Byla e2-1217-381/2016
Dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „G&G Industry“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „G&G Industry“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. eB2-1379-773/2016 pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV Marijampolės skyrius arba pareiškėjas) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „G&G Industry“ (toliau – UAB „G&G Industry“ arba atsakovė) iškėlimo. Pareiškime nurodė, kad atsakovė turi įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – fondas) biudžetui. Atsakovės skola fondo biudžetui atsirado ir pradėjo didėti nuo 2015 metų liepos mėnesio ir 2016 m. sausio 15 d. sudarė 15 246,67 Eur, iš jų valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų – 14 878,41,30 Eur ir delspinigių – 368,26 Eur. Atsakovė įmokas į fondo biudžetą moka nereguliariai. Šiuo metu atsakovės įmonėje dirba 9 darbuotojai. Per mėnesį už apdraustuosius vidutiniškai priskaičiuojama apie 1 700,00 Eur įmokų, todėl ir toliau didinamas įmonės įsiskolinimas fondo biudžetui. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, atsakovė turi 1 979,80 Eur skolą valstybės ir savivaldybių biudžetams. Siekiant išieškoti iš atsakovės VSD įmokų įsiskolinimą, įmonei buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės. Paskutinis (530,00 Eur) atsakovės mokėjimas fondo biudžetui atliktas 2015 m. lapkričio 22 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartimi UAB „G&G Industry“ direktorei L. Ž. ir jos sutuoktiniui A. Ž. iškelta fizinio asmens bankroto byla. Atsakovės vardu nėra įregistruota nekilnojamojo turto. Negyvenamosiomis patalpomis –parduotuve, esančia J. K. g. 16, Vilnius, atsakovė naudojasi pagal sudarytą nuomos sutartį. VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovės vardu įregistruota viena transporto priemonė – „VW Multivan“, 1992 m. gamybos, kuri yra areštuota. Paskutiniai atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti VĮ Registrų centrui už 2014 metus. 2014 m. finansinės atskaitomybės dokumentų duomenimis, įmonės finansiniai įsipareigojimai beveik du kartus viršijo į jos balansą įrašyto turto vertę. Nors 2014 metais įmonė pelningai vykdė veiklą, tačiau pagal apskaityto turto vertės ir įsipareigojimų santykį bei negalėjimą įvykdyti finansinių įsipareigojimų valstybės, savivaldybių ir fondo biudžetams, akivaizdu, jog įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, jos turtinė padėtis nėra stabili.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 6 d. nutartimi iškėlė UAB „G&G Industry“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Valeksa“ (toliau – UAB „Valeksa“ arba bankroto administratorius).

7Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, vadovavosi prieinamais vėliausiais duomenimis apie atsakovės turtinę padėtį. Remdamasis UAB „G&G Industry“ 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis teismas nustatė, kad įmonės turto apskaityta už 308 299 Eur, iš jo ilgalaikį turtą sudaro 159 643 Eur, trumpalaikį turtą 148 656 Eur, mokėtinos sumos ir įpareigojimai – 271 237 Eur. Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 100 180 Eur ir per vienerius metus gautinos sumos 48 476 Eur. Atsakovės UAB „G&G Industry“ vadovės pateikto ilgalaikio turto sąrašo duomenimis, kreditoriui Bigbank AS filialui turto įkeista už 76 113,77 Eur, todėl pardavus šį turtą, gautos lėšos atiteks būtent įkaito turėtojui (CK 4.198 straipsnio 4 dalis).

8Teismas, vertindamas atsakovės trumpalaikio turto sudėtį, pažymėjo, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Atsakovės vadovė pateikė atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių detalizaciją, tačiau iš pateiktų duomenų negalima nustatyti, kas sudaro atsargas, todėl atsakovei nepateikus jokių konkrečių duomenų, patvirtinančių šių atsargų (prekių) realizavimo perspektyvas, jų realizavimo galimybes teismas vertino kritiškai. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad įmonės balanse apskaityta turto vertė neatitinka realios jo vertės.

9Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartimi atsakovė buvo įpareigota pateikti duomenis, kaip buvo paskaičiuota turimo turto likutinė vertė, tačiau teismui šių duomenų atsakovė nepateikė. Remdamasis VĮ Registrų centro duomenimis teismas nustatė, kad atsakovė registruoto nekilnojamojo turto neturi, o registruotą kilnojamąjį turtą sudaro tik viena areštuota transporto priemonė, kurios gamybos metai 1992 m. Teismas sprendė, kad atsakovės turto realizavimas yra apribotas, kadangi Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro duomenimis atsakovės atžvilgiu yra registruoti šeši turto arešto aktai.

10Teismas, vertindamas atsakovės vadovės 2016 m. vasario 8 d. pateiktą įmonės kreditorių sąrašą, nustatė, kad šiame sąraše nurodyti pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 74 735,81 Eur, tuo tarpu 2016 m. balandžio 5 d. pateiktame kreditorių sąraše – 271 236,80 Eur, todėl sprendžiant klausimą dėl įmonės įsipareigojimų dydžio turi būti vadovaujamasi vėlesniais duomenimis. Teismas pažymėjo, kad nors pagal 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovė turėjo 2 954 Eur pelno, tačiau ši suma yra daug mažesnė, nei įmonės įsipareigojimai, kurie yra 271 236,80 Eur.

11Teismas atmetė atsakovės vadovės argumentus, kad 2016 m. vasario 3 d. ji pateikė prašymą VSDFV dėl skolos gražinimo grafiko, kadangi šiuos argumentus paneigė VSDFV 2016 m. vasario 25 d. raštu. Atsakovės skola VSDFV 2016 m. sausio 15 d. buvo 15 246,67 Eur, 2016 m. balandžio 1 d. sudarė 17 428,35 Eur, t. y. skola ne mažėja, o vis auga. Įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai sudaro 1 566,26 Eur. Be to, teismas iš atsakovės vadovės pateiktų duomenų nustatė, kad atsakovė vėluoja mokėti darbo užmokestį darbuotojams, skolą darbuotojams sudaro 32 837,52 Eur.

12Teismas pažymėjo, kad įmonės vėlavimas išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo UAB „G&G Industry“ pagrindas (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-796-330/2016).

13Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad atsakovės UAB „G&G Industry“ pradelstos skolos (271 236,80 Eur) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (308 299 Eur) ir tai leidžia daryti išvadą, kad nustatytas įmonės pradelstų skolų ir turimo turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Byloje nepateikti jokie įrodymai, jog atsakovės įmonė sėkmingai vykdo ūkinę komercinę veiklą, iš kurios gautos pajamos (pelnas) leis atsiskaityti atsakovei su kreditoriais. Priešingai, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „G&G Industry“ nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, turi nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų ir nėra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, taip pat darbo užmokesčio darbuotojams, todėl UAB „G&G Industry“ keltina bankroto byla, esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto bankroto bylos iškėlimo sąlygoms.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atsakovė UAB „G&G Industry“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „G&G Industry“ iškėlimo. Atsakovės UAB „G&G Industry“ atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto bylos UAB „G&G Industry“ iškėlimas turės neigiamų pasekmių tiek atsakovei, tiek jos kreditoriams ir darbuotojams, nes įmonė negalės vykdyti veiklos ir atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „G&G Industry“ finansiniai sunkumai yra laikini, įmonė turi likvidaus trumpalaikio turto (62 544,87 Eur) ir ilgalaikio turto (159 642,64 Eur), kurį realizavus pakaktų lėšų atsiskaitymui su kreditoriais.

172. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino reikšmingų aplinkybių, kad atsakovės finansiniai sunkumai atsirado 2015 metais, kai vykdant didelį projektą nebuvo gautos suplanuotos pajamos (rangovui nepagrįstai atsisakius priimti pagamintas duris ir už jas atsiskaityti). Šiuo metu vyksta derybos dėl šių pajamų gavimo, ieškoma pirkėjų pagamintų durų realizavimui.

183. Skundžiamoje teismo nutartyje neįvertinta, kad atsakovė aktyviai vykdo veiklą. Šiuo metu vedamos derybos dėl naujų sutarčių sudarymo.

19Pareiškėjas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime į atsakovės UAB „G&G Industry“ atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

201. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, išvada dėl atsakovės nemokumo padaryta tinkamai įvertinus byloje esančius įmonės finansinius dokumentus. Nustatytas atsakovės įmonės pradelstų įsipareigojimų ir turto santykis bei turima skola darbuotojams sudarė teismui pakankamą pagrindą konstatuoti faktinį UAB „G&G Industry“ nemokumą.

212. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu tinkamai nevykdė savo procesinių pareigų, nebendradarbiavo su teismu, neteikė jokių duomenų apie įmonės finansinę padėtį, kurie leistų spręsti apie tai, kad įmonės finansinė padėtis gerėja bei atsakovė aktyviais veiksmais siekia užtikrinti tolimesnę įmonės veiklą ir stabilias pajamas.

223. Atsakovė praleido terminą atskirajam skundui paduoti. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta 2016 m. balandžio 6 d., todėl atskirasis skundas turėjo būti paduotas iki 2015 m. balandžio 17 d. imtinai. Tuo tarpu atsakovės atskirasis skundas pateiktas 2015 m. balandžio 21 d., t. y. jau praleidus atskirojo skundo pateikimo terminą.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

24Atskirasis skundas netenkintinas

25CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

26Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė UAB „G&G Industry“ bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas nėra.

27Dėl termino atskirajam skundui paduoti

28Pareiškėjas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime į atsakovės UAB „G&G Industry“ atskirąjį skundą kelia klausimą dėl atsakovės atskirojo skundo padavimo termino. Pareiškėjo teigimu, atsakovė praleido terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutarties paduoti, todėl jos skundas negalėjo būti priimtas bei perduotas nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

29CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublik?s įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). ĮBĮ 10 straipsnio 13 dalis numato, kad nutartis iškelti įmonei bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta. Taigi, remiantis pirmiau nurodyta norma, įstatymas numato 10 dienų terminą nutarčiai, kuria įmonei iškelta bankroto byla, apskųsti. Vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi, kuriame nustatytos taisyklės taikomos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 straipsnis), praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

30Nagrinėjamu atveju, skundžiama Kauno apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos UAB „G&G Industry“ iškėlimo priimta 2016 m. balandžio 6 d. Tą pačią dieną teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutarties nuorašai buvo išsiųsti susipažinti byloje dalyvaujantiems asmenims, tarp jų atsakovei UAB „G&G Industry“ per Lietuvos elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP) ir atsakovės vadovei L. Ž. jos gyvenamosios vietos adresu (Naujoji g. 9, Galgių k., Mickūnų sen.,Vilniaus r. sav.). Per EPP sistemą teismo nutartis atsakovei buvo pristatyta 2016 m. balandžio 11 d. Atsakovės atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutarties pateiktas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui ir priimtas – 2016 m. balandžio 21 d., t. y. faktiškai jau praleidus dešimties dienų įstatyme nustatytą terminą, kurio paskutinė diena buvo balandžio 18 d., atskirajam skundui paduoti.

31Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovė terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutarties paduoti praleido neženkliai (3 dienom), todėl atsižvelgiant į bankroto byloje vyraujantį viešąjį interesą, taip pat į tai, kad su skundžiama teismo nutartimi dėl bankroto bylos UAB „G&G Industry“ iškėlimo atsakovė susipažino tik 2016 m. balandžio 11 d., pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį terminą atnaujino. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vien aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs rezoliucija priimti atskirąjį skundą, atskirai nepasisakė dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo, nereiškia, kad teismas šio klausimo nenagrinėjo, kadangi vadovaujantis CPK 78 straipsnio 5 dalimi procesinį terminą atnaujinti teismas taip pat gali priimdamas rezoliuciją.

32Dėl bankroto bylos UAB „G&G Industry“ iškėlimo

33Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

34Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovės UAB „G&G Industry“ vadovės pateiktus naujausius įmonės balansus už 2015 metus, įmonei priklausančio ilgalaikio turto sudėtį ir jo realizavimo galimybes, trumpalaikio turto sudėtį, taip pat įmonės galimybes atgauti debitorines skolas ir realizuoti prekių atsargas, padarė išvadą, kad atsakovės UAB „G&G Industry“ pradelstos skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonei keltina bankroto byla IBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visas teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, susijusias su atsakovės veikla, turimu turtu ir įsipareigojimais, jos debitorinėmis skolomis ir realiomis galimybėmis šias skolas atgauti, bei padarė teisingą išvadą, kad nagrinėjamu atveju prioritetas negali būti taikomas reabilitaciniam tikslui bei įmonei keltina bankroto byla.

35Pažymėtina, kad nepaisant to, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos turtinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis c. b. Nr. 2-2635/2013). Taigi, bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

36Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, remiantis atsakovės pateiktų finansinės atskaitomybės (balansų, pelno (nuostolių) ataskaitų) dokumentų duomenimis, UAB „G&G Industry“ 2015 m. turėjo turto 308 299,00 Eur sumai, iš jo ilgalaikio – 159 643,00 Eur, trumpalaikio – 148 656 Eur; įmonės mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 271 237,00 Eur. Atsakovės ilgalaikio turto sąrašo duomenimis 76 113,77 Eur vertės įmonės turtas yra įkeistas kreditoriui Bigbank AS filialui bei yra areštuotas, kas patvirtina, jog šis kreditorius turi teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus kreditorius. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės vadovė nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų, kaip apskaičiuota įmonės turimo ilgalaikio turto 159 642,64 Eur dydžio likutinė vertė, todėl šių duomenų pagrįstumas taip pat kelia abejonių. Vertinant atsakovės turimo trumpalaikio turto sudėtį spręstina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl, priešingai, nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad įmonės debitorinės skolos turi būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektu. Nagrinėjamu atveju atsakovės trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, nebaigtos vykdyti sutartys (100 180,00 Eur) ir per vienerius metus gautinos sumos (48 476 Eur). Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių atsargų (prekių) realizavimo bei debitorinių skolų atgavimo perspektyvas. Šios išvados nepaneigia atsakovės atskirojo skundo argumentai, kad įmonės trumpalaikis turtas (62 544,87 Eur) yra likvidus, kadangi nurodyti argumentai taip pat nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais.

37Viešai skelbiamais www.rekvizitai.lt duomenimis, nuo 2015 m. spalio mėnesio atsakovės UAB „G&G Industry“ įmokos VSDFV biudžetui dengiamos nereguliariai ir pavėluotai, nuo 2016 m. gegužės 17 d. iki 2016 m. birželio 6 d. atsakovė turi 18 159,03 Eur įsiskolinimą VSDFV biudžetui, taip pat atsakovė turi 1 566,26 Eur įsiskolinimą Valstybinei mokesčių inspekcijai. Kaip teisingai nustatyta skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, bylos nagrinėjimo metu atsakovė neįrodė, kad dėl jos įsiskolinimo VSDFV biudžetui yra priimtas oficialus mokesčių administratoriaus sprendimas, leidžiantis atsakovei susidariusį įsiskolinimą sumokėti valstybės biudžetui dalimis. Be to, kaip matyti iš byloje esančio atsakovės 2016 m. vasario 3 d. prašymo, adresuoto VSDFV Marijampolės skyriui, atsakovė nesilaiko pačios nustatytos įsiskolinimo mokėjimo dalimis tvarkos, pagal kurią visas įsiskolinimas VSDFV biudžetui turėjo būti sumokėtas iki 2016 m. balandžio 29 d., tačiau net dalis viso įsiskolinimo iki šiol nesumokėta. Socialinio draudimo įmokų skolos yra palyginus didelės bei susidariusios už trumpus laikotarpius, kas paneigia atskirojo skundo argumentus, kad įmonės sunkumai yra laikini.

38Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, skola darbuotojams sudaro 32 837,52 Eur. Šių aplinkybių atsakovė neginčija atskirajame skunde, todėl nesant byloje jas paneigiančių įrodymų, nesavalaikis darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas įmonės darbuotojams, sudaro savarankišką pagrindą bankroto bylos atsakovei iškėlimui (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

39Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad bankroto bylos iškėlimas yra kraštutinė priemonė ir prioritetas teikiamas reabilitaciniam bendrovės tikslui, tačiau tik tuo atveju, jeigu teismui kyla abejonių dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindų buvimo. Nagrinėjamu atveju teismas išsamiai ir visapusiškai išanalizavo atsakovės finansinius duomenis ir veiklos rodiklius ir abejonių dėl atsakovės nemokumo teismui nekilo, todėl nustačius, kad atsakovė yra nemoki, atsisakymas iškelti atsakovei bankroto bylą prieštarautų ĮBĮ nuostatoms bei pačios įmonės ir jos darbuotojų, kuriems atlyginimas laiku nemokamas, interesams.

40Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir kitus byloje esančius įrodymus, kurie pagrindžia atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę, tinkamai taikė teisės normas bei pagrįstai konstatavo, kad atsakovei UAB „G&G Industry“ keltina bankroto byla dėl nemokumo (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 dalis).

41Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 6 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo,... 8. Teismas, vertindamas atsakovės trumpalaikio turto sudėtį, pažymėjo, kad... 9. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartimi... 10. Teismas, vertindamas atsakovės vadovės 2016 m. vasario 8 d. pateiktą... 11. Teismas atmetė atsakovės vadovės argumentus, kad 2016 m. vasario 3 d. ji... 12. Teismas pažymėjo, kad įmonės vėlavimas išmokėti darbuotojui... 13. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad atsakovės UAB... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atsakovė UAB „G&G Industry“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 16. 1. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto bylos UAB... 17. 2. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino reikšmingų aplinkybių,... 18. 3. Skundžiamoje teismo nutartyje neįvertinta, kad atsakovė aktyviai vykdo... 19. Pareiškėjas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime į atsakovės UAB... 20. 1. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka teisės aktuose... 21. 2. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu tinkamai nevykdė savo procesinių... 22. 3. Atsakovė praleido terminą atskirajam skundui paduoti. Skundžiama... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Atskirasis skundas netenkintinas... 25. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 26. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 27. Dėl termino atskirajam skundui paduoti... 28. Pareiškėjas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime į atsakovės UAB... 29. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 30. Nagrinėjamu atveju, skundžiama Kauno apygardos teismo nutartis dėl bankroto... 31. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovė... 32. Dėl bankroto bylos UAB „G&G Industry“ iškėlimo... 33. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 34. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovės UAB... 35. Pažymėtina, kad nepaisant to, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą,... 36. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, remiantis atsakovės... 37. Viešai skelbiamais www.rekvizitai.lt duomenimis, nuo 2015 m. spalio mėnesio... 38. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo... 39. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad... 40. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 41. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 42. Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....