Byla eB2-2819-945/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Transigo“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Transigo“,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – VSDFV) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Transigo“. Pareiškime nurodoma, jog įmonė vengia vykdyti mokestines prievoles, dėl ko susidarė 5 240,39 Eur įsiskolinimas VSDF biudžetui.

3Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, tačiau nei pozicija dėl pareiškimo pagrįstumo, nei teismo reikalauti finansiniai dokumentai nebuvo pateikti.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 2 straipsnio 8 dalimi, įmonei bankroto byla gali būti keliama kai įmonė yra nemoki, t. y. pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

7Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi prie pareiškimo pridėtais dokumentais ir kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

8VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ 2017 m. lapkričio 22 d. duomenimis, UAB „Transigo“ vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis, bendrovės finansinė atskaitomybė paskutinį kartą pateikta už 2014 m. rugsėjo 5 d. – gruodžio 31 d. ataskaitinį laikotarpį. Jokių kitų duomenų, kurie leistų spręsti, jog įmonė turi kokio nors turto, į bylą nepateikta.

9UAB „Transigo“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. spalio 5 d. sudarė 5 240,39 Eur, iš jų: 5 085,14 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų, 155,25 Eur delspinigių. VSDFV siuntė raginimus sumokėti skolą geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta.

10Be to, vadovaujantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2017 m. lapkričio 27 d. duomenimis, UAB „Transigo“ turi 31 006,64 Eur mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui. Taigi, teismo turimais duomenimis skola dviem antros eilės kreditoriams yra 36 247,03 Eur (5 240,39 Eur + 31 006,64 Eur).

11Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017 m. spalio 17 d. duomenys patvirtina, kad UAB „Transigo“ apdraustųjų nėra. Duomenų, kad įmonė vykdytų veiklą, taip pat nėra.

12Įvertinus tai, kad įmonėje nėra dirbančių darbuotojų, įstatymų nustatyta tvarka nėra teikiami finansinės atskaitomybės dokumentai, atsakovė laiku nemoka mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, kaip labiausiai tikėtina vertinama išvada, jog įmonė realiai nevykdo jokios veiklos, negauna jokių pajamų ir neturi turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti.

13Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

14Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, jog UAB „Transigo“ yra nemoki, dėl ko atsakovei keliama bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

15Administruoti įmonės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorius G. M., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2, 4 d.).

16Iškėlus UAB „Transigo“ bankroto bylą, areštuojamas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

17Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

18iškelti bankroto bylą UAB „Transigo“, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), Kaunas.

19UAB „Transigo“ administratoriumi paskirti G. M. (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. ( - )).

20Taikyti UAB „Transigo“ (įmonės kodas ( - )) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Transigo“.

22Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Transigo“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

24Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

25Pavesti UAB „Transigo“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

26Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „Transigo“ kreditorių susirinkimą.

27Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka... 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau –... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 5. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7... 6. Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo... 7. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos,... 8. VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ 2017 m. lapkričio 22 d. duomenimis,... 9. UAB „Transigo“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo... 10. Be to, vadovaujantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2017 m.... 11. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir... 12. Įvertinus tai, kad įmonėje nėra dirbančių darbuotojų, įstatymų... 13. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta... 14. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, jog UAB „Transigo“ yra nemoki,... 15. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorius... 16. Iškėlus UAB „Transigo“ bankroto bylą, areštuojamas įmonės turtas iki... 17. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 18. iškelti bankroto bylą UAB „Transigo“, juridinio asmens kodas ( - ),... 19. UAB „Transigo“ administratoriumi paskirti G. M. (asmenų, teikiančių... 20. Taikyti UAB „Transigo“ (įmonės kodas ( - )) turtui ir piniginėms... 21. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 22. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 24. Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties... 25. Pavesti UAB „Transigo“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ... 26. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 27. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...