Byla 2-39892-608/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, sekretoriaujant Marijai Stefanovičienei, dalyvaujant ieškovui uždarosios akcinės bendrovės „Fire Experts“ direktoriui Andriui Lukošiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fire Experts“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Priešgaisrinės sistemos“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Fire experts“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Priešgaisrinės sistemos“, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 43,56 Eur skolos, 0,25 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 72,60 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė su ieškove neatsiskaitė pagal ieškovės išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą.

3Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2018 m. liepos 11 d. už 43,56 Eur sumą pardavė atsakovei priešgaisrinį sandarinimo mišinį ,,FireX Fire stopping Compound FC“. Ūkinė operacija buvo patvirtinta PVM sąskaita – faktūra Serija Firex Nr. 2018/07-6. Apmokėti sąskaitą – faktūrą atsakovė privalėjo iki 2018 m. liepos 18 d., tačiau iki ieškinio pateikimo teismui dienos nėra to padariusi. Jokių pretenzijų dėl parduotos prekės kokybės, asortimento ar kiekio atsakovė ieškovei nėra pareiškusi. Atsakovė taip pat nėra nurodžiusi jokių priežasčių, kodėl negali atsiskaityti. Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 18 d. iki 2018 m. rugpjūčio 22 d. (kreipimosi į teismą dienos), atsakovė privalo mokėti 6 proc. dydžio palūkanas, kurios sudaro 0,25 Eur.

4Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Priešgaisrinės sistemos“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinio tenkinimo klausimą išspręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime atsakovė nurodo, kad naujam atsakovės atstovui yra sudėtinga įvertinti, kiek ieškovės ieškinys yra pagrįstas, nes dabartinė atsakovės administracijos vadovė yra paskirta vadovauti tik nuo 2018 m. spalio 4 d., juridinių asmenų registre pasikeitimas registruotas 2018 m. spalio 16 d. Buvęs atsakovės vadovas nevykdo pareigos perduoti naujai vadovei vidaus įmonės dokumentų ir turto.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Fire experts“ pardavė atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Priešgaisrinės sistemos“ priešgaisrinį sandarinimo mišinį ,,FireX Fire stopping Compound FC“ už 43,56 Eur sumą. Tarp šalių nebuvo sudaryta rašytinė sutartis, tačiau ieškovė teismui pateikė ieškovės atsakovei išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą serija Firex Nr. 2018/07-6, kuri pasirašyta atsakovės darbuotojo (b.l. 20). Atsakovė PVM sąskaitą – faktūrą priėmė, jos ieškovei negrąžino. Atsakovė nurodė, kad senasis atsakovės vadovas neperdavė visų įmonės dokumentų naujajai vadovei (b.l. 31,34-37), todėl ieškovės reikalavimo neginčijo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog minėtą PVM sąskaitą – faktūrą atsakovė būtų atsisakiusi priimti, įtraukti į savo buhalterinę apskaitą, taip pat nepateikė įrodymų, kad būtų atsiskaičiusi su ieškove.

7Nagrinėjamu atveju tarp šalių rašytinė sutartis nebuvo sudaryta, ieškovė savo reikalavimą kildina iš PVM sąskaitos – faktūros serija Firex Nr. 2018/07-6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita–faktūra savaime nėra sutartis, tačiau gali būti vertintina kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Medikona“ v. UAB „Lucerna vaistinės“, bylos Nr. 3K-3-15/2008).

8Pagrindinė PVM sąskaitos - faktūros paskirtis yra buhalterinė mokestinė, be to, PVM sąskaitomis - faktūromis remiasi komercinės veiklos subjektas, apskaičiuodamas į valstybės biudžetą mokėtinus mokesčius. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 2 straipsnio 30 dalyje PVM sąskaita - faktūra apibrėžiama kaip dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus PVMĮ tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus. Sistemiškai ir lingvistiškai nagrinėjant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 1 ir 2 dalis, darytina išvada, kad asmens prievolė įforminti prekių tiekimą PVM sąskaita–faktūra paprastai atsiranda jau patiekus prekes. Taigi PVM sąskaitos–faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių tiekimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Akvakomfortas“ v. UAB „Autopikas“, bylos Nr. 3K-3-484/2009). Taigi, kai šalys nėra sudariusios rašytinės sutarties dėl prekių tiekimo, konkrečių prekių PVM sąskaitos - faktūros išrašymas ir pateikimas kitam asmeniui leidžia daryti prielaidą, kad PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytos konkrečios prekės jam buvo perduotos.

9Civilinio proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t.y., kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis, 178 straipsnis). Šiuo atveju ieškovė pateikė teismui PVM sąskaitą-faktūrą serija Firex Nr. 2018/07-06, išrašytą uždarosios akcinės bendrovės ,,Fire Experts“ uždarajai akcinei bendrovei ,,Priešgaisrinės sistemos“, 43,56 Eur sumai. Sąskaitoje - faktūroje nurodytas apmokėjimo terminas 2018 m. liepos 18 d. Sąskaita-faktūra pasirašyta tiek ieškovės, tiek ir atsakovės darbuotojų. Atsakovė nepateikė teismui įrodymų, kad ši būtų atsisakiusi priimti PVM sąskaitą-faktūrą, taip pat neįrodinėjo, kad yra atsiskaičiusi su ieškove. Atsakovė apskritai neginčijo ieškovės reikalavimo, atsiliepime į ieškinį tik nurodė, kad senasis atsakovės vadovas nėra įvykdęs savo pareigos naujajai vadovei pateikti įmonės dokumentų, todėl prašė teismą spręsti ieškinio tenkinimo klausimą savo nuožiūra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo paneigti, kad PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta prekė buvo perduota atsakovei nuosavybėn. Nors šiuo konkrečiu atveju tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo sudaryta rašytinė sutartis, tačiau iš PVM sąskaitos - faktūros turinio bei teismui pateiktų įrodymų viseto matyti, jog šalis sieja pirkimo-pardavimo prievoliniai teisiniai santykiai, atsakovė priėmusi prekę, įgijo pareigą sumokėti šalių sutartą prekės kainą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.305 str. 1 d.).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Atsakovė savo pareigos atsiskaityti laiku nevykdė (prievolės įvykdymo terminas baigėsi 2018 m. liepos 18 d.). Byloje nėra įrodymų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove dėl reikalaujamos sumos (CPK 185, 178 straipsniai), todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas, iš atsakovės ieškovei priteisiama 43,56 Eur skola.

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio palūkanas, kas sudaro 0,25 Eur, už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 18 d. iki 2018 rugpjūčio 22 d. (kreipimosi į teismą dienos). Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas dėl 0,25 Eur palūkanų priteisimo yra tenkintinas.

12Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi.

13Ieškovei iš atsakovės priteistinos 87,60 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 72,60 Eur išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d.).

14Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (10,50 Eur) priteisiamos iš atsakovės valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fire experts“ naudai 43,56 Eur (keturiasdešimt tris eurus penkiasdešimt šešis euro centus) skolos, 0,25 Eur (dvidešimt penkis euro centus) palūkanų, iš viso 43,81 Eur (keturiasdešimt tris eurus aštuoniasdešimt vieną euro centą).

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fire experts“ naudai 6 (šešis) procentus metinių palūkanų už priteistą 43,81 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. spalio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fire experts“ naudai 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ir 72,60 Eur (septyniasdešimt du eurus šešiasdešimt euro centų) išlaidų už advokato padėjėjo teisines paslaugas, iš viso 87,60 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus šešiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ valstybės naudai 10,50 Eur (dešimt eurų penkiasdešimt euro centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Fire experts“ kreipėsi į teismą... 3. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2018 m. liepos 11 d. už 43,56 Eur sumą... 4. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Priešgaisrinės sistemos“ pateikė... 5. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Fire experts“ pardavė atsakovei... 7. Nagrinėjamu atveju tarp šalių rašytinė sutartis nebuvo sudaryta, ieškovė... 8. Pagrindinė PVM sąskaitos - faktūros paskirtis yra buhalterinė mokestinė,... 9. Civilinio proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje numatyta,... 11. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio palūkanas, kas... 12. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 13. Ieškovei iš atsakovės priteistinos 87,60 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias... 14. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (10,50 Eur) priteisiamos iš... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 16. Ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės... 18. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės... 19. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės... 20. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...