilkuva” prašo apeliacinį skundą atmesti, 2010-02-04 sprendimą palikti galioti. Ieškovo nuomone, visi apeliacinio skundo argumentai yra visiškai nepagrįsti ir atmestini bei prieštaraujantys LR CPK normoms. Tretysis asmuo neteisingai supranta kai kurias procesinės teisės normų sąvokas. Mano, kad tiek nagrinėjant bylą, tiek priimant sprendimą nebuvo pažeista nei viena procesinės teisės norma. Tai, jog atsakovui buvo žinoma apie bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo faktą įrodo ir ta aplinkybė, jog po kreipimosi į teismą dalis skolos buvo sumokėta, todėl nesuprantamas apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovui procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu yra neteisėtas.

7Apeliacinis procesas nutrauktinas.

8Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2010m. vasario 4d. sprendimu už akių ieškovo ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo 328,44 Lt skolos, 80,69 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko atsakovo pusėje yra įstojęs V. K. (CPK 47 straipsnis). CPK 285 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad neatvykusi šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Teisėjų kolegijos nuomone, ribojimą skųsti sprendimą šaliai, kuriai priimtas sprendimas už akių, lemia tos aplinkybės, kad teismas visapusiškai dar nevertino bylos įrodymų, todėl aukštesnės instancijos teismo įsikišimas būtų per ankstyvas. Neatvykusi šalis turi galimybę pasinaudoti specialia CPK 287-288 straipsniuose nustatyta sprendimo už akių peržiūrėjimo procedūra. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko V. K. į bylą yra įstojęs atsakovo pusėje, todėl jis taip pat kaip ir neatvykusi šalis turi galimybę pasinaudoti sprendimo už akių peržiūrėjimo procedūra ( CPK 3 straipsnio 6 dalis, CPK 287 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje V. K. apeliacinio skundo priėmimo klausimą turėjo skundo nepriimti ir jį grąžinti padavusiam asmeniui, nes skundą padavė asmuo neturinti teisės jį paduoti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Paaiškėjus nurodytiems trūkumams nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas nutrauktinas.

9Vadovaudamasi Lietuvos CPK 315 straipsnio 5 dalimi, kolegija,

Nutarė

11Apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2A-1018-390-2010 nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai