Byla 2S-586-619/2014
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovės apeliacinį skundą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovės apeliacinį skundą ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė J. S. 2013 m. gruodžio 18 d. pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. S. patikslintą ieškinį atsakovams biudžetinei įstaigai Vilniaus universitetui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl panaudos sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, Vilniaus miesto valdybos sprendimo dalies ir Vilniaus apskrities viršininko įsakymo dalies panaikinimo, termino administraciniams aktams apskųsti atnaujinimo, kuria ieškovės ieškinys buvo atmestas. Apeliacinį skundą pagal įgaliojimą už apeliantę J. S. pasirašė pagal įgaliojimą V. J..

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi nutarė ieškovės apeliacinį skundą atsisakyti priimti CPK 315 str. 2 d. 2 p. pagrindu kaip neįgalioto asmens. Teismas nutartyje konstatavo, kad remiantis CPK 56 str. 1 d., 3 d. apeliacinį skundą už apeliantę pasirašęs asmuo nepatenka į asmenų, galinčių savarankiškai atstovauti bylos šalį, ratą; įgaliotojas neturi teisės pasirašyti už apeliantę apeliacinio skundo.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė J. S. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį kaip nepagrįstą. Nurodo, kad remiantis CPK 305 str., 338 str. apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys, o remiantis CPK 37 str. 2 d. jais laikomi visų CPK 37 str. 2 d. numatytų asmenų atstovai. Apeliantės atstovo įgaliojimas nėra pasibaigęs, pateiktas į bylą, ją atstovas pastoviai atstovavo byloje. Įgaliojime aptarta teisė paduoti apeliacinį skundą (ABTĮ 23 str., 50 str. 2 d. 5 p.). Taip pat remiantis CPK 111 str. 6 d. už dalyvaujantį byloje asmenį, kuris negali pasirašyti, procesinį dokumentą pasirašo jo įgaliotas asmuo, nurodydamas priežastį, dėl kurios pats asmuo negalėjo pasirašyti reikiamo dokumento. Apeliantės sveikata sutrikusi, jai nesenai atlikta širdies operacija, dėl to suteikė 2009 12 05 d. įgaliojimą asmeniui, kuris nuosavybės teisės atkūrimo tikslais galės atstovauti jo interesus. Nurodo, jog skundas paduotas laiku, teismas turėjo atsižvelgti į CPK 115 str. 2 d. ir CPK 138 str., kurie numato trūkumų šalinimo institutą, t.y. turėjo surašyti nutartį trūkumams šalinti. Tokiu būdu teismas užkirto kelią jai ginti savo pažeistas teises ir interesus teisme, t.y. pažeidė Žmogaus teisių konvenciją ir LR Konstituciją.

9Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetas pateikė teismui rašytinius paaiškinimus į atskirąjį skundą, kuriuo prašo ginčijamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovė, remdamasi CPK 305 str., 338 str., 37 str. 2 d. nepagrįstai ignoruoja kitas CPK nuostatas ir dėl to daro nepagrįstą išvadą, esą apeliacinį skundą pasirašė įgaliotas asmuo. CPK 305 str., 308 str., 37 str. 2 d. nuostatos turi būti sistemiškai aiškinamos kartu su CPK 56 str. nuostatomis, nustatančiomis, kas gali šalies atstovais pagal pavedimo sutartį. Remiantis šia nuostata, vienas fizinis asmuo, kuris nėra advokatas ar advokato padėjėjas, bendrininkas, atstovaujamo asmens artimas giminaitis ar sutuoktinis, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, negali savarankiškai atstovauti kito fizinio asmens (CPK 56 str.). V. J., kuris ieškovės vardu pasirašė apeliacinį skundą, nepatenka į asmenų, išvardintų CPK 56 str. 1 d. ir galinčių būti fizinio asmens atstovais pagal pavedimą, sąrašą, t.y. jis negali savarankiškai atstovauti ieškovės civilinėje byloje ir jos vardu pasirašyti apeliacinį skundą. Apeliantė nurodo CPK 111 str. 6 d., tačiau apeliaciniame skunde nėra nurodyta priežastis, dėl kurios pati ieškovė negalėjo pasirašyti skundo. Teiginiai apie ieškovės sveikatos sutrikimus, stacionarų gydymą, atliktą operaciją nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Tuo tarpu bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė gali pati pasirašyti procesinius dokumentus. Taigi, šie įrodymai paneigia ieškovės teiginį, kad V. J., pasirašydamas apeliacinį skundą, veikė CPK 111 str. 6 d. pagrindu. Nesutinka su ieškovės pozicija, kad teismas turėjo ne atsisakyti priimti skundą, bet nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Kadangi ieškovės vardu skundą pasirašė V. J., kuris negali būti ieškovės atstovas, teismas pagrįstai remiantis CPK 315 str. 2 d. 2 p. atsisakė priimti apeliacinį skundą. Šiuo atveju CPK 138 str. numatytas trūkumų šalinimo institutas nėra taikomas, ką patvirtina ir teisminė praktika.

10Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė rašytinius paaiškinimus į pateiktą atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą pasirašęs V. J. pagal įgaliojimą nepriskirtas nei vienai iš CPK 56 str. nustatytų asmenų grupei, turinčių teisę atstovauti fizinius asmenis teisme, todėl neturėjo teisės savarankiškai ginti ieškovės teisės ir atlikti tokius procesinius veiksmus, kaip apeliacinio skundo padavimas. Teigia, jog apeliantė nepagrįstai remiasi CPK 115 str. 2 d., 138 str., nurodydama, jog turėjo būti nustatytas terminas trūkumams pašalinti, nes pagal CPK 315 str. 2 d. 2 p. kai skundas paduodamas neturinčio teisės asmens, jį atsisakoma priimti.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų LR CPK 329 str. 2 d., nenustatyta. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, reiškia, jog teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo (nutarties) ar jos dalies teisėtumą ir pagrįstumą.

14Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovės pateiktą apeliacinį skundą CPK 315 str. 2 d. 2 punkto pagrindu ir 4 šio straipsnio dalimi, konstatuodamas, kad skundas yra pasirašytas asmens, neturinčio teisės jį paduoti, nes skundą pasirašęs V. J. nepatenka į asmenų, galinčių savarankiškai atstovauti šalį, ratą. Su šia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada apeliantė nesutinka, motyvuodama tuo, kad skundą pagal CPK 305 str., 338 str. gali pasirašyti visi byloje dalyvaujantys asmenys, tame tarpe šalių atstovai. Jos atstovo įgaliojimas nėra pasibaigęs, jame yra aptarta teisė pateikti apeliacinį skundą.

15Šie apeliantės atskirojo skundo argumentai laikytini teisiškai nepagrįstais.

16Pagal CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti bylą patys arba per atstovus. Procesinio atstovavimo esmė yra ta, kad procesinis atstovas veikia procese atstovaujamojo vardu ir interesais, neperžengdamas suteiktų įgaliojimų ribų. Iš bylos medžiagos matyti, kad V. J. atstovauja ieškovę savanoriško sutartinio atstovavimo pagrindu. CPK 56 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą. CPK 56 str. 3 d. numato, kad kartu su šio straipsnio 1 d. 1 ir 2 punktuose nurodytais asmenimis, atstovais pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys. Byloje nėra įrodymų, kad V. J., kuris pasirašė už ieškovę apeliacinį skundą jam išduoto 2009 11 05 d. įgaliojimo pagrindu, patektų į asmenų, išvardintų CPK 56 str. 1 d. sąrašą, kas reiškia, kad jis savarankiškai negali būti atstovu byloje ir apeliantės vardu pasirašyti apeliacinį skundą. Todėl yra teisiškai pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliacinį skundą pasirašė neįgaliotas asmuo.

17Nesutiktina su apeliantės skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas byloje turėjo taikyti pagal 115 str. 2 d., CPK 138 str. trūkumų šalinimo institutą. Trūkumų šalinimo institutas gali būti netaikomas tais atvejais, kai teisme gavus kito asmens vardu pateiktą procesinį dokumentą iš karto matyti, kad procesinį veiksmą kito asmens vardu atlieka neįgaliotas vesti bylą asmuo, o tokio pobūdžio trūkumai objektyviai negali būti pašalinami. Ieškovės vardu skundą padavė V. J., kuris negali būti ieškovės atstovu savarankiškai, jis neturėjo ir teisės paduoti skundą apeliantės vardu (CPK 56 str. 1 d., 3 d.). Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas nutartimi teisėtai ir pagrįstai atsisakė apeliacinį skundą priimti (CPK 315 str. 2 d. 2 p.). Pažymėtina ir tai, kad 2009 11 05 d. įgaliojime, kurį tvirtino notarė, įgaliotojai buvo išaiškintas CPK 56 str. 1 d., 57 str. 3 d. turinys.

18Apeliantė skunde teigia, kad pagal CPK 111 str. 6 d. už dalyvaujantį byloje asmenį, kuris negali pasirašyti, procesinį dokumentą gali pasirašyti jo įgaliotas asmuo. Įgaliotas asmuo už ieškovę pasirašė remiantis šia norma, nes jos sveikata yra sutrikusi, dažnai guli ligoninėje, jai buvo atlikta širdies operacija.

19Šie apeliantės argumentai atmestini kaip neįrodyti. Apeliaciniame skunde nėra nurodyta priežastis, dėl kurios pati ieškovė negalėjo pasirašyti apeliacinio skundo. Teiginiai apie sveikatos sutrikimus, stacionarų gydymą, atliktą operaciją nėra pagrįsti jokiais įrodymais (CPK 178 str.).

20Pažymėtina ir tai, kad apeliantė nepagrįstai teiginius dėl tinkamo atstovavimo grindžia Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 str., 50 str. 2 d. 5 p. nuostatomis, nes nagrinėjamu atveju CPK įtvirtina nuostatas, reglamentuojančias atstovavimą civilinėse bylose ir nenumato, kad šio klausimo išsprendimui būtų taikytinos ABTĮ normos.

21Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dėl atsisakymo priimti apeliacinį skundą, kuri laikytina teisėta ir pagrįsta.

22Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė J. S. 2013 m. gruodžio 18 d. pateikė Vilniaus miesto apylinkės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi nutarė... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovė J. S. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 9. Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetas pateikė teismui rašytinius... 10. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė rašytinius... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovės pateiktą... 15. Šie apeliantės atskirojo skundo argumentai laikytini teisiškai... 16. Pagal CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti bylą patys arba per... 17. Nesutiktina su apeliantės skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Apeliantė skunde teigia, kad pagal CPK 111 str. 6 d. už dalyvaujantį byloje... 19. Šie apeliantės argumentai atmestini kaip neįrodyti. Apeliaciniame skunde... 20. Pažymėtina ir tai, kad apeliantė nepagrįstai teiginius dėl tinkamo... 21. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 22. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti...